Adressebeskyttelse Har du eller får du adressebeskyttelse skal du oplyse det til personalet. Oplysningen skal stå på barnets stamkort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adressebeskyttelse Har du eller får du adressebeskyttelse skal du oplyse det til personalet. Oplysningen skal stå på barnets stamkort."

Transkript

1 Velkommen til Benløse Børnegård

2 Dit barn, du som forældre og din familie bydes velkommen til Benløse Børnegård. Med den følgende information håber vi, at du får svar på nogle af de spørgsmål, du sikkert har. Vi håber også, at starten for dit barn og dig i Benløse Børnegård på denne måde bliver nemmere og mere overskuelig. Dit barn skal være hos: Blæksprutterne Personale: Diana og Trine. Græshopperne Personale: Connie og Maria. Mariehønsene Personale: Anette, Anni, Lene, Marcela og Maria Skovtroldene Personale: Karen og Kirsten. Tyttebøvserne Personale: Anja og Gitte. Har du forslag eller rettelser til Velkommen til Benløse Børnegård, vil vi gerne have det at vide. Tak. Ledelse Souschef: Lene Lunding Leder: Stig Vestergaard Madsen Adresse og telefonnr. Benløse Børnegård Asgårdsvej Ringsted Telefon: Du bedes altid ringe på dette nummer. Dette gælder også, hvis vi har ringet til dig og din nummerviser viser et andet nummer. Nødnummer. Det kan ske, at vores hovednummer ikke virker. Brug i stedet følgende telefonnummer: Adressebeskyttelse Har du eller får du adressebeskyttelse skal du oplyse det til Oplysningen skal stå på barnets stamkort. Badning Når det er badevejr, er det også varmt (solskin). Som ekstra skal dit barn have håndklæde, badetøj og minimum to T-shirts med til at bade og lege i. T-shirtene er til at beskytte barnet mod solen. Især i tiden Barnet bliver hentet af andre Hvis dit barn bliver hentet af en anden person end den/de aftalte, skal du give besked på barnets stue. Hvis du ønsker, at barnet kan hentes af andre, uden du har givet besked, skal du udfylde et skema. Skemaet udleveres af Barnet bliver syg hjemme Er dit barn syg (smitsom sygdom), bedes du meddele os det af hensyn til de andre børn og deres forældre. Af hensyn til vores planlægning bedes du ringe inden kl Barnet bliver syg eller kommer til skade i institutionen Bliver dit barn syg, og vi vurderer, at barnet vil have det bedre hjemme, ringer vi til dig. Kommer til skade og vi vurderer, at barnet måske skal på skadestue eller til læge, ringer vi også til dig, så du kan være med i vurderingen og eventuelt tage med dit barn. I tilfælde af, vi ikke kan få kontakt til dig, kontakter vi skadestue og tager efterfølgende med barnet til skadestue. Vi prøver forsat at kontakte til dig. Barnet bruger ble Du skal selv sørge for, at der er bleer til dit barn. Vi forventer, at du er aktiv i forhold til, at dit barn bliver renligt. Benløse Børnegård Vores normering er dags dato 25 vuggestuebørn (0-2,10 år) og 80 børnehavebørn (2,10-6 år). I perioder er der færre indmeldte børn. Børnene er på 5 stuer: Blæksprutterne, Græshopperne, Mariehønsene, Skovtroldene og Tyttebøvserne. Vi er i gennemsnit ansatte. Alle er ansat 37 timer pr. uge. Antallet af stuer og ansatte følger antallet af indmeldte børn. Benløse Børnegård er en selvejende institution. Vi er medlem af og administreres af Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem. Bestyrelse Benløse Børnegård har en forældrebestyrelse. I bestyrelsen er repræsentanter fra forældrene og Der er valg til bestyrelsen hvert andet år. Valget sker på et forældremøde. Ønsker du, at blive medlem af bestyrelsen kan du henvende dig til formanden for bestyrelsen. Du kan orientere dig om, hvem der er hvem ved at se på billederne af bestyrelsesmedlemmerne i glasskabet ved Hovedindgangen. På opslagstavlen er der også en liste med bestyrelses navne/deres barns stue, telefonnummer og adresse. Referater fra bestyrelsesmøder bliver sat op på opslagstavlen. Beskeder Morgen og eftermiddag er det ikke sikkert, at der er personale fra dit barns stue på arbejde. Har du en besked til personalet, kan du give beskeden til den fra personalet, der sidder med X- listen. Besøg i barnets hjem Indenfor det første år efter dit barn er startet i BB, vil vi gerne på besøg hos Jer. Det er børnene og personalet, som er på dit barns stue, der kommer på besøg. Billeder på nettet Bliver børnene og personalet fotograferet i forbindelse med besøg hjemme hos dig og dit barn, beder vi om, at billederne ikke bliver offentliggjort på f.eks. Facebook og Twitter eller andre sociale medier. 2

3 Bygning og legeplads Ansvaret for vedligeholdelsen af bygningen, udendørsarealerne og parkeringspladsen varetages af det kommunale ejendomsselskab. Ejendomsselskabet prioriterer arbejdsopgaverne efter hvor vigtige de er her og nu. Ansvaret for indendørs vedligeholdelse af gulvene, væggene m.m. samt legeredskaberne på legepladsen er Benløse Børnegårds og dermed lederens ansvar. Børneulykkesforsikring Benløse Børnegård har tegnet en børneulykkesforsikring i Alka. Dækningen (pr ) ved: Tandskader: kr. Invaliditet: kr. Død: kr. Børnebriller: kr. Børneulykkesforsikringen bør kun opfattes som en slags nødhjælp. Forsikringen dækker kun i forbindelse med barnets ophold i institutionen og på turer arrangeret af institutionen. Kommer dit barn til skade i Benløse Børnegård og skaden måske kan få virkning på dit barn her og nu eller senere hen, skal du henvende dig til Vi vil anbefale, at du/i tegner en ulykkesforsikring, der dækker alle døgnets timer og som giver en bedre økonomisk dækning. Børn i hele huset Når du henter dit barn, kan barnet være i hele huset eller på hele legepladsen. Du må derfor beregne tid til at hente dit barn. Som regel kan du spørge på stuen, hvor dit barn er. Dagens forløb Formiddagen bliver mest brugt til aktiviteter planlagt af den enkelte stue eller på tværs af stuerne. Eftermiddagen står som regel til børnenes egen disposition. De planlagte aktiviteter kan blive aflyst på grund af sygdom m.m. Den røde tråd Dagplejen, daginstitutionerne og skolen i Benløse er sammen om et projekt der hedder Den røde tråd. Et af formålene med projektet er at styrke børnenes sproglige side. Børnene skal fra de starter i dagpleje/vuggestue til de starter i skole have en bog der følger dem. Børnene skal sammen med personalet udvælge, hvad der skal med i bogen. Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til Ferie I forbindelse med vinter- og efterårsferie samt dage omkring jul og nytår bliver der opsat en feriehuskeseddel. Personalet på dit barns stue, vil herefter spørge dig om hvornår dit barn holder ferie. I forbindelse med sommerferie vil der blive uddelt en seddel. Sedlen skal afleveres med oplysningen om, hvilke uger din barn holder sommerferie. Vi forventer, at dit barn holder mindst to uger samlet ferie i sommerferieperioden. Ferielukket Der er ikke ferielukket i uge 28, 29 og 30. Ordningen er ophørt fra og med Formiddagsmad På nogle af stuerne spiser børnene om formiddagen. Enten kan dit barn have en separat formiddagsmadpakke med, eller dit barn kan spise mad fra madkassen. I perioder er der også stuer som spiser frugt til formiddagsmad. Spørg på dit barns stue. Madpakken lægges i køleskabet i køkkenet. Forældrekaffe/te Ca. fire gange om året har vi forældrekaffe/te. Det kan være fælles for hele huset eller på den enkelte stue. Der vil være opslag nogle dage før. Forældremøder To gange om året (forår og efterår) holdes de ordinære forældremøder. Der kan i særlige tilfælde holdes ekstra forældremøder. Forældresamtaler I børnehaven tilbyder vi en forældresamtale ca. tre måneder efter dit barn er startet. Hvis du generelt ønsker en samtale i vuggestuen eller børnehaven kan vi også tilbyde det. Fotografering og video I dagligdagen og på ture fotograferer vi børnene. Billederne bliver brugt, så vi bagefter kan tale med børnene om de aktiviteter, de har deltaget i. Billederne bliver også sat op, så du som forældre kan se hvad der sker i BB og dermed dokumentere vores arbejde. Efterfølgende bliver billederne brugt i barnets bog. En gang imellem kan der være brug for, at billederne bliver brugt uden for BB. Der må ikke fotograferes eller optages video i institutionen uden aftale med På stamkortet kan du give en permanent tilladelse til, at dit barn må blive fotograferet og optaget på video til brug uden for Benløse Børnegård eller på vores hjemmeside. Fra vuggestue til børnehave Vuggestuebørn bliver børnehavebørn når de er 2,10 år. Hvis der er plads i vuggestuen, starter dit barn først i børnehaven i den måned, barnet bliver 3 år. Inden dit barn starter i børnehaven, kommer barnet på flere besøg på sin nye stue. Fridage Hvis dit barn holder fri, bedes du meddele det til os. Af hensyn til vores planlægning bedes du ringe inden kl Frokost Børnene spiser frokost ved 11- tiden. Til frokosten drikker børnene i børnehaven vand og børnene i vuggestuen drikke letmælk. Frugt Frugt er den samling børnene deltager i om eftermiddagen. Dit barn skal selv have frugt med. Stuerne kan have forskellige ordninger. Spørg på stuen. 3

4 Børnene samles til frugt ved 14-tiden. Børnene får vand. Fællesmad (Uddrag fra Fødevarestyrelsen) Fødselsdage og fester: Nogle begivenheder i børneinstitutionen betragtes som private arrangementer, og i de tilfælde gælder Fødevareloven ikke. Det betyder, at forældrene gerne må medbringe al slags mad hjemmefra til de begivenheder. Ved disse begivenheder gælder reglerne ikke: Børnefødselsdage, hvor forældre leverer mad eller evt. fødselsdagslagkage med creme og flødeskum. Fester, hvor institutionen beder forældrene om at lave mad. Garderobe Dit barn får sin egen plads i garderoben. Du bedes hjælpe med, at holde orden når du kommer med dit barn og/eller henter dit barn. Sko/støvler placeres på risten i bunden. Tøjet hænges op eller lægges på hylden. Tasken anbringes på hylden. Hver fredag skal dit barns plads tømmes, så der kan blive gjort rent. Glemte sager Finder vi tøj m.m. som vi ikke kan se hvis er, bliver det lagt på glemmereolen Glemmereolen står i gangen ved Hovedindgangen. Den første i hver måned bliver reolen tømt. Det glemte tøj bliver brugt som reservetøj til børnene. Goddag og farvel Når du kommer med dit barn, skal du sikre dig, at personalet ved, dit barn er kommet. Når du henter dit barn, skal du ligeledes sikre dig, at personalet ved, at dit barn er gået. Information 1 I stuernes garderober vil der være opslag vedr. aktiviteterne på den enkelte stue. Som forældre bedes du holde dig orienteret om eventuelle ændringer af mødetider m.m. Information 2 På opslagstavlerne ved Hovedindgangen er der opslag, som kan have alle forældres interesse. Eksempelvis: Smitsomme sygdomme. Møder. Ligeledes er der på opslagstavlen opsat en Det sker i Benløse Børnegård. På den står de arrangementer der er planlagt. Det sker i Benløse Børnegård bliver løbende opdateret. På reolen ligger der forskellige tidsskrifter, foldere m.m. De kan tages eller lånes med hjem. Information 3 Fra personalets side prøver vi så meget som muligt, at informere dig om hvad der sker på dit barns stue og i institutionen som helhed. Efter behov uddeler vi et nyhedsbrev. Har du brug for yderligere informationer, bedes du spørge personalet på dit barns stue eller lederen. Klager Er der noget, du er utilfreds med, bedes du klare det med personalet så hurtigt som muligt. Dit barn, du som forældre og os som personale, har det bedre, hvis du kommer frem med en eventuel negativ kritik. Dette i stedet for at gemme på den og eventuelt dele kritikken med andre forældre direkte eller på de forskellige sociale medier som Facebook og Twitter. I fællesskab kan vi forandre! Andre klagemuligheder kan være lederen eller bestyrelsen. Legeaftale I stuernes garderober hænger en seddel Skal vi lege sammen, hvor du kan skrive dit barn på, for en evntuel legeaftale. BB tager ikke ansvar i forhold til aftalerne. Legetøj Generelt må dit barn ikke medbringe eget legetøj. I perioder må børnene dog gerne have eget legetøj med. Spørg på barnet stue. Barnet må gerne have sin egen cykel med. De andre børn må gerne lege med legetøjet eller køre på cyklen. Vi kan ikke give nogen garanti for, at legetøjet eller cyklen går i stykker eller bliver væk. Hvis dit barn ikke må tage sin cykel med ind, bedes du låse cyklen, når den står i cykelskuret. Lukkedage Vi har lukkedage: De tre dage før Skærtorsdag. Dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Grundlovsdagen. 24. december til og med 31. december. På lukkedagene vil der være nødpasning. Nødpasningen er på en institution i Ringsted Kommune. Har du brug for nødpasning, skal du tilmelde dit barn. Tilmeldig udleveres og aflevers til personalet Ringsted Kommune tilbyder ikke nødpasning d. 5. juni og d. 24. december. Læreplaner Hele huset arbejder med pædagogiske indsatsmål De pædagogiske indsatsmål bliver bestemet af byrådet. I perioden har byrådet valgt tre indsatsområder: Børns alsidige personlige udvikling og børns sociale kompetencer Børns sproglige udvikling og sprogstimulering Overgange og sammenhænge til- og mellem dagtilbud og fra børnehave til skole De sidste tre læreplanstemaer (Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier) indarbejdes i de tre prioriterede læreplanstemaer så de indgår og understøtte de prioriterede indsatsområder. Planlægning: Planlægningen af aktiviteter med udgangspunkt i indsatsmålene sker på stuemøderne. Evaluering: Evalueringen sker også på stuemøderne. 4

5 Overordnet evaluering på et personalemøde ved emnets afslutning. Ønsker du at læse vores læreplan, kan du få den udleveret af personalet på dit barns stue. Låge Husk af hensyn til børnenes sikkerhed: At se efter at lågen er lukket helt i og begge låse er låst. At det er dig, der åbner og lukker, så dit barn ikke lærer at åbne lågen. Maddage Stuerne arrangerer dage, hvor børnene er med til at lave maden. For disse maddage skal der som regel betales et mindre beløb. Madpakke Dit barn skal have en madpakke med til frokosten. Skal dit barn på tur ud af huset, bedes du give dit barn en madpakke med, som egner sig til, at være i en rygsæk og er nem at spise. Madpakken lægges i køleskabet i køkkenet. Mobiltelefon Fra personalet henstiller vi til, at du bruger din mobiltelefon så lidt som muligt og helst slet ikke, når du kommer med eller henter dit barn. Morgenmad Børnene kan spise morgenmad fra kl til kl Vi serverer cornflakes, havrefras og havregryn med mælk. Ønsker du, at dit barn skal spise en anden morgenmad, skal du selv medbringe den. Når du kommer med dit barn, bedes du fortælle, om dit barn har spist morgenmad. Er der ikke plads ved bordet, hjælper vi dit barn med, at huske på at spise morgenmad. Mødetid i Benløse Børnegård Dit barn skal være her senest kl Er der en dag, hvor dit barn kommer senere, bedes du aftale dette med personalet på dit barns stue. Navn Alt, hvad dit barn medbringer (tøj, sko, legetøj, m.m.), bedes mærket med barnets navn. Nødpasning Se under lukkedage. Omstrukturering I den periode dit barn går i Benløse Børnegård kan der ske omstruktureringer. Det kan være, at vi lukker eller åbner en stue i perioder. Når dit barn er indmeldt i Benløse Børnegård, skal barnet ikke betragtes som indmeldt på en stue men i institutionen som helhed. Oplevlelse af andre børn og deres forældre Oplever du, at dit barn har en konflikt med et andet barn, bedes du i stedet for at henvende dig direkte til barnets mor og/eller far, henvende dig til På denne måde kan vi bedre hjælpe dit barn, det andet barn og dig. Opsyn på legeplads Benløse Børnegård har en meget stor legeplads, som vi ønsker, at børnene bruger så meget som muligt. Begrundelsen er blandt andet, at det giver børnene en sund og naturlig motorisk træning. Børnene har ligeledes brug for i takt med deres udvikling, at føle de ikke konstant er overvåget. Dette resulterer i, at børnene efter vurdering i perioder gerne må være på legepladsen uden direkte opsyn. Parkering Parkeringspladsens højre side er reserveret til personalets biler. Parkeringspladsens venstre side er til forældrenes biler. For at skabe en større sikkerhed på parkeringspladsen bedes du kun parkere din bil på selve parkeringspladsen og ikke foran cykelskuret eller i indkørslen til parkeringspladsen. Er der ikke plads, kan du holde på Asgårdsvej. Personale På stuerne er der fast personale. Ved sygdom og ferie vil der som regel være en vikar på stuen. I perioder kan der være andre ansatte. Det kan f.eks. være en person i praktik eller arbejdsprøvning. Du kan orientere dig om, hvem der er hvem ved, at se på vores personalebilleder ved Hovedindgangen. Ros Har du lyst til at give os ros for vores arbejde med dit barn, lytter vi gerne. Rygning Det er forbudt at ryge på Benløse Børnegårds matrikel. Matriklen starter midt i indkørslen og omfatter dermed også P- pladsen. Sampasning Der er ikke sampasning i uge 28, 29 og 30. Ordningen er ophørt fra og med Sikkerhed Af hensyn til dit barns sikkerhed bedes du fjerne alle snører fra barnets tøj. Dit barn må ikke have cykelhjelm på, når barnet leger. Dette gælder også hvis barnet cykler på legepladsen. Skiftetøj Dit barn skal have mindst et sæt skiftetøj med tilpasset vejret og årstiden. Dog gerne flere sæt. Regntøj og gummistøvler hele året. Det er ikke altid at barnets udetøj når, at blive tørt inden de skal hjem. I dette tilfælde vil det være godt, hvis dit barn har ekstra tøj med, som barnet kan tage på, når I skal hjem. Smitsomme sygdomme Fodvorter: Når et barn der har fodvorter færdes på bare fødder, kan barnet smitte de andre børn. Konstatere du, at dit barn har fodvorter og behandlingen endnu ikke er startet, vil vi gerne vide det. Efterfølgende kan vi huske dit barn på, at han/hun ikke på færdes på bare fødder indtil fodvorterne ikke smitter mere. Er der startet en korrekt behandling smitter fodvorterne ikke mere. 5

6 Det er vigtigt for børnenes motorik, at de i perioder færdes på bare fødder. Lus: Når dit barn er startet, bedes du jævnligt undersøge, om dit barn har æg fra lus og/eller levende lus. Hvis du konstatere, at barnet har æg og/eller levende lus, skal du starte en behandling og underrette personalet så hurtigt som muligt. Hvis barnet er i behandling og der ikke er levende lus i håret, må barnet gerne være i institutionen. Solcreme Når solen skinner og dit barn har sommertøj på, skal dit barn have solcreme på hjemmefra. Er det badevejr skal hele kroppen være smurt ind. I løbet af dagen smører vi børnene ind i solcreme. Som udgangspunkt bruger vi faktor 15, som er vandafvisende og uden parfume. Skal dit barn bruge en anden solcreme bedes du medbringe den og samtidig orientere Spørgsmål Vi er altid villige til at svare. Så spørg kun trygt og gerne flere gange. Stamkort Når dit barn starter, skal du udfylde et stamkort med oplysninger om barnet. Stamkortet udleveres af Hvis der sker ændringer, i forhold til de oplysninger du har skrevet, bedes du kontakte personalet, så det kan blive rettet. Sut og krammedyr Dit barn må gerne medbringe sut eller andet, der kan give barnet tryghed. Som regel har dit barn kun brug for det i starten. To eller flere sprog Af hensyn til vores 4a-arbejde (tilbud til tosprogede børn) bedes du oplyse til personalet på dit barns stue, hvis der bliver talt to eller flere sprog i familien. Udmeldelse Skal dit barn holde op i Benløse Børnegård, skal du melde barnet ud på Ringsted Kommunes hjemmeside. Dette gælder kun, hvis barnet ikke længere skal passes i en institution eller SFO under Ringsted kommune. Vikarer Holder en personale ferie eller er syg, er der i de fleste tilfælde en vikar. Vi bruger vikarbureauet pareta. Bureauet sørger for, at vi stort set får de samme vikarer som kender børnene. Virksomhedsplan Ønsker du at læse vores virksomhedsplan, kan du få den udleveret af personalet på dit barns stue. Ændring af tid Ønsker du at ændre de tider (heldagsplads, halvdagsplads, morgenmodul) dit barn kan være i Benløse Børnegård, skal du udfylde et skema. Skemaet udleveres af personalet og vi sender det til Ringsted Kommune. Ved halvdagsplads skal du hver måned udfylde et skema med mødetiderne for dit barn i BB. Skemaet er en aftale mellem dig og Benløse Børnegård. Skemaet til mødetiderne udleveres af Ændring af tid skal ske ifølge Ringsted Kommunes regler. Åbnings- og lukketider Alle dage er åbningstiden kl For børn der er tilmeldt morgenmodul er åbningstiden kl Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er lukketiden kl Fredag er lukketiden kl Åbningstiden er tiden, hvor barnet kan modtages i institutionen. Lukketiden er tiden, hvor barnet skal have forladt institutionen. Til notater: Oprettet: 5. februar 2014 Redigeret: :29 6

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8.

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8. Indholdsfortegnelse Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2 Personalet 3 Dagsrytmen 4 Når I starter i børnehave 5 Traditioner 6 Temauger 8 Ture 8 Mad 9 Praktiske oplysninger 10 Sådan er børnehaven indrettet

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Børnehuset. Skovløkkens. lille ABC. Børnehuset Skovløkken. Klaus Berntsens Vej 15. 5260 Odense S. Tlf.: 6375 8844. Åbningstider:

Børnehuset. Skovløkkens. lille ABC. Børnehuset Skovløkken. Klaus Berntsens Vej 15. 5260 Odense S. Tlf.: 6375 8844. Åbningstider: Børnehuset Skovløkkens lille ABC Børnehuset Skovløkken Klaus Berntsens Vej 15 5260 Odense S Tlf.: 6375 8844 Åbningstider: Mandag torsdag 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Opdateret maj 2015 1 Kære Forældre

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn.

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn. Vi vil gerne byde jer som kommende forældre velkommen til Børnetoften. Vi håber på et nært samarbejde om lige netop jeres barns hverdag. Gennem et godt kendskab til hinanden, ser vi dette som vores fornemste

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden,

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden, Nyttige tlf. numre Kontoret 5588 7400 Køkkenet 5588 7401 Stjernerne 5588 7404 Kometstuen 5588 7402 Plutostuen 5588 7402 Raketstuen 5588 7403 Mobil 2428 6501 Vi henstiller til at I ringer til stuerne før

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være Velkommen i Svalen Et godt sted at være En daginstitution for de 0-6 årige Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså. Tlf. : 73 76 84 45 Mail:svalen@aabenraa.dk Hjemmeside: svalen-holbøl.dk eller svalen-holboel.dk

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800 www.laerke-reden.dk Velkommen i Idrætsbørnehaven Lærkereden Vi vil med denne velkomstfolder byde jer og jeres barn velkommen i Idrætsbørnehaven

Læs mere

Kære. Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på. Dit mærke er. Dine voksne hedder

Kære. Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på. Dit mærke er. Dine voksne hedder Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på Dit mærke er Dine voksne hedder Når du kommer i børnehaven, skal du hænge din jakke og stille dine sko, der hvor du har dit mærke.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi håber,

Læs mere

Forældrefolder Børnegården Kildebakken

Forældrefolder Børnegården Kildebakken Forældrefolder Børnegården Kildebakken Mere end 25 år med børnegården. Kildebakken er en integreret institution med ca. 75 børn fordelt på 3 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. I 2004 holdt Børnegården

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

Velkommen. til Troldebjerget. Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99

Velkommen. til Troldebjerget. Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen til Troldebjerget Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99 1 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen til børnehaven Eventyrhaven, afdeling Hobbitten.

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Velkommen i Børnehuset

Velkommen i Børnehuset Velkommen i Børnehuset Tanderupvej 49 5591 Gelsted Tlf. 8888 5475 Personale Alice Fabricius - Leder Pia B. Hansen - Konstitueret souschef Dorthe Andersson - Pædagog Annette Jakobsen - Medhjælper Ann Madsen

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 7676 7629

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 7676 7629 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 7676 7629 Ansatte: Leder: Souschef: Pædagog: Pædagog: Pædagog: Kirsten Poulsen Lotte Lambertsen Jonna Kvist Jeanett Holm Due Hanne Tilde Jensen Åbningstider:

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! Varme hilsner Velkommen i Kløverløkken. At starte i institution kan være

Læs mere

Skodborg Børnehave. - et dejligt sted at være INFORMATION OG KOSTPOLITIK

Skodborg Børnehave. - et dejligt sted at være INFORMATION OG KOSTPOLITIK Skodborg Børnehave - et dejligt sted at være 1 INFORMATION OG KOSTPOLITIK Skodborg Børnehave Trøjborgvej 5 6630 Rødding Telefon: 7996 5246 Mail: skodborgbornehave@vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Velkommen i. Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782

Velkommen i. Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782 Velkommen i Telefonnumrene til Kohavehuset er: Huset: 45 89 04 76 Pavillonen (Kontoret): 4589 1782 Åbningstiden er: Mandag-torsdag fra kl. 7:00 17:00 og fredag til kl. 16:00. I er altid velkomne til at

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Motorik-børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave I er altid velkommen til at komme på besøg i vores institution. Ring og aftal en tid. For os er det vigtig, at

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen til børnehaven Melita

Velkommen til børnehaven Melita Velkommen til børnehaven Melita Vi glæder os til at tage imod jer Indhold Velkommen... 3 Melita s adresse, telefonnumre og åbningstider... 3 Børnehavens mødetider... 3 Bustider... 4 Indkøring... 4 Praktiske

Læs mere

MINI SFO KVISTEN 1. maj 2016

MINI SFO KVISTEN 1. maj 2016 MINI SFO KVISTEN 1. maj 2016 Aalestrup skoles Mini-SFO er et tilbud til børn, som er indmeldt i skolen og forventes at påbegynde undervisningen i børnehaveklassen i august 2016. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk Vi byder velkommen til Solsikken Denne pjece er en vejledning i, hvordan det er at gå her i Solsikken. Den

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Mælkevejen er en alders- og gruppeopdelt daginstitution normeret til 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Vores børnegruppe er fordelt på team A, team B

Læs mere

Velkommen. til børnehaven i Puff. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 96 28 69 99

Velkommen. til børnehaven i Puff. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen til børnehaven i Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 96 28 69 99 1 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen til børnehaven i PUFF. Vi håber, at nedenstående

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Myretuen

Velkommen i Børnehaven Myretuen Velkommen i Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Velkommen til D.I.I. Perlen

Velkommen til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen I sidder med denne velkomstpjece i hånden, fordi I har valgt at lade jeres barn starte i vores

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

Velkomstfolder til børn og deres forældre. SFO Viben Tingstedvej 34-36 2640 Hedehusene 4335 2950 www.reerslev.skoleintra.dk

Velkomstfolder til børn og deres forældre. SFO Viben Tingstedvej 34-36 2640 Hedehusene 4335 2950 www.reerslev.skoleintra.dk Velkomstfolder til børn og deres forældre SFO Viben Tingstedvej 34-36 2640 Hedehusene 4335 2950 www.reerslev.skoleintra.dk Kære forældre Denne information er tænkt, som en hjælp til at gøre den første

Læs mere

Velkommen til Mariehønen

Velkommen til Mariehønen Velkommen til Mariehønen Mariehønen er en integreret institution, hvilket betyder, at dit barn kan være i den samme institution fra det starter som vuggestuebarn til det starter i børnehaveklasse. Mariehønens

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Velkommen i vuggestuen Manegen

Velkommen i vuggestuen Manegen Velkommen i vuggestuen Manegen Byvej 248 A+B - 2650 Hvidovre Tlf.: 72 20 66 40 E-mail: manegen@hvidovre.dk Hjemmeside: www.manegen.hvidovre.dk Velkommen i vuggestuen Manegen. Byvej 248 A+B 2650 Hvidovre

Læs mere

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære Her er godt at være lege og lære Velkommen Velkommen til vores børnehave. Med denne pjece vil vi fortælle dig om vores hus. Det være sig lige fra hverdags struktur til nogle praktiske informationer. Håber

Læs mere

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN Velkommen til Tryllefløjten Velkommen i Tryllefløjten. Vi ser frem til samarbejdet med jer, og håber at I vil få en god tid i Tryllefløjten. Tryllefløjten er kendetegnet ved

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) August 2017 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\folder østerbyaug17.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) August 2017 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\folder østerbyaug17.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) August 2017 tlf.79965611 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Referat fra informationsmøde for nye forældre

Referat fra informationsmøde for nye forældre Referat fra informationsmøde for nye forældre D 18. juni afholdte børnehaven et informationsmøde for nye forældre. Mødet blev bl.a. afholdt på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor vi kunne

Læs mere