Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning af Tillægsforsikringen Jeg vil tegne forsikring Tegningstidspunkt Overførsel af anciennitet fra et andet selskab Overførelse af anciennitet fra Lederne og Pro Helbredsoplysninger Kendskab til opsigelse ved tegningen Hidtidige indkomst og pension Højere dækning end 90 procent af min løn Startkarens Aldersgrænser Fortrydelsesret Mine ansættelsesforhold når jeg tegner forsikring Tidsbegrænset eller midlertidig ansættelseskontrakt Barselsorlov Projektansat i samme virksomhed Tidsbegrænset eller midlertidig ansættelseskontrakt Bopæl i eller udstationeret til udlandet Selvstændig virksomhed 2 Udbetaling fra Tillægsforsikringen Jeg er blevet opsagt eller afskediget Afskediget eller opsagt Udbetalingens størrelse Tidspunkt for udbetaling Krav på løn i en opsigelsesperiode - ved retssag, faglig sag eller konkurs Ændrede ansættelsesforhold Varsel om virksomhedslukning i karensperioden Opsagt mit job på grund af helbredsproblemer Min ledighedsperiode Udbetaling fra forsikringen, hvis jeg igen bliver ledig Min ret til udbetalinger er udløbet - og jeg er fortsat ledig Opsagt i karensperioden Barselsorlov Aktivering og støttet arbejde Midlertidigt arbejde (vikariat) i en ledighedsperiode Udbetaling under ferie Overskydende timer Deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra A-kassen Arbejdsfordeling Ukontrollabelt lønarbejde Konkurrenceklausul 3 Uarbejdsdygtighed Dækning for uarbejdsdygtighed Dækning ved kritisk sygdom 1

2 4 Ændringer af Tillægsforsikringen Flytte a-kasse Ændring af ydelse, karens- eller udbetalingsperiode 5 Opsigelse og ophør af Tillægsforsikringen Opsigelse af Ledernes Tillægsforsikring Ophør 1. Tegning af Tillægsforsikringen Jeg vil tegne forsikring Tegningstidspunkt Spørgsmål: Fra hvilket tidspunkt er jeg tilmeldt Tillægsforsikringen? Svar: Ikrafttrædelsestidspunktet regnes altid fra den førstkommende 1. i en måned. Når vi modtager din tilmelding, tilmeldes du fra den første i den følgende måned. Tegner du for eksempel den 3. marts, vil tillægsforsikringen gælde fra og med den 1. april. Overførsel af anciennitet fra et andet selskab Spørgsmål: Hvis jeg har en lignende lønsikring i et andet selskab, kan jeg så overføre anciennitet derfra ved tegning af Tillægsforsikringen? Svar: Ja. Ved skift af forsikring kan du overføre din anciennitet fra en anden tilsvarende, dansk forsikringsordning. Med "tilsvarende" menes, at du tegner en forsikring hos Tillægsforsikringen med samme dækning, karens og udbetalingsperiode. Du skal ved tegningen kunne opfylde betingelserne for at nytegne Tillægsforsikringen, hvilket betyder, at du skal have været i arbejde i de sidste seks måneder, samt at du ikke må have kendskab til forhold, der kan føre til din afskedigelse. Der gælder en ændringskarens på seks måneder, hvis du vælger en dækning hos Tillægsforsikringen, der er højere end den, du har i dag i en anden forsikringsordning. I de seks måneder må du ikke blive opsagt eller få viden om, at du vil blive ledig på et senere tidspunkt. Hvis du vælger en dækning, der er lavere, end den du har i dag, er der ikke en ændringskarens. Eksempel: Er du forsikret for kroner i op til 6 måneder i et andet selskab, kan denne anciennitet overføres. Ønsker du derimod en forhøjelse af dækningen til for eksempel kroner i op til 12 måneder, vil den højere dækning tidligst være mulig efter seks måneders ændringskarens. Du vil naturligvis kunne få udbetaling ud fra din tidligere, lavere dækning, hvis du bliver opsagt i perioden med ændringskarens. Har du anciennitet fra et andet forsikringsselskab, skal du altid kontakte Tillægsforsikringen senest 14 dage efter tegningen. Overførsel af anciennitet mellem Lederne, Pro og Virksom Spørgsmål: Hvis jeg har forsikringen igennem Lederne, Pro eller Virksom, kan jeg så overføre anciennitet derfra, hvis jeg skifter organisationsforhold inden for Ledernes Hovedorganisation, fx fordi jeg bliver selvstændig? Svar: Ja. Ved skift af status mellem lønmodtager og selvstændig overføres din anciennitet helt automatisk. Der gælder fortsat en ændringskarens på seks måneder, hvis du ønsker at forhøje din dækning ved overflytningen. Se nærmere nedenfor under afsnittet om Ændringer af Tillægsforsikringen. 2

3 Helbredsoplysninger Spørgsmål: Hvorfor skal jeg ved tegningen oplyse, om jeg har været uarbejdsdygtig som følge af ulykke eller sygdom i de seneste 12 måneder? Svar: Du kan ikke få dækning for uarbejdsdygtighed, hvis din sygdom skyldes sygdom eller lidelser, som du havde, før du tegnede forsikringen, og som du ikke er helt raskmeldt for, eksempelvis sukkersyge. Kendskab til opsigelse ved tegningen Spørgsmål: Jeg har sammen med alle de andre medarbejdere fået varsel om, at hele virksomheden lukker om cirka to år. Jeg er ikke selv personligt opsagt endnu. Kan jeg tegne Tillægsforsikringen? Svar: Nej. Efter forsikringsbetingelserne kan du ikke tegne Tillægsforsikringen, hvis du har viden om eller kendskab til, at du vil blive ledig på et senere tidspunkt. Det gælder også, selvom du endnu ikke har fået din konkrete, skriftlige opsigelse. Hidtidig indkomst og pension Spørgsmål: Når jeg tegner Tillægsforsikringen, skal jeg opgive min nuværende løn. Skal pensionsindbetalinger fra min arbejdsgiver indregnes i lønnen? Svar: Nej. Din arbejdsgivers pensionsbidrag er normalt ikke en del din skattepligtige indkomst. Det er alene din skattepligtige indkomst, der kan bruges til beregningen af din dækning. Eksempel: Du har en skattepligtig månedsløn på kroner inklusive dit eventuelle eget-bidrag til pension. Din arbejdsgiver indbetaler herudover 10 procent til din pension, det vil sige kroner. Din hidtidige indkomst er alene på kroner. Højere dækning end 90 procent af min løn Spørgsmål: Kan jeg blive dækket for mere end 90 procent af min løn? Svar: Nej. Du kan maksimalt blive dækket under ledighed for 90 procent af din hidtidige indkomst (eksklusiv dit arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent) men inklusiv dagpengene fra a-kassen. Grænsen skyldes reglerne i Arbejdsløshedslovgivningen, hvor det gælder, at hvis du får højere dækning end 90 procent i "anledning af ledighed", så skal A-kassen foretage et tilsvarende krone-for-krone fradrag i dine dagpenge. Eksempel: Hvis du har en månedsløn på kroner før skat, kan du højst få kroner om måneden fra tillægsforsikringen. De maksimale månedlige dagpenge er på kroner (i 2016), og loftet på de 90 procent er i alt kroner. Når du tegner din tillægsforsikring, bør du derfor vælge det dækningstrin, der kommer så tæt som muligt på de kroner, så du hverken er meget underforsikret eller meget overforsikret. Vi anbefaler, at du i takt med din lønudvikling løbende tjekker, om du har den rette dækning. Du tjekker din dækning på Mit Lederne/Mit Pro under Tillægsforsikringen. Startkarens Spørgsmål: Hvor lang tids karens får jeg, når jeg tegner Tillægsforsikringen? Svar: Ved ledighed gælder en periode med startkarens på seks hele kalendermåneder fra det tidspunkt, hvor forsikringen trådte i kraft. Du må i denne periode ikke modtage en opsigelse, få kendskab til eller varsel om en kommende opsigelse. Ved uarbejdsdygtighed gælder alene en periode med startkarens på én måned. Eksempel: Du tegner din forsikring den 3. februar, og ikrafttrædelsen er den 1. marts. Modtager du din opsigelse den 25. august, så er du opsagt i startkarensen og kan ikke få dækning ved ledighed. Det gælder også, selvom din første ledige dag på grund af dit opsigelsesvarsel måske først er den 1. december. 3

4 Aldersgrænser Spørgsmål: Jeg er 60 år. Kan jeg tegne Tillægsforsikringen? Svar: Nej, du skal være mellem 18 og 54 år. Aldersbegrænsningen gælder for at Tillægsforsikringen i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation samlet set kan tilbyde forsikringen billigst muligt. Du bliver automatisk udmeldt af ordningen ved udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år. Eventuelle udbetalinger vil også ophøre med udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år. Fortrydelsesret Spørgsmål: Kan jeg fortryde min tegning af Tillægsforsikringen? Svar: Ja. Ved nytegning er din fortrydelsesret på 14 dage, og fristen løber fra den seneste dato af enten datoen for modtagelsen af din police eller forsikringens ikrafttrædelsesdato. Hvis du fortryder, skal du kontakte os via Mit Lederne/Mit Pro. Bemærk, at du ikke har nogen fortrydelsesret på 14 dage, når du ændrer din dækning eller opsiger forsikringen. Det er således på din egen "regning og risiko", hvis Tillægsforsikringen har modtaget din besked om at sænke eller opsige din dækning, og du derefter helt uventet bliver opsagt måske kun 10 dage senere. Mine ansættelsesforhold når jeg tegner forsikring Tidsbegrænset eller midlertidig ansættelseskontrakt Spørgsmål: Kan jeg tegne Tillægsforsikringen, hvis jeg for eksempel er 52 år og har en ansættelseskontrakt, der udløber om fire år? Svar: Ja, du kan godt tegne Tillægsforsikringen, inden du fylder 55 år, men du kan ikke få dækning, hvis du bliver ledig i forbindelse med udløbet af en midlertidig stilling. Der gælder den særlige undtagelse, at hvis du bliver ufrivilligt ledig for eksempel fire måneder før det forventede udløb af jobbet, kan du få dækning i de fire resterende måneder - minus din valgte karensperiode. Du kan dermed ikke få udbetaling fra Tillægsforsikringen udover den periode, som jobbet var aftalt til. Forsikringen dækker ikke ledighed, som du har eller burde have kendskab til. Skifter du i mellemtiden til et nyt job, hvor du er fastansat, så har du selvfølgelig mulighed for dækning ved ledighed, såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne. Barselsorlov Spørgsmål: Jeg er på barsel og vil gerne tegne Tillægsforsikringen. Kan jeg det? Svar: Ja. Du kan godt tegne Tillægsforsikringen, hvis du er eller skal på barsel med fuld løn i et ansættelsesforhold. Du skal før barslen have haft seks måneders fast arbejde med fuld løn og i øvrigt opfylde de gældende krav for tegning af forsikringen. Projektansat i samme virksomhed Spørgsmål: Kan jeg tegne Tillægsforsikringen, hvis jeg er projektansat i en og samme virksomhed, men modtager løn fra forskellige afdelinger? Svar: Ja. Du kan tegne Tillægsforsikringen, selvom du måske går fra det ene projekt til det andet, men du kan ikke få dækning i forbindelse med udløbet at det projekt, du er ansat til. 4

5 Der gælder den særlige undtagelse, at hvis du bliver ufrivilligt ledig for eksempel fire måneder før det forventede udløb af projektet, kan du få dækning i de fire resterende måneder - minus din valgte karensperiode. Du kan dermed ikke få udbetaling fra Tillægsforsikringen udover den periode, som jobbet var aftalt til. Forsikringen dækker ikke ledighed, som du har eller burde have kendskab til. Skifter du i mellemtiden til et nyt job, hvor du er fastansat, så har du selvfølgelig mulighed for dækning ved ledighed, såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne. Bopæl i eller udstationeret til udlandet Spørgsmål: Kan jeg tegne Tillægsforsikringen, hvis jeg bor i eller er udstationeret til udlandet? Svar: Nej. Du skal arbejde, have fast bopæl og være skattepligtig i Danmark. Det gælder uanset om der er tale om arbejde i et andet EØS-land eller det øvrige udland. Hvis du i forvejen har tegnet Tillægsforsikringen, så sættes din forsikring i bero i maksimum 3 år, hvis du efter EØS-reglerne ikke kan fortsætte med at være medlem af Ledernes A-kasse, men i stedet skal være forsikret i det land, hvori du arbejder. Arbejder du i det øvrige udland eller i et EØS-land med en særlig godkendelse igennem Udbetaling Danmark til at bevare dit danske medlemskab af A-kassen LH, kan du ikke sætte forsikringen i bero. Uanset om du under arbejdet/udstationeringen i udlandet bevarer din forsikring eller betalingen af præmie sættes i bero, så har du ikke dækning fra Tillægsforsikringen ved ledighed under eller i forbindelse med ophøret i udlandet. Kontakt derfor altid A-kassen LH for at sikre dig, at dit medlemskab er korrekt registreret og at du sikrer dig, at du har eventuelle tilladelser fra Udbetaling Danmark. Selvstændig virksomhed Spørgsmål: Jeg driver selvstændig virksomhed kan jeg tegne Tillægsforsikringen, og hvordan er jeg stillet ved ledighed? Svar: Ja, men det er meget afgørende, hvordan A-kassen LH vurderer din selvstændige virksomhed. Er det 1) som en bibeskæftigelse eller 2) som en hovedbeskæftigelse? 1. Hvis du er lønmodtager, og du ved siden af driver en mindre selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (for eksempel fritidslandbrug), kan du tegne Tillægsforsikringen for lønmodtagere igennem Lederne eller Pro. Betingelsen for dækning under ledighed er, at A-kassen godkender din bibeskæftigelse til, at du har ret til dagpenge under ledighed. Se mere under a-kassen oplysninger herom på Mit Lederne/Mit Pro. 2. Hvis din virksomhed er dit hovederhverv og drives på fuld tid (mere end 30 timer på ugebasis), kan du tegne den særlige forsikring for selvstændige, Virksoms Indtægtssikring. Bemærk: Du er normalt også er selvstændig, hvis du eller din ægtefælle ejer mindst 10 procent af aktierne/anparterne i den virksomhed, hvor du arbejder. 2. Udbetaling fra Tillægsforsikringen Jeg er blevet opsagt eller afskediget Afskediget eller opsagt Spørgsmål: Jeg er blevet afskediget og ønsker udbetaling fra forsikringen. Hvad skal jeg gøre? 5

6 Svar: Du skal senest anmelde din ledighed til Tillægsforsikringen, når du melder dig ledig på Jobcentret og i A- kassen. På Mit Lederne/Mit Pro under "Ledig", kan du læse nærmere om, hvordan du melder dig ledig i Jobcentret, Ledernes A-kasse og hos Tillægsforsikring. Du er også velkommen til at kontakte Lederne/Pro, hvis du ønsker ansættelsesretlig rådgivning om din opsigelse. Udbetalingens størrelse Spørgsmål: Hvor meget kan jeg få udbetalt, hvis jeg mister mit job? Svar: Din hidtidige indkomst opgøres efter a-kassen regler. Du kan maksimalt blive dækket under ledighed for 90 procent af din hidtidige indkomst (eksklusiv dit arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent) men inklusiv dagpengene fra a-kassen. Grænsen skyldes reglerne i Arbejdsløshedslovgivningen, hvor det gælder, at hvis du får højere dækning end 90 procent i "anledning af ledighed", så skal A-kassen foretage et tilsvarende krone-forkrone fradrag i dine dagpenge. Eksempel: Hvis du har en månedsløn på kroner før skat, kan du højst få kroner om måneden fra tillægsforsikringen. De maksimale månedlige dagpenge er på kroner (i 2016), og loftet på de 90 procent er i alt kroner. Når du tegner din tillægsforsikring, bør du derfor vælge det dækningstrin, der kommer så tæt som muligt på de kroner, så du hverken er meget underforsikret eller meget overforsikret. Vi anbefaler, at du i takt med din lønudvikling løbende tjekker, om du har den rette dækning. Du tjekker din dækning på Mit Lederne/Mit Pro. Tidspunkt for udbetaling Spørgsmål: Hvornår begynder jeg at få udbetalt fra Tillægsforsikringen? Svar: A-kassen LH skal altid først godkende din ret til at få dagpenge, før du kan få udbetalinger fra forsikringen. Retten til dagpenge opnår du tidligst efter 12 måneders medlemskab af en a-kasse. Hvis du først bliver medlem af en a-kasse i forbindelse med, at du tegner din forsikring, vil du derfor tidligst kunne få ret til udbetalinger efter 12 måneders medlemskab af a-kassen. Du kan i øvrigt først få udbetalinger fra forsikringen efter din karensperiode er udløbet. Du vælger selv, om din karensperiode skal være på enten 30, 60 eller 90 dage, når du tegner forsikringen. Krav på løn i en opsigelsesperiode - ved retssag, faglig sag eller konkurs Spørgsmål: Kan jeg få udbetalt fra Tillægsforsikringen, når der er rejst krav om løn i min opsigelsesperiode? Svar: Nej. Tillægsforsikringen kan ud fra forsikringsretlige principper normalt ikke udbetales med forbehold, men først når dit lønkrav er endeligt afklaret. Bliver du ledig, fordi din arbejdsplads er gået konkurs, vil du normalt kunne søge om dækning fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). Efter udløbet af LG-perioden får du normalt ret til ydelser fra både A-kassen LH og Tillægsforsikringen. Kan du ikke anmelde dit lønkrav igennem LG eller verserer der en retssag eller en faglig sag mod din tidligere arbejdsgiver om løn, kan du ikke få udbetalt forsikringen i den periode, hvor du eventuelt har et krav på løn i en opsigelsesperiode, før sagen er endeligt afklaret. Ændrede ansættelsesforhold Spørgsmål: Kan jeg få udbetaling fra Tillægsforsikringen, hvis jeg bliver afskediget, fordi jeg siger nej til væsentlige ændringer i mit ansættelsesforhold? Svar: Ja. Du er ikke selvforskyldt ledig og får normalt ikke karantæne i a-kassen, hvis du bliver fyret med dit normale opsigelsesvarsel, fordi du siger nej til ændringer i dit arbejdsforhold, som du ikke har pligt til at acceptere. Kontakt altid Lederne/Pro for at få en juridisk gennemgang af din sag, inden du siger nej. Det gør du 6

7 via Mit Lederne/Mit Pro. Varsel om virksomhedslukning i karensperioden - lønmodtager Spørgsmål: Fire måneder efter, at jeg har tegnet Tillægsforsikringen, har alle ansatte fået at vide, at hele min virksomhed lukker om cirka to år. Hvilken betydning har det for min startkarens på de seks måneder, hvis jeg bliver ledig ved lukningen? Hvad hvis jeg går direkte over til nyt fast fuldtidsjob, men desværre efter kun tre måneder i det nye job bliver ufrivilligt ledig? Svar: Hvis du bliver ledig fra dit nuværende job, vil du ikke kunne få dækning ved din ledighed, da du er varslet opsagt i startkarensen. Det gælder også, selvom du først får din endelige skriftlige opsigelse senere end de seks måneder. Hvis du går videre til det næste job uden at være ledig imellem dine to jobs, og i dit nye job får din opsigelse efter, at startkarensen er udløbet, kan du få udbetaling fra Tillægsforsikringen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Opsagt i karensperioden Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager min opsigelse i startkarensen på seks måneder, og derfor ikke har ret til dækning fra Tillægsforsikringen under ledighed? Svar: Se besvarelsen om Min ret til udbetalinger er udløbet - og jeg er fortsat ledig Barselsorlov Spørgsmål: Hvis jeg bliver ledig under eller efter min barsel, kan jeg så få udbetaling fra Tillægsforsikringen? Svar: Ja, hvis du har modtaget fuld løn under hele din orlov eller har været i arbejde med fuld løn i seks måneder med mindst 16 timer om ugen. Du kan ikke få udbetaling fra Tillægsforsikringen under barselsorlov, heller ikke ved barselsorlov under din ledighed. I stedet kan du sætte din udbetaling i bero i op til 12 måneder. Opsagt mit job på grund af helbredsproblemer Spørgsmål: Jeg har efter samråd med A-kassen LH valgt at opsige mit job på grund af helbredsproblemer. Kan jeg få dækning fra Tillægsforsikring? Svar: Nej. Forsikringen dækker alene ved ufrivillig ledighed. Der er ikke tale om ufrivillig ledighed, hvis du selv har valgt at opsige din stilling også uanset at det sker i samråd med din læge, og at du af den grund kan få udbetalt dagpenge fra a-kassen uden en karantæne. Min ledighedsperiode Udbetaling fra forsikringen, hvis jeg igen bliver ledig Spørgsmål: Jeg har allerede fået udbetalt fra Tillægsforsikringen for én ledighedsperiode på 12 måneder. Kan jeg få udbetalt fra forsikringen, hvis jeg igen bliver ledig? Svar: Ja, men udbetaling i en ny ledighedsperiode kræver, at du har været i et fast, ikke midlertidigt arbejde i mindst seks hele måneder, før den næste ledighed indtræder. Du kan i alt modtage udbetaling af 36 perioder med forsikringsydelser fra tillægsforsikringen. Herefter vil din forsikring blive opsagt i henhold til forsikringsbetingelserne. Min ret til udbetalinger er udløbet - og jeg er fortsat ledig Spørgsmål: Jeg har været ledig og fået udbetalinger i alle 12 måneder, som min forsikring dækker. Min ret til dækning fra Tillægsforsikringen under ledighed er derfor udløbet for denne gang. Hvad skal jeg gøre? Svar: Du har følgende muligheder: 7

8 Du kan bibeholde den nuværende dækning. Hvis du bliver uarbejdsdygtig, vil du fortsat kunne opnå en ydelse ud fra din nuværende dækning. Du kan opsige din forsikring med et varsel på løbende måned plus en måned. Bemærk: Opsiger du forsikringen, så skal du opfylde alle betingelserne for nytegning, herunder have været fastansat og lønnet i mindst 16 timer om ugen de seneste 6 måneder inden tegningen, ligesom du ikke må have eller burde have kendskab til kommende ledighed. Ved en nytegning gælder også, at du skal være under 55 år. Dernæst gælder det, at der fra ikrafttrædelsen er en startkarens på 6 måneder. Får du i denne karensperiode viden om, at du vil blive ledig på et senere tidspunkt, eller får du din opsigelse, kan du ikke få dækning. Du kan ændre din forsikring til en lavere dækning, så det får det virkning fra den første i den følgende måned. Nedsættelsen vil også gælde for en eventuel ret til dækning ved uarbejdsdygtighed. Bemærk: Du kan IKKE uden videre hæve dækningen igen, straks når du kommer i arbejde igen. En ændring, der medfører en forhøjet dækning/højere præmie, kræver at du opfylder betingelserne for at nytegne en forsikring - på nær kravet om, at du ikke må være fyldt 55 år. Du skal blandt andet have været fastansat og lønnet i mindst 16 timer om ugen de seneste 6 måneder inden du kan hæve din dækning, ligesom du ikke må have eller burde have kendskab til kommende ledighed. Dernæst gælder der fra ikrafttrædelsen af din nye dækning en ændringskarens på 6 måneder. Får du i denne karensperiode viden om, at du vil blive ledig på et senere tidspunkt, eller får du din opsigelse, kan du ikke få dækning ud fra nye højere dækning, men alene den tidligere, lavere dækning. Situationen kan sidestilles med, at du i en overgangsperiode har 2 forsikringer; din tidligere forsikring og derefter en ny forsikring med en højere dækning. Der gælder ikke nogen fortrydelsesret når du opsiger eller ændrer forsikringen Aktivering og støttet arbejde Spørgsmål: Vil det få indflydelse på forsikringsudbetalingen, hvis jeg kommer i aktivering igennem Jobcentret? Svar: For at modtage udbetalinger fra Tillægsforsikringen, skal du være tilmeldt som ledig på jobcentret og være aktivt arbejdssøgende. Det betyder, at du for eksempel under aktivering eller ansættelse i et løntilskudsjob i det offentlige ikke må lave en frivillig aftale med jobcentret om, at du ekstraordinært fritages for at være til rådighed eller for at være tilmeldt som ledig. Du kan dog ikke få udbetalinger, hvis du aftaler med Jobcentret, at du deltager i ordningen med Særligt uddannelsesløft, hvor du alene kan få udbetalt dagpenge med den særlige dagpengesats på 80 procent. Hvis du under din aktivering begynder at arbejder i et privat løntilskudsjob, kan du ikke få dækning. Det skyldes, at du principielt er enten midlertidigt eller fast ansat hos en arbejdsgiver på normale løn- og ansættelsesvilkår, men hvor det er din arbejdsgiver, der efter aftale med jobcentret i en periode får udbetalt et tilskud til din løn. (Se også under Midlertidigt arbejde (vikariat) i en ledighedsperiode.) Midlertidigt arbejde (vikariat) i en ledighedsperiode Spørgsmål: Hvad hvis jeg får tilbudt et midlertidigt arbejde i min ledighedsperiode? Svar: Tillægsforsikringen dækker ikke, når du bliver ledig fra en midlertidig stilling. Men har du allerede opnået ret til at få udbetalt dækning, så kan du kan i en ledighedsperiode blive godkendt til at tage midlertidigt arbejde. Betingelserne er 1) at perioden med midlertidigt arbejde ikke i alt vil overstige 12 måneder samlet opgjort i hele din ledighedsperiode med dækning fra Tillægsforsikringen, 2) at det midlertidige arbejde er som lønmodtager hos en ny arbejdsgiver, og 3) at der ikke er tale om arbejde i et andet EØS-land eller i udlandet. Du har følgende muligheder: Tillægsforsikringen kan sættes i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte efter, at det midlertidige arbejde er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode. En eventuel lavere indtægt i perioden med det midlertidige arbejde får ikke betydning for din dækning, da du vender tilbage til din tidligere godkendte dækning og de resterende perioder. 8

9 Hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 90 procent af din hidtidige indkomst, kan der suppleres op fra forsikringen til de 90 procent - dog maksimalt op til din valgte ydelse. Udbetaling af de månedlige, supplerende ydelser bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. Udbetaling under ferie Spørgsmål: Jeg er ledig og holder ferie med enten feriedagpenge fra a-kassen eller feriekort fra en arbejdsgiver i to uger. Kan jeg samtidig få udbetaling fra Tillægsforsikringen? Svar: Nej. Du kan ikke både holde ferie og få udbetalinger fra Tillægsforsikringen. Udbetalingen forudsætter, at du er tilmeldt Jobcentret som ledig og er til rådighed for arbejdsmarkedet og samtidig får udbetalt almindelige dagpenge fra A-kassen. Du vil få fradrag i din udbetaling med antallet af de arbejdsdage/-timer, hvor du holder ferie. De to uger, hvor du holder ferie med fradrag, tælles med i den samlede udbetalingsperiode fra tillægsforsikringen, og der sker ikke en tilsvarende forlængelse af dine 6 eller 12 perioder med ydelse. Holder du ferie i en hel 30 dages udbetalingsperiode, så kan du dog på forhånd aftale med Tillægsforsikringen, at denne udbetalingsperiode ikke tæller med i dit forbrug af perioder. Eksempel: Du får feriedagpenge fra a-kassen i ti arbejdsdage. Du vil fra udbetaling fra Tillægsforsikringen med fradrag for de ti dage. Overskydende timer Spørgsmål: A-kassen oplyser, at der vil ske fradrag i dagpengeudbetalingen for overskydende timer, fordi jeg i gennemsnit har haft mere end 37 arbejdstimer om ugen i de sidste tre måneder, FØR jeg blev ledig. Vil der også være fradrag i udbetalingen fra Tillægsforsikringen? Svar: Nej. der foretages ikke fradrag i udbetalingen fra forsikringen for overskydende timer, fra tiden FØR du blev ledig. Men har du i en uge 47 arbejdstimer under din ledighed, så trækkes du for samtlige dine arbejdstimer. (Se også besvarelsen om Deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra A-kassen) Deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra A-kassen Spørgsmål: Kan jeg få udbetalt fra Tillægsforsikringen, hvis jeg har deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra A-kassen? Svar: Ja. Beregning af fradrag sker med de for a-kassen gældende regler om udbetaling af supplerende dagpenge. Det betyder, at du normalt får fradrag for dine arbejdstimer. Det gælder også arbejdstimer i en eventuel selvstændig virksomhed (som bibeskæftigelses), når arbejdet er særligt godkendt af a-kassen med dagpengeret (Se også spørgsmål om Selvstændig virksomhed). Du får du fradrag for alle arbejdstimerne i den månedlige ydelse. Hvis du ikke får udbetalt dagpenge af a-kassen, for eksempel fordi du i en uge arbejder mere end 29,6 timer mindsteudbetalingsreglen så får du heller ikke udbetaling i den uge fra forsikringen. Udbetalingerne med fradrag for arbejdstimerne tælles med i den samlede udbetalingsperiode fra Tillægsforsikringen, og der sker ikke en tilsvarende forlængelse af dine perioder med ydelse. Arbejdsfordeling Spørgsmål: Hvis jeg bliver sendt på arbejdsfordeling af min arbejdsgiver, kan jeg så få suppleret op fra Tillægsforsikringen for de ledige dage om ugen, hvor jeg får dagpenge fra a-kassen? Og hvilken betydning har det for eventuel beregning senere? Svar: Nej, du kan ikke få udbetalinger fra tillægsforsikringen under en fordelingsperiode. Du anses ikke for at være endeligt ophørt efter udløbet af dit normale opsigelsesvarsel hos din arbejdsgiver. 9

10 Perioden med arbejdsfordeling får dog ingen betydning for beregningen af din hidtidige indkomst ved en eventuel senere ledighed. Ukontrollabelt lønarbejde Spørgsmål: Jeg har holdt et foredrag på en time og fik kroner for det. A-kassen anser arbejdet for ukontrollabelt og trækker mig cirka 13 timer i dagpengene. Hvad betyder det for udbetalingen fra Tillægsforsikringen? Svar: De arbejdstimer og arbejdsindtægter, som medfører et fradrag i dagpengene, medfører også fradrag i udbetalingen fra Tillægsforsikringen. Konkurrenceklausul Spørgsmål: Vil en udbetalt dækning for en konkurrenceklausul have indvirkning på en eventuelt senere udbetaling af forsikring og dagpenge? Svar: Nej. En konkurrenceklausul betragtes ikke som løn eller erstatning for løn, men som en kompensation. Derfor griber klausulen ikke ind i hverken beregningen eller udbetalingen fra tillægsforsikringen. 3. Uarbejdsdygtighed Dækning for uarbejdsdygtighed lønmodtagere Spørgsmål: Hvad betyder det, at jeg er dækket for uarbejdsdygtighed, og hvor længe skal jeg være syg? Svar: Dækning for uarbejdsdygtighed betyder, at du har mulighed for erstatning, hvis du bliver syg eller kommer til skade og samtidig modtager sygedagpenge fra det offentlige. Dagpenge, som udbetales af A-kassen til ledige under de første 14 dages sygdom, tæller med i de 30 sygedage. Erstatningen udbetales, hvis du er syg og får udbetalt dagpenge/sygedagpenge i en sammenhængende periode på mindst 30 dage - og efter udløb af den karens, du har valgt. Sygdom under 30 dage dækkes ikke. Der er to scenarier: 1. Du bliver syg, mens du stadig er i arbejde, men får alene udbetalt sygedagpenge, dvs. ikke løn fra din arbejdsgiver: Du kan få erstatning efter mindst 30 sammenhængende dage, hvor du har fået udbetalt sygedagpenge. 2. Du bliver syg, mens du er ledig: Du kan få erstatning efter mindst sammenhængende 30 dage, hvor du har fået udbetalt sygedagpenge (inkl. dagpengene fra a-kassen under de første 14 dages sygdom). Der er ikke dækning: 1. Ved sygdom under 30 dages varighed, eller 2. Hvis du via din arbejdsgiver får udbetalt din løn under sygdom. 3. Sygdom, hvor du bliver syg inden udløb af startkarensen på 30 dage. Der må ikke have været sygdomssymptomer før ikrafttrædelsen. Dækning for uarbejdsdygtighed er en del af Tillægsforsikringen og kan ikke fravælges. Udbetalingen er 50 procent af den dækning, du har valgt. Udbetalingen er til gengæld skattefri. Dækning ved kritisk sygdom - lønmodtagere Spørgsmål: Kan jeg få udbetalt en sum/dækning fra Tillægsforsikringen ved kritisk sygdom? 10

11 Svar: Nej. Tillægsforsikringen dækker ikke kritisk sygdom. 4. Ændringer af Tillægsforsikringen Flytte a-kasse Spørgsmål: Kan jeg beholde Tillægsforsikringen, hvis jeg bliver flyttet til en anden a-kasse på grund af et vikariat? Svar: Nej, du kan ikke beholde Tillægsforsikringen. Du kan kun beholde forsikringen, så længe du er medlem af enten Lederne, Pro eller Virksom samt A-kassen LH. Skifter du status fra lønmodtager til selvstændig eller omvendt, og flytter du derfor mellem de nævnte organisationer under Ledernes Hovedorganisation, vil der ikke ske ændringer med Tillægsforsikringen. Det er din status og din forsikring på skadestidspunktet, der afgør, hvilke dækninger, du er berettiget til. Se også svaret ovenfor om Overførelse af anciennitet fra Lederne/Pro til Virksom. Ændring af ydelse, karens- eller udbetalingsperiode Spørgsmål: Kan jeg ændre min ydelse, karens eller udbetalingsperiode? Svar: Vi anbefaler, at du løbende tjekker, om din dækning svarer til dine løn- og ansættelsesretlige forhold, og ændrer din dækning derefter. Et ønske om at ændre din forsikring skal altid ske skriftligt. Brug kontaktformularen på Mit Lederne/Mit Pro. 1. Hvis du vil hæve din dækning, til at du skal betale en højere præmie: En ændring, der medfører en højere præmie, kræver at du opfylder betingelserne for at nytegne en forsikring - på nær kravet om, at du ikke må være fyldt 55 år: Betingelserne er at du: Har været fastansat og lønnet i mindst 16 timer om ugen de seneste 6 måneder INDEN du hæver din dækning, Er medlem af Lederne/Pro samt A-kassen LH Har fast folkeregisteradresse i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne Ikke har fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lønsikring Ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed Fra ikrafttrædelsen af din nye dækning gælder der en ændringskarens på 6 måneder. Får du i perioden med ændringskarens viden om, at du vil blive ledig på et senere tidspunkt, eller får du din opsigelse, kan du alene få dækning ud fra den tidligere, lavere dækning. Det kan sidestilles med, at du i en overgangsperiode har 2 aktive forsikringer: din tidligere, lavere, forsikring, og derefter har tegnet en ny forsikring med en højere dækning. 2. Hvis du vil ændre din dækning til en lavere præmie: Ændrer du din dækning til en lavere præmie, træder ændringen i kraft straks fra den 1. i den følgende måned. Nedsættelsen vil også gælde for en eventuel ret til dækning ved uarbejdsdygtighed. Bemærk: Hvis du sænker din dækning, fx fordi du har opbrugt de seks eller 12 mulige perioder under ledighed, så kan du først hæve dækningen, efter du har været i arbejde i seks måneder med mindst 16 timer om ugen. Se de øvrige betingelser oven for om at hæve dækningen. Du har ikke har nogen fortrydelsesret på 14 dage, når du ændrer din dækning. Det er således for egen regning og risiko", hvis din besked om at sænke din dækning er kommet frem til Lederne/Pro, og du derefter helt uventet bliver opsagt fem dage senere. 11

12 5. Opsigelse og ophør af Tillægsforsikringen Opsigelse af Tillægsforsikring Spørgsmål: Jeg vil gerne opsige min forsikring, hvordan gør jeg? Svar: Forsikringen kan opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Du opsiger forsikringen ved at kontakte os via Mit Lederne/Mit Pro. Eksempel: Opsiger du for eksempel din forsikring den 20. februar vil den blive effektueret igennem opkrævningen af præmie per 31.marts. Ophør Spørgsmål: Hvornår ophører Tillægsforsikringen i øvrigt? Svar: Tillægsforsikringen ophører: med udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år når dit medlemskab af enten Lederne/Pro/Virksom eller A-kassen ophører når du ikke betaler præmie når du har fået udbetalt 36 perioder med forsikringsydelser ved dødsfald i forsikringsperioden når du får tilkendt førtidspension når du i øvrigt permanent trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet 12

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2019 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2018 2 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

krifa.dk Lønsikring Mere end økonomisk tryghed

krifa.dk Lønsikring Mere end økonomisk tryghed krifa.dk Lønsikring Mere end økonomisk tryghed Kan du klare dig på dagpenge? Hvis du mister dit job og er medlem af en a-kasse, kan du højst få 18.633 kr. om måneden i dagpenge før skat. For de fleste

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere