Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014"

Transkript

1 Jobcenter og Borgerservice Dato: Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse af Ministermålene 13/ Målopfyldelse af de lokale mål i Beskæftigelsesplanen 13/ Rettidighed i indsatsen Virksomhedsrettet aktivering Ledighedsudvikling... 1

3 1. Målopfyldelse af Ministermålene 13/1 Herunder gennemgås status for de ministermål for 13. Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Mål1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 13 (år til dato) være på 5 pct. svarende til samme niveau som Der har været en del datamæssige problemer med målingen af dette ministermål. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besluttet, at målingen ikke længere vil blive opdateret, og at målingen vil blive fjernet fra jobindsats.dk. Beskæftigelsesregionen anbefalder, at man i stedet anvender ministermålet fra 11/1 om offentligt forsørgede unge. Det seneste år har Aabenraa haft et stort fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Faldet er markant højere end både klyngen og landet som helhed. Figur 1.1. Ændring i antal fuldtidspersoner under 3 år på offentlige forsørgelsesydelser fra december 1 til december 13,% -,% -,% -,% -8,% -1,% -1,% -1,% -1,% -18,% -,% -17,% -,5% -5,8% Der ses et fald på alle områder undtagen fleksjob. % % 1% % -% -% -19% -9% -5% -7% -18% -% -8% -1% -7% 1 Efter målet blev fastsat lokalt til 5% på baggrund af data fra 11, er opgørelsen blevet ændret. Det faktiske niveau i 11 har vist sig at være %. Der er set på gennemsnittet for hele klyngen uden Aabenraa. Følgende kommuner indgår i klyngen: Assens, Brøndby, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Halsnæs, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Jammerbugt, Kerteminde, Lemvig, Mariagerfjord, Nordfyns, Næstved, Odense, Rødovre, Struer, Svendborg, Sønderborg, Varde, Vejen, Ærø og Aalborg 3

4 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-1 mar-1 maj-1 jul-1 sep-1 nov-1 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-1 Mål. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål : Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 9 personer i december 13 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 11 til december 13. Revideret mål juni 13: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 13 personer i december 13 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 11 til december 13. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 8 personer i december 1 (rullende år) svarende til et fald på 37 pct. fra december 1 til 1. Som det fremgår, ligger Jobcenter Aabenraa under målet for 1. Således lå antallet i februar 1 på 55 mod 5 for et år siden. Aabenraa har fortsat en udvikling, der er bedre end landsgennemsnittet og gennemsnittet i klyngen (uden Aabenraa). Med udviklingen reducerer Aabenraa aktuelt besparelsespotentialet på området. Figur 1.. Udviklingen i tilgangen til førtidspension Faktisk udvikling Mål 13 Mål 1 Figur 1.3. Ændring i tilgangen de seneste 1 måneder i februar 1 sammenlignet med samme måned året før 3,% -1,% -,% -3,% -,% -5,% -,% -7,% -8,% -9,% -78,3% -5,7% -5,% Aabenraa Klyngen uden Aabenraa Hele landet Mål 3. Langtidsledighed skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt 3 Som note

5 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-1 mar-1 maj-1 jul-1 sep-1 nov-1 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige mindst 8 pct. af tiden inden for de seneste 5 uger skal begrænses til 85 personer (antal personer) i december 13, svarende til et fald på 1,7 %. fra december 11 til december 13.Målet for 1 er på 58. I december 13 var der 51 ledige, der havde været ledige mindst 8% af det forgangne år. Langtidsledigheden ligger dermed i alt 1% lavere end året før. Aabenraa har en svagere udvikling end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen, men bedre end landsgennemsnittet. Antallet af forsikrede ledige er mere end halveret i perioden, hvorimod de jobklare kontanthjælpsmodtagere er mere end fordoblet. Ser man nærmere på kontanthjælp, der her indeholder særlig uddannelsesydelse ses det, at der er et fald i antallet af unge under 3 år, mens der er store stigninger for de øvrige aldersgrupper. Størst stigning ses i grupperne mellem 5-5 år og - år, der begge er mere end tredoblet det seneste år. Den primære årsag er forkortningen af dagpengeperioden, der i denne måling er talt med som jobklare kontanthjælpsmodtagere, selvom de ikke modtager kontanthjælp. Figur 1.. Udviklingen i langtidsledigheden Faktisk udvikling Mål Figur 1.5. Ændring i antal langtidsledige i december 13 sammenlignet med samme måned året før,% -5,% -1,% -15,% -,% -1,% -19,9% -15,7% -5,% Aabenraa Klyngen uden Aabenraa Hele landet Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontantog starthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 8 pct. af tiden inden for de seneste 5 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. 5

6 Mål. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål : Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen ved at reducere antallet af virksomheder, der ikke har haft kontakt med jobcentret. Målet er, at 9% af alle lokale virksomheder i Aabenraa Kommune med over 5 ansatte har haft kontakt med jobcentret i 13. Status med udgangen af februar 1 er, at der har været kontakt med 3 af 791 virksomheder svarende til 33%. De seneste offentliggjorte tal for samarbejdsgraden i Jobindsats dækker året 13 og viser, at 3,% af virksomhederne i Aabenraa samarbejder med et jobcenter (ikke nødvendigvis Aabenraa). Figur 1.5. Samarbejdsgraden med jobcentrene opgjort som andelen af virksomhederne i kommunen, der samarbejder med et jobcenter uanset lokalitet 5 3, 9,7 3 3,5 37,1 1 Aabenraa Højeste i klyngen Laverste i klyngen Hele landet. Målopfyldelse af de lokale mål i Beskæftigelsesplanen 13/1 5 Herunder gennemgås de områder, som LBR har fastsat mål for i Beskæftigelsesplan 11 med en status og en kommentar. Fleksjob og ledighedsydelse Det centrale mål for indsatsen er at reducere antallet af helårspersoner på ledighedsydelse. Indsatsens effekt måles både på antallet af borgere på ledighedsydelse og på sagernes varighed. o Økonomiopfølgningen for februar 1 viser, at der har været et forbrug på helårspersoner i forhold til 55 året før. Set i forhold til målet i 1, der er sat til, svarer det til et forbrug på godt 9%. Med hensyn til varigheder viser et udtræk fra Jobindsats, at den gennemsnitlige varighed for i 13 var på 3, uger mod 8,9 uger året før. Antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder indenfor måneder ved indgangen til 13, skal nedsættes med 5 % senest med udgangen af 1. 5 Tallene for helårspersoner på ledighedsydelse, fleksjob, sygedagpenge og revalidering er opgjort og er dermed foreløbige.

7 o o I december 1 var der 1 borgere mod 13 året før. Målet er med udgangen af 13 højst 8 helårspersoner (senere revideret til 11) og med udgangen af 1 højst 75 helårspersoner. Sidstnævnte er i budgettet korrigeret til helårspersoner. Opgørelsen for februar 1 viser, at der har været helårspersoner uden refusion svarende til %. Som et tiltag for at understøtte ovenstående målsætning etablerede Aabenraa Kommune i april 13 det såkaldte KIS-projekt, hvor målet var, at visitere op mod 1 personer. En opgørelse primo marts 1 viser, at der i er ansat 158 personer i fleksjob under KIS-projektet. For øvrige ledige fleksjobvisiterede (med refusion) er måltallet for 13 helårspersoner (budgettet er nedjusteret til 1) og måltallet for 1 35 helårspersoner (nedjusteret til helårspersoner). o Økonomiopfølgning for februar 1 viser et forbrug svarende til 18 helårspersoner. o For borgere i fleksjob er måltallet 938 helårspersoner for 13 og 95 helårspersoner for 1. o Økonomiopfølgningen for februar 1 viser et forbrug på 173 helårspersoner. De unge Det lokale mål for de årige er, at 5% kvalificeres til at kunne påbegynde en uddannelse. Der er ikke udarbejdet en opgørelse. Sygedagpenge For sygedagpengeforløb over 5 uger (uden refusion) er måltallet: 11 fuldtidspersoner for 13 og 1. Dette er i budgettet justeret til 19 helårspersoner) o Økonomiopfølgning for februar 1 viser, at der med udgangen af februar har været et forbrug på 1 helårspersoner. For sygedagpengeforløb under 5 uger (med refusion) er måltallet: 515 fuldtidspersoner for 13 og 1 (efterfølgende justeret til 5). o Økonomiopfølgning for februar 1 viser, at der med udgangen af februar har været et forbrug på 77 helårspersoner. Revalidering På revalideringsområdet er måltallet: 75 fuldtidspersoner for 13 og 8 fuldtidspersoner for 1. o Økonomiopfølgning for februar 1 viser, at der med udgangen af februar har været et forbrug på 13 helårspersoner. Som led i aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledigheden har Jobcenter Aabenraa fastsat en række mål, der skal bidrage til, at langtidsledige dagpengemodtagere og de svageste kontanthjælpsmodtagere kommer i job. En øget virksomhedskontakt Aktivitet: Mindst én årlig kontakt til de virksomheder, der har mindst ATP årsværk og er beliggende i Aabenraa Kommune. Kontaktgraden med virksomheder skal mindst være % i 1. o Der har med udgangen af februar 1 været kontakt med 313 af 1.3 virksomheder med eller flere ansatte i kommunen svarende til kontaktgrad på 3%. Besøgsgraden skal være mindst på 3 % o Der har været besøg på 88 virksomheder svarende til en besøgsgrad på,%. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst ansatte, der har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) o Samlet opgørelse Se foregående note 7

8 o Styrelsen for fastholdelse og rekruttering har offentliggjort en ny måling for dette ministermål jf. figur 1.5 under afsnittet om ministermål. Der er været fastsat lokale mål for samarbejdet med virkosmhederne, som gennemgås herunder. For a-dagpenge er målet %. For perioden januar-oktober 13 blev der nået en samarbejdsgrad på 19,3% for forsikrede ledige. Ifølge Jobindsats er der 1.85 virksomheder med mere end ansatte, hvoraf jobcenteret samarbejder med de 357. For kontanthjælp er målet 1 %. For perioden januar-oktober 13 blev der nået en samarbejdsgrad på 1,5%. Det svarer til, at jobcenteret samarbejder med de 35 virksomheder. Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal mindst være 15. o I barometeret for andet halvår 13 indgik 1 virksomheder i barometeret, mens antallet er faldet til 11 i den seneste opgørelse. Der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse hvor målet er, at 85 % af de responderende virksomheder er tilfredse, eller godt tilfredse. o Undersøgelsen er tilrettelagt og igangsættes senere på året. 3. Rettidighed i indsatsen Rettidigheden har de senere år været et centralt procesmål i indsatsen, som jobcentrene har haft megen fokus på. Hvis Carsten Koch-udvalgets anbefalinger realiseres vil fokus på dagpengeområdet skifte til en tidlig og hyppig kontakt mens kravene om gentagen aktivering vil forsvinde. Med hensyn til rettidigheden ligger den generelt fint med undtagelse af jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvor der er udfordringer Andel dagpengemodtagere med manglende jobsamtaler, december , 9, 8, 7,, 5,, 3,, 1,, 7,5,7, Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. Anm. 51 ud af 1.19 ledige mangler en jobsamtale 7 Følgende indgår i klyngen udover Aabenraa: Assens, Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Hjørring, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg og Vallensbæk/Ishøj 8

9 3.. Manglende jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere, december , 9, 8, 7,, 5,, 3,, 1,, 7,8,8,8 Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. Anm. 57 ud af 1.18 ledige mangler en jobsamtale 3.3. Andelen af dagpengemodtagere der mangler første tilbud, december 13 5,5 3,5 3,5 1,5 1,5 3,,8,7 Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 19 personer ud af 533 mangler tilbud. 3.. Andelen af jobklare på kontanthjælpsmodtagere der mangler første tilbud, december ,, 8 Udover Aabenraa indgår følgende i klyngen: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg og Aarhus 9

10 3.5. Andelen af indsatsklare på kontanthjælpsmodtagere der mangler første tilbud, december ,9 13,7 1,3 Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 3 ud af 1 jobklare ledige mangler første tilbud mens ud af 3 indsatsklare mangler tilbud 3.. Manglende gentagne tilbud for dagpengemodtagere, december 13 3,5,5, 1,5 1,5,5 Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. 3 ud af 3 ledige mangler et gentaget tilbud 3.7. Andelen af jobklare kontanthjælpsmodtagere der mangler gentagne tilbud, december , ,3 5, 1

11 3.8. Andelen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere der mangler gentagne tilbud, december ,9 8,,9 Kilde: Jobindsats. 5 ud af 3 jobklare mangler et tilbud mens ud af 7 indsatsklare mangler et gentaget tilbud.. Virksomhedsrettet aktivering Aktiveringsomfang har betydning både i forhold til effekterne af indsatsen og kommunens økonomiske udgifter til beskæftigelsesindsatsen og forsørgelsen af borgerne. Aabenraa har historisk set haft en høj aktiveringsgrad, men de ændrede regler i 1 har betydet et stort fald i aktiveringsgraden. Figur.1. Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere 3 5 8,5,, 15 17,5 1, 15,3 1, 13,7 1, 1 5 Aabenraa Simpelt gennemsnit for øvrige i klyngen jan-1 jan-13 jan-1 Hele landet Figur.. Andelen af aktiverede forsikrede ledige, som er i virksomhedsrettet aktivering, januar 1 (Jobrotationsvikarer indgår i modsætning til tidligere i opgørelsen i denne afrapportering) 9,% 8,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 8,% 71,% 71,8% 3,5% 3,% 31,1% Virksomhedsrettet Heraf privat Kilde: Jobindsats 11

12 Figur.3. Aktiveringsgraden på kontanthjælp 3 5 7,9 7, 1, 19,3,1, 5,7 3,3 3, Aabenraa Simplelt gennemsnit i klyngen Hele landet dec-11 dec-1 dec-13 Kilde: Jobindsats Figur.. Andelen af aktiverede på kontanthjælp, som er i virksomhedsrettet aktivering, 13,% 55,% 5,%,% 3,%,% 3,8% 39,9%,8%,% 5,% 1,%,% Virksomhedsrettet Heraf privat Herunder ses omfanget og udviklingen i den virksomhedsrettede aktivering i Aabenraa. Samlet set falder aktiveringen fortsat markant. I forhold til den tidligere opgørelse er jobrotation medtaget. Tabel.1. Antal ledige i virksomhedsrettet aktivering A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse jan-1 dec-13 dec-13 Jan-nov 13 Privat løntilskud 13.. Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Voksenelev fra ledighed.... Jobrotation 39 Antal aktiverede og ændringen fra samme periode året før Ændring fra samme periode året før Privat løntilskud -% -57%.. Offentlig løntilskud -59% -1% n.a.. Virksomhedspraktik % -% -11% -75% Voksenelev fra ledighed n.a. n.a... Jobrotation 7% Kild e: Jobindsats, En. betyder at der kan være, 1 eller observationer. n.a. angiver at der har været et antal sidste år og at ændringen derfor ikke kan beregnes. Tabellerne herunder viser bl.a., at der i perioden januar til oktober 13 var 357 arbejdssteder, der havde dagpengeberettigede ledige i aktivering svarende til 19% af arbejdssteder med mindst ansatte. Der ses store variationer i dækningsgraden pr. 1

13 branche, hvor der er størst dækning inden for Undervisning. På kontanthjælp er samarbejdsgraden 1,5% fordelt på 35 arbejdssteder. Tabel.. A-dagpenge. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktik-pladser 9 Antal arbejdssteder Jan-okt 13 Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet med virksomhedsrettet indsats indsats Branche i alt ,3 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,5 Råstofindvinding... Industri 11 5,7 Energiforsyning 1. 1 Vandforsyning og renovation 18. 5, Bygge og anlæg ,1 Handel Transport ,8 Hoteller og restauranter 73 3,1 Information og kommunikation 18, Finansiering og forsikring ,8 Ejendomshandel og udlejning ,1 Videnservice Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service 57 1, Offentlig administration, forsvar og politi , Undervisning 7 3 3, Sundhed og socialvæsen ,8 Kultur og fritid ,3 Andre serviceydelser mv ,8 Tabel.3. Kontanthjælp. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser Antal arbejdssteder Jan-okt 13 Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet med virksomhedsrettet indsats indsats Branche i alt ,5 Landbrug, skovbrug og fiskeri 75 7,3 Råstofindvinding 7. 1,3 Industri 11 1,8 Energiforsyning 1. 1 Vandforsyning og renovation ,1 Bygge og anlæg , Handel 1 1,1 Transport Hoteller og restauranter 73 15,5 Information og kommunikation 3 13, Finansiering og forsikring 39. 5,1 Ejendomshandel og udlejning 73 5,5 Videnservice 73 5,5 Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service ,3 Offentlig administration, forsvar og politi , Undervisning 7 33, Sundhed og socialvæsen 185 3, Kultur og fritid ,1 Andre serviceydelser mv , Kilde: Jobindsats Anm. Antal arbejdssteder viser alle arbejdssteder med mindst ansatte, som i løbet af perioden har haft minimum 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik. Kommunetilhørsforhold opgøres på baggrund af virksomhedens geografiske placering. 9 Der er ikke offentliggjort nye data i forhold til sidste opgørelse 13

14 jan-1 mar-1 maj-1 jul-1 sep-1 nov-1 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov Ledighedsudvikling Antallet af arbejdsmarkedsparate er faldet med 5 fuldtidspersoner fra december 1 til samme måned året efter svarende til et fald på 5%. Faldet skal bl.a. ses på baggrund af afkortningen af dagpengeperioden, som kan ses af, at ledigheden blandt de forsikrede ledige er faldet med 7,5% svarende til fuldtidspersoner. En stor del af faldet udgøres af ledige, der har fået den særlige uddannelsesydelse. Fra 1. januar 1 kan en del af de borgere, der har modtaget særlig uddannelsesydelse, modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Jobcenteret skønner at omkring fuldtidspersoner vil være omfattet af ydelsen i 1. Det kan oplyses, at over 8 borgere medio marts 1 har fået tilkendt arbejdsmarkedsydelsen. Udviklingen blandt de arbejdsmarkedsparate bruttoledige er i Aabenraa bedre end både for klyngen og hele landet. Aabenraas ledighed ligger med,3% i januar 1 lavere end den øvrige del af klyngen men højere end for landet som helhed. Som det fremgår af figur 5.5. er ledigheden blandt kvinder fortsat højere end for mænd, og forskellen er stigende. Figur 5.1. Antal bruttoledige fuldtidspersoner på A-dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats A-dagpenge Jobklare Indsatsklare Midlertidig passive Figur 5.. Ændring i antal fuldtidsbruttoledige på A-dagpenge og kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) fra januar 13 til januar 1,% 3,% 9,3% 3,% 8,%,% 1,%,% -1,% -,% -3,% -,% -8,% -,1% -1,% Forsikrede Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Kilde: Danmarks Statistik Bemærk at særlig uddannelsesydelse indgår under kontanthjælp Anm.: Note 1 og 13 viser hvilke kommuner, der indgår i klyngen sammen 1 Det skal oplyses, at personer på særlig uddannelsesydelse ikke indgår i opgørelsen 1

15 med Aabenraa for henholdsvis forsikrede ledige og kontanthjælp Figur 5.3. Fuldtidsbruttoledige på A-dagpenge og kontanthjælp i procent af arbejdsstyrken (eksklusive ikke-parate) 11 9,% 8,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 7,% 7,9%,3%,7%,% 5,7% 1M11 13M11 Kilde: Egne beregninger pba. udtræk fra Danmarks Statistik, AOF1 samt RAS1 Figur 5.. Arbejdsmarkedsparate bruttoledige i procent af arbejdsstyrken i Aabenraa ,1, 8, 9 7,5,8 7,5, 3, 1- år 5-9 år 3-39 år -9 år 5-59 år år og derover 13M1 1M1 Kilde: Danmarks Statistik Figur 5.5. Arbejdsmarkedsparate bruttoledige i procent af arbejdsstyrken a j o 1 a j o 13 a j o 1 Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik 11 Da forsikrede ledige udgør omkring 85% af arbejdsmarkedsparate ledige, er det valgt at sammenligne udviklingen med samlede ledighedsprocent for den øvrige del af klyngen på det forsikrede område 15

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-3-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Maj 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. August 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. August 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 2-8-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 51 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - August 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION 90 Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Hvad er jeres udgifter til forsørgelse? HVORFOR

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere