Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter."

Transkript

1 > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, hvor kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er beskrevet, jf. bekendtgørelse nr. 735 af 03. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål for 2012 som beskæftigelsesministeren har udmeldt den 2. marts Holmens Kanal 20 Postboks København K TW Fax CVR nr marts 2011 Vores sag Vores raf. 2ktJKba Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i I forhold til strategien for den virksomhedsrettede indsats gøres opmærksom på den pjece med input til at forbedre og udvikle jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, som Beskæftigelsesrådet har udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Beskæftigelsesregioneme ser i lighed med sidste år frem til en god og positiv dialog om indholdet og ambitionsniveauet i beslcæftigelsesplanen for Med venlig hilsen Stig Kontoi

2 OT«%.sst H Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012

3 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 10 Tillæg 1. Samlet oversigt over jobcentrets mål i beskæftigelsesplan Tillæg 2. LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer 13 Tillæg 3. Justeret plan for anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede 14 jobkonsulenter Kapitel 3. Tidsfrister for beskæftigelsesplan Kapitel 4. Supplerende materiale 16 SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

4 Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2012 Kommunen skal i 2011 udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Ministerens mål Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire landsdækkende indsatsområder og mål, som alle kommuner skal indarbejde i beskæftigelsesplanen. Det skal ske på følgende måde: 1. Uctfanrfrtngørøiffot" ttiåf fttppsrn# 2, Hvilt fntfsatser skaf iwærteaifes % Hvik# kvantitative mmhstm skal opnås Tilgangen til ministerens mål er, at kommunen afdækker og beskriver, hvilke udfordringer kommunen har ift. de enkelte ministermål (boks 1). Derudover fastlægger kommunen konkrete kvantitative niveaumål for hvert af de fire ministermål (boks 3). Endelig beskrives de overordnede linjer i den indsats, kommunen planlægger at iværksætte for at møde målgruppernes beskrevne udfordringer mhp. at opnå de fastlagte mål (boks 2). Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de politiske målsætninger, de konkrete (resultat)-mål og den indsats, der sættes i værk med henblik på at indfri de konkrete mål. Særlige lokale mål Udover ministerens mål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen af disse følger modellen ovenfor for beskrivelsen af ministermålene. Administrativ / udmøntende plan Det anbefales, at kommunen i tilknytning til beskæftigelsesplanen udarbejder en administrativ / udmøntende plan, som på et mere operationelt niveau beskriver den konkrete indsats for de forskellige målgrupper. I For de kommuner der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde jf lov om forpligtende kommunale samarbejder skal der udarbejdes en beskæftigelsesplan der besknver det kommende ars beskæftigelsesindsats for hver enkel af de kommuner der indgår i samarbejdet SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

5 Kapitel 2 - Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 2 : 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 3 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2012: 1. Mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt 3. Mål: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 4. Mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 2 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr 735 af 03/07/2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik 3 Strategi og mål for at inddrage andre aktører kan indarbejdes i afsnittet vedr strategi og mål for den borgerettede og virksomhedsrettede indsats SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

6 Målene er omdrejningspunktet for kommunens planlægning af indsatsen, og skal derfor indarbejdes i beskæftigelsesplanen. Kommunen udmønter og tilrettelægger indsatsen i forhold til de lokale udfordringer, som kommunen står overfor i forhold til hvert af de 4 mål. I dette afsnit skal kommunen opstille konkrete niveaumål for de fire mål, og de konkrete niveaumål skal formuleres på følgende måde: Ledige skal hurtigt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til X_personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning/et fald på X pet. fra december 2010 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til X personer i december 2012, svt. en stigning/et fald på X pet. fra december 2010 til december Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til X_personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning/et fald på X pet. fra december 2010 til december Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning/et fald på X pet. fra december 2010 til december Fastsættelsen af de konkrete måltal bør ske med udgangspunkt i de prognoser og andet understøttende materiale, som de fire beskæftigelsesregioner har udarbejdet. Det er dog vigtigt, at kommunen forholder sig til, om prognoserne stemmer overens med kommunens egen vurdering af situationen og udviklingen på arbejdsmarkedet samt kommunens ambitionsniveau på det enkelte område. Arbeidskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger omfatter nye personer der kommer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension. Unge under 30 år omfatter alle forsørgelsesydelser, dvs. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere omfatter alle på forsørgelsesydelser, dvs. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. De 4 beskæftigelsespolitiske mål børsammen med kommunens øvrige lokale mål indgå i kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt, jf. Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

7 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står over for i det kommende år. Derudover beskrives de vigtigste udfordringer ift. de fire mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt. Kommunen skal således beskrive, hvilke lokale udfordringer kommunen har ift. de enkelte rnål: 1. Udfordringer ift. mål 1 om at ledige skal hurtigt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes. Dvs. begrænsning af arbejdskraftreserven 2. Udfordringer ift. mål 2 om bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Dvs. begrænsning af tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger 3. Udfordringer ift. mål 3 om at unge skal i uddannelse eller job. Dvs. begrænsning af antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse 4. Udfordringer ift. mål 4 om at flere indvandrere og efterkommere skal i job. Dvs. begrænsning af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Beskrivelsen af udfordringerne ift. det enkelte ministermål skal medvirke til at udpege, om kommunen har særlige udfordringer ift. særlige målgrupper for det enkelte ministermål. For mål 3 kan det f.eks. være en beskrivelse af særlige udfordringer ift. at begrænse antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, herunder udpegning af særlige målgrupper, der fylder meget blandt unge kontanthjælpsmodtagere. Endelig kan beskæftigelsesplanen indeholde en beskrivelse af særlige lokale udfordringer på særlige områder - f.eks. imødegåelse af stigende ledighed inden for særlige brancher e.l. Også her kan kommunen opstille særlige lokale mål for indsatsen. Kommunen kan hente inspiration til beskrivelserne og udpegning af udfordringer i Jobindsats.dk, i Resultatrevisionen for 2010, i Beskæftigelsesregionernes/RBR'ernes analyserapporter og kontrakter for 2012 samt øvrigt materiale på Beskæftigelsesregionernes hjemmesider. Den enkelte kommune vælger selv, om den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats beskrives i samme afsnit eller i to selvstændige afsnit. Det afgørende er, at alle væsentlige fokusområder beskrives - både for den borgerettede og den virksomhedsrettede indsats. Den borgerrettede indsats Kommunen skal beskrive, hvilken indsats der iværksættes for at sikre opfyldelse af beskæftigelsesministerens fire mål. Det skal således beskrives hvordan: SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

8 Kommunen planlægger at bringe ledige hurtigt tilbage i job - og dermed bekæmpe langtidsledigheden. Dvs. hvordan arbejdskraftreserven planlægges begrænset Kommunen planlægger at yde (bedre) hjælp til personer på kanten af arbejdsmarkedet - så færre mennesker kommer på permanent offentlig forsørgelse. Dvs. hvordan tilgangen af personer til permanente forsørgelsesydelser planlægges begrænset Kommunen planlægger at bringe unge i uddannelse eller job. Dvs. hvordan antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse planlægges begrænset Kommunen planlægger at bringe indvandrere og efterkommere i job. Dvs. hvordan antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse planlægges begrænset Beskrivelsen skal omhandle alle dele af indsatsen, dvs. kontaktforløb (herunder intensitet), aktiveringsindsatsen (herunder redskabssammensætning), særlige projekter eller aktiviteter (herunder virksomhedscentre og anden form for virksomhedsaktivering), samarbejde med andre aktører og forvaltninger, anvendelse af mentorer mv. Det er afgørende, at beskrivelsen tager udgangspunkt i de udfordringer, målgrupperne har lokalt, og som kommunen har beskrevet i kapitel 2.2. Samtidig skal den fokusere på kommunens strategier ift. de væsentligste områder i indsatsen. Indsatsen for at bringe ledige hurtigt tilbage i job - og bekæmpe langtidsledigheden. Dvs. indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven (Mål 1) Arbejdskraftreserven omfatter alle dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse. En beskrivelse af indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven har derfor umiddelbart to tilgange, som begge skal indarbejdes i beskrivelsen: 1. At begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven - dvs. en indsats for dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mindre end 3 måneders offentlig forsørgelse. (Tidlig indsats). 2. At bringe dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) tilbage i job og ud af offentlig forsørgelse. (Afhjælpende indsats). Beskrivelsen kan med fordel koncentreres om indsatsen for de over 30-årige, da indsatsen for unge under 30 år beskrives under ungemålet, jf. nedenfor. I det omfang kommunen planlægger at anvende andre aktører i indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven skal omfang af, formål med samt målgrupper for dette fremgå af beskrivelsen. Indsatsen for (bedre) hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - så færre mennesker kommer på offentlig forsørgelse. Dvs. indsatsen for at begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (Mål 2) Tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger - her defineret som personer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension - kan komme fra alle ikkejobklare ydelsesgrupper. Indsatsbeskrivelsen ift. disse grupper skal derfor fokusere på, hvordan kommunen planlægger at begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesydelser. Beskrivelsen skal således fokusere på, hvilken indsats kommunen vil iværksætte mhp. at bringe ikke-jobklare borgere tættere på arbejdsmarkedet - og dermed modvirke at de kommer på permanent offentlig forsørgelse. Beskrivelsen kan differentieres ift. den enkelte for- SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

9 sørgelsesgruppe eller øvrige karakteristika på baggrund af kommunens evt. særlige udfordringer for de enkelte grupper. Endelig kan beskrivelsen også her med fordel koncentreres om indsatsen for de over 30- årige, da indsatsen for unge under 30 år beskrives under ungemålet, jf. nedenfor. I det omfang kommunen planlægger at anvende andre aktører i indsatsen for at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger skal omfang af, formål med samt målgrupper for dette fremgå af beskrivelsen. Indsatsen for at bringe unge i uddannelse eller job. Dvs. indsatsen for at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (Mål 3) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse omfatter alle ydelsesmodtagere og alle matchgrupper. En beskrivelse af indsatsen for unge på offentlig forsørgelse har derfor umiddelbart to tilgange, som begge skal indarbejdes i beskrivelsen: At beskrive hvilken indsats, der planlægges iværksat mhp., at jobklare unge hurtigst muligt kommer i job eller ordinær uddannelse, hvis de ikke har en uddannelse. At beskrive hvilken indsats, der planlægges iværksat mhp., at ikke-jobklare unge bringes tættere på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse og dermed undgår at komme på permanent offentlig forsørgelse. Derudover skal beskrivelsen tage udgangspunkt i de unges uddannelsesegnethed. Beskrivelsen af indsatsen kan yderligere differentieres ift. den enkelte forsørgelsesgruppe eller øvrige karakteristika på baggrund af kommunens evt. særlige udfordringer for de enkelte grupper. I det omfang kommunen planlægger at anvende andre aktører i indsatsen for unge ydelsesmodtagere skal omfang af, formål med samt målgrupper for dette fremgå af beskrivelsen. Indsatsen for at bringe flere indvandrere og efterkommere i job. Dvs. indsatsen for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (Mål 4) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse omfatter alle ydelsesmodtagere. En beskrivelse af indsatsen for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse har derfor umiddelbart to tilgange, som begge skal indarbejdes i beskrivelsen: 1. At beskrive hvilken indsats, der planlægges iværksat mhp., at jobklare ikke-vestlige indvandrere og efterkommere hurtigst muligt kommer i job. 2. At beskrive hvilken indsats, der planlægges iværksat mhp., at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som ikke er jobklare, bringes tættere på arbejdsmarkedet og dermed undgår at komme på permanent offentlig forsørgelse. Beskrivelsen af indsatsen kan yderligere differentieres ift. den enkelte forsørgelsesgruppe eller øvrige karakteristika på baggrund af kommunens evt. særlige udfordringer for de enkelte grupper. Endelig kan beskrivelsen også her med fordel koncentreres om indsatsen for de over 30- årige, da indsatsen for unge under 30 år beskrives under ungemålet, jf. nedenfor. SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

10 I det omfang kommunen planlægger at anvende andre aktører i indsatsen for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal omfang af, formål med samt målgrupper for dette fremgå af beskrivelsen. Den virksomhedsrettede indsats Udover den borgerrettede indsats skal kommunen beskrive den virksomhedsrettede indsats mhp., at denne kan understøtte indsatsen for at bringe ydelsesmodtagerne ud af offentlig forsørgelse. Kommunerne kan kun løfte den borgerrettede indsats, hvis virksomhederne oplever jobcenteret som en professionel samarbejdspartner, der yder en god service overfor virksomhederne og som kender det lokale arbejdsmarked herunder deres behov for arbejdskraft. Beskæftigelsesrådet har i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en pjece med input til at forbedre og udvikle jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, som kommunerne kan bruge i arbejdet med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 og i forbindelse med den lokale strategi for virksomhedssamarbejdet. I beskæftigelsesplanen skal desuden indgå det lokale beskæftigelsesråd plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer (Se tillæg nr. 2) LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 30. januar Endelig skal beskæftigelsesplanen evt. indeholde en justeret plan for anvendelsen af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud (Se tillæg nr. 3) SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

11 2.4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats i 2012 Hwedfcønto i, Social- og sundhedsvæsen Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto , gruppering ) jbnfie4mmkomin Budget 2011 mio. kr. * X 3QC Budget 2012 mio. kr. * X Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Udgifter (konto samt ) Enbedsomkostitag Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) BAedséBtkosWOf Revalidering Udgifter (konto ) EnbedsoækøsWng J%J%> X* Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB ( tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) Enhedsomkostning Sygedagpenge Udgifter (konto ) Enhedsomkostning Mentorordning Udgifter (konto og 017) X X X X X vise X X X X X JO* X X Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pet. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ). Enhedsomkostning Dagpenge i aktive perioder, 70 pet. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) Enhedsomkostning Dagpenge i passive perioder, 70 pet. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) Enhedsomkostning Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 100 pet. kommunalt bidrag ** Udgifter (gruppering ) X X X X X X KX X Jim X SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

12 Enhedsomkostning Uddannelsesydelse, 70 pet. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ). enhedsomkostning m xxx X MM Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) fnh#dsoimkosmiig Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 106) InhedsontlosWiig Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) Splmé$omkmMn Jobrotation Udgifter (konto , gruppering ) ^flfedsobitosfjifis Medfinansiering 50 pet. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) xxx Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) EobedsomtoslRitti X X X X X X KX X X MM X X X X X Høwdfcørtto S. Administration mv. Budget 2011 mio. kr. * Budget 2012 mio. kr. * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) xxx xxx LAB Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2) Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio kr og at have indtægter for 0,1 mio kr. på en ordning, hvor der gives 50 pet i refusion Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio kr ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansienngsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

13 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2012 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2012 Her indsættes kommunens samlede oversigt over alle målene i beskæftigelsesplanen - dvs. både de fire udmeldte beskæftigelsespolitiske mål samt eventuelt lokale mål. Kommunens mål i f.t. de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til X_personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning/et fald på Xpct. fra december 2010 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på offentlig forsørgelse. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til Xpersoner (fuldtidspersoner) i december 2012, svt. en stigning/et fald på Xpct. fra december 2010 til december Unge skal i uddannelse eller job. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning/et fald på Xpct. fra december 2010 til december Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en stigning/et fald på X pet. fra december 2010 til december Kommunens øvrige lokale mål: SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN 2012_

14 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2012 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Beskæftigelsesministerens udmelding af særlige indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for 2012 forventes at ske medio SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN 2012_

15 Tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplanen 2012 Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Tillægget skal kun medtages, hvis kommunen planlægger at justere den oprindelige plan for anvendelsen af bevillingen. Tillægget skal i så fald indeholde en beskrivelse af kvantitative mål for indsatsen. SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

16 Kapitel 3. Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2012 Beskæftigelsesplanen for 2012 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2011 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen med LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2011 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR's bemærkninger. Jobcentret skal offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2012 inden udgangen af januar 2012, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Inden offentliggørelsen skal budgettet samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt 2. marts 2011 April/Maj 2011 April-Juni 2011 Senest 1. juli 2011 Senest 31. august 2011 Senest 15. oktober 2011 Senest 31. oktober januar 2012 Aktivitet Ministeren har udmeldt indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen for 2012 De 4 RBR'er afholder konferencer for jobcentrene/lbr om analyserapporten, Beskæftigelsesregionens/RBR's kontrakt og ministerens mål Afholdelse af møde med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR LBR og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger Den endelige beskæftigelsesplan incl. budget og LBR's virksomhedsplan skal offentliggøres SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN

17 Kapitel 4. Supplerende materiale mv. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 03/07/2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 890 af 18/09/2009 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47: Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelsesråd: midlerne lokale beskraad5.pdf Arbejdsmarkedsstyrelsens pjece "Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder": Besæftigelsesministeriets Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15/06/2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik: Q.aspx?id= Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2012 kan findes på: Beskæftigelsesregionernes analyserapporter og kontrakter for 2012 mv. vil kunne hentes: Beskæftigelsesregion - Nordjylland: Beskæftigelsesregion - Midtjylland: Beskæftigelsesregion - Syddanmark: Beskæftigelsesregion - Hovedstaden & Sjælland: Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse: : SKABELON BESKÆFTIGELSESPLAN 2012_

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og stragtegier 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 5 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets opgaver Jobcentret og kommunens beskæftigelsesindsats overfor: Forsikrede ledige. Kontant- og starthjælpsmodtagere. Sygedagpengemodtagere. Revalidender. Fleksjobbere

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: KJP/ Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Særlige lokale mål...4 Kapitel 2... 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og strategier 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 5 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og stragtegier 4 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 4 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Mål for 2014... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål... 3 2.2 Lokale mål... 4 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Udkast september 2014 1 Indhold 1 Indledning. 3 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015. 6 3 Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Varde Kommune i 2015. 4 Mål og strategi for

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål

Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål Mål i? ikke tidsmæssige del tidsmæssige En udfordring i er at begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. Beslutning Formanden gav indledningsvist ordet til regionsdirektør Kasper Kyed, der stopper pr. 1. januar 2014 for at varetage opgaven

Læs mere