ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september København, september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk"

Transkript

1 København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 Analyse: Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger Analysen viser udviklingen i antallet af revisionsanmærkninger i form af enten et forbehold eller en supplerende oplysning på regnskabet 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden 2006 til Datagrundlag for analysen er fremskaffet gennem en særkørsel hos Experian. Data er efterfølgende bearbejdet af FSR danske revisorer. Resumé På bare ét år er antallet af regnskaber, hvor revisor har givet en anmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning på regnskabet, steget med godt Fra i 2010 til i Det svarer til en stigning på 24 pct. Omfanget af revisionsanmærkninger på regnskaberne i 2011 svarer til, at næsten hver femte reviderede danske virksomhed har en revisionsanmærkning på regnskabet. Ser man på fordelingen af revisionsanmærkninger på brancheniveau, er det branchen Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed, der har den største andel regnskaber med anmærkninger. 33 pct. af virksomhederne i denne branche havde en revisionsanmærkning på regnskabet i Til sammenligning havde branchen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger kun anmærkninger i 12 pct. af regnskaberne i Den største nominelle stigning i antal revisionsanmærkninger ses i Holdingselskaber, som oplevede en stigning i antal anmærkninger på 1870 fra 2010 til Opdelt på virksomhedsform har anpartsselskaberne fortsat det klart største antal anmærkninger på regnskaberne men det er samtidig også den mest udbredte virksomhedsform. Fra 2010 til 2011 steg antallet af ApS er med en revisionsanmærkning med næsten Antallet af aktieselskaber med en anmærkning på regnskabet steg med godt 1000 fra 2010 til Stor stigning i antal anmærkninger Fra 2010 til 2011 steg antallet af revisionsanmærkninger i form af et forbehold eller en supplerende oplysning på regnskabet fra til Det svarer til en stigning på 24 pct. på bare ét år. I de senere år er der ligeledes registreret markante stigninger i antallet af årsregnskaber med en revisionsanmærkning. Fra 2006 til 2009 steg antallet af revisionsanmærkninger således fra godt 8000 til anmærkninger svarende til næsten en fordobling. Fra 2009 til 2010 skete der igen næsten en 1 "Revisionsanmærkninger dækker i denne sammenhæng over, at revisor har noteret et forbehold eller en supplerende oplysning i sin påtegning på regnskabet. Det kan fx være et forbehold for manglende dokumentation, manglende bogføring eller andet. Derudover kan der også være tale om en supplerende oplysning. Det kunne fx være, at revisor bemærker, at regnskabet ikke er afleveret rettidigt. 2

3 fordobling i antallet af anmærkninger fra til En del af forklaringen på denne stigning skyldes en ændret praksis i registreringen af revisionsanmærkninger hos Experian, 2 der betyder, at anmærkninger angående tab af mere end 50 pct. af selskabskapitalen nu medregnes i resultatet. Dette databrud er illustreret med den lodrette streg i figuren nedenfor. En anden nærliggende forklaring på de senere års stigning i antallet af revisionsanmærkninger er, at der er en tæt sammenhæng imellem krisen, virksomhedernes trængte økonomi og omfanget af forbehold og supplerende oplysninger fra revisor. Det gælder fx, når revisor giver anmærkninger for forhold som going concern, værdiansættelser af varelagre og ejendomme mv. Figur 1. Udviklingen i antal regnskaber med revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning, Kilde: Experian. Også stor relativ stigning Også når man ser på den relative udvikling i andelen af regnskaber med en revisionsanmærkning, tegner der sig en markant stigende tendens. I 2006 var det fem pct. af alle reviderede virksomheder, der havde en revisionsanmærkning på regnskabet, mens det tilsvarende tal i 2011 var 18 pct. Selv når der tages højde for den ændrede opgørelsesmetode fra 2009 til 2010 (se note 2.), er stigningen markant, hvilket understreges af en relativ stigning på hele fire procent fra 2010 til I data for 2010 indgår for første gang også anmærkninger angående tab af mere end 50 pct. af selskabskapitalen. Disse anmærkninger blev ikke registreret før. Registreringen af anmærkninger vedr. tab af egenkapitalen kan bidrage til at forklare en del af den markante stigning i udviklingen fra 2009 til Der kan grundet dette databrud ikke konkluderes præcist på den samlede udvikling i perioden, men der kan påvises en markant stigning i antal og andel regnskaber med anmærkninger både frem til og efter databruddet. 3

4 Tabel 1. Udvikling i andel af samlet antal reviderede regnskaber, der har en revisionsanmærkning på regnskabet, * 2011 Samlet antal reviderede regnskaber * Antal regnskaber med revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning på regnskab * Andel af reviderede regnskaber med en revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning på regnskab 5,0 % 5,1 % 6,4 % 7,7 % 14,7 % * 18,9 % Opgørelsesmetoden blev ændret i 2010*. Brancher med mange anmærkninger En opdeling på brancheniveau viser, at der er stor forskel på udviklingen i antal revisionsanmærkninger hos de enkelte brancher. Brancherne er her defineret ud fra Experians opdeling i 22 hovedbrancher. Som det fremgår af tabellen, ligger branchen Engros og detailhandel mv. i top med en stigning på godt 1000 anmærkninger fra 2010 til Også brancherne Fast ejendom og Bygge- og anlægsvirksomhed tegner sig med henholdsvis 786 og 539 revisionsanmærkninger for store stigninger i antal revisionsanmærkninger fra 2010 til Tabel 2. Top 5 over brancher med størst nominel stigning i antal regnskaber med anmærkninger fra 2010 til Nominel stigning i antallet af regnskaber med anmærkninger i perioden 2010 til Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Fast ejendom +786 Bygge- og anlægsvirksomhed +539 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser +537 Fremstillingsvirksomhed

5 Flere anmærkninger i holdingselskaber Holdingselskaber er i analysen udskilt fra branchen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring. Det skyldes, at der er registreret et relativt stort antal anmærkninger blandt holdingselskaberne, som bidrager til at give et fordrejet indtryk af omfanget af anmærkninger i branchen Pengeinstitut mv. Tabel 3. Relativ og nominel stigning i revisionsanmærkninger blandt holdingselskaber fra 2010 til Holdingselskaber Andel regnskaber med anmærkninger set i forhold til samlet antal reviderede 15,3 % regnskaber i holdingselskaber. Tal for 2011 Nominel stigning i antallet af regnskaber med anmærkninger i perioden 2010 til Kilde: Experian- og FSR-beregninger Som det fremgår af figuren, har Holdingselskaber oplevet en nominel stigning på 1870 anmærkninger fra 2010 til Det er over 800 flere anmærkninger end den største branchestigning hos Engros- og detailhandel mv. En tredjedel virksomheder har anmærkninger inden for enkelte brancher Branchen Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed har den største andel regnskaber med anmærkninger i 2011 (33 pct.) efterfulgt af branchen Vandforsyning, kloakvæsen mv. (30,5 pct.). Også branchen Kultur, forlystelser og sport har en relativ høj andel regnskaber med revisionsanmærkninger i 2011 (27,5 pct.). Årsagen til den store andel regnskaber med anmærkninger i branchen Vandforsyning mv. er uklar, men en stikprøve viser, at revisor i en stor del af Vandforsyningsselskabernes regnskaber har udtrykt usikkerhed i forhold til selskabernes indregning af udskudt skat. Tabellen nedenfor viser de fem brancher, der har den største andel revisionsanmærkninger på regnskabet i Tabel 4. Top 5 over brancher med højest andel regnskaber med revisionsanmærkning. Andel regnskaber med anmærkninger set i forhold til samlet antal reviderede regnskaber i branchen. Tal for Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 33,0 % Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 30,5 % Kultur, forlystelser og sport 27,5 % Undervisning 23,3 % Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 21,5 % 5

6 Som det fremgår af tabellen nedenfor, har branchen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger den laveste andel regnskaber med en revisionsanmærkning i 2011 (11,9 pct.). Også El-, gas- og fjernvarmeforsyning har en relativt lav andel regnskaber med anmærkninger (13,1 pct.) Tabel 5. Top 5 over brancher med mindst andel regnskaber med revisionsanmærkninger. Andel regnskaber med anmærkninger set i forhold til samlet antal reviderede regnskaber i branchen. Tal for Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 11,9 % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 13,1 % Råstofindvinding 14,3 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 15,9 % Transport og godshåndtering 18,4 % Den største relative stigning i revisionsanmærkninger er dog sket inden for branchen Undervisning, som er steget med 40 pct. fra 2010 til Også brancherne Fremstillingsvirksomhed og Fast ejendom er steget markant i perioden. I begge brancher er antallet af anmærkninger steget med over 25 pct. Tabel 6. Top 5 over brancher med størst relativ stigning i antal regnskaber med anmærkninger fra 2010 til 2011 Ændring i antallet af regnskaber med anmærkninger i perioden Undervisning 40,0 % Fremstillingsvirksomhed 29,3 % Fast ejendom 27,4 % Kultur, forlystelser og sport 25,2 % Bygge- og anlægsvirksomhed 24,5 % Kilde: Experian- og FSR-beregninger Anpartsselskaber får fortsat flest anmærkninger Ser man på virksomhedsform, er det fortsat anpartsselskaberne, som står for langt størstedelen af regnskaberne med revisionsanmærkninger. Det skyldtes først og fremmest, at anpartsselskaberne udgør langt størsteparten af virksomhederne herhjemme. Fra 2010 til 2011 steg antallet af ApS er med en revisionsanmærkning med næsten Figuren nedenfor viser den nominelle stigning i antallet af regnskaber med revisionsanmærkninger fordelt på virksomhedsformer. 6

7 Figur 2. Udviklingen i antallet af regnskaber med anmærkninger fordelt på virksomhedsform, Øvrige A/S ApS Kilde: Experian- og FSR-beregninger Anpartsselskaber er dog samtidig også den virksomhedsform, der får flest anmærkninger, når der tages højde for det samlede antal selskaber inden for virksomhedsformen. Godt 20 pct. af ApS erne havde en anmærkning på regnskabet i Det er en stigning på næsten 5 pct. point på bare ét år. Også blandt aktieselskaberne er omfanget af anmærkninger stigende. 15 pct. af aktieselskaberne havde fået en anmærkning i 2011, det er en stigning på 3,4 pct. point i forhold til året før. Tabel 7. Udviklingen i andelen af regnskaber med anmærkninger i forhold til det samlede antal registrerede regnskaber fra samme virksomhedsform * 2011 Øvrige 3,4 % 3,3 % 6,1 % 6,8 % 11,7 % 13,8 % A/S 3,2 % 3,5 % 4,8 % 5,7 % 11,6 % 15,0 % ApS 5,7 % 5,7 % 6,9 % 8,3 % 15,7 % 20,2 % Det fremgår desuden af figuren, at der for alle virksomhedsformer er en stigning i andelen af regnskaber med anmærkninger over hele perioden. Hovedstadsområdet ligger i front Opdelt på regioner er det tydeligt, at langt størstedelen af regnskaber med revisionsanmærkninger findes i Region Hovedstaden. Næsten 40 pct. af alle regnskaber med revisionsanmærkninger i 2011 stammer fra virksomheder i hovedstadsregionen. 7

8 Figur 3. Regnskaber med revisoranmærkning fordelt på regioner Kilde: Experian- og FSR-beregninger Også når der tages højde for antallet af virksomheder i regionen, er hovedstadsregionen den region med den største andel regnskaber med anmærkninger. 20 pct. af alle virksomheder i hovedstadsregionen, der fik revideret deres regnskab, havde en revisionsanmærkning i Til sammenligning havde knap 16 pct. af virksomhederne i region Nordjylland en revisionsanmærkning på regnskabet. Tabel 8. Antal regnskaber opdelt på regioner i forhold til samlet antal reviderede regnskaber i regionen Antal regnskaber med revisionsanmærkninger Samlet antal reviderede regnskaber Relativ andel Hovedstaden % Sjælland % Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland % 8

9 Bilag: Samlet liste over hver branches andel af regnskaber med anmærkninger i forhold til det samlede antal reviderede regnskaber i branchen. Tal for Andel af regnskaber med anmærkninger set i forhold til samlet antal reviderede regnskaber i branchen Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 33,0 % Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 30,5 % Kultur, forlystelser og sport 27,5 % Undervisning 23,3 % Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 21,5 % Information og kommunikation 21,4 % Bygge- og anlægsvirksomhed 21,0 % Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 21,0 % Andre serviceydelser 20,8 % Fremstillingsvirksomhed 19,5 % Fast ejendom 19,5 % Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring ekskl. holdingselskaber 19,4 % Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 19,4 % Transport og godshåndtering 18,4 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 15,9 % Råstofindvinding 14,3 % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 13,1 % Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 11,9 % Samlet liste over den relative stigning i antallet af regnskaber med anmærkninger for hver enkelt branche fra 2010 til Ændring i antallet af regnskaber med anmærkninger i perioden Undervisning 40,0 % Fremstillingsvirksomhed 29,3 % Fast ejendom 27,4 % Kultur, forlystelser og sport 25,2 % Bygge- og anlægsvirksomhed 24,5 % Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 24,0 % Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 23,6 % Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 22,8 % Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 22,4 % 9

10 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 21,5 % Transport og godshåndtering 21,4 % Information og kommunikation 15,6 % Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring ekskl. holdingselskaber 13,6 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 13,3 % Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 12,2 % Andre serviceydelser 11,8 % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 11,0 % Råstofindvinding 8,0 % Kilde: Experian og FSR beregninger. Den nominelle udvikling i antal reviderede regnskaber med revisionsanmærkninger fra 2010 til 2011 for enkelte brancher Ændring fra 2010 til 2011 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Fast ejendom Bygge- og anlægsvirksomhed Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Ukendt Fremstillingsvirksomhed Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring ekskl. Holdingselskaber Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Information og kommunikation Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Undervisning Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Andre serviceydelser Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand El-, gas- og fjernvarmeforsyning Råstofindvinding Kilde: Experian- og FSR-beregninger 10

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 3. kvartal 2013 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

10 år efter finanskrisen

10 år efter finanskrisen FSR ANALYSE / SEPTEMBER 2018 10 år efter finanskrisen Overskud vs. underskud fordelt på brancher 10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev

Læs mere

ANALYSE

ANALYSE Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2014 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Uddannelses- og kompetencebehov

Uddannelses- og kompetencebehov Uddannelses- og kompetencebehov Virksomhedspanelundersøgelse Viden & Strategi Januar 2016 Indledning Denne virksomhedspanelundersøgelse er foretaget, fordi kommunen i samarbejde med Innovest, Jobcentret

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Ulovlige aktionærlån ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 16.november 2009 FAKTAARK Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 1. Resumé fra pressemeddelelse Flere virksomheder end nogensinde før er truet af konkurs. Særligt virksomheder i hovedstadsområdet

Læs mere

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job.

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job. 8. februar 09 Rapport fra Nordsjællands Rekrutterings Service for 08 Denne rapport giver en oversigt over resultater for NRS i 08. Målene for 08 var:. 70 procent af jobordrerne til NRS skulle besættes

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Anmærkninger i revisors påtegninger

Anmærkninger i revisors påtegninger Anmærkninger i revisors påtegninger -Analyse af 2013-årsregnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske selskabers evne til at skabe overskud

Danske selskabers evne til at skabe overskud FSR ANALYSE / JANUAR 2018 Danske selskabers evne til at skabe overskud 2010-2016 Undersøgelse af selskabernes årsregnskaber På baggrund af data for regnskaberne leveret af Experian har FSR danske revisorer

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG Februar 2018 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger fortsat med ca. 70-80 forløb pr. måned. Der er en mindre stigning i andelen af kvindelige

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Danske selskabers evne til at skabe overskud

Danske selskabers evne til at skabe overskud FSR ANALYSE / JANUAR 2019 Danske selskabers evne til at skabe overskud 2010-2017 Undersøgelse af selskabernes årsregnskaber På baggrund af data for regnskaberne leveret af Experian har FSR danske revisorer

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed November 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Antallet af konkurser falder igen

Antallet af konkurser falder igen PRESSEMEDDELELSE De mørke skyer over dansk erhvervsliv er ved at lette: Antallet af konkurser falder igen 4. august 20 I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Februar 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo januar 2013 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse 1.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Maj 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.soliditet.dk

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit April 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, website: www.soliditet.dk

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

, , ,89...

, , ,89... Tabel 4 Ind- og udbetalinger i 2013 Indbetaling Kommune 1.189.087.991,91 946.379.397,85 432.767.200,00 26.340.268,80 10.436.079,76 38 Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug 110.875,23....

Læs mere

Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord

Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord Flere end 2.000 virksomheder gik konkurs i årets andet kvartal. Dette er det højeste konkurstal registreret i et andet kvartal, og dermed fortsætter

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 284.000 arbejdssteder med beskæftigelse. Næsten halvdelen

Læs mere