Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Releasenote til Jobnet 12. august 2013"

Transkript

1 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt den 8. august 2013

2 Den 10. juni 2013 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT I JOBNET : ÆNDRET FUNKTIONALITET PÅ JOBNET : KRAV OM NEMID VED OPRETTELSE AF NY BRUGER : NY FÆLLES FOOTER JOBSØGER I JOBNET : NY MIN SIDE : NY VISNING AF JOBFORSLAG : ÆNDRET FUNKTIONALITET PÅ SIDERNE FOR FRAVÆR : ÆNDRINGER I HUSKESERVICE : KRAV OM NEMID VED TILMELDING AF IKKE SIKRE BRUGERE : TILMELDING FOR BORGERE UDEN NEMID : TILKNYTNING AF NEMID PÅ EN SIKKER PROFIL : LOG IN MED NEMID UDEN AT VÆRE OPRETTET : ÆNDRET FUNKTIONALITET VED BESTILLING AF NY ADGANGSKODE : OPHÆVELSE AF SPÆRRING : OPLYSNING OM SAGSBEHANDLER MANGLENDE I MØDEKVITTERING : BESKED TIL FLEKSJOBVISITEREDE OM TJEK AF JOBFORSLAG EFTER RASKMELDING : ANSÆTTELSESVILKÅR MANGLER I FLEKSJOBVISITEREDES CV JOBNETS ADMINISTRATIONSPORTAL : FEJL VED SØGNING AF STILLINGSBETEGNELSE VED ANNONCEOPRETTELSE ARBEJDSGIVER I JOBNET : NYT DESIGN FOR VIRKSOMHEDER PÅ JOBNET Side 2/32

3 1. Generelt i Jobnet Ad 1.1: Ændret funktionalitet på Jobnet Ved denne release er anden fase af indførelsen af et nyt design på Jobnet tilendebragt. Jobnet har i første fase fået ny forside med det nye design. I denne omgang har der været fokus på borgerne: Krav om oprettelse med brug af NemID: I november 2012 blev der indført krav om brug af NemID ved oprettelse af en ny virksomhed på Jobnet. Dette krav stilles nu også til borgere således, at de fremover udelukkende kan oprette en brugerprofil på Jobnet ved brug af NemID. Det betyder: o At alle ved oprettelse af en profil på Jobnet skal benytte NemID se nærmere under pkt o Borgere, der ved indførelsen af kravet om brug af NemID endnu ikke er sikre brugere skal, inden de kan melde sig ledige, knytte NemId til deres brugerprofil se nærmere under pkt o At en borger kun kan have ét CV på Jobnet, da de ved forsøg på oprettelse af et andet CV, vil få oplyst, at de i forvejen har en brugerprofil se nærmere under pkt Ændret funktionalitet på Min side: Med det nye design har Min side har fået en ny opbygning, der har gjort siden mere intuitiv for brugerne jf. pkt. 2.1 Ophævelse af spærring: Der indføres mulighed for, at borgeren selv kan ophæve en spærring af sin profil via login med NemID se nærmere under pkt Ændret funktionalitet ved glemt adgangskode : Der indføres mulighed for, at borgeren selv via NemID kan danne en ny adgangskode se nærmere under pkt. 2.9 Ændret funktionalitet på siderne for fraværsregistrering: Fraværsregistreringer og de kvitteringer, der vises for borgeren, er ændret fra at blive vist som en pop up til at være en del af registreringssiden se nærmere under pkt Footer: Den nye footer på Jobnets forside er blevet implementeret på siderne for både jobsøger og arbejdsgiver se nærmere under pkt. 1.3 For arbejdsgivere er Min side ligeledes ændret, men her er der udelukkende tale om opbygningen. Indholdsmæssigt er der ikke foretaget ændringer se nærmere under pkt Ad 1.2: Krav om NemID ved oprettelse af ny bruger I juni 2013 blev der oprettet en fælles log in-boks for alle brugere på Jobnet. Herfra var der dog forskellige valg, der skulle træffes i forhold til, om der var tale om en jobsøger, fleksjobvisiteret eller en virksomhed, der ønskede at oprette sig. Med denne release er der krav om, at alle, uanset om de er jobsøger eller virksomhed, skal benytte NemID ved oprettelse på Jobnet. Det har dermed yderligere strømlinet flowet for oprettelse. Side 3/32

4 Flowet for oprettelse af borgere gennemgås nedenfor. Fra den fælles log in-boks på Jobnets forside klikkes på knappen Opret mig - jf. ovenstående skærmdump, hvorefter borgeren kommer til nedenstående informationsside. Heraf det fremgår, at NemID skal anvendes, når man skal oprettes som bruger på Jobnet - det uanset om man er borger eller virksomhed: Ved klik på knappen Opret via NemID navigeres til siden Det offentlige Log-in-fællesskab hvor borger efter at have logget på med sine koder til NemID dirigeres tilbage til Jobnet og oprettelsen se skærmdump på næste side. Side 4/32

5 Vælg brugernavn og adgangskode: Designet er nyt, men borgeren skal udfylde og læse de samme ting som hidtil. Opret mig: Når brugernavn og adgangskode er indtastet, og borgeren har markeret for accept af vilkårene for brug af Jobnet, klikker han på knappen Opret mig. Log af Nem ID: Hvis borgeren alligevel ikke ønsker at oprette sig på Jobnet, kan han via knappen Log af Nem ID logge af NemID og dermed også afbryde oprettelsen af en profil på Jobnet. Kontakt supporten: Der vises kontaktoplysninger til Jobnetsupporten Politik om persondata: Linker til en beskrivelse af politik for persondata. Denne blev tidligere vist under tilmeldeflowet. Når borgeren har klikket på Opret mig, har han fået oprettet en profil på Jobnet. Da han er oprettet med brug af NemID, er han sikker bruger, og hans profil (CV-nummer) er kendt i DFDG. Brugeren får efter oprettelsen vist Min side se skærmdump på næste side. Side 5/32

6 Efter oprettelsen af brugerprofilen, kan borgeren efterfølgende vælge, om han vil logge på Jobnet med anvendelse af NemID eller brugerkoder. På Jobnet på mobilen vil brugeren fortsat kun kunne benytte brugerkoder. Min side beskrives nærmere i pkt. 2.1 Tilknytning af NemID til en i forvejen sikker bruger beskrives i pkt. 2.7 Hvis borgeren ikke har NemID er beskrevet i pkt. 2.6 Ad 1.3: Ny fælles footer Den nye footer, der blev introduceret på Jobnets forside i juni 2013, er nu blevet implementeret på Jobnetsiderne under borgere og virksomheder. Indholdet i footeren er uændret se skærmdump på næste side. Side 6/32

7 2. Jobsøger i Jobnet Ad 2.1: Ny Min side Min side for borgere er blevet tilrettet det nye Jobnetdesign og funktionalitet og ser ud som følger se skærmdump på næste side. Side 7/32

8 Side 8/32

9 Borgerens nye Min side er opdelt på følgende måde: 1. Overblik: a. Notifikationer b. Tjek dine jobforslag 2. Din status 3. Venstremenu 4. Genvejsknapper 5. Kontaktinfo til Jobcenter og supporten 6. Jobsøgertips: Andre veje til job 7. Jobnet på mobilen 8. Footer 9. Menulinie 1. Overblik Min side er opdelt i tre områder, hvoraf den midterste og bredeste del hurtigt viser brugeren, om han er logget på den korrekte Min side, idet der øverst med store typer er angivet borgerens fornavn. Borgerens status i forhold til bl. a. til- og afmelding er flyttet til øverst i højre kolonne jf. afsnit 2 - Din status. I området Overblik får borgeren desuden vist: 1a Notifkationer Notifikationerne med vigtige beskeder vises tydeligere end tidligere. Hver notifikation får sin egen blok og med angivelse af, om beskeden kan åbnes på siden via Læse mere eller med link åbnes til relevant side: Side 9/32

10 Ud over allerede kendte notifikationer er der oprettet to nye: o Post: Du har en ny besked fra en arbejdsgiver i din indbakke: Denne besked blev tidligere vist i venstremenuen med et tal i en parentes ud for menupunktet Indbakke. Da beskeder fra arbejdsgivere er vigtige at have fokus på, er oplysningen nu flyttet ud som en notifikation i overblikket. Notifikationen vil være tilgængelig i overblikket indtil, den er blevet læst. Fra notifikationen kan borgeren gå direkte til beskeden ved klik på Gå til besked. o CV: Du mangler at udfylde dele af dit CV: o Tidligere blev der vist en pop up for brugeren, når han loggede ud, om at CV et endnu ikke var færdigt. Denne er nu afløst af ovenstående notifikation, så beskeden vises, så snart borgeren logger på, og ikke når borgeren mener at være færdig på Jobnet og derfor er i gang med at logge af. Borgeren kan få vist følgende notifikationer afhængig af målgruppe: Notifikation Besked fra jobnet Ledighedskort/dagpengekort Jobplan/aktivering Oplysningsskema Næste møde Mail fra arbejdsgiver CV er ikke færdigt Målgruppe Alle Dagpengemodtagere Alle ledige der skal kvittere for jobplan/aktivering Sygedagpengemodtagere (er endnu ikke implementeret) Alle med et kontaktforløb Alle med et søgbart cv Alle, der mangler at udfylde CV De enkelte notifikationer vises i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Næste møde 2. Oplysningsskema 3. Jobplan/aktivering Side 10/32

11 4. Ledighedskort/dagpengekort 5. Besked fra arbejdsgiver 6. Besked fra Jobnet 7. CV er ikke færdigt 1b Tjek dine jobforslag Boksen med Tjek dine jobforslag vises udelukkende for dagpengemodtagere, kontanthjælpsansøgere og -modtagere/kontanthjælpsansøgere og -modtagere omfattet af integrationsprogram match 1 og tilmeldte uden ydelse, herunder dimittenter. Knappen Tjek dine jobforslag vises i en blå boks sammen med en beskrivende tekst for den situation, som borgeren befinder sig i. Tidligere blev knappen Tjek dine jobforslag vist, uanset om borgeren skulle tjekke jobforslag eller ej. Hvis ikke borgeren skulle tjekke forslag, blev knappen vist som udgrået. Fremover er knappen kun til stede, når borgeren skal tjekke jobforslag. Dette fraviges dog om natten mellem kl , mens der køres batchjob. I den periode vises knappen i udgrået stand. Det betyder, at såfremt borgeren er registreret med et fraværsforhold, der medfører, at han ikke skal tjekke jobforslag, vises knappen ikke, men udelukkende en sigende tekst evt. kombineret med en knap til afslutning af fraværsforholdet. Hvis fraværsforholdet er et af en type, som borgeren selv kan registrere på Min side, vil knappen Tjek dine jobforslag som hidtil - dynamisk ændres til en knap, der angiver, at borgeren kan afslutte det registrerede fraværsforhold: Knappen på Min side kan have følgende titler: Meld dig ledig Tjek dine jobforslag Afslut ferie Meld rask Side 11/32

12 Afslut midlertidigt arbejde Aktivér Tjek jobforslag-boksen, når borgeren har et registreret fraværsforhold, som kun kan ajourføres af jobcentret: OBS Fremover vil det kun være muligt at oprette sig som bruger på Jobnet med brug af NemID, eller ved at tilmelde sig i jobcentret. Det betyder, at alle nye brugere fremover er sikre brugere, og derfor ikke skal aktivere Min side. Knappen Aktiver vil derfor kun være aktuel i en periode på op til 3 uger efter releasen, for de borgere, der har oprettet sig som nye brugere, og har tilmeldt sig fra Jobnet uden NemID i perioden op til releasen. Mandag den 12. august 2013 vil der ligeledes kunne være dannet velkomstbreve med aktiveringskoder til de borgere, der har tilmeldt sig fredag den 9. august For de borgere, der mister deres aktiveringskode, vil der fortsat i Arbejdsmarkedsportalen kunne dannes et nyt velkomstbrev med aktiveringskode. I boksen med Tjek dine jobforslag bliver der fortsat vist en oplysning om, hvor mange jobforslag, der kan vises for borgeren, og hvor mange af disse, der er fra den seneste uge. Der bliver også vist link til henholdsvis Huskeservice og Historik. 2. Din status I øverste højre hjørne på Min side vises borgerens status i forhold til tilmelding, hvilken kontaktgruppe han tilhører, CV-nummer og om CV et er søgbart eller ej. Linket Gør dit CV ikke søgbart er dynamisk afhængigt af, om borgerens CV er færdigudfyldt eller ej, og om det er søgbart for arbejdsgivere eller ej. Side 12/32

13 Linket kan vises med følgende værdier: Gør dit CV færdigt Gør dit CV ikke søgbart Gør dit CV søgbart 3. Venstremenu Venstremenuen på Min side har fået mere plads, så den virker mere overskuelig. Funktionerne, der kan vælges, er de samme som hidtil, men nogle af selvbetjeningsværktøjerne har skiftet navne og positioner. Følgende menupunkter vises i venstremenuen dog afhængig af om borgeren, er sikker eller ikkesikker bruger: Mine aftaler vises kun for borgere, hvis CV er kendt i DFDG (sikker bruger) Giv besked vises kun for borgere, hvis CV er kendt i DFDG (sikker bruger) Min jobsøgning Historik omfanget af historik, der vises, afhænger af om borgerens CV er kendt i DFDG (sikker bruger) Indstillinger Hvis der under ovenstående menupunkter ligger undermenuer, vises dette med følgende ikon Nedenfor følger en oversigt af venstremenu og tilhørende undermenuer: Mine aftaler : Under Mine aftaler ligger de to tidligere menupunkter Møder og aftaler (der nu er omdøbt) og Jobplaner og aktivering : Indkaldelser og møder Jobplaner og aktivering Kendt problem: Fleksjobvisiterede skal ikke have adgang til menupunktet Jobplaner og aktivering, men har fået det efter denne release. Problemet forventes løst snarest muligt. Giv besked : Giv besked erstatter det tidligere menupunkt Status og tast selv, men hvor de enkelte selvbetjeningsområder nu har fået sit eget menupunkt. Status med overblikket over over aktuelle og fremtidige fraværsregistreringer benævnes fremover Mit fravær. Der vises både fraværsregistreringer foretaget af borgeren selv på Jobnet og fraværsregistreringer foretaget af jobcentret. Giv besked indeholder således følgende undermenuer afhængig af borgerens status: Mit fravær Ferie Sygdom Midlertidigt arbejde Side 13/32

14 Til og afmelding En eventuel fremtidig afmelding vises ikke under menupunktet Mit fravær, men vil være beskrevet i boksen til tjek dine forslag: Under det tidligere menupunkt Status og tast selv kunne borgeren ligeledes redigere sine kontaktoplysninger og tilmelde sig huskeservice. Disse funktioner er flyttet til menupunktet Indstillinger se nedenfor under Indstillinger. Kendt problem: Når borgeren melder midlertidigt arbejde på Jobnet, oplyses han i kvitteringen fejlagtigt om, at a-kassen oplyses om registreringen. Dette vil snarest muligt blive rettet. Min jobsøgning Under menupunktet Min jobsøgning er samlet de link, der alle relaterer sig til borgerens jobsøgning: Mine favoritjob hed tidligere Favoritter Mine ansøgninger Indbakke der vises ikke længere et tal for, hvor mange ulæste henvendelser, der ligger i indbakken, da disse henvendelser fremover vises som en notifikation på Min side se ovenfor under afsnit 1a - Notifikationer Historik Historik er det eneste menupunkt, der ikke har undermenuer tilknyttet. Ved historik foretages opslag på siden, hvor borgeren får vist sine registreringer. Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer på denne side. Indstillinger Undermenuerne til Indstillinger er alle kendte funktionaliteter: Personlige oplysninger lå tidligere under Status og tast selv Skift adgangskode Skift brugernavn Jobnet på mobilen Huskeservice lå tidligere under Status og tast selv. Ændringer i Huskeservice er nærmere beskrevet under pkt. 2.9 Vilkår Side 14/32

15 4. Genvejsknapper til registrering af fravær I højre side på Min side vises en række genvejsknapper, der alle viser ind til en af undermenuerne under venstremenuens Giv besked. Knapperne er dynamiske og vil vise de fraværstyper, som den enkelte borger har adgang til i forhold til hans status ved login. Følgende genvejsknapper til registrering af fravær vil kunne blive vist: 5. Kontaktinfo til jobcenter og support På Min side bliver der under Din status i højresiden vist links til borgerens jobcenter og kontaktoplysninger til Jobnetsupporten. 6. Boks med jobsøgerlinks Under boksen til Tjek dine jobforslag vises fire links til hvor eller hvordan, man på anden vis kan søge arbejde: Tidligere blev disse links først vist, når borgeren havde klikket på knappen Tjek dine jobforslag. Den tidligere visning indeholdt yderligere to links til henholdsvis Kontakt dit jobcenter og Gentænk dine jobønsker. Kontakt dit jobcenter er flyttet op på Min side se afsnit 5 - Kontaktoplysninger og Gentænk dine jobønsker vises fortsat, når borgeren har klikket på Tjek dine jobforslag, men er dog omdøbt til Redigér dine jobønsker jf. afsnit 1b - Tjek dine jobforslag. 7. Jobnet på mobilen Under genvejsknapperne i højresiden på Min side vises endnu et genvejslink Jobnet på mobilen. Genvejslinket vises kun så længe, borgeren ikke er tilmeldt Jobnet på mobilen. Når der klikkes på billedet, åbnes siden Jobnet på mobilen, der ligger under venstremenupunktet Instillinger se afsnit 3 - Venstremenu. 8. Footer Footeren er beskrevet ovenfor i pkt. 1.4 Side 15/32

16 9. Menulinjen Menulinjen øverst på Min side er ikke ændret og indeholder den samme funktionalitet som hidtil. Ad 2.2: Ny visning af jobforslag Når borgeren har tjekket jobforslag vises som hidtil listen over jobforslag: Jobforslag vises fremover i bokse, så det enkelte jobforslag og tilhørende oplysninger er nemmere at orientere sig i - se skærmdump på næste side. Side 16/32

17 Der er foretaget følgende ændringer i visningen af annoncer på Min side: Hvis virksomheden har et logo tilknyttet annoncen, vises det i venstre side under titlen. Hvis annoncen er blevet publiceret inden for de seneste 7 dage, vises en skrå markering i øverste højre hjørne af annonceboksen med oplysningen Nyt. Når borgeren har læst annoncen ændres markeringen til Set jf. ovenstående skærmdump, hvor begge situationer vises. Under data om annoncen i form af annoncetitel, virksomhed og en teaser med uddrag fra annoncen vises oplysning om: o om annoncen er en Jobnetannonce eller en høstet annonce, o dato for publicering på Jobnet o hvilken kommune arbejdsstedet ligger i o ansøgningsfrist Ikonerne til markering af annoncen som favoritannonce, deling af annoncen på LinkedIn og Facebook samt Tip en ven er nu placeret i nederste højre hjørne. Side 17/32

18 Under listen af jobforslag stilles borgeren over for spørgsmålet: Dette med henblik på, at borgeren overvejer, om han har registreret de korrekte jobønsker i sit CV og jobønsker, eller om en søgning via Find job, hvor der kan registreres flere søgekriterier vil være en bedre mulighed. Knappen Redigér dine jobønsker fører til CV og jobønsker, og knappen Find job fører borgeren over til annoncesøgesiden. Ad 2.3: Ændret funktionalitet på siderne for fravær Når en borger registrerer et fravær på Jobnet, er der normalt blevet vist en pop up til indtastning af den periode, hvor fraværet er gældende, lige som kvitteringen på registreringen er blevet vist i en pop up. Fremover vil fraværsregistreringen ske på selve fraværssiden og kvitteringen blive vist på registreringssiden se skærmdump på næste side. De borgere, der har en registreret , modtager fortsat kvittering på . Eksempel på fraværsregistrering: Side 18/32

19 Eksempel på kvittering af en fraværsregistrering: Indkaldelser til samtaler og møder samt oplysningen om en jobplan/aktivering vises fortsat som pop up. Ad 2.4: Ændringer i Huskeservice Ved valg af Huskeservice under venstremenupunktet Indstillinger på Min side får borgerne fremover vist en generel information om huskeservice med en oplistning af mulighederne for at modtage påmindelser om tjek af jobforslag indkaldelse til samtale/møde kvittering for jobplan og aktivering at huske at logge på CV Side 19/32

20 Ved klik på knappen Tilføj huskeservice åbnes pop up, hvor borgeren som hidtil kan vælge huskeservice via SMS og/eller . Vær opmærksom på, at det først er i pop up en, at borgeren få oplyst, hvilke påmindelser den pågældende borger kan modtage: Eksempel på tilmelding til Huskeservice som dagpenge- og kontanthjælpsmodtager: Dagpengemodtagere, jobklare kontanthjælpsmodtagere og tilmeldte uden ydelse herunder Side 20/32

21 dimittenter kan som hidtil tilmelde sig påmindelser om tjek af jobforslag indkaldelse til samtale/møder kvittering for jobplan og aktivering frist for at udfylde oplysningsskema (for sygedagpengemodtagere er endnu ikke implementeret) Fleksjobvisiterede og fleksjobansatte får vist en tilmelding til Huskeservice med mulighed for tilmelding til påmindelser om Indkaldelse til samtale/møder Kvittering for jobplan og aktivering At huske at logge på CV. Et CV gøres automatisk Ikke-søgbart / Ikke tilgængeligt for søgning efter 12 uger uden login på Jobnet. Ved tilmelding til Huskeservice vil fleksjobvisiterede modtage påmindelse om logge på Jobnet: o Efter 10 uger uden login på Jobnet modtager borgeren en påmindelse om at CV et bliver sat Ikke-søgbart / Ikke tilgængeligt for søgning, hvis ikke borgeren logger på Jobnet senest 2 uger efter. Borgeren modtager følgende besked: Du skal logge dig på Jobnet senest [dato] for at dit CV er søgbart. Du skal have et søgbart CV for at kunne modtage ydelse. Venlig hilsen Jobnetsupporten o Efter 13 uger uden login på Jobnet modtager borgeren en påmindelse om, at CV et er sat Ikke-søgbart / Ikke tilgængeligt for søgning på grund af manglende login på Jobnet. Borgeren modtager følgende besked: Dit CV er ikke søgbart mere, da det er mere end 3 måneder siden, du sidst loggede ind. Du kan gøre dit CV søgbart på Min side i øverste højre hjørne. Du skal være opmærksom på, at du skal have et søgbart CV for at kunne modtagelse ydelse. Venlig hilsen Jobnetsupporten Kendt problem: Jobnet sender mails til alle brugere på Jobnet efter henholdsvis 10 og 13 uger uden login på Jobnet dette uanset om brugeren er tilmeldt huskeservice eller ej. Fleksjobvisiterede og fleksjobansatte, der er tilmeldt huskeservice vil derfor få 2 s om inaktivering af CV efter henholdsvis 10 og 13 uger uden login på Jobnet. Kendt problem: Fleksjobvisiterede skal endnu ikke kvittere for aktiveringstilbud digitalt. Derfor kan oplysningen i huskeservice om kvittering for jobplan og aktivering ikke korrekt. Ad 2.5: Krav om NemID ved tilmelding af ikke sikre brugere Borgere, der inden releasen har oprettet et CV på Jobnet, men hvor CV et endnu ikke er kendt i DFDG (ikke-sikker bruger), kan forsat logge på Jobnet med brugernavn og adgangskode og arbejde med deres CV og jobsøgning. Skal de imidlertid meldes ledige eller have et CV som fleksjobvisiteret, skal de have tilknyttet deres NemID til deres profil på Jobnet. Side 21/32

22 Når disse borgere efter releasen logger på Jobnet med brugernavn og adgangskode til Jobnet, får de vist Min Side med knappen Bekræft din ID se skærmdump på næste side. Under knappen Bekræft din ID findes en kort beskrivelse til borgeren om, hvornår og hvorfor han skal bruge sin NemID, ligesom der er et link til supportsiden med en kort vejledning om, hvordan man knytter NemID på sin profil. Ved klik på knappen Bekræft din ID navigeres til Det offentlige log-in-fællesskab hvor borgeren logger på med sine brugerkoder til NemID. Herefter vender han automatisk tilbage til Min side, hvor NemID er blevet tilknyttet. Borgeren kan nu melde sig ledig, eller hvis han er fleksjobvisiteret, er hans CV blevet kendt i DFDG se skærmdump på næste side. Side 22/32

23 Ad 2.6: Tilmelding for borgere uden NemID Nogle borgere har endnu ikke NemID og kan derfor ikke oprette sig på Jobnet. Disse borgere skal møde i deres jobcenter med henblik på tilmelding via de kommunale sagsbehandlingssystemer. Forsøger borgeren at melde sig ledig uden for jobcentrets åbningstid, har han ingen dokumentation for, at han har gjort et forsøg, og at tekniske forhindringer har umuliggjort en tilmelding. Borgeren kan derfor sende en besked om tilmeldingsforsøget til Jobnetsupporten. På siden Opret dig som bruger findes der under knappen Opret via Nem ID et link til supportsiden hvor der dels findes yderligere orientering om, hvordan borgeren skal forholde sig og et link til en blanket, borgeren skal udfylde og indsende til Jobnetsupporten se skærmdump på næste side. Side 23/32

24 Jobnetsupporten registrerer henvendelsen i feltet Kommentar i DFDG med følgende tekst: Jobnetsupporten har den dd.mm.åååå modtaget henvendelse fra borgeren med besked om, at borgeren den dd.mm.åååå har forsøgt at melde sig ledig på Jobnet, men at pågældende ikke har NemID. Efter registreringen sendes en til borgeren med følgende ordlyd: Jobnetsupporten har den dd.mm.åååå registreret din henvendelse om, at du den dd.mm.åååå har forsøgt at melde dig ledig, men at du ikke havde NemID. Dit jobcenter har adgang til at se registreringen. Hvis du er medlem af en a-kasse, kan denne også se registreringen. VIGTIGT: Registreringen af din henvendelse er ikke en tilmelding som ledig. Du skal derfor huske at møde i jobcentret på førstkommende åbningsdag for at blive meldt ledig. Venlig hilsen Jobnetsupporten Det er både på Jobnetsupportsiden og i mailen til borgeren præciseret, at henvendelsen og registreringen ikke svarer til en tilmelding, hvorfor det er vigtigt, at borgeren møder i sit jobcenter på førstkommende åbningsdag. Ad 2.7: Tilknytning af NemID på en sikker profil For borgere, der allerede er sikre brugere, er der ikke et krav om at de skal knytte deres profil på NemID, men det vil altid være en fordel at gøre det, da han dermed både kan logge på Jobnet med NemID og med brugerkoder, hvilket giver en fleksibilitet for brugeren. Side 24/32

25 Tilknytning af NemID til en allerede sikker bruger sker via den fælles log in-boks på Jobnets forside, hvor der klikkes på knappen Nem ID. På Det offentlige log-in-fællesskab, logger han på med sine brugerkoder, hvorefter han automatisk navigeres til Min side, og NemID er nu blevet knyttet til Jobnetprofilen. Hvis borgeren har flere Jobnetprofiler: NemID kan kun være tilknyttet én Jobnetprofil. Nogle borgere har dog flere Jobnetprofiler (CV er) og kan glemme hvilken profil, de har tilknyttet NemID på. Hvis en borger har flere Jobnetprofiler og har koblet NemID på én af disse profiler, vil han ved indlogning på en anden profil få vist få vist knappen Bekræft din ID. Aktiverer borgeren knappen, får han vist følgende meddelelse på Min Side. Prøver en borger at oprette sig med NemID via den fælles log in-boks på Jobnets forside Opret mig, navigeres borgeren automatisk til den Jobnetprofil der er kendt i DFDG og får følgende meddelelse på Min Side - se skærmdump på næste side. Side 25/32

26 Ad 2.8: Log in med NemID uden at være oprettet Hvis en borger med NemID men uden en profil på Jobnet - via den fælles log in-boks på Jobnets forside klikker på knappen Nem ID under Allerede bruger, vil han ikke være kendt i Jobnet/DFDG. Han vil derfor få vist nedenstående side med hjælp til, hvordan han kommer videre se skærmdump på næste side. Side 26/32

27 Ad 2.9: Ændret funktionalitet ved bestilling af ny adgangskode Borgere, der er sikre brugere og har glemt adgangskode, kan som hidtil på Jobnet bestille en ny adgangskode, der sendes med posten. Denne funktionalitet er uændret, men da mange borgere, ofte har brug for en ny adgangskode med det samme og derfor ikke kan afvente posten, er der implementeret mulighed for, at borgeren selv kan danne en ny adgangskode uden at skulle afvente posten. Fra den fælles log in-boks på Jobnets forside klikkes på linket Glemt din adgangskode?, hvorefter borgeren får peæsenteret nedenstående side, hvor han skal vælge, at han er Borger se skærmdump på næste side. Side 27/32

28 Ved valg af Borger bliver han præsenteret for tre valgmuligheder se skærmdump på næste side. Side 28/32

29 Log på med Nem ID: Via linket NemID bliver borgeren navigeret til Det offentlige log-infællesskab. Når borgeren har anvendt koderne til NemID får han mulighed for at oprette en ny adgangskode se skærmdump på næste side. Side 29/32

30 Efter Gem ny adgangskode navigeres borgeren over på Min Side. Borger, der ikke er kendt i DFDG eller sikre brugere, kan som hidtil ikke selv bestille ny adgangskode. De skal enten oprette sig som nye brugere med NemID eller kontakte Jobnetsupporten. Ad 2.10: Ophævelse af spærring Når en borger får sin adgangskode til Jobnet spærret, har han hidtil enten skulle afvente en ny adgangskode med posten eller kontakte Jobnetssupporten/jobcentret. Med kravet om brug af NemID, er det muligt for borgeren selv at ophæve spærringen, ved at logge sig på med NemID. Se yderligere beskrivelse i pkt Ad 2.11: Oplysning om sagsbehandler manglende i mødekvittering Ved samtaler og møder indkaldt i Jobcenter Planner, vises på Jobnet, hvilken sagsbehandler borgeren skal til samtale/møde med. Ved accept af indkaldelsen til samtale/møde blev navnet på sagsbehandleren vist i selve indkaldelsespop up en, men ikke vist i kvitteringen. Denne fejl er rettet, så sagsbehandler også fremgår af kvitteringen. Side 30/32

31 Ad 2.12: Besked til fleksjobvisiterede om tjek af jobforslag efter raskmelding Borgere i kontaktgruppe 7 Fleksjobvisiterede fik efter raskmelding samme dag som sygemelding fejlagtigt vist besked på Min side om, at borgeren ikke er tilmeldt og derfor ikke kan tjekke jobforslag, Fejlen er rettet. Ad 2.13: Ansættelsesvilkår mangler i fleksjobvisiteredes CV For flere fleksjobvisiterede er ansættelsesvilkåret Søger fleksjob forsvundet fra deres CV. Det betyder, at virksomheder ikke kan fremsøge CV et med søgekriteriet Fleksjob. Fejlen er rettet, men kræver en efterfølgende datagenopretning, der foretages snarest muligt efter releasen. 3. Jobnets administrationsportal Ad 4.1: Fejl ved søgning af stillingsbetegnelse ved annonceoprettelse Ved annonceoprettelse opstod der fejl, når man søgte efter stillingsbetegnelser i feltet Søg efter stilling. Der var ikke tale om fejl ved søgning på alle stillingsbetegnelser. Fejlen er rettet. 4. Arbejdsgiver i Jobnet Ad 3.1: Nyt design for virksomheder på Jobnet Designet på Min side for virksomheder er opdateret, så venstremenúen analogt til Min side for jobsøgere - har fået mere plads, så den virker mere overskuelig, ligesom footeren altid vises på siderne for virksomheder se skærmdump på næste side. Side 31/32

32 Side 32/32

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 10. juni 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation)

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Version: 6.1 Oprettet den 31. oktober 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Dimittend /Nyuddannet Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år) 3 - Vil du søge om en

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3 V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Uden ydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år / under 25 år for a-kassemedlemmer

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. februar 2014 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 23. januar 2012 i HP Helpdesk Version: 1.1 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 3.0 Oprettet den 14. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 Uddannelsesniveau 3 Kun for borgere under 30

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Hvad er aktiviteter? Her kan du læse, hvordan du skriver fx arbejdstimer, sygdom og ferie på dit

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Version: 1.0 Oprettet den 11. marts 2019 Den 18. marts 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Version: 1.0 Oprettet den 7. september 2018 Den 17. september 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen Vejledning i forbindelse med CV-samtalen A-kassen LH 8. udgave, september 2015 Indhold 1. Forventninger til dig som ledig 2 2. Vejledning til CV på Jobnet.dk 3 3. Sådan redigerer du i dine kontaktinformationer

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Planner: 1. ADMINISTRATION... 3 1.1: MENUPUNKTET

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Releasenote til Jobnet 28. april 2014

Releasenote til Jobnet 28. april 2014 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 28. april 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Vi anbefaler NemID.

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 17. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere