Indholdsfortegnelse. Velkommen til Børnehuset Enghøj Præsentation af huset Tabulex Starten i institutionen... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Velkommen til Børnehuset Enghøj... 3. Præsentation af huset... 3. Tabulex... 4. Starten i institutionen... 4"

Transkript

1 Velkommen til Børnehuset Enghøj 2016

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Børnehuset Enghøj Præsentation af huset... 3 Tabulex... 4 Starten i institutionen... 4 Læreplaner og pædagogik... 6 Forældresamarbejde:... 8 Ferier og fridage... 9 Kostpolitik Praktiske oplysninger Sygdom Øvrig samarbejdspartner Åbningstider

3 Velkommen til Børnehuset Enghøj. Med dette lille hæfte vil vi gerne byde jer hjertelig velkommen. Hæfte indeholder mange praktiske oplysninger vedrørende Børnehuset Enghøj. Yderligere information kan findes på vores hjemmeside. Er der alligevel noget, I er i tvivl om, så er I ALTID velkomne til at kontakte personalet, ledelsen eller forældrebestyrelsen. Vi træffes enten i et af husene eller pr telefon og/elle mail. På kontor døren kan du se hvornår ledelsen kan træffes i hver afdeling. Præsentation af huset Børnehuset Enghøj er opdelt i to afdelinger. Bøgen, som er beliggende Bødkerporten 2a og Kastanjen, som er beliggende Byvej 118. Bøgen er den største afdeling og her er der fire grupper. I Kastanjen er der to grupper. Når vi får anvist et nyt barn placeres barnet ud fra et hensyn til dels det enkelte barn og dels den øvrige gruppe. Dvs. vi ser på det enkelte barns køn, alder, etniske baggrund, søskende hensyn, hvor der er plads osv. Samt på at få skabt en harmonisk børnegruppe. Det er således ledelsen, der ud fra overnævnte kriterier, afgør om et barn får plads i den ene eller den anden afdeling. Det er muligt at ønske en afdeling, men det er ikke sikkert at ønsket kan imødekommes. Teams I børnehuset Enghøj er børnene ikke opdelt helt traditionelt i hhv. vuggestue og børnehave. Vi har opdelt børnene i tre teams, og hvert team er inddelt i de små og de store. Præcis hvornår de er små og store afhænger af dels barnets udvikling og dels gruppesammensætningen pt. Hvert team er opdelt således at der i de tre teams er børn fra ca. 1/2 år og til - ca. 6 år. Hvert team har to stuer til rådighed og børnene er det meste af dagen fordelt på de to stuer efter alder. De små på den ene stue og de store på den anden stue. Til hver gruppe af børn er der tilknyttet et teams af 5-6 voksne som fordeler sig på de to stuer, alt efter hvor der er behov for det. Det betyder at et barn der starter i en gruppe forbliver i denne gruppe hele sin institution tid og barnet skal derfor ikke skifte voksne når barnet når til børnehavealderen. De voksne i teamet har både de små og de store børn i gruppen, så derfor bliver overgangen ikke et skarpt skel fra vuggestuen til børnehaven, men et skift der sker når barnet er klar til det og det vil være de samme 5-6 voksne, som der hele tiden har været omkring barnet. 3

4 Samarbejde mellem de to afdelinger De to afdelinger arbejder tæt sammen. I dagligdagen betyder det, at vi har en del fælles projekter hen over året. Desuden har vi en tradition for at afholde fælles påskefrokost og julefrokost i Bøgen. Derudover tager vi på fælles ture og deler alt hvad vi har af materialer. Hver sommer er vi samlet i Bøgen i 5-6 uger. På voksenplanet har vi fælles personalemøder og et fælles samarbejdsudvalg. Vi hjælper hinanden i de to afdelinger, når der er behov for det. Og vi arbejder ud fra tanken, om at vi er et hus og en personalegruppe. Tabulex Tabulex er Hvidovre kommunens digitale indgang til dit barns institution. Første gang du logger på tabulex skal du bruge nemid, derefter kan du lave din egen kode, som skal benyttes fremover. Tabulex bruges bl.a. til at melde sit barn syg og fri. Derudover er der mange andre funktioner fx kan du se om dit barn er på tur/sover m.m. desuden skal du skrive når dit barn holder en fridag eller holder ferie. Første gang du logger på skal du udfylder de tilladelser der ligger i systemet, samt notere om dit barn må stå på legeaftaler dvs. om din adresse og telefonnummer må være tilgængelig for de andre forældre. I tabulex kan du skrive beskeder til ledelsen og personalet i teamet. Der er også her du får besked hvis der er nyhedsbreve fra ledelsen og/eller besked fra personalet. Alle beskeder fra institutioner og fra forvaltningen vil fremover bliver sendt via Tabulex så det er vigtigt at du hurtigt bliver tilkoblet systemet. Hvis du har brug for at tale med en medarbejder fra teamet er det stadig muligt at ringe på teamets mobiler, men vi opfordre til at du benytter Tabulex når dette er muligt. Solsikker/ solhat Valmuer/anemone Violer/Bellis Starten i institutionen Fra hjem til institution Når vi modtager børn kommer de som oftest hjemmefra og få gange kommer barnet fra en anden institution/dagpleje. De fleste børn starter, når de er under et år og andre starter først i institution når de er tre år. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barn, så derfor er det vigtigt at forældre og personale sammen lægger en plan for hvordan lige præcis jeres barn skal starte i institutionen. 4

5 Det kan være en stor omvæltning for et barn og dets forældre at starte i en daginstitution. Vi ser gerne at I kommer på besøg inden jeres børn starter i en af vores to afdelinger. Når I kommer på besøg kan vi ligeledes svare på hvilken af de to afdelinger jeres barn skal gå i. For at gøre overgangen så blid som muligt vil det være godt for jeres barn, at I bruger nogen tid på at lære huset, husets rytme og personalet at kende. Derfor vil det være hensigtsmæssigt: Hvis I kommer på besøg inden barnet starter Hvis dagplejer/ gamle institution komme på besøg med barnet. Hvis mor eller far bliver i institutionen sammen med barnet et par timer ad gangen de første dage. Hvis de første dage barnet er i institution er korte og så gradvis gøre dagene længere. Det er vigtigt for os at vi sammen finder frem til den bedste måde for dit barn at starte i institution på. Det er et fælles ansvar at alle finder sig godt tilrette i huset. For et lille barn er det en meget stor omvæltning pludselig at være væk fra sine forældre og det lille barn har derfor brug for korte dage i starten. Det lidt større barn har måske længe haft brug for nye udfordringer og kan derfor klare lidt længere dage. Men for alle børn er det trættende og hårdt at befinde sig i nye omgivelser med nye voksne, som man ikke kender så godt endnu I begyndelsen kan barnet godt reagere på de nye omgivelser og de mange nye ansigter, som barnet skal lære at kende. Derfor vil der i starten være 1-2 voksne på stuen, som tager sig af jeres barn, så det føler sig trygt og nemmere vænner sig til hverdagen i institutionen. Aflevering og afhentning Børnene skal være i institutionen inden kl. 09:00 medmindre andet er aftalt. Hvis I en dag ikke kan være her før kl skal I ringe og lave en aftale. Mellem kl. 9:00 9:30 bliver der de fleste dage holdt samling. Vi vil derfor ikke forstyrres i samlingen og tager ikke imod børn i dette tidsrum. Når I afleverer barnet om morgenen, vil vi gerne have, at I fortæller os, om der har været noget særligt at bemærke omkring barnet. F.eks. hvordan og hvornår barnet har sovet, om det har været på besøg nogle steder, eller har haft andre oplevelser, som vi kan snakke med barnet om i løbet af dagen. Dette skulle gerne føre til, at barnet ikke føler sig i to forskellige verdener, men oplever en helhed i dagligdagen. Det er vigtigt at dit barn bliver afleveret på en god måde dvs. at både du og dit barn har det rart med afleveringen. Nogle børn har det bedst med at være i 5

6 gang med noget før forældrene går, andre kommer først i gang med at lege efter de har sagt farvel. Men for de fleste er der et fast morgenritual, der giver tryghed for barnet, så giv os gerne et praj om, hvordan du og dit barn helst vil have det. Det kan være meget hårdt at gå fra et grædende barn. Men vi har prøvet det før og ved, at det som regel går hurtigt over. I er selvfølgelig altid velkomne til at ringe senere for at høre, hvordan barnet har det. Når I henter barnet kan det måske opleves, at barnet ikke har tid til at skulle hjem. Ofte vil det være en god ide at blive lidt, så barnet kan indstille sig på, at det skal lege færdigt. Samtidig kan vi også forstå, at man ikke altid har tid til at blive i institutionen til barnet vil hjem og det er også vigtigt at barnet ved, at det er forældrene der bestemmer hvornår I skal gå. I skal ikke være bekymret for at tage konflikter med barnet i institutionen, det ved vi godt er en del af opdragelsen. Vi har før set, at børnene bliver ked af det, men sådan er det jo også til tider. Husk I ved bedst. Vi oplever til tider at nogle af børnene får slik eller andre spiselige ting af deres forældre i institutionen for at lokke dem med sig hjem. Dette vil vi gerne frabede os. Konflikter omkring afhentning er en naturlig ting, og det er ikke en hensigtsmæssig måde at afværge en konflikt på. Bliver barnet hentet uden for den sædvanlige tid, er det en god ide at skive dette i Tabulex. Ligeledes skal det meddeles, hvis barnet afhentes af en anden end forældrene. Vi aflevere ikke børn til andre end forældrene med mindre det på forhånd er aftalt med forældrene eller at der er givet tilladelse til dette i Tabulex Vi henstiller til at det ikke er børn der afhenter børn, da det ofte er en alt for stor opgave for et barn at skulle hente et mindre barn. Desuden kan vi have brug for at give dig en besked, som vi ikke giver til et barn. Som forældre skal du være opmærksom på at uanset hvem der henter dit barn, så er det dit ansvar at det foregår ansvarligt fra det øjeblik dit barn bliver hentet og til hjemmet. Læreplaner og pædagogik På vores hjemmeside kan du se vores sidste nye læreplan og andre relevante oplysninger i forhold til fx pædagogik m.m. 6

7 Alle med Alle børn bliver screenet med et materialer der kaldes Alle med. Når dit barn starter vil vi vise dig materialet, således at du er bekendt med screeningen. Vi bruger screeningen, som et arbejdsredskab som giver os et overblik over dit barns udvikling. I langt de fleste tilfælde har vi ikke noget at bemærke, men hvis vi på baggrund af screeningen bliver bekymret for dit barn vil du blive inddraget i vores bekymring. Du er altid velkommen til at spørge hvis du har spørgsmål i den forbindelse. Når dit barn skal i skole vil vi spørge dig om vi evt. må give skemaet med på skolen så de kan se hvordan vi har arbejdet med dit barn i den tid barnet har gået i institution. Individuelle læreplaner Hvidovre Kommune startede i 2009 op med at arbejde med individuelle læreplaner i forhold til de børn der permanent, periodisk eller akut har særlige behov. I henhold til Dagtilbudsloven skal institutionerne forholde sig til, hvordan der arbejdes, når det opleves, at et barn har ét eller nogle særlige behov. Der betyder at vi udarbejder individuelle læreplaner på de børn, hvor vi er bekymret for deres udvikling. I de tilfælde bliver I selvfølgelig, inddraget i vores bekymring. I vil ligeledes, hvis der er akut behov for en samtale, blive indkaldt hurtigst muligt. Tras Fremover vil vi i samarbejde med vores logopæd lave en sprogscreening på de børn vi vurdere har behov for en særlig opmærksomhed i forhold til deres sproglige udvikling. Screeningen bliver foretaget af en pædagog fra stuen, som bagefter i samarbejde med logopæden vil se på om der brug for en særlig sproglig indsats til det enkelte barn. I vil i forbindelse med forældresamtaler, blive præsenteret for screeningen og personalet vil gennemgå den sammen med jer. Screeningen bliver taget igen når dit barn er hhv ,2 og 5,2 år og det er så muligt at se hvordan den sproglige udvikling har været. Hvis vi er bekymret for dit barnets sproglige udvikling vil du selvfølgelig blive inddraget med det samme. Vis hvad du kan Når vi har tosprogede børn, hvor vi er usikre på deres sproglige udvikling benytter vi et screeningsmateriale som er udarbejdet specielt til tosprogede børn. Barnet screenes når det er 3 år og igen lige før skolestart. Dette gøres i samarbejde med forældrene. Traditioner Hen over året har vi forskellige traditioner fx påskefrokost, julefrokost, juleklip, motionsdag m.m. Du kan på vores årshjul, se hvornår vi afholde de forskellige traditioner. 7

8 Forældresamarbejde: Børnehuset Enghøj Et godt samarbejde mellem forældre og personale er forudsætning for at børnene trives i institutionen. Derfor er det vores mål, at der er en atmosfære af tillid, tryghed og åbenhed, og at forældrene indgår som en naturlig del af vores hverdag. Vores mål er - at forældrene føler sig velkomne og trygge ved at aflevere deres børn. - at opnå en god kontakt, som bygger på gensidig tillid og respekt, og der tages individuelle hensyn til forældre og børn. - at forældrene får indflydelse på deres barns hverdag Vi vægter den daglige dialog med forældre meget højt, og bestræber os på at afsætte tid til den daglige lille snak om stort og småt. Oftest har vi lidt mere tid om morgnen end om eftermiddage. Hvis du har behov for en længere snak med os er du velkommen til at aftale et tidspunkt, hvor vi så afsætte mere tid til dette. I hver gruppe udarbejdes der en månedsplan. Den er ophængt nær døren ind til teamet. Og ved hver team kan du læse i meddelelses bog hvilken aktiviteter der har foregået i dag. Forældremøder Der afholdes et forældremøde i foråret, hvor der vælges repræsentanter til forældrebestyrelsen, derudover afholdes der et teamforældremøde i efteråret. Der afholdes ligeledes en årlig sommerfest, som arrangeres af bestyrelsen. De sidste par år har vi ligeledes afholdt et førstehjælpskursus for forældre en aften i efteråret. Hvis du har andre ideer til fælles arrangementer er du meget velkommen til at henvende dig til enten ledelsen eller til bestyrelsen. Forældresamtaler I de første dage barnet går i institutionen vil der være en tæt dialog med forældrene, og de aftaler der indgås bliver nedskrevet og lagt i barnets mappe. Derudover afholder vi samtaler med forældrene hvis enten I eller vi vurderer at der er et behov. I forbindelse med at barnet nærmere sig skolealderen afholdes der en samtale hvor personalet bl.a. vil komme ind på skoleparathed. Forældresamtaler er et tilbud til alle. Her har I mulighed for at tale om jeres barn og samtidig få at vide, hvordan vi oplever barnet i børnegruppen. Målet med samtalen er at støtte barnet bedst muligt i dets udvikling. Vi står altid til rådighed, hvis I har brug for en ekstra snak og ligeledes vil vi som personale tilkalde jer til et møde, hvis vi føler behov for det. Ligeledes står ledelsen også til rådighed hvis I har behov for det. 8

9 Årlige forældrearrangementer Hvert år i maj afholder vi et stort forældremøde hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. I efteråret holder vi teamforældremøde og i juni holder vi sommerfest. Derudover holder vi hen over året en bedsteforældredag, samt forældrekaffe. Se på årshjulstavlen hvornår de forskellige ting afholdes. Forældrebestyrelsen Børnehusets Enghøjs bestyrelse består af både forældre og personale fra begge afdelinger. Der afholdes 6-8 møder om året kl. 17:30-19:30. Valg til bestyrelsen forgår hvert år i maj på det store forældremøde. Se repræsentantlisten på fællestavlen ved indgangen. Meddelelser Langt de fleste beskeder fra institution til forældre finder du i tabulex. Enkelte gange kan der være beskeder på/ved døren i temaet. Der deles ikke mere sedler ud i institutionen. Ferier og fridage Når barnet skal holde ferie, er det vigtigt for os at vide det i god tid af hensyn til personaleplanlægning/afholdelse af afspadsering. Du kan skrive i Tabulex hvornår dit barn holder fri/ferie. De uger hvor der forvente at være mange der holder ferie får I en særskilt besked fx omkring skoleferierne (vinter-, efterårs-, påske- og sommerferie) Det er meget vigtigt vi får disse tilbagemeldinger fra jer, så vi ikke sætter vikar på, når mange børn holder fri. Det giver også mulighed for at personalet kan holde feriedage eller afspadseringsdage, når der er få børn i institutionen. Samtidig er der ikke fuld vikardækning under personalets 6 ugers ferie. Hver sommerferie er vi samlet i den store afdeling i ca. 4-6 uger alt efter behov. HUSK børn har også brug for at holde ferie. De har også behov for sammenhængende ferie med familien uden stress og jag. Hvis barnet ikke møder en dag, bedes dette skrives i Tabulex så hurtigt som muligt så har vi mulighed for at planlægge efter det samlet antal børn vi har den pågældende dag. 9

10 Kostpolitik Institutionens målsætning er: at servere sund og ernæringsrigtig mad med færrest mulige tilsætningsstoffer. at følge sundhedsstyrelsens retningslinjer delvis økologisk kost at kosten er tilpasset de 6 mdr. til 6 års behov. at måltiderne er en god oplevelse for børnene. at der tages individuelle hensyn hvis der er et behov for dette. Vi henstiller til at forældrene ligeledes følger vores kostpolitik, når der f.eks. medtages mad til fødselsdag o.l. se opslag på forældretavlen. Vær opmærksom på at Fødevarestyrelsen har fastsat regler for hvad forældre må medbringe i institutionen. Listen hænger på forældreopslagstavlen. I de tilfælde hvor I kommer med noget vi ikke må servere, må vi desværre afvise det der bliver serveret. Frokostordning Hvert andet år har forældregruppen mulighed for at fravælge frokostordningen i institutionen. I Børnehuset Enghøj har vi været tilsluttet ordningen siden Og dette sætter vi meget stor pris på. Vær opmærksom på at ordningen gælder for alle børn. Morgenmad I tidsrummet ca. 7:30 til 7:50 tilbydes morgenmad, der består af f.eks. brød, grød og cornflakes. Dertil serveres mælk. Formiddagsmad Til samlingen kl. 9:00-9:30 får alle børn et tilbud om en humpel rugbrød/knækbrød og mælk. Frokost Der serveres i vinterperioden et varmt måltid tre gange og rugbrød med en lille varm ret to gange om ugen. Om sommeren er det omvendt. Til måltidet får børnene vand at drikke til. Eftermiddagsmad Om eftermiddagen får børnene frugt og brød eller kærnemælkskoldskål. Dertil serveres mælk. Ved køkkenet kan du se dagens menu, og ugens overordnet madplan. Fødselsdag Når dit barn har fødselsdag, fejrer vi det på barnets stue. Vi sætter flag op, synger fødselsdagssang og hvis I har valgt at medbringe noget til fødselsdagen vil dette blive serveret. Aftal på forhånd med stuens personale, hvordan dit barn skal fejres. Vi opfordrer til sunde alternativer, men det er muligt at tage max. en usund ting 10

11 med. (Altså ikke både kage og kakao eller både slik og sodavand) Der må ikke medbringes lagkage eller andet med flødeskum og kagecreme. Hvis du ønsker at holde dit barns fødselsdag i eget hjem er de sammen regler gældende. Se opslag på forældretavlen. Inden et hjemmebesøg skal der være klare aftale mellem institution og forældre om hvad der serveres. Afslutning Når barnet holder op kan der medbringes frugt eller lignende til uddeling. Hvis der er flere der holder op samme dag, så lav evt. en aftale om hvad der medbringes til en fælles frokost. (Se kostpolitikken) Praktiske oplysninger Fototilladelse Vi benytter billeder som en del af vores dokumentation i det pædagogiske arbejde, så derfor tager vi mange billeder. Nogen bliver ophængt i institutioner og andre bliver brugt på vores hjemmeside m.m. Vi har desuden en forældrestyrer billedhjemmeside, Her bliver der ca. 2 gange om måned lagt billeder ind fra de seks grupper. De forældre der ønsker det, kan få deres eget login. Når dit barn begynder får du udleveret en seddel hvor på du skriver din mailadresse. Denne seddel afleveres til personalet/ledelsen som afleverer den til den forælder der administrer hjemmesiden. Husk godkendelse i Tabulex. Seler Som udgangspunkt benytter vi seler til alle børn der ligger i krybber og barnevogne. Men hvis I som forældre ikke vil have at jeres barn har sele på, er dette muligt. Kontakt personalet og hør hvordan det foregår. Alle seler er godkendt og tilpasset det enkelte barn. Husk godkendelse i Tabulex. Beklædning og skiftetøj Børnene bør iklædes praktisk tøj, overtøj og fodtøj efter årstiden. Tøjet skal være sådan, at børnene kan røre sig i det, og det må kunne tåle at blive snavset. Alle børn skal medbringe hjemmesko. Hvis du vil være sikker på, at tøjet ikke forveksles med andre børns tøj henstiller vi til at sætte navn i børnenes tøj og sko. Der skal altid ligge mindst ét sæt skiftetøj i barnets kasse. Lånt tøj bedes returneres dagen efter. Vi vasker det selv. 11

12 Halstørklæder og snore i jakker, bukser og huer samt plastikposer er farligt under leg, og må ikke forefindes i institutionen. Ifald der er snore i børnenes tøj vil vi om nødvendigt klippe dem af. Smykker Smykker kan være farlige. Her i institutionen må børn aldrig bære halssmykker. Vi tager evt. medbragte halssmykker af og lægger dem i barnets rum. Vi anbefaler at børn ikke bærer øreringe, armbånd og fingerringe. Ifald børnene alligevel har smykker på, så er det forældrenes eget ansvar, ifald de bliver væk eller der sker skader. Husk at give en evt. tilladelse i Tabulex, hvis det er vigtigt for dig at dit barn har smykker på. Sove/hviletid De mindste børn sover i barnevogne udenfor. Vi følger deres rytme så det er ikke på bestemte tider de sover. De større vuggestuebørn sover indenfor og de sover oftest mellem Sovetiderne kan du se i Tabulex. Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene, da de har behov for at sove til de vågner af sig selv. De største børn som ikke sover har hviletid lige efter frokost. De skal ikke sove, men lærer at finde hvile og slappe af. Det kan ske at en eller to falder i søvn og sover en lille lur, Hvis dette ske får du selvfølgelig besked på dette. Legetøj m.v. Børnene må gerne have legetøj med, men det er familiens eget ansvar, hvis det eventuelt går i stykker eller forsvinder. Og det er ikke personalet der leder efter evt. forsvundet legetøj. I perioder har vi forbud mod at medbringe legetøj. Dette vil blive annonceres via opslag på forældretavlen og/eller på døren. Tyveri fra garderoberne Vi henstiller til at der ikke opbevares ting af værdi i garderoberne, da vi desværre har været udsat for tyveri fra garderoberne. Hvis du har ting af værdi, som skal ligge i institutionen, fordi en anden evt. henter om eftermiddagen, så bed personalet om at opbevare det et andet sted. Dette gælder selvfølgelig også evt. medicin eller lignende som f.eks. skal med barnet hjem til den anden forælder. Der er ingen forsikring der dækker, hvis der er noget der forsvinder fra garderoberne. Mobiltelefon Vi henstiller til at begrænse brugen af mobiltelefoner i institutionen. Dit barn har brug for din fulde opmærksomhed når du henter og bringer barnet. Personalet må ikke benytte egne mobiltelefoner i arbejdstiden, men vores nye telefonsystem består af mobiltelefoner, så det kan være svært at se forskel. 12

13 Sygdom Børnehuset Enghøj Et barn der er sygt har brug for fred og ro og en voksen der har tid til at nusse. Og skulle dit barn, mens det er i institutionen bliver syg eller bliver utilpas vil vi kontakte jer og/eller evt. pårørende, som står på stamkortet, så I kan komme og hente barnet. I tilfælde hvor vi er i tvivl om hvordan barnet har det, f.eks. om der er øjenbetændelse på vej, kan vi kontakte jer og opfordre til at I får en tid til lægen senere på dagen. Opstår der smitsomme sygdomme i institutionen, vil dette blive meddelt ved opslag. Syge børn Er dit barn syg skal det meddelelses inden kl. 09:00 af hensyn til planlægning af dagen og aktiviteter på stuen. Syge børn må ikke komme i institutionen. Har barnet en smitsom sygdom, eller har det været udsat for smitte, skal institutionen underrettes, så der kan gives besked til de andre børns forældre. Institutionen skal altid have et telefonnummer på en eller begge forældre, så personalet i tilfælde af barnets sygdom kan kontakte jer. Husk at opdater dine oplysninger i Tabulex, hvis I får nyt telefonnummer. Medicin Vi kan kun hjælpe med at give jeres barn medicin, mens det opholder sig i institutionen, hvis det lider af en kronisk sygdom, der nødvendiggør medicin givning under barnets ophold på institutionen, og der medfølger en skriftlig instruktion fra lægen om, hvordan og hvor meget medicin, der skal gives. Dette kan kun aftales med ledelsen. Stamkort Fremover udarbejder vi ikke mere stamkort i institutionen, da alle oplysninger skal ligge i Tabulex. Husk at tjekke om dine oplysninger er skrevet ind i Tabulex, og om du har givet de tilladelser vi har bedt om. Udmeldelse Barnet kan udmeldes af institutionen med en måneds varsel til den 1. i en måned. Dette foregår via kommunes hjemmeside Hvis barnet skal på en folkeskole i kommunen, vil der i forbindelse med skoleindskrivningen være mulighed for at skrive barnet op til fritidshjem, i de tilfælde skal barnet ikke udmeldes i institutionen. 13

14 Forsikring Institutionen har ingen ansvarsforsikring, der dækker børnene, hvis de kommer til at forvolde skade på sig selv eller på andre. Og børn er ligesom voksne erstatningsansvarlige for skader som de forvolder på andre mennesker og andres ejendele. Institutionen bærer intet ansvar for de ejendele som børnene medbringer. Så vi opfordrer til, at alle forældre selv tegner en børneulykkeforsikring, som også dækker når dit barn er i daginstitution. Hvidovre Kommune dækker uheld, som kommunen eller personalet kan gøres ansvarlig for. Vedr. tandskader gælder særlige regler spørg personalet. Husk at kryds af i Tabulex at du er bekendt med overstående. Øvrig samarbejdspartner Vi har samarbejde med sundhedsplejerskerne, psykologer, tale og hørepædagog, pædagogisk konsulent, familierådgiver samt andre relevante instanser alt efter behov. Otte gang om året har vi tværfagligt møde med vores samarbejdspartner, hvor vi drøfter generelle problematikker. Efter behov får vi besøg af en familierådgiver, det er muligt for både personale og forældre at tale med familierådgiveren. Hvis du har behov for dette så spørg ledelsen om hvornår rådgiveren kan træffes. Åbningstider Institutionen har åbent Mandag torsdag fra kl. 06:30 17:00 Fredag kl. 06:30-16:00 For sent afhentet børn Vi oplever desværre ofte at der er børn der ikke afhentes inden vi lukker. Vi henstiller til at I overholder vores lukke tid, således at vi kan lukke og låse døren hhv. kl mandag til torsdag og kl om fredagen. De gange der er børn der ikke er afhentet notere vi det på en seddel, som afleveres til ledelsen. Hvis det er gentagende gange barnet bliver hentet for sent kontaktes den pædagogiske konsulent i Hvidovre kommune. 14

15 Børnehuset holder lukket følgende dage: De tre dage før påske Påsken (skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag) Kr. Himmelfartsdag Dagen efter Kr. Himmelfart 1. maj. Juleaftensdag til Nytårsdag (24. december til 1. januar) Grundlovsdag (5/6) I forbindelse med juleferie og påske arrangerer kommune nødpasningen. Denne meddelelse via Tabulex, hvor det også er muligt at melde tilbage, hvis dit barn har behov for pasning de dage. Hvis du vil vide mere om institutionen så kig forbi vores hjemmeside: Mvh Ledelse i Børnehuset Enghøj Leder Tina Lerche Charlotte Pelle tle@hvidovre.dk cpq@hvidovre.dk Revideret januar

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Børnehuset Enghøj Præsentation af huset Tabulex Starten i institutionen... 4

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Børnehuset Enghøj Præsentation af huset Tabulex Starten i institutionen... 4 Velkommen til Børnehuset Enghøj 2016 Indholdsfortegnelse Velkommen til Børnehuset Enghøj.... 3 Præsentation af huset... 3 Tabulex... 3 Starten i institutionen... 4 Læreplaner og pædagogik... 6 Forældresamarbejde:...

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn.

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn. Vi vil gerne byde jer som kommende forældre velkommen til Børnetoften. Vi håber på et nært samarbejde om lige netop jeres barns hverdag. Gennem et godt kendskab til hinanden, ser vi dette som vores fornemste

Læs mere

Velkommen i vuggestuen Manegen

Velkommen i vuggestuen Manegen Velkommen i vuggestuen Manegen Byvej 248 A+B - 2650 Hvidovre Tlf.: 72 20 66 40 E-mail: manegen@hvidovre.dk Hjemmeside: www.manegen.hvidovre.dk Velkommen i vuggestuen Manegen. Byvej 248 A+B 2650 Hvidovre

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Velkommen i. Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782

Velkommen i. Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782 Velkommen i Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782 Åbningstiden er: Mandag-torsdag fra kl. 7:00 17:00 og fredag til kl. 16:00. I er altid velkomne til at

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken Velkommen til Vuggestueafdelingen, Blå stue: At starte i vuggestue kan være en stor omvæltning for familien og især hvis det er første gang I stifter bekendtskab med institutionsverdenen. Vi har derfor

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Børnehuset. Skovløkkens. lille ABC. Børnehuset Skovløkken. Klaus Berntsens Vej 15. 5260 Odense S. Tlf.: 6375 8844. Åbningstider:

Børnehuset. Skovløkkens. lille ABC. Børnehuset Skovløkken. Klaus Berntsens Vej 15. 5260 Odense S. Tlf.: 6375 8844. Åbningstider: Børnehuset Skovløkkens lille ABC Børnehuset Skovløkken Klaus Berntsens Vej 15 5260 Odense S Tlf.: 6375 8844 Åbningstider: Mandag torsdag 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Opdateret maj 2015 1 Kære Forældre

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KÆRE NYE FORÆLDRE 3 Der er pladsgaranti indtil skolestart 3 Åkandens værdigrundlag 3 Start i vuggestuen 4 2. GENNEMGANG AF DAGEN 5 De yngste børn

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Rigtig hjerteligt velkommen til vores Børnehus! Her har vi samlet en folder med de vigtigste praktiske informationer om vores Børnehus, så I kan få et indblik i Spirrevippens

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til!

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til! Kære Vi glæder os til, at du skal begynde her i Herslev Børnehus Vi byder dig velkommen dag d. /, kl. hvor vil tage imod dig og din mor og far. Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen til D.I.I. Perlen

Velkommen til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen I sidder med denne velkomstpjece i hånden, fordi I har valgt at lade jeres barn starte i vores

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN Velkommen til Tryllefløjten Velkommen i Tryllefløjten. Vi ser frem til samarbejdet med jer, og håber at I vil få en god tid i Tryllefløjten. Tryllefløjten er kendetegnet ved

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800 www.laerke-reden.dk Velkommen i Idrætsbørnehaven Lærkereden Vi vil med denne velkomstfolder byde jer og jeres barn velkommen i Idrætsbørnehaven

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! Varme hilsner Velkommen i Kløverløkken. At starte i institution kan være

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN 1 BØRNEHUSET MØLLEBAKKEN Møllebakken 3 4230 Skælskør Tlf. 40 12 28 10 Email: bh-mollebakken@slagelse.dk Leder Åse Møller Børnehuset Møllebakken består af 3 børnehavegrupper.

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Udsigten!

Velkommen i Børnehuset Udsigten! BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2013 / 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 2 Afslutning for vuggestue- og skolebørn side 3 Andre informationer side 3 Bleer side 4 Dagsrytme

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Mælkevejen er en alders- og gruppeopdelt daginstitution normeret til 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Vores børnegruppe er fordelt på team A, team B

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen til Daginstitution Vestbyen Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen. Med denne pjece byder vi jer velkommen til vuggestueafdelingen i Børnehuset Daginstitution Vestbyen. Vi glæder os til samarbejdet

Læs mere

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk Vi byder velkommen til Solsikken Denne pjece er en vejledning i, hvordan det er at gå her i Solsikken. Den

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til. Vuggestueafdelingerne. Tlf: 9628 6920 E-mail: galaxen@herning.dk www.galaxen.herning.dk

Velkommen til. Vuggestueafdelingerne. Tlf: 9628 6920 E-mail: galaxen@herning.dk www.galaxen.herning.dk Velkommen til Vuggestueafdelingerne Tlf: 9628 6920 E-mail: galaxen@herning.dk www.galaxen.herning.dk 1 Velkommen Vi ønsker med denne forældrepjece, at byde dit barn og dig velkommen i Galaxen. Denne folder

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

VELKOMSTFOLDER TIL FORÆLDRE

VELKOMSTFOLDER TIL FORÆLDRE VELKOMSTFOLDER TIL FORÆLDRE Kontakt Børnehuset Trekløveren Hvidovrevej 65 2650 Hvidovre bornehusettrekloveren@hvidovre.dk Telefonnummer Kontoret i Engen: 7228 3250 Leder: Kirsten Norman Sonnenschein kss@hvidovre.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBRO BØRNEGÅRD

VELKOMMEN TIL VESTERBRO BØRNEGÅRD Velkommen til Vesterbro Børnegård Alle børn er forskellige, derfor vil behandlingen af jeres barn være meget individuel, når det starter i Vesterbro Børnegård. Vi vil sammen med jer finde den bedste løsning

Læs mere

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk

Børnegården. Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Børnegården Toftlund Østergade 9, 6520 Toftlund Telefon 74 83 14 23 www.toender.dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Lidt om Børnegården 2. Al begyndelse er svær 3. Børnegårdens mål og principper 4. Børnegårdens

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere