Beskæftigelsesplan Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

2 Indhold Indhold Indledning Københavns Vision Ministermål Status, udfordringer og indsatser Overordnet indsats Dagpengemodtagere i job Jobparate kontanthjælpsmodtagere i job Unge i uddannelse Sygemeldte hurtigere i job Udsatte i job og uddannelse Ministermål for Resultater af beskæftigelsesindsatsen

3 1 Indledning Jobcenter København arbejder ud fra strategien Vision 2020: Vækst gennem job og uddannelse, der beskriver en række mål, jobcentret skal have nået i år Det overordnede mål for strategien, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog 17. november 2014, er, at København skal være den by blandt de sammenlignelige kommuner, der har færrest borgere uden job og uddannelse. Denne vision er grundlaget for beskæftigelsespolitikken i København, og derfor tager beskæftigelsesplanen udgangspunkt i målene i visionen. Denne beskæftigelsesplan beskriver status for forskellige grupper af ledige, og hvilke indsatser, Jobcenter København gør brug af for at få de forskellige grupper i job og uddannelse. Fordi visionens perspektiv er 2020, gælder denne beskæftigelsesplan for perioden 2016 til Planen vil hvert år blive opdateret med status på nye indsatser og på, hvordan København klarer sig i forhold til målene. Formålet med beskæftigelsesplanen er: At beskrive, hvad Jobcenter København konkret gør for at leve op til målene i kommunens Vision 2020 Kort at beskrive, hvordan det flugter med ministermålene for 2016 Give et overblik over status og indsatser på området Vise Jobcenter Københavns resultater af beskæftigelsesindsatsen i Københavns Vision 2020 I Vision 2020: Vækst gennem job og uddannelse formulerer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune sine mål for beskæftigelsesindsatsen. Visionens overordnede mål er, at København skal være den by blandt de sammenlignelige kommuner, der har flest borgere med job og uddannelse. Under denne overskrift er der fem konkrete mål for jobindsatsen. Målene er politisk besluttede og dækker fem forskellige grupper af ledige og beskriver, hvordan København skal klare sig sammenlignet med andre kommuner i klyngen. Dagpengemodtagere i job Jobparate kontanthjælpsmodtagere i job København skal på top 10 blandt sammenlignelige kommuner København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner Unge i uddannelse Sygemeldte hurtigere i job Udsatte i job og uddannelse København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner København skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner København skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner Københavns beskæftigelsesplan beskriver i afsnit 4 status og indsatser for hvert af de fem overordnede mål. 3

4 3 Ministermål 2016 Københavns beskæftigelsesplan tager udgangspunkt i kommunens egne Vision mål, men beskriver også, hvordan Jobcenter Københavns indsats understøtter ministermålene. Ministermålene for 2016 bygger på målene for De sætter fokus på områder, hvor der ifølge beskæftigelsesministeren er brug for en ekstra indsats. Samtidig understøtter målene implementeringen af de seneste års store reformer på beskæftigelsesområdet. Ministermålene for 2016 er, at: Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Langtidsledigheden skal bekæmpes Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes I afsnit 5 beskriver beskæftigelsesplanen, hvordan Københavns indsatser understøtter de mål, beskæftigelsesministeren har opstillet for beskæftigelsesindsatsen i Status og indsatser 4.1 Overordnet indsats Der er i kommunens budgetaftale Aftale om budget 2016 Københavns Kommune Kernevelfærd til alle besluttet overordnede linjer for beskæftigelsesindsatsen. De indebærer, at der frem imod 2019 skal ske en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, så der fremadrettet er øget fokus på formidling af ordinære job og aktivering i virksomheder. Tilsvarende er der mindre fokus på øvrig vejledning og opkvalificering. Omstillingen skal gøre Jobcenter København bedre til at levere service til ledige og virksomheder ved at understøtte flere og varige match mellem ledige og virksomheder. Det skal ske ved, at jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter skal arbejde endnu tættere sammen. Hvordan denne omlægning af indsatsen forventes at blive udmøntet i forhold til de enkelte visionsmål, beskrives i næste afsnit. 4.2 Dagpengemodtagere i job Mål København skal være blandt de 10 bedste kommuner til at få dagpengemodtagere i job blandt sammenlignelige kommuner. Status København er nummer 29 ud af 30 i klyngen (3. kvartal 2015). Status Der er i Købehavn ledige dagpengemodtagere. Jobcenter København særligt opmærksom på to grupper: Akademikere og ufaglærte. 4

5 Akademikerne udgør 38 procent af alle ledige dagpengemodtagere heraf udgør dimittenderne 40 procent. Der er et stort inflow af ledige akademikere. Over det seneste år har over 900 nyledige akademikere hver måned henvendt sig i jobcentret. Dagpengemodtagere fra a-kasser, der typisk har ufaglærte medlemmer (3F, Kristelig A-kasse og Det faglige Hus), udgør ca. 20 procent af dagpengemodtagerne i København. Mere end hver tredje i gruppen har ikke-vestlig baggrund (hver femte for alle dagpengemodtagere). Desuden er næsten hver fjerde over 50 år (16 procent af alle dagpengemodtagerne). Indsatser Med udgangspunkt i samtalekoncepterne for dagpengemodtagere, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog 22. juni 2015 arbejder Jobcenter København med en tidlig, tydelig og tæt indsats overfor borgerne, hvor der fra første dialog er fokus på job og virksomhedsaktiveringer, og hvor der mellem samtaler telefonisk følges op på, om borgeren er kommet videre. Jobcentret arbejder strategisk og systematisk med at gruppere borgerne i dem som kan selv, dem der skal have hjælp og dem der skal have en mere tæt indsats, eksempelvis i et beskæftigelsescenter, i jobklub eller hos en leverandør. Derudover er der uddannelsesindsats for dagpengemodtagere over 30 år med fokus på opkvalificering af ufaglærte. I forhold til akademikere er indsatsen fokuseret på screening, kompetenceafklaring, klargøring af cv er og ansøgninger samt virksomhedsplaceringer. Et særligt fokus er træning i uopfordret kontakt samt faglig og geografisk bredde i jobsøgningen. Konkret arbejder Jobcenter København med den virksomhedsrettede indsats på følgende måder: Resultatkontrakter som indeholder mål for afgang til job og antal virksomhedsplaceringer Styrke jobsamtalernes fokus på at indgå konkrete aftaler om job og virksomhedsaktivering ved hver samtale Understøtte at borgerne forbereder sig bedre før samtalen via vores joblounge, hvor borgerne får hjælp og sparring i forhold til bringe konkrete job med til samtalen med deres konsulenter Fra 2016 bliver der tilført ekstra midler til virksomhedskonsulenter for at få flere virksomhedsplaceringer til gruppen. 4.3 Jobparate kontanthjælpsmodtagere i job Mål København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner. Status København er nummer et ud af seks kommuner i klyngen i (3. kvartal 2015). Status I København er der jobparate kontanthjælpsmodtagere, heraf har 40 procent ikke-vestlig baggrund. Halvdelen af nyledige jobparate kontanthjælpsmodtagere har ikke tidligere modtaget kontanthjælp. 5

6 Godt tre ud af fire jobparate har været ledige mindre end to år, og den gennemsnitlige varighed på ydelsen er den korteste i klyngen. Indsatser Ligesom for dagpengemodtagerne arbejder Jobcenter København med en tidlig, tydelig og tæt indsats overfor borgerne, hvor der fra første dialog er fokus på job og virksomhedsaktiveringer, og hvor der mellem samtaler følges op på, om borgeren er kommet videre. Jobcentret arbejder strategisk og systematisk med at gruppere borgerne i de, som kan selv, de som skal have hjælp, og de som skal have en mere tæt indsats eksempelvis i et beskæftigelsescenter, i jobklub eller hos en leverandør. Desuden er der et uddannelsesspor og et øget fokus på Jobnet-cv et for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Konkret arbejder Jobcenter København med den virksomhedsrettede indsats på følgende måder: Resultatkontrakter som indeholder mål for afgang til job og antal virksomhedsplaceringer Styrke jobsamtalernes fokus på at indgå konkrete aftaler om job og virksomhedsaktiveringer ved hver samtale Jobcentret har oprettet en jobcafé, hvor borgerne kan henvises til med henblik på at få hjælp til at finde job eller virksomhedsaktivering Fra 2016 bliver der tilført ekstra midler til virksomhedskonsulenter for at få flere virksomhedsplaceringer til gruppen. 4.4 Unge i uddannelse Mål København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner. Status København ligger nummer et ud af seks i klyngen (3. kvartal 2015). Status Købehavn har i alt unge, der modtager uddannelseshjælp. Heraf er 66 procent aktivitetsparate unge, 31 procent er uddannelsesparate unge og ca. tre procent er åbenlyst uddannelsesparate. For uddannelsesparate unge er opgaven særligt at motivere dem for og fastholde dem i uddannelse, og her er Købehavn sammenlignet med andre kommuner god til at få de unge hurtigt videre fra ydelsen. Andelen af aktivitetsparate unge er lidt større i København end i klyngen og hele landet, og det kan blandt andet hænge sammen med, at de uddannelsesparate i København hurtigere afgår fra ydelsen end gennemsnittet af alle kommuner. Indsatsen For at imødekomme Københavns udfordringer vedtog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i april 2015 Ungeaftale Sådan får vi flere i uddannelse. Formålet med aftalen er overordnet set at sikre, at flere unge kommer i uddannelse. Aftalen indeholder fire satsninger, herunder: Unge skal hurtigt i uddannelse Uafklarede unge skal så hurtigt, det er muligt, vælge uddannelse 6

7 Uafklarede unge skal ikke falde fra uddannelse Sociale og personlige samt helbredsmæssige forhold må ikke være en barriere for uddannelse. For at imødekomme ungeaftalen satser Jobcenter København massivt på følgende indsatser: Åbenlyst uddannelsesparate skal arbejde frem til uddannelsesstart alternativt bliver de aktiveret i virksomhedspraktik eller nytteindsats For uddannelsesparate satser Jobcenter København massivt på brobygningsforløb til erhvervsuddannelser. Forberedende voksenundervisning og mentor er bærende elementer i forløbene For aktivitetsparate unge satser Jobcenter København på en uddannelsesrettet indsats, der skal sikre, at de unge kan påbegynde brobygningsforløb eller ordinær uddannelse. Indsatsen består af forberedende voksenundervisning, virksomheds- og snusepraktikker, samt mentorstøtte. 4.5 Sygemeldte hurtigere i job Mål København skal være bedst til at få sygemeldte borgere hurtigere i job. Status København ligger nummer to ud af fire i (nyeste tal fra 2. kvartal 2015). Status Københavns Jobcenter har sygedagpengemodtagere, og det er få sammenlignet med gennemsnittet for jobcentrene i hele landet. Andelen af sygedagpengemodtagere med mere end 22 ugers sygdom ligger på 56 procent af den samlede andel af sygedagpengesager, hvor målet er 51 procent. Københavns Kommune benytter delvise raskmeldinger i 24 procent af sagerne. Det niveau skal øges, og jobcentrene skal være endnu bedre til at hjælpe til med arbejdsfastholdelse, når arbejdsgivere eller sygemeldte udtrykker et behov. Indsatsen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vedtaget en sygedagpengeaftale for med syv pejlemærker, som skal være styrende principper for implementeringen af aftalen. De syv principper sigter på bedre samarbejde med både borgere og virksomheder, målrettede samtaler og indsats og en effektiv organisering af indsatsen med et højt kompetenceniveau. Den konkrete indsats fokuserer på de tre nedenstående initiativer. Færre langvarige forløb og øget brug af virksomhedsrettet aktivering: Brug af borgerforløb, hvor virksomhedsrettet aktivering spiller en central rolle, med løbende visitering af sygemeldte borgere til et af seks forløb. I forløbene er det givet, hvad sagsbehandleren skal gøre, samt hvad leverandørerne og andre forvaltninger konkret kan bidrage med i borgerens forløb Øget brug af performanceledelse, hvor den enkelte medarbejder ledes ud fra deres resultater, med henblik på at de gode metoder udbredes til alle sagsbehandlere. 7

8 Flere delvise raskmeldinger: Samtalekonceptets første samtale indebærer en dialog om, hvorvidt det er relevant at kontakte den sygemeldtes arbejdsgiver Etablering af tværfagligt fast track-team, som kan tage ud på arbejdspladsbesøg i forbindelse med første samtale. Færre klager: Udvikling af samtalekoncept med fokus på inddragelse af den sygemeldte i vurderingen af deres ret til sygedagpenge samt justering af afgørelsesbreve, så de er enkle at forstå. 4.6 Udsatte i job og uddannelse Mål København skal være bedst til at få udsatte borgere i job og uddannelse. Status København ligger nummer fire ud af seks kommuner i klyngen (3. kvartal 2015). Status Der er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og fleksjobvisiterede, der tilsammen udgør gruppen af udsatte ledige. De udsatte borgere er kendetegnet ved at være en heterogen gruppe med komplekse problemer af social og helbredsmæssig karakter. Der er ofte flere forskellige samtidige udfordringer, hvor det kan være svært entydigt at afgøre, hvilken barriere der er den primære. København har samme afgang til beskæftigelse som klyngen og blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har 59 procent modtaget kontanthjælp i under tre år. I København udgør de fleksjobvisiterede knap 1 procent af befolkningen. Ledigheden i denne gruppe er i København på knap 35 procent. Indsatsen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indgik 11. november 2015 Aftale om udsatte borgere sådan får vi udsatte borgere i job med nye initiativer for at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, revalidender og borgere i ressourceforløb i job og uddannelse. Aftalen udstikker retningen for indsatsen fremover. Den aftalte indsats bygger på fem principper: Udsatte skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet gennem en virksomhedsrettet indsats Fokus skal være på progression og sammenhæng i borgernes forløb og indsats. Det skal være enkelt at tilrettelægge den rette indsats, og borgerne skal kunne forstå formålet Borgerne skal visiteres til de rette ordninger, der kan udvikle eller afklare deres muligheder på arbejdsmarkedet Borgere, der skal have et fleksjob eller en førtidspension, skal have det nemmere og hurtigere Udsatte borgere skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. 8

9 5 Ministermål for 2016 Beskæftigelsesministeren har for 2016 udmeldt fire mål. Der er et stort overlap mellem Københavns Vision 2020-mål og ministermålene. Her beskrives, hvordan København arbejder med hensigterne i ministermålene. Flere unge skal have en uddannelse Dette mål stemmer overens med Jobcenter Københavns mål om flere unge i uddannelse, hvor indsatsen er beskrevet ovenfor i afsnit 4.4. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Jobcenter Københavns indsats over for borgere på udkanten af arbejdsmarkedet er vedtaget i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Aftale om udsatte borgere sådan får vi udsatte borgere i job. Der er lagt vægt på en virksomhedsrettet indsats, som er med til at afklare borgernes muligheder på arbejdsmarkedet og bringe dem tættere på ordinært arbejde. Derudover består indsatsen for de udsatte ledige af en tværfaglig helhedsorienteret indsats med fokus på progression og sammenhæng i indsatsen for at fremme udvikling af borgeren. For at sikre virksomhedsplaceringer til de udsatte borgere er der fremlagt et forslag om at lave et mål for ansatte på særlige vilkår i Københavns Kommunes egne forvaltninger. Forslaget vil blive behandlet politisk i starten af 2016 og foreslår som mål, at 10 procent af kommunens medarbejdere skal være ansat på særlige vilkår i 2020, så kommunen selv bidrager til, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. Langtidsledigheden skal bekæmpes Københavns vision har til formål at sikre, at de ledige borgere kommer hurtigere i job eller uddannelse. Det gælder blandt andet de intensive samtaleforløb for dagpengemodtagerne, der er indført medio 2015 og bliver fuldt udbygget i løbet af Her er der ekstra samtaler i starten af ledighedsforløbet og fra begyndelsen fokus på virksomhedsforløb som trædesten til ordinært arbejde. Det stærke fokus på virksomhedsplaceringer gælder også for jobparate kontanthjælpsmodtagere. For de udsatte ledige er det i høj grad det store fokus på virksomhedsplaceringer tidligt i ledighedsperioden og den helhedsorienterede indsats, der skal være med til at sikre, at borgerne ikke ender i langtidsledighed. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes I København er virksomhedssamarbejdet organiseret i Københavns Erhvervshus, der er en del af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Erhvervshusets indsats består i alle former for rekruttering, kvikservice til udsøgning af kandidater til virksomheden, partnerskabsaftaler med virksomheder om rekruttering til støttede og ordinære job mv. og rådgivning om mulighederne for at anvende jobrotation, praktik, fleksjob mv. Derudover er der et tæt samarbejde mellem Københavns Erhvervshus og jobcentrene, hvor jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter samarbejder om blandt andet joblounges og at skaffe virksomhedsplaceringer til de ledige borgere. Fra 2016 til 2019 styrkes den virksomhedsrettede indsats endnu mere med midler til blandt andet flere virksomhedskonsulenter for at understøtte Københavns mål om at fokusere indsatsen på virksomhedsrettet aktivering. 9

10 6 Resultater af beskæftigelsesindsatsen 2014 Som grundlag for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal der ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år. Jobcenter København udarbejder hvert kvartal resultatstatus for indsatsen. Tallene fra Jobcenter Københavns resultatstatus for 2014 er vist her. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016-2020 Version 2017 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Ændringer i forhold til beskæftigelsesplanen fra 2016...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016-2020 Version 2018 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Ændringer i forhold til beskæftigelsesplanen fra 2017...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2016

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2016 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Beskæftigelsesplanens formål og indhold... 2 2. Udfordringer og indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen i 2016... 3 Beskæftigelsesparadokset...

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere