Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?"

Transkript

1 Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta?

2 Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte bioplast i dag hedder PLA, som er en forkortelse for polylactic acid. PLA har så gode tekniske egenskaber, at den til mange anvendelser kan erstatte traditionelle plasttyper som PET (polyethylene terephtalat) og PP (polypropylen). Der forskes i udvikling af mange andre og nye plasttyper, men det er også muligt at lave bioplast med samme molekylestruktur som de velkendte plasttyper som PP og PE. På nuværende tidspunkt er markedet for bioplast forholdsvist begrænset, men kraftigt stigende. Især på emballageområdet er der en stigende efterspørgsel på bioplast, fordi mange ser bioplasten som en mulig løsning på den synlige forurening med plast i naturen. Simpel livscyklus for bioplast: Fra plante til slutprodukt, samt nogle af de mange end-of-llfe muligheder der eksisterer for bioplast.

3 Påstand: Bioplast er bionedbrydeligt og komposterbart Ja, mange typer bioplast er bionedbrydelige og/eller komposterbare! Men det er en misforståelse, at bionedbrydeligt plast og bioplast er det samme - plast baseret på fossile råvarer (ikke-bioplast) kan også fremstilles, så det kan karakteriseres som bionedbrydeligt/komposterbart. Hvis bioplast markedsføres som bionedbrydeligt og/eller komposterbart skal det opfylde kriterierne fx i den europæiske standard EN 13432, der stiller krav til nedbrydelighed under forhold, som minder om kompostering i industriel skala. Hvis bioplast efterlades i naturen eller hjemmekomposteres, vil det enten blive nedbrudt meget langsomt eller slet ikke blive nedbrudt. Bionedbrydeligt bioplast er som udgangspunkt ikke velegnet til produkter med en længere levetid (eller blot med lang lagertid), fordi det gradvist bliver nedbrudt og derved mister de ønskede egenskaber. Da bioplast havde dets gennembrud for år siden, var komposterbarhed den vigtigste positioneringsegenskab. Siden dengang har vi lært, hvordan bioplast skal positioneres på markedet. Den vigtigste værdi ved bioplast er dets biobaserede oprindelse; fra planter og ikke fra fossil olie. Også bioplastens end-of-life indsigt har ændret sig. Nu er fokus på genbrug (mekanisk eller kemisk), bioforgasning og forbrænding med energiudnyttelse. Komposterbarhed kan dog spille en vigtig rolle ved sortering af husholdningsaffald til komposteringsanlæg og ved brug af komposterbart bioplast ved events, fastfood restauranter eller kantiner. I sidstnævnte tilfælde kan mad og emballage indgå i samme affaldsstrøm. Erwin Vink Environmental Affairs Manager, NatureWorks

4 Påstand: Bioplast er CO 2 -neutralt Nej! Dyrkning af biologiske råvarer kræver brug af fossile brændsler til bl.a. gødning og maskiner, og der vil derfor være emissioner af drivhusgasser direkte fra marken. Alle disse faktorer bidrager til klimaeffekten. Processen med at omdanne afgrøder til en polymer kræver også (fossil) energi, og flere andre steder i bioplastens livscyklus er der brug for energi eller andre supplerende råvarer, der forårsager CO 2 -udledninger. Man kan tale om, at forbrænding af bioplastaffald er CO 2 -neutral, da emissionerne af CO 2 ved selve forbrændingen modsvares af den mængde CO 2, som planterne har optaget direkte fra atmosfæren.

5 Påstand: Bioplast er miljøvenligt Ja, i nogle tilfælde! Bioplast er ikke i sig selv et miljøvenligt materiale, idet miljøbelastningen set over materialets livscyklus er på samme niveau som for konventionel plast. Det skyldes blandt andet, at der også anvendes en del fossil energi til at omdanne plantematerialet til polymerer. Hvorvidt bioplast er mere miljøvenligt end konventionel plast afhænger af, hvilke typer bioplast og konventionel plast der sammenlignes til en given anvendelse. Livscyklusvurderinger viser, at det kan vende begge veje. På sigt kan man forvente, at bioplastproduktionen bliver effektiviseret væsentligt og dermed forårsager en mindre miljøbelastning. Set fra et ressourcesynspunkt er en af de væsentligste forskelle på bioplast og konventionel plast, at bioplast produceres ud fra fornybare ressourcer, hvorimod konventionel plast kommer fra gas og olie fra undergrunden, som er begrænsede ressourcer. Bioplast kan ligesom biobrændstoffer produceres fra affaldsprodukter, fx fra fødevareproduktion (2. generation), og bioplast forventes således også at kunne leve op til fremtidens krav om bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Komposterbarhed/bionedbrydelighed nævnes ofte som en miljømæssig fordel ved bioplast, men i praksis giver det en ringe miljøgevinst set i et livscyklusperspektiv. Forgasning og efterfølgende energiudnyttelse af bioplast, såsom PLA, har et stort miljømæssigt potentiale, men det kræver separat indsamling. Forbrænding med energiudnyttelse må også anses som et bedre alternativ end kompostering. Vi kan som producent af bioplast-produkter ikke bare reklamere med, at de er miljøvenlige det kræver individuelle vurderinger. Fx er det ikke miljøvenligt at kompostere produkterne, hvis man sammenligner med at afbrænde dem. Jesper Emil Jensen Senior Manager Products & Technical Sales, Færch Plast A/S

6 Påstand: Bioplast ødelægger genanvendelse af almindelig plast Nej, ikke generelt - men det kan ske! Det er et generelt problem, at sammenblandingen af flere plasttyper i en genanvendelsesproces reducerer kvaliteten og anvendeligheden af den sekundære råvare. Ved affaldsfraktioner, hvor forbrugere sorterer plastic til genbrug, er det på nuværende tidspunkt ikke et problem med sammenblanding af konventionel plast og bioplast, fordi mængden af bioplast er så begrænset, at den ikke vil forurene den sekundære råvare. Der kan dog være tilfælde, hvor der er blandet større mængder af bioplast i en affaldsfraktion af konventionel plasttype, og dette kan skabe problemer i en genanvendelsesproces. Biobaseret PE eller PP er kemisk identisk med de fossiltbaserede polymerer, så de vil uden videre kunne indgå i en genanvendelsesproces uden, at kvaliteten af den sekundære råvare forringes. Bare 10% PLA eller lignende bioplast i en fraktion af plast, der skal genanvendes, kan skabe problemer i vores genbrugssystemer. Vi kan godt lave granulat af det, men når det skal sprøjtestøbes på ny, ødelægger det produktionen ved at sætte sig som en hinde på værktøjet. Gitte Buk Larsen Marketingschef, Aage Vestergaard Larsen A/S

7 Påstand: Produktion af bioplast øger fødevarepriserne Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Bioplast er ikke på samme måde som biobrændstoffer blevet kædet sammen med stigende fødevarepriser og et stort forbrug af landbrugsareal. Det er de samme råvarer, som bliver brugt til bioplast og biobrændstoffer, men det er for bioplast endnu meget begrænsede mængder, og der er ikke som for biobrændsler lavet politiske målsætninger. disse problemstillinger arbejder producenterne af bioplast med at udvikle bioplast baseret på affald, fx fra fødevareproduktion, også kaldet 2. generations bioplast. Debatten om fødevarepriser, arealanvendelse og anvendelse af biomasse generelt er kompleks, og selvom mængden af biomasse, der går til bioplastproduktion, endnu er begrænset, er produktion af bioplast med til at øge konkurrencen om arealerne. Mange former for arealanvendelse er i konkurrence med hinanden, fx optager foderproduktion og bomuldsproduktion store arealer. For at imødegå Danmarks Naturfredningsforening mener, at kampen om arealerne vil accelerere i takt med, at vi udfaser de fossile kilder til råvarer og energi. Derfor giver det god mening at fokusere på forskellige typer af affaldsfraktioner som råstofkilde til bioplastproduktion frem for den dyrkede biomasse. Christian Poll Miljøpolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening

8 Bioplast vinder frem som alternativ til plast baseret på olie fra undergrunden. Udbredelsen af bioplast vokser hurtigt, og bioplastprodukter benyttes på en lang række markeder ikke kun som engangsartikler fx emballage, folier, poser og cateringprodukter, men også til mere holdbare anvendelser fx i forbrugerelektronik, biler, landbrug, havebrug, legetøj og tekstiler. FORCE Technology har gennem flere års arbejde med analyser af bioplastens marked, funktion og miljømæssige potentiale opnået indsigt i både fordele og ulemper ved bioplast. Desværre har vi også oplevet, at kommunikation omkring bioplast ikke altid bunder i saglig viden, men ofte baseres på formodninger eller sund fornuft. I denne folder fortæller vi, hvad der er op og ned på myter og påstande om bioplast og miljøet, og vi forsøger at guide virksomheder med interesse i bioplast på rette vej. Det kan være svært at udtale sig kort, præcist og generelt, når det handler om vurdering af bioplastens miljøpåvirkninger. Derfor kan der være særlige tilfælde, hvor forholdene er anderledes, og billedet derfor er et andet end præsenteret i denne folder. Hvis man vil have en miljømæssig vurdering af et valg i en konkret situation, skal man have lavet en livscyklusvurdering, baseret på en præcis definition af de gældende rammebetingelser. Denne publikation er lavet af FORCE Technology og finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. Formålet med publikationen er at give virksomheder en chance for at navigere, når det kommer til bioplast. Der er mange påstande om bioplasts miljøforhold, og disse påstande har vi forsøgt at forholde os objektivt til, så du kan træffe det rigtige valg. Publikationen er skrevet af: Projektleder Nanja Hedal Kløverpris og Projektingeniør Rasmus Nielsen fra FORCE Technology. Yderligere information Rasmus Nielse: Tlf / rmn@force.dk. FORCE Technology Hovedkontor Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Tlf Fax info@forcetechnology.com forcetechnology.com da: Ret til ændringer forbeholdes

Arbejdsgruppe 2: Bioplastens muligheder og begrænsninger

Arbejdsgruppe 2: Bioplastens muligheder og begrænsninger Arbejdsgruppe 2: Bioplastens muligheder og begrænsninger Arbejdsgruppens mål er at skabe viden om biobaseret- og bionedbrydelig plast og disse plasttypers muligheder og udfordringer fra et genanvendelses

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Valg af poser og renhed i pulp efter forbehandling

Valg af poser og renhed i pulp efter forbehandling DAKOFA 19 juni 2018 Valg af poser og renhed i pulp efter forbehandling Erfaringer fra kommunepuljeprojekterne og forslag til forbedringer i sorteringen. 1 Asbjørn Wejdling, COWI Agenda Definitioner: bioposer,

Læs mere

Bæredygtig i fødevareproduktionen. Plastik! Har vi et problem?

Bæredygtig i fødevareproduktionen. Plastik! Har vi et problem? Bæredygtig i fødevareproduktionen Plastik! Har vi et problem? Bæredygtighed i fødevareproduktionen Den nuværende tid, er vi ved at drukne i affald og plastik. Vi bruger en masse, måske overflødig, energi

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE

SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE Baggrund Dette opgavehæfte indeholder en række forslag til refleksionsøvelser og aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at forholde

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Definitionsgymnastik

Definitionsgymnastik Opsummering og perspektivering EPU s høring om organisk affald som ressource Henrik Wejdling, DAKOFA Definitionsgymnastik Biomasse ( Alt, hvad der kan brænde uden fossilt CO2-udslip ) Bionedbrydeligt affald

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Status for EUkommissionens. guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen

Status for EUkommissionens. guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Status for EUkommissionens guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Kommissionen forslår Fælles metoder for at beregne andelen af det såkaldte

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

Konference: Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast

Konference: Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast Konference: Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast Planen har fokus på hele værdikæden, hvor alle led skal bidrage til at løse udfordringerne med blandt andet de stigende

Læs mere

Affald og ressourcer - Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd HTX-Slagelse 13. marts 2014

Affald og ressourcer - Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd HTX-Slagelse 13. marts 2014 Affald og ressourcer - Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd HTX-Slagelse 13. marts 2014 Hvad er affald? Hvad er ressourcer? Affald er det der ikke har økonomisk værdi Affald er det vi ikke

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Plast i fremtiden. Jannick Schmidt. 24. maj NBE netværksmøde om Plast i frem6den, 24. maj, Hirtshals

Plast i fremtiden. Jannick Schmidt. 24. maj NBE netværksmøde om Plast i frem6den, 24. maj, Hirtshals NBE netværksmøde om Plast i frem6den, 24. maj, Hirtshals Plast i fremtiden Jannick Schmidt 24. maj 2018 Det Danske Center for Miljøvurdering Aalborg Universitet Rendsburggade 14, room 4.315 9000 Aalborg,

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

KAN PLASTIK NEDBRYDES?

KAN PLASTIK NEDBRYDES? KAN PLASTIK NEDBRYDES? Øvelsen består af flere dele Lav selv bioplast Design et nedbrydningsforsøg 1. Lav selv bioplast Teori Den plastik, der er i din smartphone, er forskellig fra plasten i din tandbørste

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

En bæredygtig fremtid kræver god kemi

En bæredygtig fremtid kræver god kemi En bæredygtig fremtid kræver god kemi DHI A/S & Biopeople Oktober 2019 Hanna Løyche Head of Public Affairs and Communication BASF A/S Nordic Baltic Agenda 1. Introduktion til BASF og bæredygtighed 2. Cirkulær

Læs mere

Foreningens task force ressourceplan. 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus

Foreningens task force ressourceplan. 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus Foreningens task force ressourceplan 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus Task forcen består af Formand udpeget af K-kredsen (vakant) Stinne Stokkebo, ARWOS Hardy Mikkelsen, RenoDjurs Helena Nielsen,

Læs mere

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Biogas og gylleseparation, DØR/SDU 13. oktober 2010 Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings--

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald

REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald - Nye råvarer til biogasproduktion DONG Energy Department of Forest & Landscape, Copenhagen University Jacob Wagner Jensen, Agronom, PhD. studerende

Læs mere

Organisk affald udnytter vi ressourcen godt nok?

Organisk affald udnytter vi ressourcen godt nok? Organisk affald udnytter vi ressourcen godt nok? Vicedirektør Claus Torp MILJØSTYRELSEN DAKOFA konference 4. april 2011 Disposition for oplæg Dagsordnen i EU Affaldsforebyggelse og madspild Organisk affald/bioaffald:

Læs mere

REnescience et affaldsraffinaderi

REnescience et affaldsraffinaderi REnescience et affaldsraffinaderi Renewables, Science and Renaissance of the energy system v/georg Ørnskov Rønsch, REnescience REnescience et affaldsraffinaderi Målet med REnescienceprojektet er at opgradere

Læs mere

Sammen kan vi skabe verdens mest bæredygtige emballage

Sammen kan vi skabe verdens mest bæredygtige emballage Guide til leverandører Sammen kan vi skabe verdens mest bæredygtige emballage MERE OMTANKE Emballagen til forskel Det er ikke ligegyldigt, hvad vi pakker vores varer ind i. Derfor har vi i Coop begivet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Besøgsprogram. Opgaver

Besøgsprogram. Opgaver Fra Affald til Energi, er et supplement til undervisningen i emnerne affald, ressourcer, miljø og energi. ARC lægger vægt på at gå i dialog med eleverne, og gennem handson oplevelser at give dem en forståelse

Læs mere

ORGANISK & BÆREDYGTIG EMBALLAGE & ENGANGSSERVICE

ORGANISK & BÆREDYGTIG EMBALLAGE & ENGANGSSERVICE ORGANISK & BÆREDYGTIG EMBALLAGE & ENGANGSSERVICE 1 EN GRØN PROFIL Vil I også gøre jeres grønne profil endnu skarpere? Med bæredygtig emballage og bæredygtigt service, som er fremstillet af biologisk nedbrydelige

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastic ZERO - LIFE10 ENV/DK/098 - with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union Genanvendelse sparer ressourcer

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Bilag 1 Opgavebeskrivelse

Bilag 1 Opgavebeskrivelse Bilag 1 Opgavebeskrivelse Projekt: Kortlægning af nyeste viden om biobaseret og bionedbrydeligt plast Side 1 af 6 1. Opgavens baggrund og formål 1.1 Baggrund Der er i øjeblikket stor interesse for bioplast

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

De nye emballagestandarder. Jesper Møller Larsen

De nye emballagestandarder. Jesper Møller Larsen De nye emballagestandarder Jesper Møller Larsen JEML@ramboll.dk Emballagedirektivet Emballagedirektivet 94/62/EC med ændring 2004/12/EC Formål at harmonisere krav i EU, herunder garantere det indre marked

Læs mere

Thomas Fruergaard Astrup Genanvendelse af plast. Hvorfor, hvordan og hvor er udfordringerne?

Thomas Fruergaard Astrup Genanvendelse af plast. Hvorfor, hvordan og hvor er udfordringerne? Thomas Fruergaard Astrup Genanvendelse af plast Hvorfor, hvordan og hvor er udfordringerne? 21. februar 2019 1) Sikre adgang til ressourcer og råmaterialer 2) Sikre innovation, nye forretningsmuligheder

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil Indhold 1. Hvem er CONCITO? 2. Klimaudfordringen 3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil 4. Hvad siger FN, at vi kan og bør gøre? 5. Hvad kan vi selv gøre? Hvem er CONCITO? Danmarks grønne tænketank

Læs mere

BioVækst - Aikan Technology. Teknologichef Morten Brøgger Kristensen mb@solum.com

BioVækst - Aikan Technology. Teknologichef Morten Brøgger Kristensen mb@solum.com BioVækst - Aikan Technology Teknologichef Morten Brøgger Kristensen mb@solum.com Aikan karakteristika: Designet til stabil og fleksibel affaldsbehandling Anvendt til at opnå stort udbytte af kildesorteret

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Agenda for Plaststrategien og jeres udbytte af plastgenanvendelse NoDig Infra Årsmøde i Fredericia 15. marts 2018

Agenda for Plaststrategien og jeres udbytte af plastgenanvendelse NoDig Infra Årsmøde i Fredericia 15. marts 2018 1 Agenda for Plaststrategien og jeres udbytte af plastgenanvendelse NoDig Infra Årsmøde i Fredericia 15. marts 2018 Hvem er Aage Vestergaard Larsen A/S Hvorfor nu den snak om plast? Potentialet for Danmark

Læs mere

Fagene i Haver til Maver

Fagene i Haver til Maver Til skoleledere og lærere i Aarhus kommune Fagene i Haver til Maver Et tilbud for skoleklasser 1.-6. kl. i Aarhus kommune Dette bilag henvender sig til skoler, der gerne vil vide mere om hvilke fag, der

Læs mere

Bilag 2 Baggrundsnotat vedrørende engangsservice af plast på Frederiksberg

Bilag 2 Baggrundsnotat vedrørende engangsservice af plast på Frederiksberg Bilag 2 Baggrundsnotat vedrørende engangsservice af plast på Frederiksberg Typer af plast Der findes overordnet set 4 typer af plast, som hver især indeholder mange undertyper. Det drejer sig om: 1. Ikke-bionedbrydelig

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Vi håber, at vi har samme målsætning: En grønnere svinesektor, der bæredygtigt producerer kvalitetsfødevarer. Vi anviser

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Hvor langt er vi med genanvendelse af plast i Danmark?

Hvor langt er vi med genanvendelse af plast i Danmark? Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del Bilag 27 Offentligt Hvor langt er vi med genanvendelse af plast i Danmark? Thomas Fruergaard Astrup Professor, Residual Resource Engineering Hvor

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013 Brobygning på Htx Teknologi, Fysik og biologi Grøn energi - biogas Svendborg Htx og Haarhs skole 1 Grundforløbet, uge 47-49 2013 HTX Svendborg Tekniske Gymnasium Metoder og Samspil mellem fag Grøn energiproduktion

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

AffaldPlus & CO2-regnskabet

AffaldPlus & CO2-regnskabet AffaldPlus & CO2-regnskabet Oplæg ved DAKOFAs klimanetværksmøde 6. november 2012 v/henrik Wejdling, AffaldPlus CO2-regnskab, baseret på Klimakompasset 1 Frustrationer Hvor blev gevinsterne af? Fra den

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

ZA5474. Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark

ZA5474. Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark ZA5474 Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark Fl316 Waste Management, Prevention, Re use and Recycling Q0. Tror du, Europa kan blive

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Plastaffald - erfaringer fra København

Plastaffald - erfaringer fra København Plastaffald - erfaringer fra København Plast og de mange agendaer Produktion og forbrug af plast bidrager til CO2- ophobningen i vores atmosfære. 1. Madspild og fødevaresikkerhed Produktion af fødevarer

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser Effektive pakkeløsninger -til dine forsendelser Boblepose Luft beskytter og vejer minimalt, hvilket er grunden til, at bobleposer er populær til forsendelse. Det luftpolstrede og vandafvisende indre beskytter

Læs mere

S.A.G.A. III. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre

S.A.G.A. III. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre Velkommen til borgermøde vedrørende projekt Askov den 25. juni 2015 S.A.G.A. III Sortering Af Genanvendeligt Affald Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre Dagsorden

Læs mere

Arbejdsgruppe 5: Genanvendelse af plast fra husholdninger

Arbejdsgruppe 5: Genanvendelse af plast fra husholdninger Arbejdsgruppe 5: Genanvendelse af plast fra husholdninger Fokus i gruppen er at give input til hvordan affaldssorteringen i husholdninger og på genbrugspladser skal se ud for at skabe højere værdi i genanvendelsen.

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Environmental impacts from digital solutions as an alternative to conventional paper-based solutions

Environmental impacts from digital solutions as an alternative to conventional paper-based solutions Environmental impacts from digital solutions as an alternative to conventional paper-based solutions NB: Dansk sammenfatning hele den engelsksprogede rapport kan downloades via www.e-boks.dk Anders Schmidt

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM Industriens Kompositlaboratorium 1 Nye muligheder indenfor kompositmaterialer Industriens Kompositlaboratorium (IKL) er et spændende nyt samarbejde mellem FORCE Technology,

Læs mere

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Plastemballage. Hvad gør vi? Signe D. Frese CSR-Direktør, Coop

Plastemballage. Hvad gør vi? Signe D. Frese CSR-Direktør, Coop Plastemballage Hvad gør vi? Signe D. Frese CSR-Direktør, Coop Agenda Forbrugerne: Plastik, det vi elsker at hade Emballage er godt for noget (plast er ikke ondskab) Muligheder 1/3 del består af emballageaffald

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Mapper

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Mapper Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Mapper Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør til

Læs mere

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Skån naturen og spar penge GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Genbrugsmaterialer er et bedre, mere rentabelt og miljørigtigt alternativ til traditionelle råstoffer LAD OS SPARE

Læs mere

Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline

Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline Opgaven fra 2030-panelet Klima Ambassadør Uddannelsen er et undervisningsforløb for københavnske 7. klasser. Uddannelsen inddrager eleverne i

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Erfaringer fra projektet: Bæredygtig Bundlinje Udfasning af plast i produkter og emballager

Erfaringer fra projektet: Bæredygtig Bundlinje Udfasning af plast i produkter og emballager Erfaringer fra projektet: Bæredygtig Bundlinje Udfasning af plast i produkter og emballager Peter Sommer-Larsen Søren Rahbek Østergaard Teknologisk Institut Udfasning af plast i produkter og emballager

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Produktdatablad. Dansac NovaLife 2 Åben pose

Produktdatablad. Dansac NovaLife 2 Åben pose Produktdatablad Dansac NovaLife 2 Åben pose 1. Virksomhedsdata 1.1. Producent: 1.2. Forhandler: Navn Dansac A/S Navn Dansac & Hollister Danmark Adresse Lille Kongevej, 3480 Fredensborg Adresse Slotsmarken

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere