Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik"

Transkript

1 Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1), (Observationspunkt nr. 2) 1. Hjørring Kommunes frivilligpolitik et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde Hjørring Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til det offentlige sociale systems egne serviceydelser og forebyggende indsats. Det frivillige arbejde og det offentlige har brug for hinanden, særligt fordi samarbejdet medvirker til at kommunen kender de indsatser, der finder sted i frivillig regi og for at sikre et godt samspil med de kommunale sociale tilbud. Derfor fremlægger Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Hjørring Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til de offentlige sociale indsatser. Der skal i samarbejdet mellem parterne arbejdes mod at fastholde og udvikle de gode sociale tilbud til kommunens borgere. Det er afgørende at sikre et godt samspil, hvor der er stort kendskab til hinandens respektive områder. Med denne frivilligpolitik fastsætter Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg et sæt overordnede mål og prioriteringer for 1

2 Handicapudvalg med denne frivilligpolitik et sæt overordnede mål og prioriteringer for samarbejdet med det frivillige sociale arbejde i kommunen. Frivilligpolitikken handler om dialog, fælles projekter, Forsamlingsbygningen i Hjørring, frivillighedsformidlingen fra de øvrige dele af kommunen og om støtte i form af penge direkte til det frivillige sociale arbejde. Frivillighedspolitikkens lovgrundlag er Serviceloven, og adskiller sig som sådan i sit formål og sigte fra kommunens kultur- og fritidspolitik, der retter sig mod foreningsarbejdet med Folkeoplysningsloven som grundlag. samarbejdet med det frivillige sociale arbejde i kommunen. Frivilligpolitikken handler om dialog, fælles projekter, Frivillighedens Huse og herunder kommunens aktivitetshuse og -klubber samt om økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune. Lovgrundlag Frivilligpolitikkens lovgrundlag er Serviceloven 18. I henhold til lovgivningen skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Kommunen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastsættes i den enkelte kommune. Frivilligpolitikken adskiller sig i sit sigte fra Hjørring Kommunens Fritids- og Kulturpolitik og Folkeoplysningspolitik, der retter sig mod foreningsarbejdet med Folkeoplysningsloven som grundlag. 2. Målsætninger Hjørring Kommunes overordnede målsætning for samarbejdet med det frivillige sociale arbejde er, at det sker med respekt for det frivillige arbejdes egenart og styrke, og hvor det anerkendes, at de frivillige organisationer har ret til selv at vælge og prioritere deres opgaver. Grundlæggende har de frivillige organisationer og Hjørring Kommune meget forskellige forudsætninger og indfaldsvinkler til det sociale arbejde, Målsætninger Hjørring Kommunes overordnede målsætning for samarbejdet med det frivillige sociale arbejde er, at det skal ske med respekt for det frivillige arbejdes egenart og styrke. Den frivillige indsats skal ske på de frivilliges egne præmisser og med mulighed for støtte fra kommunen. Det skal anerkendes, at de frivillige foreninger har ret til selv at vælge og prioritere deres opgaver. 2

3 idet kommunen har det fulde myndighedsansvar, og de frivillige organisationers indsats hviler på en frivillig basis som er væsentlig og et vigtig supplement til den offentlige indsats. Formål: At skabe et frugtbart samarbejde mellem Hjørring Kommune og de frivillige sociale organisationer At samarbejdet baseres på tillid og gensidig respekt for hinandens opgaver og roller. At viden og erfaring udveksles parterne imellem. At sikre en bred vifte af tilbud til de socialt udsatte grupper. Det er en målsætning, at samarbejdet medvirker til at skabe vilkår og forhold, der kan styrke den samlede indsats for lokalsamfundets mest sårbare grupper i social- og sundhedsmæssig forstand. Denne gruppe er karakteriseret ved at være mennesker, som på én gang er ramt af mere end ét af følgende forhold: De frivillige foreninger og Hjørring Kommune har grundlæggende meget forskellige forudsætninger og indfaldsvinkler til det sociale arbejde. Kommunen har det fulde myndighedsansvar, og de frivillige foreningers indsatser hviler på frivilligt engagement. Det er en målsætning, at samarbejdet skal skabe vilkår, der styrker den samlede indsats for lokalsamfundets mest sårbare og udsatte grupper i social- og sundhedsmæssig forstand. Disse grupper er karakteriserede ved at være mennesker, som på én gang er ramt af mere end ét af følgende forhold (Observationspunkt nr. 3): Eksistentielle livskriser Psykisk eller fysisk sygdom Personer med funktionsnedsættelse Hjemløshed Manglende eller dårlige kontakter til andre mennesker Fattigdom Misbrug af alkohol eller narkotika Eksistentielle livskriser. Psykisk eller fysisk sygdom. Personer med funktionsnedsættelse. Hjemløshed. Manglende eller dårlige kontakter til andre mennesker. Jo flere af disse forhold, der præger et menneskes tilværelse, jo mere sårbar og udsat vil vedkommende være. Formål De overordnede formål med frivilligpolitikken er: 3

4 Fattigdom. Misbrug af alkohol eller narkotika. Jo flere af disse forhold, der præger et menneskes tilværelse jo mere sårbar vil vedkommende være. Formålene søges realiseret gennem Hjørring Kommunes samarbejde med det frivillige arbejde ved at bidrage og medvirke til: at skabe et frugtbart samarbejde mellem Hjørring Kommune og de frivillige sociale foreninger at samarbejdet baseres på tillid og gensidig respekt for hinandens opgaver og roller at viden og erfaring udveksles parterne imellem at sikre en bred vifte af tilbud til de socialt udsatte grupper i Hjørring Kommune At inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer. At skabe bedre kontakt mellem mennesker. At skabe bedre sammenhæng i det sociale arbejde som helhed. At sikre en åben og demokratisk dialog mellem det frivillige sociale arbejde og Hjørring Kommune. At skabe gensidig respekt mellem det offentlige med dets professionelle faglighed på den ene side og det frivillige arbejde med dets personlige engagement på den anden. At forebygge, at grupper eller enkeltpersoner ender i nogen af de ovenfor nævnte kategorier. Disse formål søges realiseret gennem Hjørring Kommunes samarbejde med det frivillige arbejde ved at bidrage og medvirke til: at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer at skabe bedre kontakt mellem mennesker at skabe bedre sammenhæng i det sociale arbejde som helhed at sikre en åben og demokratisk dialog mellem det frivillige sociale arbejde og Hjørring Kommune at skabe gensidig respekt mellem det offentlige med dets professionelle faglighed på den ene side og det frivillige arbejde med dets personlige engagement på den anden side Med ovennævnte formål indskriver Frivillighedspolitikken sig i det brede sundhedsbegreb som Hjørring Kommunes sundhedspolitik tager afsæt i. At man ikke er syg, betyder ikke nødvendigvis, at man er sund. Sundhed handler også om trivsel og udvikling, og om at have ressourcer til at leve at forebygge, at grupper eller enkeltpersoner ender i en sårbar livssituation præget af de ovennævnte forhold (Observationspunkt nr. 4). 4

5 det liv, man har lyst til. Med ovennævnte formål indskriver frivilligpolitikken sig i det brede sundhedsbegreb som Hjørring Kommunes Sundhedspolitik tager afsæt i. At man ikke er syg, betyder ikke nødvendigvis, at man er sund. Sundhed handler også om trivsel og udvikling, og om at have ressourcer til at leve det liv, som man har lyst til. (Observationspunkt nr. 5). 3. Frivilligt socialt arbejde - hvad er det? Frivilligt socialt arbejde kan være mange forskellige ting. I forbindelse med tildeling af støtte m.v. er der ret præcise afgrænsninger af, hvad der menes med frivilligt, socialt, frivillig organisation eller forening og frivilligt socialt arbejde. Frivilligt: At arbejdet er frivilligt betyder: Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Personer, som arbejder i en frivillig organisation som led i aktivering eller lignende ansættelsesforhold, er således ikke frivillige. Indsatsen er ikke-lønnet. Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt og skal være til gavn for andre end én selv og ens familie. Indsatsen er af formel karakter, det vil sige, at aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening, el- ler anden form for organisering, projekt, m.v. eller som aftalt frivilligt Hvad er frivilligt socialt arbejde? Hjørring Kommune forstår frivilligt socialt arbejde som indsatser, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Indsatserne retter sig mod de målgrupper, som det offentlige sociale område beskæftiger sig med; det vil sige bl.a. udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper. (Observationspunkt nr. 6). For at indsatsen kan betegnes som frivillig er det væsentligt, at det udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Det er ligeledes afgørende, at indsatsen er ulønnet, og udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Desuden skal indsatsen være til gavn for andre end én selv og ens familie. Det frivillige sociale arbejde skal foregå inden for rammerne af en forening, organisation eller anden form for formel organisering. En frivillig forening er frivilligt grundlagt, og foreningen skal kunne beslutte at 5

6 arbejde. Socialt: At arbejdet er socialt betyder: At aktiviteten retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med, det vil sige udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper samt aktiviteter inden for det sundhedsmæssige område. Frivillig organisation eller forening: At det er en frivillig organisation eller forening betyder: Den er frivilligt grundlagt, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv. Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være "non-profit"), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til "ejerne", f.eks. foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. Der er frivilligt medlemskab. nedlægge sig selv. En forenings primære formål er ikke at skabe overskud (foreningen skal være non-profit ), og et eventuelt overskud må ikke uddeles til f.eks. foreningens medlemmer. Det er vigtigt at understrege, at frivilligt arbejde ikke behøver at være både frivillig indsats og samtidig foregå indenfor en frivillig organisation, for at kunne opnå støtte i Hjørring Kommune. (Observationspunkt nr. 7). Frivilligt socialt arbejde kan være både: Lønnet arbejde inden for frivillige sociale organisationer. (Observationspunkt nr. 8). En ulønnet frivillig social indsats uden for frivillige organisationer (f.eks. inden for rammerne af en boligforening, en idrætsforening, en offentlig institution eller blot en uformel kreds af aktive). (Observationspunkt nr. 9). Frivilligt socialt arbejde: Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for frivillig indsats, frivillig 6

7 organisation og for de aktiviteter, som frivillige organisationer driver, hvad enten det sker med frivillig arbejdskraft eller med lønnet arbejdskraft, og som foregår inden for det sociale område. Det er vigtigt at understrege, at frivilligt arbejde ikke behøver at være både frivillig indsats og samtidig foregå indenfor en frivillig organisation, for at kunne opnå støtte i Hjørring Kommune. Frivilligt socialt arbejde kan være både: Lønnet arbejde indenfor frivillige sociale organisationer. En ulønnet frivillig social indsats udenfor frivillige organisationer (f.eks. indenfor rammerne af en boligforening, en idrætsforening, en offentlig institution eller blot en uformel kreds af aktive) puljen og andre former for økonomisk støtte af frivilligt socialt arbejde 18 i Lov om social service pålægger kommunerne at støtte frivilligt socialt arbejde. Hjørring Kommune ønsker at leve op til denne forpligtelse gennem blandt andet en pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde. For at søge om støtte, er der en række krav, der skal overholdes. Økonomisk støtte af frivilligt socialt arbejde 18 i Serviceloven pålægger kommunerne at yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Hjørring Kommune ønsker at leve op til denne forpligtelse gennem blandt andet en 18-pulje og andre former for tilskud. For at søge om tilskud fra 18-puljen er der en række kriterier der skal efterkommes. Formelle krav Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen fastsætter de nærmere Administrative kriterier for 18-puljen Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen fastsætter de nærmere 7

8 krav til ansøgningernes form, til regnskabs-aflæggelse og til af- rapportering blandt andet i henhold til Socialministeriets anbefalinger og krav. kriterier til ansøgningernes form og til aflæggelse af budget. Der skal ansøges ved indsendelse af et ansøgningsskema, som findes på Hjørring Kommunes hjemmeside: Der kan ansøges ved indsendelse af et særligt skema, som fås ved henvendelse til Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen eller i Forsamlingsbygningen. Der kan søges om støtte til: 1. Driftsudgifter 2. Projekter Der vil nødvendigvis skulle prioriteres mellem de mange ansøgninger, og her vil det indgå i vurderingen, om den økonomiske støtte fra Hjørring Kommune er en nødvendig forudsætning for driften eller realiseringen af projektet. Driftstilskud til foreninger m.v. Et driftstilskud er støtte til eksisterende foreningers udgifter til at drive foreningens aktiviteter. Hvis der søges om driftstilskud til en frivillig organisation eller forening, skal det oplyses, hvor mange medlemmer/aktive, der er bosat i Hjørring Kommune. Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet er det vigtigt at forholde sig til, at ansøgningen skal opfylde følgende kriterier: I ansøgningen skal der altid vedlægges eller beskrives budget for det ansøgte tilskud uanset beløbsstørrelse. Ansøger skal have CVR-nummer og være tilmeldt digital post. Der skal udfyldes tilbagemeldingsskema. Denne medsendes af forvaltningen i tilfælde af, at ansøger bevilliges et tilskud. Det sociale formål med aktiviteterne skal være tilstrækkeligt og udfyldende beskrevet i ansøgningen. (Observationspunkt nr. 10). Der kan søges om støtte til: Driftsudgifter Projekter Julehjælp Ansøgerne skal som minimum opfylde ét af følgende tre stedkriterier: Ansøgeren har hjemsted/adresse i Hjørring Kommune Aktiviteterne finder sted i Hjørring Kommune Deltagerne/modtagerne er borgere i Hjørring Kommune 8

9 Støtten gives ud fra en vurdering af, i hvor høj grad organisationens eller foreningens aktiviteter bidrager til opfyldelse af de målsætninger, der er fastlagt i Hjørring Kommunes frivillighedspolitik. Det er derfor vigtigt, at det sociale formål med aktiviteterne er tilstrækkeligt og udfyldende beskrevet i ansøgningen, samt at der er redegjort for, hvordan foreningen vil leve op til Hjørring Kommunes tildelingskriterier, som fremgår af ansøgningsskemaerne. Tilskud til projekter Tilskud til projekter er typisk støtte til engangsarrangementer eller opstart af foreninger. I forbindelse med konkrete projekter, kan der ydes støtte til mindre formelt organiserede ansøgere, f.eks. græsrodsorganiseringer og selvhjælpsgrupper, og der kan ydes støtte til socialt arbejde indenfor organisationer, der ikke har socialt arbejde som hovedformål, f.eks. idrætsforeninger eller boligforeninger. Flere foreninger kan gå sammen om at søge til en aktivitet eller et projekt. I ganske særlige tilfælde, kan der også ydes støtte til enkeltpersoners projekter. Der vil nødvendigvis skulle prioriteres mellem de mange ansøgninger, og her vil det indgå i vurderingen, om den økonomiske støtte fra Hjørring Kommune er en nødvendig forudsætning for driften eller realiseringen af projektet. Tilskud til drift Et driftstilskud er støtte til eksisterende foreningers udgifter til at drive foreningens aktiviteter. Tilskud til drift vedrører bl.a. husleje, kørsel og andre administrative udgifter i forbindelse med de frivilliges arbejde. Der kan ikke søges om støtte til lønninger (Observationspunkt nr. 11). Der kan kun søges om drift en gang årligt. Tilskud til projekter Tilskud til projekter er typisk støtte til enkeltstående arrangementer eller opstart af foreninger. Ansøgerne skal som minimum opfylde et af følgende tre stedkriterier: Ansøgeren har hjemsted/adresse i Hjørring Kommune. Aktiviteterne finder sted i Hjørring Kommune. Projekter vedrører bl.a. tilskud til foredrag, temaarrangementer og diverse øvrige enkeltstående aktiviteter. (Observationspunkt nr. 12). Loft for tilskud til transportudgifter? (Observationspunkt nr. 13). 9

10 Deltagerne/modtagerne er borgere i Hjørring Kommune. Støtten gives ud fra en vurdering af, i hvor høj grad projektets aktiviteter bidrager til opfyldelse af de målsætninger, der er fastlagt i Hjørring Kommunes frivillighedspolitik. Det er derfor vigtigt, at det sociale formål med projektet er tilstrækkeligt og udfyldende beskrevet i ansøgningen, samt at der er redegjort for, hvordan projektet vil leve op til Hjørring Kommunes tildelingskriterier. Der kan ydes 18-støtte til projekter med fokus på frivilligt socialt arbejde inden for organisationer, der ikke har socialt arbejde som hovedformål som f.eks. idrætsforeninger eller boligforeninger. I forbindelse med konkrete projekter, kan der ydes støtte til mindre formelt organiserede ansøgere, f.eks. græsrodsorganiseringer og selvhjælpsgrupper. Flere foreninger kan gå sammen om at søge til en aktivitet eller et projekt. I ganske særlige tilfælde, kan der også ydes støtte til enkeltpersoners projekter. (Observationspunkt nr. 14). Eksempler på formål som kan støttes Blandt de formål som kan få støtte, enten i form af tilskud til enkeltprojekter eller driftsstøtte, kan nævnes: Tilskud til julehjælp Tilskud til julehjælp kan bevilliges en gang årligt. (Observationspunkt nr. 15). Initiativer for syge eller ensomme. Telefonkæder. Rådgivninger. Besøgsvennetjenester. Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis. Ledsageordninger på frivillig basis. Sociale caféer, være- og kontaktsteder. Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende. Krisecentre. Opsøgende arbejde i belastede miljøer. Andre former for støtte Udover 18-puljen kan Hjørring Kommune i særlige tilfælde på anden vis støtte frivillige sociale foreninger, der løfter specielle sociale opgaver. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget uddeler hvert år en frivilligpris, som påskønnelse af det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune. Formålet med frivilligprisen er, at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige til inspiration for andre 10

11 Integration af socialt sårbare børn, unge og voksne i f.eks. idræt eller kulturelt arbejde. Opstart af nye frivillige sociale organisationer. Netværksdannende aktiviteter i lokalsamfundet, som styrker det sociale samvær og forebygger isolation. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget kan forud for en ansøgningsrunde vælge at prioritere særlige målgrupper og arbejdsformer. Ansøgere til 18-puljen kan altid kontakte Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen eller Forsamlingsbygningen for nærmere information og hjælp til udformning af ansøgninger. Andre former for støtte Udover den generelle ordning med tilskud fra 18-puljen kan Hjørring Kommune i særlige tilfælde på anden vis støtte frivillige sociale organisationer, der løfter specielle sociale opgaver. Ansøgningsfrister mv. Ansøgninger på mere end kr. Ansøgningsfristen for driftstilskud på mere end kr. er den 15. oktober (for det kommende år). Ansøgningsfristen for projekter på mere end er den 15. oktober (for det kommende år) og den 15. april (for det indeværende år). Disse fremme det frivillig sociale engagement fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige Frivilligprisen gives til en eller flere personer, en gruppe, en forening eller organisation/institution, der i overensstemmelse med Hjørring Kommunes Frivilligpolitik har ydet en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i det forløbne år. (Observationspunkt nr. 16). Tildelingskriterier For at komme i betragtning til støtte fra 18-puljen, vurderes det i hvor høj grad foreningens aktiviteter bidrager til opfyldelse af de beskrevne målsætninger i Frivilligpolitikken. De ansøgte aktiviteter skal være målrettet borgere, som tilhører lokalsamfundets mest sårbare og udsatte grupper i social- og sundhedsmæssig forstand (Observationspunkt nr. 17). Blandt de formål som kan tildeles støtte enten i form af tilskud til enkeltstående projekter eller drift kan nævnes: Initiativer for syge eller ensomme. Sociale caféer, være- og kontaktsteder. Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende. Krisecentre. Opsøgende arbejde i belastede miljøer. Integration af socialt sårbare børn, unge og voksne i f.eks. idræt eller kulturelt arbejde. 11

12 ansøgninger behandles af Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget. Ansøgninger på kr. eller derunder Ansøgningsfristen for driftstilskud på kr. eller derunder er den 15. oktober (for det kommende år). Ansøgningsfristen for projekter på kr. eller derunder er den 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober (for det indeværende år). Disse ansøgninger behandles, under ansvar overfor Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, af Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. Besøgsvennetjenester. Opstart af nye frivillige sociale organisationer. Foreningens aktiviteter skal være rettet mod lokalsamfundets mest udsatte og sårbare grupper. Eksempler på målgrupper, som kan støttes er: Udsatte børn og unge Ældre (Observationspunkt 18). Kvinder og mænd i krise Borgere med handicap Misbrugere eller tidligere misbrugere Hjemløse Sindslidende Diverse sygdomsgrupper Flygtninge/asylansøgere/indvandrere Ensomme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget kan forud for en tildelingsrunde vælge at prioritere særlige målgrupper og formål. Ansøgningsfrister Driftstilskud uanset beløbsstørrelse: 15. oktober året forud. Driftstilskud søges for et år ad gangen. Støtte til enkeltstående projekter over kr.: 15. oktober året 12

13 forud og 15. april i tildelingsåret. Støtte til enkeltstående projekter op til kr.: 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober i tildelingsåret. Tilskud til julehjælp: 15. september i tildelingsåret. Ansøgninger på over kr. samt tilskud til julehjælp behandles af Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg. Øvrige ansøgninger behandles af forvaltningen under ansvar over for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Hvem kan vejlede? Frivilligcenter Hjørring tilbyder hjælp og vejledning til at udfylde ansøgningen. Ansøgere til 18-puljen kan også altid kontakte Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen i tilfælde af spørgsmål. 13

14 5. Forsamlingsbygningen i Hjørring Forsamlingsbygningen er den centrale serviceinstitution overfor den frivillige verden. Stedet skal bidrage til opfyldelse af frivilligpolitikkens målsætninger gennem: At formidle frivilligt arbejde - finde den rette person til den rette opgave. At vejlede, koordinere og støtte arbejdet i de frivillige organisationer (sker blandt andet ved at fungere som sekretariat for samarbejdsorganisationen "De Frivilliges Samvirke" og ved at administrere frivillig- puljen). At fungere som koordinator, inspirator og sparringspartner for aktivitetsenhederne under sundhedsområdet. At stille lokaler og andre faciliteter til rådighed - eller hjælpe med at finde dem ude i byen. Forsamlingsbygningen ledes af en bestyrelse med repræsentanter for alle dele af det frivillige arbejde for ældre og socialt sårbare grupper. Frivilligformidling i hele kommunen Der lægges stor vægt på, at frivilligformidlingen sker i hele Hjørring Kommune. Derfor vil et mobilt korps, organisatorisk forankret i Forsamlingsbygningen, af aktivitetsmedarbejdere understøtte initiativer og aktiviteter således, at der ikke bare vil være frivilligformidling i de Frivillighedens Huse Aktivitetshuse og -klubber Frivillighedens Huse består af forskellige aktivitetshuse og -klubber i Hjørring Kommune. Aktivitetshusene og -klubberne er et tilbud målrettet alle pensionister og efterlønnere samt til de frivillige sociale foreninger i Hjørring Kommune. Her kan man mødes om kreative, fysiske og sociale aktiviteter. Der er aktivitetshuse og -klubber følgende steder i Hjørring Kommune: Forsamlingsbygningen i Hjørring Lønstrup Aktivitetshus Aktivitetshuset i Markedsgade i Sindal Poulstrup Aktivitetshus Aktivitetsklubben i Cathrinegården Aktivitetsklubben i Bispecentret Aktivitetsklubben i Mosbjerg Ældrecenter Aktivitetsklubben på Nørrebro Aktivitetsklubben på Havgården Aktivitetsklubben på Smedegården Aktivitetsklubben på Havbakken Aktivitetsklubben på Vestergården Flertallet af aktivitetshusene og -klubberne er brugerstyret med egne vedtægter, og den daglige drift vartetages af en brugervalgt bestyrelse i 14

15 største byer, men også i en række af de mindre landsbysamfund. Det mobile korps vil ud fra en iværksættertilgang have til opgave, at Igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og netværksskabende aktiviteter medvirke til, at aktiviteterne bliver selvbærende medvirke til, at de samlede ressourcer koordineres og anvendes optimalt i tilbuddene medvirke til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene indkøbe og sælge aktivitetsmaterialer samarbejde med en kommunal tovholder. I enkelte af klubberne er der ikke bestyrelser, men frivillige kontaktpersoner. Udlån af lokaler Frivillige sociale foreninger omfattet af Servicelovens 18 kan låne lokaler i Forsamlingsbygningen, Aktivitetshuset Lønstrup, Poulstrup Aktivitetshus og Aktivitetsklubben Vestergården. Folkeoplysende foreninger og evt. andre kan på baggrund af konkret vurdering ligeledes anvises til lokalerne, hvis det kan ske uden påvirkning af aktiviteterne i Frivillighedens Huse. Forsamlingsbygningens cafeteria Alle førtidspensionister, pensionister, efterlønsmodtagere og medlemmer af frivillige sociale foreninger i Hjørring Kommune kan benytte sig af Forsamlingsbygningens cafeteria. På alle hverdage tilbyder cafeteriaet salg af diverse mad- og drikkevarer. 15

16 6. Dialog Det er vigtigt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, at der løbende er dialog og kontakt til de frivillige sociale foreninger og organisationer. En gang om året afholdes et dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Forsamlingsbygningen, de frivillige organisationer og andre borgere med interesse for området. Dialogmøderne skal blandt andet debattere målsætninger for 18-puljen, driften af Forsamlingsbygningen og det generelle samarbejde mellem parterne. Debatten på dialogmødet kan indgå i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets prioriteringer ved fordelingen af penge fra 18- puljen. Dialog Det er vigtigt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, at der løbende er dialog og kontakt til de frivillige sociale foreninger og organisationer i Hjørring Kommune. En gang om året afholdes et dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Frivillighedens Huse, de frivillige sociale foreninger og andre borgere med interesse for området. På dialogmøderne skal der blandt andet debatteres målsætninger for 18- puljen og det generelle samarbejde mellem parterne. Drøftelser på dialogmøderne kan indgå i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets prioriteringer ved fordelingen af midler fra 18-puljen. Ved siden af dialogmøderne opfatter Hjørring Kommune også kontakten til De Frivilliges Samvirke som et vigtigt element i sin løbende dialog med den frivillige verden. Ved siden af dialogmøderne opfatter Hjørring Kommune også kontakten til Frivilligcenter Hjørring som et vigtigt element i den løbende dialog med den frivillige sociale verden. De Frivilliges Samvirke De Frivilliges Samvirke er en sammenslutning bestående af størstedelen Frivilligcenter Hjørring Frivilligcenter Hjørring er i regelmæssig kontakt med diverse aktører, 16

17 af de frivillige sociale foreninger og organisationer i Hjørring Kommune. Sammenslutningens hovedformål er: At være i dialog med offentlige instanser om samarbejde og frivilligpolitik. At drøfte det frivillige sociale arbejdes placering i lokalsamfundet. At iværksætte aktiviteter på tværs af foreningerne og organisationerne. herunder de frivillige sociale foreninger og Hjørring Kommune. Frivilligcentret arbejder for på tværs af de forskellige aktører at skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer. Frivilligcenter Hjørring tilbyder bl.a.: (Observationspunkt nr. 19). at koordinere og samordne frivillige initiativer at tilbyde lån af mødelokaler eller faciliteter til frivillige foreninger at servicere frivillige sociale foreninger i form af praktisk hjælp til fx at henvise til kontaktpersoner i kommunen at synliggøre foreningernes tilbud at støtte foreningslivet i forhold til drift og udvikling Revideret juni

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Frivilligpolitik. 1. Hjørring Kommunes frivilligpolitik - et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde. 2.

Frivilligpolitik. 1. Hjørring Kommunes frivilligpolitik - et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde. 2. Frivilligpolitik 1. Hjørring Kommunes frivilligpolitik - et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde Hjørring Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til det

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af 18-midler

Administrationsgrundlag for tildeling af 18-midler Administrationsgrundlag for tildeling af 18-midler TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 18-PULJEN I Servicelovens 18 pålægges kommunen at yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Hjørring Kommune

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde 18-puljen I Servicelovens 18 pålægges kommunen at yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Hjørring Kommune

Læs mere

Varde Kommunes frivillighedspolitik.

Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltnings service og tilbud til kommunens borgere. Derfor betragter

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Frivilligpolitik 2010-2013. Frivilligpolitik 2010-2013

Frivilligpolitik 2010-2013. Frivilligpolitik 2010-2013 Frivilligpolitik 2010-2013 Frivilligpolitik 2010-2013 Indhold: Forord...3 Baggrund...4 Mission...4 Vision...4 Værdier...5 Handlinger...5 Dialogmøder... 5 Indsatsområder... 6 Initiativpris... 6 18-midler...

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

18 ANSØGNINGSSKEMA FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

18 ANSØGNINGSSKEMA FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Ansøgningsfrister Driftstilskud uanset beløbsstørrelse: 15. oktober året forud. Støtte til enkeltstående projekter over 10.000 : 15. oktober året forud og 15. april i tildelingsåret. Støtte til enkeltstående

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 24.09.2018 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 Helge Larsen, Formand for Sundhedsudvalget Frivillighedspolitikken

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 25.09.2019 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 Støtte og opbakning til det frivillige sociale

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015. Sidst revideret marts 2018 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Afsnit III: Kommunernes samspil med frivillige sociale organisationer og foreninger

Afsnit III: Kommunernes samspil med frivillige sociale organisationer og foreninger Uddrag af Vejledning nr. 7 til serviceloven, Nr. 98 af 5. december 2006 Socialministeriet: Afsnit III: Kommunernes samspil med frivillige sociale organisationer og foreninger Formål mv. 122. Formålet med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen 1 Integrationsrådet Rådet er positivt stemt overfor målsætningerne i politikken og håber, at den vil være med til at sikre, at foreningsliv og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune FORMÅLSERKLÆRING Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 samt Vejledning om det frivillige område efter serviceloven

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens 18.

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens 18. Initialer: bhh Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2019-14252 Oprettet: 9. januar 2019 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde jf.. Principper og holdninger bag frivillighedspolitikken. Styrken

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Frivillighedspolitik Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Frivillighedspolitik - vision 7 1 - Midler 9 2 - Samarbejde 11 3 - Tilskudsregler

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Frivillighedspolitik For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Indhold Forord... 3 Værdigrundlag... 4 Definition... 6 Målgruppen... 7 Målsætninger... 8 Særlige

Læs mere

Støtte til. og meget meget mere

Støtte til. og meget meget mere Støtte til Besøgstjenester Rådgivningstjenester Frivilligcentre Kontaktsteder Frivillige ledsagerordninger Selvhjælpsgrupper Aflastningsgrupper Sociale caféer eller aktiviteter Krisecentre Væresteder Samværsaktiviteter

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Notat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde

Notat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde Tekst markeret med blå - Nuværende rammebetingelser for 2019 Tekst markeret med rød - En evaluering af 18 puljen fra 2017-2019 Tekst markeret med grøn - Forslag til drøftelse for justering gældende fra

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Retningslinjer for Brugerbetaling Åbne Center Aktiviteter på ældrecentre i Syddjurs kommune

Retningslinjer for Brugerbetaling Åbne Center Aktiviteter på ældrecentre i Syddjurs kommune 1 of 10 Indstilling til SÆ udvalget vedr. brugerbetaling til åbne centeraktiviteter drevet af frivillige juli 2015 Indledning Hermed fremsendes oplæg til SÆ udvalget. Deltagelse i de brugerstyrede aktiviteter

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Ansøgning om tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter 79 i serviceloven

Ansøgning om tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter 79 i serviceloven Ansøgning om tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter 79 i serviceloven Læs de nye retningslinjer for tilskud her inden du søger. Hvis du vil sende skemaet pr. e-mail, skal du først

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2016 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

VELKOMMEN - INFORMATIONSMØDE TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE ( 18-MIDLERNE) Torsdag den 6. september 2018

VELKOMMEN - INFORMATIONSMØDE TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE ( 18-MIDLERNE) Torsdag den 6. september 2018 VELKOMMEN - INFORMATIONSMØDE TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE ( 18-MIDLERNE) Torsdag den 6. september 2018 PROGRAM Baggrund Retningslinjer Hvad lægger vi vægt på Ansøgningsskema Hovedpuljen og Udviklingspuljen

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere