Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om rygning og rygeregler på arbejdspladsen medlemmer har deltaget i undersøgelsen, svarprocenten var 54,1. Første del af dette notat omhandler, hvilke rygeregler der er for de ansatte, og hvordan medlemmerne vurderer, at rygereglerne fungerer. Denne del er baseret på svar fra medlemmer. Anden del omhandler medlemmernes oplevelser med borgere, der ryger på deres arbejdsplads. Denne del er baseret på svar fra 900 medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien eller på specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution mv.) Hovedresultaterne af undersøgelsen er: Næsten 6 ud af 10 arbejder på en arbejdsplads, hvor de ansatte må ryge, når det passer ind i arbejdet. 8 ud af 10 arbejder på arbejdspladser, hvor der må ryges udendørs på arbejdspladsens område. 2 ud af 10 er på arbejdspladser, hvor rygning skal foregå helt uden for arbejdspladsens område. 1 ud af 3 har oplevet, at rygereglerne på deres arbejdsplads er blevet strammet inden for de seneste to år. Mere end 2 ud af 3 mener ikke, at rygereglerne er for stramme. Andelen er lavere blandt rygere end blandt ikke-rygere. 4 ud af 10 mener, at rygerne på deres arbejdsplads holder for mange pauser. Andelen er langt lavere blandt rygerne end blandt ikke-rygerne. Medlemmerne diskuterer sjældent rygereglerne med deres kolleger. Næsten 2 ud af 3 medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien eller på specialområdet, er udsat for rygning fra borgere i deres arbejdstid. Hovedparten af disse medlemmer er på arbejdspladser med regler om borgernes rygning. 2 ud af 3 på sådanne arbejdspladser mener ikke, at rygereglerne for borgere er for upræcise. Men halvdelen er uenige i, at disse rygeregler fungerer godt. Og mere end hver tredje mener, at ledelsen ikke går nok op i, at rygereglerne for borgerne bliver overholdt.

2 Indhold Del 1: Rygeregler på medlemmernes arbejdspladser... 3 Mere end 9 ud af 10 kender rygereglerne for de ansatte ud af 10 må ryge, når det passer ind i arbejdet... 4 Hvor må de ansatte ryge i løbet af arbejdsdagen?... 7 Særlige forhold for rygning for dagplejere og i dagplejehjem... 9 Overholdelsen af rygereglerne, herunder ledelsens ansvar for det Hver tredje: Rygereglerne er strammet de seneste to år Mere end 2 ud af 3 mener ikke, at rygereglerne er for stramme Flere rygere end ikke-rygere mener, at rygereglerne er for stramme Kun 1 ud af 8 bliver udsat for røg fra kolleger ud af 10 er enige i, at rygerne holder for mange pauser ud af 3 diskuterer sjældent rygereglerne med deres kolleger Del 2: Medlemmernes oplevelser med borgeres rygning ud af 3 i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet bliver udsat for røg fra borgere ud af 10 medlemmer, der udsættes for røg fra borgere, arbejder på en arbejdsplads med rygeregler for borgerne Delte meninger om, hvor vidt rygereglerne for borgerne fungerer godt Hver tredje, der er udsat for røg fra borgere, mener, at ledelsen ikke går nok op i, at rygereglerne for borgerne overholdes Medlemmernes øvrige kommentarer til rygning og rygeregler på arbejdspladsen samt borgeres rygning på arbejdspladsen Undersøgelsens metode Bilag Side 2 af 32

3 Del 1: Rygeregler på medlemmernes arbejdspladser Notatets første del handler om, hvilke rygeregler der er for de ansatte på arbejdspladsen, og hvordan medlemmerne vurderer indholdet af rygeregler, og hvordan de fungerer. Denne del af notatet bygger på svar fra FOA-medlemmer fra alle FOAs sektorer og arbejdsområder. Mere end 9 ud af 10 kender rygereglerne for de ansatte Undersøgelsen om rygeregler og rygning på FOA-medlemmernes arbejdspladser viser, at mere end 9 ud af 10 adspurgte kender rygereglerne for de ansatte på deres arbejdsplads. Figur 1: Kender du rygereglerne for ansatte på din arbejdsplads? 4% 2% Ja Nej Ved ikke 94% Anm: svarpersoner. Spørgsmål er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer, der er i arbejde. Side 3 af 32

4 6 ud af 10 må ryge, når det passer ind i arbejdet På et spørgsmål om, hvor vidt de ansatte må bruge tid på at ryge i løbet af arbejdsdagen, svarer næsten 6 ud af 10, at man på deres arbejdsplads må ryge, når det passer ind i arbejdet. 3 ud af 10 svarer, at de ansatte må ryge i deres pauser, og 1 ud af 10 svarer, at de ansatte slet ikke må ryge på arbejdspladsen i løbet af arbejdsdagen. Figur 2: Må man bruge tid på at ryge på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 11% Nej, på min arbejdsplads må man slet ikke ryge i løbet af arbejdsdagen 33% Ja, på min arbejdsplads må man ryge i sine pauser 58% Ja, på min arbejdsplads må man ryge, når det passer ind i arbejdet Ja, man må ryge på anden vis Anm.: svarpersoner. Spørgsmålet er multipelt og derfor summerer procentangivelserne til mere end 100 procent. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer i arbejde. Spørgsmålet er ikke stillet til dagplejere, da der gælder særlige regler for rygning for dagplejere. Dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter i dagplejen har dog fået stillet spørgsmålet. Der er store forskelle på, hvad medlemmer på de forskellige arbejdsområder svarer. (Se figur 3 næste side). Over halvdelen (54 procent) af de medlemmer, der arbejder på hospitaler og sygehuse, svarer, at de ansatte slet ikke må ryge på arbejdspladsen i løbet af arbejdsdagen. I behandlings- og distriktspsykiatrien gælder det samme for hvert femte medlem (22 procent). Der er kun 1-5 procent af de medlemmer, der arbejder plejehjem, plejecentre, i hjemmeplejen, socialpsykiatrien og daginstitutioner, der angiver, at de slet ikke må ryge på arbejdspladsen i løbet af arbejdsdagen. Side 4 af 32

5 Figur 3: Må man bruge tid på at ryge på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen? Fordelt på arbejdsområde I alt 11% 33% 58% Andet arbejdsområde 11% På specialområdet 6% 22% (handikapinstitution, 32% 64% 81% 9% 3% Nej, på min arbejdsplads må man slet ikke ryge i løbet af arbejdsdagen I socialpsykiatrien 1% 27% I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien 22% 8% 87% 62% 9% 11% Ja, på min arbejdsplads må man ryge i sine pauser På et hospital/sygehus 54% I dagplejen0% 2 I en daginstitution eller SFO 46% 17% 27% 4% 80% 0% 50% 8% Ja, på min arbejdsplads må man ryge, når det passer ind i arbejdet På en skole (ikke SFO), rådhus, bibliotek eller lignende 7% På et plejehjem/plejecenter 3% (herunder aktivitetscentre eller 32% 44% 61% 51% 12% 17% Ja, man må ryge på anden vis skriv gerne hvordan I hjemmeplejen 2% 4 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anm.: svarpersoner. Spørgsmålet er multipelt og derfor summerer procentangivelser til mere end 100 procent. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer i arbejde. Under arbejdsområdet dagplejen er det kun medlemmer, der arbejder som dagplejepædagoger og pædagogiske assistenter, der er repræsenteret. De medlemmer, der svarer, at man må ryge på arbejdspladsen i løbet af arbejdsdagen på anden vis, beskriver en række andre rygeregler, herunder at man kun må ryge i frokostpausen, eller at det er tilladt at ryge et bestemt antal cigaretter i løbet af arbejdsdagen, fx 1 cigaret pr. vagt, 1 cigaret før middag og 1 cigaret om eftermiddagen, hvis man arbejder fuld tid. Flere medlemmer beskriver, at retten til at ryge et antal cigaretter i arbejdstiden afhænger af, hvor mange timer man arbejder. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Midtjylland skriver: [Man må ryge] 1 gang, hvis man har flere end 6 timer, og det skal være mellem og 13. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Hovedstaden svarer: [Man må ryge] 2 cigaretter pr. vagt af 8 timer. Et andet udbredt svar blandt andre end de nævnte rygeregler er, at rygere selv skal betale for deres rygepause. Fx beskriver to medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecentre i Region Midtjylland henholdsvis, at de Betaler 10 minutter for hver vagt og at ryge bliver trukket i tid. Side 5 af 32

6 Nogle medlemmer beskriver også, at det kun er én ansat, der må holde rygepause ad gangen. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Midtjylland svarer: Der må ryges ude på et bestemt sted, dog kun 1 person ad gangen. Flere medlemmer beskriver også, at de ansattes rygning er besværliggjort af et samspil af arbejdspladsens regler, fx regler om at der ikke må ryges på arbejdspladsens område og regler om, at de ansatte ikke må forlade arbejdspladsen i arbejdstiden. Et medlem fra Region Hovedstaden, der arbejder i en daginstitution/sfo svarer: Der må ikke ryges på matriklen, og arbejdspladsen må i princippet ikke forlades i pausen, så det kræver noget fleksibilitet, at rygerne fortsat har mulighed for at ryge. Et medlem fra Kost- og Servicesektoren, der arbejder på et sygehus i Region Hovedstaden, beskriver, at det på vedkommendes arbejdsplads kun er de, der selv betaler deres frokostpause, der må ryge i frokostpausen, og at disse medarbejdere skal klæde om og gå uden for matriklen for at ryge. Side 6 af 32

7 Hvor må de ansatte ryge i løbet af arbejdsdagen? De medlemmer, der angiver, at de ansatte må ryge i løbet af arbejdsdagen på deres arbejdsplads, er blevet spurgt om, hvor man må ryge. Til dette svarer 8 ud af 10 medlemmer, at man må ryge udendørs på arbejdspladsens område. 2 ud af 10 svarer, at man må ryge udendørs helt uden for arbejdspladsens område. Kun 5 procent af de adspurgte arbejder på arbejdspladser med indendørs rygerum eller rygekabiner. Medlemmerne i hjemmeplejen har også haft mulighed for at svare, at man må ryge mellem besøg hos borgere. 2 ud af 3 af disse medlemmer har angivet det som en mulighed på deres arbejdsplads. Figur 4: Hvor man må ryge på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen? Mellem besøg hos borgere (kun hjemmeplejen) Udendørs, helt uden for arbejdspladsens område Udendørs, på arbejdspladsens område 19% 66% 79% I rygerum/rygekabiner Indendørs på kontorer/arbejdssteder, hvor der kun Andre steder 0% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anm.: svarpersoner. Spørgsmålet er multipelt. Da spørgsmålet er multipelt summerer procenterne til mere end 100 procent. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer, der er i arbejde på en arbejdsplads, hvor de ansatte må ryge i løbet af arbejdsdagen. Anm.: Svarkategorien Mellem besøg hos borgere er alene givet medlemmer ansat i hjemmeplejen. Procentberegningen for denne kategori er derfor lavet med base i de 213 medlemmer i hjemmeplejen, der har fået stillet spørgsmålet. Flere medlemmer efterlyser mulighed for, at både de ansatte og borgerne må ryge i indendørs rygerum eller rygekabiner på deres arbejdsplads. Fx skriver et medlem, der arbejder på sygehus i Region Sjælland: Der er meget fokus på rygere, og ledelsen bruger enhver lejlighed til at pointere rygereglerne. Jeg synes, det er for dårligt, at både de ansatte og patienter skal udenfor for at ryge. Det var langt bedre at lave nogle ordentlige forhold for rygere - fx rygekabiner eller rum med udsugning og den slags. Flere medlemmer kommenterer, at reglen om, at der kun må ryges udendørs på arbejdspladsen, har den konsekvens, at det tager længere tid for rygerne at ryge deres cigaretter. Et medlem fra Social- og Sundhedssektoren i Region Syddanmark skriver: Da man nu om dage skal ud og ryge hvilket er super godt for ikke at udsætte andre for røg - går der ekstra lang tid fra rygerne forlader lokalerne, til de er tilbage nu skal de ud i det fri og så tilbage igen. Side 7 af 32

8 De 3 procent, der angiver, at man må ryge andre steder end de nævnte, svarer bl.a. i deres åbne uddybende svar, at de ansatte kun må ryge på bestemte steder udenfor eller i udendørs skure eller lignende, der er oprettet for at rygere ikke skal stå uden for i regnen. Nogle medlemmer, der arbejder på plejehjem, plejecentre og i hjemmeplejen angiver, at de ansatte må ryge hos borgere og beboere, der ryger. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Sjælland, beskriver det således: Hos os må vi kun ryge 3 cigaretter pr. 8 timers vagt, dette skal helst ske med en beboer, der ikke må ryge selv, ellers skal vi gå udenfor, men kun en ad gangen. Så hvis en kollega vil snakke med mig, må hun vente til jeg kommer ind, selvom hun ved jeg står og ryger. Det er især på skoler (ikke SFO), rådhuse, biblioteker og lignende, at de ansatte må ryge i rygerum eller rygekabiner på arbejdspladsen (Se figur 5 på næste side). 16 procent af de medlemmer, der arbejder på de nævnte områder, angiver, at man må ryge i rygerum og kabiner på deres arbejdsplads. Af figur 5 ses også, at 63 procent af de medvirkende fra daginstitutioner eller SFO er skal ryge udendørs helt uden for arbejdspladsens område. På skoler (ekskl. SFO) er den tilsvarende andel 45 procent. Side 8 af 32

9 Figur 5: Hvor man må ryge på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen? Fordelt på arbejdsområde På specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, I socialpsykiatrien 4% 8 93% 1% 1 I rygerum/rygekabiner I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien På et hospital/sygehus 12% 0% I dagplejen 9 71% 90% 3% 18% 0% 1 Udendørs, på arbejdspladsens område Udendørs, helt uden for arbejdspladsens område I en daginstitution eller SFO 4% På en skole (ikke SFO), rådhus, bibliotek eller lignende På et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud) 16% 3% I hjemmeplejen 3% Andre arbejdsområder 7% 3 42% 96% 94% 82% 63% 4 3% 7% 3% 2% 2% 8% 3% 13% Indendørs på kontorer/arbejdssteder, hvor der kun arbejder én ansat ad gangen Andre steder Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anm.: svarpersoner. Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer arbejdsområders procentangivelser til mere end 100 procent. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer, der er i arbejde på en arbejdsplads, hvor de ansatte må ryge i løbet af arbejdsdagen. Svarkategorien Mellem besøg hos borgere er kun givet medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen og er derfor ikke medtaget i figuren, der sammenligner arbejdsområder. Særlige forhold for rygning for dagplejere og i dagplejehjem Af figur 5 ses, at dagplejen er et særligt område i forhold til rygning på arbejdspladsen. Loven om røgfrie miljøer siger specifikt om røg og dagplejehjem, at det ikke er tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Dette afspejler sig også i dagplejernes svar på, hvor der må ryges på deres arbejdsplads i arbejdstiden. 9 ud af 10 dagplejere i undersøgelsen svarer, at de må ryge udendørs på arbejdspladsens område. 1 ud af 10 adspurgte dagplejere svarer, at de må ryge udendørs uden for arbejdspladsens område. Side 9 af 32

10 I undersøgelsen er de dagplejere, der ryger, blevet bedt om at skrive, hvilke rygeregler der, udover det der står i Loven om røgfrie miljøer, gælder for dem i deres arbejde som dagplejere. Til dette har dagplejerne forskellige svar. Nogle svarer, at rygning foregår udendørs, hvor børnene ikke kan se det: Al rygning skal foregå uden for børnenes øjesyn Der må ikke ryges i de rum, hvor børnene skal være, og der må ikke ryges udenfor, så børnene kan se det. Rygning foregår udendørs døgnet rundt, vi ryger ikke i nærheden af børnene, heller ikke når de er ude. Der skal ryges ude, så børnene ikke ser noget og i pauserne, det er ikke noget problem, da der ikke ryges indenfor i vores hjem. Andre dagplejere beskriver, at der ikke må ryges udendørs og på legepladser, når børnene er til stede: Der må ikke ryges udendørs /på legepladser, mens børnene er til stede. Der ryges ikke når børnene er der. Hverken når man er ude eller på tur. Man ryger ikke i arbejdstiden omkring børnene, heller ikke uden for på legepladsen. Andre rygere må heller ikke ryge på matriklen i arbejdstiden. Ingen rygning sammen med børn heller ikke udendørs Vi dagplejere må ikke ryge i offentligt rum At jeg ikke ryger sammen med børnene udenfor, men kun i middagspausen. Side 10 af 32

11 Overholdelsen af rygereglerne, herunder ledelsens ansvar for det Én ting er, at arbejdspladsen har rygeregler - en anden ting er, om reglerne overholdes, og hvordan de håndteres. Manglende overholdelse af arbejdspladsens rygeregler og manglende ledelsesmæssig fokus på, at reglerne overholdes, er et problem, som flere medlemmer giver udtryk for i deres åbne svar i undersøgelsen. Et medlem fra Region Hovedstaden, der arbejder i Teknik og Servicesektoren, svarer bl.a., at de ansatte ifølge reglerne ikke må ryge på arbejdspladsen, men at ledelsen ser igennem fingre med dem, der alligevel ryger i arbejdstiden. Et andet medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Midtjylland, svarer: Rygepolitikken bliver ikke overholdt, og ledelsen gør ikke noget. En lignende kommentar ses fra et medlem, der arbejder på et sygehus i Region Sjælland: Der følges ikke ordentligt op på rygeforbuddet på min arbejdsplads. Sygehusledelsen er for afvigende i konsekvenserne for at overtræde sygehusets rygepolitik. Der er eksempler på, at læger fortsat ryger på deres kontorer, fordi kontorerne er deres. Et medlem, der arbejder i hjemmeplejen i Region Nordjylland, beskriver også, at rygepolitikken ikke følges på arbejdspladsen: Det hjælper ikke med en rygepolitik, når den aldrig bliver overholdt. Der er ingen, der tjekker, om reglerne bliver fulgt. Et medlem, der arbejder i behandlingspsykiatrien/distriktspsykiatrien beskriver også manglende overholdelse af rygereglerne på arbejdspladsen samt ledelsens berøringsangst over for emnet rygning: Jeg er glad for, at der er rygeregler på arbejdspladsen, selvom de bliver overtrådt af både medarbejdere og ledelse. Dvs. folk sniger sig ud for at ryge. Der er berøringsangst fra ledelsens side for at gøre noget ved dem, der ryger i arbejdstiden. Det vigtigste for mig er, at jeg undgår at gå i røgen i arbejdstiden. Et medlem fra Social- og Sundhedssektoren i Region Syddanmark beskriver, at ledelsens manglende overholdelse af rygereglerne fører til, at de ansatte heller ikke overholder rygereglerne: Ledelsen er dårlige til at overholde rygepolitikken, hvorved personalet også bliver lidt ligeglad. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Nordjylland, bakker de foregående medlemmers udtalelser op: Jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, at ens leder ikke vil gøre noget for, at de rygeregler som kommunen har overholdes. Min leder ryger selv og tit sammen med mine kolleger. Nogle medlemmer beskriver dog, at deres ledelse går aktivt ind i arbejdet med overholdelse af arbejdspladsens rygepolitik. Fx skriver et medlem fra Region Syddanmark, der arbejder i socialpsykiatrien: Det er lige blevet besluttet, at rygepolitikken skal revurderes, fordi ledelsen oplever, at den nuværende politik ikke overholdes. Side 11 af 32

12 Hver tredje: Rygereglerne er strammet de seneste to år 36 procent af de adspurgte medlemmer svarer, at rygereglerne på deres arbejdsplads er blevet strammet inden for de seneste to år, så det er blevet sværere at være ryger. Lige over halvdelen af medlemmerne har ikke oplevet de store ændringer i perioden. Kun 1 procent svarer, at rygereglerne er blevet løsere, så det er blevet nemmere at være ryger. 11 procent har svaret ved ikke til spørgsmålet. Figur 6: Er rygereglerne på din arbejdsplads blevet ændret inden for de seneste to år? 11% 52% 36% 1% Ja, rygereglerne er blevet strammet på min arbejdsplads (det er blevet sværere at være ryger som ansat) Ja, rygereglerne er blevet løsere på min arbejdsplads (det er blevet nemmere at være ryger som ansat) Nej, rygereglerne er nogenlunde de samme som tidligere Anm.: svarpersoner. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Medlemmerne er blevet spurgt i undersøgelsen, om de ryger. 20 procent har svaret, at de ryger hver dag. Se medlemmernes svar i tabel 5 i bilaget. De daglige rygere synes i lidt højere grad end ikke-rygerne, at rygereglerne på arbejdspladsen er blevet strammet inden for de seneste to år, så det er blevet sværere at være ryger. 43 procent af de daglige rygere angiver således, at rygereglerne er blevet strammet det samme gælder kun 34 procent af ikke-rygerne (Figur ikke vist, se evt. tabel 2 i bilaget). Det er især medlemmer ansat på hospitaler og sygehuse, der har oplevet, at arbejdspladsens rygeregler er blevet strammet inden for de seneste 2 år. Her svarer næsten 2 ud af 3, at rygereglerne er blevet strammet. Den andel, der har oplevet stramninger, er lavest blandt medlemmer i socialpsykiatrien nemlig 1 ud af 5 (se figur 7 næste side). Side 12 af 32

13 Figur 7: Er rygereglerne på din arbejdsplads blevet ændret inden for de seneste to år? Fordelt på arbejdsområde I alt 36% 1% 52% 11% Andet arbejdsområde På specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, 37% 37% 1% 4% % 13% Ja, rygereglerne er blevet strammet på min arbejdsplads (det er blevet sværere at være ryger som ansat) I socialpsykiatrien I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien På et hospital/sygehus 20% 1% 38% 4% 60% 72% 51% 1% 30% 7% 7% 9% Ja, rygereglerne er blevet løsere på min arbejdsplads (det er blevet nemmere at være ryger som ansat) I dagplejen 28% 60% 12% Nej, rygereglerne er nogenlunde de samme som tidligere I en daginstitution eller SFO 31% 2% 58% 9% På en skole (ikke SFO), rådhus, bibliotek eller lignende 39% 1% 53% 6% Ved ikke/husker ikke På et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud) 40% 2% 49% I hjemmeplejen 31% 56% 12% 0% 50% 100% Anm.: svarpersoner. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Side 13 af 32

14 De medlemmer, der har svaret, at de har oplevet stramninger af rygereglerne inden for de seneste to år, er blevet spurgt om, hvordan rygereglerne er blevet strammet.. Deres svar ses af tabel 1. Tabel 1: Hvordan er rygereglerne blevet strammet? Svar Procent Usikkerhed Rygerum/rygekabiner er væk. Nu kan man kun ryge udendørs % +- 4,1 Andre stramninger % +- 3,7 Man må ikke længere ryge udendørs på arbejdspladsens område % +- 3,5 Nu må man slet ikke ryge i løbet af arbejdsdagen % +- 3,0 Man må ikke længere ryge på enkeltmandskontorer/arbejdssteder med kun én ansat ad gangen Man må ikke længere ryge mellem besøgene hos borgerne % +- 2, % +- 1,3 Ved ikke/husker ikke 13 2 % +- 1,3 Anm.: 558 svarpersoner. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer, der har angivet, at de har oplevet stramninger af deres arbejdsplads rygeregler inden for de seneste to år. Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer antallet af svar til mere end 558. Af tabel 1 fremgår det, at den mest udbredte stramning er, at man nu kun må ryge udendørs, fordi rygerum og rygekabiner er blevet nedlagt. Næstmest udbredt er en bred vifte af stramninger, herunder: et loft for, hvor mange gange man må ryge i arbejdstiden færre rygepauser at man kun må ryge på bestemte steder udendørs på arbejdspladsen, fx i rygeskure og væk fra offentlig vej at de ansatte kun må gå ud og ryge én ad gangen at de ansatte kun må ryge på bestemte tidspunkter, fx i frokostpausen, de sidste 10 minutter af frokostpausen, eller at der på plejehjem først må ryges, når alle beboere er oppe og har fået morgenmad at de ansatte ikke længere må ryge sammen med borgere/beboere. Et medlem, der arbejder i socialpsykiatrien i Region Nordjylland svarer, at der på medlemmets arbejdsplads nu heller ikke må bruges e-cigs og dampcigaretter. Den tredjemest udbredte stramning er, at der ikke længere må ryges udendørs på arbejdspladsens område. 16 procent angiver, at nu må man slet ikke ryge i løbet af arbejdsdagen. Selvom mere end en tredjedel af de adspurgte angiver, at rygereglerne er blevet strammet på deres arbejdsplads, er der stadig mange medlemmer, der i de åbne svar i spørgeskemaundersøgelsen efterspørger yderligere stramninger af reglerne eller et reelt rygeforbud på arbejdspladsen. Side 14 af 32

15 Mere end 2 ud af 3 mener ikke, at rygereglerne er for stramme 69 procent af de adspurgte er uenige eller meget uenige i, at rygereglerne på deres arbejdsplads er for stramme. Figur 8: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: - Rygereglerne er for stramme på min arbejdsplads (det er for svært at være ryger)? 4 40% 3 30% 2 20% 1 0% 8% 27% 42% 13% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant Anm.: svarpersoner. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Medlemmer ansat i behandlingspsykiatrien, på sygehuse og hospitaler samt på skoler (ekskl. SFO), rådhuse og biblioteker erklærer sig i højere grad end medlemmer på de øvrige arbejdsområder enige i, at rygereglerne på deres arbejdsplads er for stramme. Dette gælder 36 procent af medlemmerne fra behandlingspsykiatrien, 30 procent fra sygehusene og 27 procent af de medlemmer, der arbejder på skoler (ekskl. SFO), rådhuse og biblioteker. (Figur ikke vist, se evt. tabel 3 i bilaget). Side 15 af 32

16 Flere rygere end ikke-rygere mener, at rygereglerne er for stramme Rygerne i undersøgelsen erklærer sig i langt højere grad end ikke-rygerne og de lejlighedsvise rygere enige i, at rygereglerne på deres arbejdsplads er for stramme. Mens 38 procent af rygerne mener, at rygereglerne på deres arbejdsplads er for stramme, er det kun 13 procent af de lejlighedsvise rygere og ikke-rygerne, der mener det samme. Forskellen mellem rygere, lejlighedsvise rygere og ikke-rygere er statistisk signifikant 1. Figur 9: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: - Rygereglerne er for stramme på min arbejdsplads (det er for svært at være ryger). Fordelt på rygere og ikke-rygere. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 22% 3 20% 18% Ryger dagligt eller flere gange om ugen 14% 1 42% 31% 47% 2 6% 8% 7% Ryger lejlighedsvis Ikke-ryger Ved ikke/ikke relevant Meget uenig Uenig Enig Meget enig Anm.: svarpersoner. Rygerkategorien Ryger lejlighedsvis er en samlekategori for respondenter, der har svaret, at de ryger sjældnere end ugentligt eller at de ryger ved festlige lejligheder. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Et medlem, der arbejder på et sygehus i Region Syddanmark, udtrykker sin holdning om de stramme rygeregler således: Jeg synes rygereglerne er blevet for stramme. Det er i orden, at man kun må ryge udendørs, men jeg synes det er for meget, at de ansatte kun må ryge to steder udenfor, og at nogle ansatte skal gå meget langt for at komme til de lovlige udendørs rygesteder. 1 X 2 =231,37, frihedsgrader=6, P-værdi=0,000 Side 16 af 32

17 Kun 1 ud af 8 bliver udsat for røg fra kolleger Kun 13 procent af de adspurgte er meget enige eller enige i, at de bliver udsat for røg fra kolleger i deres arbejdstid. Figur 10: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: - Jeg bliver udsat for røg fra kolleger 60% 50% 49% 40% 30% 20% 0% 8% 30% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 8% Anm.: svarpersoner. Dagplejere er ikke inkluderet i denne figur. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Der ses ikke nævneværdige forskelle mellem rygere og ikke-rygere på, om de bliver udsat for røg fra kolleger på arbejdsplads (se evt. tabel 4 i bilaget). Der er heller ingen nævneværdige forskelle mellem arbejdsområderne (se evt. figur 20 i bilaget). Side 17 af 32

18 4 ud af 10 er enige i, at rygerne holder for mange pauser 39 procent af de adspurgte medlemmer er enige eller meget enige i, at rygerne på deres arbejdsplads holder for mange pauser. Rygerne synes i langt mindre grad end ikke-rygerne, at rygerne holder for mange pauser. Mens det kun er 8 procent af rygerne, der er enige eller meget enige i, at rygerne på deres arbejdsplads holder for mange pauser, gælder det samme 50 procent af ikkerygerne i undersøgelsen. Forskellen mellem rygere, lejlighedsvise rygere og ikke-rygere er statistisk signifikant 2. Figur 11: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: - Rygerne på min arbejdsplads holder for mange pauser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 8% 47% 37% 3% 23% 36% 19% 13% 12% 13% 23% 28% 21% 27% 22% 17% 22% 17% Ryger Ryger Ikke-ryger dagligt eller lejlighedsvis flere gange om ugen I alt Ved ikke/ikke relevant Meget uenig Uenig Enig Meget enig Anm.: svarpersoner. Dagplejere indgår ikke i denne figur. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Rygerkategorien Ryger lejlighedsvis er en samlekategori for respondenter, der har svaret, at de ryger sjældnere end ugentligt eller at de ryger ved festlige lejligheder. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Et medlem fra Kost- og Servicesektoren, der arbejder på et hospital i Region Syddanmark og mener, at rygerne holder for mange pauser, uddyber det således: Der bliver holdt alt for mange rygepauser. Det er ikke-rygerne, som får de opgaver, som er på afdelingen, da de er synlige. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Syddanmark, skriver: Det er besværligt ikke at være ryger. Rygerne tror, at de er fredet omkring ekstra pauser, hvor de lige har brug for et hiv for at kunne igen. Vi andre arbejder jo videre mens de ryger, så det er jo en god arbejdsfordeling for rygerne. Et andet medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Nordjylland, giver også udtryk for en uheldig forskel på pauser mellem rygere og ikke-rygere: Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at jeg som ikke-ryger ikke får de samme pauser som rygerne. Der er ofte en afdeling med mange rygere, der skal have hjælp fra de andre afdelinger for at kunne blive færdig med dagens opgaver. Så min holdning er, at rygerne kun må ryge i middagspausen, for det er jo borgerne vi skal have fokus på, når vi er på arbejde, ikke cigaretterne. 2 X 2 =229,831, frihedsgrader=6, P-værdi=0,000 Side 18 af 32

19 Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Regioner Hovedstaden, beskriver også unfair vilkår for pauser for rygere og ikke-rygere og mener derfor, at rygning på arbejdspladsen burde forbydes: Jeg synes, det skulle være forbudt at ryge på arbejdspladsen, fordi de ansatte, der ikke ryger, ikke får de samme pauser, som rygerne tager i løbet af dagen, fordi ikke-rygerne skal passe rygernes arbejde imens. Jeg har nogle gange sat mig ned i protest, og når jeg er blevet spurgt om, hvad jeg lavede, så svarede jeg: Jeg ryger! Det bliver ikke godt modtaget af rygere, for som de siger: Jamen, du ryger da ikke. I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt rygerne holder for mange pauser fremhæver flere medlemmer også, at de mener, at rygerne burde stemple ud, når de ryger og selv betale for deres rygepauser. Flere rygere argumenterer imod dette og argumenterer for, at ikke-rygerne holder lige så mange og nogle gange flere/længere pauser end rygerne, og flere rygerne stiller spørgsmålet: Hvis rygerne skal betale for deres rygepauser, skal ikke-rygerne så også betale for deres kaffepauser? Fx skriver et medlem, der arbejder i hjemmeplejen i Region Hovedstaden: Det er ved at være for meget. Ikke-rygere har ondt i røven over rygerne - men ikke-rygerne nævner bare ikke, at de drikker 20 kopper kaffe på en arbejdsdag. Vi er jo også rygere, som ikke drikker kaffe. Et andet medlem, der arbejder på et sygehus i Region Midtjylland, skriver følgende om ikke-rygernes pauser: Jeg synes, at rygereglerne er okay på min arbejdsplads. Og jeg har ikke fornemmelsen af, at det går ud over os rygeres arbejdsindsats, da vi spiser vores mad på rekordtid for netop at komme ned og ryge i vores spisepauser. Jeg oplever tit at kolleger, der ikke ryger sidder i personalerummet og holder pause, når jeg sætter mig derind, og når jeg kommer tilbage efter min rygepause sidder de samme personer stadig og holder pause. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Nordjylland beskriver sin holdning til rygeres og ikke-rygeres pauser således: Jeg synes ikke, der er nogen grund til at lave om på noget, som voksne ansvarlige medarbejdere selv kan styre på fornuftig vis. Skulle der være enkelte imellem, som ikke kan det, må det være ledelsens opgave at tale med dem. Jeg kender godt udsagnet fra ikke-rygere med at rygere har mere pause end ikkerygere, men jeg synes det er et rigtig dårligt argument, da rygere bruger pausen til at ryge, imens ikke rygere sidder og får deres kaffe imens. Medlemmer, der arbejder på specialområdet og på plejehjem og plejecentre mener i højere grad end medlemmerne på de øvrige områder, at rygerne på deres arbejdsplads holder for mange pauser (Se figur 12 næste side). Side 19 af 32

20 Figur 12: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: - Rygerne på min arbejdsplads holder for mange pauser. Fordelt på arbejdsområde. Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant I alt 17% 22% 27% 21% 12% Andet, skriv gerne hvad0% 23% 21% 1 24% På specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, 22% 21% 29% 19% 9% I socialpsykiatrien 9% % 1 I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien 13% 1 36% 21% 14% På et hospital/sygehus 14% 21% I en daginstitution eller SFO 14% 21% 28% 23% 1 På en skole (ikke SFO), rådhus, bibliotek eller lignende % På et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud) 22% 23% 27% 21% 6% I hjemmeplejen 16% 24% 30% 18% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anm.: svarpersoner. Dagplejere indgår ikke i denne figur. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Side 20 af 32

21 2 ud af 3 diskuterer sjældent rygereglerne med deres kolleger 65 procent af de adspurgte medlemmer er meget enige eller enige i, at det er sjældent, de diskuterer rygereglerne med deres kolleger. Figur 13: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: - Det er sjældent, jeg diskuterer rygereglerne med mine kolleger 4 40% 3 30% 2 20% 1 0% 26% 39% 20% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 8% 7% Anm.: svarpersoner. Dagplejere indgår ikke i denne figur. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Et par medlemmer beskriver i deres åbne svar, at de vælger ikke at tage emnet rygning op på arbejdspladsen og derfor ikke kommer med deres indsigelser om fx røggener over for deres kolleger. Et medlem, der arbejder i Kost- og Servicesektoren i en daginstitution i Region Sjælland, og hvis kolleger ryger i en kælder på arbejdspladsen skriver: Jeg er meget allergisk over for tobaksrøg, og derfor er det generende, at folk på min arbejdsplads ryger i kælderen. Dog har jeg valgt ikke at sige noget. Blandt de medlemmer, der beskriver, at de ikke tager emnet rygning op på arbejdsplads, efterlyser flere ledelsen, så ikke-rygerne ikke føler, at de står alene med deres ønske om et røgfrit arbejdsmiljø og rygeregler, som tilgodeser både rygere og ikke-rygere. Fx skriver et medlem fra Kost-Servicesektoren i Region Nordjylland: Engang i mellem synes jeg, at dem der ryger holder for mange pauser. Men når nu den øverste ledelse ikke siger noget, hvad kan man så gøre? Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Syddanmark skriver: Jeg ønsker selv meget strammere rygeregler, men ledelsen på min arbejdsplads går ind for selvbestemmelse. Så der bliver røget, som det passer folk, hvilket ind imellem går ud over beboerne, da tiden går fra dem. Det tager ofte overhånd, fordi rygerne går ud i klynger og så løber tiden fra dem. Der er ikke afgørende, statistisk sikre, forskelle mellem svarene fra de forskellige arbejdsområder. (Se figur 14 næste side). Side 21 af 32

22 Figur 14: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: - Det er sjældent, jeg diskuterer rygereglerne med mine kolleger. Fordelt på arbejdsområde Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant I alt 26% 39% 20% 8% 7% Andet arbejdsområde 2 37% 12% 9% 16% På specialområdet (handikapinstitution, I socialpsykiatrien 26% 39% 33% 34% 17% 29% 3% 8% 3% 9% I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien 19% 38% 21% 1 7% På et hospital/sygehus 26% 40% 19% 7% 9% I en daginstitution eller SFO 38% 38% 12% 3% 9% På en skole (ikke SFO), rådhus, bibliotek eller 3 30% 22% 2% På et plejehjem/plejecenter 18% 41% 2 11% 4% I hjemmeplejen 2 42% 22% 7% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anm.: svarpersoner. Dagplejere indgår ikke i denne figur. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Svarene er for flere arbejdsområders vedkommende forbundet med betydelig usikkerhed. Side 22 af 32

23 Del 2: Medlemmernes oplevelser med borgeres rygning Denne del handler om de oplevelser, som medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet har med borgeres rygning på deres arbejdsplads. Det er kun medlemmerne på disse arbejdsområder, der er blevet spurgt om borgernes rygning. Der er svar fra 900 medlemmer fra disse arbejdsområder. 2 ud af 3 i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet bliver udsat for røg fra borgere Medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet, er blevet spurgt om, hvor enige eller uenige de er i, at de udsættes for røg fra borgere i deres arbejdstid. Der er 64 procent af disse medlemmer, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet. Figur 15: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: Jeg bliver udsat for røg fra borgere i min arbejdstid 40% 3 30% 2 20% 1 0% 27% 37% 20% 13% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 3% Anm.: 900 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 15 viser kun svar fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende). Usikkerheden er +- 1,2 til +-3,1 procentpoint. Der ses ingen signifikante forskelle mellem rygere og ikke-rygere med hensyn til, om de udsættes for røg fra borgere i arbejdstiden. Side 23 af 32

24 8 ud af 10 medlemmer, der udsættes for røg fra borgere, arbejder på en arbejdsplads med rygeregler for borgerne 85 procent af de adspurgte medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet og som er udsat for røg fra borgere i deres arbejdstid, angiver, at der er regler for borgeres rygning på deres arbejdsplads. Figur 16: Er der regler for borgeres rygning på din arbejdsplads? Det gælder også, når du arbejder i borgernes eget hjem 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 8 Anm.: 576 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 16 viser kun svar fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Side 24 af 32

25 Delte meninger om, hvor vidt rygereglerne for borgerne fungerer godt 48 procent af medlemmerne i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet, der er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden og hvis arbejdsplads har rygeregler for borgerne, synes ikke, at disse rygeregler fungerer godt. Andre 48 procent synes, at rygereglerne for borgerne fungerer godt. Figur 17: Er du enig eller uenig i at rygereglerne for borgerne fungerer godt? 40% 3 30% 2 20% 1 0% 13% % Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 4% Anm.: 491 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 17 viser kun svar fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. At rygereglerne for borgerne ifølge halvdelen af medlemmerne i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet ikke fungerer godt, skyldes i mindre grad, at reglerne for upræcise. Næsten 2 ud af 3 adspurgte (65 procent) er således uenige eller meget uenige i, at rygereglerne for borgere er for upræcise. Figur 18: Er du enig eller uenig i at rygereglerne for borgerne er for upræcise? 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 0% 7% 24% 4 20% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 3% Anm.: 490 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 18 viser kun svar fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. Side 25 af 32

26 Hver tredje, der er udsat for røg fra borgere, mener, at ledelsen ikke går nok op i, at rygereglerne for borgerne overholdes 37 procent af medlemmerne i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet, der udsættes for borgeres røg i arbejdstiden, og som arbejder på en arbejdsplads med rygeregler for borgerne, er meget enige eller enige i, at ledelsen ikke går nok op i, at rygereglerne for borgerne bliver overholdt. Figur 19: Er du enig eller uenig i, at ledelsen går ikke nok op i, at rygereglerne for borgerne bliver overholdt? 40% 3 30% 2 20% 1 0% 13% 24% 34% 19% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 9% Anm: 490 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 19 viser kun svar fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. Side 26 af 32

27 Medlemmernes øvrige kommentarer til rygning og rygeregler på arbejdspladsen samt borgeres rygning på arbejdspladsen Medlemmerne er i undersøgelsen også blevet opfordret til at komme med yderligere uddybende kommentarer til rygereglerne på deres arbejdsplads. 320 medlemmer har benyttet sig af muligheden for dette. Flere af disse kommentarer er inkluderet i notatets foregående afsnit, for at nuancere medlemmernes svar. Overordnet kan der ud fra medlemmernes øvrige kommentarer ses en række temaer. Et tema er medlemmer, der mener, at rygereglerne og fokus på rygning er blevet en hetz mod rygerne, og at rygereglerne er blevet så stramme og ufleksible, at de ikke fungerer i hverdagen. Fx nævner flere medlemmer, at det er for restriktivt, at man kun må ryge et bestemt antal cigaretter pr. vagt. Et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i Region Midtjylland, skriver: Jeg vred over, at andre skal bestemme over mig med hensyn til rygning. Jeg har aldrig tidligere tænkt så meget på at skulle ryge, som efter at der er lavet nye rygeregler med, at der KUN må ryges en gang pr. vagt. Jeg generer ikke andre med røgen og misbruger ikke at holde rygepauser - og tit klares arbejdsopgaver, når der ryges! Jeg føler mig halvkriminel, når jeg måske sniger mig ud for 2. gang på en vagt og ved at konsekvensen er samtale og måske fyring. Jeg gad vide, hvornår de tykke bliver nægtet deres madpakke i arbejdstiden. Dette medlem tager også et andet emne op, som mange medlemmer skriver om i deres åbne svar: Hvorfor er fokus kun på rygere? Disse medlemmer spørger, hvornår arbejdspladsen fx skal gå op i, hvad overvægtige ansatte spiser i løbet af arbejdsdagen? Et andet tema, som mange medlemmer skriver om, er rygere og ikke-rygeres pauser, og om hvem der holder flest og længst pauser. Fx skriver et medlem fra et plejehjem/plejecenter i Region Midtjylland: Jeg har den holdning, at rygning helt skulle forbydes. Der bliver taget for meget hensyn til rygerne. Skal der også være pauser til dem, der vil tabe sig, fx til motion og gåture i arbejdstiden. Nej det bliver der aldrig diskuteret eller givet lov til. Med det er så synd for rygerne, hvis de ikke kan få deres røg i arbejdstiden. I forbindelse med kommentarerne omkring de ansattes pauser kommer mange medlemmer også ind på, om hvorvidt rygere selv skal betale deres rygepauser og arbejdsfordelingen mellem rygere og ikke-rygere på arbejdspladsen. Et tredje tema er ledelsen i forhold til rygepolitikken. Flere medlemmer beskriver en form for dobbeltmoral hos ledelsen, fordi de ledere, der har indført rygeforbud eller strammere rygeregler, fortsat selv må ryge på deres enkeltmandskontorer på ledelsesgangen. Medlemmerne efterspørger, at ledelsen selv følger rygereglerne og går forrest på arbejdspladsen i forhold til reglerne. Side 27 af 32

28 Et fjerde tema er medlemmer, der af forskellige årsager bifalder de strammere rygeregler på arbejdspladsen. Her er nogle af begrundelserne for det: Medlemmerne udsættes nu for mindre røg og passiv rygning i arbejdstiden Rygerne holder færre pauser og arbejder derved mere og er mere tilstede på arbejdspladsen Det, at rygerne kun må gå ud og ryge én ad gangen, gør, at ikke-rygerne ikke længere står alene på en afdeling og skal klare arbejdsopgaverne, mens rygerkollegerne ryger. Personalegruppen opdeles ikke i samme grad i et ryger- og et ikkerygerfællesskab Medlemmerne eller deres kolleger er holdt op med at ryge - bl.a. på grund af stramningen af rygereglerne. Et femte tema er medlemmer, der efterspørger yderligere stramninger af rygereglerne på deres arbejdsplads i deres åbne svar. De stramninger, der efterspørges, er bl.a. at rygning helt forbydes, og at medarbejdere, der ryger, tilbydes rygestopkurser, og at rygere skal betale for deres rygepauser eller arbejde længere tid som kompensation for deres rygepauser. Et sjette tema handler om røggener fra ansatte, der ryger, for både kolleger, borgere, beboere og patienter. I forhold til røggener for de ansatte beskriver flere medlemmer, at de føler sig generet af lugten af røg fra kolleger, der lige har røget samt at røgen giver dem hovedpine eller allergiske reaktioner. I forhold til borgere, brugere, beboere og patienter beskriver flere medlemmer, at disse også kan generes af lugten af røg fra de ansatte, der ryger, og fra deres tøj. Fx skriver et medlem, der arbejder på et sygehus i Region Syddanmark: Når rygerne kommer tilbage på afdelingen lugter de af røg. Det er ubehageligt at sidde/stå ved siden af en, der lige har røget. Det er heller ikke særlig rart for patienterne, at personalet lugter af røg. Flere medlemmer udtrykker også bekymring for, om det rygende personale kan overføre skadelige partikler til borgere, beboere og patienter. Mange medlemmer bruger også de åbne svar til at præcisere, hvordan rygereglerne er på deres arbejdsplads, og flere beskriver, at deres arbejdsplads har planlagt at indføre yderligere stramninger eller forbud mod rygning i løbet af Der er også en del uddybende kommentarer om medlemmernes oplevelser med borgeres, beboeres, patienters og pårørendes rygning på deres arbejdsplads. En stor del af kommentarerne kommer fra medlemmer, der føler sig genereret af røg fra borgere både fra rygning, der foregår, mens medlemmet er sammen med borgeren, og i mindre grad også røglugt, der hænger i hjem/på stuer, hvor der efter medlemmets opfattelse ikke er luftet godt nok ud, efter at borgeren eller andre har røget. Flere medlemmer er inde på, at visitator eller ledelsen bør indskærpe rygereglerne for de ældre, så det ikke er overladt til den enkelte medarbejder. Ikke-rygere oplever bl.a. at blive mødt af uforstående borgere, som henviser til, at de gerne må ryge, når det er Side 28 af 32

29 en anden medarbejder, der besøger dem (typisk en ryger). Der er også enkelte medlemmer, som nævner, at de har oplevet konflikter med pårørende om dette. Et antal medlemmer, som arbejder på plejehjem/plejecentre, foreslår bedre ventilationsanlæg så røggenerne kan afhjælpes simpel udluftning er ikke effektiv nok. Der er også forslag om rygerum for beboere på plejehjem så brandfare mv. kan undgås. Et antal medlemmer begræder, at borgere herunder demente - ikke længere kan beroliges mv. med en cigaret. Mange medlemmer, der arbejder med demente, oplever også, at de demente har svært ved at huske og at overholde rygereglerne omkring bl.a. udluftning. Andre giver udtryk for, at medarbejdere ind i mellem ryger sammen med en borger/borgere både indendørs og udendørs. Undersøgelsens metode FOA har i perioden december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om rygereglerne og rygning på arbejdspladsen, herunder medlemmernes oplevelser med borgeres rygning på deres arbejdsplads. Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Undersøgelsen om rygeregler var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner, herunder medlemmernes planer om evt. udbetaling af efterlønsbidrag og vurdering af en fagbladsomdelt pjece om efteruddannelse. I alt blev medlemmer inviteret til undersøgelsen adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stilet til dem. Det giver en svarprocent på 54,1 procent. 53,9 procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analyserne i dette notat. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i andre undersøgelser via medlemspanelet. De spørgsmål, der er afrapporteret i notatet, er blevet stillet til medlemmer, der er i arbejde. I notatets første del indgår svar fra erhvervsaktive medlemmer fra alle FOAs arbejdsområder og sektorer. Analyserne i første del af notatet er foretaget på data, som er vægtet for sektortilhørsforhold. I notatets anden del indgår svar fra 900 erhvervsaktive medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende). Analyserne i denne del af notatet er ikke vægtet for sektortilhørsforhold, da der i denne del ikke indgår svar fra medlemmer fra alle fire FOA-sektorer. Side 29 af 32

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere