SIDE: NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN"

Transkript

1 SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

2 SIDE: 2

3 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI PRÆMIE ANDRE REGLER

4 EFTERLØNSALDER SIDE: 4 Fødselsdato Efterlønsalder Efterlønsperiode Folkepensionsalder Senest 31. dec år 5 år 65 år 1. jan juni ½ år 5 år 65½ år 1. juli dec år 5 år 66 år 1. jan juni ½ år 5 år 66½ år 1. juli dec år 5 år 67 år

5 FØDT SENEST 1953 SIDE: 5 For dem der er født senest 31. december 1953 gælder: / Mulighed for efterløn i 5 år, når fyldt 60 år. / På efterløn før 2-års-kravet er opfyldt: 91 % af max sats og modregning for alle pensioner. / På efterløn når 2-års-kravet er opfyldt (2 år /3120 timer): 100 % af max sats og kun modregning af løbende udbetalt arbejdsmarkedspension. Mulighed for optjening af skattefri præmie.

6 FØDT I 1. HALVÅR 1954 SIDE: 6 For dem der er født 1. januar juni 1954 gælder: / Mulighed for efterløn i 5 år, når fyldt 60½ år. / På efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt: 91 % af max sats og modregning af alle pensioner. / På efterløn når udskydelsesreglen er opfyldt (2 år /3120 timer): 100 % af max sats og kun modregning af løbende udbetalt arbejdsmarkedspension. Mulighed for optjening af skattefri præmie.

7 FØDT I 2. HALVÅR 1954 SIDE: 7 For dem der er født 1. juli december 1954 gælder: / Mulighed for efterløn i 5 år, når fyldt 61 år. / På efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt: 91 % af max sats og modregning af alle pensioner. / På efterløn når udskydelsesreglen er opfyldt (2 år /3120 timer): 100 % af max sats og kun modregning af løbende udbetalt arbejdsmarkedspension. Mulighed for optjening af skattefri præmie.

8 FØDT I 1. HALVÅR 1955 SIDE: 8 For dem der er født 1. januar juni 1955 gælder: / Mulighed for efterløn i 5 år, når fyldt 61½ år. / På efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt: 91 % af max sats og modregning af alle pensioner. / På efterløn når udskydelsesreglen er opfyldt (2 år /3120 timer): 100 % af max sats og kun modregning af løbende udbetalt arbejdsmarkedspension. Mulighed for optjening af skattefri præmie.

9 FØDT I 2. HALVÅR 1955 SIDE: 9 For dem der er født 1. juli december 1955 gælder: / Mulighed for efterløn i 5 år, når fyldt 62 år. / På efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt: 91 % af max sats og modregning af alle pensioner. / På efterløn når udskydelsesreglen er opfyldt (2 år /3120 timer): 100 % af max sats og kun modregning af løbende udbetalt arbejdsmarkedspension. Mulighed for optjening af skattefri præmie.

10 FØDT 1. JAN JUNI 1959 SIDE: 10 Fødselsdato Efterlønsalder Efterlønsperiode Folkepensionsalder 1. jan juni ½ år 4½ år 67 år 1. juli dec år 4 år 67 år 1. jan juni ½ år 3½ år 67 år

11 FØDT 1. JAN JUNI 1959 SIDE: 11 Født 1. januar juni 1959, så afhænger rettighederne af fødselsdatoen / Efterlønsalderen varierer efter fødselsår. / Efterlønsperioden bliver kortere, da folkepensionsalder er 67 år for alle. / Modregning for pension er ændret (større modregning og intet bundfradrag). Løbende udbetalt pension modregnes med en højere %. / Varierende regler for udskydelsesreglen / Fortsat mulighed for 12 præmieportioner.

12 3 FORLØB FØDT FØR 1. JANUAR 1956 Ønsket forløb: l l l Arbejde l_fp Pensioner opgøres ELO-alder og EB Udskydelsesregel Folkepension (FP) og skattefri præmie fra 60 år - ½ år før elo-alder SIDE: 12 Tidlig overgang til efterløn: l l 91 % sats og modregne alle pensioner l_ FP Pensioner opgøres ELO-alder og EB Efterløn inden udskydelsesreglen er opfyldt FP uden skattefri præmie fra 60 år - ½ år før elo-alder Sen overgang til efterløn: l l l_100 % sats - løbende pens_l_fp Pensioner opgøres ELO-alder og EB Udskydelsesregel Efterløn i perioden FP og eventuel skattefri præmie fra 60 år -½ år før elo-alder

13 SENIORJOB SIDE: 13 Hovedregler / Du har ret til et seniorjob, hvis din ret til dagpenge er opbrugt, når der højst er 5 år til din efterlønsalder, og din ret til andre ydelser fra a-kassen er udløbet. / Kommunen skal tilbyde dig et seniorjob på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, når du har søgt om det. / Seniorjob kan ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. / Seniorjobbet ophører automatisk den dag, du når din efterlønsalder.

14 EFTERLØNSBEVIS SIDE: 14 / A-kassen skal udstede et efterlønsbevis med virkning fra det tidspunkt, hvor du opfylder kravene i loven. / Dog ikke hvis du går på efterløn samme dag. / Bevisdatoen (bevis-tidspunktet) er den dato, dit efterlønsbevis gælder fra.

15 EFTERLØN - BETINGELSER SIDE: 15 Du har ret til efterløn, hvis disse betingelser er opfyldt: / Du har nået din efterlønsalder men ikke din folkepensionsalder. / Du har været medlem af en a-kasse i 25/30 år inden for de sidste 30 år og indbetalt efterlønsbidrag fra / Du opfylder kravet om 52/34 ugers arbejde inden for de sidste 3 år (beskæftigelseskrav). / Du har fast bopæl i Danmark, EØS-land, Færøerne, Grønland eller Schweiz. / Du er rask og fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet. / Du får ikke / har ikke søgt offentlig førtidspension.

16 UDSTEDELSE AF EFTERLØNSBEVIS SIDE: 16 CIRKA 20 % AF VORES MEDLEMMER KONTAKTER VI Er du en af disse 20 %? / Du får et brev fra os ca. 1 måned før din efterlønsalder / Vi skriver, hvilke oplysninger vi mangler. / Efterlønsbeviset udstedes, når alt er i orden. / Selv om du får dit bevis senere, så gælder det med tilbagevirkende kraft fra bevisdatoen.

17 UDSTEDELSE AF EFTERLØNSBEVIS SIDE: 17 CIRKA 80 % AF VORE MEDLEMMER VIL AUTOMATISK FÅ TILSENDT ET BEVIS Er du en af de 80 %, får du dit bevis ca. 1 måned før din efterlønsalder Beviset er udstedt på betingelse af, at: / Du har fået indberettet alle dine pensioner. / Du har haft uafbrudt arbejde i de sidste 3 år som lønmodtager. / Du er rask og kan påtage dig 37 (30) timers arbejde om ugen. / Du bor og opholder dig i Danmark. Hvis du ikke kan opfylde alle betingelserne, skal du kontakte os inden 3 måneder.

18 SIDE: 18 EFTERLØNSBEVIS Hvad betyder efterlønsbeviset? / Du har en garanti for, at du kan gå på efterløn, selv om du skulle blive syg. / Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag. / Du starter på udskydelsesperioden. / Du kan få en garanti for sats/beregning. Det kræver, at du kontakter a-kassen inden 3 måneder efter, at du har modtaget beviset.

19 EFTERLØNSBEVIS SIDE: 19 Ca. 1 måned før din efterlønsalder kan du se dit efterlønsbevis på MIT HK sammen med en pensionsoversigt Dine pensioner er blevet opgjort fra 60 år - ca. ½ år før din efterlønsalder. Derfor skal du selv tjekke oplysningerne om dine pensioner. / Er der oplyst om udbetalte pensioner i perioden fra 60 år og frem? / Er alle pensioner med på oversigten? / Er beløbene korrekte? / Er pensionsoplysningerne ikke korrekte, skal du kontakte os inden 3 måneder efter, at du har fået dit efterlønsbevis.

20 RET TIL FULDTIDSEFTERLØN SIDE: 20 Kravene om ret til efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er: / At du har været fuldtidsforsikret i 10 år inden for 15 år. / At du har været fuldtidsforsikret i mindst 52 uger umiddelbart før overgangen til efterløn. / Kan du ikke opfylde disse 2 krav, så har du ret til efterløn med satsen for deltidsforsikrede.

21 HVAD KAN JEG FÅ I EFTERLØN FØDT FØR 1956 SIDE: 21 Overgang til efterløn Overgang til efterløn Fra efterlønsalderen Når udskydelsesreglen er opfyldt Max. 91 % satsen Max. 100 % satsen 753 kr. pr. dag (501 Deltid) Hvis Månedsløn kr. ( Deltid) 827 kr. pr. dag (551 Deltid) Hvis Månedsløn kr. ( Deltid) Modregning for alle pensioner Modregning for løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner

22 HVAD KAN JEG FÅ I EFTERLØN FØDT FØR 1956 SIDE: 22 Efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt Fuldtid 91 % Deltid 91 % Time 101,76 Dag 753,00 501,00 Uge 3.765, ,00 Måned , ,00 År , ,00 Månedsløn mindst , ,00 OBS. Beløbene er før modregning for pensioner

23 MODREGNING FOR PENSIONER SIDE: 23 På efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt / Alle dine pensionsordninger skal modregnes i din efterløn, uanset om du får dem udbetalt eller ej. / Vi modregner forskelligt - afhængig af, om din arbejdsgiver har betalt til pensionen. / Vi modregner forskelligt - afhængig af, hvordan din pension udbetales.

24 EKSEMPEL PÅ MODREGNING AF PENSION PÅ EFTERLØN FØR UDSKYDELSESREGLEN ER OPFYLDT FÅR IKKE UDBETALT LØBENDE PENSION FRA ARBEJDSGIVER SIDE: 24

25 EKSEMPEL PÅ MODREGNING AF PENSION PÅ EFTERLØN INDEN UDSKYDELSESREGLEN ER OPFYLDT FÅR UDBETALT LØBENDE PENSION FRA ARBEJDSGIVER SIDE: 25

26 MERE OM PENSIONER SIDE: 26 Gælder for alle medlemmer: Har du benyttet dig af at få konverteret din kapitalpension til en alderspension? Vi skal anvende beløbet før skat, når vi skal modregne for denne pension. Mange pensioner er tegnet med et aldersvilkår; for eksempel at du først kan få pensionen udbetalt fra dit fyldte 60 år. Får du udbetalt en pension i perioden mellem 60 år din efterlønsalder, så skal vi modregne for dette beløb, hvis du er født fra 1. januar 1954 og frem. / Er det en depotværdi (for eksempel LD), så lægger vi beløbet (brutto) til og beregner. / Er det en arbejdsgiverbetalt alderspension, så tager vi det udbetalte beløb (brutto) for perioden og fordeler det over 5 år. Beløbet er det samme i hele efterlønsperioden. / Er det en tjenestemandspension, så tager vi det udbetalte beløb (brutto) og fordeler det over 5 år. Beløbet er det samme i hele efterlønsperioden. / Se regneeksempler i vores pjecer.

27 UDSKYDELSESREGLEN SIDE: 27 Udskydelsesreglen går ud på, at du venter med at gå på efterløn: / Der er gået mindst 2 år fra bevisdatoen. / Du har arbejdet i timer (2.496) i perioden. Når begge krav er opfyldt, så kan du få disse fordele: / Højere efterlønssats. / Mindre modregning for pensioner. / Optjening af skattefri præmie.

28 HVAD KAN JEG FÅ I EFTERLØN FØDT FØR 1956 SIDE: 28 Efterløn når udskydelsesreglen er opfyldt Fuldtid 100 % Deltid 100 % Time 111,76 Dag 827,00 551,00 Uge 4.135, ,00 Måned , ,00 År , ,00 Månedsløn mindst , ,00

29 EFTERLØN FØDT FØR 1956 SIDE: 29 Modregning af pension, når udskydelsesreglen er opfyldt: / Kun modregning for løbende udbetalt arbejdsgiverordning eller tjenestemandspension. / Modregningen er 55 % af det faktiske årlige bruttobeløb. / Modregningen er 55 % af det beregnede beløb for Pension udbetalt før eloalder. / Ingen modregning for de andre pensioner.

30 NU VIL JEG PÅ EFTERLØN SIDE: 30 Hvad skal du gøre? / Vi kan tidligst udbetale efterløn fra den dag, vi har fået din skriftlige ansøgning. / Udfyld en ansøgning om efterløn på MIT HK tidligst 2 måneder før. / Send andre papirer ind sammen med ansøgningen. / Er du i tvivl om noget, så ring til a-kassen

31 FRATRÆDELSESBELØB SIDE: 31 Indgår du en aftale om frivillig fratrædelse og får et fratrædelsesbeløb, så skal du være opmærksom på: / Aftalen skal indgås med det varsel, du har krav på fra din arbejdsgiver, hvis du blev sagt op. / For tjenestemænd er varslet på 3 år. / Hvis du selv siger op, gælder det samme. Også her skal du sige op med din arbejdsgivers varsel. / Er opsigelsesvarslet ikke overholdt, så modregner vi hele beløbet i din efterløn.

32 UDBETALING AF EFTERLØN Efterlønnen indsættes på din NemKonto: SIDE: 32 Du skal indsende efterlønskort via MIT HK en gang om måneden, hvis du / Har arbejde. / Har offentlige eller private hverv (fx. skatteankenævn eller bestyrelser). / Opholder dig i lande inden for EØS-området. Vi udbetaler for en 4- eller 5-ugers periode. Efterlønnen er normalt på kontoen senest den sidste bankdag i måneden. Har du ikke arbejde, kan du indsende en erklæring hvert halve år via MIT HK.

33 ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN SIDE: 33 Du kan arbejde, mens du er på efterløn her i riget, inden for EØS eller i Schweiz. / Udgangspunktet er, at vi modregner time for time i efterlønnen. / Der er mulighed for et lempeligere fradrag for de først tjente kr. pr. kalenderår (2015), hvis din timeløn er under 220,50 kr. / Vi har en mindsteudbetalingsregel : Arbejder du mere end 29,6 timer i en uge, udbetaler vi ikke efterløn for denne uge (deltid: 4/5 af godkendt timetal). / Vi har en regel om overskydende timer: Arbejder du mere end 37/30 timer i en uge, så overfører vi de overskydende timer til modregning i din efterløn i ugen efter.

34 LEMPELIGERE FRADRAG SIDE: 34 Eksempler på lempeligt fradrag ved 12 timer pr. uge Sådan regner vi frem til beløbsgrænsen

35 FERIELOVENS BESTEMMELSER SIDE: 35 Optjeningsår: / 1. januar december / Feriepenge = 12,5 % af lønnen i / Der betales skat af pengene i / 2,08 dag pr. måneds ansættelse, uanset timetal. Ferieår (ferieafholdelsesår): / 1. maj april / Feriepenge udbetales som nettobeløb i ferieåret fra FerieKonto. Optjeningsår 2014 Ferieår 2015/2016 l l l l l 1/1 31/12 1/5 31/12 30/4

36 EFTERLØN OG FERIE SIDE: 36 A-lovens regler om ferie: / Ferie med løn i et arbejdsforhold skal modregnes med antallet af løntimer i ferieperioden. / Ferie med feriepenge skal modregnes med antallet af feriedage i ferieperioden. / Er feriepengene (brutto) mindre pr. dag end efterlønnen (brutto) pr. dag, så kan vi supplere op med efterløn. / Modregningen sker på det tidspunkt, ferien holdes.

37 ANDRE AKTIVITETER SIDE: 37 Du kan udføre fritidsaktiviteter uden modregning i efterlønnen, men du skal oplyse det til a-kassen, når du starter på det. Ring eller send en mail. Fritidsaktiviteter er for eksempel: / Indsamling til f.eks. nødhjælpsorganisationer. / Nabohjælp. / Familiemæssig omsorg. / Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde. Du kan udføre frivillige, ulønnede aktiviteter uden modregning i efterlønnen, men du skal oplyse det til a-kassen på en blanket, når du starter på det. Blanketten finder du på MIT HK. Ulønnede aktiviteter er for eksempel: / Besøgsven. / Ekspedition i genbrugsbutikker.

38 FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE MAX. 15 T/U SIDE: 38 Du kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden modregning i efterlønnen i op til 15 timer pr. uge i gennemsnit. A-kassen skal give tilladelse til det. Blanketten finder du på MIT HK. / Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som et medlem udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. / Arbejdet kan udbydes som almindeligt lønarbejde. / Der ydes ikke nogen form for aflønning, honorar, diæter eller tilsvarende. / Der er ikke knyttet sædvanlige ansættelsesretlige forpligtelser til aktiviteten, som f.eks. indbetaling af feriepenge eller opsigelse i henhold til funktionærloven. / Det har ikke forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.

39 EKSEMPLER PÅ SIDE: 39 FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE MAX. 15 T/U Du kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden modregning i efterlønnen i op til 15 timer pr. uge i gennemsnit. A-kassen skal give tilladelse til det. Blanketten finder du på MIT HK. Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde: / Mindre administrative opgaver, fx arkivarbejde, arbejde i omstilling eller receptionistopgaver. / Bogholder eller revisor i mindre foreninger, klubber m.v. / Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver/forudsætter en særlig uddannelse. / Professionel rådgivning i krisecentre eller retshjælp. / Egentlig pleje af fx ældre, syge eller handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre.

40 SKATTEFRI PRÆMIE / Når udskydelsesreglen er opfyldt, kan du optjene en skattefri præmie på Du kan højst få x 12 = kr x 12 = kr / kr. (2015) for hver gang, du har arbejdet 481 timer. SIDE: 40 / Du kan optjene timer til og med dagen før, du når din folkepensionsalder. / Timerne nedsættes med udbetalte efterlønstimer, hvis summen af arbejdstimer og udbetalte efterlønstimer er større end / Du skal søge om præmien inden 3 år efter din folkepensionsdato. Vi udbetaler præmien 1 2 måneder efter din folkepensionsalder, dog tidligst efter den sidste udbetaling af efterløn. / Ved dødsfald inden folkepensionsalderen udbetales præmien til boet.

41 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED FØR EFTERLØNSALDEREN SIDE: 41 Der gælder særlige regler, når du driver selvstændig virksomhed: / Er du gift? Der kan være tale om selvstændig virksomhed, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed. Kontakt a-kassen og hør nærmere. / Din sats beregnes ud fra din daglige arbejdsfortjeneste i virksomheden. / Du skal huske at få dit efterlønsbevis, når du når din efterlønsalder, hvis du ikke går på efterløn den dag.

42 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SAMTIDIG MED EFTERLØN SIDE: 42 Hvad kan man, når man er på efterløn? / Starte/videreføre en selvstændig virksomhed 400 timer om året 962 timer om året 18½ time om ugen / Udføre en enkeltstående arbejdsopgave / A-kassen skal give tilladelse, før man starter eller viderefører

43 NYTTIGE LINKS - SIDE: 43

44 NYTTIGE LINKS SIDE: 44 Indgang til MIT HK, HK og a-kassens side, a-kassens blanketter, dine breve fra os samt a-kassens pjecer. Din indgang til det offentlige og FerieKonto. Beskæftigelsesministeriets hjemmeside hvor du kan udføre en vejledende beregning af din efterløn med og uden arbejde.

45 ADRESSE OG TELEFONNUMRE SIDE: 45 Efterlønsafdelingen Efterlønsafdelingen direkte A-kassens hovednummer A-kassens mailadresse Telefonnummer til Job/Vejledning: Telefonnummer til HK Faglig:

46 SIDE: 46

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Præsentation om Efterløn. Hvilke overvejelser skal jeg gøre? Dagsorden Indlæg på møde i Obligationsforeningen D. 22. maj 2012 1. Velkomst ved Knud Ougtvig 2 Efterløn hvilken beslutning skal træffes v/

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere