VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: Fredag Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com"

Transkript

1 VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte og opslagsværk da I vil kunne finde alle oplysninger som i skal bruge i det daglige. Vi er tværfaglige med særlig fokus på motorik, bevægelse, musik og kreativitet. Vi bestræber os på at komme godt rundt så vi fanger alles behov, udviklingstrin og lyst til at være med. Vi lægger stor vægt på at skabe en tryg og nærværende dag for børnene. Vi er som voksne meget bevidste om at lytte til hvert enkelt barn, og vi forstår de signaler barnet sender. Dagene i BA er fyldt med leg, kreative aktiviteter, højt læsning, lave puslespil, danse til god musik, synge, leg med biler og dukker, balancetræning samt meget mere. Der er ture ud af huset, leg på legepladsen og masser af plads til fri leg med barnets gode venner. Vi er en faglig kompetent og humoristisk personale gruppe som arbejder i et godt team. Vi supplerer hinanden og forudsætningen for at arbejde i BA, er at holde så meget af sit arbejde at det ikke føles som et arbejde. Vi er ydmyge overfor jer forældres tillid til os og vi er der først og fremmest for børnene. Ansatte i BA: Elisabet, Ditte, Anette, Michelle, Ronni, Signe, Mikkel, Rebekka og Kivisan og i uge 7 starter Fatemeh i en midlertidig ansættelse. Alle ansatte er aktive med børnene på daglig basis og hver mandag skriver vi os på en ugeplan over hvad vi skal. Nogle går ture, er kreative, leger med bogstaver og tal, osv,osv. Der er få møder og kontorarbejde og faglig opkvalificering, prioriteres efter lukketid. Åbningstider: Mandag-Torsdag: Fredag Tlf: I Børnenes Akademi arbejder vi ud fra følgende børnesyn: Børn er unikke, værdifulde - og alle har ret til læring. Børn er kompetente, kreative og fantasifulde. Vi vil give børn oplevelser og udfordringer, der gør dem i stand til at tænke og handle selvstændigt ud fra et demokratisk, ligeværdigt menneskesyn. Vi vil støtte børn i at gøre erfaringer, tilegne sig færdigheder, forståelser og kompetencer gennem aktiv deltagelse i hverdagen. Vi vil inspirere og motivere børn til at være nysgerrige på deres omverden. Vi vil at børn skal opleve livsglæde og lærelyst. Vi vil at børn skal opleve medbestemmelse og medansvar og at de skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet i Børnenes Akademi.

2 Rutiner Alle børn og forældre kommer ind af hoveddøren, da det er vigtigt for os i føler jer velkommen og at alle får et godmorgen. Aflevering kan være meget følelsesladet både for børn og forældre, stol på vi ved hvordan dit barn skal trøstes og vid, du vil modtage sms og billeder de første uger. Det er vigtigt i ved aflevering, smiler, vinker og går barnet fornemmer da i stoler på os. Vi er kærlige, omsorgsfulde og forstår et barn som finder vuggestueverdenen stor og vi slipper ikke barnet af syne et sekund, før det er trygt. For nogle børn, går der dage, andre flere uger, men fortvivl ikke, vi passer på dit barn. I må ringe og skrive ligeså ofte i har brug for det i starten, vi svarer altid, når vi har tid. Ikke alle børn vil spise i starten, men det kommer. Vi deler børnene op efter alder, da de spiser forskelligt og hos os får de mad når de er sultne eller der er særlige behov for at gøre et måltid spændende og hyggeligt i lidt mindre grupper. Nogle dage spiser alle sammen ved langbord. Huset er stort, med mange rum og børnene er ikke alders eller stueopdelt. Vi har erfaret de større børn udvikler empati og har stor omsorg for de små i daglig leg og de små udvikler sig hurtigere motorisk og sprogligt, ved at se på de store. Dog er vi opmærksomme på at udfordre de større børn i helt andre aktiviteter end vuggestuebørnene og når de små sover, har de store os voksne helt for sig selv. Udover morgenmad, formiddags og middagsmad er der ubegrænset frugt og eftermiddagsmad. Vores kost er alsidig men du som forældre må gerne bestemme hvad dit barn skal spise, vi respekterer fravalg af svinekød. De fleste børn, sover ved middagstid og en time eller to frem, mens nogle tager sig en formiddagslur, vi spørger altid jer forældre om barnets nattesøvn og sammen finder vi som oftest en løsning på søvnrutiner. Ved afhentning skal vi kende personen der kommer. Vi tillader os og ringe hvis vi ikke ved hvem vedkommende er. Da det er samme vej ud, som ind, vægter vi et ordentlig farvel og tak for i dag. Forældresamarbejde Vi vægter højt, at forældre og barn modtages og taler med en fra personalet hver dag. Her bliver vi informeret om ting, der er vigtig for os at vide om barnet, så vi kan tage individuelle og evt. særlige hensyn. Det giver forældre og barn den tryghed, der skal til, for at dagen for alle parter bliver god. Vi afholder arrangementer i børnehaven, hvor både forældre, søskende, bedsteforældre og venner kan deltage. Vi lægger vægt på et åbent, tillidsfuldt og trygt samarbejde os personale og forældre imellem. Vi kan og ved noget forskelligt, men målet er altid et barn i trivsel. Dette skaber de bedste rammer for barnets udvikling. Igennem den daglige kontakt udveksler forældre og personale informationer, så der i løbet af dagen tages hensyn til det enkelte barns behov. Vi har et tæt samarbejde med forældrebestyrelsen som består af aktive forældre og suppleanter. Der er flere møder om året og valg hvert andet år. Formand er Diana, Samuels mor og hun kan træffes på tlf: eller

3 Pædagogiske læreplaner I august 2004 trådte loven om læreplaner i dagtilbud i kraft. Intentionen med de pædagogiske læreplaner er at sikre, at der bliver sat fokus på barnet og alle barnets potentialer og udviklingsmuligheder. Målet er at give det enkelte barn en god barndom samt et godt fundament til at begå sig videre i livet. Derfor skal læreplanen indeholde beskrivelser af læringsmål, metoder og aktiviteter til støtte af børns udvikling herunder også for børn, der har brug for særlig opmærksomhed eller støtte samt for tosprogede børn, der har behov for særlig sprogstimulering jf. folkeskolelovens 4a. Endelig skal læreplanen indeholde beskrivelser af, hvordan børn sikres en god overgang til skolen. Formålet er at skabe helhed i barnets liv. De pædagogiske læreplaner bliver evalueres hvert 2. år. Læreplanen kan tage afsæt i en eller flere af de 6 indholdstemaer for børns udvikling (Krop og bevægelse, sprog, sociale kompetencer, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier og personlige kompetencer), som loven og Aalborgs kommunes Pædagogiske Perspektivplan lægger op til. I Børnenes Akademi ser vi de pædagogiske læreplaner som en ramme for vores pædagogiske praksis. Vores praksis kan beskrives som - og tage udgangspunkt i enten planlagte aktiviteter, leg/spontanitet eller rutiner/traditioner. Nedenfor uddybes de 6 indholdstemaer. Sprog Dette være sig kropssproget (det nonverbale sprog), det verbale sprog, skriftsproget og billedsproget både i fri leg og tilrettelagte fysiske aktiviteter og udfordringer. Vi sætter ord på handling og taler med børnene omkring de ting, vi oplever lige nu og her. Når vi tager på tur, taler vi med børnene om, hvad vi ser og oplever. Vi hjælper børnene i leg og konflikter ved at sætte ord på følelser, ønsker og behov. Børns sprog og kropslighed stimuleres også ved de kreative aktiviteter, som f.eks. sang, dans, maling, leg med vand, sand eller modellervoks etc. Vi er derfor utrolig bevidste om betydning af at være kreativ - netop i forhold til krop og sprog. Vi arbejder i fuld overensstemmelse med Aalborg Kommunes læsepolitik. Vores tilgang til arbejdet med barnets sproglige udvikling foregår i en legende ramme, som forudsætter en helhedstænkning i forhold til leg, kropslig udfoldelse og forskellige aktiviteter. For os er det vigtigt, at børnene får mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Derfor opfordrer og støtter vi børnene i at være selvhjulpne i hverdagen samt til med krop og ord at kunne udtrykke deres tanker og følelser. Dette

4 hjælper og støtter børnene i også at kunne aflæse andres budskaber - det være sig både kropsligt og verbalt. Sprogvurdering Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 8. juni den såkaldte Integrationspakke. Integrationspakken indeholdte nye initiativer til sprogindsatsen i dagtilbud. Syddansk Universitet har udviklet et nyt sprogvurderingsmateriale, som kan anvendes til både et- og tosprogede børn på 3 og 5 år samt i børnehaveklassen. Materialet er itbaseret og sprogvurderingen foretages af en pædagog, der kender barnet. Ifølge Dagtilbudsloven 11 skal alle børn (et- og tosprogede) med et formodet behov sprogvurderes. Forældrene skal ikke længere tilbydes en sprogvurdering. Det er nu obligatorisk at lade sit barn sprogvurdere og deltage i sprogunderstøttende aktiviteter, hvis der vurderes at være et behov herfor. Det pædagogiske personale i institutionen foretager denne vurdering. Børnenes Akademi vil uddanne to sprogansvarlige i børnehaven som har fokus på sprogunderstøttende pædagogik i foråret At vokse op med to eller flere sprog er en værdifuld gave, men kan også være en stor udfordring at skulle tilegne sig flere sprog samtidig. En del af de børn er i en situation, hvor deres sproglige forudsætninger gør, at de ikke får det fulde udbytte af de læringsmuligheder de møder i dagtilbuddet. Vi har særlig viden og forståelse for dette. Krop og bevægelse Det er vores mål at give børnene glæde og forståelse ved deres krop, det at være i bevægelse og det at kunne aflæse kroppens signaler. Vi støtter børnene i deres kropslige kunnen og foretager mange aktiviteter, der stimulerer både fin- og grov motorik. Børn lærer bl.a. igennem deres krop og skal derfor opmuntres til at afprøve en masse med egen krop for at opleve hvor meget de kan mestre. For os er det vigtigt, at børnene får mulighed for at udvikle deres krop og bevægelsesmønstre igennem alle hverdagens aktiviteter. Derfor opfordrer og støtter vi børnene i at være selvhjulpne i hverdagen. Barnets alsidige og personlige udvikling

5 Formålet med alle vores aktiviteter er, at børn skal udvikle personlige kompetencer. Børnene er aktiv deltagende i deres dag i Børnenes Akademi og vi opfordrer samt støtter børnene i at blive/være selvhjulpne. Vores mål er, at det enkelte barn skal føle værdi som menneske, have et positivt selvværd og have velfungerende relationer med andre børn og voksne. Barnet skal føle sig trygt og således turde udfolde sig. Vi mener, at en af de vigtigste ingredienser til et positivt selvværd er, at hvert enkelt barn føler sig set, hørt og forstået. Derfor støtter vi børnene i at lære at give udtryk for egne behov og følelser, samtidig med at vi følger børnenes spor og interesser. Vi støtter barnet i at turde udfolde sig, tro på sig selv og blive accepteret for den JEG ER og ikke kun for det JEG GØR. Vi voksne følger op og imødekommer børnenes initiativer. Derigennem opbygges barnets selvværd og selvtillid, som danner grundlaget for at kunne modtage nye udfordringer. Sociale kompetencer Børnekulturen bygger på normer for det sociale samspil i Børnenes Akademi, f.eks. omgangsformen eller tonen. I BA skal det være rart at være for både børn og voksne. Vi har et positivt miljø med humor, glæde og gensidig respekt. Vi støtter bl.a. børnene i at vise omsorg for hinanden - høre på hinanden - tale med hinanden - genskabe en positiv kontakt efter konflikter lære at vente på hinanden - få nogle fælles oplevelser sammen bl.a. ved at tage på ture og via vores traditioner. Vi støtter børnene i, at det er værdifuldt at have venner. Vi er meget bevidste om, at give venner fælles oplevelser, der kan skabe en tæt relation eller styrke et måske spirende venskab. Det være sig igennem ture, leg i mindre grupper og besøg forskellige steder. I konfliktsituationer ser vi situationen an og vurderer, om børnene er i stand til at løse konflikten selv. Hvis ikke, går den voksne ind og guider børnene til en tålelig løsning for alle parter. For at få dagen til at fungere, må vi alle hjælpes ad også når der skal ryddes op! Gennem fællesskabet bliver ansvarsfølelsen en naturlig del af børnenes hverdag i BA. De sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og i relationer til andre. Hvad leger børn og hvad interesser dem? Hvordan lytter, iagttager, opfatter og lærer børnene i samspil med deres venner og os? Hvordan lærer vi børnene at vise hensyn og tilgodese andres behov? Hvordan lærer vi børnene at kunne samarbejde, løse konflikter og udvise hjælpsomhed? Hvordan hjælper vi børnene med at etablere og vedligeholde deres venskaber med andre børn?

6 Kulturelle udtryksformer og værdier Kultur er de forskellige måder vi som mennesker indretter os på. Den måde vi bearbejder, former og skaber forståelse af vores omverden på. Kultur er ikke kun kunst, teater og film. BA,s hverdag er også kultur - de ting vi finder vigtigt at børn oplever og afprøver, den måde vi kommunikerer med hinanden på - vores regler, normer, moral og etik. Året er fyldt med traditioner, som vi værner om og glæder os til. Vi fejrer bl.a. fødselsdage, fastelavn, påske, sommerfest og julefest. Endvidere vil vi benytte os af alle de gode muligheder, byen og nærmiljøer, der byder sig: teater, museer og kunstudstillinger, ser film, går på biblioteket og tager på koloni. Natur Børnenes Akademi har en stor og dejlig legeplads. Vi går ud i alt slags vejr, så børnene kan mærke, at årstiderne skifter og at vejret er forskelligt. Vi ønsker at give børnene mulighed for at opleve naturen og få erfaringer gennem alle sanserne samt opleve naturen som et rum for leg, undren, fantasi, vilde lege og stille aktiviteter. Vi vil give børnene en forståelse for, at dyr er levende væsner og at man skal passe på det, der er i naturen. Vi afprøver og lærer om naturfænomener. At vindmøllen drejer rundt, når det blæser, at sæbebobler er noget, der svæver og går i stykker, når man prøver at fange dem. At man kan forme sandet, når det er vådt, men ikke, når det er tørt osv I foråret 2016, vil vi fortsætte med at udvikle legepladsen med ny beplantning, redskaber og aktivitetshus. Inklusion og læring i hverdagen Inklusion og læring er en del af den fremtidige daginstitution, dette for at højne kvaliteten af dagtilbuddet. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini besluttede i januar 2012, at fremtidens daginstitutioner skulle have fokus på inklusion og læring i hverdagen. Det er meget bevidst, at dette begreberne inklusion og læring der er fokus på. Det er nemlig to ord som bør være helt centrale i alle børns liv. I forhold til læring viser undersøgelser at det er i barnets første år, at de grundlæggende kompetencer dannes og udvikles. I forhold til at blive inkluderet i fælleskaber viser undersøgelser, at hvis børn oplever det modsatte altså at blive ekskluderet fra fællesskabet har et barn øget risiko for at blive ekskluderet senere i livet. Vi vil arbejde med inklusion, ved at inddrage børnene så meget som vi kan i alle hverdags aktiviteterne. Børnene skal føle sig en del af fællesskaber Dvs. at børnene skal være med i køkkenet, børn kan være med til at hente vasketøj, børnene kan hjælpe hinanden, ved at drage omsorg for hinanden når de fx har slået sig el hjælpe hinanden i garderoben. Vi vil skabe lærings rum hvor alle børn føler de kan komme til at bidrage med det, de kan, for at børnene kan føle sig som en del af fællesskabet.

7 Vi vil have fokus på at inddele børnene i alderssvarende grupper for at de har hinanden at lære af og inkludere dem i det fællesskab ligestillede børn har tilfælles. Vi vil fortsætte med at udvikle vores viden og erfaringer mht. inklusion og læring, så vi kan gøre det mest optimale for børnenes udvikling i hverdagen. Børnemiljø i BA Vi skal i BA hele tiden udvikle børnenes miljø, som består af det psykiske, det fysiske og det æstetiske børnemiljø. Børnene påvirker omgivelserne og omvendt, så derfor kan man sige at børnemiljøet skabes af den gensidige påvirkning, som finder sted mellem børnene og omgivelserne. Det fysiske børnemiljø: handler om indendørs og udendørs rammer. Det handler om sundhed, pladsforhold og faciliteter. Det æstetiske børnemiljø: handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnene i dagligdagen. Det har betydning for, hvordan børnene oplever institutionen. Det psykiske børnemiljø: drejer sig om, hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. Det gode psykiske børnemiljø bidrager til fællesskabet, venskaber, tryghed og udfordringer til en positiv hverdag. De tre børnemiljøer skal ses ud fra børnenes perspektiv, ved at lave forskellige iagttagelser og tage børnene med på råd, hvis det er muligt. På den måde sikrer vi os, at børnene får indflydelse på deres hverdag. Dokumentation Vi har valgt at dokumentere børns leg, traditioner, ture, almindelig hverdagsaktiviteter etc. i fotodagbøger. Vi har en lukket medlemsside hvor dagligdagen dokumenteres i billeder og tekst. Endvidere vil vi hænge billeder og kreative indslag op rundt i institutionen. Et kreativt rum er under udvikling. Børnene får en farvelmappe med billeder fra deres vuggestue/børnehave tid samt en mappe fra deres tid i før-skolegruppen, når de slutter i henholdsvis vuggestue og børnehave. Februar 2016 Elisabet Holst

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Præsentation af Nordlyset. Personalet. Mål for Personalet

Præsentation af Nordlyset. Personalet. Mål for Personalet Præsentation af Nordlyset Nordlyset er en kommunal børnehave Vi har en basis normering til 25 børnehavebørn i alderen 3-6 år og 5 småbørn i alderen 2,6-3 år. Vi har ind imellem dagplejebørn i gæstepleje.

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere