Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse"

Transkript

1 Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra klasse

2 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, København Ø T F E H

3 Indhold Forord 4 1 Baggrund og relation til klassen 5 2 Indhold i danskundervisningen 8 3 Viden om læsning 11 4 Materialevalg 17 5 Brug af læsevejleder 18 6 Forældrekontakt 23 7 Undervisningsdifferentiering og elevinddragelse 25 8 Brug af testredskaber 29 9 Undervisning af tosprogede Trivsel og arbejdsmiljø i klassen Samarbejde i klasseteam om læsning Fælles læsestrategi på hele skolen Ledelsens opbakning af læsning Støttecenter It-udstyr Læsebånd Biblioteksfunktion Baggrundsoplysninger om læreren 46

4 Forord Følgende tabelrapport indeholder resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført blandt dansklærer i 6. klasse i januar 2012, i forbindelse med undersøgelsen Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang. Tabelrapporten indeholder besvarelser for de 1080 besvarelser der indgår som datagrundlag i undersøgelsens statistiske analyse. I tabelrapporten ses frekvenser og andele baseret på de 1080 lærerbesvarelser. Derudover kan man se hvor mange elever lærerbesvarelserne dækker over. I mange spørgsmålstekster indgår [klasse]. Dette har for den enkelte lærer været udskiftet med det konkrete klassenavn som læreren har, skulle basere sine besvarelser på. Undersøgelsen er gennemført med en svarprocent på 68, og der er ikke tegn på at data ikke er repræsentativt. For en nærmere redegørelse for spørgeskemaundersøgelsen se Appendiks A i rapporten. Tabelrapport 4

5 1 Baggrund og relation til klassen 1. Hvornår blev du dansklærer for [klasse]? klasse klasse Fra 3. klasse I løbet af 3. klasse Fra 4. klasse I løbet af 4. klasse Fra 5. klasse Total Hvor mange dansktimer på 45 min. havde [klasse] i gennemsnit om ugen i sidste skoleår (2010/11)? Antal timer på 45 minutter. 5 timer eller mindre timer timer timer eller mere Total Var du klasselærer for [klasse] sidste skoleår? Ja (inklusiv delt klasselærerfunktion) Nej Total Havde du [klasse] i andre fag end dansk i sidste skoleår (2010/11)? Ja, kun i praktiske musiske fag (idræt, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, musik og billedkunst) Ja, kun i ikke praktiske musiske fag Ja, både i praktisk musiske fag og ikke praktisk musiske fag Nej Total Tabelrapport 5

6 5. Var der en ekstra lærer/pædagog/assistent i nogle af dansktimerne sidste skoleår (2010/11) Nej Ja, personen tog sig primært af én eller nogle få elever Ja, personen tog sig ikke primært af én eller nogle få elever Total Hvor mange dansktimer om ugen havde du i gennemsnit en ekstra lærer/pædagog/assistent i sidste skoleår (2010/11)? Antal timer på 45 minutter 0-1 time timer timer timer eller flere Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de havde en ekstra lærer/pædagog/assistent i nogle dansktimer har besvaret spørgsmålet. 7. Hvordan vurderer du elevernes arbejdsklima (fx konfliktniveau, ro i klassen mv.) i [klasse], da du i sin tid fik klassen (ikke nuværende arbejdsklima)? Dårligere end andre klasser jeg har haft på skolen Samme niveau som andre klasser jeg har haft på skolen Bedre end andre klasser jeg har haft på skolen Kan ikke vurdere Total Hvordan vurderer du det faglige læseniveau i [klasse], da du i sin tid fik klassen (ikke nuværende læseniveau)? Dårligere end andre klasser jeg har haft på skolen Samme niveau som andre klasser jeg har haft på skolen Bedre end andre klasser jeg har haft på skolen Kan ikke vurdere Total Er din skole afdelingsopdelt efter trin (fx indskoling, mellemtrin, udskoling)? Ja Nej Total Tabelrapport 6

7 10. Hvornår begynder mellemtrinnet på din skole? 2. klasse klasse klasse klasse klasse Total Note: Kun de lærere, der har svaret at deres skole er afdelingsopdelt har besvaret spørgsmålet 11. Er det mest almindelige på din skole at klasser skifter dansklærer når de påbegynder mellemtrinnet? Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at deres skole er afdelingsopdelt har besvaret spørgsmålet Tabelrapport 7

8 2 Indhold i danskundervisningen Hvor megen tid brugte [klasse] på følgende indhold i danskundervisningen i nuværende og sidste skoleår? Marker hvor meget tid klassen brugte på hver af nedenstående 11 aktiviteter, hvor 1 er ingen tid og 7 er virkelig meget tid. Begynd med at danne dig et overblik over de forskellige slags indhold ved at se på alle 11 slags indhold nedenfor. Hvor megen tid brugte [klasse] på følgende indhold i danskundervisningen i nuværende og sidste skoleår? Førlæseaktiviteter (inden eleverne læser tekst arbejder de fx med svære ord, forforståelse, formål med tekst) Ingen tid Meget tid Total Læsning af skønlitteratur hvor eleverne skal forholde sig til opgaver/spørgsmål under og efter læsning Ingen tid Meget tid Total Skriftligt arbejde med skønlitteratur (sammenfatninger, omskrivninger, løbende noter m.v.) Ingen tid Meget tid Total Tabelrapport 8

9 15. - Læsning af faglitteratur hvor eleverne skal forholde sig til opgaver/spørgsmål under og efter læsning Ingen tid Meget tid Total Skriftligt arbejde med faglitteratur (sammenfatninger, omskrivninger, løbende noter m.v.) Ingen tid Meget tid Total Læsning af skøn- og faglitteratur hvor eleverne ikke skal forholde sig til opgaver/spørgsmål under og efter læsning (fx frilæsning) Ingen tid Meget tid Total Øvelser og aktiviteter der primært har til formål at øge læsehastigheden Ingen tid Meget tid Total Tabelrapport 9

10 19. - Ordafkodning (omsætte bogstaver til lyd) i læsning Ingen tid Meget tid Total Stavning (herunder grammatik) Ingen tid Meget tid Total Samtaler om sociale og kulturelle begivenheder uden læsning af tekster samt ekskursioner (fx aktuelle begivenheder der tages op i klassen uden at emnet behandles i tekst) Ingen tid Meget tid Total Tid brugt på klasseledelse (fx: skabe ro i klassen, løse konflikter, samle klassen efter gruppearbejde m.v.) Ingen tid Meget tid Total Tabelrapport 10

11 3 Viden om læsning Disse spørgsmål handler om, hvad der ideelt set er bedst at gøre i undervisningen. Du skal vurdere vigtigheden af en række elementer i læseundervisning. (Marker mellem 1 og 7, hvor 1 er ikke vigtigt og 7 er meget vigtigt). Nogle elever på mellemtrinnet har stadig vanskeligheder med at afkode ord præcist og hurtigt. Hvordan vurderer du vigtigheden af at disse elever arbejder med: Tekster de selv har valgt Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Forståelse af oplæst tekst Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Forbindelserne mellem bogstaver og lyde Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Tabelrapport 11

12 26. - At udlede betydningen af enkelte ord gennem konteksten Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Skriftlig stavning af ord Ikke vigtigt Meget vigtigt Total At udbygge elevernes ordforråd Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Ords opbygning af morfemer (fx læs/ning) Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Tabelrapport 12

13 Nogle elever på mellemtrinnet har svært ved at forstå tekster, selv om de godt kan afkode ord. Hvordan vurderer du vigtigheden af at disse elever arbejder med: Tekster de selv har valgt Ikke vigtigt Meget vigtigt Total At udbygge elevernes ordforråd Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Forbindelserne mellem bogstaver og lyde Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Teksters logiske opbygning (sammenhæng mellem tekstens afsnit) Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Tabelrapport 13

14 34. - Formulering af teksterne med egne ord Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Megen selvstændig læsning Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Brug af egen viden i læsning Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Hvis elever på mellemtrinnet skal blive bedre til at læse faglitteratur, hvordan vurderer du vigtigheden af at eleverne arbejder med Tekster de selv har valgt Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Tabelrapport 14

15 38. - Oplæsning af (dele af) teksten Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Præcision i afkodning af ord Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Formulering af teksterne med egne ord Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Selvstændig vurdering af teksterne Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Tabelrapport 15

16 42. - At udbygge elevernes faglige ordforråd Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Tekstgenrer Ikke vigtigt Meget vigtigt Total Tabelrapport 16

17 4 Materialevalg 44. Hvilket læsebogssystem anvendte du primært i [klasse] i sidste skoleår (2010/11) Fandango Tid til dansk Om bag klædeskabet Dansk i Danskbøgerne D'Dansk Bogslugeren Alle tiders dansk Ny dansk i Så dansk Pegasus Plot Læsepaletten Jeg anvender ikke ét primært læsebogssystem Andet læsebogssystem Total Hvor tilfreds eller utilfreds er du med de undervisningsmaterialer du havde adgang til i nuværende og sidste skoleår? Marker på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er meget utilfreds og 7 er meget tilfreds Meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Meget tilfreds Total Tabelrapport 17

18 5 Brug af læsevejleder 46. Hvor mange læsevejledere (eller lignende) har I tilknyttet din skole i dette skoleår? over Total Hvornår fik I læsevejleder(e) tilknyttet skolen? I nuværende skoleår 2011/ Sidste skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Før 2009/ Ved ikke Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har 1 eller flere læsevejledere har besvaret spørgsmålet. 48. Har I i dette skoleår en læsevejleder der primært er tilknyttet mellemtrinnet? Ja Nej Ved ikke Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har 2 eller flere læsevejledere har besvaret spørgsmålet. 49. Er du selv læsevejleder i dette skoleår? Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har 1 eller flere læsevejledere har besvaret spørgsmålet. 50. Hvornår blev du læsevejleder? I nuværende skoleår 2011/ Sidste skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Før 2008/ Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de selv er læsevejledere i skoleåret har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 18

19 Du skal vurdere hvilken form for samarbejde du har haft med læsevejleder om [klasse] i nuværende og sidste skoleår Læsevejleder har gennemført forløb med enkelte elever eller mindre grupper af elever udenfor klassen Nej Ja Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de fik en læsevejleder tilknyttet skolen i det sidste skoleår, skoleåret 2009/2010 eller før skoleåret 2009/2010 og ikke selv har været læsevejledere har besvaret spørgsmålet Læsevejleder har sammen med mig gennemført forløb om læsning i klassen (minimum 45 minutter) Nej Ja Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de fik en læsevejleder tilknyttet skolen i det sidste skoleår, skoleåret 2009/2010 eller før skoleåret 2009/2010 og ikke selv har været læsevejledere har besvaret spørgsmålet Jeg har på tomandshånd gennemført et individuelt sparringsforløb med læsevejleder (med minimum 2 timers samtaletid) Nej Ja Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de fik en læsevejleder tilknyttet skolen i det sidste skoleår, skoleåret 2009/2010 eller før skoleåret 2009/2010 og ikke selv har været læsevejledere har besvaret spørgsmålet Læsevejleder har vejledt mit klasseteam i læsning Nej Ja Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de fik en læsevejleder tilknyttet skolen i det sidste skoleår, skoleåret 2009/2010 eller før skoleåret 2009/2010 og ikke selv har været læsevejledere har besvaret spørgsmålet Læsevejleder har hjulpet mig med at fortolke læsetestresultater Nej Ja Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de fik en læsevejleder tilknyttet skolen i det sidste skoleår, skoleåret 2009/2010 eller før skoleåret 2009/2010 og ikke selv har været læsevejledere har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 19

20 56. Hvor mange timer på 45 min. har læsevejleder sammen med dig gennemført forløb om læsning i klassen? Antal timer på 45 minutter 0-2 timer timer timer timer eller mere Total Note: Kun lærere, der har gennemført et forløb med læsevejlederen om læsning i klassen har besvaret spørgsmålet. 57. Var det et forløb du selv havde bedt om? Ja Nej Total Note: Kun lærere, der har gennemført et forløb med læsevejlederen om læsning i klassen har besvaret spørgsmålet. 58. I hvilken grad har du ændret din praksis som følge af at du sammen med læsevejleder gennemførte forløb om læsning i klassen? Ingen ændring Høj grad af ændring Total Note: Kun lærere, der har gennemført et forløb med læsevejlederen om læsning i klassen har besvaret spørgsmålet. 59. Hvor mange timer på 45 min. varede det individuelle sparringsforløb på tomandshånd med læsevejleder? 0-1 time timer timer timer eller mere Total Note: Kun lærere, der har gennemført et individuelt sparringsforløb med en læsevejleder har besvaret spørgsmålet. 60. I hvilken grad har du ændret din praksis som følge af det individuelle sparringsforløb på tomandshånd? Ingen ændring Høj grad af ændring Total Note: Kun lærere, der har gennemført et individuelt sparringsforløb med en læsevejleder har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 20

21 61. Hvor mange timer på 45 min. har læsevejlederen vejledt jeres klasseteam? Antal timer på 45 minutter 0-1 time timer timer timer eller mere Total Note: Kun lærere, der har gennemført en vejledning med sit klasseteam har besvaret spørgsmålet. 62. I hvilken grad vurderer du at I som team har fået større fokus på læsning i alle fag efter at læsevejlederen har vejledt jeres klasseteam? Ingen ændring i fokus Meget større fokus Total Note: Kun lærere, der har gennemført en vejledning med sit klasseteam har besvaret spørgsmålet. 63. I hvilken grad havde du kontakt med kommunens læsekonsulent om klassen (eller enkelte elevers) læsning i nuværende og sidste skoleår? Kommen har ikke en læsekonsulent / jeg har ikke kendskab til kommunens læsekonsulent Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 21

22 64. Har I afholdt læsekonferencer for klassen sidste skoleår? Ja, en gang Ja, flere gange Nej Total Hvem deltog i læsekonferencen? (Sæt gerne flere markeringer) Mig selv Læsevejleder Person fra ledelsen Andre faglærere Læsekonsulent fra kommunen Skolepsykolog fra PPR Andre ressourcepersoner fra skolen (fx DSA-vejleder, specialundervisningslærer) Andre Tabelrapport 22

23 6 Forældrekontakt 66. Blev forældrene løbende skriftligt oplyst om deres barns læselektier i dansk i nuværende og sidste skoleår? (Sæt gerne flere markeringer) Ja, det stod på intranettet Ja, eleven havde en skriftlig læseaftale (fx læselogbog) Ja, på anden vis Nej, forældrene kunne ikke løbende følge med i læselektier Blev der i skolen holdt skriftligt regnskab med hvor mange sider den enkelte elev læste som frilæsning i nuværende og sidste skoleår? Ja, eleven holdt selv regnskab (evt. i samarbejde med forældre) Ja, jeg holdt regnskab Nej Total Blev læseregnskabet diskuteret med forældrene til sidste skole-hjem-samtale? Ja, med alle Ja, med nogle Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at der blev holdt regnskab med antal sider den enkelte elev læste har besvaret spørgsmålet. Vurder i hvilken grad emnet læsning har fyldt: (Marker mellem 1 og 7, hvor 1 er slet ikke og 7 er i høj grad) I din løbende kommunikation med forældre Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 23

24 70. - På sidste skole-hjem-samtale Slet ikke I høj grad Total I skolens information til forældre (ikke din egen kommunikation med forældre, men fx information på skolens hjemmeside) Slet ikke I høj grad Total Hvordan oplever du generelt forældrenes forventninger til deres børns læseudvikling? Ingen forventninger Meget høje forventninger Total Tabelrapport 24

25 7 Undervisningsdifferentiering og elevinddragelse I hvilken grad tilrettelagde du din danskundervisning så: (Marker mellem 1 og 7, hvor 1 er slet ikke og 7 er i høj grad) Den enkelte elevs frilæsning passede til elevens faglige niveau Slet ikke I høj grad Total Den enkelte elev fik materialer/bøger der passede elevens faglige niveau Slet ikke I høj grad Total Den enkelte elev fik materialer/bøger der passede elevens interesser Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 25

26 76. - Den enkelte elev fik opgaver der passede elevens faglige niveau Slet ikke I høj grad Total Den tog udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau når du brugte forskellige organiseringsformer i undervisningen (fx klasseundervisning, holddeling, gruppearbejde, læsning to-og-to) Slet ikke I høj grad Total Den tog udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle mål Slet ikke I høj grad Total Mængden af tid den enkelte elev fik til at læse og løse opgaver passede til elevens faglige niveau Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 26

27 I hvilken grad inddrog du eleverne i nuværende og sidste skoleår i: (Marker mellem 1 og 7, hvor 1 er slet ikke og 7 er i høj grad) At sætte individuelle mål for den enkelte elev i læsning Slet ikke I høj grad Total At vælge litteratur til frilæsning Slet ikke I høj grad Total At vælge materialer/bøger til undervisningen i dansk 83 Slet ikke I høj grad Total At vælge opgaver de skulle arbejde med i danskundervisningen Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 27

28 85. - At vælge organiseringsformer i undervisningen (fx klasseundervisning, holddeling, gruppearbejde, læsning to-og-to) Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 28

29 8 Brug af testredskaber 86. Har du i sidste skoleår (mens eleverne gik i 5. klasse) anvendt læsetest til at måle elevernes læsekompetencer? Ja Nej Total Hvilke læsetest anvendte du i sidste skoleår? Den obligatoriske nationale test for 4. klasse (taget som frivillig test i klasse) Den obligatoriske nationale test for 6. klasse (taget som frivillig test i klasse) Læs Andet Note: Kun de lærere, der har svaret at de anvendte læsetests sidste skoleår har besvaret spørgsmålet. I hvilken grad har du brugt nævnte testresultater til: (Marker mellem 1 og 7, hvor 1 er slet ikke og 7 er i høj grad) Tilrettelæggelse af undervisningen Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de anvendte læsetests sidste skoleår har besvaret spørgsmålet Diskussion ved skole-hjem-samtale Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de anvendte læsetests sidste skoleår har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 29

30 90. - At opstille undervisningsmål for klassen Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de anvendte læsetests sidste skoleår har besvaret spørgsmålet At opstille læringsmål for den enkelte elev Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de anvendte læsetests sidste skoleår har besvaret spørgsmålet At tage en samtale med den enkelte elev om dennes læsekompetencer Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de anvendte læsetests sidste skoleår har besvaret spørgsmålet Holddannelse Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de anvendte læsetests sidste skoleår har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 30

31 9 Undervisning af tosprogede 94. Har du tosprogede i din klasse i nuværende skoleår? Ja Nej Total I hvilken grad føler du dig rustet til at undervise tosprogede i læsning? Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har tosprogede elever i deres klasse har besvaret spørgsmålet. 96. Har I på din skole en særlig ressourceperson (fx koordinater eller vejleder) i dansk som andetsprog? Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har tosprogede elever i deres klasse har besvaret spørgsmålet. Hvilket samarbejde har du haft med ressourcepersonen inden for dansk som andetsprog? Du skal vurdere hvilken form for samarbejde du har haft i forhold til [klasse] i nuværende og sidste skoleår DSA-ressourcepersonen har gennemført forløb med enkelte tosprogede elever uden for klassen vedrørende læsning Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at der på skolen er en særlig ressourceperson i dansk som andetsprog har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 31

32 98. - DSA-ressourcepersonen har sammen med mig gennemført forløb om læsning for tosprogede elever i klassen (minimum 45 minutter) Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at der på skolen er en særlig ressourceperson i dansk som andetsprog har besvaret spørgsmålet Jeg har på tomandshånd gennemført individuelt sparringsforløb med DSAressourcepersonen vedrørende læsning for tosprogede (med minimum to timers samtaletid) Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at der på skolen er en særlig ressourceperson i dansk som andetsprog har besvaret spørgsmålet DSA-ressourcepersonen har vejledt mit klasseteam i læsning for tosprogede Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at der på skolen er en særlig ressourceperson i dansk som andetsprog har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 32

33 10 Trivsel og arbejdsmiljø i klassen Du skal besvare følgende spørgsmål ud fra den praksis du har haft i [klasse] i dansk i nuværende og sidste skoleår. I hvilken grad har: Eleverne været engagerede og arbejdsomme Slet ikke I høj grad Total Eleverne haft et godt socialt sammenhold Slet ikke I høj grad Total Du brugt tid på at skabe ro i klassen Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 33

34 Du brugt tid på at løse konflikter mellem eleverne Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 34

35 11 Samarbejde i klasseteam om læsning I hvilken grad har jeres klasseteam diskuteret: Udfordringer ved elevernes forståelse af fagtekster Slet ikke I høj grad Total Hvilke læsestrategier der er relevante til forskellige opgaver/genrer Slet ikke I høj grad Total Hvilke notatteknikker eleverne skal bruge til forskellige tekstgenrer Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 35

36 12 Fælles læsestrategi på hele skolen 108. Har skolen en skriftlig handleplan for læsning? Ja Nej Ved ikke Total I hvilken grad vurderer du at skolen arbejder efter en klar strategi om hvilke mål for læsning eleverne har på forskellige klassetrin? Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 36

37 13 Ledelsens opbakning af læsning I hvilken grad oplever du at skolens ledelse i nuværende og sidste skoleår har: Skabt gode rammer for din læseundervisning Slet ikke I høj grad Total Signaleret at læsning er et vigtigt indsatsområde Slet ikke I høj grad Total Motiveret faglærere til at arbejde mere med læsning Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 37

38 Motiveret klasseteams/årgangsteams til at fokusere mere på læsning Slet ikke I høj grad Total Tabelrapport 38

39 14 Støttecenter 114. Har I på din skole et sprog- eller læsecenter med fokus på elever med læsevanskeligheder? Ja Nej Total Har du benyttet sprog- eller læsecenter i forhold til [klasse] i nuværende eller sidste skoleår? Ja, enkelte eller grupper af elever har fået støtte i centeret i undervisningstiden Ja, enkelte eller grupper af elever har fået støtte i centeret uden for undervisningstiden Ja, jeg har fået sparring i forhold til elevers læsevanskeligheder Ja, jeg har fået et kursus om læsning Ja, jeg har modtaget undervisningsmaterialer Nej, jeg har ikke benyttet sprog- eller læsecenteret Note: Kun de lærere, der har svaret at der på skolen er et sprog- eller læsecenter med fokus på elever med læsevanskeligheder har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 39

40 15 It-udstyr Hvilke af følgende it-udstyr har du haft mulighed for at anvendei undervisningen af [klasse] fra sidste skoleår? Computer i klassen til lærerne med internetadgang Ja Nej Total Bærbare computere til alle elever Ja Nej Total Bærbare computere til enkelte elever (fx ordblinde, svage læsere) Ja Nej Total Interaktiv tavle (fx Smart board) Ja Nej Total Tabelrapport 40

41 16 Læsebånd 120. Har der på et tidspunkt i nuværende og sidste skoleår været afsat særlig tid hver dag hvor alle elever på skolen eller alle elever på mellemtrinnet læser (fx læsebånd i et bestemt tidsrum hver dag, morgenlæsning, 20 minutters læsning)? Ja i hele perioden Ja i dele af perioden Nej Total Var læsebåndet/den særlige tid til læsning en del af første undervisningstime? Ja Nej (fx hvis skemaet er skubbet, så den særlige tid til læsning ligger før undervisningen) Total Note: Kun de lærere, der har svaret at der i hele eller dele af perioden har været afsat særlig tid hver dag til læsning har besvaret spørgsmålet Hvilken læsning foregik i læsebåndet/den særlige tid til læsning? Primært læsning der relaterede sig til undervisningen i det fag som læsebåndet/den særlige tid til læsning er en del af Primært frilæsning Det varierede Total Note: Kun de lærere, der har svaret at læsebåndet/den særlige tid til læsning lå som en del af første undervisningstime har besvaret spørgsmålet Hvilken læsning foregik i læsebåndet/den særlige tid til læsning? Primært faglig læsning Primært frilæsning Det varierede Total Note: Kun de lærere, der har svaret at læsebåndet/den særlige tid til læsning ikke lå som en del af første undervisningstime har besvaret spørgmålet. Tabelrapport 41

42 124. Hvordan vurderer du samlet set [klasse]'s andre faglærers opbakning af læsebåndet/den særlige tid til læsning? Ingen opbakning Meget stor opbakning Total Note: Kun de lærere, der har svaret at der i hele eller dele af perioden har været afsat særlig tid hver dag til læsning har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 42

43 17 Biblioteksfunktion 125. Har I et bibliotek på skolen? Ja, bemandet Ja, ubemandet Nej Total Hvor mange timer på 45 min. brugte du i gennemsnit om ugen med [klasse] på biblioteket (også offentlige biblioteker) i nuværende og sidste skoleår? Jeg gik normalt ikke på biblioteket med klassen, eleverne skulle selv sørge for at låne bøger Under 1 time Flere end Total Hvornår foregik klassens biblioteksbesøg? I dansktimerne Særlig tid afsat til biblioteksbesøg der ligger uden for dansktimerne Total Note: Kun de lærer, der har svaret at de har brugt tid på biblioteket med deres klasse har besvaret spørgsmålet Hvor eneig eller uenig er du i følgende udsagn om det bibliotek som din klasse brugte i nuværende og sidste skoleår? Biblioteket har et varieret udvalg af bøger/materialer som emnemæssigt er spændende for mine elever Meget uenig Meget enig Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har et bibliotek på skolen, bemandet og ubemandet, har besvaret spørgsmålet Tabelrapport 43

44 Biblioteket har et varieret udvalg af bøger/materialer som niveaumæssigt passer mine elever Meget uenig Meget enig Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har et bibliotek på skolen, bemandet og ubemandet, har besvaret spørgsmålet Bibliotekaren(e) har spillet en vigtig rolle i at vejlede mig og eleverne om relevant frilæsning Meget uenig Meget enig Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har et bemandet bibliotek på skolen har besvaret spørgsmålet Bibliotekaren(e) har spillet en vigtig rolle i at vejlede mig om relevante materialer i min danskundervisning Meget uenig Meget enig Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har et bemandet bibliotek på skolen har besvaret spørgsmålet 132. Har klassen egen bogsamling placeret i klassen? Ja Nej Total Tabelrapport 44

45 I hvilken grad anvendes bøgerne i klassens bogsamling i danskundervisningen Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at klassen har egen bogsamling placeret i klassen har besvaret spørgsmålet som hjemlån til frilæsning Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at klassen har egen bogsamling placeret i klassen har besvaret spørgsmålet som frilæsning i frikvarter Slet ikke I høj grad Total Note: Kun de lærere, der har svaret at klassen har egen bogsamling placeret i klassen har besvaret spørgsmålet. Tabelrapport 45

46 18 Baggrundsoplysninger om læreren 136. Har du fuldført læreruddannelsen? Ja, Meritlæreruddannelsen Ja, læreruddannelsen Nej (fx i gang med læreruddannelse eller har anden uddannelse) Total Hvilken baggrund havde du som gav adgang til meritlæreruddannelsen? Professionsbacheloruddannelse Bacheloruddannelse fra universitet Kandidatuddannelse fra universitet Erhversrettet uddannelse samt erhvervserfaring Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har fuldført meritlæreruddannelsen har besvaret spørgsmålet Har du linjefag (eller tilsvarende) i dansk? Ja Nej Total Note: Kun de lærere, der har svaret at de har en meritlæreruddannelse eller en læreruddannelse har besvaret spørgsmålet. Har du nogen form for efteruddannelse i læsning? Fuldført diplomuddannelse i læsning Ja Nej Total Enkelte moduler af diplomuddannelsen i læsning Ja Nej Total Kurser af mere end fem dages varighed Ja Nej Total Tabelrapport 46

47 Kurser af to-fem dages samlet varighed Ja Nej Total Kurser af under to dages samlet varighed Ja Nej Total Hvilket køn har du? Mand Kvinde Total Hvor lang tid har du været ansat som grundskolelærer? 2-5 år år år Mere end 30 år Total Hvor mange år har du haft en klasse i dansk? 2-5 år år år Mere end 30 år Total Hvor mange år har du haft mindst en klasse i dansk på 4., 5. eller 6. klassetrin? 2-5 år år år Mere end 30 år Total Hvilket fag brænder du mest for? Dansk Et andet fag Total Hvilket trin brænder du mest for at undervise? klasse klasse klasse Total Tabelrapport 47

48 Tabelrapport 48

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 6 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Dalumskolen Skoleår: 2007-2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om.

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om. INTROTEKST 2: Spørgsmålene vedrører elever med særlige behov, som modtager ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap INTROTEKST 1:Spørgsmålene vedrører den støtte, som elever med særlige behov modtager som ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Tarup Skole Skoleår: 27/28 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser Fordeling

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk SPØRGESKEMA OM DIT UDBYTTE AF MINDSPRING Spørgsmålene i dette spørgeskema skal tilsammen belyse, hvad du har fået ud af at være med på MindSpringkurset.

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? Respondenter

Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? Respondenter Hvilken skole arbejder du på Nordstrandskolen Dragør Skole 26% 2 St. Magleby Skole Køn: Kvinde 69% 68 Mand Hvad er din alder? Under år % -9 år 2-9 år 2-9 år 7 6 år eller derover Hvor mange år har du arbejdet

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til.

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til. Sådan gik det til fælles forældremøde den 26. oktober! I alt ca. 100 forældre og medarbejdere mødte frem for at drøfte resultatet af den store forældretilfredshedsundersøgelse, som gennemførtes i august

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 3. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 3. NEDSLAG TEKST 1: De første spørgsmål handler om din ansættelse som lærer samt din klasse i Inklusionspanelet. Generelt skal du ved besvarelsen tænke på din undervisning i den klasse, som du er klasselærer for

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen INTEGRATIONSPOLITIK på Lundergårdskolen Alle elever på Lundergårdskolen har de samme rettigheder og pligter. Det er en fælles forpligtelse for det samlede personale, alle elever og alle forældre at arbejde

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

BUU behandlede på sit møde den 5. februar 2014 medlemsforslag om øget brug af holddannelse og undervisning i mindre grupper på folkeskolerne.

BUU behandlede på sit møde den 5. februar 2014 medlemsforslag om øget brug af holddannelse og undervisning i mindre grupper på folkeskolerne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Vejledning og inspirationsmateriale om holddannelse BUU behandlede på sit møde den 5. februar

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? Respondenter

Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? Respondenter Hvilken skole arbejder du på Skottegårdsskolen 32 Korsvejens Skole 9% 26 Kastrupgårdsskolen 15% 41 Pilegårdsskolen 28% 78 Løjtegårdsskolen 1 36 Skelgårdsskolen 1 48 Nordregårdsskolen 21 Køn: Kvinde 7 200

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 SkoleNyt oktober 2014 Indledning Så kom vi i gang med det nye skoleår. I skrivende stund har vi været igennem syv uger. Børn og voksne har mærket på deres

Læs mere

Vi læser for livet. Tabelrapport

Vi læser for livet. Tabelrapport Vi læser for livet Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55,

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Forældreundersøgelse

Forældreundersøgelse Forældreundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530)

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Uddannelsesplan EUD-IT

Uddannelsesplan EUD-IT Uddannelsesplan EUD-IT Navn: Keld Lund Andersen Adresse: Hjortshøjparken 82 By: Hjortshøj Tlf.: 86 22 22 75 E-mail: kla@ats.dk Ansættelsesskole: Aarhus tekniske Skole Undervisningsområde: Mediegrafisk

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere