Georg Brandes. Jo Davidsons buste er opstillet i Informationssalen på Det kongelige Bibliotek.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Georg Brandes. Jo Davidsons buste er opstillet i Informationssalen på Det kongelige Bibliotek."

Transkript

1 m Georg Brandes. Jo Davidsons buste er opstillet i Informationssalen på Det kongelige Bibliotek. 20

2 Brandes "headhunted" Jo Davidsons buste af Georg Brandes af forskningsbibliotekar, cand.mag. Merete Licht Da Brandes den 25. november 1913 holdt sin Shakespeare forelæsning i Caxton Hall i London, blev den overværet af to unge amerikanske kunstnere, den ene var fotografen Alvin Langdon Coburn og den anden billedhuggeren Jo Davidson. Begge besluttede på stedet, at de ville portrættere ham. Det ved vi, fordi en tredje ung amerikaner var til stede samme aften, nemlig litteraturkritikeren Van Wyck Brooks. Han var en stor beundrer af Brandes ("I have read Brandes with rapture at Stanford"), og det var ham, der havde taget de to venner med til forelæsningen. I sine erindringer giver han et billede af aftenens forløb og fortæller om Jo Davidson, at han efter forelæsningen "was determined to make a bust of Brandes". Lige så forskellige de to kunstneres medier var, Cobums var fotografiet og Davidsons leret, lige så forskellige var deres temperamenter, så aftenens resultat blev Brandes afspejlet i to kunstneriske temperamenter: Cobums portræt af ham findes gengivet og omtalt i Magasin, årg. 5, nr. 1, 1990, Jo Davidsons buste står i dag i Informationssalen på Det kongelige Bibliotek, og det er om dens tilblivelse og skaber, denne artikel handler. Var resultaterne end forskellige, var udgangspunktet det samme. Begge kunstnere fæstnede sig ved een bestemt egenskab hos Brandes, nemlig hans "alertness", et lidt uoversætteligt ord, der indeholder elementer af livfuldhed og nysgerrighed tilsat et anstrøg af åndeligt alarmberedskab. Coburn koncentrerede sig især om "mental alertness", den Brandes der lyser ud af hans portræt er en næsten æterisk person, og man er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er en person af ånd, man har for sig. Men Brandes var ikke lutter ånd, og Jo Davidson viser os i sin buste en langt mere sammensat og jordnær person, der er både sensuel og livsnydende. Hvor Coburn understregede det universelle, understregede Davidson det menneskelige. 21

3 Når kunstnere skal omsætte inspiration til handling, svarer resultatet som bekendt ikke altid til egne forventninger, men i dette tilfælde erklærede begge sig imidlertid tilfredse. Resultaterne var ifølge egne udsagn det bedste, de havde lavet, og denne vurdering udsprang ikke blot af øjeblikkets begejstring for modellen, den holdt sig i retrospekt og gentages i deres selvbiografier skrevet mange år senere: Alvin Langdon Coburn, Photographer. An Autobiography. Lond og Jo Davidson: Between Sittings. N.Y Vejen fra inspiration til handling var ikke lang hos de to unge amerikanere. Så snart forelæsningen var ovre, skred de til handling. Coburn fik Edmund Gosse til at præsentere sig for Brandes og sikrede sig et møde allerede næste dag. Davidson derimod gik mere direkte til værks ifølge Van Wyck Brooks: "Just then I became aware that Jo had vanished. Making his way to the platform, he persuaded Brandes to stop for a moment, on the following morning, at his studio, near Brandes's hotel". Bekræftelsen på, at begge fik etableret kontakten, kan vi læse i Brandes' dagbog, hvor han den 4. december, 1913 noterer: "Imorges Fotografen Alvin Coburn og Davidson, Billedhugger her." Begge venner var således til stede, mens Brandes sad model for Davidson. Jo Davidson blev født i 1883 i New Yorks Lower East Side. Han var søn af første generation jødiske emigranter, og hans fulde navn var Joseph Davidson - en navneform han aldrig senere brugte, hans kunstnernavn var altid Jo Davidson. Han blev tidligt klar over, at hans naturlige udtryksmedium var billedhuggerens ler: "A vice is a vice, and mine is sculpture". Hans tidlige læreår var så brogede og brødløse som nogen "rags-to-riches" fortælling. På den store internationale udstilling i St. Louis i 1904 ("Louisiana Purchase Exposition") ernærede han sig således som hurtigtegner og -skulptør og lagde her grunden til den formidable evne til - selv under de vanskeligste forhold - lynhurtigt at skitsere et portræt i ler, en evne, der senere skulle komme ham til stor nytte. I 1907 lykkedes det ham at skaffe sig et legat til et studieophold ved École des Beaux Arts i Paris, alle kunstneres Mekka, hvor han agtede at fortsætte de kunststudier, han allerede havde påbegyndt i Arts Students' League i New York. Studieopholdet kom til at vare resten af livet. Bortset fra ophold i USA under de to verdenskrige slog han sig permanent ned i Frankrig, hvor hans atelier i Rue de l'université og senere hans landsted i Bécheron blev samlingssted for amerikanske og europæiske kunstnere i mellemkrigsårene. Ved 1. Verdenskrigs udbrud måtte han vende tilbage til USA, men han fandt snart en udvej til at komme til Europa igen, nemlig i den for en billedhugger noget usædvanlige rolle som krigskorrespondent for Lord Northcliff s aviser. Ingen kunne da forudse, at det netop var de oplevelser og 22

4 erfaringer, han fik i disse år, der skulle blive bestemmende for hans videre karriere som billedhugger. Som reporter i begivenhedernes centrum fik han en interesse for verdenshistoriens begivenheder og de mennesker, der skabte dem, der efter krigen gjorde ham til, hvad han selv betegnede som "plastic reporter". Hans møde med Brandes fandt imidlertid sted før Verdenskrigen, og det var derfor ikke "reporteren i ler", der portrætterede ham, men en ung kunstner, der var på sit første besøg i London, en by der begejstrede ham: "I took to London like a duck to water." Det var også en ung kunstner, der netop havde opdaget portrætkunsten: "Portraiture became an obsession." På dette lykkelige tidspunkt i hans liv blev busten af Brandes til, og resultatet blev tilsvarende lykkeligt. Davidson var endnu ikke blevet, hvad han med en anden yndet selvbetegnelse kaldte for "headhunter". Når han ønskede at portrættere Brandes, var det udelukkende, fordi hans personlighed havde gjort et umiddelbart stærkt indtryk på ham og ikke på grund af hans berømmelse. Da Brandes dagen efter forelæsningen kom til hans atelier, der lå i nærheden af hotellet, får vi påny en øjenvidneskildring af mødet: "When Brandes arrived, Jo met him with modelling clay in his hand and quickly sketched his head as he was looking at the sculpture. At the end of five minutes, when Brandes was leaving, Jo showed him the little sketch which pleased the great man so much that he gave him a sitting. The head that followed was one of Jo Davidson's best" (Van Wyck Brooks). Dette er en skildring af, hvad der skulle vise sig at blive Jo Davidsons faste modus operandi: Først lavede han lynhurtigt en af sine "quickies", den viste han modellen og sikrede sig dermed - i ni ud af ti tilfælde - tilsagn om flere "sittings". Det var en enkel og uprætentiøs arbejdsmetode uden de store kunstneriske armsving: "My approach to my subjects was very simple. I never had them pose but we just talked about everything in the world. Sculpture, I felt, was another language altogether that had nothing to do with words." Da han med sin lynskitse havde sikret sig Brandes' tilsagn om at sidde model, skred han hurtigt til handling: "At that time I was also making a bust of Georg Brandes, the great Danish critic, who had been a friend of Fredrick Nietzsche. The sittings were delightful. Brandes had a beautiful head with very marked features. He was an elderly man with white hair and a white mustache and goatee. He was very alert, and his conversation, with a strong Danish accent, was exceedingly witty. Once we were discussing indulgence in such vices as collecting pictures and books. Said Dr. Brandes: 23

5 "When a man is fond of art - it's so expensive. If he likes women, wonderful - but oh! so ruinous. But if he likes himself, he is a happy man, for it costs him nothing." We were working away cheerfully when he pulled out his watch, jumped up and said, "I must go. I have letters to write." " "Surely, you have a secretary," said I. "Secretary? I hate the breed. They are the kind of people who, when you die, write one book to show you have stolen all their ideas." Det var tydeligt, at billedhugger og model var på bølgelængde, og at sympatien var øjeblikkelig og gensidig. Det var der flere årsager til, en ikke uvæsentlig var nok, at de to kunstnere lignede hinanden på flere punkter. Begge havde en formidabel evne til at skabe kontakt, Brandes kunne når som helst han ville charmere og besnære sine omgivelser, en egenskab Davidsons venner også fremhævede hos ham: "Jo Davidson had "a special gift for loving" like Willa Cather's old Nebraska farmer's... He was one of those irresistible people, stimulating as the winds of spring, who, as J.B. Yeats said "go out into the streets, along the roads and gather in their friends by armfuls." Begge var også det talte ords mænd, vittige og "of a very bright and large intercourse" (Henry James). Om Jo Davidson hed det: "Jo was one of the great talkers, sometimes tumultuos, usually keen, all gusto, mimicry and humour, now and then recalling the great talkers of the past for whom conversation was one of the fine arts." Som bekendt var Brandes heller ingen ringe taler. Endelig var begge jøder, og deres holdning hertil var ens: de registrerede det først, når omgivelserne tvang dem til det. Det gjorde de ofte i Brandes' tilfælde, i Davidsons tilfælde derimod sjældent. Brandes der i sin dagbog den 8. januar 1925 kunne notere: "Og alt dette jødiske Væsen er mig saa fjernt," fik sjældent lov til at glemme det af sine landsmænd, der aldrig rigtig har forligt sig med ham. Den dag i dag skriver vi gerne hans verdensry og prestige på den nationale kreditside, men hvor ville vi dog egentlig ønske, at det var en anden, der havde det - gerne en, der lignede f.eks., Chr. Winther. Davidson derimod blev sjældent påtvunget billedet af sig selv som jøde. Kort før sin død i 1952 oplevede han Israel, hvor han bl.a. portrætterede Præsident Chaim Weizmann og Premierminister David Ben-Gurion. Men han følte sig ikke som en jøde, der var kommet hjem, og blev heller ikke opfattet som sådan: "In Israel they couldn't believe he was a Jew, for never for a moment in his life had he felt an inferiority complex." Resultatet af Brandes' første "sitting" blev, at kunstner og model gik ud og spiste frokost sammen, og at Davidson forlængede samværet ved om af- 24

6 iblli IP George Bernard Shaw tenen at gå til Brandes' forelæsning om Nietszche. Også fra hans hånd har vi derfor en skildring af, hvordan primadonnaen George Bernard Shaw lod sig henrive af sin egen talestrøm og forsøgte at stjæle rampelyset fra den berømte gæst. At det ikke lykkedes fremgår også af beretningen: "George Bernard Shaw was to preside and introduce Brandes... he spoke for three-quarters of an hour, practically making Brandes' speech. When Brandes stood up, he was greeted with tremendous applause and when the applause died away, he stood there helpless and frustrated, not knowing where to begin. Finally, he thanked Shaw for his "introduction" and said to the audience, much to the delight of all, that he would now tell them the few things that Mr. Shaw had forgotten." Davidsons hurtighed fornægtede sig ikke. Busten var færdig og støbt, endnu før Brandes forlod London ifølge et notat i dagbogen den 17. december, der også fortæller, at kunstner og model fejrede begivenheden med at spise Frokost sammen i Pall Mali Restaurant. Davidsons buste af Brandes viser os en mand af vid og bid. Det er billedet af en sammensat og kompliceret person, et billede der godt modsvarer den beskrivelse, Gertrud Rung gav af ham: "Mærkeligt var det at se paa hans Ansigt, medens han fortalte. Hver eneste Nerve levede, hen over Panden fløj Ilinger som over en Havflade, Spot og Lune vibrerede om hans Mund - en mærkelig Mund, 25

7 Overlæben aandfuld i smal, fin Bue med svagt opadbøjede Vige, Underlæben kraftig sanselig..." (Georg Brandes i Samvær og Breve. Kbh. 1930). Da den sovjetiske udenrigskommisær Maxim Litvinoff år senere sad model for Davidson, benyttede han lejligheden til at spørge ham, hvilket træk han fandt mest karakteristisk hos sine modeller og fik som svar, at "the mouth was the most distinctive feature". Netop det træk hos Brandes har i særlig grad haft hans opmærksomhed, og kontrasten mellem Gertrud Rungs "aandfulde" overlæbe og "sanselige" underlæbe kommer tydeligt frem i busten. Livet igennem befandt Jo Davidson sig i klemme mellem to medier: Ordet og leret. Det er medier, der stiller diametralt modsatte krav til deres udøvere, idet ordet kræver kontinuitet, mens leret er statisk. Davidson stræbte altid mere eller mindre bevidst efter at nå frem til løsninger, der kunne kombinere begges egenskaber. Det afspejler sig tydeligt i hans billedsprog, når han taler om sin kunst, henter han ofte illustrationerne fra bogens og tekstens verden. Ikke mindre tydeligt ses det i den usædvanlige livsopgave, han stillede sig selv, nemlig at han ville skrive "plastic history", et udtryk, der efter kunststoffets opfindelse har fået en lidt uheldig klang. Han ville fortælle historie i ler, fordi det var en opgave, der gav ham mulighed for at skabe kontinuitet ved hjælp af et statisk medium. Beslutningen blev truffet lige efter 1. Verdenskrig, hvor han kom på nærmeste hold af verdenshistoriens begivenheder - nærmere end det normalt falder i en udøvende kunstners lod at komme. Efter fredsslutningen fik han som bestillingsopgave at lave portrætbuster af de fire allierede ledere: Georges Clemenceau, Emanuele Orlando, Lloyd Georges og Woodrow Wilson. De fire buster gav ham status som en art 20. århundredes "fyrstemaler". De næste 35 år portrætterede han alle tidens berømtheder og listen over hans buster er samtidshistorie, politisk og kulturel. Den samme mand, der lavede Clemenceaus buste lavede også Marskal Titos og General Eisenhowers. Det skulle hurtigt vise sig, at hans visuelle historieforløb delte sig i to forløb, et hvor han berettede de ydre begivenheders historie gennem portrætter af "the movers and shakers", og et hvor han fortalte den indre historie gennem portrætter af åndspersonligheder. Begge forløb er repræsenterede i København. Det første ved en buste af Præsident Franklin D. Roosevelt, der står på Set. Annæ Plads, og det andet ved busten af Georg Brandes på Det kongelige Bibliotek. Davidsons interesse for historie udsprang ikke af nogen særlig interesse for politik. Snarere tværtimod. Selv om han kom på nærmeste hold af politikere fra både Øst og Vest, undgik han altid omhyggeligt at diskutere politik 26

8 Franklin D. Roosevelt. Buste og relief. med sine modeller: "I did not talk politics with my sitters. That was not my job. My job was to portray people as objectively and sympathetically as possible. You have to be in sympathy with your sitter, and anything that tends to create antagonism must be avoided. Therefore I always avoided politics while I was working." Han mente - og vel med rette - at politiske diskussioner hurtigt ville forstyrre sympatien. Det betød dog ikke, at han selv var noget let offer for politisk demagogi, kun at han valgte at anskue sine modeller udelukkende ud fra en kunstnerisk synsvinkel. Da Mussolini havde siddet model for ham i Palazzo Chigi, skrev han til sin nære ven udenrigskorrespondenten Lincoln Steffens, der var meget betaget af, hvad han kaldte "the divine Dictator": "He certainly has guts that man. The thing that remains with one is the way he has got them all bluffed." Kunstneren så, hvad udenrigskorrespondenten ikke gjorde. Som reporter kom det ham til gode, at han var kunstner. Det lettede ofte adgangen til de inderste politiske gemakker, fordi han som kunstner blev anset for at være uskadelig. Ved en international fredskonference i Genoa i 1922, fik han således som den eneste adgang til den ellers hermetisk lukkede sovjetiske delegation: "I was no longer considered dangerous. I was a harmless artist." Helt tandløs var den ufarlige kunstner dog ikke, hans syn på politikere var særdeles illusionsløst: "As I see all these people, it occurs to me how very few people are absorbed in their work. They are looking at 27

9 Conan Doyle themselves to see how they appear to the outside world." Brandes ville uden tvivl have nikket bifaldende til den bemærkning. Jo Davidsons skulpturelle samtidshistorie er i København repræsenteret ved den buste af Præsident Roosevelt, der står på Set Annæ Plads ved Amaliegade på den plads, der blev ledig, da statuen af Oehlenschlåger blev flyttet hen foran Det kongelige Teater. Busten blev afsløret den 5. maj, 1953 på tiårsdagen for begivenhederne i Den dag ønskede man at hædre de to allierede statsoverhoveder: Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt. I London underskrev Winston Churchill fundatsen til Churchill Fonden, mens udenrigsminister Ole Bjørn Kraft i København afslørede busten af Præsident Roosevelt. At det blev Davidsons buste, man valgte, skyldtes, at han nu nærmest blev anset som amerikansk statskunstner. Forudsætningen for dette officielle arbejde var hans medfødte hurtighed i karakterskitsen, idet mange af de berømte modeller kun var i stand til at afse ganske få timer til at sidde model og disse ofte med afbrydelser. Faren, der kunne lure på en sådan hurtighed, var selvfølgelig en vis facilitet, men Davidson faldt ikke for fristelsen til at acceptere det letkøbte. Selv om hans buster blev lavet til officielle lejligheder, blev de ikke til paradeværker. Ønskede man dem ikke, som han lavede dem, tilpassede han dem aldrig officielle kravspecificationer endsige retoucherede dem. Blev han udsat for pression - og det skete jævnligt - lød hans svar uvægerligt, at han ikke gav sig af med at lave "plaster effigies", hvad han lavede var "psychological biographies in tangible form" - på ny et billede hentet fra det skrevne ords verden. 28

10 Davidson var en stor beundrer af Roosevelt og deltog aktivt i hans valgkampagner. Roosevelt var desuden en af hans favoritmodeller, fordi han havde "the kind of head that cailed for stylization," og han portrætterede ham flere gange både som relief og som buste. Da han i 1948 arbejdede på den version af busten, der står i København, skrev han om den: "I loved working on the big stone head of Roosevelt. It was a composite of all the portraits I had made of him. It is a portrait of Roosevelt the seer." Det er også et portræt, hvor sygdomstegnene ikke er retoucherede væk. Man kan med rette anse busten af Brandes som første kapitel i andet bind af Davidsons visuelle historie: litteraturens og åndslivets historie. De næste kapitler i dette bind blev først skrevet nogle år senere, nemlig da han i 1929 fik en stor bestillingsopgave fra det amerikanske forlag Doubleday, Doran and Co. Opgaven lød på, at han skulle lave buster af "the established and permanent figures of the literary world", og forlagets udgangsliste så således ud: Rudyard Kipling H.G. Wells John Galsworthy Booth Tarkington Hugh Walpole Edgar Wallace Joseph Conrad Arnold Bennett Christopher Morley Frank Swinnerton Sir Philip Gibbs Aldous Huxley Sådan så datidens parnas ud set med samtids- og forlagsøjne, før eftertidens sortering havde sat ind. Davidson gik straks i gang med arbejdet, der bød på adskillige overraskelser, gode såvel som mindre gode. Således begyndte samarbejdet med Kipling godt og med gensidig sympati, indtil Mrs. Kipling kom ind i billedet og modsatte sig ethvert videre samarbejde. Davidson blev tvunget til at lave sin buste mere eller mindre i dølgsmål på basis af en hemmelig lynskitse, han sin sædvane tro havde lavet første gang han så forfatteren. En anden berømthed, han havde næret store forventninger til, skuffede ham, nemlig Arthur Conan Doyle, fordi "I kept looking for Sherlock Holmes, but what I found was Dr. Watson" - og tilmed en Dr. Watson, der kun interesserede sig for at tale om spiritisme, indtil det til slut blev for meget for Davidson: "When he said that after we die we will all continue doing in the hereafter exactly what we were doing on earth, I asked him if he was describing Heaven or Heil." Foruden bestillingbusteme lavede han i disse år på eget initiativ de to litterære buster, der hører til hans mest berømte, nemlig busterne af Gertrude Stein og James Joyce. Joyce måtte han jagte længe, "he was always wandering in and out of Paris", så da endelig fangede ham, lavede han 29

11 AftNCXS EXH1BITI0N PORTRAIT BUSTS of some coolemporary MEN OF LETTERS lo DAVIDSON iridudtng: Sir Samtts M< Barrie. IX f l, Ixitnpnce, Qettrgeis CtemmeMM. W. Sswajct Mmtgham, Cmmé, Lttixi Pirattdeih. Aaatvk trunte. George Bemarii Shaw. At&tm iiuxley. sir Rabindrm\ath Tngme. i«w«s Joyæ. Slugh Wølpøte, et, JUNE 24th to JULY 25th <0 a.m. lo 6 p.m. Saturdays 10 a.m. to 1 p.m. af ihe Galtenes ol M KNHEDLFR i Via 9% I «WiMV IHMMil m & CO. INC <5 OUD BOND smm WI Ådmissbn (induding cefaiogue) i/é in ald of the Royal Liferary Fundfor en sikkerheds skyld to versioner af busten "one with a goatee and the other cleanshaven". Begge viser os en forfatter, der er "frail, detached and the essence of sensitivity". Da han i 1931 var færdig med alle bestillingsarbejderne til Doran, holdt han en udstilling af de litterære portrætbuster, han havde lavet siden 1912, med titlen "An Exhibition of Portrait Busts of Some Contemporary Men of Letters" i Mrs. Knoedler's Gallery i Old Bond Street. Udstillingen blev en stor succes og skaffede ham den anmeldelse af alle, han nok var mest glad for, fordi den fremhævede, at det var lykkedes ham at skrive en bog i ler. Det har uden tvivl glædet ham særligt, at den var skrevet af en velkendt forfatter og kritiker og ikke af en kunstkritiker. Anmelderen var forfatterinden Rebecca West: "A New Yorker, George Doran, did one of the things best worth doing that have been done during the last few years in the way of artistic enterprise when he got Jo Davidson to make bronze busts of a dozen or so of the great... There they all are. The men who make one think as they do... the embodiments of that queer thing, the mind of the age, which is both inside and outside each of us. Jo Davidson knows who is no good. All the people whose 30

12 work has no stuffing, who get in here because of some accident of fashion, look as if they were made of butter... I have never read a book of criticism that so subtly and completely inventoried the mind of the age as this room of Jo Davidson's..." Udtrykket "to inventory the mind of the age" kan med samme ret bruges til at karakterisere Brandes' Hovedstrømninger. Van Wyck Brooks henleder da også opmærksomheden på, at både Brandes og Davidson panorerer over brede kulturelle landskaber og perioder: "Looking back later, it seemed to me that Brandes and Davidson had something in common as creators of what came to be called the planetary mind, for Brandes, with his art of cross-fertilization, interpreted one to another of at least half a dozen nations... Jo Davidson had a similar protean gift for penetrating minds of all races and types, so that, as a "plastic historian", he became in the end a United Nations in himself..." 31

13 Albert Einstein En af Davidsons berømte modeller, fysikeren Albert Einstein, stillede ham følgende $ spørgsmål: "Tell me, do you understand people as well as you see them?" Dette subtile spørgsmål fik et usminket svar: "I replied that I was rather like a dog - I sensed them." Davidson "indsnusede" essensen af sine modeller og gengav dem i sansede helheder. Men han var ikke alene om arbejdet. Det er karakteristisk for hans syn på sit arbejde, at han om mødet med Brandes skriver: "We were working away cheerfully." Modellen arbejder nemlig altid med, og resultatet er et samspil mellem kunstner og model. Det var i dette samspil, at han fandt sin egentlige inspiration: "I often wondered what it was that drove me to make busts of people. It wasn't so much that they had faces that suggested sculpture. Perhaps I wasn't thinking in terms of sculpture as such. What interested me was the people themselves - to be with them, to hear them speak and watch their faces change... some of my sitters were short stories, and others were novels." Han læste sine modeller som fortællinger og oversatte dem til ler. Der kan ikke herske megen tvivl om, at Brandes hørte til romanerne - måske endda til de tre-binds. Et er ihvertfald sikkert, busten af ham ser ikke ud, som om den er lavet af smør. 32

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview CONTENTS 2 Danish 5 English # 8 COPYRIGHT 2019 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED. DANISH 1. SÅDAN

Læs mere

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file.

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. Lee Harvey Oswald 1 Lee Harvey Oswald s profile Read Oswald s profile. Answer the questions. 1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. 2 Oswald

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH!

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! Keld Jensen Nr. 52, december 2018 No. 52, December 2018 Ingen hastværk! Vær nu helt ærlig! Hvornår har du sidst opholdt dig længere tid et sted i naturen? Uden hastværk. Uden unødvendig

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

How Long Is an Hour? Family Note HOME LINK 8 2

How Long Is an Hour? Family Note HOME LINK 8 2 8 2 How Long Is an Hour? The concept of passing time is difficult for young children. Hours, minutes, and seconds are confusing; children usually do not have a good sense of how long each time interval

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 19. december kl

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 19. december kl Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Titel Stutterer. Data om læremidlet: Tv-udsendelse 1: Stutterer Kortfilm SVT 2, , 14 minutter

Titel Stutterer. Data om læremidlet: Tv-udsendelse 1: Stutterer Kortfilm SVT 2, , 14 minutter Pædagogisk vejledning Titel Stutterer Tema: kærlighed Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. QR-koden fører til posten i mitcfu Data om læremidlet: Tv-udsendelse 1: Stutterer Kortfilm SVT 2, 11-09-2016, 14

Læs mere

Titel. Data om læremidlet: Pædagogisk vejledning

Titel. Data om læremidlet: Pædagogisk vejledning Titel Different Kinds of Love Tema: Kærlighed Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. QR-kode fører til posten i mitcfu Data om læremidlet: Tv-udsendelser : Different kinds of love Kortfilm DR & SV2 TV00000114098

Læs mere

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU OUTLINE INEFFICIENCY OF ATTILA WAYS TO PARALLELIZE LOW COMPATIBILITY IN THE COMPILATION A SOLUTION

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

3. Har du oplevet blackout, mens du har styret skibet? Have you ever been steering the vessel, when a blackout have happened?

3. Har du oplevet blackout, mens du har styret skibet? Have you ever been steering the vessel, when a blackout have happened? Blackout på Orateca -Interview med styrmand Name Aleksander Andrzejczak Rank 1. officer / mate Years of navigator 3 years 1 year at Orateca 2 maybe 1 time during sea passage Open sea, average weather,

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Dagens program. Incitamenter 4/19/2018 INCITAMENTSPROBLEMER I FORBINDELSE MED DRIFTSFORBEDRINGER. Incitamentsproblem 1 Understøttes procesforbedringer

Dagens program. Incitamenter 4/19/2018 INCITAMENTSPROBLEMER I FORBINDELSE MED DRIFTSFORBEDRINGER. Incitamentsproblem 1 Understøttes procesforbedringer INCITAMENTSPROBLEMER I FORBINDELSE MED DRIFTSFORBEDRINGER Ivar Friis, Institut for produktion og erhvervsøkonomi, CBS 19. april Alumni oplæg Dagens program 2 Incitamentsproblem 1 Understøttes procesforbedringer

Læs mere

Titel Found. Data om læremidlet: Pædagogisk vejledning Tema: Kærlighed Fag: Engelsk Målgruppe: kl.

Titel Found. Data om læremidlet: Pædagogisk vejledning  Tema: Kærlighed Fag: Engelsk Målgruppe: kl. Pædagogisk vejledning Titel Found Tema: Kærlighed Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. QR-kode fører til posten i mitcfu Data om læremidlet: Tv-udsendelse 1: Found Kortfilm SV2 TV0000028173, 19-01-2014, 20

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

OplysVerden. JULEINITIATIVET november 25. december 2017

OplysVerden. JULEINITIATIVET november 25. december 2017 JULEINITIATIVET 2017 24. november 25. december 2017 TEMA»Når vi følger Frelserens eksempel og lever, som han levede, og som han belærte om, vil det lys brænde i os og lyse vejen op for andre.«thomas S.

Læs mere

Observation Processes:

Observation Processes: Observation Processes: Preparing for lesson observations, Observing lessons Providing formative feedback Gerry Davies Faculty of Education Preparing for Observation: Task 1 How can we help student-teachers

Læs mere

Mobilitet, navigering og udnyttelse - unge ukrainske migranter i den globale grønne industri gennem den danske stats fodermesterordning

Mobilitet, navigering og udnyttelse - unge ukrainske migranter i den globale grønne industri gennem den danske stats fodermesterordning Mobilitet, navigering og udnyttelse - unge ukrainske migranter i den globale grønne industri gennem den danske stats fodermesterordning Marlene Spanger Global Refugee Studies Institut for Kultur og Globale

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Generelt om faget: - Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af dette fag?

Generelt om faget: - Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af dette fag? Fag: Monetary Policy % 46 Samlet status % 5% 5% 75% % Ny % Distribueret 63% 9 Nogen svar % Gennemført 37% 7 Frafaldet % % 5% 5% 75% % Generelt om faget: - Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af dette

Læs mere

HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER

HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER P HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER Samtale, træning af faste udtryk, spørgsmål og svar. Endvidere en lejlighed til at træne tallene. - Spørgsmålskort - Lærerark til hjælp ved oplæsning og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver.

Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver. Danskhjælpen Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver. Adjektiver (At Risk) 2 Present Continuous (What s

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

1.3 How do you rate the coordination of this course to other (related) courses?

1.3 How do you rate the coordination of this course to other (related) courses? Side 1 af 6 Titel: Ekstern E05-3.år (3rd year) - Econometrics 2 - Forelæsninger - Lectures Holdkode: Undervisere tilknyttet dette hold: Antal modtagede svar: 48 Antal respondenter 0 tilknyttet: Svar procent:

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

DENCON ARBEJDSBORDE DENCON DESKS

DENCON ARBEJDSBORDE DENCON DESKS DENCON ARBEJDSBORDE Mennesket i centrum betyder, at vi tager hensyn til kroppen og kroppens funktioner. Fordi vi ved, at det er vigtigt og sundt jævnligt at skifte stilling, når man arbejder. Bevægelse

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 29. august 2016 kl kl htx162-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 29. august 2016 kl kl htx162-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 Mandag den 29. august 2016 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne

Læs mere

On the Catwalk. Workmate

On the Catwalk. Workmate Workmate A. Work in pairs. Find the following expressions in the text and read them aloud. Har du nogensinde overvejet at blive model? (page 36) 2 Tusindvis af teenage piger over hele jorden drømmer om

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB Det gode V Æ R T S KA B Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 1 2 VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB 3UDVIKLE 1 1 VÆRTSKAB Hvorfor værtskab? Fra produkt til at opfylde

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Titel: Tema: Fag: Målgruppe: Diary of a Wimpy Kid Dog Days Growing up, Teenagers, Holidays, Relationships, USA Engelsk 6.-8.kl. Det er sommerferie og Greg Heffley aner problemer. Gregs far forbyder ham

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5 English version further down Kim Finne med 11 kg laks Laksen blev fanget i denne uge øst for Bornholm ud for Nexø. Et andet eksempel er her to laks taget

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2012

Trolling Master Bornholm 2012 Trolling Master Bornholm 1 (English version further down) Tak for denne gang Det var en fornøjelse især jo også fordi vejret var med os. Så heldig har vi aldrig været før. Vi skal evaluere 1, og I må meget

Læs mere

Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium. Indsigt i egen læring og formativ feedback

Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium. Indsigt i egen læring og formativ feedback Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium Indsigt i egen læring og formativ feedback Reformen om indsigt i egen læring hvordan eleverne kan udvikle deres evne til at reflektere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Portal Registration. Check Junk Mail for activation . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration

Portal Registration. Check Junk Mail for activation  . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration Portal Registration Step 1 Provide the necessary information to create your user. Note: First Name, Last Name and Email have to match exactly to your profile in the Membership system. Step 2 Click on the

Læs mere

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 20. august kl

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 20. august kl Engelsk A Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx102-eng/a-20082010 Fredag den 20. august 2010 kl. 9.00-14.00 htx102-eng/a-20082010 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Appendix. Group 12, House 3.1.1. Autumn 2015. Group members: Christian Korf Wøldike, Jakub Droppa, Mads Gustav Grene. Supervisor: Nalle Kirkvåg

Appendix. Group 12, House 3.1.1. Autumn 2015. Group members: Christian Korf Wøldike, Jakub Droppa, Mads Gustav Grene. Supervisor: Nalle Kirkvåg Appendix Group 12, House 3.1.1 Autumn 2015 Group members: Christian Korf Wøldike, Jakub Droppa, Mads Gustav Grene Supervisor: Nalle Kirkvåg Study programme: HIB Table of Contents 1. Transcription of Focus

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt 4 20,0% Godt 12 60,0% Gennemsnitligt 4 20,0% Dårligt 0 0,0% Meget Dårligt

Læs mere