Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen."

Transkript

1 Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af beskæftigede djøfere. Der er 1.454, der har besvaret spørgeskemaet. Dette svarer til en svarprocent for Djøfs del af ACs arbejdsmiljøundersøgelse på 17,8 procent. De væsentligste resultater vedrørende stress er: Over hver femte djøfer beskriver deres arbejdsplads som værende i høj eller meget høj præget af stress. Men der er betydelige forskelle på oplevelsen afhængig af stillingsniveau. Kun 13 procent af toplederne oplever deres arbejdsplads som præget af stress, mens det glæder 23 procent af ikke-lederne. Stressede medarbejdere har et markant højere over 4 gang så højt - sygefravær end ikkestressede medarbejdere. Medarbejdere med stress i meget høj eller høj har 13,2 sygedage, mens det kun er 3,2 sygedage for medarbejdere, der i meget lav eller lav beskriver sig selv som stressede i hverdagen. Selv om folk er syge, er det påfaldende, at mange vælger gå på arbejde eller arbejder hjemmefra under sygdom. Og det gælder især dem, der i meget høj eller høj er stressede. De er gået på arbejde 9,8 dage på trods af sygdom, mens tallet kun er 1,7 dage for medarbejdere, der i meget lav eller lav beskriver sig selv som stressede. Samme mønster tegner sig for arbejde hjemmefra under sygdom. Der er en meget klar sammenhæng mellem trivsel og stress. Jo bedre trivsel, jo lavere stress og jo mere tilfredse medarbejdere. Kun tre procent af medarbejderne, som i meget høj eller høj trives i jobbet betegner sig selv som stressede i meget høj eller høj. Det gælder 43 procent af dem som i meget lav eller lav trives i jobbet. Fleksibilitet i placering af arbejdstiden er en faktor, der i høj er med til at reducere stress. Kun 9 procent af respondenterne, der i meget høj eller høj selv kan placere deres arbejdstid betegner sig som stressede i hverdagen i meget høj eller høj. Det gælder 23 procent af dem, der i meget lav eller lav selv kan placere arbejdstiden. 1

2 Indhold Stressniveau på arbejdspladsen...2 Individuelt stressniveau...3 Periode med stress...3 Sygdom og stress...4 Stress og arbejdsmængde...5 Stress og trivsel...8 Arbejdspladsens stresshåndtering...9 Stress og balance...10 Stress og jobtilfredshed...11 Stress og ledelseskvalitet...12 Stressniveau på arbejdspladsen 22 procent af djøferne beskriver deres arbejdsplads som i høj eller meget høj præget af stress. Tabel 1 Vil du beskrive din arbejdsplads som præget af stress? Antal Procent I meget høj eller høj % % I alt Undersøgelsen viser dog, at der ingen signifikant forskel er på djøfernes vurdering af stressniveauet på deres arbejdsplads opdelt på offentlig eller privat sektor. Dette er ganske overraskende, da tidligere undersøgelser har vist, at djøferne på de offentlige arbejdspladser i højere beskriver deres arbejdsplads som præget af stress. Opdeler vi på stillingsniveau, finder vi, at ikke-ledere i betydelig højere end toplederne oplever, at deres arbejdsplads er præget af stress. Se Tabel 2. Tabel 2 Arbejdsplads præget af stress - opdelt på stillingsniveau Topleder Mellemleder Ikke-leder I meget høj eller høj 13% 23%* 37% 54%* 49% 51% 26% 28% *Signifikant forskellig fra topleder 2

3 Individuelt stressniveau Godt hver ottende djøfer føler sig i meget høj eller høj. Tabel 3? Antal Procent I meget høj eller høj % % % I alt Kvinder oplever i højere end mænd stress i hverdagen 14 procent af de adspurgte kvinder angiver at være i høj eller meget høj mod 9 procent af de adspurgte mænd jf. Tabel 4. Sammenligner man det individuelle stressniveau for djøfere med hjemmeboende børn og uden hjemmeboende børn, så er der ingen signifikant forskel mellem disse grupper. Tabel 4? Opdelt på køn Kvinde Mand Antal Procent Antal Procent I meget høj eller høj %* 50 9% %* % % %* I alt Note: Signifikant forskel mellem kønnene (*) Der er ingen signifikante forskelle i andelen, der beskriver sig som stressede i hverdagen blandt forskellige aldersgrupper. Desuden viser undersøgelsen, at hvis man ser på djøfernes daglige transporttid til arbejde, så har dette ingen signifikant effekt på djøfernes individuelle stressniveau. Periode med stress Undersøgelsen viser desuden, at blandt de djøferne, der i nogen, høj eller meget høj føler sig stresset i hverdagen, så har disse i gennemsnit følt sig stressede i næsten 15 jf. Tabel 5. Der er dog tale om forholdsvis stor variation i, hvor lang en periode djøferne angiver, at de har følt sig stressede, se Figur 1. Tabel 5 I hvor lang en periode har du følt dig stresset? Antal. Gennemsnit Median Percentile 25 Percentile 75 14,

4 Figur 1 I hvor lang en periode har du følt dig stresset? Antal 18% 18% 17% 16% 15% 15% 14% 12% 9% 9% 8% 6% 6% 4% 2% 2% Under 1 måned 1 til 3 4 til til til til til eller derover Sygdom og stress I gennemsnit har de adspurgte Djøf-medlemmer knap 5 sygefraværsdage inden for de seneste 12. Ser man derimod på sygefraværet blandt de djøfere, som angiver, at de i høj eller meget høj har følt sig, så er det gennemsnitlige sygefravær de seneste 12 markant højere nemlig på hele 13,2 arbejdsdage jf. Figur 2. Figur 2 Antal af arbejdsdage sygemeldt de seneste 12. Opdelt på individuelt stressniveau ,2*^ ,8 4 3,2 2 0 I meget høj eller høj? Note: Signifikant forskelige fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskelige fra i nogen (^) 4

5 De djøfere, der er gået på arbejde, mens de var syge, har gennemsnitligt gjort det i 3,2 dage på et år, mens de, der har arbejdet hjemme under sygdom, har gjort det i gennemsnit 1,8 dage på et år. Hvis man derimod ser på de Djøf-medlemmer, som angiver, at de i høj eller meget høj har følt sig, så er billedet ganske anderledes. For denne gruppe har i gennemsnit gået på arbejde på trods af sygdom 9,8 dage i løbet af de seneste 12, og de har arbejdet hjemme under sygdom 3,6 dage i løbet af det seneste år jf. Figur 3. Figur 3 Antal af arbejdsdage, hvor man er gået på arbejde eller arbejdet hjemme på trods af sygdom de seneste 12. Opdelt på individuelt stressniveau ,8*^ Hvor mange arbejdsdage inden for de sidste 12 er du gået på arbejde, selvom du egentlig var syg? - Angiv ca. antal dage ,7 1,3 3,4* 1,9* 3,6*^ I meget høj eller høj Hvor mange arbejdsdage inden for de sidste 12 har du arbejdet hjemme, selvom du egentlig var syg? - Angiv ca. antal dage Note: Signifikant forskelige fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskelige fra i nogen (^) Stress og arbejdsmængde Ser man på, hvilken betydning mængden af arbejdsopgaver har på djøfernes oplevelse af stress i hverdagen, så er der en klar tendens til, at en for stor mængde af arbejdsopgaver (Figur 4), nødvendigheden af overarbejde (Tabel 6), manglende tid til arbejdsopgaver (Figur 5), mængden af korte deadlines (Tabel 7) og mængden af uventede arbejdsopgaver (Tabel 8) bidrager negativt til djøfernes oplevelse af stress i hverdagen. 5

6 Individuelt stressniveau Figur 4 Individuelt stressniveau. Opdelt på mængden af arbejdsopgaver % 49% Note: Signifikant forskellig fra for lille (*), signifikant forskellig fra passende (^), signifikant forskellig fra for stor ( ). Ud fra Figur 4 er det tydeligt, at mængden af arbejdsopgaver har en negativ effekt på djøfernes oplevede stressniveau. Hele 88 procent af djøferne, som vurderer, at de har en for stor mængde af arbejdsopgaver, angiver, at de i nogen, høj eller meget høj føler sig stressede i hverdagen. Heraf angiver 39 procent, at de i høj eller meget høj føler sig stressede i hverdagen. Tabel 6 Individuelt stressniveau og nødvendighed af overarbejde Hvor ofte... - Er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? 16% 12% 37% Aldrig eller sjældent Sommetider Ofte eller altid I meget høj eller høj 29 13% 90 15% %^ 97 42% % % %*^ % % I alt % 39%*^ Note: Signifikant forskellig fra aldrig eller sjældent (*), signifikant forskellig fra sommetider (^), signifikant forskellig fra ofte eller altid ( ). 49% 12% For lille Passende For stor Mængden af arbejdsopgaver I meget høj eller høj I meget lav eller lav 6

7 Individuelt stressniveau Ser vi på sammenhængen mellem den tid, der er til rådighed til at løse arbejdsopgaverne og djøfernes oplevede stressniveau, så er det ganske tydeligt, at hvis man oplever, at man aldrig eller sjældent har tilstrækkeligt med tid til at løse sine opgaver, så er man markant mere end hvis man ofte eller altid oplever at have tilstrækkelig tid til at løse arbejdsopgaverne jf. Figur 5. Mere specifikt så vil 47 procent af de adspurgte djøfere, som aldrig eller sjældent har tilstrækkelig med tid til deres arbejdsopgaver, beskrive sig selv som i meget høj eller, hvorimod det kun er tilfældet for 10 procent af de adspurgte, der ofte eller altid har tilstrækkelig med tid til deres arbejdsopgaver. Figur 5 Individuelt stressniveau. Opdelt på tilstrækkelig tid til arbejdsopgaver *^ 21%* 47% 46% 54%* 44% 44% 22% 8%^ Aldrig eller sjældent Sommetider Ofte eller altid Tilstrækkelig tid til arbejdsopgaver I meget høj eller høj Note: Signifikant forskellig fra aldrig eller sjældent (*), signifikant forskellig fra sommetider (^), signifikant forskellig fra ofte eller altid ( ). Tabel 7 Individuelt stressniveau og korte tidsfrister Hvor ofte... - Har du tidsfrister, som er svære at holde? Aldrig eller sjældent Sommetider Ofte eller altid I meget høj eller høj 27 8% %* %*^ % %* % %^ % 66 15% I alt Note: Signifikant forskellig fra aldrig eller sjældent (*), signifikant forskellig fra sommetider (^), signifikant forskellig fra ofte eller altid ( ). 7

8 Individuelt stressniveau Tabel 8 Individuelt stressniveau og uventede opgaver Hvor ofte... - Får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? Aldrig eller sjældent Sommetider Ofte eller altid I meget høj eller høj 24 11% 89 15% %*^ 97 46% % % 89 42%^ % % I alt % Note: Signifikant forskellig fra aldrig eller sjældent (*), signifikant forskellig fra sommetider (^), signifikant forskellig fra ofte eller altid ( ). Som det fremgår af Figur 6, så er der også en klar sammenhæng mellem en af forstyrrelser i arbejdet og djøfernes stressniveau. Figur 6 Individuelt stressniveau. Opdelt på I hvilken... - Oplever du generende forstyrrelser i dit arbejde? % 8% 18% 77%^ 33%* 59% 23%*^ 41%*^ 36% I meget høj eller høj Oplever du generende forstyrrelser i dit arbejde? I meget høj eller høj Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). Stress og trivsel Ser man på sammenhængen mellem trivsel på arbejdspladsen og djøfernes oplevelse af stress i hverdagen, så viser resultaterne af undersøgelse jf. Figur 7. ganske tydeligt, at en høj af trivsel betyder, at man i lavere beskriver sig selv som. 8

9 Individuelt stressniveau Dette er særligt tydeligt for gruppen af djøfere, som i meget høj eller høj trives i deres nuværende job. Her er det kun 3 procent af djøferne, som vil beskrive sig som i meget høj eller høj stressede i hverdagen mod 43 procent af de djøfere, som i meget lav eller lav trives i deres nuværende job. Figur 7 Individuelt stressniveau. Opdelt på Trives du i dit nuværende job? %^ 29% 43% 35% 47%* 18% Trives du i dit nuværende job? 72% 25% 3%*^ I meget høj eller høj I meget høj eller høj Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). Arbejdspladsens stresshåndtering Knap 40 procent af djøferne mener, at der i lav eller slet ikke gøres tilstrækkeligt for at forebygge stress på deres arbejdsplads jf. Figur 8. Ser vi udelukkende på dem, der beskriver deres arbejdsplads som præget af stress, så vurderer 74 procent, at forebyggelsen af stress i lav eller slet ikke er tilstrækkelig. Figur 8 På din arbejdsplads, i hvilken... - Gøres der tilstrækkeligt for at forebygge stress? 45% 42% 35% 3 25% 24% 15% 15% 17% 5% I meget lav /slet ikke 2% I lav I høj I meget høj 9

10 Der er stor diskrepans i mellem ledere og ikke-lederes vurdering af stressforebyggelsen på deres arbejdsplads. Topledere oplever i signifikant højere end både mellemledere og ikke-ledere, at der i tilstrækkelig bliver gjort nok for at forebygge problemer med stress jf. Figur 9. Figur 9 På din arbejdsplads, i hvilken... - Gøres der tilstrækkeligt for at forebygge stress? Opdelt på stillingsniveau % %^ 45% 39% 35%* 44%*^ 15% Topleder Mellemleder Ikke-leder I meget høj eller høj Note: Signifikant forskellig fra i Topleder (*), signifikant forskellig fra Mellemleder (^), signifikant forskellig fra Ikkeleder ( ). Stress og balance Djøfere, der oplever, at deres arbejdsgiver giver dem mulighed for tilstrækkelig fleksibilitet i arbejdslivet oplever markant mindre stress end djøfere, der ikke oplever tilsvarende fleksibilitet. Dette ses tydeligt i Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11 og Tabel 12, som viser, at der er sammenhæng mellem stresse og balance, placering af arbejdstid efter eget ønsker, muligheden for hjemmearbejdsdage samt oplevelsen af at kunne placere arbejdstiden, så der opnås en god balance mellem arbejde og privatliv. Tabel 9 Individuelt stressniveau og balance Har du generelt en god balance mellem arbejde og privatliv? I meget høj eller høj I meget høj eller høj 69 56%^ 78 14% 27 3% 44 36% % % %* %*^ I alt % Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). 10

11 Tabel 10 Individuelt stressniveau og placering af arbejdstid Kan du generelt selv placere din arbejdstid efter eget ønske? I meget høj eller høj I meget høj eller høj 48 23%^ 67 11% 59 9% 81 39% % % 80 38% %* %*^ I alt Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). Tabel 11 Individuelt stressniveau og hjemmearbejdsdage Har du mulighed for hjemmearbejdsdage? I meget høj eller høj I meget høj eller høj %^ % % % 97 26% % %* %*^ I alt % 10 Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). Tabel 12 Individuelt stressniveau og indflydelse på placeringen af arbejdstid til, at du kan få en god balance mellem arbejde og privatliv Oplever du, at din arbejdsgiver giver dig mulighed for tilstrækkelig indflydelse på placeringen af din arbejdstid til, at du kan få en god balance mellem arbejde og privatliv? I meget høj eller høj I meget høj eller høj 61 36%^ 56 15% 54 6% 63 37% % % 48 28% %* %*^ I alt % Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). Stress og jobtilfredshed Ser vi på sammenhængen mellem stress og jobtilfredshed, finder vi, at der er en tydelig tendens til, at dem, der enten selv oplever stress i hverdagen eller beskriver deres arbejdsplads som præget af stress, er mindre tilfredse med deres job. 11

12 Tabel 13 Hvor tilfreds er du med dit job alt i alt? Antal Procent Meget tilfreds eller tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds % Meget utilfreds eller tilfreds % I alt Blandt dem, der i meget lav eller lav oplever stress i hverdagen, er 66 procent tilfredse eller meget tilfredse med deres job og kun 26 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Omvendt er kun 5 procent af dem, der i høj eller meget høj oplever stress i hverdagen, tilfredse eller meget tilfredse med deres job, mens 45 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Tabel 14 Individuelt stressniveau og jobtilfredshed Meget utilfreds eller tilfreds Hvor tilfreds er du med dit job alt i alt? Hverken tilfreds eller utilfreds Meget tilfreds eller tilfreds I meget høj eller høj 78 45%^ 39 19% 57 5% 50 29% 96 47%* % 45 26% 68 34% %*^ I alt % Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). Tabel 15 Arbejdsplads præget af stress og jobtilfredshed Hvor tilfreds er du med dit job alt i alt? Meget utilfreds eller tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Meget tilfreds eller tilfreds I meget høj eller høj %^ 73 36% % 50 29% %* %* 22 13% 27 13% %*^ I alt Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). Stress og ledelseskvalitet Ser man på sammenhængen mellem individuelt stressniveau og djøfernes vurdering af deres nærmeste leder, tegner der sig et interessant billede. Blandt dem, der i meget lav eller lav mener, de har en god leder, føler 27 procent sig i meget høj eller høj. Blandt dem, der i meget høj eller høj mener, at de har en god leder, er det kun 6 procent, der i meget høj eller høj føler sig stressede i hverdagen. 12

13 Tabel 16 Individuelt stressniveau og nærmeste leder Synes du alt i alt, at du har en god leder (Her tænkes på nærmeste leder) I meget høj eller høj I meget høj eller høj 71 27%^ 60 14% 41 6% % % % 94 36% %* %*^ I alt Note: Signifikant forskellig fra i meget lav eller lav (*), signifikant forskellig fra i nogen (^), signifikant forskellig fra i meget høj eller høj ( ). 13

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav Følelsesmæssigt berørt...

God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse s psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Køn... 5 Alder... 6 Stillingsniveau... 6 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse - set i forhold til arbejdstilfredshed, rekruttering og fastholdelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen Akademikernes psykiske arbejdsmiljø tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen 2 Akademikernes undersøgelse 2015 - I Fokus på akademikeres psykiske arbejdsmiljø delrapporter

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere