Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers."

Transkript

1 Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten af de ansatte for støtte og vejledning under praktikopholdet i Naturvidenskabernes Hus. Uden praktikopholdet og hjælpsomheden fra primært Mai Louise Andersen havde det ikke været muligt at skrive denne opgave. Desuden en meget stor tak til Kåre Fiedler Christiansen for korrekturlæsning og børnepasning. Til sidst en tak til Alan Hjorth Hansen for råd og vejledning i forbindelse med opgaven.

2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning Problemformulering Forkortelser og definitioner Afgrænsning Metode Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Interviews med virksomhedsledere PEST-analyse Konkurrencesituationen Konkurrentanalyse Købsadfærd SWOT Målplan Implementering Markedsføring Budgetter Kildekritik Om Naturvidenskabernes Hus Nuværende strategi for erhvervsklubben Medlemmer Arrangementer og fordele Brug af virksomheder og repræsentanter Økonomi Markedsføring Min vurdering af den nuværende situation Primære data Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Forarbejde Indsamling Databehandling Mailinterviews Forarbejde Indsamling Databehandling Opsummering...12

3 9 PEST-analyse P - Politisk E - Økonomisk S - Socialt T - Teknologisk Opsummering Konkurrencesituationen Porter's Five Forces Købernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Truslen fra nye udbydere Leverandørenes forhandlingsstyrke Konkurrencesituationen i branchen Opsummering Positionering Hvad ønsker kunderne? Hvad gør konkurrenterne? Positionering af konkurrenter Positioneringskort Opsummering Positionering af NVH's erhvervsklub Positioneringsstrategi Opsummering Købsadfærd Faktorer der påvirker købet Personlige faktorer Sociale faktorer Organisatoriske faktorer Faktorer fra omverden Købstyper Nykøb Rutinekøb Fastlæggelse af køberens valgkriterier Købscenteret Gatekeepers Influenter Brugere Købere Beslutningstagere Opsummering...33

4 13 SWOT Ny målplan for NVH's erhvervsklub Mission og vision Mission Vision Operationelle mål Mål Mål Mål Mål Implementering Organisatorisk Strategi Plan Eksponering i og i forbindelse med NVH Mulighed for at leje lokaler i NVH med rabat Mulighed for at bruge NVH til team-building Mulighed for at invitere kollegaer fra andre virksomheder Mulighed for at blive brugt i undervisningsforløb Online netværksmuligheder Arrangementer Budget for implementering Markedsføring Strategi Plan Product Price Place Promotion Tidsplan Økonomi Samlet økonomi Konklusion...56 Litteraturliste Bilagsliste

5

6 1 Indledning Formålet med denne hovedopgave er at præsentere en analyse og strategi for hvordan Naturvidenskabernes Hus' erhvervsklub kan udvikles og relanceres, så den kan blive en styrke for Naturvidenskabernes Hus - både økonomisk, markedsføringsmæssigt og i arbejdet med at gøre børn og unge interesserede i teknik og naturfag. Baggrunden er, at erhvervsklubben ikke har været et indsatsområde for Naturvidenskabernes Hus og der er i øjeblikket ingen medlemmer selvom prisen for medlemsskab for nyligt er blevet sat væsentligt ned 1. Hovedopgaven består af tre dele og en konklusion. Kapitlerne 2-6 præsenterer det arbejde der ligger til grund for analyse og strategi, kapitlerne 7-13 beskriver analysen af erhvervsklubbens muligheder og kapitlerne indeholder anbefalinger til målsætning, strategi og plan for relancering af erhvervsklubben. Endelig indeholder kapitel 18 opsummering og konklusion. 2 Problemformulering Der beskrives hvad Naturvidenskabernes Hus selv har tænkt og gjort i forhold til erhvervsklubben indtil nu og hvordan andre virksomheder har grebet deres erhvervsklubber an, herunder den økonomiske del. Ved hjælp af interviews udarbejdes en analyse over hvad der kan få virksomhederne til at melde sig ind i en erhvervsklub og hvilke kommandoveje i virksomhederne der skal arbejde gennem. Tillige vurderes hvilke målgrundlag der skal være for erhvervsklubben for at både medlemmer og Naturvidenskabernes Hus får noget positivt ud af samarbejdet og hvordan disse målgrundlag kan realiseres. Slutteligt udvikles en implementationsplan og en markedsføringsplan for hvordan erhvervsklubben kan relanceres med tilhørende økonomiske udregninger. 1 Se bilag 1 og 1

7 3 Forkortelser og definitioner Dette kapitel definerer forkortelser og udtryk der bliver brugt senere i opgaven. MLA NVH Mai Louise Andersen, direktør for Naturvidenskabernes Hus. Daglig brugt forkortelse for både virksomheden Naturvidenskabernes Hus A/S og selve bygningen Naturvidenskabernes Hus A/S har til huse i. Unge naturfagligt uddannede Folk under 40 år, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse indenfor teknik eller naturfag med fokus på udvikling og/eller produktion af fysiske produkter. 4 Afgrænsning I det følgende er der gennem et grundigt analysearbejde udarbejdet en strategi og plan for relanceringen af NVH's erhvervsklub. Af forskellige grunde er visse mulige elementer ikke medtaget i analysearbejdet og strategi- og planlægningen, selvom de muligvis kunne have givet et større udbytte. Segmentering og målgruppevalg er defineret i stedet for analyseret, da der er to indlysende målgrupper, der er veldefinerede og afgrænsede. Målgrupperne er desuden i overensstemmelse med de målgrupper der er sat fra NVH's side. De to målgrupper er: Virksomhedsmålgruppe Små, mellemstore og store virksomheder der arbejder med udvikling og/eller produktion af fysiske produkter og har unge naturfagligt uddannede ansat. Geografisk placeret i den østlige del af Midtjylland. Repræsentantmålgruppe Folk under 40 år, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse indenfor teknik eller naturfag med fokus på udvikling og/eller produktion af fysiske produkter og som er ansat i en af virksomhederne i virksomhedsmålgruppen. 2

8 I bearbejdningen af de indsamlede primære data har det vist sig at de er begrænsede og der kunne derfor med fordel have været lavet opfølgende analyser. Det har der imidlertidig ikke været mulighed for i forbindelse med denne opgave. Der er ikke udarbejdet en egentlig konkurrentanalyse, men en analyse af konkurrencesituationen på markedet for erhvervsgrupper. Det skyldes, at det er meget svært at sammenligne erhvervsklubber direkte på grund af den store differentiering, men at det stadig er relevant at have et indblik i konkurrencesituationen. På grund af opgavens begrænsede omfang har det ikke været muligt at komme med udkast til markedskommunikation på baggrund af positioneringsstrategien og markedsføringsplanen. 5 Metode Her følger en kort beskrive hvilke metoder der er valgt benyttet og hvorfor disse er relevante. 5.1 Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Et spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede er udviklet og arbejdet med ud fra en model af markedsanalyseprocessen 23. Denne model er valgt fordi den kommer rundt om de vigtigste aspekter i arbejdet med markedsanalyser. Der er valgt at benytte spørgeskemaer, da det er en effektiv måde kvantitativt at afdække repræsentantmålgruppens behov og ønsker, samtidig med at det er nemt at analysere en større population. 5.2 Interviews med virksomhedsledere Mailinterviews med virksomhedsledere er foregået ved at MLA har kontaktet virksomhedslederne og vedhæftet mine spørgsmål. Et personligt interview med mulighed for at stille uddybende spørgsmål kunne have været et bedre alternativ, men NVH har ønsket at det foregik pr. og dette er naturligvis blevet respekteret. Interviews er valgt, da det drejer sig om en mindre population og dermed er muligt 2 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, figur Se bilag 2 3

9 kvalitativt at afdække virksomhedsmålgruppens arbejdsmetoder, behov og ønsker. 5.3 PEST-analyse Der er valgt udarbejdelse af en PEST-analyse 4 fordi det er et godt redskab til at få et overblik over den omverden man befinder sig i. I dette tilfælde bruges PEST-analysen til at undersøge dele af de potentielle medlemsvirksomheders omverden. Den benyttes til at finde ud af hvilke faktorer der kan bruges i markedsføringen og i forbindelse med udvikling af strategien for NVH's erhvervsklub. 5.4 Konkurrencesituationen Til at analysere branchesituationer er anvendt en af de mere traditionelle teorier: Porters Five Forces 5. Den er valgt fordi den beskæftiger sig med konkurrencesituationen i hele branchen. 5.5 Konkurrentanalyse Tre konkurrenter er udvalgt til konkurrentanalysen - alle fra gruppen med sociale og markedsføringsmæssige formål 6. Valgkriterierne har været geografisk målgruppeområde (ARoS og Den Jyske Opera) eller tilnærmelsesvist samme formål (Experimentarium). For at undersøge om der er en sammenhæng mellem pris og medlemstal og mellem arrangementsantal og medlemstal er der er udviklet positioneringskort Købsadfærd Til at belyse de potentielle kunders købsadfærd er de relevante modeller fra bogen International Markedsførings 8 kapitel 7 benyttet. Det drejer sig om en model for hvilke faktorer der påvirker et køb 9, en model for hvilken type køb der er tale om 10 og en model for hvilke personer og grupper der påvirker købsbeslutningen 11. Tilsammen kommer de 4 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 5, afsnit 2 5 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 9, afsnit 2 6 Se kapitel 10 7 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 13, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 7, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 7, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 7, afsnit 3.5 4

10 anvendte modeller godt rundt om købssituationen og analysen af købsadfærden kan benyttes når markedsføringsplanen skal udarbejdes. 5.7 SWOT For at samle op på resultaterne fra de tidligere analyser, benyttes en SWOT-analyse 12. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threaths, altså styrker, svagheder, muligheder og trusler. Metoden sikrer at opsamlingen kommer omkring både interne og eksterne faktorer - positive såvel som negative. SWOT-analysen er som sagt en opsamling af tidligere resultater og bruges i dette tilfælde som forberedelse til at finde målgrundlag og til at udvikle en strategi for NVH's erhvervsklub. 5.8 Målplan Med udgangspunkt i udarbejdelsen af mission og vision for NVH's erhvervsklub er der udviklet en målplan for NVH's erhvervsklub. De fire mål i målplanen er udarbejdet med udgangspunkt i SMART-princippet 13. SMART-princippet sørger for at målene kan bruges til noget konkret og at de ikke bliver højtragende og alt for visionære. 5.9 Implementering I forbindelse med de forandringer der skal ske i NVH er det vigtigt at sikre at medarbejderne er med hele vejen og strategien for at opnå dette tager udgangspunkt i de tre faser i Kotters otte-trins-model Markedsføring Udviklingen af markedsføringsplanen har udgangspunkt i de 4 P'er: Product, Price, Place and Promotion 15, da de skaber overblik over erhvervsklubbens handlingsparametre. Der er udarbejdet et Ganttkort 16 for at skabe overblik over markedsføringsprocessen. 12 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, kapitel 4, afsnit Der er mange varianter af SMART-princippet, men denne udgave er brugt i undervisningen på markedsføringsøkonomiuddannelsen uden kildeangivelse 14 Organisation, Kjær, Henrik et al, kapitel 12, afsnit International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, 2008, kapitel 1, afsnit Project Management -a complete guide; Tonnquist, Bo et al, side

11 5.11 Budgetter Budgetterne er udarbejdet gennem build-up metoden 17, som samler delbudgetterne i et totalbudget. Metoden er valgt da budgettet er udarbejdet for at finde den samlede økonomiske belastning ved de foreslåede planer og da der ikke i forvejen er sat et fast budget for erhvervsklubben. 6 Kildekritik Som kilder er der brugt primære data fra spørgeskema, mailinterviews og kommunikation med MLA og sekundære data fra bl.a. NVH's hjemmeside, konkurrenters hjemmesider, statistik og undersøgelser fra andre kilder, lovgivning og NVH's regnskab. Desuden er benyttet faglitteratur om markedsføringsøkonomi. I forbindelse med spørgeskemaet har det været meget svært at få nok respondenter og da respondenterne desuden er bekvemmelighedsudvalgte må resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen anvendes med en vis forsigtighed. Der er kun kommet en enkelt besvarelse på mailinterviewene, så hvor besvarelser fra mailinterviews er brugt skal man være opmærksom på at det kun er besvarelse fra en virksomhed der ligger til grund, og at der ikke nødvendigvis kan generaliseres over dette. Resultaterne af analyserne kan på grund af de relativt få besvarelser kun give et godt fingerpeg, og bør understøttes af en bredere analyse for at skabe større empirisk evidens. Mange erhvervsklubber hedder noget der ikke inkluderer ordet erhvervsklub. Det har gjort det vanskeligt at lokalisere konkurrenter og sandsynligvis er der erhvervsklubber der er blevet overset i forbindelse med analysen af konkurrencesituation. Ved udvælgelse af kilder til sekundære data er der lagt vægt på kildernes troværdighed. Dog skal det bemærkes at både konkurrenterne og NVH på deres hjemmesider forsøger at give det mest positive indtryk. 17 Erhvervsøkonomi, Steen Steensen, Sejr et al, afsnit 5.2 6

12 7 Om Naturvidenskabernes Hus NVH startede som et samarbejde mellem Bøgeskovskolen i Bjerringbro og Bjerringbro Gymnasium. De ønskede et undervisningsfællesskab indenfor de naturvidenskabelige fag og fælles faciliteter til undervisningen 18. Hurtigt blev der flere interessenter i projektet, både fra undervisningsverdenen, erhvervslivet og det offentlige og projektet voksede sig større 19. I løbet af nogle år kom finansieringen på plads og i marts 2008 blev første spadestik til selve Naturvidenskabernes Hus taget oktober 2009 var huset (næsten) klar og blev indviet af daværende undervisningsminister Bertel Haarder 21. NVH arbejder i tre spor: Undervisningsforløb for børn og unge fra 0. klasse til 3. årgang på de gymnasiale uddannelser, undervisningsforløb/kurser for undervisere i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser og nyudvikling af undervisningsforløb til folkeskolen og de gymnasiale uddannelser i samarbejde med erhvervslivet. En af grundstenene for NVH er samarbejdet med erhvervslivet - det er meningen at eleverne skal opleve hvorfor de naturvidenskabelige og tekniske fag er så vigtige for samfundet og at de dermed bliver inspirerede til at overveje en naturvidenskabelig eller teknisk karriere. Dette samarbejde mellem erhvervslivet og undervisningsverdenen er noget ganske unikt. NVH har siden starten haft en erhvervsklub som skulle understøtte dette samarbejde. NVH er organisatorisk delt op i to dele: En fond, der ejer lokaler og materialer og et A/S, som står for undervisning og udvikling og som lejer lokaler og materialer af fonden 22. Den daglige drift ledes af direktør Mai Louise Agerskov og der er i øjeblikket seks fastansatte og et varierende antal midlertidigt tilknyttede

13 7.1 Nuværende strategi for erhvervsklubben Et af de store problemer for den nuværende erhvervsklub er at der ikke er en strategi. Det er ikke et indsatsområde i NVH, og at erhvervsklubben eksisterer, fremgår ikke engang af årsregnskabets ledelsesberetning for Medlemmer Der er i øjeblikket ingen medlemmer af erhvervsklubben og der har ikke tidligere været nogen. Der har ikke været nogen målsætning om antallet af medlemmer eller antallet af arrangementer i erhvervsklubben, udelukkende en økonomisk målsætning Arrangementer og fordele Hvad man som medlemsvirksomhed har kunnet få ud af et medlemsskab af NVH's erhvervsklub har ikke været helt klart og kun vagt formuleret. På hjemmesiden 24 står der ting som "Mulighed for at fremme viden om virksomhedens teknologi og produkter", men ikke noget om hvem det er der skal vide mere om virksomhedens teknologi og produkter eller hvordan de skal komme til det Brug af virksomheder og repræsentanter En af de vigtigste formål med NVH's erhvervsklub er at NVH skal få adgang til at bruge cases fra virksomhederne og virksomhedernes repræsentanter i arbejdet med at få børn og unge til at interessere sig for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Ideen er at når børn og unge kan se at de lidt tørre fag kan bruges i praksis, så bliver de mere virkelighedsnære og interessante Økonomi Oprindeligt var det et mål, at erhvervsklubben skulle bidrage betragteligt til driften af NVH - omkring kroner om året. Men det har været nødvendigt at nedjustere målet kraftigt. I dag er det blot et mål at det løber rundt økonomisk. MLA vurderer at det vil være omkring kroner om året Årsregnskab 2009 fundet via Navne & Numre Erhverv Se bilag 3 8

14 Prisen for medlemsskab af erhvervsklubben er blevet ændret siden åbningen. I starten var der differentierede priser for medlemsskab, fra kroner for en virksomhed med under 10 ansatte op til kroner for en virksomhed med mere end 100 ansatte. 26 Som følge af manglende medlemmer er prisen i dag nedsat til kroner uanset virksomhedens størrelse. Det svarer til at der skal være 40 medlemmer af erhvervsklubben for at det økonomiske mål er nået. Denne prisnedsættelse er udelukkende annonceret på hjemmesiden og har ikke medført nogle medlemmer Markedsføring Markedsføringen består i dag i en underside på hjemmesiden 27 og udskrevne flyers der ligger i huset og som bliver lagt frem når der er arrangementer, hvor der deltager potentielle medlemmer. Der har ikke været annonceret i hverken dag- eller fagblade eller forsøgt personlig kontakt til virksomhederne. 7.2 Min vurdering af den nuværende situation Min vurdering af den nuværende situation er, at vilkårene for erhvervsklubben ikke har været til stede. Manglende planlægning og markedsføring har givet dårlige vilkår for at skaffe medlemmer til en erhvervsklub. For at få en velfungerende erhvervsklub op at køre må man have lavet en plan. Der er ingen bank der vil låne penge ud til en nystartet virksomhed der ingen forretningsplan har og ligeledes er der ingen virksomheder der vil bruge penge på en erhvervsklub, som ikke virker velovervejet og gennemarbejdet. 8 Primære data I forbindelse med udvikling af erhvervsklubben, er det væsentligt at høre hvad de potentielle medlemsvirksomheder og repræsentanter mener oghvordan de kunne tænke sig at erhvervsklubben bliver. Til det formål er der udarbejdet et spørgeskema til de potentielle repræsentanter og en række spørgsmål til virksomhederne. 26 Se bilag

15 Ved at vide hvad målgrupperne ønsker kan man på bedst mulig måde tilpasse tilbuddet. 8.1 Spørgeskema til de unge naturfagligt uddannede Spørgeskemaet er udarbejdet og bearbejdet ud fra en model af markedsanalyseprocessen 28. Hele bearbejdelsen kan ses i bilag Forarbejde Spørgeskemaet er en såkaldt deskriptiv, kvantitativ analyse, som beskriver hvad repræsentantmålgruppen ønsker og hvor oplysningerne bliver synliggjort som tal eller figurer. Den samlede population til analysen er naturfagligt uddannede under 40 år. "Naturfagligt uddannet" er ikke nøjere udspecificeret, da det er bedre at sortere respondenter fra end at mangle. Analysen er en stikprøve, da det ikke er muligt at lave en totaltælling. Respondenterne er bekvemmelighedsudvalgte. Mange mennesker har hjulpet med at distribuere spørgeskemaet gennem deres netværk 29. Stikprøvestørrelsen er det antal af respondenter der har svaret. Der har ikke været fastsat et minimum, men håbet har været at nå over 50 respondenter. Desværre er der blot kommet 30, hvoraf kun de har været i målgruppen for markedsanalysen, altså 40 år eller derunder. De 11 respondenter over 40 er blevet frasorteret 31 i det videre analysearbejde. Det har formentlig påvirket svarfrekvensen, at hovedopgaven er skrevet over sommerferien, så mange potentielle respondenter har været på ferie Indsamling Spørgeskemaet er blevet distribueret og udfyldt på internettet 32, da det er en hurtig og billig måde at indsamle data på. Man kan nå mange potentieller respondenter ved et minimalt arbejde. En fordel er at respondenterne kan svare når de har tid - den 28 International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, figur F.eks. gennem mails, Facebook, LinkedIn og ing.dk. 30 Se bilag 4 31 Se bilag 5 32 Se bilag 6 10

16 tilsvarende ulempe er at der ikke er noget "pres" på respondenterne for at svare. Mange professionelle analysefirmaer udlover derfor præmier eller point man kan handle for, til dem der svarer på deres analyser. Denne metode er ikke benytte i denne undersøgelse Databehandling Analysesikkerheden er forsøgt gjort så høj som mulig inden for de rammer der er for en hovedopgave. Validiteten er forsøgt sikret ved at have testet spørgeskemaet på flere testpersoner inden det bliver sendt ud og ved at nå responenterne gennem flere forskellige kanaler. Reliabiliteten er forsøgt sikret ved at teste spørgeskemaerne og ved at være omhyggelig i databehandlingen. En højere analysesikkerhed ville have krævet mere tid til test, mulighed for bedre udvælgelse af respondenter, større testpopulation og flere analyser der sikrer reliabiliteten. Alle relevante besvarelser 33 er blevet tastet ind i PASW Statistics Data 18, mens der løbende er lavet analyser i både PASW og Google Docs for at sikre at dataene er blevet konverteret korrekt. Sluttetligt er der blevet kørt diverse analyser på dataene, for at få de relevante oplysninger til brug i det videre analysearbejde i kapitlerne 11 og Mailinterviews Forarbejde Med udgangspunkt i problemformuleringen og oplysninger fra MLA 34 er der blevet udarbejdet et sæt spørgsmål til de virksomheder MLA gennem sit netværk har skaffet kontakt til Indsamling Spørgsmålene 35 er blevet sendt pr. mail fra MLA til folk på lederniveau hos Grundfos, Danfoss, Vestas, Hedeselskabet og Samson. Der blev givet en svarfrist på syv arbejdsdage og indenfor svarfristen kom der svar fra Danfoss. Der er ikke siden kommet 33 Se afsnit Se bilag 3 35 Se bilag 7 11

17 svar fra flere af virksomhederne Databehandling Da der kun er kommet en enkelt besvarelse har databehandlingen blot bestået i at læse den igennem og bruge svarene de relevante steder i opgaven. 8.3 Opsummering På grund af de relativt få besvarelser kan resultaterne kun give et godt fingerpeg og hvis der ønskes større sikkerhed bør de understøttes af en bredere analyse. 9 PEST-analyse En PEST-analyse er et godt værktøj til at få et overblik over en organisations omverden og i dette tilfælde til at få et overblik over hvilke faktorer, der kan benyttes i markedsføringen af NVH's erhvervsklub ved at undersøge potentielle medlemsvirksomheder og repræsentanters omverden. 9.1 P - Politisk Siden 1. januar 2009 har der været krav om redegørelse for CSR (Corporate Social Responsibility/samfundsansvar) i årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse C og D 36. Det svarer til ca virksomheder i Danmark 37. Loven siger ikke at man skal arbejde med samfundsansvar, men at man skal redegøre for hvad virksomheden gør i forhold til samfundsansvar - det kan være ingenting, men ofte er virksomhederne selv interesseret i de fordele det giver at arbejde med samfundsansvar i større eller mindre grad. 9.2 E - Økonomisk Finanskrisen har påvirket mange danske virksomheder meget og når man nedlægger arbejdspladser og sender folk på arbejdsdeling er man formentlig lidt mindre tilbøjelig til at bruge penge på andet end det nødvendige, her under nye medlemsskaber og måske 36 Lov om ændring af årsregnskabsloven, LOV nr 1403 af 27/12/2008 (nu historisk)

18 kigger man endda på nuværende medlemsskaber og overvejer hvor man kan spare. F.eks. aflyste Grundfos i 2009 det sjette Grundfos Olympics på grund af finanskrisen og det signal det ville sende at bruge penge på noget ikke-nødvendigt 38. Ligningsloven giver mulighed for at trække markedsføringsudgifter 39 og tilægsydelser modtaget af virksomhedens ansatte fra i regnskabet 40. Det betyder at virksomheden i sidste ende betaler mindre for medlemsskabet end medlemsskabet koster. 9.3 S - Socialt Der er stor interesse for at markedsføre sig som en virksomhed med en social profil, der tager et samfundsansvar. I 2007 var det ca. 70% af alle danske virksomheder der så samfundsansvar som en vigtigere del af deres forretning 41. I 2008 var det dog kun 26% af virksomhederne der fortæller om deres arbejde med samfundsansvar 42. Et medlemsskab af NVH's erhvervsklub kan dels hjælpe med at få samfundsansvar på dagsordenen og dels med at kommunikere virksomhedens samfundsansvar. 20% af de unge der har besvaret Universum Professional Study 2009 anså en høj grad af samfundsansvar for vigtigt og 36% anså et godt ry for vigtigt i forhold til hvor attraktivt det er at arbejde i virksomheden 43. Det er altså vigtigt for virksomheden at profilere sig på samfundsanvar og det vil være med til at give virksomheden et godt ry. 55% i samme undersøgelse angiver at det er vigtigt at have ledere der understøtter den unges udvikling, og i konkurrencen om at få fat i og fastholde de dygtigste unge naturfagligt uddannede kan det derfor være en motivationsfaktor at man kan tilbyde et fagligt/socialt netværk udenfor virksomheden. 9.4 T - Teknologisk I 2009 var 66% af de unge mellem 20 og 39 år knyttet til en social netværkstjeneste. 97% af dem var på Facebook og 12% på LinkedIn 44. Det betyder at man gennem disse

19 medier vil kunne nå en ret stor andel af specielt repræsentantmålgruppen. 9.5 Opsummering Som forventet er der mange faktorer som spiller ind på hvordan man kan markedsføre et produkt som NVH's erhvervsklub. Nogle faktorer kan benyttes i markedsføringen rettet mod virksomhederne og andre kan benyttes i markedsføringen rettet mod de unge naturfagligt uddannede - for naturligvis vil markedsføringen mod de to målgrupper ikke være ens. 10 Konkurrencesituationen Det er meget vigtigt for en hvilken som helst type af virksomhed at have godt indsigt i konkurrencesituationen i branchen - og for nogle virksomheder er det også vigtigt med indsigt i andre brancher. I tilfældet med NVH's erhvervsklub vurderes det dog at en analyse af konkurrencesituationen af erhvervsklubsbranchen vil være tilstrækkelig. Generelt er der tre typer af erhvervsklubber: De geografiske som f.eks. Erhverv Århus 45, VIBORGegnens Erhvervsråd 46 og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd 47, de branchebaserede som f.eks. Aluminium Danmark 48 og Metalemballageklubben 49 og slutteligt er der de erhvervsklubber som primært har et socialt og markedsføringsmæssigt formål. Det er f.eks. Bjerringbro-Silkeborgs Erhvervsklub (håndbold) 50, ARoS ART Club (kunst) 51 og net:vaerket (koncerter og teater) 52. Der er en forholdsvis bred konkurrence på området og selvom der således er grupper af relativt homogene erhvervsklubber, så er NVH's erhvervsklub ret differentieret i forhold til hver af de tre grupper: Medlemmerne vil formentlig komme fra et uspecificeret område omkring Bjerringbro 53, de fleste vil være produktions- og Antagelse - bør undersøges ved en senere analyse 14

20 udviklingsvirksomheder indenfor industrien 54 og ud over det faglige indhold vil der også være et socialt og markedsføringsmæssigt formål med erhvervsklubben Porter's Five Forces I 1979 udviklede Michael E. Porter sin model for hvordan man kan analysere konkurrencesituationen i en specifik branche - Porter's Five Forces 56. Med denne model kommer man omkring de vigtigste punkter og kan danne sig et overblik over hvordan konkurrencesituationen er i branchen og evt. hvad man kan gøre for at udnytte denne situation til sin egen fordel. Truslen fra nye udbydere Adgangsbarriere Leverandørenes forhandlingsstyrke Konkurrencesituationen i branchen Købernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Illustration 1: Porters Five Forces. Kilde: Andersen, Finn Rolighed et al; figur 9.5 I illustration 1 kan man grafisk se hvordan modellen hænger sammen - hvordan de fire "forces" tilsammen skaber den femte og således giver et overblik over den samlede situation Købernes forhandlingsstyrke Køberne i dette tilfælde er virksomheder af alle størrelser, men primært indenfor bestemte brancher - nemlig udviklings- og produktionsvirksomheder i den sekundære 54 Målgruppe formuleret mundtligt af MLA International markedsføring; Andersen, Finn Rolighed et al, figur

Konkurrenceforhold og konkurrencemæssig position

Konkurrenceforhold og konkurrencemæssig position Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018 EUC

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2017

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2017 EUC Nordvest,

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Markedsføringsøkonom (AK)

STUDIEORDNING. for. Markedsføringsøkonom (AK) STUDIEORDNING for Markedsføringsøkonom (AK) Ikrafttrædelse: 20.08.2019 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Forretningsforståelse...

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Revideret sidst: af KASE.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Revideret sidst: af KASE. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Revideret sidst: 11.5.2019 af KASE Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2018 Juni 2019

Læs mere

Læseplan for valgfaget virksomhedsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget virksomhedsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget virksomhedsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Afsætning 4 Virksomhedsøkonomi 5 Uddannelsesafklaring 6 Indledning Fagbeskrivelsen for virksomhedsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2017 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2018 Thisted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 18/maj 19 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2017 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

5.Problemformulering. a. Hvordan bygger apoteket et vellykket samarbejde omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse op med plejehjem?

5.Problemformulering. a. Hvordan bygger apoteket et vellykket samarbejde omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse op med plejehjem? Indhold Resume... 2 1.Projektets baggrund.... 2 2.Formål.... 2 3.Målgruppe.... 2 4. Problembeskrivelse.... 2 5.Problemformulering.... 3 6.Problemstillinger.... 3 7.Valg af dataindsamlingsmetode og enheder....

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Erhvervsgymnasiet Grindsted Hhx Afsætning A Julie Grønborg Hold Klasse

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2018.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2018. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing Goal Marketing System Marketing tjek Goal Marketing 1 Introduktion Goal Marketing lærer enkeltmandsvirksomheder med at udnytte deres tid og evner til at skabe en mere profitabel virksomhed ved at udnytte

Læs mere

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo)

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo) CASEEKSAMEN Salg service C 26. maj 2015 På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen mellem

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2019 Thisted Handelsgymnasium EUC Nordvest, Thisted

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2019 Thisted Handelsgymnasium EUC Nordvest, Thisted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2019 Thisted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Business College Syd Sønderborg Uddannelse Hhx Det Blå Gymnasium Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Når sporten viser social ansvarlighed

Når sporten viser social ansvarlighed Når sporten viser social ansvarlighed Hvad er GOALSforKIDS? Jo flere mål, jo flere penge. Jo flere sponsorer, jo flere penge. Så simpel er tanken bag GOALSforKIDS. Et lille beløb pr. år kan rykke ekstremt

Læs mere

Udviklingsforløb for iværksættere og SMV Efterår 2018

Udviklingsforløb for iværksættere og SMV Efterår 2018 Udviklingsforløb for iværksættere og SMV Efterår 2018 / Strategi, business- og forretningsplan med målsætninger / Ledelse, salgsledelse, selvledelse og ledelse af samarbejdspartnere / Økonomi med budget,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Annette, Janni, Angelina og Louise Salg og markedsføring

Annette, Janni, Angelina og Louise Salg og markedsføring Ugeopgave Efter jeres analyse og beskrivelse af Georg Jensen Damask nuværende situation, skal I komme med et oplæg på hvordan I ser virksomheden udvikle sig de næste 3 år. Dertil skal I udarbejde en konkret

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skanderborg Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning A

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Studieretning: Matematik. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016/18

Studieretning: Matematik. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016/18 Undervisningsbeskrivelse Stam til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Blå Gymnasium HHX, 2.år Afsætning B Kenneth Wellan

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017 1 Overvej, hvad tillid betyder for dig. Det kan både være i personligt regi og i professionelt regi. Måske er det faktisk ikke så forskelligt fra hinanden. Skriv det ned på en seddel, så du bliver tvunget

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Analyse fra LEDERNE FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Muligheder, forventninger, fordele og barrierer ud fra et ledelsesperspektiv Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Virksomheders og

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Kapitel 26 Producentmarkedet

Kapitel 26 Producentmarkedet Kapitel 26 Producentmarkedet Producentmarkedet og konsumentmarkedet Opgave 26.1 1. Hvilke af ovennævnte virksomheder befinder sig på konsumentmarkedet og hvilke på producentmarkedet? Konsumentmarkedet:

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder et nye Markedskort - gamle data på nye måder f professor arsten Stig Poulsen, Jysk nalyseinstitut /S et er i år netop 0 år siden, at Markedskortet blev introduceret af Otto Ottesen, kendt professor i afsætningsøkonomi

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning B Lærer(e)

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Markedsføringskanaler

Markedsføringskanaler Markedsføringskanaler Der findes et hav af markedsføringskanaler, som du kan bruge til at promovere og køre din forretning igennem, men vi har her udvalgt 3 digitale kanaler, som er stærke og effektive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Business College Syd Sønderborg Uddannelse Hhx Det Blå Gymnasium Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018/2019 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning

Læs mere

Uddannelsespræsentation

Uddannelsespræsentation Uddannelsespræsentation Mommark Handelskostskole Mommarkvej 374 6470 Sydals www.bcsyd.dk Mail: bcsyd@bcsyd.dk Handelsassistent salg Tlf. 73425525 Fax 7440 7169 Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere