Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske økonomi sandsynligvis stabiliseret sig omkring nogenlunde samme niveau som i 1. kvartal 2014, mens det økonomiske vækstniveau har været faldende i forhold til 1. kvartal 2014 i både Japan, Brasilien og Rusland. Samlet betyder dette, at verdensøkonomien sandsynligvis er vokset i et behersket tempo i løbet af det forgangne kvartal. Hvis det viser sig, at den amerikanske økonomi fortsætter i en positiv udvikling med en fortsat faldende arbejdsløshed og stigende inflation, kan det føre til, at Fed må bryde sit løfte og hæve renten både hurtige og kraftigere end ventet. Når alle investorer står i den ene side investeringsmæssigt (i den med høj risikotagen) i tiltro til, at dette er det rigtige, kan det skabe kraftige bevægelser på de finansielle markeder, hvis det pludselig viser sig, at dette ikke er det rette sted at være! Efter vores vurdering burde Fed for længst have signaleret, at renteforhøjelser kan komme hurtige end ventet. Når risikopræmierne er lave på de fleste finansielle aktiver, mens usikkerheden fortsat er høj, er det stadig vores generelle råd, at man som investor skal være undervægtet på risikofyldte aktiver, idet uforudsete hændelser og ændrede renteforventninger har potentialet til at give betydelige skvulp på de finansielle markeder. Aktiemarkedet Med den relativt høje prisfastsættelse på aktier skal man som investor være ekstra påpasselig med at udvælge de rigtige aktier, da skuffelser på indtjeningssiden kan give relativt store kursfald. Med udsigt til en fortsat beskeden og skrøbelig fremgang i verdensøkonomien i kombination med usikkerheden omkring det amerikanske renteniveau, anbefaler vi stadig, at aktieandelen primært investeres i globale selskaber, som har en forretningsmodel og cashflow, der er mindre afhængig af de økonomiske konjunkturer. Obligationsmarkedet Hvis det viser sig, at inflationen i den amerikanske økonomi fortsætter med at stige, kan det betyde nogle markant ændrede renteforventninger i USA. Derfor anbefaler vi, at man som investor primært placerer sine obligationsinvesteringer i korte eller variable obligationer, alternativt på kontantindestående. 1

2 Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2014 Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2014 OMX CGI 859,73 905,00 45,27 5,27% 19,96% OMXC Cap. 925,65 987,26 61,61 6,66% 17,28% MSCI World All Countries 1.356, ,58 78,44 5,78% 7,27% MSCI USA* 9.703, ,16 536,76 5,53% 6,98% MSCI Europa* 9.670, ,59 264,07 2,73% 4,33% MSCI Japan* , , ,93 7,34% 0,57% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Ændring i Renteudvikling i Danmark kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2014 Rente på indskudsbeviser -0,10-0,10 0,00-0,03% -0,03% 4% STAT ,09 0,04-0,05 0,09% 0,23% 4% STAT ,41 0,20-0,21 0,76% 1,47% 4,5% STAT ,41 2,21-0,20 3,99% 10,10% 4% NYK ,66 3,55-0,11 1,91% 4,79% EFFAS 1-5** 0,37% 0,64% Valutakurser Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2014 USD/DKK 5,41 5,46 0,04 0,81% 0,90% EUR/DKK 7,47 7,46-0,01-0,14% -0,06% JPY/DKK 0,052 0,054 0,002 3,85% 5,88% Aktiemarkedet Der har været en forbavsende positiv udvikling på stort set alle aktiemarkeder i løbet af 2. kvartal Således er MSCI Europa steget med knap 3%, mens MSCI Japan er steget med lidt over 7% i løbet af det forgangne kvartal, målt i DKK. Verdensindekset, MSCI World All Countries, og det danske aktiemarked (målt ved de 2 danske aktieindeks OMX CGI og OMXC Cap.) er begge steget omkring 6%, målt i DKK, i løbet af 2. kvartal Dette er nogle forbavsende høje stigninger, idet der fortsat er konflikt mellem Ukraine og Rusland i kombination med, at der er en stigende uro i Mellemøsten igen. Men disse usikkerheder har investorerne valgt at se bort fra. Det er umiddelbart svært at finde årsagen til aktiestigningerne ud fra et økonomisk synspunkt, idet det overordnede billede af verdensøkonomien stort set har været uændret gennem det forgangne kvartal. Der tegner sig stadig et billede af, at verdensøkonomien er i gang med et behersket opsving, som både er ujævnt mellem regionerne og med større risici end vanligt. Hvis vi ser på de amerikanske selskabers aflagte regnskaber for 1. kvartal 2014 og deres forventninger til 2. kvartal 2014, så har disse stort set også været på niveau med det forventede. En mulig forklaring på aktiestigningerne kan være, at investorerne er blevet mere overbeviste om, at eventuelle rentestigninger fra både den amerikanske og europæiske centralbank stadig har lange 2

3 udsigter, hvilket fortsat vil favorisere aktier. Den europæiske centralbank har også sænket renten med 0,1% point i løbet af 2. kvartal 2014 og indikeret, at den er villig til at købe europæiske obligationer, som både den japanske og amerikanske centralbank har foretaget i deres eget obligationsmarked i et stykke tid, hvis ikke at den europæiske inflation begynder at tiltage igen. Denne udmeldelse har givet vis styrket investorernes tiltro til, at specielt den europæiske rente nok skal forblive lav i en længere periode. Den amerikanske centralbank har ligeledes været ude at give bekræftende meldinger om, at de fortsat forventer at holde renten lav i et godt stykke tid endnu. Vi hælder således mest til at tro, at fremgangen på aktiemarkederne i løbet af 2014 primært skyldes en forøget tiltro til, at renteniveauet vil forblive lavt i en længere årrække endnu. Hvis man ser på afkastet på BRIK landenes aktiemarkeder, målt i DKK, så har der også været en positiv udvikling på disse, dog er det kinesiske aktiemarked kun steget med knap 2% i det forgangne kvartal, mens de andre landes aktiemarkeder er steget med 10-14%, målt i DKK. Dette skyldes sandsynligvis også en stigende tiltro til, at de vestlige renteniveauer vil forblive lave i en længere periode i kombination med nogle landespecifikke forhold. Eksempelvis vinder oppositionen frem i Brasilien, hvilket styrker håbet om, at der kan komme en ny regering til efteråret, som kan indføre økonomiske reformer i landet, der kan styrke Brasiliens konkurrenceevne. Og i Rusland har investorerne været glade for, at krisen med Ukraine ikke er eskaleret yderligere i løbet af 2. kvartal. Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2014 Brasilien Bovespa 9,79% 10,75% Rusland Micex 13,24% -4,46% Indien Sensex 30 13,90% 24,43% Kina Shanghai 1,83% -4,61% Obligationsmarkedet Der har også været positive afkast på de danske obligationer i løbet af 2. kvartal Et fortsat faldende europæisk inflationsniveau, så denne i maj nåede ned på 0,5% p.a. sammenlignet med samme måned året før, har som tidligere nævnt fået den europæiske centralbank (ECB) til at sænke renten med 0,1% point til nu blot 0,15% i løbet af 2. kvartal Dette i kombination med at ECB har varslet andre initiativer, så som opkøb af lange europæiske obligationer hvis ikke inflationsniveauet snart stiger igen i Europa, har fået renterne til at falde yderligere i løbet af det forgangne kvartal. Dette har givet positive afkast på obligationsmarkedet, hvor benckmarkindekset, EFFAS 1-5, har givet et afkast på 0,37% p.a. og den lange statsobligation 4,5% STAT 2039 har givet et afkast på knap 4% p.a. i løbet af 2. kvartal

4 Jan-02 Nov-02 Sep-03 Jul-04 May-05 Mar-06 Jan-07 Nov-07 Sep-08 Jul-09 maj-10 mar-11 jan-12 nov-12 sep-13 Inflationen i Euroområdet 4 % (å/å) Kilde: Eurostat Den europæiske centralbank har et mål om, at inflationen i Europa skal ligge lige under 2,0% p.a., hvilket seneste måling på 0,5% p.a. for maj er et godt stykke fra. ECB forventer, at inflationen kun tiltager behersket til 0,7% p.a. i den resterende del af 2014 for at stige til 1,1% p.a. i løbet af 2015 og 1,5% ved udgangen af Hvis disse beherskede inflationsforventninger holder stik, vil de europæiske korte renter blive holdt i ro i nogle år endnu, hvilket investorerne også allerede nu har indstillet sig på. Valutamarkedet Rentenedsættelsen fra den europæiske centralbank har været en medvirkende årsag til, at både euro og den danske krone er blevet svækket lidt i løbet af 2. kvartal Således er den amerikanske dollar blevet styrket med 0,8% og den japanske yen er blevet styrket med 3,85% over for den danske krone i løbet af det forgangne kvartal. Og Emerging Markets valutaerne er ligeledes blevet styrket over for den danske krone i løbet af 2. kvartal Land Valuta Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2014 Brasilien BRL 4,11% 7,29% Rusland RUB 5,03% -2,66% Indien INR 0,33% 3,66% Kina CNY 1,08% -1,44% 4

5 Den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2014 Europa Den økonomiske vækst i euroområdet blev på 0,9% p.a. i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal Hvis man ser på den økonomiske vækst i de enkelte lande, så var Tyskland endnu en gang vækstlokomotivet med en økonomisk fremgang på 2,3% p.a. mens den italienske økonomi oplevede en tilbagegang på 0,5% p.a. og den franske økonomi voksede beskedent med 0,8% p.a. i 1. kvartal 2014 sammenlignet med samme periode året før. Den spanske økonomi oplevede en fremgang på 0,6% p.a. efter flere kvartalers tilbagegang, hvilket illustrerer at de spanske reformer har forbedret den spanske konkurrenceevne. Idet Tyskland fortsat er vækstlokomotivet, er det bekymrende, at de tyske nøgletal (forventningsindeksene IFO og ZEW) er blevet svækket i slutningen af 2. kvartal, hvilket gør, at den økonomiske fremgang i euroområdet sandsynligvis også kun har været på et niveau omkring 1,0% i løbet af 2. kvartal 2014 sammenlignet med samme periode året før. Som tidligere nævnt er inflationen stadig uønsket lav omkring et niveau på 0,5% p.a. for maj 2014 sammenlignet med samme periode året før. Imidlertid har de første inflationstal for juni for den tyske økonomi vist en stigning på 1,0% p.a., hvilket kunne tyde på, at den samlede inflation for euroområdet kan komme op i niveau 0,7% p.a. for juni måned. Dette er stadig et alt for lavt niveau, men ikke desto mindre kan det betyde, at inflationen måske gradvist er ved at stige igen i den europæiske økonomi? Dette vil være positivt for den europæiske økonomi, om end det sikkert vil skuffe investorerne på de finansielle markeder, da ECB sandsynligvis ikke vil begynde at købe europæiske statsobligationer, hvilket igen kan betyde en lille stigning i de lange europæiske obligationsrenter. USA Den hårde amerikanske vinter har haft en større negativ påvirkning end først antaget, idet den amerikanske vækst blev negativ med -1,0% p.a. i 1. kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal En medvirkende årsag var desuden, at virksomhederne nedbragte deres lagre mere end ventet i løbet af 1. kvartal Den amerikanske økonomi er imidlertid kommet godt igen i løbet af 2. kvartal 2014, hvor den økonomiske vækst forventes at have været omkring 4,0% p.a. sammenlignet med samme periode året før, idet efterslæbet i både forbrug og lagre fra 1. kvartal sandsynligvis vil have påvirket den økonomiske vækst ekstra meget i løbet af 2. kvartal Fremgangen i den amerikanske økonomi har også betydet, at der er skabt en del nye jobs, hvilket har fået arbejdsløsheden til at falde til blot 6,1% i juni Inflationen, målt ved stigningen i forbrugerprisindekset (på amerikansk Consumer Price Index eller blot CPI), har også været tiltagende i løbet af 2. kvartal 2014, og denne viste i maj 2014 en stigningstakt på 2,1% p.a. mens at kerneinflationen (prisstigninger uden energi og fødevarer) viste en stigningstakt på 2,0% p.a. sammenlignet med samme måned året før. Lønstigninger på kvalificeret arbejdskraft har også været stigende, hvilket vi også påpegede i Kvartalsrapporten for 1. kvartal Og de mindre og mellemstore virksomheder melder i stigende grad om, at de har svært ved at få besat stillinger, hvor de skal have faglært personale. Inflationen er således ved at vende tilbage i den amerikanske økonomi i takt med, at den amerikanske økonomi er på vej frem. 5

6 Inflation Kerneinflation Kilde: BLS (Bureau of Labor Statistics) Den amerikanske centralbank (Fed) havde tidligere et mål om, at de ville begynde at hæve renten, når arbejdsløsheden nærmere sig 6,5%. Nu er dette mål blevet ændret, så man ser på en række nøgletal for den amerikanske økonomi, herunder også inflationen. Som det ses af ovenstående graf, har inflationen været pænt stigende siden februar, og inflationen har nu også nået den amerikanske centralbanks mål på 2,0% p.a. Dog har centralbanken signaleret, at de først er bekymret, hvis inflationsforventningerne overstiger 2,5% p.a. Men der er ingen tvivl om, at den amerikanske økonomi er kommet godt på fode igen i kombination med, at inflationen ligeledes er tæt på Feds målsætning. Derfor forekommer det uforståeligt, hvorfor Fed stadig signalerer, at de forventer at holde renten lav i et godt stykke tid endnu? Japan Der har været mere gang i den japanske økonomi i løbet af 1. kvartal 2014, idet den økonomiske vækst har vist sig at have været på hele 6,7% p.a. sammenlignet med 1. kvartal En del af den høje vækst skyldes, at japanerne og virksomhederne har fremrykket deres forbrug og investeringer, idet der var varslet en momsforhøjelse fra 2. kvartal Dette betyder til gengæld, at væksten i den japanske økonomi sandsynligvis er faldet tilbage igen til omkring 0% p.a. i 2. kvartal 2014 sammenlignet med samme periode året før. Den japanske momsforhøjelse i april 2014 med 3% point fra 5% til 8% har betydet, at inflationen i maj 2014 var på 3,7% sammenlignet med samme måned året før. Den største del af inflationsstigningen skyldes således momsforhøjelsen, og momsforhøjelsen vil således påvirke inflationstallene indtil april BRIK landene Brasilien Efter at den brasilianske økonomi voksede med 1,9% p.a. i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013, godt trukket op af en stigende offentligt forbrug, forventes den økonomiske vækst at være faldet tilbage til omkring en 0-vækst i løbet af 2. kvartal 2014 sammenlignet med samme periode året før. Det 6

7 private forbrug er på et lavt niveau i kombination med, at både industriproduktion og tillidsindikatorer for industrien har signaleret en tilbagegang for den brasilianske industri i løbet af det forgangne kvartal. Inflationen har været stigende i løbet af 2014, hvor inflationsniveauet i januar 2014 var på 5,6% p.a. mens seneste måling for maj 2014 udviser et inflationsniveau på 6,4% p.a. sammenlignet med maj Den brasilianske centralbank har et inflationsmål på 4,5% p.a. med et udsvingsbånd på 2,0% point. Inflationen befinder sig således i det øverste interval, hvorfor renteforhøjelsen på den ledende rente, Selic renten, den 3. april med 0,25% point til 11,0%, ikke kom som den store overraskelse. Rusland Den russiske økonomi har været ramt af efterdønningerne af Putins invasion på Krim. Den økonomiske vækst i Rusland blev på 0,9% p.a. i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013, hvilket er knapt så slemt som frygtet. I 2. kvartal 2014 forventes den økonomiske vækst at have været tæt på 0% p.a. sammenlignet med samme periode året før. Hvis Vesten indfører yderligere sanktioner over for Rusland, vil den russiske økonomi sandsynligvis ryge ind i en recession i løbet af 2. halvår af Vestlige virksomheder har droslet deres investeringer i Rusland betydeligt ned siden krisens begyndelse, og de har i stedet trukket penge ud af Rusland. Den russiske inflation er gradvist steget siden Ukraine krisen. Inflationsniveauet er steget fra 6,2% p.a. i februar 2014 til nu 7,8% p.a. i juni 2014 sammenlignet med samme månededer året før. Det stigende inflationsniveau i kombination med et pres på den russiske valuta har ført til, at den russiske centralbank har hævet renten yderligere i løbet af 2. kvartal 2014 med 0,5% point, så denne nu er på 7,5%. Dette har været en medvirkende årsag til, at den russiske valutas fald er blevet vendt til en fremgang på 5% over for danske kroner i løbet af 2. kvartal Forværres krisen ikke yderligere, kan det danne basis for at inflationen er ved at have toppet i denne omgang. Dette åbner mulighed for, at renten kan blive sat ned igen i Rusland, men bliver krisen i stedet forværret, kan det i stedet føre til yderligere fald i den russiske valuta med stigende inflations- og renteniveau til følge. Indien Den økonomiske vækst i Indien var i 1. kvartal 2014 på 4,6% p.a. sammenlignet med samme periode året før. Den økonomiske vækst forventes at være steget moderat til 4,8% p.a. i 2. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal Den indiske industri og minedrift har det fortsat svært og er med til at holde væksten nede på et for Indien beskedent niveau. Imidlertid har der været afholdt valgt i Indien i 2. kvartal 2014, hvor Indien har fået ny statsminister, Narendra Modi. Dette har skabt et håb om, at Indien kan føre en stærkere reformvenlig økonomisk politik, hvilket giver håb om at den indiske økonomi kan komme højere op i omdrejninger igen. Inflation har været det store problem i Indien. Det generelle inflationsniveau var på 8,3% p.a. i maj 2014 sammenlignet med samme måned året før. Dette er et acceptabelt niveau for Indien, men desværre kan der være udsigt til at inflationsniveauet kan være på vej op. Fødevarepriser og energipriser spiller en meget stor rolle i den indiske inflationsmåling. Indien importerer ca. 80% af sin olie, hvorfor den seneste tids uro i mellemøsten kan få energipriserne til at stige i Indien. Den indiske fødevareproduktion er meget afhængig af en god gang regn om sommeren, idet kunstvanding ikke er en mulighed de fleste steder i Indien. Imidlertid lover vejrudsigten ikke godt, da metrologerne har spået en mere tør sommer end normalt. Bliver dette tilfældet, vil det betyde stigende fødevarepriser og dermed også et stigende inflationsniveau. Kina 7

8 Efter en økonomisk vækst på 7,4% p.a. i 1.kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013, har den kinesiske regering indført vækstfremmende initiativer i løbet af 2. kvartal 2014, bl.a. i form af en udbygning af jernbanenettet, opførsel af flere billigere lejligheder samt skattenedsættelse til små virksomheder. Visse banker har desuden fået nedsat deres reservekrav, hvilket betyder, at de har mulighed for at låne flere penge ud. Disse tiltag har betydet, at den kinesiske vækst forventes at have været på 7,6% p.a. i 2. kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før. Dermed ligger den økonomiske vækst i Kina omkring de 7,5% p.a., som er regeringens målsætning. Inflationen har svinget fra1,8%-2,5% p.a. i løbet af 2014, hvor seneste måling for maj 2014 udviser en stigning på 2,5% p.a. Dette er et acceptabelt niveau for den kinesiske økonomi. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2014 Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske økonomi sandsynligvis stabiliseret sig omkring nogenlunde samme niveau som i 1. kvartal 2014, mens det økonomiske vækstniveau har været faldende i forhold til 1. kvartal 2014 i både Japan, Brasilien og Rusland. Samlet betyder dette, at verdensøkonomien sandsynligvis er vokset i et behersket tempo i løbet af det forgangne kvartal. Forventninger Økonomiske nøgletal 2013r 2014e 2015e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 1,90% 1,50% 2,50% 2,20% 3,00% 2,50% Euroland -0,40% 1,40% 1,00% 0,80% 1,50% 1,20% Japan 1,80% 0,10% 1,80% 1,50% 1,20% 1,00% Danmark 0,30% 0,80% 1,40% 1,00% 1,50% 1,50% Brasilien 2,40% 6,20% 1,50% 6,20% 2,00% 6,00% Rusland 1,50% 6,70% -1,00% 6,50% 1,00% 6,00% Indien 4,60% 10,50% 5,00% 8,50% 6,00% 9,00% Kina 7,60% 2,70% 7,30% 2,40% 7,00% 2,70% Kilde: Dansk FI Økonomi Hvis man betragter nedenstående graf for OECD s ledende indikatorer for G7 økonomierne (de 7 største økonomier i verden), kan man af grafen se, at kurven stort set er fladet ud siden slutningen af OECD s ledende indikatorer har historisk været en meget god indikator for, hvorledes verdensøkonomien har udviklet sig. Pilene i skemaet indikerer, hvornår der er sket et skifte i verdensøkonomien fra enten opgang til tilbagegang eller det modsatte. Medmindre der sker et større temposkifte i verdensøkonomien, hvilket vi ikke forventer, er dette endnu et tegn på, at væksten i verdensøkonomien fortsætter i en behersket fremgang. 8

9 Kilde: OECD Der er dog, som tidligere nævnt, en forskel i opsvingets styrke i de enkelte regioner i verden, hvilket man kun kan se, hvis man ser på de ledende indikatorer for de enkelte lande. Amerikansk økonomi er således på vej frem i tempo, hvilket engelsk økonomi også er, mens væksten i Tyskland og Frankrig synes at stabilisere sig. Japansk, brasiliansk og russisk økonomi synes på vej ned i tempo. Samlet set virker der som om, at væksten i verdensøkonomien er inde i et stabilt væksttempo, som dog er under det historiske gennemsnit. Amerikansk rentepolitik kan sætte dagsordenen i den kommende tid Med fremgangen i den amerikanske økonomi er det som tidligere nævnt uforståeligt, hvorfor den amerikanske centralbank (Fed) ikke har ændret rentesignaler på det seneste. Hvis man tager referatet fra centralbankens møde den 18. og 19. marts 2014, altså for under 4 måneder siden, forventede centralbanken, at arbejdsløsheden ville falde til mellem 6,1% 6,3% i 2014 og mellem 5,6% 5,9% i Det langsigtede mål for arbejdsløsheden er på mellem 5,2% 5,6%. I juni 2014 er arbejdsløsheden allerede faldet til 6,1% og der er kun 0,5% point til at arbejdsløsheden når inden for spændet for Fed s langsigtede mål for arbejdsløsheden. Som tidligere nævnt steg den amerikanske inflation, målt ved stigningen i forbrugerprisindekset (benævnes CPI), med 2,1% i maj 2014 sammenlignet med samme måned året før. Kerneinflationen i CPI indekset udviste en stigning på 2,0% p.a. i maj Den amerikanske centralbank har valgt at bruge et andet inflationsmål, idet de i stedet følger et indeks benævnt PCE (Personal Consumption Expenditures price indeks), som er et indeks, der løbende tager hensyn til, hvilke varer der forbruges mest af, mens det almindelige CPI indeks sammensætning er mere konstant. I marts 2014 forventede Fed, at PCE inflationen ville være mellem 1,5% 1,6% i løbet 2014 og mellem 1,5% 2,0% i 2015, samt at PCE kerneinflationen ville være mellem 1,4% 1,6% i løbet af 2014 og mellem 1,5% 2,0% i løbet af Den seneste måling af PCE inflationen for maj 2014 viste en stigning på 1,8% p.a. mens af PCE kerneinflationen udviste en stigning på 1,5% p.a. Den amerikanske centralbank har et langsigtet mål for PCE inflationen på 2,0%, hvilket nu også er tæt på at være nået. Hvis man betragter de 2 nedenstående graf for den historiske sammenhæng mellem udviklingen i de amerikanske timelønninger og ændringen i den korte amerikanske centralbanks rente (Fed Funds), har den amerikanske rente historisk fulgt udviklingen i timelønningerne. Lønomkostningerne er steget pænt på det seneste, men renten er dog (endnu?) ikke fulgt med op i denne omgang. 9

10 Source: Deutsche Bank from BLS, Haver Analytics, DB Global Markets Research Fed Funds % Kilde: Den Amerikanske Centralbank (Fed) Fed s fortsatte gentagelse af, at de forventer at holde rente uændret lav i en betydelig periode endnu, er blevet mødt med både kritik og frygt fra flere sider af på det seneste. Således har BIS (centralbankernes centralbank) i deres årlige rapport advaret om faren ved at holde renten for lav for længe, da det dels kan skabe bobler på de finansielle markeder, dels kan føre til endnu større uro, når renteniveauet skal hæves igen. BIS har udtalt, at de finansielle markeder er euforiske og ude af trit med den økonomiske hverdag (se artikel i Dagbladet Børsen den 3. juli 2014). Det store finanshus BNY Mellon mener ligeledes, at den amerikanske rente er blevet holdt for lav for længe, hvilket har skabt bobler på de finansielle markeder. Den store amerikanske Citi Bank undrer sig ligeledes over, hvordan at de finansielle aktiver kan blive prisfastsat på høje niveauer, når både den geopolitiske og økonomiske usikkerhed er på et højt niveau? Citi Bank konkluderer ligeledes, at dette skyldes at den amerikanske rente er blevet holdt på et lavt niveau i lang tid, samt at centralbanken vedholdende har bebudet, at dette også vil være tilfældet i et godt stykke tid endnu. 10

11 Den amerikanske centralbank har skabt en forventning om at både renter og inflation vil forblive lave i flere år endnu, hvilket de fleste investorer også har investeret efter. Det har betydet, at bl.a. virksomhedsobligationer handles til meget lave risikopræmier og aktier handles på nogle PE niveauer, som er over gennemsnittet for de seneste 5 10 år (for nærmere uddybning se under Aktier ). Desuden befinder den 10 årige amerikanske statsrente sig på et meget lavt niveau. De fleste finansielle aktiver handles generelt til den dyre side på trods af, at det økonomiske opsving er mere skrøbeligt og indeholder større risici end det historisk har været tilfældet. Sagt med andre ord, så har investorerne påtaget sig betydelig mere risiko, specielt i det seneste 1-2 år, i tiltro til, at Fed vil holde sit løfte om at fastholde renten tæt på 0 i en længere årrække endnu. Hvis det viser sig, at den amerikanske økonomi fortsætter i en positiv udvikling med en fortsat faldende arbejdsløshed og stigende inflation, kan det føre til, at Fed må bryde sit løfte og hæve renten både hurtige og kraftigere end ventet. Når alle investorer står i den ene side investeringsmæssigt (i den med høj risikotagen) i tiltro til, at dette er det rigtige, kan det skabe kraftige bevægelser på de finansielle markeder, hvis det pludselig viser sig, at dette ikke er det rette sted at være! Efter vores vurdering burde Fed for længst have signaleret, at renteforhøjelser kan komme hurtige end ventet. Den engelske centralbank har for nylig været ude med en sådan melding, da den engelske økonomi udvikler sig bedre end hidtil antaget. Som investor skal man holde et ekstra vågent øje med PCE inflationen i den nærmeste fremtid, da en fortsat stigning i denne uden tvivl vil give bekymrede miner hos Fed og kan få dem til at udsende ændrede rentesignaler. Når risikopræmierne er lave på de fleste finansielle aktiver, mens usikkerheden fortsat er høj, er det stadig vores generelle råd, at man som investor skal være undervægtet på risikofyldte aktiver, idet uforudsete hændelser og ændrede renteforventninger har potentialet til at give betydelige skvulp på de finansielle markeder. Aktier Nedenstående figur illustrer, hvilket PE niveau (price earning - angiver hvad man betaler for 1 kr. overskud), de amerikanske selskaber i S&P 500 indekset handles til ud fra den indtjening, som analytikerne forventer, at selskaberne vil få i de kommende 12 måneder. Dette tal benævnes forward 12-månders PE niveau. Jo lavere dette tal er, desto billigere er aktierne og omvendt. Kilde Factset.com 11

12 Den grå vandrette stiplede linjer illustrerer, hvad de amerikanske S&P 500 selskaber i gennemsnit er blevet handlet til i de seneste 10 år. Den stiplede grønne linje illustrerer tilsvarende, hvad selskaberne i de seneste 5 år i gennemsnit er blevet handlet til. Som det fremgår af figuren handles de amerikanske aktier aktuelt til en forward 12 måneders PE værdi på 15,6, medens de seneste 5 og 10 års gennemsnit har ligget på et niveau fra 13,2-13,8. Det vil altså sige, at aktierne handles 10-15% over det historiske gennemsnit for de seneste 5-10 år. Med den relativt høje prisfastsættelse på aktier skal man som investor være ekstra påpasselig med at udvælge de rigtige aktier, da skuffelser på indtjeningssiden kan give relativt store kursfald. Med udsigt til en fortsat beskeden og skrøbelig fremgang i verdensøkonomien i kombination med usikkerheden omkring det amerikanske renteniveau, anbefaler vi stadig, at aktieandelen primært investeres i globale selskaber, som har en forretningsmodel og cashflow, der er mindre afhængig af de økonomiske konjunkturer. Obligationer Hvis det viser sig at PCE inflationen i den amerikanske økonomi fortsætter med at stige, kan det betyde nogle markant ændrede renteforventninger i USA. Dette kan føre til nogle forholdsvis store og hurtige rentestigninger og dermed kursfald på specielt de lange amerikanske obligationer. I den europæiske økonomi er der fortsat intet som tyder på noget større inflationspres, hvilket bør betyde, at evt. stigende amerikanske obligationsrenter bør få en væsentlig mindre negativ effekt på de europæiske obligationsrenter, men pilen vil sandsynligvis også pege opad for de europæiske obligationsrenter. Derfor anbefaler vi, at man som investor primært placerer sine obligationsinvesteringer i korte eller variable obligationer, alternativt på kontantindestående. 7. juli 2014 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 12

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i USA forventes som følge af den hårde amerikanske vinter og en lageropbygning hos virksomhederne i de forgangne kvartaler

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Vi er stadig vidne til et uens og svagt opsving i verdensøkonomien. Således ser den amerikanske økonomi fortsat ud til at fortsætte sin gradvise

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der er ikke noget som tyder på, at vi på nuværende tidspunkt står over for et langvarigt økonomisk opsving i verdensøkonomien, men det kan være,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 3. kvartal 2017 været lidt mere gang i både den europæiske og japanske økonomi end hidtil antaget, mens den amerikanske økonomi sandsynligvis

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 11-Nov-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst for de seneste 12 måneder frem til udgangen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere