De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling."

Transkript

1 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler e-fakturaer i Navision Stat og er et supplement til vejledingen I mål med e- fakturering fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling 1 fra august 2006, som beskriver den optimale proces en faktura gennemløber, når den er modtaget i institutionen og skal godkendes, bogføres og betales. De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. Baggrund I samarbejde med flere statslige institutioner har Økonomistyrelsen analyseret arbejdsprocesserne omkring e-fakturaer. Analysen viser, at den samlede proces kan foregå mere enkelt og effektivt, end det typiske billede er i dag. Analysen har resulteret i en beskrivelse af best practice for fakturahåndtering. Ved at tilrette egne processer og arbejdsgange efter denne best practice model, kan statens institutioner: Udnytte fordelene ved at anvende e-fakturaens digitale informationer hele vejen igennem godkendelse, bogføring og betaling. Reducere den tid det tager at håndtere den enkelte faktura. Minimere antallet af led/håndskifter i processen. Sikre kvaliteten og de nødvendige kontroller i forhold til regler og procedurer. Gennemføre hele processen uden at printe e-fakturaerne eller andre dokumenter. 1 Hent vejledningen på Økonomistyrelsens hjemmeside: - den hedder best practice vejledning. Side 1 af 17

2 Bogføring Bogføring 3a Retter forkerte data 7 Er fakturaer ok? Nej 7a Retter forkerte data Navision Stat Bogholder Nej 3 Er købsdokument ok? 2 Åbner indbakke og tjekker indkomne købsdokumenter 1 Købsdokument placeres i NSindbakken Ja 4 Accepterer købsdokumenterne enkeltvis 5 Faktura eller kreditnota? Faktura Kreditnota 6 Tjekker åbne købsdokumenter 5a Placeres i Køb-Faktura 5b Placeres i Køb-Kreditnota Ja 8 Massebogfører alle fakturaer 9 NS bogfører faktura 10a Retter og bogfører enkeltvis Nej 10 Er fakturaer bogført? Ja Nej 11 Er der kreditnotaer? Ja 11a Matcher kreditnota med faktura, udligner og bogfører 11b NS bogfører kreditnota 12 Opretter betalingsforslag (se næste side) 1. Navision Stat modtager det godkendte og konterede indkøbsdokument (faktura/kreditnota) i Navision Stats indbakke fra fakturahåndteringssystemet 2. Bogholderen åbner indbakken og tjekker de enkelte dokumenter 3. Bogholderen tjekker, om finanskonteringen er åbenbart ukorrekt 3a. Hvis finanskonteringen ændres, skal disponenten have den nye kontering til godkendelse, eventuelt via mailkorrespondance. Dette bør beskrives i bemærkningsfeltet Ændring af finanskonto: Påfør den nye finanskontering i felterne Brug Type og Brug Nr. Sti: Køb/Indbakken Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 2 af 17

3 Påføring af bemærkning: -Klik på knappen Dokument og herefter Bemærkning -Indtast teksten Sti: Køb/Indbakken - Ændr evt. til Bemærkning i feltet Ansvarlig Status. På denne måde kan du i din indbakke oversigt (ventende/accepteret/afvist) hurtigt se, at en bemærkning er påført fakturaen. Sti: Køb/Indbakken Sti: Køb/Indbakken 4. Bogholderen accepterer dokumenterne enkeltvis. Hvis et dokument ikke kan accepteres på grund af fejlende betalingsoplysninger 2, tjekker bogholder i fanebladet Bizztalk, om der er brugbare betalingsoplysninger. Kreditorkortet rettes om nødvendigt til med betalingsmetoden på betalingsoplysning (skal betalingen ske via bank?). Er der tale om en betaling uden en brugbar betalingsoplysning eller CVR-nummer, kontaktes leverandøren med henblik på at indhente de relevante oplysninger. 2 Kig eventuelt i Miniguide Fejlmeddelelser i indbakken.sti: Den viser håndteringen af typiske fejlmeddelelser i indbakken. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 3 af 17

4 Navision Stat skal være opsat, således at betalingerne fra det indgående dokument medtages. Opsætning af kreditorer til Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument - Stå på et dokument i indbakken - Klik på knappen Dokument og derefter OIO betalingsmetode - Kontroller at feltet Handling er udfyldt med Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument. Sti: Køb/Indbakken På denne måde får du betalingsoplysningerne med fra den elektroniske faktura. Brugbare betalingsoplysninger på den elektroniske faktura Betalingsoplysninger på den elektroniske faktura findes her: - Stå på den elektroniske faktura - klik på fanen Betaling Det er disse oplysninger, der også skal stå på kreditorkortet Sti: Køb/Indbakken 5. Navision Stat adskiller dokumenterne i fakturaer og kreditnotaer 5a. Fakturaer placeres i Køb-Faktura 5b. Kreditnotaer placeres i Køb-Kreditnota 6. Bogholderen åbner rapporten Købsbilag-kontrolliste i Købsfaktura under funktioner. Denne rapport viser alle åbne fakturaer og kreditnotaer. Rapporten kan også ses i Ordre, Kreditnota og Rapporter Kontrol af fakturaer og kreditnotaer - Stå på en fakutra - Klik på knappen Funktion og Købsbilag-kontrolliste - Fjern filtre på forsiden Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 4 af 17

5 - Sæt hak i feltet Vis Dimensioner på fanen Indstillinger - Klik på Vis udskrift - I rapporten fremgår med kursiv de steder, hvor den elektroniske faktura afviger fra fakturaen i Navision Stat. Afvigelseskontrollen vedrører: * Totalbeløb Med SP4 er det ligeledes muligt at se bogførte åbne kreditnotaer. Sorteringen sker på kreditornummer. Således at kreditnotaen på rapporten vil stå lige under fakturaen 7. Bogholderen vurderer, om der på listen er fakturaer, som skal gennemgå en validering, og tjekker disse fakturaer i nødvendigt omfang. Her kan bogholderen få et hurtigt overblik over, om der er kreditnotaer, som skal udlignes, men behandlingen af kreditnotaer bør afvente, at fakturaerne er bogført 7a. Hvis der forekommer forkerte data, tilrettes disse. Ændringer i dimensionskonteringen skal godkendes af disponenten, evt. via mailkorrespondance og bør beskrives i kommentarfeltet Bemærkning i kommentarfeltet - Stå på den faktura, hvor bemærkningen skal tilknyttes - Ved siden af feltet Nummer er et ikon med en blyant. Klik på dette ikon - Tilføj bemærkning Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 5 af 17

6 - Bemærk at ikonet med blyanten har skiftet udseende. På denne måde kan du nemt se, hvilke fakturaer, der har påført en bemærkning. (Også på de bogførte fakturaer) 8. Bogholderen massebogfører fakturaerne samlet Massebogføring af fakturaer - Stå på en faktura og vælg knappen Bogføring og derefter Massebogfør - Påfør evt. filtre (jf. tillægsafsnit i bunden af afsnit for påføring af filtre ved fx flere afdelinger) for massebogføringen og tryk derefter OK Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 6 af 17

7 9. Fakturaerne bliver massebogført og bogholderen modtager meddelelse om, hvor mange fakturaer, der faktisk blev bogført, ud af alle fakturaer i massebogføringen Hvor mange fakturaer er bogført? - Herefter kommer der en besked om hvor mange fakturaer, der kunne bogføres. 10. Hvis massebogføringen er korrekt, er alt bogført 10a. Hvis der er fakturaer, som ikke er massebogført korrekt, bogføres de enkeltvis, for at få fejlen vist. Man kan eventuelt også åbne Købsbilag-kontrolliste for at tjekke årsag til den manglende bogføring Bogføring af fakturaer med fejl i: - Hvis der er fakturaer tilbage, som ikke er bogført, skal de bogføres enkeltvis for at få fejlmeddelelsen. - Fejlen rettes og fakturaen bogføres - Eksempel på fejl: Manglende påføring af delregnskab 11. Bogholderen har under punkt 7 konstateret, om der er kreditnotaer 11a. Hvis der er kreditnotaer, åbner bogholderen Kreditnotaer og undersøger, om der til hver enkelt kreditnota er en faktura, som kreditnotaen kan udlignes med. Herefter bogføres kreditnotaerne enkeltvis både de udlignede og de ikke-udlignede kreditnotaer. Ikke-udlignede bogførte kreditnotaer vil kunne ses i udbetalingskladden, hvis der er en faktura i kladden, som kreditnotaen kan udlignes med, se pkt. 3a, III i betalingsprocessen. Hvis man løbende ønsker et overblik over ikke-udlignede bogførte kreditnotaer, kan man benytte rapporten Kreditor-kontokort under Køb, Rapporter 11b. Kreditnotaerne bogføres af Navision Stat 12. Efter endt bogføring starter bogholderen betalingsprocessen op ved at oprette et betalingsforslag, se betaling nedenfor Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 7 af 17

8 Massebogføring hvis der er flere afdelinger/bogholdere: Hvis massebogføring vælges uden at sætte filtre, bliver alt bogført. Hvis der er flere bogholdere/afdelinger, som ønsker at håndtere egne fakturaer, påføres filtrer på kontrolrapporten og på massebogføringen, så kun egne fakturaer kontrolleres og bogføres. Det er muligt at filtrere på fx: * egen nummerserie * eget EAN-nummer Filtrering ved nummerserie: En måde at gøre dette på er ved at have egne nummerserier. - Inden accept af fakturaen i indbakken, vælges ønsket nummerserie. På fanen Generelt trykkes på knappen ud for feltet Nummerserie - Vælg den rigtige nummerserie. (jf. nedenfor hvordan du opsætter, så du kan vælge mellem forskellige nummerserier) Sti: Køb/Indbakken - Klik på ok - Accepter fakturaen på vanlig vis. Filtrering på egne fakturaer Det er muligt at filtrere, således at kun egne fakturaer fremkommer ved valg af fakturaoversigt Sti: Køb/Indbakken - Tryk F5 for oversigt - Klik på ikonet for feltfilter Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 8 af 17

9 - Indsæt filter - Klik på OK - Herefter fremkommer kun egne fakturaer også selvom du har været ude af fakturabilledet Filtrering på kontrolrapport: - Ved kontrol af fakturaer over i Køb/Faktura, sættes filter på nummerserien i rapporten Købsbilag kontrolliste. Filtrering ved massebogføring - Ved massebogføringen sættes filter på nummerserien Sørg for at have valgt nummerserier, hvor det er nemt at filtrerer! Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 9 af 17

10 Minivejledning til opsætning af flere nummerserier 1.Opret to nummerserier under Finans/Opsætning/ Nummerserier 2. Marker nummerserie 1, tryk på knappen Serie og Relatiioner og nedenstående boks 3. Indsæt nummerserie 2 4. Indsæt nummerserie 1 i Køb/Opsætning/Købsopsætning 5. Slet evt. bogførte fakturanummerserie, hvis nummerserie 1 og 2 ønskes bibeholdt efter bogføring Filtrering på EAN nr. En tilsvarende filtrering er mulig at lave på fx EAN-nr., hvis hver afdeling har eget EAN-nr. EAN-nr. fremgår i feltet Modtagers ID. På rapporter fremfindes feltet ved at stå på en blank linie i rapporten og så lave et opslag - find Modtagers ID og indsæt eget EAN nummer Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 10 af 17

11 Betaling 1. Bogholderen opretter betalingsforslag for bogførte fakturaer 2. Navision Stat flytter fakturaerne over i Køb-Udbetalingskladde 3. Bogholderen tjekker for ikke-valide betalinger i udbetalingskladden. Desuden vælger bogholderen den bankkonto, der skal udbetales fra, hvis dette ikke er automatisk opsat Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 11 af 17

12 Kontroller at alle har status Valid i feltet Betalingsstatus 3a. Hvis der er ikke-valide betalinger, åbner bogholderen fejlloggen for hver enkelt ikke-valide betaling, og data rettes til I. Kan fejlen rettes umiddelbart ved at tjekke betalingsoplysninger, beløb el.lign. på originalfaktura, retter bogholderen data, så de svarer til dem, som står på originalfakturaen II. Kan fejlen ikke umiddelbart rettes, og fejlen er i betalingsoplysningerne, kan fakturaen betragtes som en ukomplet betaling, der håndteres på linje med andre ukomplette betalinger For begge de ovenstående tilfælde er det vigtigt, at bogholderen kan dokumentere evt. rettelser i forhold til originalfakturaen, idet frigiveren skal kunne se, hvorfor ændringerne i betalingsoplysningerne er sket Fejllog en findes her: - gå ind i betalingsoversigten (F5) - stå på linien med status Fejl og gå ind i fejlloggen (CTRL+F5) III. Er der kreditnotaer, som ikke er fuldt udlignet med fakturaer under bogføringen, vil disse kreditnotaer i Udbetalingskladden stå markeret med Fejl. Er der i Udbetalingskladden en faktura, som kan benyttes til at udligne restbeløbet på kreditnotaen, markeres faktura og kreditnota samtidig, og funktionen Samlebetalinger vælges (husk, at denne funktionalitet ikke kan benyttes, hvis der er tale om FIK-betalinger) 4. Bogholderen åbner Betalingsoversigten for at gøre klar til 1. godkendelse af betalinger. Før Betalingsoversigten åbnes, kan bogholderen evt. åbne Check original Dokument i Udbetalingskladden, for at se hvilke betalinger, der afviger fra de indkomne fakturaer og dermed tjekke, hvilke betalinger, der skal være elektronisk dokumentation - f.eks. i form af en bemærkning på betalingen. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 12 af 17

13 Påføring af bemærkning på betalingen: - gå ind i betalingsoversigten (F5) - stå på linien med den betaling, du vil påføre en bemærkning. - Klik på knappen Betaling/Bemærkning og påfør bemærkning. - Bemærkningen kan efterfølgende genfindes på betalingen i Betalingsjournalen. Finans/Betalingsjournaler/Journal/Betali ngsposter/betaling/bemærkning 5. Bogholderen gennemfører 1. godkendelse af betalingerne 1. godkendelse af betalingerne - stå i betalingsoversigten - klik på knappen Funktion og vælg Godkend og send (eller tast Shift+F11). Status ændres herefter til Delvis godkendt 6. Bogholderen kontakter frigiver, eks. via mail, for at gøre opmærksom på, at der er betalinger, som er klar til at blive frigivet. Alternativt er aftalt en daglig rutine for frigivelse 7. Frigiveren modtager besked om, at der et betalingsforslag klar til frigivelse 8. Frigiveren åbner betalingsforslaget i Udbetalingskladden og gør klar til 2. godkendelse 9. Frigiveren åbner Check originaldokument, for at tjekke, om der er afvigelser i forhold til de originale fakturaer. Hvis der er ændringer, tjekker frigiveren dokumentationen for ændringerne, herunder hvad der står af bemærkninger på betalingen. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 13 af 17

14 Kontrolrapport aktiveres - stå i udbetalingskladden, klik på knappen Bogføring og Check originalt bilag. På fanen Indstillinger markeres de felter, der ønskes vist på udskriften Kontrolrapporten holder betalingsoplysningerne i udbetalingskladden op mod de betalingsoplysninger, der var på den oprindelige elektroniske faktura. Hvis der er afvigelser, vil der fremkomme en fejlmeddelelse. Kontrolrapporten kontrollerer for Betalingsoplysninger, Totalbeløb og forfaldsdato. 10. Frigiveren godkender betalingsforslaget 10a. Er der fakturaer, som ikke kan 2. godkendes, giver frigiveren besked til bogholder om hvilke fakturaer der ikke kan 2. godkendes, hvorefter bogholderen tilretter data og gennemfører en ny 1. godkendelse (se punkt 6) 11. Frigiveren 2. godkender fakturaerne 2. godkendelse af betalingerne - stå i betalingsoversigten - klik på knappen Funktion og vælg Godkend og send (eller tast Shift+F11). - Svar Ok til besked om, hvilken bank, der udlæses til. Vær opmærksom på, at der står NKS og ikke Jyske Bank. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 14 af 17

15 Udlæsning til NemKonto sker og Status i udbetalingskladden er herefter ændret til Sendt NKS 12. Betalingsjournal overføres til NemKontosystemet (NKS), som herefter gennemfører de betalinger, der er mulige at gennemføre. 13. Betalinger registreres i NKS og udsøges automatisk til betaling op til 72 timer før forfaldsdato 14. Bogholderen åbner Finans, Betalingsjournal og Betalingsposter i Navision Stat. De enkelte poster viser om betalingen er gennemført eller ej. Når de har status Modtaget NKS er de klar til bogføring. 15. Bogholderen tjekker om der er betalinger, der ikke kan gennemføres 3 Hvis der er betalinger, som ikke kan gennemføres, stopper bogholderen betalingen, danner nyt betalingsforslag og kører processen igennem igen (se punkt 11a) Betaling med fejl - Fejlbeskeden læses i rapporten ovenfor eller findes ved opslag i betalingsjournaler under Finans/Betalingsjournaler og via knappen Journal og Betalingsposter. I feltet NKS Fejlbeskrivelse vil en eventuel fejlbesked fremgå. Betalingen skal stoppes - stå i udbetalingskladden og gå ind i oversigten (F5). Stå på betalingen med fejl. - Klik på knappen Funktion og vælg Sæt Status - Sæt Status til Stoppet på Aktuel linie Sti: Finans/Betalingsjournal 3 Forskellige typer af fejlmeddelelser og deres håndtering kan findes i Minivejledningen Fejlbeskrivelser fra NKS og deres håndtering i Navision Stat. Sti: Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 15 af 17

16 - Klik på ok. - Herefter kan betalingen slettes fra udbetalingskladden (- Fejlen rettes, hvis det er en fejl, der vedrører hele kladde fx forkert bankkontonr. på udbetalingskontoen) - Betalingen udsøges i udbetalingskladden igen. (- Fejlen rettes her, hvis det er en fejl i fx betalingsoplysningerne på den enkelte faktura. Klik CTRL+F12 for at rette betalingsoplysningerne) 16. Bogholderen bogfører de gennemførte betalinger i udbetalingskladden 17. Betalingspost dannes og kreditorkortet opdateres med betalingen 18. Betalingen indbetales på modtagers konto Logning af godkendelserne Bemærk at det ikke er nødvendigt at udskrive og underskrive og efterfølgende arkiverer dokumentet Det er muligt at se hvem, der har foretaget henholdsvis første og anden godkendelse, da dette logges. Der kan udskrives en rapport over godkendelser. Rapporten findes via Finans/Betalingsjournaler, klik på knappen Journaler og Betalingsposter. Klik herefter på knappen Betaling og Historik Med SP 4 kan logningen af godkendelserne udskrives som en rapport. Rapporten vil være under Finans/Rapporter og hedder Betalingsposthistorik. (Rapportnr ) og ser således ud: Sti: Finans/Betalingsjournal Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 16 af 17

17 Rapporteringsmuligheder Efter betalingerne er gennemført, kan man trække en rapport, der viser den præcise bankadvisering af de betalinger, som er gennemført (Finans Rapporter, Bankadvisering). Denne rapport kan anvendes, hvis eks. en leverandør spørger efter betaling for en specifik regning. Man kan desuden trække en rapport, der viser antal indkomne og udgående fakturaer samt eventuelle overskredne betalingsdatoer (Finans, Rapporter, e-fak Temperatur Måling). Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 17 af 17

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo)

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Vejledning HR-centret 14.10.2014 Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Ansættelse på timeløn kan ske, når ansættelsen varer under 1 måned og skal ske når timetallet er under 8 timer

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Oprettelse og opdatering af kreditorer

Oprettelse og opdatering af kreditorer Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat

Læs mere

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden Quickguide 08-08-2013 Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden 1 Introduktion Efter opgradering til NS 5.4 har det vist sig, at mange skoler stadig bruger Specifikationslisten når

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Disponent kvik-guide

Disponent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50 Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk

Læs mere

Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner

Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål For selveje institutioner der ikke benytter Den Decentrale Indrapporteringsløsning (DDI) i Navision Stat er det vigtigt

Læs mere

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer Import af fakturaer fra MI Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra MI skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling - Periodiske aktiviteter Indlæs integrationsfaktura.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI

Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål Formålet med denne guide er at informere brugere i selvejeinstitutioner om de særlige forhold der er ved

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

Navision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI

Navision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI Navision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI ØSY/CTL Dato 07.06.2017 Formål Formålet med denne guide er at informere DDI brugere i institutioner om de særlige forhold der er ved oprettelse og

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

RejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor

RejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor RejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor Dette dokument er en præcisering til SAM s kunder i, hvordan man opretter en Rejsekreditor via DDI. Kun den del, der omhandler oprettelse af Rejsekreditor

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM Batch Overblik Introduktion Batch er en statslig funktionalitet til scheduleret afvikling af rapporter og kørsler pr regnskab, som findes under: Administration\Programopsætning\Batch.

Læs mere

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 FEJLFINDING I TRANSPORTLAGET TIL NAVISION STAT 3.60 SP2 1 INDLEDNING 2 FORUDSÆTNING FOR AT FEJLFINDING GIVER MENING: 2 KAN IKKE SENDE 3 DOKUMENTET

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

Brugermanual til Epayment

Brugermanual til Epayment Brugermanual til Epayment Åbn en browser, f.eks. Explorer. Gå til hjemmesiden https://epayment.cbs.dk Du står nu på forsiden. Tast Bruger ID (fx mepe06ad) og Adgangskode det er samme login som til CNS

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv. Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere