ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse"

Transkript

1 ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985)

2 Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater og uddybende konklusion Del II Overordnede resultater Del III Anbefalinger til det videre arbejde Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, og eget fagligt niveau Appendiks - 38 Forord I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og de heraf opnåede resultater. Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne i uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Top 10 svarprocenter og landsgennemsnit Institutioner med de højeste svarprocenter I figuren ser du svarprocenterne for de 10 erhvervsskoler/handelsskoler, der på landsplan har opnået de højeste svarprocenter. 100% % 85% 99% 95% 93% 92% 92% 91% 88% 87% 87% Svarprocent 86% Til venstre ses desuden den gennemsnitlige svarprocent for hele landet. % 40% 20% 0% Landsgennemsnit Skive Tekniske Skole Tradium VIA Erhvervsuddannelser Syddansk Erhvervssk ole EUC Lillebælt Silkeborg Tekniske Skole Hernings holm Erhvervsskole HAN- SENBER G Business College Horsens Viden Djurs [3]

4 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit % Københavns Tekniske Skole % Bornholms Erhvervsskole % Roskilde Tekniske Skole % Erhvervsskolen Nordsjælland 8 8 % TEC Teknisk Erhvervsskole Center % Niels Brock - Copenhagen Business College Ikke oplyst 11 ( - ) Roskilde Ikke oplyst 6 ( - ) CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Ikke oplyst 1628 ( - ) Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit % EUC Sjælland % Selandia CEU % CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser % EUC Nordvestsjælland Ikke oplyst 3 ( - ) Zealand Business College Ikke oplyst 838 ( - ) Køge Ikke oplyst 3 ( - ) [4]

5 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. (Region Syddanmark) Landsgennemsnit % EUC Lillebælt % Syddansk Erhvervsskole % HANSENBERG % EUC Syd % EUC Vest % Kold college % Ribe Ikke oplyst 337 ( - ) Svendborg Erhvervsskole Ikke oplyst 4 ( - ) IBC International Business College Ikke oplyst 1441 ( - ) Grindsted Erhvervsskole Ikke oplyst 281 ( - ) Haderslev Ikke oplyst 379 ( - ) Business College Syd Ikke oplyst 340 ( - ) Esbjerg Ikke oplyst 463 ( - ) TietgenSkolen Ikke oplyst 1 ( - ) Tønder Ikke oplyst 2 ( - ) Varde og Handelsgymnasium Ikke oplyst 286 ( - ) Vejen Ikke oplyst 162 ( - ) VejleogVUC Ikke oplyst 0 ( - ) Mulernes Legatskole Ikke oplyst 8 ( - ) Nyborg-Kerteminde Ikke oplyst 112 ( - ) Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit % Skive Tekniske Skole % Tradium % VIA Erhvervsuddannelser % Silkeborg Tekniske Skole % Herningsholm Erhvervsskole % Business College Horsens % Viden Djurs % Århus Købmandsskole % Uddannelsescenter Holstebro % Århus Akademi 8 5 % Mercantec % Ringkjøbing & Handelsgymnasium Ikke oplyst 213 ( - ) Skive Ikke oplyst 303 ( - ) Lemvig Ikke oplyst 104 ( - ) Vestjydsk & Handelsgymnasium Ikke oplyst 1 ( - ) [5]

6 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit % EUC Nordvest % Frederikshavn Ikke oplyst 345 ( - ) Aalborg Ikke oplyst 6 ( - ) EUC Nord Ikke oplyst 785 ( - ) Erhvervsskolerne Aars Ikke oplyst 342 ( - ) [6]

7 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Hvor høj er den overordnede elevtrivsel? I figuren ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelse 2010 for erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" Elevtrivsel Landsgennemsnit Regionsgns. (Region Hovedstaden) Regionsgns. (Region Sjælland) Regionsgns. (Region Syddanmark) Regionsgns. (Region Midtjylland) Regionsgns. (Region Nordjylland) Hvordan kan der skabes større elevtrivsel på landsplan. Analysen af elevernes svar på landsplan viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for elevernes trivsel: Organisering Undervisning Fysisk miljø VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for elevernes trivsel: Undervisere Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser elevernes vurderinger vha. indeks, som går fra Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. det såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [7]

8 Del II Overordnede resultater [8]

9 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 1. Ribe ( - ) 2. Kold college (56%) 3. IBC International Business College( - ) 4. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 5. Frederikshavn ( - ) 6. Roskilde ( - ) 7. TietgenSkolen( - ) 8. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 9. EUC Vest (82%) 10. Syddansk Erhvervsskole (92%) 11. Århus Akademi (%) 12. Esbjerg ( - ) 13. Mulernes Legatskole( - ) 14. Haderslev ( - ) 15. Uddannelsescenter Holstebro (%) Regionsgns. (Region Syddanmark) ( - ) 16. Køge ( - ) 17. Business College Horsens (87%) 18. Roskilde Tekniske Skole (81%) 19. Business College Syd( - ) 20. Vejen ( - ) 21. Århus Købmandsskole (81%) 22. Viden Djurs (86%) 23. EUC Nordvest (%) 24. Københavns Tekniske Skole (86%) 25. Aalborg ( - ) 26. Svendborg Erhvervsskole( - ) 27. Selandia CEU (77%) Landsgennemsnit (85%) 28. Mercantec (50%) Regionsgns. (Region Nordjylland) ( - ) 29. EUC Nord( - ) Regionsgns. (Region Midtjylland) ( - ) 30. EUC Lillebælt (92%) 31. Bornholms Erhvervsskole (85%) 32. Skive ( - ) 33. Vejle og VUC( - ) 34. Tradium (95%) 35. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (61%) 36. Silkeborg Tekniske Skole (91%) 37. Skive Tekniske Skole (99%) Regionsgns. (Region Sjælland) ( - ) Regionsgns. (Region Hovedstaden) ( - ) 38. Tønder ( - ) 39. Lemvig ( - ) 40. EUC Sjælland (85%) 41. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 42. Grindsted Erhvervsskole( - ) 43. Zealand Business College( - ) 44. Varde og Handelsgymnasium( - ) Elevtrivsel på institutionsniveau [9]

10 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Elevtrivsel på institutionsniveau 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" [10]

11 Del II Forsat Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og uddannelsesniveau [11]

12 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: HHX (Handelsgymnasiet) - Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på HHX (Handelsgymnasiet) I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for HHX. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 1. IBC International Business College 2. Ribe 3. Ringkjøbing & Handelsgymnasium 4. Frederikshavn 5. Roskilde 6. TietgenSkolen 7. Vestjydsk & Handelsgymnasium 8. EUC Vest 9. Esbjerg Regionsgns. (Region Syddanmark) (HHX) 10. Haderslev 11. Viden Djurs 12. Mercantec 13. Køge 14. Business College Horsens 15. Roskilde Tekniske Skole 16. Business College Syd 17. Vejen 18. Århus Købmandsskole 19. Selandia CEU 20. EUC Nordvest Landsgennemsnit (HHX) 21. Aalborg 22. Svendborg Erhvervsskole Regionsgns. (Region Nordjylland) (HHX) 23. Tradium Regionsgns. (Region Midtjylland) (HHX) 24. Uddannelsescenter Holstebro 25. Bornholms Erhvervsskole 26. Skive Regionsgns. (Region Sjælland) (HHX) 27. Vejle og VUC 28. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Regionsgns. (Region Hovedstaden) (HHX) 29. Zealand Business College 30. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 31. EUC Nord 32. Lemvig 33. Grindsted Erhvervsskole 34. Anonymiseret 35. Anonymiseret 36. Anonymiseret 37. Anonymiseret 38. Anonymiseret 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret Elevtrivsel på HHX (Handelsgymnasiet) [12]

13 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: HTX (Teknisk Gymnasium) - Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på HTX (Teknisk Gymnasium) I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for HTX. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" Elevtrivsel på HTX (Teknisk Gymnasium) 1. Kold college 2. Uddannelsescenter Holstebro 3. Syddansk Erhvervsskole 4. EUC Nordvest 5. EUC Nord 6. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 7. Københavns Tekniske Skole Regionsgns. (Region Nordjylland) (HTX) 8. Tønder Regionsgns. (Region Syddanmark) (HTX) 9. Viden Djurs 10. EUC Lillebælt 11. Bornholms Erhvervsskole 12. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser 13. Selandia CEU Landsgennemsnit (HTX) 14. Erhvervsskolen Nordsjælland 15. Silkeborg Tekniske Skole Regionsgns. (Region Midtjylland) (HTX) Regionsgns. (Region Hovedstaden) (HTX) 16. Skive Tekniske Skole 17. EUC Sjælland Regionsgns. (Region Sjælland) (HTX) 18. Mercantec 19. Herningsholm Erhvervsskole 20. Grindsted Erhvervsskole 21. Tradium 22. Erhvervsskolerne Aars 23. TEC Teknisk Erhvervsskole Center 24. HANSENBERG 25. Anonymiseret 26. Anonymiseret 27. Anonymiseret Anonymiseret [13]

14 Elevtrivsel på studieretninger: Top 10 skoler - HHX studieretninger Internationalt orienteret studieretning I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Internationalt orienteret studieretning Elevtrivsel Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Internationalt orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HHX) Ribe IBC International Business College Ringkjøbing & Handelsgym nasium Business College Horsens Roskilde Frederikshavn TietgenSkolen Grindsted Erhvervsskole Haderslev Business College Syd Markedsorienteret orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Markedsorienteret orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Markedsorienteret orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HHX) IBC International Business College Ribe Ringkjøbing & Handelsgym nasium TietgenSkolen Frederikshavn Esbjerg Roskilde Mercantec Aalborg Haderslev Matematik/it orienteret orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Matematik/it orienteret orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Matematik/it orienteret orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HHX) IBC International Business College Århus Købmandsskole Køge Roskilde Business College Syd Business College Horsens Aalborg Esbjerg Haderslev EUC Nordvestsjælland Økonomisk orienteret orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Økonomisk orienteret orienteret studieretning. Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Økonomisk orienteret orienteret studieretning Landsgennemsnit (HHX) 84 IBC International Business College 83 Ribe Ringkjøbing & Handelsgym nasium 79 Frederikshavn Esbjerg TietgenSkolen 78 Vejen 78 Roskilde Køge Haderslev [14]

15 Elevtrivsel på studieretninger: Top 10 skoler - HTX studieretninger Kommunikationsteknisk orienteret studieretning I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Kommunikationsteknisk orienteret studieretning Elevtrivsel Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Kommunikationsteknisk orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HTX) Syddansk Erhvervs skole EUC Nord EUC Vest Roskilde Tekniske Skole Grindsted Erhvervsskole Viden Djurs Tønder Mercantec Uddannelsescenter Holstebro Silkeborg Tekniske Skole Naturvidenskabelig orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Naturvidenskabelig orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Naturvidenskabelig orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HTX) Kold college Syddansk Erhvervs skole EUC Vest Roskilde Tekniske Skole EUC Nordvest Københavns Tekniske Skole CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Skive Tekniske Skole EUC Nord Erhvervs skolen Nordsjælland Teknologisk orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Teknologisk orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Teknologisk orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HTX) Erhvervs skolerne Aars EUC Vest Bornholms Erhvervs skole Syddansk Erhvervs skole CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest EUC Lillebælt EUC Nord Viden Djurs Skive Tekniske Skole Erhvervs skolen Nordsjælland [15]

16 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav Elevtrivsel Høj Ja Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Elevtyper inden for Erhvervs- og r Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Landsgennemsnit % 16% 3% 11% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Hovedstaden) % 19% 3% 13% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Sjælland) % 20% 3% 11% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Syddanmark) % 13% 4% 10% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Midtjylland) % 17% 3% 10% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Nordjylland) % 15% 3% 12% [16]

17 Del III Anbefalinger til det videre arbejde [17]

18 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes elevtrivsel? Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. af overordnede Fokusområder Figuren viser elevernes vurdering af de syv fokusområder, som påvirker Elevtrivsel. 100 Landsgennemsnit Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Hovedstaden) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Sjælland) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Syddanmark) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Nordjylland) Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel. 15% Organisering 22% Undervisere 28% Undervisning 10% Socialt miljø 14% Fysisk miljø 8% Egen motivation 2% Udstyr & materialer [18]

19 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes elevtrivsel? Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser elevernes vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på elevernes trivsel. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø Undervisere Undervisning Fysisk miljø Organisering Udstyr & materialer OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning Fysisk miljø VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation OBSERVER Udstyr & materialer Sådan tolker du Prioriteringskortet PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for elevernes trivsel, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, men området er ikke af særlig høj betydning for elevernes overordnende trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering til eleverne, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelse af deres overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventining om, at området i fremtiden vil få større betydning for elevernes trivsel. Følg udviklingen på området. [19]

20 De syv fokusområder [20]

21 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 2. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 3. Ribe ( - ) 4. IBC International Business College( - ) 5. Mulernes Legatskole( - ) 6. Lemvig ( - ) 7. Esbjerg ( - ) 8. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 9. Skive Tekniske Skole (99%) 10. Nyborg-Kerteminde ( - ) 11. Frederikshavn ( - ) 12. Grindsted Erhvervsskole( - ) 13. Business College Horsens (87%) 14. Kold college (56%) 15. Vejen ( - ) 16. Uddannelsescenter Holstebro (%) 17. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 18. Selandia CEU (77%) 19. EUC Vest (82%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 20. TietgenSkolen( - ) 21. Zealand Business College( - ) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 22. Viden Djurs (86%) 23. Århus Akademi (%) 24. Tradium (95%) 25. Københavns Tekniske Skole (86%) 26. Svendborg Erhvervsskole( - ) Landsgennemsnit (85%) 27. Business College Syd( - ) 28. Silkeborg Tekniske Skole (91%) 29. Bornholms Erhvervsskole (85%) 30. Roskilde Tekniske Skole (81%) 31. EUC Nordvest (%) 32. Tønder ( - ) 33. Haderslev ( - ) 34. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (61%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 35. Roskilde ( - ) 36. TEC Teknisk Erhvervsskole Center (%) 37. EUC Nord( - ) Regionsgns. (Region Sjælland) 38. Skive ( - ) 39. Køge ( - ) 40. EUC Lillebælt (92%) Regionsgns. (Region Nordjylland) 41. Aalborg ( - ) 42. EUC Sjælland (85%) 43. Varde og Handelsgymnasium( - ) 44. Århus Købmandsskole (81%) Organisering på institutionsniveau [21]

22 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Organisering på institutionsniveau 45. Anonymiseret Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [22]

23 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 2. IBC International Business College( - ) 3. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 4. EUC Sjælland (85%) 5. Roskilde Tekniske Skole (81%) 6. Ribe ( - ) 7. Roskilde ( - ) 8. Århus Akademi (%) 9. Viden Djurs (86%) 10. Syddansk Erhvervsskole (92%) 11. Business College Horsens (87%) 12. Business College Syd( - ) 13. Svendborg Erhvervsskole( - ) 14. Tønder ( - ) 15. Kold college (56%) 16. Selandia CEU (77%) 17. Esbjerg ( - ) Regionsgns. (Region Syddanmark) 18. TietgenSkolen( - ) 19. EUC Vest (82%) 20. Frederikshavn ( - ) 21. Tradium (95%) 22. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 23. Vejen ( - ) 24. Aalborg ( - ) 25. Mulernes Legatskole( - ) 26. Grindsted Erhvervsskole( - ) 27. Køge ( - ) Landsgennemsnit (85%) 28. Københavns Tekniske Skole (86%) 29. Bornholms Erhvervsskole (85%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) Regionsgns. (Region Sjælland) 30. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 31. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 32. Skive ( - ) 33. Uddannelsescenter Holstebro (%) 34. EUC Nordvestsjælland( - ) Regionsgns. (Region Midtjylland) 35. EUC Lillebælt (92%) 36. Århus Købmandsskole (81%) 37. VIA Erhvervsuddannelser (93%) 38. Haderslev ( - ) 39. EUC Nord( - ) Regionsgns. (Region Nordjylland) 40. HANSENBERG (87%) 41. Vejle og VUC( - ) 42. Zealand Business College( - ) 43. Mercantec (50%) 44. EUC Syd (85%) Undervisere på institutionsniveau [23]

24 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Undervisere på institutionsniveau 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [24]

25 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 2. IBC International Business College( - ) 3. Ribe ( - ) 4. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 5. Business College Syd( - ) 6. Kold college (56%) 7. Roskilde Tekniske Skole (81%) 8. Viden Djurs (86%) 9. Svendborg Erhvervsskole( - ) 10. Frederikshavn ( - ) 11. Bornholms Erhvervsskole (85%) 12. Business College Horsens (87%) 13. Esbjerg ( - ) 14. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 15. Aalborg ( - ) 16. Roskilde ( - ) 17. TietgenSkolen( - ) 18. Tønder ( - ) Regionsgns. (Region Syddanmark) 19. EUC Lillebælt (92%) 20. Haderslev ( - ) 21. Tradium (95%) 22. EUC Nord( - ) 23. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 24. Køge ( - ) 25. Vejen ( - ) 26. Selandia CEU (77%) Landsgennemsnit (85%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 27. EUC Vest (82%) Regionsgns. (Region Nordjylland) 28. Skive ( - ) 29. Grindsted Erhvervsskole( - ) 30. Århus Akademi (%) 31. EUC Nordvestsjælland( - ) 32. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 33. Uddannelsescenter Holstebro (%) 34. Mulernes Legatskole( - ) 35. EUC Sjælland (85%) 36. Zealand Business College( - ) Regionsgns. (Region Midtjylland) 37. Skive Tekniske Skole (99%) Regionsgns. (Region Sjælland) 38. Syddansk Erhvervsskole (92%) 39. Århus Købmandsskole (81%) 40. Varde og Handelsgymnasium( - ) 41. Vejle og VUC( - ) 42. Nyborg-Kerteminde ( - ) 43. EUC Nordvest (%) 44. VIA Erhvervsuddannelser (93%) Undervisning på institutionsniveau [25]

26 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Undervisning på institutionsniveau 45. Anonymiseret Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [26]

27 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Silkeborg Tekniske Skole (91%) 2. Kold college (56%) 3. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 4. Skive Tekniske Skole (99%) 5. VIA Erhvervsuddannelser (93%) 6. Mulernes Legatskole( - ) 7. EUC Lillebælt (92%) 8. Ribe ( - ) 9. Viden Djurs (86%) 10. IBC International Business College( - ) 11. Roskilde Tekniske Skole (81%) 12. EUC Nord( - ) 13. Grindsted Erhvervsskole( - ) 14. Svendborg Erhvervsskole( - ) 15. Esbjerg ( - ) 16. Tradium (95%) 17. Business College Syd( - ) Regionsgns. (Region Syddanmark) 18. Haderslev ( - ) 19. Varde og Handelsgymnasium( - ) 20. Køge ( - ) 21. Business College Horsens (87%) 22. TietgenSkolen( - ) 23. Århus Akademi (%) 24. Syddansk Erhvervsskole (92%) 25. EUC Nordvestsjælland( - ) 26. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 27. Vejen ( - ) 28. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 29. Tønder ( - ) Landsgennemsnit (85%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 30. Nyborg-Kerteminde ( - ) 31. Roskilde ( - ) 32. Skive ( - ) 33. EUC Vest (82%) 34. Zealand Business College( - ) Regionsgns. (Region Nordjylland) 35. Uddannelsescenter Holstebro (%) 36. Bornholms Erhvervsskole (85%) 37. Aalborg ( - ) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 38. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 39. Frederikshavn ( - ) Regionsgns. (Region Sjælland) 40. EUC Sjælland (85%) 41. Københavns Tekniske Skole (86%) 42. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 43. Vejle og VUC( - ) 44. Herningsholm Erhvervsskole (88%) Socialt miljø på institutionsniveau [27]

28 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Socialt miljø på institutionsniveau 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [28]

29 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Frederikshavn ( - ) 2. Skive Tekniske Skole (99%) 3. Ribe ( - ) 4. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 5. IBC International Business College( - ) 6. Business College Syd( - ) 7. Haderslev ( - ) 8. TietgenSkolen( - ) 9. Skive ( - ) 10. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 11. Roskilde ( - ) 12. Vejen ( - ) 13. Mercantec (50%) 14. Esbjerg ( - ) 15. Københavns Tekniske Skole (86%) 16. Århus Akademi (%) 17. Kold college (56%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 18. Bornholms Erhvervsskole (85%) 19. EUC Lillebælt (92%) 20. Viden Djurs (86%) 21. Århus Købmandsskole (81%) 22. EUC Vest (82%) 23. Selandia CEU (77%) 24. EUC Nordvest (%) 25. Lemvig ( - ) 26. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 27. Grindsted Erhvervsskole( - ) 28. Køge ( - ) 29. Syddansk Erhvervsskole (92%) 30. VIA Erhvervsuddannelser (93%) 31. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) Landsgennemsnit (85%) 32. Erhvervsskolerne Aars( - ) 33. Vejle og VUC( - ) Regionsgns. (Region Nordjylland) Regionsgns. (Region Midtjylland) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 34. Tradium (95%) 35. Business College Horsens (87%) 36. Uddannelsescenter Holstebro (%) Regionsgns. (Region Sjælland) 37. Zealand Business College( - ) 38. EUC Nord( - ) 39. Svendborg Erhvervsskole( - ) 40. Tønder ( - ) 41. EUC Sjælland (85%) 42. Roskilde Tekniske Skole (81%) 43. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 44. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (61%) Fysisk miljø på institutionsniveau [29]

30 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Fysisk miljø på institutionsniveau 45. Anonymiseret Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [30]

31 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 2. Kold college (56%) 3. Esbjerg ( - ) 4. Business College Horsens (87%) 5. Haderslev ( - ) 6. Ribe ( - ) 7. Aalborg ( - ) 8. EUC Nord( - ) 9. Frederikshavn ( - ) Regionsgns. (Region Nordjylland) 10. IBC International Business College( - ) 11. Erhvervsskolerne Aars( - ) 12. Århus Købmandsskole (81%) 13. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 14. EUC Nordvestsjælland( - ) 15. Tradium (95%) 16. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 17. Skive ( - ) 18. TietgenSkolen( - ) 19. Nyborg-Kerteminde ( - ) 20. Tønder ( - ) 21. Mulernes Legatskole( - ) 22. Viden Djurs (86%) 23. Roskilde ( - ) Regionsgns. (Region Midtjylland) 24. Svendborg Erhvervsskole( - ) 25. Vejen ( - ) 26. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) Regionsgns. (Region Syddanmark) 27. Zealand Business College( - ) 28. Herningsholm Erhvervsskole (88%) 29. EUC Nordvest (%) Landsgennemsnit (85%) 30. Business College Syd( - ) 31. Bornholms Erhvervsskole (85%) 32. Køge ( - ) 33. Vejle og VUC( - ) 34. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 35. VIA Erhvervsuddannelser (93%) 36. Varde og Handelsgymnasium( - ) 37. Mercantec (50%) 38. Skive Tekniske Skole (99%) 39. EUC Lillebælt (92%) 40. Silkeborg Tekniske Skole (91%) 41. Grindsted Erhvervsskole( - ) 42. Selandia CEU (77%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) Regionsgns. (Region Sjælland) 43. EUC Syd (85%) 44. Syddansk Erhvervsskole (92%) Egen motivation på institutionsniveau [31]

32 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for for alle erhvervs- og handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Egen motivation på institutionsniveau 45. Anonymiseret Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [32]

33 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for for alle erhvervsog handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. Skolerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Ribe ( - ) 2. Vestjydsk & Handelsgymnasium( - ) 3. Bornholms Erhvervsskole (85%) 4. Business College Syd( - ) 5. Århus Akademi (%) 6. Frederikshavn ( - ) 7. IBC International Business College( - ) 8. Esbjerg ( - ) 9. Ringkjøbing & Handelsgymnasium( - ) 10. EUC Lillebælt (92%) 11. Vejle og VUC( - ) 12. Lemvig ( - ) 13. Mulernes Legatskole( - ) 14. Vejen ( - ) Regionsgns. (Region Syddanmark) 15. Haderslev ( - ) 16. Silkeborg Tekniske Skole (91%) 17. TietgenSkolen( - ) 18. Nyborg-Kerteminde ( - ) 19. Skive Tekniske Skole (99%) 20. Aalborg ( - ) 21. Køge ( - ) 22. Selandia CEU (77%) 23. Århus Købmandsskole (81%) 24. Tønder ( - ) 25. Uddannelsescenter Holstebro (%) 26. Varde og Handelsgymnasium( - ) 27. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 28. Business College Horsens (87%) Landsgennemsnit (85%) 29. Zealand Business College( - ) 30. EUC Sjælland (85%) Regionsgns. (Region Nordjylland) Regionsgns. (Region Sjælland) Regionsgns. (Region Midtjylland) 31. Kold college (56%) 32. Syddansk Erhvervsskole (92%) 33. VIA Erhvervsuddannelser (93%) 34. HANSENBERG (87%) 35. Viden Djurs (86%) 36. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest( - ) 37. EUC Syd (85%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 38. EUC Nordvest (%) 39. Roskilde Tekniske Skole (81%) 40. EUC Vest (82%) 41. Roskilde ( - ) 42. Grindsted Erhvervsskole( - ) 43. EUC Nord( - ) 44. EUC Nordvestsjælland( - ) Udstyr & materialer på institutionsniveau [33]

34 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for for alle erhvervsog handelsskoler med HTX og HHX, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret Udstyr & materialer på institutionsniveau Skolerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. 54. Anonymiseret Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [34]

35 Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, og eget fagligt niveau [35]

36 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 40% Kvinde % Mand fordelt på Køn 100 Kvinde Mand Elevtrivsel 100 Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [36]

37 Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 15% Jeg er en af de bedste 58% Der er nogle få, der er bedre end mig 27% Der er mange, der er bedre end mig fordelt på Eget faglige niveau 100 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel 100 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [37]

38 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Oversigt over undersøgelsens spørgsmål [38]

39 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser elevernes trivsel på nationalt plan og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen blandt elever generelt i Danmark. Rapporten giver input til: At kunne sammenligne trivsel på tværs af institutioner/skoler. At identificere styrkerne i sektoren dvs. hvad er vi gode til At identificere udfordringer i sektoren dvs. hvor har vi et problem? At identificere de institutioner/skoler, hvor trivslen er særligt høj, og hvor man derfor med fordel kan søge inspiration til best practice NB: Mange skoler har bestilt en skolerapport hos Ennova. I denne sættes der fokus på den enkelte institutions/skoles resultater. Det er også i Skolerapporten, at resultaterne splittes op på uddannelser og klasser, så ledelsen og medarbejderne har det fulde overblik over sundhedstilstanden. I skolerapporten er alle spørgsmål fra undersøgelsen med og der er benchmark til relevante gennemsnit på både regions- og landsplan. Spørgsmål og emner, som ligger til grund for rapporten Eleverne/kursisterne er blevet stillet en række grundspørgsmål. Grundspørgsmålene, som de har vurderet, dækker: Organisering, underviserne, undervisningen, socialt og fysisk miljø, udstyr og materialer samt egen motivation. Det er disse emner, der også giver input til Ressourceregnskabet. I undersøgelsen har institutionerne/skolerne haft mulighed for at inkludere følgende uddybende spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af æstetiske miljø, Fremtidsplaner, Erhvervsarbejde, Skolevalg, Anvendelse af pc og it i undervisningen og Kostafdeling. Bagerst i rapporten kan du se de spørgsmål, eleverne/kursisterne er blevet stillet inden for de enkelte emner. Kun offentlige resultater vises Vigtigt: Det er kun de resultater, der også indgår i Ressourceregnskabet, der vises i denne rapport. Det har således været vigtigt for Ennova, at der ikke offentligt bliver vist resultater, som ikke også på anden vis kan findes (når Ressourceregnskabet er fuldt ud opdateret med resultaterne fra ETU 2010 i 2011). Ønsker man mere åben benchmarking på fx uddybende spørgsmålspakker og vurderinger på spørgsmålsniveau kan man henvende sig til Ennova, som herefter kan assistere med at formidle resultatudvekslingen med skoler, som deler samme lyst til at udveksle data mere detaljeret. Der henvises i øvrigt også til ESB-netværket, som er Danmarks største kvalitetsnetværk for uddannelsesinstitutioner. [39]

40 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise, hvor høj Elevtrivslen er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne Elevtrivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år ( besvarelser)*. Organisering Underviserne Undervisningen Socialt miljø Elevtrivsel Fysisk miljø Udstyr og materialer Egen motivation Fokusområder Mål At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog, der vil være om resultaterne, og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, uddannelser og klasser. * Er du interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan du kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. Den viser, at de 7 fokusområder påvirker elevernes trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens fokusområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. 7 af de 8 faktorer skal indrapporteres til Ressourceregnskabet, som overordnede indikatorer ( Udstyr og materialer er undtagelsen). [40]

41 Metode og tolkning af resultater Fra input til output om resultaterne i rapporten Spørgeskemaet som er brugt i undersøgelsen, indeholder flere forskellige skaler, fx både 10-punkts og 4-punktsskalaer. For at kunne sammenligne elevernes vurdering af de forskellige forhold er størstedelen af resultaterne omregnet til en skala. Det gør det muligt for dig: at sammenligne spørgsmål, der i spørgerammen blev stillet på forskellige skalaer at få et entydigt mål for, hvordan vurderingen af et spørgsmål er sammenlignet med vurderingen af et andet spørgsmål at bruge én skala i dialogen om, hvorvidt et givent niveau er godt eller blot godt nok. Som en tommelfingerregel er et resultat over særdeles godt, et resultat mellem og gennemsnitligt, mens et resultat under 50 er meget dårligt. Man bør dog være opmærksom på, at nogle spørgsmål traditionelt er sværere/nemmere at score højt på end andre, og man bør derfor altid skele til det eksterne sammenligningsgrundlag, som præsenteres i stolpediagrammerne. Meget dårligt Dårligt t il middel Middel til godt Godt Særdeles godt 50 Anonymitetsregler beskytter den enkelte elev Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser. Der rapporteres kun resultater på baggrund af minimum 5 besvarelser. Databearbejdning et input til arbejdet med resultaterne Elevtrivselsmålingen måler som tidligere nævnt ikke blot trivslen, men også hvor vigtige de enkelte områder er for eleverne i forhold til deres trivsel. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem de 7 fokusområder og den overordnede trivsel. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et fokusområde og trivslen, kan man udlede, at fokusområdet er af stor betydning for elevens/kursistens trivsel. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre elevernes trivsel: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og trivslen, vil en forbedring af fokusområdet også medføre øget trivsel. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en forbedring af fokusområdet ikke have særlig stor betydning for elevens trivsel. Rapporten viser hvilke områder, som er vigtigst for elevernes trivsel. Det vil typisk være på disse områder, at forbedringsarbejdet sættes ind. [41]

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 9361 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 14290 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for VUC Svarprocent: 51% (21004/41007) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 284 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 14507 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 15642 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Benchmarkingrapport for almene gymnasier og HF-centre Rapporten er baseret på 25113 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 84% (282/336) Områderapport Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Strøm, styring og it Tradium Svarprocent: 82% (5 besvarelser ud af 61 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne KTS 24 Københavns Tekniske Skole Svarprocent: Ikke oplyst (78 besvarelser) Lokationsrapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 9576 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del I Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (118 besvarelser ud af 118 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 17 Elevtrivselsundersøgelsen December 17 Antal svar: 16565 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 217 Elevtrivselsundersøgelsen December 217 ESB - SOSU Antal svar: 4648 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (235 besvarelser ud af 286 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (577 besvarelser ud af 625 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere