Nyhedsbrev nr. 3/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 3/2012"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan søges på det journalnummer, der er givet i parentes (70...). Indholdsfortegnelse: Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr Påbud om at opmuring med porebetonblokke sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om arbejdsmiljørådgiver... 2 Sag nr Ophævelse af strakspåbud om at bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier og ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver... 3 Sag nr Påbud om at sikre forsvarlige løft af melsække i et bageri, og påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver... 4 Sag nr Ophævelse af påbud om løft af opvaskebakker... 5 Sag nr Ophævelse af påbud om foranstaltninger på et eksisterende ventilationsanlæg til brug ved plastbearbejdning... 7 Sag nr Ophævelse af påbud om at sikre forsvarlige færdselsveje ved maskine... 8 Sag nr Ophævelse af påbud om procesudsugning i en operationsstue... 8 Sag nr Påbud om at løft af bordplader udføres fuldt forsvarligt og påbud om arbejdsmiljørådgiver Sag nr Hjemvisning af påbud om forsvarlige adgangsveje til en byggeplads Sag nr Hjemvisning af påbud om at forebygge risiko for vold og traumatiske hændelser i forbindelse med røveri Sag nr Afslag på dispensation fra krav om luftforsynet åndedrætsværn ved brug af produkter med tallet 4 før bindestregen i produktets MAL - kode Lov om arbejdsmiljø 1

2 Sag nr. 1 Krav om at planlægge, tilrettelægge og udføre opmuring med porebetonblokke sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at opmuring af porebetonblokke skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet Arbejdstilsynet havde konstateret, at en virksomheds to ansatte løftede og håndterede porebetonblokke med en vægt på cirka 17 kg, og håndteringen skete i ¾ arms afstand og over skulderhøjde og under knæhøjde. Nævnet fandt desuden, at der var grundlag for påbuddet om at anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, da der var tale om et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem vedrørende løft af over 7 kg i ¾ arms afstand samtidig med en eller flere forværrende faktorer. Arbejdstilsynet konstaterede ved tilsynsbesøg på en byggeplads, at en virksomheds ansatte håndterede porebetonblokkene, som vejede cirka 17 kg og blev håndteret og løftet i underarms afstand og ¾ arms afstand, samtidig med at håndteringen skete under knæhøjde og over skulderhøjde. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om straks at nedbringe den fysiske belastning ved opmuring med porebetonblokke og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse arbejdsmiljøproblemet. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg på byggepladsen havde konstateret, at 2 af virksomhedens ansatte løftede og håndterede porebetonblokke med en vægt på cirka 17 kg, og idet håndteringen skete i ¾ arms afstand og over skulderhøjde fra stilladset, og under knæhøjde, når de nederste sten på en palle skulle hentes. 2

3 Et enigt nævn fandt ligeledes, at der var grundlag for påbuddet om at anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, da der var tale om et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, da ovennævnte situation var omfattet af kapitel 3 i rådgivningsbekendtgørelsen, nærmere 9, stk. 1, vedrørende løft af over 7 kg i ¾ arms afstand samtidig med forekomsten af en eller flere forværrende faktorer, der foretoges som led i den sædvanlige arbejdsfunktion (j.nr og ). Sag nr. 2 Ophævelse af strakspåbud om at bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier og ophævelse af krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et strakspåbud om at bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier og påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver, idet formuleringen af Arbejdstilsynets påbud om at bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier ikke var i overensstemmelse med beskrivelsen i afgørelsens bilag om at sikre, at arbejdet med løft af vinduesrammer og vinduesglasset på 1. sal og i stueetagen planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomheden i klagen havde bestridt, at der er sket arbejde i overensstemmelse med formuleringen af afgørelsen. Ved et tilsynsbesøg på en byggeplads gav Arbejdstilsynet påbud om, at en virksomhed straks skal bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier og at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med at forebygge, at overtrædelsen gentager sig. Arbejdstilsynets afgørelse drejede sig efter sin formulering om, at virksomheden skulle bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier mens det af afgørelsens bilag fremgik, at påbuddet vedrørte den manuelle håndtering af vinduespartierne fra et teknisk hjælpemiddel ind gennem et stillads og ind i en bygning. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. 3

4 Et enigt nævn fandt, at påbuddet skulle ophæves, idet strakspåbuddet om: At bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen i afgørelsens bilag. Nævnet lagde således vægt på, at beskrivelsen i bilaget vedrører den manuelle håndtering af vinduespartier fra det anvendte tekniske hjælpemiddel ind i bygningen, samtidig med at påbuddet i bilaget er formuleret: Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet med løft af vinduesrammer og vinduesglasset på 1. sal og i stueetagen planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Medarbejderne skal bruge egnede tekniske hjælpemidler. Nævnet lagde i den forbindelse desuden vægt på, at virksomheden i klagen havde bestridt, at der er sket arbejde i overensstemmelse med formuleringen af afgørelsen, idet virksomheden oplyste, at vinduespartierne er monteret senere ved hjælp af en mobilkran, idet direkte montage var umuliggjort af stilladset. Nævnet fandt derfor, at forskellen mellem påbuddets formulering og Arbejdstilsynets beskrivelse har forringet virksomhedens retsstilling i en sådan grad, at påbuddet skal ophæves (j.nr og ). Sag nr. 3 Påbud om at sikre forsvarlige løft af kg tunge melsække i et bageri, og krav om brug af arbejdsmiljørådgiver til løsning af arbejdsmiljøproblemet Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at arbejdet med løft af melsække i bagerafdelingen i en virksomhed skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en medarbejder løftede melsække, der vejede mellem 20 og 25 kg, og håndteringen foregik i ¾ arms afstand eller mere, og at der i forbindelse med ca. 9 af løftene var forværrende faktorer i form af løft under knæhøjde, asymmetrisk med vrid i ryggen og løft med foroverbøjet ryg. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at en medarbejder løftede melsække, der vejede mellem 20 og 25 kg. Medarbejderen løftede med rækkeafstand på ¾ arms afstand eller mere fra kroppen. Medarbejderen løftede således sække fra en palle placeret på gulv, og løftene blev foretaget fra forskellig højde alt afhængig af, hvor på pallen sækkene var placeret. Sækkene blev placeret på en rullevogn og kørt til en hylde, hvor sækkene blev løftet til en placering på en hylde på lageret. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. 4

5 Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud således, at virksomheden skulle sikre, at arbejdet med løft af melsække fra placering på palle til placering på lagerhylder i bagerafdelingen i virksomheden, planlægges, tilrettelægges og udføres, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at en medarbejder løftede melsække, der vejede mellem 20 og 25 kg, og at håndteringen foregik i ¾ arms afstand eller mere. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde desuden vægt på, at der samtidig i forbindelse med ca. 9 af løftene var forværrende faktorer, idet medarbejderen løftede under knæhøjde, asymmetrisk med vrid i ryggen og med foroverbøjet ryg. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde således vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at medarbejderen løftede melsække under knæhøjde ved løft fra palle placeret på gulv, og med foroverbøjet ryg ved løft fra palle til en rullevogn og ved placering på rullevogn og hylder placeret i henholdsvis ca. 40 og 70 cm højde på lageret. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at der kommer nye varer tre gange ugentligt, og at opgaven med tømning af paller over ugen er fordelt mellem tre ansatte, men af og til bliver arbejdet fordelt mellem to ansatte, men oftest er den ansatte alene om opgaven. Desuden blev oplyst, at mængden af varer på besøgsdagen var af typisk størrelse, og at løftene, som forekommer ved tømning af paller til lager, er en del af de løft, som den ansatte udfører i løbet af arbejdsdagen (j.nr og ). Sag nr. 4 Ophævelse af påbud om løft af 6 9 tunge opvaskebakker Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud om, at arbejdet med løft af opvaskebakker skulle foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at arbejdet med løft af fyldte opvaskebakker var så belastende, at arbejdet ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at medarbejderne i køkkenet til en daginstitution løftede opvaskebakker fra vask til opvaskemaskine og fra opvaskemaskine over på en stikvogn. Opvaskemaskinen var placeret mellem en vask og en stikvogn. 5

6 Arbejdstilsynet fik ved tilsynsbesøget oplyst, at opvaskemaskinen kørte ca. 40 gange om dagen, og at der var mindst 2 håndteringer af opvaskebakker pr. opvask. Der var 2 medarbejdere om opgaven, men kun 1 person løftede ad gangen. Arbejdet pågik særligt i 2-3 timer hver dag. Arbejdstilsynet skønnede, at 2/3 af opvaskebakkerne vejede over 7 kg. Arbejdstilsynet konstaterede, at medarbejderen løftede i mere end 3/4 arms afstand fra kroppen. Løftet skete fra opvaskemaskinen i en højde midt for kroppen og over i stikvogn. Arbejdstilsynet vurderede, at medarbejderen løftede over skulderhøjde, da nogle af hylderne i stikvognen var over skulderhøjde, og under knæhøjde, da nogle af hylderne i stikvognen var under knæhøjde. Der var ikke tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderen, men rulleborde, opvaskestativ og et hæve/sænkebord ved opvaskemaskinen. Arbejdstilsynet vurderede, at arbejdet foregik med moderat frekvens, da hver medarbejder udførte ca. 40 løft på 2-3 timer, og at arbejdet foregik med lang varighed, da det foregik dagligt i 2-3 timer, og således timer pr. uge. Arbejdstilsynet fik oplyst, at løftearbejdet var en del af medarbejderens sædvanlige arbejdsopgaver. Oplysningen blev bekræftet af afdelingslederen. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden skulle sikre, at arbejdet med løft af opvaskebakker skulle foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets stemmeberettigede medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at arbejdet med løft af fyldte opvaskebakker i køkkenet var så belastende, at arbejdet ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, hvordan og hvor mange løft, der foregik i mere end ¾ arms afstand, idet det af Arbejdstilsynets beskrivelse bl.a. fremgik, at medarbejderen løftede fra opvaskemaskine i en højde midt for kroppen og over i stikvognen. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, hvordan og hvor mange løft, der foregik med forværrende faktorer. Flertallet fandt efter en helhedsvurdering, at påvirkningen ikke var tilstrækkelig til at give grundlag for et påbud. Mindretalsudtalelse Mindretallet fandt, at der var grundlag for Arbejdstilsynets afgørelse, idet Arbejdstilsynet havde godtgjort, at arbejdet med løft af opvaskebakker, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Mindretallet fandt, at der var forværrende faktorer i forbindelse med løftene, og at løftene derfor var sundhedsskadelige (j.nr ). 6

7 Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om at træffe foranstaltninger på et eksisterende ventilationsanlæg til brug ved plastbearbejdning Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud om at forbedre et ventilationsanlæg ved forarbejdning af plast, da Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at ventilationsforholdene ved en formatrundsav og en fræser til bearbejdning af plastemner ikke var tilfredsstillende, idet Arbejdstilsynet ikke havde set maskinerne i brug, men alene konstateret forhold, som kunne give en mistanke om, at ventilationen måske ikke var effektiv Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed konstaterede Arbejdstilsynet, at virksomheden havde en formatrundsav og en fræser til bearbejdning af plastemner, og at områderne omkring maskinerne var forurenet af spåner og støv af plast. Desuden konstaterede Arbejdstilsynet, at slangerne til udsugningen var tapet sammen, og at der ikke var mundstykker på slangerne. Det blev oplyst, at maskinerne anvendtes ca. 1 time dagligt. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at træffe foranstaltninger på ventilationsanlægget. Virksomheden klagede over påbuddet, og anførte støvet omkring maskinerne skyldtes, at der opstår plaststøv i rørene, og at dette støv efterfølgende lægger sig omkring maskinerne, når ventilationsanlægget slukkes. Desuden anførte klager, at Arbejdstilsynet ikke havde set maskinerne og ventilationsanlægget i brug, og at anlægget er effektivt trods slangerne er tapet sammen og uden mundstykke. Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal være indrettet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at der skal etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles, hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter eller lignende, der er sundhedsskadelige. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede Arbejdstilsynets afgørelse, idet nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at ventilationsforholdene ved virksomhedens maskiner i form af en formatrundsav og en fræser til bearbejdning af plastemner ikke var tilfredsstillende. Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde set maskinerne i brug, og dermed ikke havde konstateret om ventilationsforholdene virkede tilfredsstillende, men alene konstateret forhold i form af spåner og støv af plast, slanger som var tapet sammen, og slanger uden mundstykke, som kunne give en mistanke om, at ventilationen måske ikke var effektiv (j.nr ). 7

8 Sag nr. 6 Ophævelse af påbud om at sikre forsvarlige færdselsveje ved maskine til savning Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud om forsvarlige færdselsveje ved en maskine, da Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at færdselsarealet ved maskinen ikke var holdt forsvarligt ved lige, rent og ryddeliggjort. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at der i området ved en automatsav henstod paller med mere blandt andet i færdselsveje, hvilket Arbejdstilsynet vurderede medførte en risiko for fald- eller snubleulykker. Arbejdstilsynet gav derfor virksomheden påbud formuleret således, at virksomheden skulle sikre forsvarlige færdselsveje ved maskinen. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at området til venstre for automatsaven bruges til opmagasinering, og at der ikke er mulighed for gennemgang på denne side af saven, som ikke er en færdselsvej. Desuden betjenes saven fra front, hvor der er fri adgang, og saven kan derfor anvendes uden risiko for faldulykker. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal være indrettet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 41, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ved lige, rent og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages, at færdselsveje og arealer holdes fri for genstande, materialer, spild eller lignende, der kan være til fare for færdslen. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede Arbejdstilsynets påbud, idet nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at færdselsarealet ved virksomhedens automatsav ikke var holdt forsvarligt ved lige, rent og ryddeliggjort. Nævnet lagde herved vægt på, at forholdene ikke var beskrevet særligt detaljeret eller dokumenteret for eksempel ved fotos. Nævnet lagde desuden vægt på klagers oplysninger om, at området til venstre for automatsaven blev brugt til opmagasinering, og at der ikke var mulighed for gennemgang, men at dette heller ikke var tilsigtet. Nævnet lagde endelig vægt på oplysningerne om, at automatsaven blev betjent fra front, hvor der var fri adgang, og at saven kunne betjenes uden risiko for faldulykker (j.nr ). Sag nr. 7 Ophævelse af påbud om procesudsugning i en kliniks operationsstue Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud om procesudsugning i en kliniks operationsstue, da Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at der ved brug af anæstesi- 8

9 gasser, ikke var en tilstrækkelig mekanisk udsugning, der fjernede forureningen på det sted, hvor den blev udviklet. Ved et tilsynsbesøg på en lægeklinik konstaterede Arbejdstilsynet, at klinikken anvendte anæstesigas i forbindelse med bedøvelse af patienter ved operationer. Ved operationerne anvendtes der dobbeltmaske til bedøvelse af patienten. Der var desuden rumventilation i operationsstuen i form af indblæsning i loftet og udsugningskanal i væggen tæt ved gulvet. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at etablere procesudsugning i forbindelse med brug af anæstesigasser. Virksomheden klagede over påbuddet, og anførte at dobbeltmasken fungerer som et lukket system, hvor indermasken tilføres anæstesigas og luft til patienten, og at der uden på indermasken er placeret en maske med udsugning til det fri, så et eventuelt udslip af anæstesigas opsuges mellem yder- og indermaske. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal være indrettet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, og stk. 3, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at der skal etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles, hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter eller lignende, der er sundhedsskadelige. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede Arbejdstilsynets påbud, idet nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at der i klinikkens operationsstue ved brug af anæstesigasser, ikke var en tilstrækkelig mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjernede forureningen på det sted, hvor den blev udviklet. Nævnet lagde herved vægt på oplysningen om, at dobbeltmasken, som anvendtes ved brugen af anæstesigasser, fungerede således, at indermasken udgjorde et lukket system, hvori der dels blev tilført anæstesigas og luft til patienten, dels skete en opsugning af overskuddet af den tilførte anæstesigas og patientens udåndingsluft, som derefter blev udledt til det fri. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet i udtalelse til nævnet havde oplyst, at dobbeltmasken kunne fungere som procesudsugning forudsat, at denne sluttede helt tæt til huden omkring patientens mund og næse. Nævnet lagde yderligere vægt på, at der foruden anvendelsen af dobbeltmasken var etableret rumventilation i klinikkens operationsstue, og at forekomsten af anæstesigasser under opvågningen var meget begrænset, også henset til det begrænsede antal operationer, der blev udført pr. ansat (j.nr ). 9

10 Sag nr. 8 Påbud om at sikre, at løft af bordplader udføres fuldt forsvarligt og krav om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om forsvarlig håndtering af bordplader og krav om brug af arbejdsmiljørådgiver, da det er en forværrende omstændighed, at to skal løfte samtidigt, fordi det kræver koncentration og samarbejde, og der ved løft af pladerne var forværrende faktorer i form af skrævende stilling, foroverbøjet ryg, løft over skulderhøjde og under knæhøjde samt asymmetriske vrid i ryggen. Ved tilsynsbesøg i en trælastvirksomhed konstaterede Arbejdstilsynet, at to medarbejdere ved hjælp af to palleløftere kørte 11 bordplader placeret ovenpå hinanden frem til et færdselsareal, hvor der var placeret nogle lodrette reoler. Bordpladerne blev derefter manuelt løftet fra palleløfterne og placeret i reolerne. Bordpladerne vejede mellem 39,5 og 44 kg og medarbejderne løftede i 3/4 arms afstand, og løftede pladerne fra palleløfterne fra en højde på 14 cm og op til en højde på 55 cm. Medarbejderne skulle stå i en skrævende stilling i hver sin ende, når de løftede de øverste bordplader i stakken, løfte en bordplade og derefter træde over de bordplader, der stadig lå tilbage på palleløfterne samt palleløfternes gafler. Fra palleløfterne blev bordpladerne båret 2 til 11 meter hen til de lodrette reoler og derefter løftet op på højkant og placeret i reolen. Desuden løftede de ansatte over skulderhøjde, når bordpladerne skulle løftes op på højkant og placeres i den lodrette reol og under knæhøjde, når bordpladerne skulle løftes op fra palleløfterne. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud om forsvarlig håndtering af bordpladerne og påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver og lagde vægt på, at det generelt er en forværrende omstændighed, at to skal løfte samtidigt, fordi det kræver koncentration og samarbejde. 10

11 Arbejdsmiljøklagenævnet lagde desuden vægt på de øvrige forværrende faktorer som for eksempel skrævende stilling, foroverbøjet ryg, løft over skulderhøjde og under knæhøjde samt asymmetriske vrid i ryggen (j.nr ). Sag nr. 9 Hjemvisning af påbud om at sikre forsvarlige adgangsveje til en byggeplads Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at sikre forsvarlige afgangsveje på en byggeplads, da Arbejdstilsynet ikke tilstrækkeligt havde oplyst om modtageren af påbud var rette ansvarlige i forhold til aftalte forpligtelser om at sikre forsvarlige adgangsveje på byggepladsens fællesområder. Arbejdstilsynet havde ved et tilsynsbesøg konstateret, at det på en byggeplads flere steder var svært at komme frem grundet store mængder mudder og pløre. Adgangen til byggeområdet foregik via en fast anlagt adgangsvej fra skurområdet, og ned til starten af selve byggeområdet, hvor den faste adgangsvej ophørte. På byggeområdet var der store mængder mudder, hvorunder der nogle steder lå køreplader. Arbejdstilsynet fik oplyst fra byggeledelsen hvilken virksomhed, der ifølge Plan for Sikkerhed og Sundhed bar ansvaret for de fælles adgangsveje. Ved kontakt til virksomheden satte denne udbedringen af adgangsvejene i gang med det samme. Arbejdstilsynet gav virksomheden et strakspåbud alene med henvisning til reglerne i arbejdsmiljøloven om Arbejdstilsynets ret til at afgive et strakspåbud og om arbejdsstedets indretning samt reglen i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde om en arbejdsgivers pligt til at sikre, at der på byggepladsen skal være indrettet forsvarlige færdselsveje, som skal holdes jævne bæredygtige, når de benyttes, uanset vejrliget. I klagen anførte virksomheden, at denne ikke var ansvarlig for at udbedre adgangsvejene på byggepladsen. Arbejdstilsynet oplyste under behandlingen af klagesagen, at de tilsynsførende byggede deres vurdering på oplysningerne givet af en tilstedeværende byggeleder på byggepladsen, men de tilsynsførende kunne ikke oplyse om dennes navn eller arbejdsfunktion i øvrigt. Desuden havde Arbejdstilsynet ikke på anden måde dokumenteret påstanden om rette ansvarlige ved f.eks. fremlæggelse af en kopi af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal være indrettet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår 6, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at den enkelte arbejdsgiver på pladsen skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, jf. bekendtgørelsen om bygherrens pligter, iværksættes og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed. Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på byggepladsen virker efter hensigten. 11

12 Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal tage hensyn til de anvisninger vedrørende planlægningen og koordineringen af sikkerheden og sundheden på byggepladsen, der kommer fra bygherrens koordinatorer, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. Det fremgår af 46, i samme bekendtgørelse, at byggepladsen skal være indrettet med et tilstrækkeligt antal adgangs- og transportveje, herunder trapper, læsseplatforme og ramper. De skal være placeret, gjort anvendelige og dimensioneret således, at de kan anvendes uden fare for sikkerhed og sundhed og således, at personer, der beskæftiges i nærheden af disse adgangs- og transportveje, ikke udsættes for fare for sikkerhed og sundhed. Adgangs-, transport- og færdselsarealer skal i fornødent omfang være indrettede, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes. Færdselsveje og -arealer skal holdes jævne og fri for materialer eller genstande, der kan være til fare for færdslen. Det skal sikres, at veje er bæredygtige, når de benyttes, uanset vejrliget. Det fremgår af 8, Kapitel 4 om aftaler om fællesområderne, at bygherren skal med bistand fra sin koordinator inden byggepladsen etableres og herefter løbende sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt. Bygherren skal træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Det skal fremgå af planen for sikkerhed og sundhed hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn hjemviste Arbejdstilsynets påbud til virksomheden, idet det efter de almindelige bevisregler er Arbejdstilsynet, der har bevisbyrden for, at en virksomhed er rette ansvarlige. Nævnet fandt det således ikke tilstrækkelig oplyst, at virksomheden var rette ansvarlige. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i afgørelsen havde henvist til 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde og 8, i bekendtgørelsen om bygherrens pligter (j.nr ). Sag nr. 10 Hjemvisning af påbud om effektivt at forebygge risiko for vold og traumatiske hændelser i forbindelse med røveri Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at forebygge risiko for vold og traumatiske hændelser, da Arbejdstilsynets beskrivelse og begrundelse vedrørte virksomhedens butik i X Købing, mens det af afgørelsens beskrivelse af de faktiske forhold fremgik, at butikken var beliggende i Y Købing. Arbejdstilsynet besøgte en dagligvarebutik i X Købing for at undersøge et røveri, der var sket i butikken. En røver havde ved lukketid truet 2 medarbejdere med en pistol og gav dem ordre til, at åbne pengeskabet på kontoret og lægge sig på gulvet. 12

13 Arbejdstilsynet konstaterede, at butikken er beliggende på et butikstorv, hvor der var en nabobutik på den ene side af butikken. På den anden side af vejen lige over for butikken var der marker og lidt længere henne af gaden var der en tankstation. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at forebygge risiko for vold og traumatiske hændelser i forbindelse med røveri og havde i afgørelsen henvist til, at Arbejdstilsynet havde foretaget tilsynsbesøg i virksomheden butik i X Købing, hvor der på den anden side af vejen lige over for butikken var marker og en tankstation, mens Arbejdstilsynet i afgørelsens bilag havde oplyst, at butikken er beliggende på et butikstorv i Y Købing. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at planlægningen skal ske under hensynstagen til de forebyggelsesprincipper, som fremgår af bekendtgørelsens bilag. Det fremgår af 7, stk. 1, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn hjemviste sagen til Arbejdstilsynet, idet der er tvivl om, hvilke oplysninger i Arbejdstilsynets beskrivelse og hvilken del af Arbejdstilsynets begrundelse, der vedrører virksomhedens butik i X Købing. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at det fremgår af afgørelsen, at Arbejdstilsynet har foretaget et tilsynsbesøg i virksomhedens butik i X Købing, ligesom det fremgår flere steder i afgørelsens bilag samt i Arbejdstilsynets udtalelse, at sagen drejer sig om forebyggelse af risiko for røveri i virksomhedens butik i X Købing. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde desuden vægt på, at det fremgår af beskrivelsen af de faktiske forhold i afgørelsens bilag, at butikken var beliggende på et butikstorv i Y Købing. Af Arbejdstilsynets begrundelse i afgørelsen fremgik desuden, at forebyggelsen af risiko for røveri i virksomheden i Y Købing ikke er planlagt og tilrettelagt, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (j.nr ). Sag nr. 11 Afslag på anmodning om dispensation fra krav om brug af luftforsynet åndedrætsværn ved spartling med styrenholdige produkter med tallet 4 før bindestregen i produktets MAL - kode Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afslag på anmodning om dispensation fra krav om brug af luftforsynet åndedrætsværn ved brug af styrenholdigt produkt med tallet 4 før bindestregen i MAL koden, da der ikke var en tilstrækkelig effektiv procesventilation i virksomhedens arbejdslokale, hvor produktet anvendes. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afslag på anmodning om dispensation. 13

14 Et autolakeringsværksted søgte om at få dispensation fra kravet om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartling med et produkt, der har tallet 4 før bindestregen i MAL - koden. Arbejdstilsynet gav virksomheden afslag på anmodningen, og virksomheden klagede over afslaget og anførte, at der burde kunne gives dispensation med nærmere angivne vilkår. Under sagens behandling oplyste Arbejdstilsynet, at Arbejdstilsynet har praksis for at give dispensation, hvis der i en virksomhed forefindes og anvendes effektiv rumventilation og en effektiv procesventilation, samt at der anvendes filtrerende åndedrætsværn A2 eller A2P2, og der alene er tale om spartling af mindre områder. Arbejdstilsynet havde under behandlingen af dispensationsanmodningen besøgt virksomheden, og konstateret at der i forberedelseslokalet ikke var en effektiv procesventilation. Det fremgår af 48, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter, at der ved et kodenummer for et produkt forstås i denne bekendtgørelse en kode bestående af to tal forbundet med en bindestreg. Tallet før bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige bestanddele, herunder organiske opløsningsmidler. Tallet efter bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje eller mod indtagelse. Det fremgår af 13, i samme bekendtgørelse, at der ved arbejde med produkterne mindst skal træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilagene til kodenummerbekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 7, Punkt 7.3.1, 7.3.2, samt skema VII.5, at for- og efterbehandling samt klargøring af emner, der medfører luftforurening eller risiko for sundhedsfarlige arbejdsoperationer skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks, sprøjtekabine eller i særlige rum udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation, og at der skal anvendes personlige værnemidler i form af luftforsynet åndedrætsværn, som nævnt i skemaet ud for MAL - kode 4-. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets afslag, og lagde vægt på, at der i lokalet, hvor spartling blev foretaget, ikke var en tilstrækkelig effektiv procesventilation, fordi afstanden mellem det område, der blev spartlet og udsugningen var mellem 1 og 4 meter. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde til grund for afgørelsen, at virksomheden alene spartler mindre områder. Det vil sige arealer, der ikke er større en 20 x 30 cm. Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede desuden, at der ikke var grundlag for en dispensation på nærmere givne vilkår, idet Arbejdstilsynet må påse, at forholdene er i orden inden en dispensation. Det skyldes hensynet til de ansatte, der arbejder i lokalet. 14

15 Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede, at virksomheden vil kunne fremsende en ny dispensationsansøgning til behandling i Arbejdstilsynet, når forholdene er i overensstemmelse med de krav, der stilles af Arbejdstilsynet til en dispensation. Arbejdsmiljøklagenævnet oplyste, at Arbejdstilsynet i sagen havde oplyst, at Arbejdstilsynet har praksis for, at der gives dispensation, når der i en virksomhed forefindes og anvendes en effektiv rumventilation, en effektiv procesventilation, anvendes filtrerende åndedrætsværn A2 eller A2P2, og der alene er tale om spartling af mindre områder (j.nr ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside under læs afgørelser fra AMK. Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 07/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2009 til og med december 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper Nyhedsbrev nr. 07/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2008 - til og med december 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved høje og lave håndteringer af musebakker

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved høje og lave håndteringer af musebakker Nyhedsbrev nr. 4/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000 Mindeord Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. maj 2000 Ib Lockenwitz var formand for nævnet fra oprettelsen den

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2009 til og med september 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

xxx Vi konstaterede: Virksomhed Beskrivelse af de faktiske forhold

xxx Vi konstaterede: Virksomhed Beskrivelse af de faktiske forhold Bilag 7: Påbud om at sikre at opfyldning af frugt og grønt i supermarked foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast Virksomhed XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet har

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om afskærmning på grund af forkert hjemmel og mangel på oplysninger.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om afskærmning på grund af forkert hjemmel og mangel på oplysninger. Nyhedsbrev nr. 04 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 6 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

FREDERIKSBERG KOMMUNE, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med træk og skub containere med dagrenovation, papir mv, kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed FREDERIKSBERG KOMMUNE, Smallegade

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen.

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen. Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2005 Indhold Indhold...1 Forord...2 Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet...3 Udvalgt emne fra klagenævnets sager...4 Arbejdsmiljøreformens betydning for Arbejdsmiljøklagenævnets

Læs mere

Tilsyn i branchen: Hotel og restauration

Tilsyn i branchen: Hotel og restauration Tilsyn i branchen: Hotel og restauration At-intern instruks IN-17-5 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 23. oktober 2007 Senest revideret: 1. februar

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering 24.januar2011 Arbejdspladsvurdering B E Stål A/S Januar 2011 SLIBNING Vinkelsliber: Høre- og øjenværn skal benyttes. Skærme skal være monteret. Ledninger skal udskiftes ved ar i beskyttelses

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Gulvlægning brancheundervisningsnotat

Gulvlægning brancheundervisningsnotat .. Gulvlægning brancheundervisningsnotat 1. marts 2015 Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et

Læs mere

Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter

Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter AFGØRELSER FRA ARBEJDSMILJØKLAGENÆVNET Nr. 13/november 2003 Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter Arbejdsmiljøklagenævnet har afgjort en lang række sager om

Læs mere

arbejdsmiljø klagesager

arbejdsmiljø klagesager arbejdsmiljø klagesager Redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2010 Redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2010 Arbejdstilsynet, juni 2011 ISBN nr. 87-7534-614-1 Arbejdstilsynet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Randi Lagoni E mail: Randi.Lagoni@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631727 Notat Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder I medfør af 11a, 15, stk. 2, 33, stk. 1, 35, 56 og 67 i Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere