Børnehaven er normeret til 55 børn i gennemsnit i alderen 3 6 år. Børnene er tilknyttet en fast hjemmegruppe:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehaven er normeret til 55 børn i gennemsnit i alderen 3 6 år. Børnene er tilknyttet en fast hjemmegruppe:"

Transkript

1 Kære forældre! VELKOMMEN TIL BLÅBÆRHAVENS BØRNEHAVE Børnehaven Blåbærhaven Blåbærhaven Greve DisBlabaer@greve.dk Vi har haft fornøjelsen af, at udarbejde en folder med praktiske oplysninger, som forhåbentlig giver svar på nogle af dine spørgsmål, men også et indblik i vores hverdag. Vi har forsøgt at sammenfatte nogle af de vigtigste oplysninger, men er der spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig. Du er også meget velkommen til at komme på besøg i institutionen inden dit barn starter (aftal blot dette med personalet). Blåbærhaven en ud af fem institutioner i Børnehuset Jupiter. De andre institutioner i vores børnehus er: Kæret: Vuggestue Vibemosen: Børnehave Mosebo: Børnehave Holmebo: Integrere institution Børnehaven er normeret til 55 børn i gennemsnit i alderen 3 6 år. Børnene er tilknyttet en fast hjemmegruppe: Mariehønsene, og Frøerne, hvor børnene er 3 og 4 år. Haletudserne: Fast storbørnsgruppe børn i alderen 5-6 år. Storbørns gruppen starter den 1. august og frem til slutningen af juli. Storbørns gruppen har været en fast del af Blåbærhavens pædagogik i de seneste 10 år. Hovedformålet for denne gruppe er at videreudvikle børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer, dette gør vi i 2006 / 2007 med undervisningsmaterialet trin for trin. Vi arbejder bevidst på at skærpe kravene til børnene i et forsøg på at give dem så mange redskaber som muligt for at lette deres overgang til skole/sfo. Det sker ved at have fokus på selvhjulpenhed, og gennem aktiviteter og lege, at øve dem i færdigheder de vil få brug for i skolen. F.eks. udskærer frugten, selv klare toiletbesøg, øve ugedage, måneder. I slutningen af april, inden de første børn stopper i børnehaven, holder vi en afslutningsfest for de kommende børnehaveklassebørn. Børnene inviteres til spisning for at markere, at børnehave tiden er forbi. Det er i disse grupper, at man spiser frokost, holder samling o.s.v. Det er også her at børnene har deres primære voksne, og det er de voksne, der vil holde forældresamtaler med jer.

2 Personale: Distriktsleder: Janne Berg Pædagogiskleder: Anita Smidt Blåbærhaven har 8 ansatte heraf 5 pædagoger og 3pædagog medhjælpere. Mariehønsene: Kristine Sikemsen pædagog 37 timer. Else Nielsen pædagogmedhjælper 37 timer. Marianne Rokvist pædagogmedhjælper 4.5 timer. Haletudserne: Anna Maria Nielsen pædagog 37 timer. Karis Christensen medhjælper 37 timer. Frøerne: Anne Mette T. Pedersen 37 timer. Hanne Kruse pædagog 22.5 timer. Marianne Rokvist medhjælper 12 timer. Sascha Philipsen vikar 11.5 timer Dit barn skal gå på Dit barns Primær voksne hedder

3 FORÆLDRESAMARBEJDE En gang om året holder vi forældremøde, det er om efteråret hvor der er valg til forældrebestyrelsen. I bestyrelsen arbejdes der for, at børnene har en god og tryg dagligdag, således at børnene er glade for at komme i børnehaven, og forældrene trygge ved at aflevere børnene. Alle forældre med barn i børnehaven kan lade sig opstille ved henvendelse til personalegruppen eller til den eksisterende bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning kan ses på bestyrelsestavlen ved indgangsdøren. I løbet af året afholdes forskellige arrangementer i børnehaven såsom julefest og sommerfest, hvor vi har forventning om, at I gerne vil deltage og hjælpe til med det praktiske. I bestyrelsen er der et aktivitetsudvalg /festudvalg, som har hårdt brug for jeres hjælp, når de forskellige arrangementer skal afvikles. KONSULTATIONER Der vil løbende igennem året være mulighed for at få en snak med personalet om, hvordan ens barn trives i børnehaven. Henvend dig til personalet på stuen for at få en sådan aftale. Når barnet har gået i børnehaven i 3 måneder, tilbydes I en samtale. Her har vi mulighed for at snakke om, hvordan starten har været. Og hvordan dit barn trives i børnehaven. Forældre til kommende skolebørn tilbydes en konsultation omkring februar måned, indskrivningen i skolerne foregår i uge 41. SYGDOM Hvis I har mistanke om, at jeres barn ikke er rask, må barnet selvfølgelig ikke sendes i børnehave, hverken for barnets egen skyld, eller for de andre børns og voksnes skyld. Drejer det sig om en smitsom sygdom, er det vigtigt, at børnehaven får besked straks. Barnet modtages først i børnehaven igen, når det er rask, og smittefaren er overstået. Børnehaven påtager sig kun at give medicin i tilfælde, hvor det drejer sig om kroniske sygdomme, såsom astma, allergi eller feberkrampe. Såfremt vi har påtaget os at give barnet lægeordineret medicin i løbet af dagen, skal der foreligge en instruktion fra lægen. Hvis barnet bliver sygt eller utilpas i børnehaven, vil I blive kontaktet, så barnet kan blive hentet hjem. Barnet kan ikke få den fornødne ro og pleje i børnehaven, og personalet har ikke den fornødne tid til at tage sig ordentligt af det. Vores forholdsregler er taget efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinier.

4 SYGMELDING/ RASKMELDNING I skal huske at ringe inden kl. 9.00, hvis jeres barn er syg, eller I holder fri. Vi vil også meget gerne vide, når jeres barn er blevet rask, dette vil vi gerne vide inden kl den dag, jeres barn kommer tilbage. ULYKKESTILFÆLDE En af de første dage får I udleveret et stamkort. Det skal I udfylde med oplysninger om adresser og telefonnumre og med oplysninger om vaccinationer og evt. særlige forhold (sygdom, allergi,). Senere skal I huske at meddele os evt. nye oplysninger til stamkortet. Vi tager altid stamkortet med på skadestuen. Hvis uheldet skulle ske, at jeres barn kommer til skade, kontakter vi jer omgående. Skal det gå hurtigt, tager vi på skadestuen og kontakter jer, så I har mulighed for at komme til stede. Derfor er det også nødvendigt, at I giver besked på stuen, hvis vi ikke kan få fat i jer på jeres arbejdsplads eller hjemme, og samtidig giver os et alternativt tlf.nr. VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Alle børn og voksne skal behandles med omsorg, lydhørhed, tillid og respekt, og alle har ret til at ytre sig og blive hørt. Alle børn som voksne skal mødes med tolerance og tages alvorligt. Alle skal grundlæggende føle sit eget værd og kunne indleve sig i andres værd. Børnehaven skal tilbyde positivt samvær i stabile, nære og trygge rammer og i et socialt, forpligtende miljø. Børnehaven skal tilbyde en overskuelig, udviklende og udfordrende hverdag, hvor der er plads til nysgerrighed og fordybelse og plads til spontanitet og umiddelbarhed både for børn og personale. KERNEYDELSER Børn og voksne skal i vores børnehave mødes med glæde, omsorg, nærvær og lydhørhed. Vi vil til enhver tid bestræbe os på at være opmærksomme på det enkelte barns behov og handle derefter. Vi vil etablere og sikre fællesskaber, kammeratskab og godt socialt samvær, og vi vil understøtte barnets selvværd og tilegnelse af sociale færdigheder.

5 ÅBNINGSTIDER Børnehaven åbner hver dag kl og lukker hver dag dog med undtagelse af fredag, hvor vi lukker Vi henstiller til, at du afleverer dit barn senest kl med mindre andet aftales. Børnehaven holder i lighed med kommunens øvrige institutioner lukket dagen efter kristihimmelfartsdag, samt mellem jul og nytår. DEN BEDSTE START Nu starter dit barn i vores børnehave, og for at gøre overgangen så blid som muligt, beder vi dig tage nogle hensyn. De første dage skal helst være korte, og samtidig opfordrer vi jer til at være så meget sammen med jeres barn i børnehaven i starten. På den måde lærer I også os bedre at kende. Barnet bruger den første tid i børnehaven til at undersøge og afprøve alt det nye, han/hun støder på, og skal have fred og ro til det. Det vigtigste, når du og dit barn starter, er, at I bliver trygge ved hjemmegruppen, de andre børn og de mange nye voksne. Personalegruppen består af en ledelse (distriktsleder og en pædagogisk leder), uddannede pædagoger, og pædagogmedhjælpere. Jobtræningspersoner, praktikanter og langtidsledige. I jeres daglige kontakt med personalegruppen kan I henvende jer til den person, I i situationen er mest tryg ved. FØDSELSDAGE Dit barns fødselsdag fejres i børnehaven med sang og med flag. Hvis I har lyst er I meget velkomne til at medbringe kage, is eller andet. I skal ikke tage gave med børnene laver i fællesskab en gave til fødselsdagsbarnet henne i børnehaven. Hvis I skulle få lyst til at invitere nogle af stuens børn hjem til fødselsdag i weekenden, må vi bede Jer om at gøre det via telefon eller postvæsenet. Vi vil ikke påtage os at dele fødselsdagskort ud til nogle få ud af en gruppe.

6 OPRYDNING Inden I går hjem, er det nødvendigt, at barnet rydder op efter sig, hvad enten det er ude eller inde, i puderum eller i alrum. Det er ikke rimeligt, at de børn, der er i børnehaven sidst på eftermiddagen skal rydde op efter alle andre. Gulvet under børnenes garderober skal ryddes hver dag, når I går hjem, og hele garderoben skal tømmes hver fredag. FERIE/FRIDAGE Alle medarbejder har ret til 6 ugers ferie/fridage om året. Af hensyn til planlægning af vores dagligdag beder vi jer så vidt muligt meddele os, hvilke dage jeres barn holder fri. I de faste ferieperioder har det stor betydning, at vi på forhånd kender tidspunkterne, da personalegruppen således har bedre mulighed for at planlægge egen ferie. Vi forventer også at børnene holder ferie. Børnenes dagligdag kan på mange måder sammenlignes med de voksnes arbejdsliv. BESKÆFTIGELSE/FRI LEG I hjemmegrupperne foregår både planlagte aktiviteter, forskellige tilbud og fri leg. Aktiviteterne er forskellige fra gruppe til gruppe. Vi vægter meget højt, at børnene får lov til at lege, da det er gennem legen, at barnet udvikler bl.a. sine sociale færdigheder. Nogle børn går igennem deres børnehave tid uden at have snuset særligt meget til lim, karton og saks, mens andre producerer ting og sager i store mængder. Begge dele er lige godt. TURE Hjemmegrupperne planlægger ture enten for sig selv eller på tværs alt efter bemanding og behov. Ture med offentlige transportmidler vil som regel foregå med 10 børn og 2 voksne. Gåture i området kan have flere deltagere. I kan også komme ud for, at en planlagt tur aflyses p.g.a. uforudsete hændelser i huset. En tur er ikke nødvendigvis bedre, fordi den er lang eller foregår på et museum. En gåtur rundt i nærmiljøet kan være lige så god ja, nogen gange hyggeligere. Af sikkerhedshensyn modtager vi ikke børn, efter vi har forladt institutionen, hverken på vejen eller ved busstoppestedet. Når vi skal på tur, skal børnene have tur madpakke med. En tur madpakke er en nemt spiselig madpakke, - ikke makrelsalat og lignende, men sammenklappere og noget, der er nemt at gå til. ( en god ide vil være, at lægge madderne i en madkasse) Børnene skal medbringe en drikkedunk med skruelåg, f.eks. en ½ liters sodavandsflaske, med vand i.

7 HVERDAGEN Vi er alle sammen en del af hverdagen i børnehaven, og de andre børn og voksne på stuen skal vide, når vi er her. HUSK derfor, at hilse, når I kommer og sige farvel, når I går. HUSK også altid at give besked, hvis andre end jer selv henter barnet, det gælder også, hvis barnet skal med en kammerat hjem og hentes af hans/hendes forældre. I kan skrive evt. andre hentere på stamkortet. Vi udlevere ikke barnet til andre end jer, eller de personer, der er anført på stamkortet, eller som i har givet besked om. I hverdagen bestræber vi os på at arbejde med børnene som individuelle personer. Vi lægger stor vægt på, at lære dem at være sociale, ansvarsbevidste og selvstændige personer og give dem nærvær og omsorg. I perioder kan det være påkrævet at tage specielle hensyn til netop dit barn, men det kræver, at du som forældre er åben overfor os, hvis der skal ske/sker forandringer i din og barnets hverdag. Ligeså er det vigtigt for os at vide, hvis barnet har haft en dårlig dag eller nat. Det, vi i institutionen kan tilbyde børnene, er: Legekammerater, som de kan vælge og vælge fra udfordrende aktiviteter, som vi for en stor del vælger ud fra vor viden om børnenes behov og lyst mange forskellige voksne med alle deres forskelligheder samvær i trygge, stabile rammer At blive hørt i konflikter og lære at løse disse. Det, vi i institutionen kan tilbyde dig, er: at dit barn følges nøje udviklingsmæssigt at du (og dit barn) mødes med anerkendelse, respekt og lydhørhed støtte og hjælp til problemløsning tid til snak inddragelse i børnehavens hverdag MORGENEN Når børnehaven åbner, mødes vi i alrummet, hvor vi spiser morgenmad og hygger os sammen. Børnene tilbydes havregryn, cornflakes eller brød/knækbrød, til morgenmad, og vi tilstræber en stille og rolig morgenstund. Kl er morgenmaden slut, og alle 3 hjemmegrupper åbnes. KL starter aktiviteterne, her kan dit barn frit kan vælge aktiviteter efter lyst og behov.

8 SOLCREME Om sommeren skal alle børn være smurt med solcreme, inden de møder i børnehaven. Hvis de skal smøres i løbet af dagen, skal der ligge en solcreme på stuens badeværelse med navn på. For de børn, der har en sart hud, er det fint med en lille hat eller kasket og evt. en tynd langærmet bluse. FROKOST Vi spiser frokost kl Børnene er altid velkomne til at tage en mad i løbet af formiddagen, hvis de bliver sultne. Børnene skal have madpakker med hjemmefra med navn på børnehaven serverer skummetmælk. En gang om måneden holder grupperne fælles smør - selvdag. SMØR - SELVDAG: Er dage uden madpakke, hvor børnene har pålæg med i stedet for, til et fælles frokostbord, det foregår fælles, se opslag om dette på hjemmegruppens opslagstavle. I hver garderobe er der en månedsplan og en dokumentations bog, som vi skriver i hver dag, her kan Ifølge med i hvad der sker i løbet af dagen. FRUGT Børnene skal medbringe 5 stykker frugt hver mandag, børnehaven sørger for brød til frugten. Vi spiser frugt ca. kl

9 BLEBØRN Hvis dit barn bruger ble skal du selv medbringe disse samt evt. salve/creme. SOVEBØRN Har dit barn behov for en middagslur, er der også mulighed for dette. Kom og få en snak med os om dit barns behov. Børnene sover på små senge i puderummet. En voksen læser godnathistorie for børnene og sidder hos børnene, til de er faldet i søvn. Er dit barn ikke faldet i søvn indenfor ½ time, tager vi barnet op igen. BEKLÆDNING Børnene skal medbringe hjemmesko, regntøj og gummistøvler hver dag. Da alle gerne vil have deres eget tøj med hjem, skal fodtøj, overtøj, huer, sutsko m.m. mærkes tydeligt med navn. Det er op til jer at rydde ordentligt op i barnets garderobe, når I går hjem og sikre jer, at f.eks. sutskoene er på plads personalet har ikke den fornødne tid til at rende og lede efter bortkomne sutsko, vanter eller lignende. Giv børnene praktisk tøj på, da de skal kunne røre sig frit og behageligt. Desuden skal tøjet kunne tåle, at børnene deltager i børnehavens daglige aktiviteter, såsom maling, værksted osv. Børnehaven påtager sig intet ansvar for ødelagt eller bortkommet tøj. I garderoben har hvert barn en kurv til skiftetøj sørg for at der er et rimeligt udvalg af ekstra tøj, der passer barnet. For sikkerhedens skyld må der ikke være snore omkring halsen i børnenes tøj, brug knapper eller velcro i stedet for. TØRRESKAB Vi har kun 1 tørreskab pr. hjemmegruppe. Derfor tørrer vi kun det tøj, der er nødvendigt - altså tøj barnet har brug for at have på, for at tage hjem. VÅDT TØJ Vådt tøj pakkes i plastikposer, så I kan tage det med hjem til tørring. OVERTRÆKSSKO Vi har en kurv stående med sko - overtræk. I vådt vejr er det vigtigt, at I bruger overtræk til jeres sko, eller tager skoene af, når I går ind i børnehaven. Dette er af hensyn til bl.a. børnenes gulvlege.

10 LEGEPLADSEN Vi er ude så godt som hver dag det er vigtigt både for børn og voksne at blive luftet godt igennem. I vinterperioden er vi ude efter frokost, i sommerperioden er vi ude det meste af dagen. Derudover har hver hjemmegruppe lov til at sende 3 børn ud på legepladsen uden voksenledsagelse hjemmegrupperne vurderer i samarbejde med forældrene hvilke børn, der er modne nok til at komme ud og lege alene. Personalet holder opsyn med disse børn fra stuerne. LEGETØJ Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehaven, men vi gør opmærksom på, at det er helt på eget ansvar, også at finde det igen. INDGANGSDØREN Indgangsdøren til børnehaven skal altid være lukket, så børnene ikke kan løbe ud. KAFFE I er altid velkomne til at tage en kop kaffe eller te i køkkenet. Der arrangeres af og til Forældre/ bedsteforældre kaffe, hvilket giver jer mulighed for at mødes med andre forældre. SCREENING AF TOSPROGEDE BØRN Alle tosprogede børn fra treårs alderen får tilbudt sprogscreening i børnehaven. TOLK Til fremmedsprogede / tosprogede forældre bruger vi tolk efter behov.

11 SANSEMOTORISK SCREENING Sundhedsplejersken, der er tilknyttet Blåbærhaven, vil foretage sansemotorisk screening i form af en jungleleg af alle 4.5 årige sammen med to pædagoger, Kristine og Anne - Mette TALEPÆDAGOG Vi har en fast talepædagog tilknyttet børnehaven, som hedder Birte Madsen. Har I brug for en samtale med talepædagogen, kan personalet formidle kontakt eller udlevere telefonnummer. TRADITIONER I løbet af året har vi nogle faste traditioner og arrangementer. Før et arrangement vil I altid blive orienteret. Eksempler på vores traditioner er: Fastelavnsfest Påskefrokost for børnene Sommerfest med grill og tema Høst tema Julefest der holdes stuevis Julefrokost for børnene Juleforestilling i Ishøj teater, for børn og personale. Forældre/ bedsteforældre kaffe Derudover har vi almindelige forældremøder og aftener med foredragsholdere udefra. Disse aftener er kun for voksne. Pædagogisk tilsyn Blåbærhaven har en gang om året pædagogisk tilsyn, referat af tilsynet kan ses i vores virksomhedsplan. Vores pædagogiske konsulent hedder Nete Riemann. MUSIKSKOLE En musikpædagog fra Greve kommunes musikskole kommer om efteråret, en gang om ugen, og underviser alle børn. Forsikring af børn I skal være opmærksomme på, at Greve kommune ikke har nogen ulykkesforsikring for børn. Det betyder at forældre selv er ansvarlige for at tegne ulykkes og tandskade forsikring på deres børn.

12 MOBILTELEFONER Vi i henstiller til, at I ikke taler i mobiltelefon, når I aflevere og henter Jeres barn, da barnet har brug for Jeres fulde opmærksomhed.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN Velkommen til Tryllefløjten Velkommen i Tryllefløjten. Vi ser frem til samarbejdet med jer, og håber at I vil få en god tid i Tryllefløjten. Tryllefløjten er kendetegnet ved

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Kære. Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på. Dit mærke er. Dine voksne hedder

Kære. Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på. Dit mærke er. Dine voksne hedder Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på Dit mærke er Dine voksne hedder Når du kommer i børnehaven, skal du hænge din jakke og stille dine sko, der hvor du har dit mærke.

Læs mere

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn.

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn. Vi vil gerne byde jer som kommende forældre velkommen til Børnetoften. Vi håber på et nært samarbejde om lige netop jeres barns hverdag. Gennem et godt kendskab til hinanden, ser vi dette som vores fornemste

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! Varme hilsner Velkommen i Kløverløkken. At starte i institution kan være

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Velkommen i vuggestuen Manegen

Velkommen i vuggestuen Manegen Velkommen i vuggestuen Manegen Byvej 248 A+B - 2650 Hvidovre Tlf.: 72 20 66 40 E-mail: manegen@hvidovre.dk Hjemmeside: www.manegen.hvidovre.dk Velkommen i vuggestuen Manegen. Byvej 248 A+B 2650 Hvidovre

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Velkommen til Mariehønen

Velkommen til Mariehønen Velkommen til Mariehønen Mariehønen er en integreret institution, hvilket betyder, at dit barn kan være i den samme institution fra det starter som vuggestuebarn til det starter i børnehaveklasse. Mariehønens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8.

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8. Indholdsfortegnelse Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2 Personalet 3 Dagsrytmen 4 Når I starter i børnehave 5 Traditioner 6 Temauger 8 Ture 8 Mad 9 Praktiske oplysninger 10 Sådan er børnehaven indrettet

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Velkommen i. Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782

Velkommen i. Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782 Velkommen i Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782 Åbningstiden er: Mandag-torsdag fra kl. 7:00 17:00 og fredag til kl. 16:00. I er altid velkomne til at

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

Kære forældre til kommende skovbørn

Kære forældre til kommende skovbørn Privat Skovbørnehaven Mariehønen Skovbrynet 44 2800 Lyngby Telefon 30965035 E-mail: Bestyrelsen: kontakt@mariehoenenprivat.dk Leder: mariehoenen@mariehoenenprivat.dk NORMERING: Vi er 5 voksne og 27 børn.

Læs mere

VELKOMMEN til HOLMETRÆET. Fødselsdag VUGGESTUE // SMÅBØRNSGRUPPE // BØRNEHAVE

VELKOMMEN til HOLMETRÆET. Fødselsdag VUGGESTUE // SMÅBØRNSGRUPPE // BØRNEHAVE VELKOMMEN til HOLMETRÆET Fødselsdag VUGGESTUE // SMÅBØRNSGRUPPE // BØRNEHAVE HOLMETRÆET I Holmetræet vil vi gerne i samarbejde med jer forældre fejre børnenes fødselsdage. Efter dialog med forældrerådet

Læs mere

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk Vi byder velkommen til Solsikken Denne pjece er en vejledning i, hvordan det er at gå her i Solsikken. Den

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Rigtig hjerteligt velkommen til vores Børnehus! Her har vi samlet en folder med de vigtigste praktiske informationer om vores Børnehus, så I kan få et indblik i Spirrevippens

Læs mere

Velkommen i Børnehuset

Velkommen i Børnehuset Velkommen i Børnehuset Tanderupvej 49 5591 Gelsted Tlf. 8888 5475 Personale Alice Fabricius - Leder Pia B. Hansen - Konstitueret souschef Dorthe Andersson - Pædagog Annette Jakobsen - Medhjælper Ann Madsen

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen

Børnehuset Hindbærvangen Kære forældre. Vi håber, at I og jeres barn må trives her hos os. Denne lille folder vil indeholde væsentlige praktiske oplysninger vedr. dagligdagen i børnehuset. De pædagogiske principper og handleplaner

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Velkomstfolder. Oddense Børnehave

Velkomstfolder. Oddense Børnehave Oddense Børnehave VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.30 17.00 Fredag lukker

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Mælkevejen er en alders- og gruppeopdelt daginstitution normeret til 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Vores børnegruppe er fordelt på team A, team B

Læs mere

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden,

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden, Nyttige tlf. numre Kontoret 5588 7400 Køkkenet 5588 7401 Stjernerne 5588 7404 Kometstuen 5588 7402 Plutostuen 5588 7402 Raketstuen 5588 7403 Mobil 2428 6501 Vi henstiller til at I ringer til stuerne før

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN & KLOKKEBLOMST VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KÆRE NYE FORÆLDRE 3 Der er pladsgaranti indtil skolestart 3 Åkandens værdigrundlag 3 Start i vuggestuen 4 2. GENNEMGANG AF DAGEN 5 De yngste børn

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800 www.laerke-reden.dk Velkommen i Idrætsbørnehaven Lærkereden Vi vil med denne velkomstfolder byde jer og jeres barn velkommen i Idrætsbørnehaven

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Børnegården Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Lidt om Børnegården 2. Al begyndelse er svær 3. Børnegårdens mål og principper 4. Børnegårdens

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære BØRNEHAVEN 2 VELKOMMEN I BØRNEHAVEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge vil vi tage en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende,

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til!

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til! Kære Vi glæder os til, at du skal begynde her i Herslev Børnehus Vi byder dig velkommen dag d. /, kl. hvor vil tage imod dig og din mor og far. Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

VELKOMMEN KRONGÅRDSVEJ 2 4180 SORØ TLF. NR.: 57 87 67 67 TIL KRONGÅRDEN

VELKOMMEN KRONGÅRDSVEJ 2 4180 SORØ TLF. NR.: 57 87 67 67 TIL KRONGÅRDEN VELKOMMEN TIL KRONGÅRDEN KRONGÅRDSVEJ 2 4180 SORØ TLF. NR.: 57 87 67 67 1 Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde velkommen til Krongården. Vi håber, at den vil give svar på mange af de spørgsmål

Læs mere

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år.

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Grupperne består af et varieret antal børn og personale. Grupperne er aldersopdelte og børnene

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen til Daginstitution Vestbyen Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen. Med denne pjece byder vi jer velkommen til vuggestueafdelingen i Børnehuset Daginstitution Vestbyen. Vi glæder os til samarbejdet

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBRO BØRNEGÅRD

VELKOMMEN TIL VESTERBRO BØRNEGÅRD Velkommen til Vesterbro Børnegård Alle børn er forskellige, derfor vil behandlingen af jeres barn være meget individuel, når det starter i Vesterbro Børnegård. Vi vil sammen med jer finde den bedste løsning

Læs mere