Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne"

Transkript

1 Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS land eller på Færøerne 3. Overførsel af forsikrings og arbejdsperioder mellem EØS landene/færøerne 4. Grænsearbejder i et EØS land 5. Udsendt til arbejde i et EØS land 6. Søg råd, inden du rejser, og når du vender hjem! 1. Indledning om arbejde mv. i EØS/Færøerne 1.1. EØS aftalen og EØS landene Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at arbejde sammen med en række andre europæiske lande om social sikring. Aftalen kaldes EØSaftalen og trådte i kraft den 1. maj EØS aftalen betyder bl.a., at der gælder en række fælles regler om arbejdsløshedsforsikring, som du kan læse mere om i denne pjece. De fælles regler om arbejdsløshedsforsikring gælder i følgende lande, som kaldes EØS landene: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Der er pr indgået en lignende aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring Kender du dine rettigheder? Reglerne om arbejdsløshedsforsikring betyder bl.a., at du kan få udbetalt danske dagpenge op til tre måneder, mens du søger arbejde i et Du kan også overføre dine forsikrings og arbejdsperioder mellem EØS landene/færøerne for derved at opnå ret til dagpenge m.v Før du rejser Når du beslutter dig for at tage til udlandet for at arbejde eller søge arbejde, skal du henvende dig til os. Vi tilbyder dig en individuel vejledningssamtale om, hvordan du skal forholde dig. Læs denne pjece grundigt igennem, inden du rejser. Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Der gælder særlige regler om betaling af efterlønsbidrag og om ret til efterløn efter at have arbejdet eller været arbejdsløshedsforsikret i et Spørg os, hvis du vil vide mere om ret til efterløn. 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS land/færøerne 2.1. Ansøgning om dagpenge Inden du rejser, skal du søge om at få dine danske dagpenge med til det Når du har søgt, og vi har behandlet din ansøgning, udsteder vi: Dokument PDU2 Du skal udfylde blanket EØS 1 (Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS land (dokument PDU2 DK)), som du kan få hos os eller hente på (Gå ind under Blanketter efter emne og vælg Udland). Læs vejledningen til blanketten grundigt. Du har selv ansvaret for, at ansøgningen er korrekt udfyldt, og at der følger den nødvendige dokumentation med, så vi kan udstede dokumentet til dig. For at vi kan sende dokumentet til dig ca. en uge, før du rejser, skal vi have modtaget din ansøgning senest 14 dage inden din afrejse. Sammen med dokumentet får du en vejledning om, hvordan du skal forholde dig, inden du rejser, mens du er i det andet EØS land/færøerne, og når du kommer tilbage til Danmark. Vær opmærksom på, at du ikke må rejse før startdatoen på dokumentet. Hvis du siger dit arbejde op for at tage til udlandet, vil du ikke have ret til dagpenge i mellemperioden. Det vil sige, at du ikke kan få dagpenge i perioden fra du stopper dit arbejde, og indtil du rejser. Du skal dog være registreret som jobsøgende på Jobcentret og tage evt. formidlet arbejde i mellemperioden. Karantænen, som er på 111 timer (3 uger), kan du først afvikle fra den dato, du rejser til det 2.2. Betingelser Du skal opfylde disse betingelser for at kunne få dokument PDU2: Du skal søge om dokumentet, inden du rejser Du skal være statsborger, konventionsflygtning eller statsløs og være bosat i et EØS land (gælder ikke ved PDU2 til Færøerne) Du skal være medlem af en dansk a kasse Du skal have ret til dagpenge på afrejsetidspunktet Du skal have bopæl og ophold i Danmark til og med afrejsedatoen på din ansøgning Du skal have været tilmeldt Jobcentret i Danmark mindst fire uger lige før den dag, du rejser (fire ugers kravet) (gælder ikke ved PDU2 til Færøerne). 1

2 2.3. Fire ugers kravet I den fire ugers periode, der ligger lige før den dag, du rejser, skal du have været tilmeldt Jobcentret og have stået til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du skal være opmærksom på, at følgende situationer har betydning for, om du opfylder fire ugers kravet: Du kan kun medregne perioder, hvor du har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder perioder, hvor du afvikler karantæne. Det betyder bl.a., at du skal have optjent ret til dagpenge, men ikke nødvendigvis, at du får udbetalt dagpenge Du skal holde kontakt med Jobcentret Ferie, både egen ferie og ferie med feriedagpenge, kan ikke tælle med til fire ugers kravet Sygdomsperioder tæller som udgangspunkt heller ikke med. Du kan dog søge din a kasse om dispensation ved sygdom af kortere varighed, herunder barns sygdom Du må ikke have arbejde i perioden. Fire ugers kravet kan opfyldes af en mellemperiode Dispensation fra fire ugers kravet A kassen kan på visse betingelser give dispensation, så du kan rejse, selv om du ikke har været tilmeldt Jobcentret i fire uger: Du kan fx få dispensation, hvis du Stopper med at arbejde for at flytte med din ægtefælle eller samlever, der har fået varigt arbejde (mere end fem uger) eller skal begynde en længerevarende uddannelse (mindst 18 måneder) i et andet EØS land Er statsborger i det EØS land, du vil rejse til Skal til ansættelsessamtale i det andet EØS land Er syg af kortere varighed, herunder barns sygdom. Hvis du får dispensation fra fire ugers kravet, fordi du er statsborger i det land, du ønsker at rejse til, skal du dog alligevel have været tilmeldt Jobcentret og stået til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst én uge lige før afrejsetidspunktet Så længe kan du få dagpenge Dokument PDU2 giver dig ret til dagpenge i højst tre måneder, mens du søger arbejde i det andet EØSland/Færøerne. Du kan se på dokumentet, hvornår perioden begynder, og hvornår den slutter. For at du kan få dagpenge fra dokumentets start, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det andet EØSland/Færøerne senest syv kalenderdage efter dokumentets startdato. Datoen fremgår af dokumentet. Hvis du tilmelder dig efter de syv dage, betyder det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig Så meget får du Det er os, som udbetaler dine dagpenge. Du skal efter hver udbetalingsperiode taste dagpengekortet på krifa.dk/mitkrifa. Herefter bliver dagpengene sat ind på din NemKonto. Du får det samme beløb, som du plejer at få udbetalt Regler for udbetaling af dagpenge Du skal være opmærksom på, at: Vi ikke kan udbetale PDU2 dagpenge til dig, før vi har fået dokumentation fra det andet EØS lands/færøske arbejdsformidling for, at du er tilmeldt som jobsøgende Du skal give besked til myndigheden i det andet land, hvis der opstår forhold, der kan få betydning for din ret til dagpenge. Det gælder, hvis du bliver syg, får arbejde, deltager i undervisning, rejser tilbage til Danmark eller lignende Dine pligter i det andet EØS land/færøerne Så længe du ikke har fået arbejde i det andet EØSland/Færøerne, skal du opfylde visse betingelser for at få dagpenge. Du skal: Gå til kontrol på jobcentret efter deres regler Stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØSland/Færøerne Notere din jobsøgning i det andet EØSland/Færøerne, da vi skal have dokumentation for jobsøgning, når du vender tilbage til Danmark Betale kontingent til os i hele jobsøgningsperioden Hvis du får arbejde Hvis du får arbejde i det andet EØS land/færøerne, har du ikke længere ret til danske dagpenge, og du skal som hovedregel arbejdsløshedsforsikres i det andet EØSland/Færøerne. Når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet EØS lands/færøsk arbejdsløshedsforsikring, skal du meldes ud af din danske a kasse. Er du lønmodtager, vil det typisk fremgå af din lønseddel, om du indbetaler bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØSland/Færøerne. Er du selvstændig, skal du selv kontakte myndighederne i det andet EØS land for at blive forsikret. Ikke alle EØSlande/Færøerne har forsikring for selvstændige. Viser det sig derimod, at du ikke kan blive arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS land/færøerne (fx fordi der ikke er forsikring for selvstændige), kan du fortsætte som medlem hos os. (Se i øvrigt kapitel tre). Du skal dokumentere over for os, at du ikke kan blive forsikret i det 2

3 2.10. Hvis du bliver syg i det andet EØS land/færøerne Hvis du bliver syg, når du er i det andet EØS land, kan du kun få sygehjælp, hvis du har et EU sygesikringsbevis Hvis du ikke får arbejde Du skal have oplyst i det andet EØS land/færøerne, om du har ret til dagpenge dér. Hvis du ikke får arbejde, men alligevel bliver i det andet EØS land/færøerne ud over den periode du har ret til på dokument PDU2, mister du retten til dagpenge i Danmark. Hvis du ikke vil miste din ret til dagpenge i Danmark, skal. Du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Jobcentret, inden dokumentperioden udløber. På dokument PDU2 kan du også se, hvilken dag du senest skal tilmelde dig Jobcentret i Danmark. Hvis denne dag er en søndag eller helligdag, skal du tilmelde dig Jobcentret den førstkommende hverdag. Du kan altså ikke holde ferie i det andet EØSland/Færøerne i forlængelse af den periode, du har ret til, hvis du ønsker at modtage dagpenge, når du vender tilbage til Danmark Tilmelding i Danmark efter dokumentets udløb Hvis du tilmelder dig Jobcentret i Danmark for sent altså efter dokumentet udløb kan du først få dagpenge fra din danske a kasse, når du har haft arbejde. Hvis du er forsikret på fuld tid, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Hvis du er forsikret på deltid, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Hvis du er selvstændig, skal du have drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentlig omfang (dvs. over 30 timer om ugen) i 3 måneder. Selv om du mister din ret til dagpenge, hvis du tilmelder dig for sent, mister du ikke retten til at være medlem af a kassen. Du skal derfor fortsat betale kontingent for at kunne få dagpenge igen. A kassen kan give dispensation, så du kan tilmelde dig Jobcentret i Danmark efter dokumentets udløb, uden at du mister din ret til dagpenge. Forudsætningerne er: Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS land/færøerne i umiddelbar tilknytning til dokumentets udløb eller Du kan dokumentere, at du har været forhindret i at rejse, fordi du har været syg eller Undskyldelige og uforudsigelige omstændigheder har forhindret dig i at nå hjem i rette tid. Du skal i alle tilfælde søge om en dispensation. A kassen skal som udgangspunkt have modtaget din ansøgning, før dit dokument PDU2 udløber. Selv om a kassen giver tilladelse til, at du tilmelder dig Jobcentret i Danmark efter den periode, du har ret til på dokument PDU2, kan du ikke få udbetalt dagpenge i det andet EØS land/færøerne ud over den periode, du har ret til. Du kan først få dagpenge igen, når du tilmelder dig Jobcentret i Danmark. Der er dog undtagelser som a kassen vil tage stilling til Ny ansøgning Hvis du tidligere har søgt job i udlandet på danske dagpenge, skal du have arbejde, før du kan få et nyt dokument PDU2. Hvis du er forsikret på fuld tid, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Hvis du er forsikret på deltid, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet kan godt være udført i udlandet. Hvis du er selvstændig, skal du have drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentlig omfang (dvs. over 30 timer om ugen) i 3 måneder. 3. Overførsel af forsikrings og arbejdsperioder mellem EØSlandene/Færøerne Når du får arbejde som lønmodtager eller starter selvstændig virksomhed i et andet EØS land/færøerne, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der. Som lønmodtager sker det ofte automatisk. Er du selvstændig, skal du selv kontakte myndighederne i det andet EØS land/færøerne for at blive forsikret. Ikke alle EØS lande/færøerne har forsikring for selvstændige. Meld dig alligevel først ud af din danske a kasse, når du er helt sikker på, at du er blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Du kan få glæde af de perioder, du har arbejdet og været forsikret i Danmark. Det betyder, at du ikke behøver at begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EØSland/Færøerne og bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen der. Dine danske forsikringsog arbejdsperioder kan nemlig tælles med ved beregningen af, hvornår du har ret til dagpenge i det Har du drevet selvstændig virksomhed i Danmark, kan du overføre anciennitet for perioder med selvstændig virksomhed efter 1. maj 2010, hvis det er muligt i det 3

4 Specielt for Færøerne: Vær opmærksom på, at hvis du flytter til Danmark, fra Færøerne (eller omvendt), som ledig, skal du have PDU2 med fra ALS på Færøerne. PDU2 giver dig ret til færøske dagpenge, under arbejdssøgning i Danmark, i op til 3 måneder. Kontakt ALS om dette, inden din afrejse Dokumentation forsikringsperioder i Danmark Dine danske forsikrings og arbejdsperioder skal bekræftes på dokument PDU1. Du skal søge om dokumentet hos os, hvorefter vi udsteder dokumentet til dig. Du skal dog kun bruge dokumentet, hvis du skal modtage ydelser i det andet EØS land/færøerne. På samme måde kan du regne dine forsikrings og arbejdsperioder fra et andet EØS land/færøerne med, når du igen flytter til Danmark og bliver arbejdsløshedsforsikret her Medlem af en dansk a kasse inden for de seneste fem år, eller kommer efter arbejde på Færøerne Hvis du har været medlem af en dansk a kasse inden for de seneste fem år, kan du overføre dine forsikrings og arbejdsperioder fra det Det er dog en betingelse, at du melder dig ind i a kassen inden otte uger, efter du er stoppet med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS land Ikke medlem af en dansk a kasse inden for de seneste fem år Hvis du ikke har været medlem af en dansk a kasse inden for de seneste fem år, skal du have arbejde i Danmark for at blive optaget i en dansk a kasse. For at kunne overføre de forsikringsperioder, du har haft i det andet EØS land, skal du begynde at arbejde og melde dig ind i a kassen inden otte uger, efter du er stoppet med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS land. Hvis du vil være forsikret på fuld tid, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder for at kunne overføre forsikringsperioder fra det andet EØSland. Hvis du vil være deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder for at få ret til at overføre perioderne. Hvis du er selvstændig, skal du havde drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang (dvs. over 30 timer om ugen) i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder Sådan gør du Du skal melde dig ind i a kassen inden otte uger, efter du er stoppet med at være arbejdsløshedsforsikret i det Meld dig ind på (lønmodtager) eller (selvstændig). Du kan tidligst meldes ind pr. den dato vi modtager din indmeldelse. Arbejdsperioder, der ligger i en periode, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret, og som er bekræftet på dokument PDU1, kan du altid overføre til Danmark, også selvom otte ugers fristen er overskredet. Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt dagpenge i Danmark, før a kassen har fået dokument PDU1. Henvend dig derfor til myndigheden i det andet EØSland/Færøerne, før du rejser tilbage til Danmark, og bed dem om at udstede dokumentet. Hvis det ikke kan nås, inden du rejser til Danmark, bør du hurtigt tage kontakt til os, så hjælper vi dig med at indhente dokumentet. Det er vigtigt, at du overholder otte ugers fristen, uanset om du har modtaget dokumentet eller ej. Du kan altså godt søge om indmeldelse i a kassen, selvom du endnu ikke har modtaget dokument PDU1 fra det 4. Grænsearbejder i et EØS land Du er grænsearbejder, hvis du arbejder eller driver selvstændig virksomhed i ét EØS land, men bor i et andet, og hvis du vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen. Du skal som grænsearbejder arbejdsløshedsforsikres i det EØS land, du arbejder i. Bliver du delvis eller periodisk arbejdsløs, hvis du arbejder på deltid, eller hvis du er omfattet af en arbejdsfordeling, skal du have udbetalt dagpenge i det EØS land, du arbejder i, efter dette lands regler. Bliver du helt arbejdsløs det vil sige, at dit ansættelsesforhold eller din selvstændige virksomhed stopper skal du have udbetalt dagpenge i det land, du bor i, efter de regler, der gælder der. 5. Udsendt til arbejde i et EØS land Hvis du som lønmodtager bliver udsendt af din danske arbejdsgiver til et andet EØS land for at arbejde der, kan du fortsat være omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Der er følgende betingelser for at være omfattet af den danske lovgivning: Der er en ansættelsesaftale med den arbejdsgiver i Danmark, du er udsendt af 4

5 Der er i udsendelsesperioden en tilknytning til arbejdsgiveren Du er inden udsendelsen omfattet af dansk lovgivning Du arbejdede inden udsendelsen i Danmark for den arbejdsgiver, du er udsendt af. Hvis du er ansat for at blive udsendt, skal arbejdsgiverens virksomhed normalt udøve sin aktivitet i Danmark i betydeligt omfang Din udsendende arbejdsgiver afholder udgifterne til din løn i udsendelsesperioden Din forventede arbejdsperiode i udlandet overstiger ikke ét år Du afløser ikke en anden, hvis udsendelsesperiode er udløbet. Reglerne gælder også for udleje af arbejdskraft til et andet EØS land. Det er dog en betingelse, at den virksomhed, der udlejer arbejdskraften, også driver udlejningsvirksomhed i Danmark Dansk social sikring i udlandet Som dokumentation for, at du er udsendt til arbejde i et andet EØS land, skal du eller din arbejdsgiver anmode Udbetaling Danmark om at udstede Afgørelse om social sikring. Du kan finde blanketten på Du kan kontakte Udbetaling Danmark på denne adresse: Udbetaling Danmark, International Social Sikring, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Tlf Hvis din udsendelse af uforudsete grunde forlænges ud over ét år, kan din danske arbejdsgiver inden udløbet af den et årige udsendelsesperiode søge myndighederne i arbejdslandet om fortsat at være omfattet af dansk lovgivning. Det skal ske på Spørgeskema ved arbejde i EU fra 1. maj Blanketten finder du på 6. Søg råd, inden du rejser, og når du vender hjem! Der er mange ting at huske på, og det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne, inden du tager af sted. Derfor er det i alle tilfælde en god idé, at du kontakter os, før du beslutter dig for at arbejde eller søge arbejde i et Du kan også kontakte Jobcentret, som kan henvise dig til den nærmeste eures vejleder. Eures vejlederen kan oplyse dig om arbejds og levevilkår i det EØS land, du har bestemt dig for at tage til. Tal også med social og sundhedsforvaltningen (sygesikringskontoret) om sygesikring under ophold i udlandet. Når du vender hjem til Danmark, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os, så vi kan vejlede dig og eventuelt hvis du ikke allerede har fået dokument PDU1 hjælpe dig med at skaffe dokumentet fra det Læs evt. mere på krifa.dk/udland borger.dk. eures.dk Hvis du ikke kan opfylde betingelserne under punkt fem, eller hvis du fra starten ved, at din udsendelsesperiode bliver på mere end ét år, kan du søge Udbetaling Danmark om fortsat at være omfattet af dansk lovgivning, hvis du ikke forventer at være udsendt mere end tre år. Hvis betingelserne er opfyldt, søger Udbetaling Danmark myndigheden i arbejdslandet om, at du fortsat er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, mens du arbejder i det andet EØS land. Hvis Udbetaling Danmark godkender din ansøgning, har du ret til at bevare medlemskabet af din danske a kasse. Du kan også blive meldt ind i en dansk a kasse under din udsendelse, hvis det sker inden ét år efter, at du er blevet udsendt. 5

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB I DENNE PJECE FINDER DU DE OVERORDNEDE REGLER FOR ARBEJDE OG OPHOLD I EØS-LANDE OG ØVRIGE UDLAND. PJECEN ER IKKE UDTØMMENDE. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Efterløn med til udlandet

Efterløn med til udlandet Efterløn med til udlandet A-kassen LH 5. udgave, juni 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad er EØS-området? 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 4 4. Efterløn i det øvrige udland 5 5. Lønarbejde

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dato: 23. august 19 A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dette notat viser følgende: Opholdskravet for ret til dagpenge fører til en lang sagsbehandlingstid for en række a-

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Vejledning om et særligt sundhedskort

Vejledning om et særligt sundhedskort VEJ nr 20 af 06/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0904444 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1067 af 14/11/2012

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 VEJ nr 9952 af 20/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/15077

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Hvis

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere