Produktinformation 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktinformation 2013"

Transkript

1 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder

2 Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje om afsætningen er til danske eller udenlandske malterier. De danske malterier efterspørger Propino og Quench og de udenlanske malterier efterspørger primært Propino. Ved dyrkning af Tamtam med henblik på afsætning til malt, bør man indgå en kontrakt med opkøberen inden etablering. Både Propino og Tamtam kan desuden anvendes til foder. Bladsvampe i maltbyg er uønsket og der bør derfor planlægges 2 svampesprøjtninger i st (0,25 l/ha Prosaro) og igen i st (0,25 l/ha Prosaro). Evergreen: Unik høj sundhed Stabilt højt udbytte Høj stråstyrke Høj sortering Dobbelt nematoderesistent Mlo-resistent Propino: Høj sortering Højt stabilt udbytte Internationalt anerkendt maltbygsort Højt energiindhold Dobbelt nematoderesistent Tamtam: Lav modtagelighed af svampesygdomme Dobbelt nematoderesistent Svag tendens til lejesæd Mlo-resistent Quench: Mlo resistent maltbygsort Modtagelig mod rust og skoldplet Middel strålængde Anerkendt maltbyg Dobbelt nematoderesistent Dyrkningsforsøg. I dyrkningssæsonen har Nordic Seed udført dyrkningsforsøg i vårbyg med to forskellige N-tildelinger kombineret med 3 svampebekæmpelsesstrategier. Forsøget viser et merudbytte for to svampesprøjtninger på gennemsnit 8,2 hkg ifht ubehandlet samt et øget proteinudbytte på ca. 60 kg/ha. Ved dyrkning af vårbyg bør hele kvælstof mængden placeres ved såning. Hvor der ikke tilføres husdyrgødning anbefales placering af NPK m.s. Det anbefales at udføre to svampebekæmpelser i hhv. st. 32 og st. 51. Evergreen. Evergreen er en ny dansk forædlet vårbygsort der besidder en unik høj resistens mod meldug og bygrust. Evergreen har været med i Landsforsøgene siden 2010 og har alle år vist stabilt højt udbytte med fht. for udbytte over perioden på 102. Som den eneste vårbyg kombinerer Evergreen mlo-resistens med høj resistens mod bygrust. Ved de foreløbige malttests har Evergreen vist gode maltegenskaber. Evergreen forventes således at kunne opfylde kvalitetskravene som maltbyg. Storskala malttests vil blive udført i vinteren /2013, hvor vi forventer de samme gode maltegneskaber som ved mikromaltningen. Maltbyg bør altid holdes fri for svampesygdomme, og Evergreen er ingen undtagelse. En specifik svampesprøjtning rettet mod skoldplet og ramularia bør altid udføres ved begyndende angreb. Merudbyttet for svampebekæmpelse i Evergreen er 2,9 hkg/ha. Evergreen har desuden deltaget i de Økologiske landsforsøg siden 2011, begge år blandt de højest ydende kommercielle vårbygsorter, og som den absolut sundeste. Propino. Propino er en velkendt maltbygsort der med sine gode maltegenskaber er godkendt i Berlinerprogrammet og dermed anerkendt af udenlandske malterier såvel som danske. Propino har i alle år haft et middel-højt indhold af protein, hvilket gør den attraktiv for udenlandske malterier. Propino har været med i Landsforsøgene i 4 år og har som gennemsnit givet et stabilt udbytte på fht Propino udmærker sig ved den høje sortering, hele 98% af kernerne ligger over 2,5 mm i diameter. Propino er også velegnet som foderbyg, da sorten har et højt energiindhold. Propino har en lav modtagelighed af svampesygdomme. Shuffle. Shuffle har deltaget i landsforsøgene siden 2011 hvor sorten som gennemsnit har vist et udbytte på fht Sorten er stråstiv med svag tendens til lejesæd. Shuffle har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog skal man være opmærksom på at sorten har svag modtagelighed af bygrust. Shuffle forventes at blive anerkendt af malterierne. Tamtam. Tamtam har gennem de sidste 5 år ydet et stabilt udbytte med gennemsnit på fht Tamtam har en god resistens mod meldug, dog har den en svag modtagelighed af rust og skoldplet. Tamtam er dobbelt nematoderesistent. Tamtam har igen i år vist gode kerneegenskaber med sortering på 94% og passende proteinindhold. Tamtam har et mellemlangt strå med en svag tendens til lejesæd. Quench. Quench er en velkendt maltbygsort der i gennemsnit, over de sidste 5 år, har vist et udbytte på fht. på 102. Quench har de foregående 2 år været blandt de højestydende, men er i år placeret blandt bygsorter med middel udbytte. Quench har modsat Propino en lavere sortering, 96% kerner over 2,5 mm, hvilket overholder kvalitetskravene til maltbyg. Quench har specifik mlo resistens, men er modtagelig mod rust og skoldplet. Quench har en middel strålængde med svag tendens til lejesæd. Kerneudb Nematoderesistent Proteinudb kg/ha Sortering over 2,5mm Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Nedknækning Strålængde Aks Strå Evergreen 100 Ja ,2 1, ,3 Propino 99 Ja ,5 3,4 1, ,3 Shuffle 101 Ja , ,1 Tamtam 100 Ja , ,3 Blandning 100 Ja ,5 Quench 101 Ja ,5 Sanette (a 104 Nej ,9 2, ,4 Odyssey (a 106 Ja , ,1 KWS Asta (a 102 Ja , ,3 (a I opformering. Nyhed 2014

3 Valg af vårhvede Vårhvede Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper. På lettere jordtyper bør der være mulighed for vanding. Vårhvede er generelt mere stråstiv end vårbyg. Vårhvede har en åben vækst og derfor er konkurrenceevnen overfor ukrudt mindre god. Udsædsmængde: pl./m 2. Vårhvede gødskes efter gældende kvælstofnorm. Vårhvede er mindre modtagelig overfor bladsvampe end vinterhvede, dog bør der påregnes to svampesprøjtninger i hhv. st og st Prosaro har god effekt mod såvel gulrust som septoria. Alora: Udbyttestabil Gode stråegenskaber Lav modtagelighed af fusarium Godkendt brødhvede Amaretto: Lav modtagelighed af fusarium Velkendt sort, udbyttestabil Velkendt i melindustrien Godkendt brødhvede Gødskning af vårhvede til foder: Udbringning/placering inden såning. På specielle jordtyper med høj kvælstofforsyning, kan det være aktuelt med vækstregulering. Hamlet: Højt indhold af protein Lav modtagelighed af bladsvampe Stråstiv sort Egnet til hjemmeblandere Katoda: Middellangt strå Lav tendens til lejesæd Middel proteinindhold Godkendt brødhvede Gødskning af vårhvede til brød: Placer 2/3 af N-mængden ved såning. Resterende mængde udbringes i afgrødens st Brødhvede må hverken tildeles slam, vækstreguleres ellers nedvisnes med glyphosat. Dyrkningsforsøg. For at få yderligere kendskab til vårhvedesorternes kvælstofrespons og proteinindhold har Nordic Seed udført dyrkningsforsøg i, hvor der blev gødet efter brødhvedenorm. Der blev udført 2 gødningsstrategier: 1) 167 N ved såning 2) 117 N ved såning og 50 N i st. 53. Der har ikke været merudbytte for delt gødskning. Ved placering af hele N-mængden i st.0, har merudbyttet været ca. 1 hkg/ha i for hold til den delte gødskning. Ved delt gødskning stiger proteinudbyttet med ca. 20 kg/ha. Alora. Alora har deltaget i Landsforsøgene siden 2008 med et gennemsnitsudbytte over alle år på fht Sorten har en middel strålængde og er meget stråstiv. Derfor er lejesæd ikke et problem hos Alora. Alora har en lav til middel modtagelighed af septoria og en middel modtagelighed af gulrust. Alora har, blandt de afprøvede sorter, laveste modtagelighed af Fusarium. Alora har, som de øvrige vårhvedesorter, kvitteret for svampebekæmpelse, i år med 2,9 hkg/ha. Godkendt brødhvede. Amaretto. Amaretto har igen i år vist et stabilt udbytte på fht. 100, og gennemsnit over de sidste 4 år vist et udbytte på fth Amaretto har en høj resistens mod meldug og en svag - middel modtagelighed af gulrust. Amaretto har desuden en god fusariumresistens. Sorten har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Amaretto kvitterer svagt for en svampebekæmpelse, dog anbefales det at udføre en svampesprøjtning specifikt mod septoria. Mest dyrkede brødhvede. Hamlet. Hamlet er en ny vårhvede der har været i Landsforsøgene i 2 år. Hamlet har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Hamlet har vist et middel udbytte i, men som gennemsnit over de 2 år har Hamlet ydet et udbytte på fht Det unikke ved Hamlet er det høje indhold af protein, hvilket gør sorten egnet til svineproducenten der hjemmeblander. Hamlet er en sund sort med høj resistens mod meldug og gulrust, dog er sorten middel modtagelig af septoria. Katoda. Katoda har deltaget i Landsforsøgene siden 2010 og har som gennemsnit over perioden vist et udbytte på fht 102. Sorten har et forholdsvist langt strå med svag tendens til lejesæd. Katoda har i Landsforsøgene vist et middel indhold af protein. Katoda har en middel modtagelighed af septoria og svag modtagelighed af gulrust. Sorten har desuden en svag modtagelighed af meldug. Katoda har vist fine bage egenskaber. Økilde. Økilde er en ny vårhvede fra Nordic Seed. Sorten er afprøvet i Landsforsøgene for første gang i med et middel udbytte. Sorten har lav modtagelighed af bladsvampe og merudbyttet for svampebekæmpelse er 3,8 hkg/ha, laveste merudbytte af de afprøvede sorter. Økilde er desuden stinkbrandresistent. Økilde har desuden været afprøvet i Nordic Seeds brødhvedeforsøg, hvor sorten har ydet et højt udbytte samt højt proteinudbytte. Kerneudb Kerneudb hkg/ha Råprotein i ts. Råprotein kg/ha Meldug Septoria Gulrust Strålængde Amaretto ,0 10, ,1 1,2 3, Alora 99 61,7 10, ,0 1,5 3, Katoda 99 61,2 10, ,2 0,7 3,6 4,6 93 Hamlet 96 59,3 11, ,0 0,0 4,3 0,4 81 Økilde (a 98 61,0 10, ,0 0,1 2,1 0,5 91 (a I opformering. Nyhed 2014

4 Valg af ært Valg af havre Økologisk sortiment Ært Javlo: Højt udbytte af FE/ha Helsædsært med god kvalitet Giver plads til græsudlæg Høj foderværdi Equip: Højt udbytte Højt udbytte af råprotein Store frø Middel tendens til lejesæd Javlo. Javlo er en velkendt markært der især udmærker sig til helsæd. Javlo har deltaget i Landsforsøgene for markært fra 1999 til I helsædsforsøgene har Javlo været med fra 2001 til 2005 og har i gennemsnit vist det højeste resultat af de afprøvede sorter. Javlo egner sig godt som dæksæd til kløvergræs. Javlo er stadig den foretrukne ærtesort til helsæd. Equip. Equip er en ny ærtesort med gul frøfarve. Soten modner tidligt og har middel til lav plantehøjde. Equip har deltaget i Landsforsøgene siden 2011 med et gennemsnit for fht. på 101. Sorten har et højt indhold af protein samt høj TKV. Havre Dominik: Dobbelt nematoderesistent Stabilt højt udbytte Stråstiv Flämingsgold: Højt udbytte Lav modtagelighed af bladsvampe Højt indhold af FEsv/hkg Dominik. Dominik er utrolig udbyttestabil og har som gennemsnit over de sidste 5 år vist et udbytte på fht Dominik har et kort stift strå med svag tendens til lejesæd. Dominik har ved sammenligning med markedets øvrige havresorter middel resistens mod meldug og god resistens mod bladplet. Dominik er som den eneste havresort på markedet, dobbelt nematoderesistent. Flämingsgold. Flämingsgold har igen i år været blandt de højest ydende sorter i Landsforsøgene. Flämingsgold har et forholdsvist langt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har en middel resistens overfor meldug og en svag modtagelighed af bladplet. Sorten er ikke nematoderesistent. Som svineproducent kommer man ikke udenom Flämingsgold, idet sorten har et stort udbytte af FEsv/ha. I økologiske sædskifter er sortsvalget af stor vigtighed. Sorten skal have vist et stabilt udbytte over flere år, og helst i de økologiske Landsforsøg. Derudover er det af stor vigtighed at vælge sorter med mest effektive sygdomsresistens. Ved sortsvalg i vårbyg bør der vælges en sort der er resistent mod havrecystenematoder og særlig vigtigt er det hvis der indgår havre i sædskiftet. Når der vælges havresort er det vigtigt at vælge en sort der er resistent mod havrecystenematoder. Derudover skal havresorten være stråstiv og have god resistens mod meldug og havrebladplet. Vårbyg Evergreen. Den nye sort, Evergreen, besidder en unik kombination af høj meldugresistens samt høj resistens mod bygrust. En vårbygsort der besidder disse egenskaber opfylder den økologiske planteavlers krav ved sortsvalg. Evergreen har været med i de Økologiske Landsforsøg de sidste to år, begge år med meget gode resultater. Evergreen har vist udbyttestabilitet med fht på hhv. 106 og 105 i 2011 og. Evergreen kombinerer højt udbytte og højt indhold af protein. Propino. Propino har deltaget i Økologisk Landsforsøg i 2010 og 2011 med et udbyttegennemsnit på 102 i afprøvningsperioden. Propino har en svag modtagelighed af meldug, men besidder ikke et specifik meldugresistensgen. Resistensen overfor de øvrige bladsvampe er høj, dog har Propino en middel modtagelighed overfor ramularia. Propino er dobbelt nematoderesistent. Tamtam. Tamtam har et forholdsvist langt strå med gode stråegenskaber, så som lav tendens til lejesæd og lav tendens til nedknækning. I de Økologiske Landsforsøg var Tamtam den højest ydende vårbyg med fht Som gennemsnit over de sidste tre år har Tamtam vist et gennemsnit på fht. 105 i de Økologiske Landsforsøg. Tamtam har middel modtagelighed af skoldplet og lav modtagelighed af de øvrige bladsygdomme. Anakin. En velkendt sort der har deltaget i Økologisk Landsforsøg i perioden , og har som gennemsnit over afprøvningsperioden vist et udbytte på fht Anakin har gode resistensegenskaber overfor bladsygdommene, dog er Anakin modtagelig overfor ramularia. Anakin har et middellangt strå med kraftig tendens til nedknækning. Quench. Quench er en velkendt bygsort der i gennemsnit, over de sidste 5 år, har vist et udbytte på fht. på 102 (konventionelle Landsforsøg). Quench har specifik mlo resistens, men er modtagelig mod rust og især skoldplet. Quench har en middel strålængde med svag tendens til lejesæd. Quench har ikke deltaget i Økologisk Landsforsøg. Markært Kerneudb * Helsædsforsøg 2005 Råprotein i TS Afgrøde h. v. høst Bladtype i ært Kg TS/FE Casablanca 99 24,1 55 3,8 Halvbladløs Javlo* , Halvbladløs 1,11 - Equip 99 23,0 53 4,7 Halvbladløs Havre Kerneudb. Meldug Bladplet FE sv/hkg Strålængde Dominik 99-4,8 2,2 89 0,3 Flämingsgold 100-4,9 4, ,0 Blanding 100-5,0 2, ,0 Symphony (a 99-5,0 4, ,0 (a I opformering. Nyhed 2014 TKV Vårbyg Kerneudb Råprotein Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Nema- Nedknæk Nedknæk tode- resistent i TS Aks Strå Evergreen 105 9,6 0 0,2 1,5 15 Ja Tamtam 109 9, Ja Propino* 99 9,5 1,5 3,4 1,5 15 Ja 3 2 0,3 Anakin** 98 10,5 0 0,07 0,1 27 Ja 3,3 7 2,6 Quench* 101 9, Ja 3 3 0,5 Kilde: Økologisk Landsforsøg * Konventionelle Landsforsøg ** Økologiske Landsforsøg 2011

5 Økologisk sortiment Økologisk sortiment Vårhvede Sonett. Sonett er en ny sort på det danske marked og har deltaget i de økologiske Landsforsøg for første gang i, hvor sorten var højest ydende fht Sonett har en middel modtagelighed af septoria og lav modtagelighed af gulrust i konventionelle forsøg Sonett har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Højt meludbytte. Eminent. Eminent har deltaget i Økologisk Landsforsøg i 2004 og 2005 begge år med høje udbytter på hhv. fht. 103 og 107. Eminent har en god resistens mod meldug og rust. Eminent har et langt stift strå uden tendens til lejesæd. Er i Tyskland kategoriseret som E-hvede. Amaretto. Amaretto har deltaget i Økologisk Landsforsøg i 2010 og. Begge er med et udbytte på fht Amaretto har en høj resistens mod meldug og en middel modtagelighed af gulrust. Amaretto har desuden en god fusariumresistens. Sorten har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Velkendt som møllehvede. Katoda. Katoda, er som Sonet, en ny vårhvedesort på det danske marked. Forholdstal for udbyttet i de økologiske Landsforsøg har været 103. Katoda har et langt strå med svag tendens til lejesæd. Katoda har en middel modtagelighed af septoria og svag modtagelighed af gulrust. Katoda har en god resistens mod meldug. Meget fine bageegenskaber. Markært Javlo. Javlo er en velkendt markært der især udemærker sig til helsæd. Javlo har sidst deltaget i Økologiske Landsforsøg i Javlo har kraftig tendens til lejesæd. I helsædsforsøgene (konventionelle) har Javlo været med fra 2001 til 2005 og har i gennemsnit vist det højeste resultat af de afprøvede sorter. Javlo besidder kombinationen af højt udbytte, god foderkvalitet og en passende højde ved ensilering. Javlo egner sig godt som dæksæd til kløvergræs. Javlo er stadig den foretrukne ærtesort til helsæd. Casablanca. Casablanca er en halvbladløs ært med gul frøfarve. Udbyttepotentialet i Casablanca er højt og sorten har som gennemsnit, i de konventionelle forsøg, over de sidste 5 år præsteret et udbytte på fht Casablanca har en høj TKV samt et højt indhold af råprotein. Casablanca har en middel tendens til lejesæd hvilket bevirker at afgrødehøjden ved høst er forholdsvis høj. Casablanca har ikke deltaget i Økologiske Landsforsøg. Havre Dominik. Dominik har deltaget i Økologiske Landsforsøg i 2009 og 2010 begge år med fht Dominik har et kort stift strå med svag tendens til lejesæd. Dominik har ved sammenligning med markedets øvrige havresorter middel resistens mod meldug og bladplet. Dominik er som den eneste havresort på markedet, dobbelt nematode resistent. Flämingsgold. Flämingsgold har ikke deltaget i Økologiske Landsforsøg, men har igen i år været blandt de højest ydende sorter i konventionelle forsøg. Flämingsgold har et forholdsvist langt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har en middel resistens overfor meldug og en svag modtagelighed af bladplet. Sorten er ikke nematoderesistent. Flämingsgold har et stort udbytte af FEsv/ha. Vårtriticale Dublet. Dublet er en kendt vårtriticale indenfor Økologi. Dublet har deltaget i de økologiske forsøg siden 2006 og har alle år vist gode udbytteresultater. Dublet har en svag modtagelighed overfor meldug og septoria. Hestebønne Fuego. Fuego har deltaget i konventionelle Landsforsøg 2011 og, begge år med højt indhold af protein. Som gennemsnit over afprøvningsperioden har udbyttet været fht Vårhvede Hvedebladplet Kerneudb Meldug Septoria Gulrust Strålængde Amaretto 100 1,2 3, Eminent** 107 0, Sonett* 106 0* 7* 1* 8* 79* 0* Katoda 103 0,7 3,6 4, Hamlet*** 96 0,0 4,3 0, Kilde: * Konventionelle Landsforsøg 2011 *** Konventionelle Landsforsøg ** Økologisk Landsforsøg 2005 Markært Kerneudb. Råprotein i TS Afgrøde h. v. høst Bladtype i ært Casablanca 99 24,1 55 3,8 Halvbladløs Javlo* ,7 Halvbladløs Kilde: Konventionelle Landsforsøg 2011 * Økologisk Landsforsøg 2004 Havre Kerneudb. Meldug Bladplet FE sv/hkg Strålængde Dominik* 99-4,8 2,2 89 0,3 Flämingsgold* 100-4,9 4, Kilde: Økologisk Landsforsøg 2011 * Konventionelle Landsforsøg Vår- Kerneudb Meldug Septoria Gulrust Strålængde triticale Dublet 100 0,9 0,9 0, ,8 Kilde: Økologisk Landsforsøg Hestbønne Kerneudb. Råprotein i TS Afgrøde h. v. høst Fuego , ,1 Kilde: Konventionelle Landsforsøg

6 Valg af mellem- og efterafgrøder gode grunde til at vælge certificeret såsæd Det er fortsat uvist om der stilles yderligere krav til areal end dem vi har kendt fra. De nye krav til efterafgrøder vil fremgå af bekendtgørelsen for 2013/14, men man skal allerede have etableret efterafgrøderne i efteråret Bedst økonomi ved høj kvælstofoptagelse Evening Shade. Alm. rajgræs til efterafgrøde Evening Shade er en almindelig sildig diploid rajgræs af plænetypen, udvalgt til udlæg som efterafgrøde. Det er vores erfaring fra de tre foregående år, at Evening Shade - selv under de ekstreme nedbørsrige forhold i høst ikke medførte stor gennemgroning i f.eks. maltbyg inden høst. Efter høst etablerer sorten et godt jævnt græsdække med en god overvintring. Apoll, Arena, Rutina og Siletina olieræddike Sorterne er blandt de mest effektive, når det gælder optagelse af kvælstof i efteråret. Alle har en hurtig udvikling og dækker jorden effektivt efter 4-5 uger, såfremt der er tilstrækkeligt kvælstof til rådighed. De fire sorter anbefales både som mellem- og efterafgrøde. Ikarus - Coated olieræddike Ikarus olieræddike tilbydes med en coatning, der bringer tusindkornsvægten op på ca. 20 gram, hvilket forbedrer udsåningen som mellemafgrøde inden 20. juli. Ikarus er en effektiv sort, når det gælder optagelse af kvælstof i efteråret. Med en udsædsmængde på 16 kg/ha og en markspiringsprocent på f.eks. 75 % vil man opnå et plantetal på ca. 60 pr. m 2. Maximus - Nematoderesistent olieræddike Maximus har i den tyske sortsliste opnået bedste karakter for nematoderesistens. Sorten karakteriseres som en rosettype med lav tendens til blomstring i efteråret, ligesom den vegetative udvikling er langsommere end hos f.eks. Siletina. Medicus. Nematoderesistent gul sennep Medicus har karakteren 2 (1-9) for nematoderesistens på den tyske sortsliste og hermed betegnelsen resistent. Sorten har en hurtig udvikling og lidt under middel tendens til blomstring. Medicus har en kvælstofoptagelse i efteråret, der er middel for de resistente typer. 1. Certificeret såsæd er sortsren Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v. 2. Certificeret såsæd er artsren Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport, og foderværdien vil være mere ensartet, sporbarhed. 3. Certificeret såsæd er fri for sygdomme Udsædsbårnesygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. 4. Certificeret såsæd har en garanteret spireevne Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter, ensartet fremspiring. 5. Certificeret såsæd er renset for ukrudtsfrø Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg). 6. Certificeret såsæd er fri for flyvehavre og gold hejre Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre og gold hejre, som er et større og større problem i mange marker. 7. Certificeret såsæd er renset for små kerner Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og større udbytte. Coated olieræddike. Sået før høst med Bogballe gødningsspreder Art Sort Anbefales i sædskifter med: Ubehandlet olieræddike. Sået før høst med elsprder (enkelt tall.). Resistens mod roenematoder Tendens til blomstring (0-10)* Typisk frøvægt g/1000 Udsæd Kg/ ha Olieræddike Apoll, Arena, Siletina, Rutina Korn, frø, raps Nej 6 10,5-11, Olieræddike Cassius, Defender Korn, frø, raps, roer Ja ,5-11, Olieræddike Maximus Korn, frø, raps, roer Ja ,5-11, Olieræddike Ikarus Coated Korn, frø, raps Nej Gul Sennep Medicus Alle Ja ,5-6, Alm. rajgræs Evening Shade Ej i frøgræs Rødsvingel Boreal Ej i frøgræs Hundegræs Amba Majs * hvor 10 er høj tendens. Høj tendens til blomstring bremser N-optagelsen. 8. Certificeret såsæd giver større sikkerhed Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der automatisk erstatnings udbetaling, efter Plantedirektoratets regler. Eneste land i Europa med denne ordning. 9. Med certificeret såsæd følger rådgivning En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber - så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg. 10. Certificeret såsæd og fremtiden Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlernes eneste indtægtskilde.

7 Vårbyg Evergreen Vårbyg Propino Type Sortering Protein FEsv pr Strå- Nedknækning af Strå- Modning Merudb Nematoderesistens %>2,5 mm % 100 kg styrke strå aks længde f. svampe bek Race 1 Race 2 Malt XXX XXX XXX XXX XX XX 66 Middel 2,9 R R x = god, xx = bedre, xxx= bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. Evergreen har været med i Landsforsøgene siden 2010 og har alle år vist stabilt udbytte med fht.for udbytte over perioden på 102. Evergreen lever op til kvalitetskravene til maltbyg hvilket gør at sorten er efterspurgt hos de danske malterier. Som den eneste vårbyg kombinerer Evergreen mlo-resistens med høj resistens mod bygrust og skoldplet. Evergreen er en ny maltbygsort der har vist god maltkvalitet ved mikromaltning. Storskala malttests vil blive udført efter høst, hvor vi forventer de samme gode maltegneskaber som ved mikromaltningen. Maltbyg bør altid holdes fri for svampesygdomme. Evergreen er ingen undtagelse, selv om den besidder resistens mod meldug og bygrust samt lav modtagelighed af skoldplet og bladplet. En specifik svampesprøjtning rettet mod skoldplet og ramularia bør altid udføres ved begyndende angreb. Evergreen har desuden deltaget i de Økologiske landsforsøg siden 2011, begge år blandt de højest ydende kommercielle vårbygsorter. Høstår: Snit Evergreen Malt Propino Malt Tamtam Malt Quench Malt Shuffle Foder Planteværn on-line * Merudbytte for Meldug Bygrust Skoldplet svampe bek.** Evergreen ,9 Propino ,0 Tamtam ,3 Quench ,1 Shuffle ,6 *) Karakter 3 = dårligst **) Hkg/ha Type Sortering Protein FEsv pr Strå- Nedknækning af Strå- Modning Merudb Nematoderesistens %>2,5 mm % 100 kg styrke strå aks længde f. svampe bek Race 1 Race 2 Malt XXX XXX XXX XXX XXX XX 68 Middel 3,1 R R x = god, xx = bedre, xxx= bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. Maltbygsorten Propino har i Landsforsøg vist den bedste sortering af de afprøvede maltbygsorter, 98% kerner over 2,5 mm. Propino er en anerkendt maltbygsort, der har været med i Landsforsøgene siden Propino er en maltbyg med gode maltegenskaber. Propino kan dyrkes på alle jordtyper og har på alle lokaliteter vist en høj sortering. Sorten har en god stråstyrke og en god resistens mod nedknækning af især strå og aks. Propino udviser en middel resistens mod de fleste sygdomme, hvor en effektiv bekæmpelse af bladsvampe resulterer i et merudbytte på 3,0 hkg/ha. Høstår: Snit Propino Malt Tamtam Malt Quench Malt Evergreen Malt Shuffle Foder Planteværn on-line * Merudbytte for Meldug Bygrust Skoldplet svampe bek.** Propino ,0 Tamtam ,3 Quench ,1 Evergreen ,9 Shuffle ,6 *) Karakter 3 = dårligst **) Hkg/ha Kilde: Dyrkningsforsøg - Nordic Seed Gødningsstrategi: Evergreen tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Kilde: Dyrkningsforsøg - Nordic Seed Gødningsstrategi: Propino tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Quench x Br6920b115 Nordic Seed Anbefalet svampebekæmpelse: Evergrren er sund, kvitterer den på god jord for: 2 x 0,25 ltr. Prosaro Quench x NFC Tipple Syngenta, England Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg 2 x 0,25 ltr. Prosaro hhv. st og st

8 Vårbyg Shuffle Vårbyg Tamtam Type Sortering Protein FEsv pr Strå- Nedknækning af Strå- Modning Merudb Nematoderesistens %>2,5 mm % 100 kg styrke strå aks længde f. svampe bek Race 1 Race 2 Malt XXX XXX - XXX XXX XXX 64 Middel 5,6 R R x = god, xx = bedre, xxx= bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. Shuffle har været med i landsforsøgende siden 2011 begge år med høje udbytter. Shuffle er en ny vårbygsort som forventes at have maltegenskaber. Sorten har en god resistens mod skoldplet og besidder derudover mlo-resistens mod meldug. Shuffle er en ny maltbygsort fra Syngenta, samme forædler som har forædlet Propino og Quench. Sorten har et højt udbyttepotentiale hvilket afprøvningerne i Landsforsøgene de sidste to år bevidner. Sorten har i 2011 og givet hhv. 103 og 101 målt i forholdstal for udbytte. Ligeledes i de supplerende forsøg, har Shuffle givet et udbytte over gennemsnittet. Shuffle er en stråstiv sort men svag tendens til lejesæd. Tendensen til nedknækning af aks og strå er ligeledes meget svag. Shuffle har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog er sorten modtagelig mod bygrust. Maltbyg bør altid holdes fri for svampesygsdomme og ved dyrkning af sorten Shuffle skal man især være opmærksom på angreb af bygrust. Høstår: Snit Shuffle Foder Tamtam Malt Quench Malt Evergreen Malt Propino Malt Planteværn on-line * Merudbytte for Meldug Bygrust Skoldplet svampe bek.** Shuffle ,6 Tamtam ,3 Quench ,1 Evergreen ,9 Propino ,0 *) Karakter 3 = dårligst **) Hkg/ha Type Sortering Protein FEsv pr Strå- Nedknækning af Strå- Modning Merudb Nematoderesistens %>2,5 mm % 100 kg styrke strå aks længde f. svampe bek Race 1 Race 2 Malt X XXX XX XXX XX XX 66 Middel 4,3 Hkg/ha R R * = god, ** = bedre, *** = bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. Tamtam er med et gennemsnitligt på 101 et sikkert sortsvalg. Sorten har god resistens mod meldug samt lav modtagelighed af bygrust og bladplet. Tamtam er en velkendt maltbygsort der har været afprøvet i landsforsøgene siden Tamtam er en udbyttestabil bygsort der er anerkendt blandt danske og udenlandske malterier. Tamtam har en svag modtagelighed af bygrust og skoldplet. Tamtam har et middellangt strå med god stråstyrke og god resistens mod nedknækning. Sorten har god resistens mod meldug. Ved dyrkning af Tamtam skal man især være opmærksom på bygrust, som bør bekæmpes ved begyndende angreb. Tamtam egner sig til dyrkning på økologiske ejendomme, idet sorten i de økologiske Landsforsøg var den højest ydende blandt de afprøvede sorter. Høstår: Snit Tamtam Malt Propino Malt Quench Malt Evergreen Malt Shuffle Foder Planteværn on-line * Merudbytte for Meldug Bygrust Skoldplet svampe bek.** Tamtam ,3 Propino ,0 Quench ,1 Evergreen ,9 Shuffle ,6 *) Karakter 3 = dårligst **) Hkg/ha Gødningsstrategi: Shuffle tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Gødningsstrategi: Tamtam tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Troon/Quench/Adonis Syngenta, England Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg 2 x 0,25 ltr. Prosaro, hhv. st og st (9008-4*Class)*Quench Syngenta, England Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg 2 x 0,25 ltr. Prosaro hhv. st og st

9 Vårbyg Quench Vårhvede Amaretto Type Sortering Protein FEsv pr Strå- Nedknækning af Strå- Modning Merudb Nematoderesistens %>2,5 mm % 100 kg styrke strå aks længde f. svampe bek Race 1 Race 2 Malt X XXX XX XXX XXX XXX 66 Mid-sen 5,1 Hkg/ha R R * = god, ** = bedre, *** = bedst. I modning er der en forskel på ca. 5 dage mellem tidligste og seneste sort. Quench er Danmarks største maltbygsort og kendt i hele Europa. Den har i alle afprøvningsår haft et højt udbytte, gode dyrkningsegenskaber og et middel behandlingsindeks. Quench er en meget højtydende maltbygsort, som er accepteret af malterierne i Europa. Quench har et middellangt strå med meget god stråstyrke og god resistens mod nedknækning. Sorten er resistent mod meldug (mlo) og er desuden nematode-resistent. Quench er middel-modtagelig af bladsvampene bygrust og bygbladplet. Indholdet af foderenheder pr 100 kg er højt, og Quench producerer derfor rigtig mange FE / ha. Høstår: Snit Quench Malt Tamtam Malt Propino Malt Evergreen Malt Shuffle Foder Planteværn on-line 2010 * Merudbytte for Meldug Bygrust Skoldplet svampe bek.** Quench ,1 Tamtam ,3 Propino ,0 Evergreen ,9 Shuffle ,6 *) Karakter 3 = dårligst **) Hkg/ha På møllernes Stråstyrke Strålængde Modnings- Meldug Gulrust Fusarium liste katergori 1 % tidspunkt resistens Ja XXX Middel Middel XXX X XXX x = god, xx = bedre, xxx= bedst Amaretto er en velafprøvet vårhvede, som er anerkendt af møllerne. Et godt faldtal gør, at man sjældent får problemer med aksspiring. Sortens gode fusariumresistens mindsker risikoen for toksiner i melet. Amaretto er derfor særdels velegnet også til den lile producent af kvalitetsmel. Kerneudbyttet er højt og resistensen mod bladsygdomme er over middel. Amaretto har afløst Vinjett som den danske standard vårhvede til bageindustrien og sorten er anerkendt af de danske møllere. I Tyskland klassificeres den som A7, hvilket vil sige en meget god all round bagekvalitet. Amaretto har desuden et godt faldtal og en meget god fusarium resistens. Derfor en meget sikker bagehvede at dyrke, ligesom Amaretto er særdeles velegnet til gårdbutikker og til øvrige små melproducenter. Sorten har en OK stråstyrke og har middel til god resistens mod bladsygdomme Snit Amaretto Katoda Hamlet Meldug Gulrust Spetoria Amaretto 1,2 3 1 Katoda 0,7 4,6 3,6 Hamlet 0 0,4 4,3 Gødskningsstrategi: Quench tildeles hele kvælstofmængden ved såning. Sebastian*Drum Syngenta, England Anbefalet svampebekæmpelse til maltbyg 2 x 0,25 ltr. Prosaro hhv. st og st He * STRG Bauer, Tyskland Anbefalet svampebekæmpelse ved moderat sygdomstryk: 0,15 ltr. Comet + 0,4 ltr. Bell

10 Havre Dominik Havre Flämingsgold Stråstyrke Nedknækning Strålængde Modning Nematoderesistent Meldug strå Race 1 Race 2 XX XX Under middel Tidlig - middel Resistent Resistent XX x = god, xx = bedre, xxx= bedst Stråstyrke Nedknækning Strålængde Modning Nematoderesistent Meldug strå Race 1 Race 2 XX XX middel Tidlig - middel Modtagelig Modtagelig XX x = god, xx = bedre, xxx= bedst Dominik er den eneste havresort med dobbelt nematoderesistens. Den er velafprøvet, og har deltaget i Landsforsøgene siden Sorten er middel stråstiv og lidt under middel i strålængde. Dominik er middel modtagelig mod meldug. De gode dyrkningsegenskaber gør Dominik efterspurgt og bevirker at sorten igen er den meste dyrkede havresort i Danmark. Som den eneste havresort besidder Dominik restistens mod havrecystenematoder race I & II. Dominik har over middel stråstyrke og middel tendens til nedknækning. Sorten har ved sammenligning med markedets øvrige havresorter middel resistens mod meldug, bladplet og kronrust Snit Dominik Flämingsgold Blanding Meldug Bladplet Strålængde Nematoder Dominik 4,8 2,2 89 RR Flämingsgold 4,9 4,8 104 MM Blanding 5,0 2,6 102 MM er fra Sortsinfo. Nematoder: RR = resistent, MM = modtagelig Flämingsgold har haft et af de allerhøjeste udbytter i snit af de år, hvor sorten har deltaget i Landsforsøgene. Med et højt indhold af FEsv pr. 100 kg høster man med Flämingsgold rigtig mange foderenheder pr. ha. Sorten er middel stråstiv, middel i strålængde og middel modtagelig overfor meldug. Flämingsgold har det højeste udbytte af kerne og foderenheder af havresorterne på det danske marked. Flämingsgold er middel stråstiv og har middel tendens til nedknækning af strå. Sorten har middelgod resistens mod meldug, men er dog modtagelig. Resistensen mod havrebladplet og kronrust er ikke kendt. Sorten er modtagelig for nematoder Snit Flämingsgold Dominik Blanding Meldug Bladplet Strålængde Nematoder Flämingsgold 4,9 4,8 104 MM Dominik 4,8 2,2 89 RR Blanding 5,0 2,6 102 MM er fra Sortsinfo. Nematoder: RR = resistent, MM = modtagelig Stamm 6021*Stamm 6018 Bauer, Tyskland Anbefalet svampebekæmpelse ved moderat sygdomstryk: 0,25 ltr. Folicur eller 0,15 ltr. Aproach + 0,15 ltr. Folicur Nelson * Flämingsprofi KWS Saat, Tyskland Anbefalet svampebekæmpelse ved moderat sygdomstryk: 0,25 ltr. Folicur eller 0,15 ltr. Aproach + 0,15 ltr. Folicur

11 Notat: Forhandles af: For yderligere information, kontakt venligst: Vestjyllands Andel, tlf

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 Stærkt sortiment af vårsæd og e fterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Strategien

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 218 Stærkt sortiment af vårsæd og e fterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 214 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd økologi 2019 Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et stort udvalg af økologisk

Læs mere

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD VINTERSÆD2019 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v.

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vårsæd 2019 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Vårsæd 2019 Udsædsmængde Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal pr m 2 TKV

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Vårsæd og græsfrø 2018

Vårsæd og græsfrø 2018 N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd og græsfrø 2018 En produktion i vækst Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et pænt udvalg af økologisk såsæd til etablering

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2019 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Nielsen

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vårsæd 2018 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Hvem er vi? Det eneste alternativ ATR Landhandel DK ApS er et 100% ejet datterselskab

Læs mere

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning v. Planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard dyrkning Ved planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard Disposition: Årets forsøg og resultater Lokale erfaringer

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os?

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? V/Carsten Lundsteen, Syngenta Internationale trends Landmændene, på hele kloden, går lysere tider i møde Øget efterspørgsel på fødevarer

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark KerneMAJS 2012 Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark Er du begyndt at fodre med kernemajs? En højere selvforsyningsgrad, en bedre fodringsøkonomi, højere tilvækst og bedre sundhed

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

MERVÆRDI I KORNET. Anne Eriksen og Poul Christensen. Økologirådgivning Danmark 1 1

MERVÆRDI I KORNET. Anne Eriksen og Poul Christensen. Økologirådgivning Danmark 1 1 MERVÆRDI I KORNET Anne Eriksen og Poul Christensen Økologirådgivning Danmark 1 1 Indhold 1. del Forudsætninger for kvalitetsavl Generelle kvalitetskrav Brødhvede og brødrug Grynhavre og glutenfri havre

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Sortsvalg til marker med nematoder

Sortsvalg til marker med nematoder Information fra Nordic Sugar - Januar 2014 Bestilling af roefrø til 2014 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 8. januar 2014 fra kl. 6.00 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den senest

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

HYVIDO HYBRID VINTERBYG

HYVIDO HYBRID VINTERBYG HYVIDO HYBRID VINTERBYG STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS l Kernekvalitet på linje med de bedste toradede sorter l Tidlig høst = mere tid til rapssåning l Særdeles robuste og stresstolerante TM Grobund for

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen Vintersæd 2016/17 Sejet/DLG v. Ole Andersen 1 Vintersæd 2017 dlg s sortiment Vinterhvede Vinterbyg Benchmark Pistoria Sheriff Substance Hereford KWS Dacanto KWS Cleveland Hejmdal Frigg Matros nyhed nyhed

Læs mere

Økologisk sortsudvikling Vårbyg. Lene Krusell Vårbyg forædler

Økologisk sortsudvikling Vårbyg. Lene Krusell Vårbyg forædler Økologisk sortsudvikling Vårbyg Lene Krusell Vårbyg forædler 1 Udbytte Udbytte Udbytte Biotisk - sygdomme Abiotisk stress Generelle forædlingsmål Foder Malt Brød Stråstyrke Tidlighed Væksttyper 2 Forædling

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO).

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO). TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 13, 23. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vårsæd Skadedyr i korn Vanding MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Henning Frostholm Så kom der endelig

Læs mere

ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER

ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER Udvælgelse og sammensætning Hans Peder Lauridsen Projektet MixBar har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet. VÅRBYG 2017

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

nyheder og information fra danish agro November 2011 læs om

nyheder og information fra danish agro November 2011 læs om nyheder og information fra danish agro November 2011 læs om Danish Agro lancerer ny hjemmeside Hent dine produktkort på svinefoderblandinger på kundeportalen Nye tabelværdier for sojaproteinkoncentrater

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm Sortsejernes og erhvervsvirksomhedernes forventninger til øget samarbejde i branchen., Formand for Sammenslutningen af Danske Sortsejere. Frøet udgør starten på fødevarekæden og er samtidig en fantastisk

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere