RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Indledning Dagtilbuddets værdier Dagtilbuddets pædagogiske principper Dagtilbuddets læringsforståelse 4 2 GENERELLE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Læringsmål for børn med særlige behov Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov Sprogindsatsen Arbejde med overgange og sammenhæng Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhæng 7 3 PRIORITERING, DOKUMENTATION OG EVALUERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Beskrivelse Evaluering Refleksion 9 4 MÅLSÆTNINGER FOR DE ENKELTE LÆREPLANSTEMAER Læringsmål for alsidig personlige udvikling Læringsmål for sociale kompetencer Læringsmål for sproglig udvikling Læringsmål for krop og bevægelse Læringsmål for natur og naturfænomener Læringsmål for kulturelle udtryksformer og værdier 14 5 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Refleksion 16 6 AFSLUTNING 17 2

3 1 Indledning 1.1 Indledning Dagtilbuddets indledning No Børnehus er en 0-6 års institution. Vi er i år normeret til 13 vuggestuebørn(men har 15) og 14 børnehavebørn (har i en periode haft 19 børn). Vi er en lille institution og derfor få personaler. Læreplanen har vi udarbejdet i fællesskab og er skrevet, så den kan bruges af både børnehave og vuggestue. Læreplanen er et arbejdsredskab, som bliver brugt i planlægningen af aktiviteter. Det sikrer, at alle (personaler) ved hvorfor vi gør som vi gør og alle er forpligtede og man har fælles fokus. Personalet i institutionen har udfærdiget læreplanerne på en pædagogisk dag. Læreplanerne bliver èn gang om året evalueret og ændret, hvis der er behov for det. Oftest arbejder vi med èt tema i en til to måneder. I perioder arbejder vi med projekter, hvor vi kommer rundt om flere af de seks læreplans temaer. Det kan være i samarbejde med vuggestue delen eller børnehaven alene. - Sosiale kompetencer og alsidig personlig udvikling er vi opmærksomme på i alt arbejdet. De planlagte aktiviteter foregår om formiddagen. - Planlægningen af aktiviterne foregår på stuemøder. I børnehaven er børnene nogle dage delt op i tre grupper, (efter alder) aktiviteterne er så lavet eftter den enkelte gruppe, nogle dage er aktiviteterne planlagt så hel gruppen er sammen. - Personalet evaluerer løbende på aktiviteterne. 1.2 Dagtilbuddets værdier Dagtilbuddets værdier Vi er ordentlige: I No Børnehus er vi ordentlige. Det er vi ved at skabe en god atmosfære. Det gør vi ved at indgå i relationer med anerkendelse, respekt og ligeværd. Kulturen i vores hus er, at vi hjælper hinanden, forskellige kompetencer bliver værdsat, vi anvender god tone vi er gode rollemodeller og vi er loyale i alle relationer. HER ER TRYGHED TRIVSEL OG BEGEJSTRING Vi er nysgerrige: I No Børnehus er vi nysgerrige. Det er vi ved at interessere os for børn, forældre og personale. Vi opsøger viden hos hinanden og udenfor huset. Jo mere vi ved/har erfaret, jo bedre bliver vi til at handle. Viden giver os mulighed for at være på forkant og skabe udvikling. Vi tør være nysgerige, også på os selv. HER ER INTERESSE, ENGAGEMENT OG UDVIKLING Vi er handlende: I No Børnehus er vi handlende. Det er vi ved, at reagere på de informationer vi får, via vores nysgerrighed. Vi tager børn og forældre alvorligt, ved at handle på deres ønsker. Vi behandler mennesker forskelligt, at det der gælder for den ene gælder ikke nødvendigvis for den anden. Vi tager herne et særhensyn i kortere eller længere perioder, hvis det er det vi oplever, der er behov for. Vi tør handle på det vi ser. HER ER PLANLÆGNING, SPONTANITET OG LIVSGLÆDE. 1.3 Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip (Dagtilbud): Vi arbejder ud fra Marte Meo principper, dvs. 3

4 2. Princip (Dagtilbud): Vi har en anerkendende tilgang, vi sætter fokus på de gode initiativer. Det vi giver fokus, det er det der vokser. 3. Princip (Dagtilbud): Vi sætter fokus, ved at benævne børnenes initiativer, hvilket gør, at barnet føler sig set og anerkendt. 4. Princip (Dagtilbud): I voksenstyrede aktiviteter er vi tydelige voksne, som fortæller børnene hvad de kan/skal gøre 5. Princip (Dagtilbud): Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og interesser. 6. Princip (Dagtilbud): Vi siger vores initiativer højt, så vi bliver lettere for børn og andre voksne at samarbejde med. Vi er rollemodeller. 7. Princip (Dagtilbud): Vi har særlig fokus på sociale kompetencer og alsidig personlig udvikling. 8. Princip (Dagtilbud): Vi vil have fokus på "hvordan skal vi være sammen" og "hvad skal vi være sammen om" 1.4 Dagtilbuddets læringsforståelse Dagtilbudets læringsforståelse Syn på læring: I Ringkøbing-Skjern kkommune har vi et fælles syn på læring. Læring er en proces, hvor barnet og den unge aktivt konstruerer sin viden i gensidigt forhold mellem sig selv og omverden. Der er sket en læring når barnet kan noget, som det ikke kunne før. Læring finder sted direkte eller indireket. Både når barnet er alene og når det er sammen med andre. Det kan ske gennem leg, undervisning og andre pædagogiske tilrettelagte aktiviteter og situationer. de voksnes roller: I No Børnehus ser vi de voksnes rolie somm dem der: Går foran - tilfører ny viden, introducerer en ny leg, et nyt materiale, en anden måde at være sammen med andre børn osv. Gå ved siden af - Undersøger tingene og undres og er nysgerrige sammen med børnene. Går bagved - Observerer børnene, hvad er de optaget af og hvilke relationer har de dannet. En viden der er vigtig i det videre pædagogiske arbejde. I planlægningen tager vi udgangspunkt i hvad behovet er lige nu i børnehaven - Hvad optager børnnene lige nu.- Hvad sker der omkring os lige nu. Eller noget de voksne kan se ville være godt for den aldersgruppe lige nu. 4

5 Illustration 2 5

6 2 GENERELLE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 2.1 Overordnede læringsmål Dagtilbuddets overordnede læringsmål I No Børnehus mener vi, at fundamentet for læring er glade børn. Vi er derfor optaget af at give livsglæden videre til vores børn. Kan vi det, har vi lagt et godt fundament for de andre kompetencer, vi synes, børn skal tilegne sig - både fagligt og socialt. Livsglæde: det skal være rart, det skal være engagerende og det skal være meningsfuldt. Det rare: Vi skal skabe tryghed, vi skal lave aktiviteter sammen med børnene, de har lyst til at deltage i og som giver dem følelsen af at kunne noget nyt, som de ikke mestrede før og dermed få succesoplevelser. det engagerede: Vi skal skabe mulighed for, at børnene kan fordybe sig, skabe steder hvor de ikke bliver forstyrret og hvor de kan "synke" ind i legen. Det meningsfulde: Vi skal skabe mulighed for socilae relationer/venskaber og skabe mulighed for, at barnet oplever sig selv som en vigtig del af fællesskabet. De voksne spiller en helt central rolle i denne proces og skal hjælpe børnene på vej. Vi skal skabe en glædesfuld hverdag, hvor alle børn oplever, de bliver anerkendt og har berettigelse som dem de nu er. de voksne er modellerne, for hvis du har positive følelser og oplevelser og udstråler det, smitter det af og så bliver børnene mere åbne, nysgerrige og engagerede. Børnene lærer af de voksne, hvordan de skal agere i livet. Anerkendende tilgang betyder for os, at vi sætter fokus på de gode initiativer børnene tager, i erkendelse af, at det er det, vi giver fokus, der vokser! Vi vil sætte fokus ved at benævne børnenes initiativer, hvilket bevirker, at barnet vil føle sig set og anerkendt. I de voksenstyrede aktiviteter, vil vi være tydelige voksne, som fortæller børnene, hvad de kan/skal gøre. Så bliver det let for børnene at gøre det rigtige. Vi vil sige vores initiativer højt, så vi bliver ledde for både børn og voksne at samarbejde med. Og igen er vi rollemodeller. 2.2 Læringsmål for børn med særlige behov Dagtilbuddets læringsmål for børn med særlige behov Når vi arbejder med børn med særlige behov tager vi udgangspunkt i barnets ressourcer og interesser og desuden har vi fokus på temaerne "Barnets alsidige udvikling" og "Barnets sociale kompetencer." Vi har specielt fokus på forældresamarbejdet, så vi i fællesskab kan finde arbejdspunkter til både forældrene og børnehuset. 6

7 2.3 Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov Dagtilbuddets metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov I No Børnehus arbejder vi ud fra principperne i Marte Meo. Dvs. vi tror at barnet altid handler ud fra de bedste hensigter. - Det er de voksne der må ændre adfærd og guide, så barnet lærer hensigtsmæssig adfærd. - Vi har en positiv/anerkendende tilgang til børnene. Vi er tydelige voksne. - Vi er tæt på det barn som har det svært, så ci kan guide og gå foran. 2.4 Sprogindsatsen Dagtilbuddets sprogindsats I No Børnehus er vi bevidste om, at sætte ord på både børns og egne handlinger følelser og sprog. - Vi arbejder med dialogisk læsning, vi synger. De kommende skolebørn lærer bogstaverne at kende og arbejder vi med håndfonemer. 2.5 Arbejde med overgange og sammenhæng Dagtilbuddets arbejde med overgange og sammenhæng I No Børnehus har vi en "Krudtugle gruppe." Det er de kommende skolebørn. Krudt- uglerne arbejder èn dag om ugen med skolerelatered emner. I en længere periode inden skolestart tager de på besøg i skolefritidsordningen èn dag om ugen og deltager i arrangementer og besøg på skolen. 2.6 Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhæng Dagtilbuddets metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge I No Børnehus hjælper vi børnene, som skal starte i skole med at blive mere selvstændige og selvhjulpne. - Børnene lærer også at sidde stille og koncentrere sig i længere tid. - Vi har altid kun en lille gruppe som skal starte i skole, så det giver den voksne mulighed for at være tæt på alle børnene og guide. - Illustration 3 7

8 8

9 3 PRIORITERING, DOKUMENTATION OG EVALUERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 3.1 Fakta om institutionen No Børnehus er en integreret institution med børn fra 0-6år. Fra kl kl. 16 er børnene delt op i henholdsvis vuggestue og børnehave. I børnehave gruppen har børnene nogen dage i løbet af ugen fælles aktiviteter og nogen dage er de delt op i to eller tre grupper. De dage børnene er delt op i grupper, er de delt op efter alder. Aktiviteterne er hennholdsvis tilrettelagt efter hvad der rør sig omkring os, hvad børnene er optaget af eller hvad de voksne mener vil være godt for gruppen. - Både i de små og og når børnene er i den stor gruppe arbejdes der meget med relationer. I børnehaven er der to pædagoger som har henhodsvis 37 og 32 timer, en medhjælper i flexjob som har 12½ - 15 timer. Derudover har vi for øjeblikket en pige i aktivering i 20 timer. 3.2 Beskrivelse Periode Prioritering Børnehaven har planlægning af det næste halve år først i september måned. 3.3 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne Foto, Iagttaggelser/observationer, Praksisfortællinger Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne SMTTE 3.4 Refleksion På stuemøder/pædagogisk dag vil vi beskrive hvad der gik godt, hvad skal vi gøre mere af, hvad kunne være anderledes. - Hvordan gør vi, hvad gør vi. Altså hvad har børnene størst udbytte af. Er der nogen børn som havde det svært, som vi skal have særlig hånd om. Illustration 4 9

10 10

11 4 MÅLSÆTNINGER FOR DE ENKELTE LÆREPLANSTEMAER 4.1 Læringsmål for alsidig personlige udvikling Sammenhæng Vi prioriterer arbedet med alsidig personlig udvikling højt. Det er vigtigt for at børnene fra helt små føler sig taget alvorligt. -Det er vores opgave at hjælpe det stille barn til at turde mere, at blive set og hørt af de andre og på en positiv måde lære de mere dominerende børn at give plads til andre. Det er vores opgave at få børnene til at føle at de er værdifulde for gruppen Mål Målet er at fremme det enkelte barns selvtillid og selvværd, at barnet oplever sig værdsat og anerkendt Tiltag 1. Tiltag: Vi siger godmorgen og farvel og bruger barnets navn. 2. Tiltag: Vi anerkender og følger de positive initiativer barnet tager. 3. Tiltag: Det er ikke altid vi som voksne kan forstå de initiativer, barnet tager. Men vores udgangspunkt er, at barnet hat en mening med de intiativer, det tager, og det er os voksne der skal finde ind til barnet og hjælpe det videre på en hensigtsmæssig måde. 4. Tiltag: Vi arbejder ud fra, at det er gennem de gode "spejlbilleder", at barnet udvikles og det er os voksne der er ansvarlige for, at barnet oplever sig selv positivt. 5. Tiltag: Vi arbejder i mindre grupper, hvor det enkelte barn kan være aktiv og opleve at høre til. Vi arbejder også med samling lidt større grupper, i et omfang og på en måde, så børnene får en positiv oplevelse Børnene skal være sammen med voksne, de mærker, der vil dem noget godt Tegn 1. Tegn: Barnet er glad. 2. Tegn: Barnet er tryg ved at blive afleveret. 3. Tegn: Barnet er aktiv, bruger sin fantasi og har legeideer. 4. Tegn: Barnet benævner egne initiativer 5. Tegn: Barnet sætter ord på sine følelser. 6. Tegn: Barnet leger og deltager aktivt. 7. Tegn: Barnet har mindst èn ven. 8. Tegn: Barnet kan hente hjælp hos de voksne. 4.2 Læringsmål for sociale kompetencer Sammenhæng De "Sociale kompetencer" er en vigtig for at blive en god legekammerat, for at blive en del af gruppen. Vi arbejder meget med relationer. Aflæse mimik, vente på tur, tage tur, tro at de andre har gode hensigter osv Mål Målet er, at det enkelte barns personlighedsudvikling og indfølingsevne bliver styrket, så det bliver i stand til at indgå i sociale sammenhænge. 11

12 4.2.3 Tiltag 1. Tiltag: Vi arbejder i små grupper hvor der er ro, nærvær og mulighed for fordybelse. 2. Tiltag: Vi arbejder med at lære børnene at sige "feks. "Jeg kan ikke lide når du skubber". 3. Tiltag: Vi benævner barnets følelser og de andre børns følelser. Så børnene lærer at se på hinanden og aflæse 4. Tiltag: hinandens reaktioner. 5. Tiltag: Vi "flytter ordene" mellem børnene, når de er uenige.-på den måde får børnene redskaber til selv at løse konflikter 6. Tiltag: Vi arbejder med at benævne børnene feks. når vi spiser. 7. Tiltag: Når vi benævner et barn, vender de andre børn opmærksomheden mod dette barn og det hjælper børnene med at "få øje på hinanden" 8. Tiltag: Det styrker også de børn som ikke gør så meget opmærksom på sig selv. Samtidig skabr det fælles fokus og børnene oplever at høre til i fællesskab 9. Tiltag: Vi arbejder med "Fri for mobberi". "Trin for trin". 10. Tiltag: Vi arbejder med at "tage tur" Tegn 1. Tegn: Barnet bruger munden i stedet for hånden i konflikter- 2. Tegn: Barnet stopper, når et andet barn siger :"Jeg vil ikke ha`du skubber".' 3. Tegn: Barnet får øje på de andre børn, siger feks. deres navne. 4. Tegn: Barnet indgår i lege med et andet/andre børn. 5. Tegn: Barnet kan tisidesætte egne behov. 6. Tegn: Barnet er en del af fællesskabet. 7. Tegn: Barnet kan tage tur. 8. Tegn: Barnet hjælper andre børn, trøster eller henter en voksen, der kan hjælpe. 4.3 Læringsmål for sproglig udvikling Sammenhæng I børnehaven er det specielt blandt de yngste børn der for øjeblikket er fokus på sprog, et par af børnene har haft kontakt med talepædagog. - I den lille gruppe får det enkelte barn mere "taletid" og tør sige noget. - I den ældste gruppe er vi lige startet med at arbjde med håndfonemer. Børnene lærer konsonanternes lyde og en håndbevægelse. De leger forskellige lege i forbindelse med hver konsonant, som er relateret til bogstavet. Vi arbejder også lidt med skriftsprog. Vi tror at det er godt at skærpe børnenes nysgerrighed og det gør vi ved små input. Pludselig bliver det spændende at kunne se en sammenhæng Mål Målet er at børnene gennem samværet med andre børn og voksne bliver støttet i at udvikle deres sprog og begrebsverden og de får udfordret deres sproglige nysgerrighed Tiltag 1. Tiltag: Vi arbejder med at skabe et godt sprogmiljø. Der er sprog i alle situationer. - spiser -legoplevelser osv. 2. Tiltag: Sprogmiljøet skal understøtte barnets mulighed for at tilegne sig og anvende sprog. 3. Tiltag: Vi arbejder på at holde støjniveauet nede. 4. Tiltag: Barnet skal have mulighed for at høre ordene med den korrekte udtale og det skal have mulighed for at komme til orde, for at øve sig og få respons på dets sproglige initiativer. 12

13 5. Tiltag: Vi arbejder i mindre grupper, de voksne er rollemodellerne. -Vi er opmærksomme på stemmeleje og taler langsomt og tydeligt. 6. Tiltag: Vi taler i korte sætninger til de yngste børn og børn som har behov for dette. 7. Tiltag: Vi arbejder med rim og remser. Højtlæsning, dialogisk læsning, vrøvleord og mundgymnastik. 8. Tiltag: Vi spiller spil, billelotteri, vendespil. Vi anvender pc og lydbøger. 9. Tiltag: Vi sætter ord på egne initiativer. 10. Tiltag: Vi retter ikke, men vi gentager ordet korrekt. Hvis barnet siger "mælk" siger vi "Du vil gerne ha`mælk" Tegn Børnegruppen generelt: 1. Tegn: Barnet henter sangbogen, højtlæsningsbogen. 2. Tegn: Barnet begynder selv at sige rim og remser m.m. 3. Tegn: Barnet leger med sproget. 4. Tegn: Barnet taler forståeligt. 5. Tegn: Barnets sætninger bliver længere. 6. Tegn: Barnet kan sige fra - Forsøger at løse konflikter ved hjælp af sproget. 7. Tegn: Barnet interesserer sig for tal og bogstaver. 8. Tegn: Barnet kan modtage en kollektiv besked. 9. Tegn: Tonen bliver lavere. 4.4 Læringsmål for krop og bevægelse Sammenhæng I No Børnehus er der god mulighed for kropslig udfoldelse. Dels har vi meget plads inddøre, vi har en gymnastiksal i forbindelse med institutionen som vi bruger. Udendøre har vi mange træer på legepladsen og vi har en "Tumleplads" hvor der er skov, bakker og højt græs som der kan leges i. - Vi vil sørge for at udnytte de muligheder vi har. Sakse, farver m.m. står altid fremme så børnene også kan får styrket finmotorikken. Sammen med børnene er vi opmærksomme på at bruge sanserne, især når vi færdes ude. - Vi bruger tid på renlighedstræning, det tager tid og det skal være rart. - Børnen lærer at vaske hænder efter toiletbesøg og når de komer fra legepladsen Mål Målet er at barnet finder glæden ved bevægelse, at barnets fysiske sundhed styrkes og at barnet får mulighed for at tilegne sig omverdenen gennm alle sanser Tiltag 1. Tiltag: Vi giver børnene mulighed for at eksperimentere med krop og bevægelse. 2. Tiltag: Vi præsenterer børnene for forskelligt underlag som græs, sandkasse, bakker og skovbund. 3. Tiltag: Vi laver projekter om kroppen. 4. Tiltag: Vi synger bevægelsessange. 5. Tiltag: Vi styrker børnenes balance ved bla. gå på "line", gynge, cykle m.m. 6. Tiltag: Vi arbejder med renlighedstræning. 7. Tiltag: Vi i har maddage (bål) hvor vi inddrager børnehavebørnene i madlavning. 8. Tiltag: Vi snakker og sund og usund kost Tegn 1. Tegn: Barnet er glad for at komme i gymnastiksalen. 13

14 2. Tegn: Barnet kan lide at bruge kroppen, det tør og eksperimenterer. (feks. kravler i træer) 3. Tegn: Barnet øver sig i at klippe. 4. Tegn: Barnet kender egne grænser. 5. Tegn: Barnet vil smage på noget nyt og ved hvad der er godt for kroppen. 6. Tegn: Barnet er renligt. 7. Tegn: Barnet kan løbe. 4.5 Læringsmål for natur og naturfænomener Sammenhæng Vi vil styrke børnenes nysgerrighed. Vi vil hjælpe børnene til at få interesse for naturen og naturfænomener, ved at gå ved siden af og undres sammen med børnene og gå foran. Vi vil lære børnene at passe på naturen. Institutionen ligger i et område, hvor det er en naturlig del at komme ud og færdes i naturen. Vi vil sammen føle glæden ved fordybelse Mål Målet er at barnet udvikler respekt og forståelse for naturen. At barnet oplever glæden ved at være i naturen og bliver nysgerrig. At barnet får mulighed for mange sanseoplevelser i naturen Tiltag 1. Tiltag: Vi tager ud i naturen (Tumlepladsen) mindst èn gang om ugen. 2. Tiltag: Vi går ud hver dag - vi bruger uderummet aktivt. 3. Tiltag: Vi benævner det vi ser, kommer til, går forbi. 4. Tiltag: Vi er undersøgende og nysgerrige sammen med børnene. 5. Tiltag: Vi sørger for, der er redskaber og opslagsværker tilgængeligt for børnene. 6. Tiltag: Vi bruger fantasien sammen med børnene, vi eksperimenterer med det, vi finder i naturen. 7. Tiltag: Vi er rollemodeller, vi lærer børnene at tage affald med hjem. 8. Tiltag: Vi tilfører viden om feks. myretuen, træets bark, hvad hedder dyrene, hvad spiser de osv. 9. Tiltag: Vi tager på udflugter. Vi leger tingfindere. 10. Tiltag: Vi arbejder med årstiderne - Vi sår høster og laver mad på bål Tegn 1. Tegn: Barnet vil gerne ud. 2. Tegn: Barnet er nysgerrig og undersøgende. 3. Tegn: Barnet fortæller andre hvad det har set, oplevet, erfaret, lært. 4. Tegn: Forældrene fortæller at barnet fortæller Tegn: Barnet smider ikke affald og forsøger at passe på naturen (bark, myrer o.lign.) 6. Tegn: Banet samler ting i naturen og leger de er Tegn: Barnet samler ting i naturen og tager det med hjem for at undersøge eller bruge dem. 4.6 Læringsmål for kulturelle udtryksformer og værdier Sammenhæng I børnehaven griber vi de ting der sker omkring os. - Feks (dronningebesøg, sandskulturer, studerende fra Grønland) Det giver mening, børnene oplever sammenhæng. - Vi ahr mange traditioer som børnene sætter stor pris på (Genkendelighed). vi har ikke arbejdet så meget med drama, og har planer om at forsøge med det. 14

15 4.6.2 Mål Målet er at barnet får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur og traditioner og at de har adgang til materialer, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børnenes skabende kulturelle aktiviteter Tiltag 1. Tiltag: Vi fejrer de danske højtider og traditioner vi holder fast i. 2. Tiltag: Vi er åbne for nye traditioner og for at forny de gamle. 3. Tiltag: Vi er på besøg i kirken, specielt til jul. 4. Tiltag: Vi arbejder med andre kulturer, specielt når vi "møder den" i børnehuset. 5. Tiltag: Vi arbejder med moderne medier, i-pad, wii og dvd. 6. Tiltag: Vi gør brug af sanserne, vi arbejder med ler, maling, musik. 7. Tiltag: Vi arbejder med æstetisk produktion, vi bruger vores kreativitet og fantasi. 8. Tiltag: Vi arbejder med dokumentation Tegn 1. Tegn: Barnet stiller spørgsmål til højtider og traditioner. 2. Tegn: Barnet udtrykker sig i diverse materialer 3. Tegn: Barnet bruger sin fantasi. 4. Tegn: Barnet snakker om oplevelser det har haft. 5. Tegn: Barnetkan bruge wii og i-pad. 6. Tegn: Barnet bruger dokumentation sammen med hinanden eller i forhold til forældrene. Illustration 5 15

16 5 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ 5.1 Refleksion 16

17 6 AFSLUTNING Vi har det sidste år kun lavet få ændringer i læreplanen. I planlægningen af aktiviteter tager vi udgangspunkt i læreplanerne. - Vi bruger tid i hverdagen til dokumentation. Planerne for aktiviteterne hænger på opslagstavlen for en uge af gangen. Der bliver hver dag skrevet om aktiviteterne og hængt billeder op på tavlen, så forældrene bliver orienteret. - Vi vil fremover arbejde med også at beskrive hvorfor vi laver aktiviteten. 17

18 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Viborg Kommune. Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum 3 2 Børn og unges udvikling og læring 4 3 Fællesskaber 5 4 Overgange mellem

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.! Laven Børnehave!! Skolefritidsordning Et godt samarbejde mellem børnehave og skole er en væsentlig forudsætning for en god skolestart for det

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere