REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Danskerne og ketchup Medieforbrug Decimaltal, brøker og procent og 2 Procentregning Teaterbilletter Sandt eller falsk Brøkregning, addition og subtraktion Med udgangspunkt i forskellige oplysninger om danskernes ketchup forbrug skal eleverne arbejde med procent, procentpoint og at aflæse diagrammer. I opgave 4 står det eleverne frit for, hvilket diagram de vælger at lave det behøver ikke at været et søjlediagram som de øvrige diagrammer på siden. Eleverne skal arbejde med procent og diagrammer over børns medieforbrug. Dernæst skal de selv udføre en undersøgelse over klassens medieforbrug. Bemærk, at det er hensigtsmæssigt at bruge de samme kategorier, som undersøgelsen på siden har brugt, hvis det skal være muligt at sammenligne resultaterne. De to sider består hver af 6 firkanter, som eleverne skal klippe ud. I hver firkant er en brøk, et decimaltal, en procent en tegning. Eleverne skal undersøge, hvilke firkanter der har et indhold med samme værdi, og placere dem sammen. På den måde kommer eleverne til at arbejde med forskellige repræsentationer for samme værdi og med relationerne imellem de forskellige repræsentationer. Enkelte af firkanterne er tomme. Her skal eleverne selv fremstille den type repræsentation, der mangler. Kopisiderne kan evt. bruges enkeltvis til elever, der har brug for at skulle overskue færre eksempler ad gangen. De fleste opgaver, der omhandler procent, kan knyttes til en af de fire modeller, som er vist øverst på siden. Eleverne behøver ikke at bruge disse modeller det er ikke meningen, at eleverne mekanisk skal lære at bruge bestemte metoder udenad. Formålet er, at eleverne reflekterer over, hvordan de løser problemer, hvori procentregning indgår, og får mulighed for at indse, at samme matematiske tænkning kan ligge bag forskellige problemer. Måske vil forskellige elever knytte forskellige modeller til nogle af opgaverne lad det evt. danne baggrund for en diskussion. Det er de samme tilgange til procent, som præsenteres i grundbogen på side 6-7. Prisen for teaterbilletter i forskellige kategorier danner ramme om forskellige procentberegninger. Eleverne kommer omkring de fire metoder, som er præsenteret i grundbogen på side 6-7. Eleverne skal undersøge en række udsagn hvori procent eller promille indgår og afgøre, om hver udsagn er sandt eller falskt. Efterfølgende skal eleverne ændre de falske udsagn, så de bliver sande dette kan gøres på forskellige måder. Lad eleverne evt. sammenligne deres omskrivninger. I opgave arbejder eleverne med både geometriske tegninger og symbolske udtryk for addition med brøker. Siden henvender sig især til de elever, der finder det svært at forstå, hvordan og hvorfor man kan finde en fællesnævner i forbindelse med addition af brøker. Der er ikke knyttet tegninger til opgave 2 og, men eleverne kan opfordres til at lave deres egne tegninger der, hvor de har brug for det som støtte. Bemærk, at blandede tal indgår i nogle af delopgaverne i opgave 2 og. Her kan det være en hjælp at omskrive brøkerne til uægte brøker. B Side 4 B Side 4 A Side B Side 6-7 B Side 8 C Side A Side 2 KOLORIT 9 REELLE TAL

2 LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Brøkregning, multiplikation Brøkregning, division Det betyder det samme Potenser af 2 Kvadratrødder I opgave og 2 arbejder eleverne med både geometriske tegninger, tallinjen og symbolske udtryk for multiplikation med brøker. Der er ikke knyttet tegninger til opgave, men eleverne kan opfordres til at lave deres egne tegninger der, hvor de har brug for det som støtte. Bemærk, at blandede tal indgår i nogle af delopgaverne i opgave. Her kan det være en hjælp at omskrive brøkerne til uægte brøker. Division med brøker kan bruges til at finde helheden, når man kender en brøkdel (opgave ) at måle, som fx når maleren vil undersøge, hvor mange bøtter af L han kan få ud af 2 L maling (opgave ) 4 Opgave 4 og er rene brøkopgaver. I opgave 4 skal eleverne dividere et helt tal med en brøk. Eleverne kan tænke, at de skal finde helheden. Hvis svarer til 4, hvor meget er en hel da? 2 Eleverne kan også tænke i måling : Hvor mange gange kan man tage, hvis man har 4? Eller: Hvor mange gange går op i 4? 2 2 De samme tænkemåder kan anvendes i opgave, hvor der kun indgår brøker og blandede tal. Lad eleverne evt. omskrive de blandede tal til uægte brøker. Siden sætter fokus på at forholde sig til forskellige regneudtryk, hvori der indgår enten multiplikation eller division med brøker. Formålet er, at eleverne arbejder med, hvad det betyder at gange og dividere med brøker. I opgave er der til hvert regneudtryk knyttet 6 udsagn, og eleverne skal vurdere, hvilke udsagn der betyder det samme. Bemærk, at det er forskelligt, hvor mange udsagn eleverne skal markere i hver delopgave. I opgave 2 skal eleverne selv skrive udsagn, der betyder det samme som regneudtrykket. Eleverne skal arbejde med summen af potenser af 2 og gennem arbejdet med opgave 4 opdage, at fx = 2. Generelt kan det skrives som n = 2 n +. Det er ikke meningen, at eleverne skal nå frem til denne generelle måde at skrive sammenhængen på. Opgave -7 handler om at udvikle et geometrisk bevis for denne sammenhæng. Siden har derfor fokus på ræsonnementskompetencen. Med udgangspunkt i beregninger af et rektangels og et kvadrats sidelængder, omkreds og areal skal eleverne arbejde med regneregler for rødder. Hensigten er, at regnereglerne ikke er meningsløse regler, der blot skal huskes udenad, men at tegningen støtter eleverne i at forstå, fx hvorfor fx 8 2 = 82 = 6 er sandt, mens = 8+ 2 = 0 ikke er sandt. Bemærk, at eleverne ikke arbejder med beviser for regnereglerne, men at tegningen er en støtte i det konkrete tilfælde. A Side B Side B Side 4 C Side 9 C Side 9 2 KOLORIT 9 REELLE TAL

3 KOPIARK DANSKERNE OG KETCHUP I 200 blev der lavet en undersøgelse om danskernes holdning til ketchup. Beskriv, hvad diagrammet fortæller om danskernes ketchupforbrug. 40 Ketchup på bordet jævnligt Kvinder Mænd Dagligt Ugentligt Hver 4. dag Månedligt end Sjældnere månedligt Aldrig Ved ikke Kilde: danskere deltog i undersøgelsen. Hvor mange danskere svarede, at ketchup er Sund ketchup? a usundt? 0 b sundt? 40 c hverken sundt eller usundt? 0 20 Brug procentpoint til at beskrive nogle af forskellene mellem, hvordan danskerne har svaret. 0 0 Meget usundt Usundt Hverken sundt eller usundt Sundt Meget sundt Ved ikke Kilde: 4 Fremstil et diagram, der viser forskellige aldersgruppers ketchupforbrug. Der er ingen tvivl: de unge spiser oftere ketchup end de ældre. Mens mere end hver tredje (6 pct.) i alderen -4 år spiser ketchup på ugentlig basis, gør kun pct. af de ældre over år det samme. Der er også flere ældre i alderen -74 år, der aldrig spiser ketchup. det gælder hver tiende (0 pct.) ældre. Det samme gælder for hver tyvende i alderen -4 år. KOLORIT 9 REELLE TAL

4 KOPIARK 2 MEDIEFORBRUG I 20 brugte -6-årige i gennemsnit 7 timer og 48 minutter på medier om dagen. Hvis de fx så tv én time, samtidig med at de spillede computer, talte det for to timer. Så meget er børns medieforbrug steget 2007: 7 timer 2 minutter 2009: 7 timer 7 minutter 200: 7 timer 48 minutter Kilde: Gallups Børn- og ungdoms index, 20 Hvor mange procent er børns medieforbrug steget fra a 2007 til 2009? b 2009 til 20? 2 Giv på baggrund af tallene et bud på, hvor stort børns medieforbrug er i dag. Begrund dit svar. Fremstil et diagram, der viser de forskellige aldersgruppers medieforbrug. Medieforbrug i alt, 20: -7 år: timer og 9 minutter 6-0 år: 6 timer og 0 minutter - år: 8 timer og minutter 4-6 år: 0 timer og 44 minutter 4 Lav en undersøgelse i klassen over jeres medieforbrug, og sammenlign med de 4 6-årige i undersøgelsen. 4-6 årige, 20: Internet: 2 timer og 9 minutter Tv og dvd: 2 timer og 42 minutter Computerspil: 2 timer og 4 minutter Musik og radio: 2 timer og 40 minutter Kilde: Søndagsavisen.-. november 20 4 KOLORIT 9 REELLE TAL

5 KOPIARK DECIMALTAL, BRØKER OG PROCENT Klip brikkerne ud. Sæt brikkerne sammen fire og fire, så tegning, brøk, procent og decimaltal er udtryk for samme værdi. På de tomme brikker skal du tegne eller skrive den form, der mangler. 0,2 2,0 0, 200 % % 8, % 9 0 2, % 0 KOLORIT 9 REELLE TAL

6 KOPIARK 4 DECIMALTAL, BRØKER OG PROCENT 2 Klip brikkerne ud. Sæt brikkerne sammen fire og fire, så tegning, brøk, procent og decimaltal er udtryk for samme værdi. På de tomme brikker skal du tegne eller skrive den form, der mangler % 0, , X X X X X X X X X X 0,2 90 % 22,22 %, % 6 KOLORIT 9 REELLE TAL

7 KOPIARK PROCENTREGNING. Beregn en procentdel Hvor meget er 2 % af 00? 2 % 00 = 0,2 : 00 = 6. Beregn helheden 2 % af et tal er 6. Hvilket tal er det? % svarer til 6 : 2 = 00 % svarer til 00 = Beregn procentdelen Hvor mange procent udgør 6 af 00? 6 00 = 0,2 = 2 % 4. Beregn en procentvis ændring Læg 2 % af 00 til 00. Hvad bliver det? ,2 = 00,2 = 6 Beregn resultatet og vis, hvordan du regner. Skriv også, om du bruger en af de fire modeller øverst. a Pelle får en timeløn på 80 kr. Lønnen stiger med %. Hvad er hans nye timeløn? Model: b Prisen for en vare uden moms er 60 kr. Hvor meget skal man betale i moms, hvis momsen er 2 % af prisen? Model: c 6 ud af 24 elever i en 9. klasse bor mere end 0 minutters gang fra skolen. Hvor mange procent af eleverne bor mere end 0 minutters gang fra skolen? Model: d 8 elever i en 9. klasse har fritidsjob. Det svarer til 90 % af eleverne i klassen. Hvor mange elever er der i klassen? Model: e Under udsalget falder prisen for en mobiltelefon fra 299 kr. til 899 kr. Hvor mange procent rabat får man under udsalget? Model: f Oles husleje stiger med 4 %, så nu skal han betale 460 kr. om måneden. Hvad skulle han betale før? (Hint: Den nye husleje på 460 kr. svarer til 04 % af den oprindelige husleje). Model: 7 KOLORIT 9 REELLE TAL

8 KOPIARK 6 TEATERBILLETTER Et teater sælger billetter i tre priskategorier til forestillingen Klip klap : A: 49 kr. B: 9 kr. C: 29 kr. Teatret sælger billetterne til en særpris, hvis man er medlem af en teaterklub. Billetter i kategori A kan købes for 96 kr. Vis med en beregning, at medlemmerne sparer 20 % i forhold til den normale pris. 2 Der er også en særpris for billetter i kategori B og C. Beregn særpriserne, når man får samme procent i rabat som i kategori A. En aften var 2 elever fra 9. klasse i teateret og se forestillingen Klip klap. De 2 elever svarede til % af alle tilskuerne. Hvor mange såforestillingen i alt? 4 En aften var der 480 tilskuere i teatret, men kun 6 % af teatersalen var fyldt. Hvor mange tilskuere var der plads til i teatersalen? Billetterne til forestillingen Flip flap er % dyrere end billetterne til forestillingen Klip klap. Beregn billetpriserne for de tre priskategorier til forestillingen Flip flap. 6 Priserne til forestillingen Operetta står i boksen til højre. I hvilken priskategori får man det bedste tilbud til forestillingen Operatta? Forestillingen Operetta Priskategori: A: 74 kr. særpris: 60 kr. B: 62 kr. særpris: 0 kr. C: 0 kr. særpris: 40 kr. 8 KOLORIT 9 REELLE TAL

9 KOPIARK 7 SANDT ELLER FALSKT For hvert af de følgende udsagn skal du undersøge, om det er sandt eller falskt. a Tallet 00 er 00 % større end 0. h Hvis du fordobler et tal, bliver det nye tal 200 % større end det oprindelige tal. b Prisen for et par sko falder fra 00 kr. til 40 kr. Man kan regne ud, hvor mange procent man sparer, på denne måde: % c Prisen for et par sko falder fra 00 kr. til 40 kr. Man kan regne ud, hvor mange procent man sparer, på denne måde: 0, 00 % i Man kan godt beregne 2 % af et negativt tal. j af 60 er det samme som k Alle procenter kan omskrives til promiller. d 200 % af 400 kr. er 800 kr. e Hvis prisen for en mobiltelefon først falder med 20 % og senere stiger med 20 %, så koster mobiltelfonen det samme som fra starten. l af eleverne i 9.c har brune øjne. Det svarer til 2, %. Der går 2, elever i 9.c. m af eleverne i 9.a tager bussen til skole. Det svarer til 20 %. Der går elever i 9.c. f 0 af 200 er det samme som % af 200. g 0, % er det samme som 0,. 2 Omskriv de falske udsagn fra opgave, så de bliver sande. 9 KOLORIT 9 REELLE TAL

10 KOPIARK 8 BRØKREGNING, ADDITION OG SUBTRAKTION + 2 = 20 Fremstil tegninger, der passer til hver opgave, og beregn resultatet. a = + = b = + = c + 6 = + = 2 Beregn resultatet af a b c d 4 + = e = = f + 2 = = g = = h = Beregn resultatet af a b c = d = = e 2 6 = = f = 0 KOLORIT 9 REELLE TAL

11 KOPIARK 9 BRØKREGNING, MULTIPLIKATION 4 betyder 4 af } }} } Hvordan kan du vise, hvad resultatet af 4 er ved hjælp af a tegningen øverst til venstre? b tallinjen øverst til højre? 2 Fremstil en tegning, og brug tallinjen til at vise resultatet af a 4 = 0 4 b 2 4 = 0 4 Beregn resultatet af a b c 4 2 = e 0 = = f = = g = d 2 2 = h 2 4 = KOLORIT 9 REELLE TAL

12 KOPIARK 0 BRØKREGNING, DIVISION En maler har 2 L maling. Det er af, hvad han skal bruge. Hvilket regneudtryk kan du bruge for at beregne, hvor meget maling han skal bruge? a 2 : = b 2 = c + : = 2 Kan du regne forbruget af maling ud på en anden måde? Hvordan? Maleren fordeler 2 L maling i mindre bøtter, der hver kan indeholde rumme. a Hvor mange bøtter har han brug for? b Forklar, hvordan du regnede i opgave a. 4 Beregn resultatet af a 4 : 2 = d 2 : 2 = b : 4 = e : 4 = c 4 : 4 = f : 2 = Beregn resultatet af a b c d 4 : 2 = e 2 : 4 = 4 : 8 = f 8 6 : = 0 : 0 = g 0 : 0 = 6 : = h 4 : = 2 KOLORIT 9 REELLE TAL

13 KOPIARK DET BETYDER DET SAMME Sæt kryds ved de udtryk, der betyder det samme som 8 8. a 8 0,8 e En hel b 2, % af 8 d En ud af 8 c 64 f 0,64 2 Sæt kryds ved de udtryk, der betyder det samme som 2 4. a Det dobbelte af en kvart d 0,8 b Halvdelen af en kvart e 20 % af 0,2 c En fjerdedel af en halv f 2 : 4 Sæt kryds ved de udtryk, der betyder det samme som 9 :. a En tredjedel af 9 d, % af 9 b 9 skal deles med e Det hele er tre gange større end 9 c 9 svarer til f 9 4 Sæt kryds ved de udtryk, der betyder det samme som 4 2. a Halvdelen af 4 b Det dobbelte af 4 d Hvor mange gange går 2 op i 4 e Hvor mange gange går 4 op i 2 til halvdelen. c Tre fjerdele svarer til halvdelen. f 4 2 Skriv tre udtryk, der betyder det samme som Skriv tre udtryk, der betyder det samme som 0 : 4. KOLORIT 9 REELLE TAL

14 KOPIARK 2 POTENSER AF 2 Beregn en værdi for potenserne, og udfyld skemaet Beregn a = b = c = d = e = f = Sammenlign dine resultater i opgave 2 med dine resultater i opgave. Hvilken potens af 2 er tæt på resultatet i opgave a 2a? c 2c? b 2b? d 2d? 4 Vis, hvordan du kan beregne resultatet af på en anden måde end at beregne summen af potenserne. Figur Figur 2 Figur Figur Forklar, hvorfor a figur 2 viser, at = 2 2 b figur viser, at = 2 c figur 4 viser, at = Tegn en figur, der viser, at = 2 4 KOLORIT 9 REELLE TAL

15 KOPIARK KVADRATRØDDER Vis med et regneudtryk, at længden af linjestykket AB er 2 2 Beregn a længden af linjestykket BC: B b længden af linjestykket AC: c længden af linjestykket DF: d arealet af rektangel ABCD: e omkredsen af rektangel ABCD: A D C F f arealet af kvadrat CDEF: E g omkredsen af kvadrat CDEF: Brug tegningen og dine resultater fra opgave 2. Er det sandt eller falsk, at a 8 2 = 8 2 = 6? b = 8+ 2 = 0? c 8 2 = 8 2 = 6? d 2 2 = 2? e 2 2 = 2 + 2? f 2 2 = 8? g 4 2 = 2 8? h 8 2 = 4? i = 6 2? 4 Vis med et regneudtryk, hvorfor 2 2 = 8. Vis med et regneudtryk, hvorfor 4 2 = Vis med et regneudtryk, hvorfor = 6 2. KOLORIT 9 REELLE TAL

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber:

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: INTRO Kapitlet sætter fokus på algebra, som er den del af matematikkens sprog, hvor vi anvender variable. Algebra indgår i flere af bogens kapitler, men hensigten med dette kapitel er, at eleverne udvikler

Læs mere

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 9. klasse handler om de reelle tal. Første halvdel af kapitlet har karakter af at være opsamlende i forhold til, hvad eleverne har arbejdet med på tidligere

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25 Slide 1/25 Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Slide 2/25 Om undervisningen Hvorfor er vi her? Hvad kommer der til at ske? 1) Teoretisk gennemgang ved tavlen. 2) Instruktion i eksempler. 3) Opgaveregning. 4) Opsamling.

Læs mere

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11 Lærer. Pernille Holst Overgaard Lærebogsmateriale. Format 2 Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 33-36 Elevbog s. 2-11 Additions måder. Vi kende forskellige måder at Addition arbejder med addition

Læs mere

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge.

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge. I Fælles Mål 2009 er faglig læsning en del af CKF et matematiske arbejdsmåder. Faglig læsning inddrages gennem elevernes arbejde med hele Kolorit 8, men i dette kapitel sætter vi et særligt fokus på denne

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Tal og enheder arbejde med tal og enheder, som bruges i hverdagen blive bedre til at omregne mellem enheder

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x))

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x)) A.0 A Algebradans x + y + k (x + y + k) (y + x) + (xy + k) (y + x) (k + (y + x)) k + k + k + (y +xy + k) (y + x) + k x + x + x + x + x + k (xy + (y + x) xy + xy + k (k + y + k) (xy + x) + y 6(x + xy) k

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller

Læs mere

Årsplan for matematik 2.b (HSØ)

Årsplan for matematik 2.b (HSØ) Årsplan for matematik 2.b (HSØ) Bøger, supplerende materiale og andet relevant I undervisningen bruger vi Kolorit. Der suppleres med kopiark fra den tilhørende kopimappe + andre kopiark, som passer til

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Side til side-vejledning. 1 Tal. Faglige mål. Division. Potenser. Talfølger

Side til side-vejledning. 1 Tal. Faglige mål. Division. Potenser. Talfølger Side til side-vejledning 1 Tal Faglige mål Kapitlet Tal tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Division: kunne regne division med decimaltal og negative tal samt kende til anvendelsen af division i

Læs mere

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole

Læs mere

Forløb om undervisnings- differentiering. Elevark

Forløb om undervisnings- differentiering. Elevark Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Forløb om undervisnings- differentiering Elevark Dato September 2018 Udviklet for Undervisningsministeriet Udviklet

Læs mere

GEOMETRI I PLAN OG RUM

GEOMETRI I PLAN OG RUM LÆRERVEJLEDNING GEOMETRI I PLN OG RUM Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Navne på figurer På siden arbejder eleverne med navnene på forskellige

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse)

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse) Klasse: Team 2 (3.- 4.klasse) Fag: Matematik Lærer: Nawal Tayibi Lektioner pr. uge:? Antal elever:? Uge Forløb Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 33 introuge 34-37 Addition og subtraktion Tal og algebra

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør..? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. Den udvidede rettevejledning

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

Procentregning. Procentregning Side 60

Procentregning. Procentregning Side 60 Procentregning Find et antal procent af...6 Procent, brøk og decimaltal...6 Hvor mange procent udgør...65 Find det hele...67 Promille...68 Moms...69 Ændringer og forskelle i procent...70 Procent og procentpoint...72

Læs mere

Mundtlig prøve i Matematik

Mundtlig prøve i Matematik Mundtlig prøve i Matematik Tirsdag d. 9. september 2014 CFU Sjælland Mikael Scheby NTS-Center Øst Dagens indhold Prøvebekendtgørelse highlights Vekselvirkning mellem formalia, oplæg og arbejde med eksempler

Læs mere

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet.

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Kapitlet indledes med fokus på løn og skat og lægger op til,

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne:

Læs mere

Matematiske færdigheder opgavesæt

Matematiske færdigheder opgavesæt Matematiske færdigheder opgavesæt SÆT + 0 :, 0 000 9 0 cm m 0 liter dl ton kg Hvilket år var der flest privatbiler i Danmark? Cirka hvor mange privatbiler var der i 99? 00 0 000 Priser i Tivoli, 00: Turpas

Læs mere

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil veksle mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og tavleundervisning. Materialer Undervisningen tager udgangspunkt i følgende grundbøger og digitale lærings- og undervisningsplatforme.

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed?

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed? FP10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2015 1 Kan Charlotte få råd til at bo i lejlighed? 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på hospitaler i Danmark 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter

Læs mere

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Geometri Procent Matematik i hverdagen

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Geometri Procent Matematik i hverdagen Matematikevaluering for 5. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Koordinatsystemet Geometri Procent

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Matematisk argumentation

Matematisk argumentation Kapitlets omdrejningspunkt er matematisk argumentation, der især bruges i forbindelse med bevisførelse altså, når det drejer sig om at overbevise andre om, at matematiske påstande er sande eller falske.

Læs mere

FP9. 1 Ferielejlighed i Italien 2 Danskernes mest populære feriemål. 3 Peterspladsen i Rom 4 Leje af cykler 5 Femkantede fliser 6 Tal-ligevægt

FP9. 1 Ferielejlighed i Italien 2 Danskernes mest populære feriemål. 3 Peterspladsen i Rom 4 Leje af cykler 5 Femkantede fliser 6 Tal-ligevægt FP9 9.-klasseprøven Matematik Prøven med hjælpemidler Maj 2016 To svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Ferielejlighed i Italien 2 Danskernes mest populære feriemål 3 Peterspladsen i Rom 4 Leje af cykler

Læs mere

International matematikkonkurrence

International matematikkonkurrence Facit til demoopgaver for 6. og 7. klassetrin Navn og klasse 3 point pr. opgave Facit 1 Hvilken figur har netop halvdelen farvet? A B C D E 2 På min paraply fra Australien står der KANGAROO: Hvilket af

Læs mere

Mundtlig prøve i Matematik

Mundtlig prøve i Matematik Mundtlig prøve i Matematik Mandag d. 9. september 2013 CFU Sjælland Mikael Scheby Dagens indhold Velkomst, præsentation, formål med dagen Vekselvirkning mellem formalia, oplæg og arbejde med eksempler

Læs mere

Årsplan matematik 5 kl 2015/16

Årsplan matematik 5 kl 2015/16 Årsplan matematik 5 kl 2015/16 I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale, og har matematikfessor som suplerende materiale, samt kopisider. I systemet er der,ud over grundbogen, også kopiark

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Uger Emne Materialer Evaluering 32-34 Tal fra 0-10 Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal Eleverne kan aflæse et tal på en

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Årets overordnede mål inddelt i kategorier

Årets overordnede mål inddelt i kategorier Matematik 1. klasse Årsplan af Bo Kristensen, Katrinedals Skole Årets overordnede mål inddelt i kategorier Tallenes opbygning og indbyrdes hierarki Tælle til 100. Kende tælleremser som 10 20 30, 5 10 15,

Læs mere

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole efter 3.klasse. e efter 6.klasse. e Skole efter 9.klasse. e indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence formulere sig skriftligt og mundtligt

Læs mere

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Om grundbogen Format er et læremiddel, som både har en grundbog med 8 hovedafsnit, et tilhørende evalueringsmateriale og til hvert af hovedafsnittene er der ligeledes

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat8 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

FP9. 1 Køb af smartphone 2 Skærmstørrelsen på en smartphone. 3 Mobilabonnement 4 På Facebook 5 En ydre og to indre cirkler 6 Talfølger i en gangetabel

FP9. 1 Køb af smartphone 2 Skærmstørrelsen på en smartphone. 3 Mobilabonnement 4 På Facebook 5 En ydre og to indre cirkler 6 Talfølger i en gangetabel FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning Maj 2015 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Køb af smartphone 2 Skærmstørrelsen på en smartphone 3 Mobilabonnement 4 På Facebook 5 En ydre og to indre

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Fraktaler. Vejledning. Et snefnug

Fraktaler. Vejledning. Et snefnug Fraktaler Vejledning Denne note kan benyttes i gymnasieundervisningen i matematik i 1g, eventuelt efter gennemgangen af emnet logaritmer. Min hensigt har været at give en lille introduktion til en anderledes

Læs mere

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) Matematiske kompetencer indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed

Læs mere

Fra tilfældighed over fraktaler til uendelighed

Fra tilfældighed over fraktaler til uendelighed Fra tilfældighed over fraktaler til uendelighed Tilfældighed Hvor tilfældige kan vi være? I skemaet ved siden af skal du sætte 0 er og 1-taller, ét tal i hvert felt. Der er 50 felter. Du skal prøve at

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Lektion 4 Brøker og forholdstal

Lektion 4 Brøker og forholdstal Lektion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker - nogle eksempler... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal...

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Et af de helt store videnskabelige projekter i 1700-tallets Danmark var kortlægningen af Danmark. Projektet blev varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og løb over en periode på et halvt

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Materialer: arbejdsbog, /9 begrebsbog Uger Indhold Videns eller færdigheds mål Materialer Evaluering 34-38 kende de reelle tal og En Negative tal

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Usædvanlige opgaver Lærervejledning

Usædvanlige opgaver Lærervejledning Mette Hjelmborg Usædvanlige opgaver Lærervejledning Gyldendal Usædvanlige opgaver, lærervejledning af Mette Hjelmborg 008 Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Forlagsredaktion: Stine Kock,

Læs mere

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker Matematikevaluering for 4. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Koordinatsystemet Diagrammer og

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Årsplan Matematik 5.klasse

Årsplan Matematik 5.klasse Årsplan Matematik 5.klasse Emne Periode Mål Relation til fælles mål Arbejdsform Materialer Evaluering Evaluering Rette forståelses fejl Evaluering prøve MAT 4 MAT 4 Geometri Arbejde med Excel regneark

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Opgave design - oplæg til mundtlig prøve i matematik i 9. og 10. klasse - udvalgt baggrundsmateriale/ Mikael Skånstrøm

Opgave design - oplæg til mundtlig prøve i matematik i 9. og 10. klasse - udvalgt baggrundsmateriale/ Mikael Skånstrøm Opgave design - oplæg til mundtlig prøve i matematik i 9. og 10. klasse - udvalgt baggrundsmateriale/ Mikael Skånstrøm KOM-rapporten Prøvevejledning Fælles Mål http://pub.uvm.dk/2002/kom/hel.pdf http://qa.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/afsluttendeproever/om-afsluttende-proever/proevevejledninger

Læs mere

Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9.

Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9. Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9. klassetrin: statistisk sandsynlighed, kombinatorisk sandsynlighed og personlig

Læs mere

Spor 2. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever på 9 år eller ældre TRIN

Spor 2. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever på 9 år eller ældre TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Årsplan i matematik for 1. klasse

Årsplan i matematik for 1. klasse Årsplan i matematik for 1. klasse Der arbejdes med bogsystemet Multi 1A og 1B Periode Emne/ Målet for forløbet er, at eleverne: Handleplan Evaluering fokuspunkt Uge 33-36 Tal bliver fortrolige med matematikbogens

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Matematiske metoder - Opgaver

Matematiske metoder - Opgaver Matematiske metoder - Opgaver Anders Friis, Anne Ryelund 25. oktober 2014 Logik Opgave 1 Find selv på tre udtalelser (gerne sproglige). To af dem skal være udsagn, mens det tredje ikke må være et udsagn.

Læs mere

Matematik interne delprøve 09 Tesselering

Matematik interne delprøve 09 Tesselering Frederiksberg Seminarium Opgave nr. 60 Matematik interne delprøve 09 Tesselering Line Købmand Petersen 30281023 Hvad er tesselering? Tesselering er et mønster, der består af en eller flere figurer, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

Areal. Et af de ældste skrifter om matematik, der findes, hedder Rhind Papyrus. NTRO

Areal. Et af de ældste skrifter om matematik, der findes, hedder Rhind Papyrus. NTRO Areal Et af de ældste skrifter om matematik, der findes, hedder Rhind Papyrus. NTRO Det stammer fra Egypten og er ca. 3650 år gammelt. I Rhind Papyrus findes optegnelser, der viser, hvordan egypterne beregnede

Læs mere

Årsplan klasse matematik Skoleåret Lærer: Kamilla Horsholt og Pernille Rokkjær

Årsplan klasse matematik Skoleåret Lærer: Kamilla Horsholt og Pernille Rokkjær Årsplan 2.-3. klasse matematik Skoleåret 2019-2020 Lærer: Kamilla Horsholt og Pernille Rokkjær Årsplanen er udarbejdet ud fra gældende kompetencemål i faget matematik efter 3. klasse: Eleven kan handle

Læs mere

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer Mattip om Geometri former og figurer Du skal lære: At finde og tegne former og figurer Kan ikke Kan næsten Kan At beregne omkreds og areal af figurer Om forskellige typer trekanter At finde højde og grundlinje

Læs mere

ÅRTSPLAN FOR 2. A MATEMATIK 2015/16

ÅRTSPLAN FOR 2. A MATEMATIK 2015/16 ÅRTSPLAN FOR 2. A MATEMATIK 2015/16 Kapitel 1: Tal til 1000 Hvor mange er der? Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge Eleven har viden om naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne N, Z, Q og R. kan anvende de naturlige tal, hele tal, rationale tal og reelle tal i forskellige

Læs mere

Det tungeste læs. Tal. Format 4. Nr. 1. Navn: Navn: Forskel: Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 3

Det tungeste læs. Tal. Format 4. Nr. 1. Navn: Navn: Forskel: Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 3 Det tungeste læs Nr. 1 Navn: Navn: Forskel: Paraktivitet. Kast på skift med en 10-sidet terning. Noter værdien af slaget på en af pladserne i lastbilen. Den, der opnår det tungeste læs, vinder. Læs vægten

Læs mere

Årsplan for Matematik klasse Skoleåret 2018/2019

Årsplan for Matematik klasse Skoleåret 2018/2019 Uger Emne Materialer Evaluering 33-35 De fire regningsarter Hæfter fra matematikfessor.dk 36 Afrunding af tal TAL OG ALGEBRA - TAL Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Matematik på VUC Modul Opgaver Brøker og forholdstal Introduktion af brøker... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Forholdstal... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2019-2020 Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en stor omvæltning for nogle elever. Vi bruger følgende materialer: - Matematrix grundbog - Matematrix

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Matematik C Højere forberedelseseksamen

Matematik C Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen Hæfte: August 2014 Kl. 9.00-12.00 Copyright Anders og Mark Kommentar til opgaven: Lilla farve - angiver formlen. Rød farve - angiver ophævelsen af en ligning. Matematik

Læs mere