Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1

2 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 8 procent af tiden det seneste år. Indeks jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 Langtidsledighed - indeks jan 21=1 Sorø Hovedstaden-Sjælland aug-11 jul-11 jun-11 maj-11 apr-11 mar-11 feb-11 jan-11 dec-1 nov-1 okt-1 sep-1 aug-1 jul-1 jun-1 maj-1 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Ungeledighed og stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal vendes I forhold til klyngen er ungeledighed vokset mere i Sorø 6% er match 2-3 ledige Indeks - unge på kontanthjælp (jan 29=1) Klyngen Sorø mar-11 feb-11 jan-11 dec-1 nov-1 okt-1 sep-1 aug-1 jul-1 jun-1 maj-1 apr-1 mar-1 feb-1 jan-1 dec-9 nov-9 okt-9 sep-9 aug-9 jul-9 jun-9 maj-9 apr-9 mar-9 feb-9 jan-9 2

3 Centrale udfordringer Kortere sygedagpengeforløb Udviklingen i sager over 52 uger skal vendes og andelen skal ned 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Sygedagpenge - lange sager som andel af alle sager 24% 25% 22% 21% 21% 22% 23% 21% 21% 2% 19% 2% 2% 19% 18% 18% 18% 5% 7% 7% 8% 7% 9% 8% 9% 1% 9% 1% 8% 8% 8% 7% 5% 4% jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul-1 aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj Sorø Over 52 uger Hovedstaden- Sjælland uger Sorø uger Hovedstaden- Sjælland Over 52 uger Der skal effekt af det vi gør 26 % i job ét halvt år efter aktivering. Det kan gøres bedre. Vi skal have flere virksomheder med Selvforsørgelse i de efterfølgende 6 mdr. efter et endt aktivering i Sorø Kommune jobklare ledige Procent Vejl. og opkval. (N=348) 24 Privat løntilskud (N=23) 37 Offentlig løntilskud (N=68) Virksomhedspraktik (N=6) Tilbud i alt (N=52) Procent

4 De gode forudsætninger Vi får færre førtidspensionister Aktivering via vejledning og afklaring reduceres og virksomhedsrettede tilbud øges Førtidspersonister - fuldtidspersoner Aktivering - alle ydelser Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner 6 Vejledning og opkvalificering Voksenelever fra ledighed 5 Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud dec-11 nov-11 okt-11 sep-11 aug-11 jul-11 jun-11 maj-11 apr-11 mar-11 feb-11 jan-11 dec-1 nov-1 okt-1 sep-1 aug-1 jul-1 jun-1 maj-1 apr-1 mar-1 feb-1 jan-1 dec-11 nov-11 okt-11 sep-11 aug-11 jul-11 jun-11 maj-11 apr-11 mar-11 feb-11 jan-11 dec-1 nov-1 okt-1 sep-1 aug-1 jul-1 jun-1 maj-1 apr-1 mar-1 feb-1 jan-1 dec-9 nov-9 okt-9 sep-9 aug-9 jul-9 jun-9 maj-9 apr-9 mar-9 feb-9 jan-9 Tidlig indsats samtale kontanthjælp Vi har øget andelen af borgere der får en samtale inden for 1 uge fra 1 til 5 % siden sep. 21 via visitation 1 Rettidighed jobsamtaler Vi har en høj rettidighed på jobsamtaler og aktivering Rettidighed - jobsamtaler 9 8 Inden for 1 måned Andel Inden for 1 uge Pct Forsikerede - jobsamtaler Kontant- og starthjælp - jobsamtaler jan-1 mar-1 maj-1 jul-1 sep-1 nov-1 Første dag maj-11 mar-11 jan-11 jul-11 sep-11 nov-11 1 aug-1 sep-1 okt-1 nov-1 dec-1 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun Rettidighed af jobsamtaler (Økonomi) jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Færre førtidspensionister I december 29 var der 1.51 personer på førtidspension i Sorø Kommune. I december 21 var antallet af fuldtidspersoner på førtidspension faldet til svarende til et fald på 2,5 % (38 personer). Frem til april 211 er antallet yderligere faldet til Tilsvarende er tilgangen til førtidspension faldet fra 79 i 29 til 59 i 21 [1]. Virksomhedsrettet indsats Der er belæg for at de virksomhedsrettede tilbud har størst effekt, og Jobcenter Sorø vil derfor have fokus på de virksomhedsrettede tilbud og på at finde de gode virksomhedspraktikker. Jobcenter Sorø har haft stor effekt af virksomhedsrettede tilbud i forhold til ledige i matchgruppe 2, og vil fremadrettet gøre en indsats for at overføre succesen til modtagerne af a-dagpenge. Jobcenter Sorø styrker samtidig indsatsen for at opfylde kvoten for offentlige løntilskudsstillinger og der er etableret et godt samarbejde herom med de faglige organisationer. For at sikre en grundig og effektiv opfølgning i forhold til virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger, afholder Jobcenter Sorø opfølgningsmøde med samtlige borgere i offentlige løntilskudsstillinger hver 3. måned. Dette vil Jobcenter Sorø videreføre, eventuelt kombineret med et tilbud om jobklub for ledige i løntilskud (inspireret af de i 21 etablerede virksomhedscentre). [1] Jobindsats.dk/ministermålene 4

5 Målområde 1: Hurtigst mulig i arbejde eller uddannelse (Arbejdskraftreserven) Ledige skal hurtigt i arbejde eller uddannelse, og blive der. Der var i dec personer i arbejdskraftreserven og der ventes aktuelt 64 i dec Konjunkturerne ventes at være uændret, mens udslag af 2-års dagpengeperiode; ommatchning af 25 borgere fra match 1-kategori til match 2 (er ikke omfattet af arbejdskraftreserven)* og resultater af indsats nedenfor giver en reduktion på 9 personer. Jan Feb MÅL: 55 personer i arbejdskraftreserven dec. 212 (fald på 11%) Mar Apr Maj Resultater Jun Jul Aug Sep Okt Noc Dec Fortsat Nye Indsatser - Visitationsenhed (tidlig indsats) - Månedlig styring med fokus på effekt - Straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere - Frivilligt tilbud om støtte til jobsøgning for forsikrede ledige efter 1½ mdr. - Øge andelen af virksomhedsrettet aktivering - Bonusordninger på tilbud for praktik, løntilskud, job og uddannelse for anden aktør/private tilbud Samarbejde med fagbevægelse og virksomheder om at udvikle flere private virksomhedspraktikker og løntilskudsjob med fokus på selvforsørgelse for match 1-2 og forsikrede Bekæmpe langtidsledighed Alle forsikrede ledige indkaldes til orientering om 2 års periode. Herefter Individuel jobsøgningsstøtte kombineret med praktik og løntilskud Opkvalificering Samarbejde med fagbevægelse, a-kasser og virksomheder om jobrotation og opkvalificering, herunder ansøgning med BHRS ift. tværkommunalt projekt Den gode samtale Udvikling af fælles viden om den gode samtale. Praktisering af den gode samtale. Udviklingsprojekt med udgangspunkt i erfaringer. * Jf. analysegennemgang af 25 kontanthjælpssager i samarbejde med BRHS. Forudsætninger: I december 21 var der 614 personer i arbejdskraftreserven. Udviklingen i 211 har været negativ og i juli måned lå vi i Jobcenter Sorø 26 personer over sidste års niveau. Alt andet lige vil dette betyde et niveau på 64 personer i december 211. Følgende er taget i betragtning ved målsætningen for ministermålområde 1: Den aktuelle prognose for ledigheden en -vækst. Altså ingen effekt heraf. 2 års dagpengeregel træder i kraft sommeren 212 og ventes at give en reduktion af arbejdskraftreserven på 25 borgere Ommatchning som følge af matchanalyse af borgere fra match 1 til 2 giver en yderligere reduktion på 25 personer Effekt af indsats indregnes som 4 personer Nettoresultat (64 personer ( )) = 55 personer [2] Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i Sorø Kommune af 7. juni 211, BRSH. [3] Jobindsats.dk/ministerens mål. 5

6 Målområde 2: Borgerne skal blive på arbejdsmarkedet (færre permanent forsørgede) MÅL: tilgang på maximalt 84 tilkendelser i 212 Vi er lykkes med at fastholde flere på arbejdsmarkedet. Det kan ses ved at tilgangen til førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob faldt fra 18 i 29 til 84 i 21. I 211 er den gode udvikling fortsat og den skal fastholdes. Resultater Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Noc Dec Fortsat - Handicapnøgleperson - Generel vejledning om særlige ordninger (f.eks. om personlig assistance og støtteperson) - Virksomhedscentre Arbejdsfastholdelse under????? sygedagpenge-forløb Nye Indsatser En hurtig arbejdsgang der sikrer kontakt mellem sygemeldte og virksomheder i det tidligere sygedagpengeforløb Bevægeapparatslidelser samarbejde med sundhedscenter Tidlig udredning og træning i samarbejde med sundhedscenter Sociale mentorer Knytte sociale mentorer på flere match 2 unge og voksne med fokus på en helhedsorienteret kurs mod job eller uddannelse Fælles aktiv holdning til psykiske lidelser Arbejdet med borgere med psykiske lidelser kræver en aktiv tilgang. Indsatsen omfatter arbejde med sagsbehandleres, a- kasser og lægers holdning til psykiske lidelser Forudsætninger: Tilgangen til permanente ydelser er i perioden december 29 til 21 faldet fra 18 til 84 fuldtidspersoner. Dette svarer til en udvikling på -22 %. [4] I samme perioden har udviklingen i Østdanmark været på -1,8 %. [5] Ankestyrelsen har efter sin praksisundersøgelses på området konstateret, at der ikke kan konstateres fejl i tilkendelsessagsbehandlingen i Sorø, og at der er tale om: et usædvanligt flot og grundigt stykke sagsarbejde. Alligevel er antallet af tilkendelser af førtidspension, flexjob og ledighedsydelse faldet fra 19 i 29 til 84 i 21. Denne gode udvikling vil Sorø Jobcenters fastholde i 212. Det forventes at den reducerede tilgang kan opretholdes gennem de indsatser der er nævnt ovenfor. [4] Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauerne for ministermålene i 212 Sorø Kommune af 7. juni 211, BRHS [5] Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauerne for ministermålene i 212 Sorø Kommune af 6. april 211, BRHS 6

7 Målområde 3: Unge skal i uddannelse og arbejde MÅL: mindre end 446 unge på offentlig forsørgelse i dec. 212 (fald på 4 %) I dec. 29 var der 41 unge på offentlig forsørgelse, i og i marts 211 ligger vi næsten 1 % højere end samme måned året før. Vi kan frygte at vi dec. 211 ender på 5 unge på offentlig forsørgelse (2 % over målet). Vi skal have vendt udviklingen! Jan Feb Mar Apr Maj Resultater Jun Jul Aug Sep Okt Noc Dec Fortsat Nye Indsatser -Samlet ungeenhed -Anvendelse af PAS-test -Konkurrenceudsættelse af egne tilbud -Bonussystem for private tilbud for at få unge i uddannelse, som de gennemfører i mindst 4 mdr. -Straksaktivering Sociale mentorer Se Se målområde ovenfor 2 Bryd arven Langsigtet indsats og og gevinst bryde arven for for børn af af førtidspensionister og og borgere på på langvarig kontakthjælp ved indsats i 7. i 7. klasse Fra STU til EGU til Arbejde Nye forløb med fokus på at få gennemført EGU i stedet for STU (hvor det kan lade sig gøre) med efterfølgende jobplan - for unge fra 14 år Flere i uddannelse via test af læringsstil Test af læringsstil som forberedelse til studiestart og samarbejde med uddannelsesinstitu tionen herom Det forventede fald på ca. 4 % i forhold til december 21, svarende til et fald på mere end 1 % i forhold til december 211, baseres alene på en forventning om at indsatsen bærer frugt. Konjunkturudviklingen ventes således ikke at give positivt udslag. 7

8 Målområde 4: Flere indvandrerne og efterkommere i job MÅL: 165 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i dec. 212 (fald på 6,25 % fra dec. 21-niveau) I dec. 29 var der 164 ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse og i dec Frem til april 211 har det været et mindre fald til 173 ledige. Målet er et yderligere fald til 165 personer i dec. 212 Jan Feb Mar Apr Maj Resultater Jun Jul Aug Sep Okt Noc Dec Fortsat Nye Indsatser Nye Indsatser Murstensløs integrationsenhed mellem jobcenter og social service Tæt samarbejde med koordinering på alle nye sager Forudsætninger: På dette område gælder det for Jobcenter Sorø, at målgruppen er beskeden. Dette betyder dog ikke, at Jobcenter Sorø ikke har god grund til at have fokus på området. Udviklingen fra december 29 til samme måned i 21 har nemlig som fra 28 til 29 været negativ. Således er antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget fra 165 til 176 svarende til en stigning på 7,3 %.[6] Udviklingen i Østdanmark har i samme periode været på 7, %.[7] Dog ses en svag positiv udvikling i Sorø fra dec. 21 (176 ledige) til april 211 (173 ledige) [8]. Denne udvikling ønsker Jobcenter Sorø at styrke, særligt via en helhedsorienteret og koordinerende indsats mellem Jobcentret og Social Service. Jobcenter Sorøs mål for området er mere ambitiøst end det af Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & sjælland fremsatte mål for 212, der er baseret på en teknisk fremskrivning justeret i forhold til den forventede konjunkturudvikling. Det vil dog have stor betydning for opfyldelse af målet, hvorvidt konjunkturudviklingen fortsætter som forventet eller ej, idet en stor andel af ledige ikke-vestlige udlændinge er på kontanthjælp samt a-dagpenge. [6] Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i Sorø Kommune. BHRS, 7. juni 211. [7] Justeret teknisk fremskrivning af ministermålene i Østdanmark for 212 BHRS, 14. juni 211. [8] Jobindsats.dk/ministermålene 8

9 Anden aktør Andre aktører i Sorø Jobcenter 5 Antal fuldtidspersoner maj-11 apr-11 mar-11 feb-11 jan-11 dec-1 nov-1 okt-1 sep-1 aug-1 jul-1 jun-1 maj-1 apr-1 mar-1 feb-1 jan-1 Formålet med brugen af andre aktører i Sorø Jobcenter er primært at håndtere sæsonudsving og at konkurrenceudsætte egen indsats Tilsynet er skærpet og systematiseret i 211 og vil fortsætte i 212 Sorø Jobcenter vil undersøge, om vi får nok for pengene 9

10 Budget 212 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats i 212 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Opr. Budget 211 Kor. Budget 211* Budget 212* mio. kr. * mio. kr. * Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto , gruppering 1-1), 4,5, 1.25, 3.6, Vedr. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 212 Tal vedr. budget 212 er de foreløbige budgettal. Endelig forslag til budget 212 foreligger primo uge 26, 211 og justeres herefter i Beskæftigelsesplanen 212. Budgettet revideres igen ved budgetvedtagelsen, såfremt der kommer ændringer. 1

11 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats i 212 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Opr. Budget 211 Kor. Budget 211 Budget 212 mio. kr. * mio. kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Udgifter (konto samt ) 25, 32,1 32,1 225, 26, 26, , , , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) 24, 27,2 27,2 2, 26, 26, , , , Revalidering Udgifter (konto ) 26, 31,7 31,7 13, 15, 15, , , , Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) 58, 51,3 51,3 3, 28, 28, , , , Sygedagpenge Udgifter (konto ) 63, 63,4 62,9 32, 32, 32, , , , Mentorordning Udgifter (konto og 17),2,2,2 11

12 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats i 212 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Opr. Budget 211 Kor. Budget 211 Budget 212 Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ), 21,5 21,5 35, 35, , , Dagpenge i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ), 21,5 21,5 175, 35, , , Dagpenge i passive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ), 16,2, 175, , Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 1 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (gruppering ),,, Uddannelsesydelse, 7 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ),,, 12

13 Den aktive beskæftigelsesindsats i 212 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 12-15) Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 16) Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering 13-14) Jobrotation Udgifter (konto , gruppering 16-17) Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 5) Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 6) Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering 7-8) Kor. udget 211 4, ,5 3, Budget 212 4, ,5 3,

14 Hovedkonto 6. Administration mv. Budget 211 Budget 212 mio. kr. * mio. kr. * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) 14,3 13,6 LAB = Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 5 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. 14

15 Tillæg 1 Samlet oversigt over målene i Jobcenter Sorøs Beskæftigelsesplan 212 Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Der var i dec personer i arbejdskraftreserven og der ventes aktuelt 64 i dec Konjunkturerne ventes at være uændret, mens udslag af 2-års dagpengeperiode; ommatchning af 25 borgere fra match 1-kategori til match 2 (er ikke omfattet af arbejdskraftreserven) og resultater af aktuelle indsatser giver en reduktion på 9 personer. Målet for ministermålområde 1 er 55 personer i arbejdskraftreserven dec svarende til et fald på 11% i forhold til december 21. Borgere skal blive på arbejdsmarkedet færre mennesker på offentlig forsørgelse. Vi er lykkes med at fastholde flere på arbejdsmarkedet. Det kan ses ved at tilgangen til førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob faldt fra 18 i 29 til 84 i 21. I 211 er den gode udvikling fortsat og den skal fastholdes. Målet for ministermålområde 2 er en maksimal tilgang på 84 tilkendelser i 212 Unge skal i uddannelse eller job. I dec. 29 var der 41 unge på offentlig forsørgelse, i og i marts 211 lå vi næsten 1% højere end samme måned året før. Vi kan frygte at vi dec. 211 ender på 5 unge på offentlig forsørgelse (2% over målet). Vi skal have vendt udviklingen! Målet for ministermålområde 3 er at der i dec. 212 er mindre end 446 unge på offentlig forsørgelse - svarende til et fald på 4 % i forhold til december 21. Flere indvandrere og efterkommere skal i job. I dec. 29 var der 164 ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse og i dec Frem til april 211 har det været et mindre fald til 173 ledige. Målet er et yderligere fald til 165 personer i dec svarende til et fald 6,25 % i forhold til december 21. Jobcenter Sorø vil desuden gøre en særlig indsats for at: - Øge antallet af virksomhedsrettede tilbud til de ledige og få flere virksomheder med i indsatsen. - Bekæmpe langtidsledigheden - Vende stigningen af sygedagpengesager over 52 uger 15

16 Tillæg 2 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for virksomhedsrettede initiativer i 212 Det Lokale Beskæftigelsesråd (herefter LBR) skal årligt fastlægge en plan for, hvilke initiativer rådet påtænker at gennemføre med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen er således også en beskrivelse af, hvordan rådets midler tænkes anvendt og prioriteret, og indgår i jobcentrets overordnede beskæftigelsesplan. Rammer for anvendelse af LBR s midler Efter lovgrundlaget kan LBR-midlerne anvendes til: - at udvikle og understøtte virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud - at udvikle nye tilbud til personer med begrænset arbejdsevne eller som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet - at opkvalificere og efteruddanne medarbejdere - at gennemføre evaluering og formidling. Beskæftigelsesministeriet har i forlængelse heraf udmeldt følgende indsatsområde for anvendelse af midlerne i 212: Det er vigtigt, at de lokale beskæftigelsesråd understøtter kommunerne og jobcentrene i at fastholde den aktive linje i beskæftigelses indsatsen over for især de udsatte unge, så flere unge kan få en aktiv og virksomhedsrettet indsats, f.x. med mentorer, der kan bringe de ledige udsatte unge i job. Det er din sammenhæng vigtigt, at LBR fortsat medvirker til, at sætte fokus på at udvikle jobcentrenes dialog og kontakt med virksomhederne Bevilling for 212 Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en bevilling til LBR Sorø for året 212 på kr. Dette er under forudsætning af finanslovens vedtagelse. Der er dog uofficielt udmeldt, at den foreløbigt udmeldte bevilling beskæres med 44 %. Hermed vil bevillingen for 212 til LBR Sorø være på kr. Den endelige udmelding vedr. bevillingen til LBR foreligger ifølge styrelsen primo januar 212. Til bevillingen skal lægges en overførsel af restmidler fra 211, idet reglerne tillader, at op til 25 % af årets bevilling overføres til det kommende år. Fra budgetåret 211 kan der overføres i størrelsesorden kr. til 212. I det LBR Sorø har disponeret over midler i 212 i forbindelse med to konkrete projekter, vil der være betydeligt færre midler til disponering for 212 end i de tidligere år. Dette skal tages med i betragtning i forhold til LBR s virksomhedsrettede arbejde i

17 Tillæg 2 Fokusområder i LBR s virksomhedsrettede plan for 212 Følgende initiativer og aktiviteter foreslås af LBR og støtter op om beskæftigelsesplanens mål. De skal samtidigt ses som et supplement til den indsats, der ydes af Jobcenter Sorø. Det helt centrale fokus for LBR s virke i 212 er de unge ledige. Fokusset er rettet mod de udsatte unge der udover ledighed også har andre problematikker, men må også rettes mod de unge som pga. lavkonjunkturen har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet. På ungeområdet foreslås følgende: 1) Et øget fokus på frafaldsårsager og fastholdelse af de unge i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne (vedr. praktik) 2) Tiltag der omfattet udvidet samarbejde mellem Jobcentret, virksomheder og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) foreslås, således at rådgivningen af de unge hænger bedst muligt sammen med den lokale og regionale kompetencebehovsprofil 3) LBR Sorø anbefaler et stærkt samarbejde med de lokale produktionsskoler, som til dagligt rummer mange af de unge som har forskelligartede barrierer over for umiddelbart at indgå i uddannelse og job. 4) LBR støtter at tiltag der vedrører unge har et tæt erhvervsmæssigt sigte og gerne baserer sig på virskomhedscenterprincipper og brug af mentorer 5) Indsatserne bør følges og løbende tilpasses de lokale rammer, udfordringer og målgrupper samt koordineres indbyrdes. LBR Sorø anser også opkvalificering og (efter)uddannelse af arbejdsmarkedets svageste, herunder langtidsledige ufaglærte, unge uden uddannelse og sygemeldte med vanskelige problematikker som et vigtigt fokusområde. Jobrotation er her et væsentligt værktøj, som aktivt kan understøtte opkvalificering af såvel ledige som beskæftigede og dermed bidrage til en højnelse af det generelle kompetenceniveau på flere planer. Samarbejder om ovennævnte typer over kommunegrænsen, herunder med andre LBR bør prioriteres, idet da arbejdsmarkedet ikke ophører ved kommunegrænsen. LBR Sorø vægter derfor at indsatser løftes koordineret og med mellemkommunale/regional mål for sigte. Ad. 1) Mange unge optages på en ungdomsuddannelse. Men der er langt til en 95 %-målsætning, blandt andet fordi frafaldet på uddannelserne er stort. Et øget fokus på frafaldsårsager og fastholdelse af de unge i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne (vedr. praktik) anbefales. Ad. 2) Langtidsprognosen for Sorø, og som sådan hele Sjælland, viser at vi i fremtiden står med et overskud af ufaglært arbejdskraft samtidig med at analyser viser at virksomheder og offentlige institutioner Region Sjælland i 22 vil have et øget behov for personer med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Der er vigtigt at behovet for arbejdskraft matcher de uddannelser de unge erhverver sig. Tiltag der omfattet udvidet samarbejde mellem Jobcentret, virksomheder og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) foreslås, således at rådgivningen af de unge hænger bedst muligt sammen med den lokale og regionale kompetencebehovsprofil. Ad. 3) LBR Sorø anbefaler et stærkt samarbejde med de lokale produktionsskoler, som til dagligt rummer mange af de unge som har forskelligartede barrierer over for umiddelbart at indgå i uddannelse og job. Produktionsskolerne har en vigtig rolle i at forberede unge til videregående uddannelse, og er i den sammenhæng en nøgleaktør til at mindske det fremtidige gab mellem uddannelsesudbud og -efterspørgsel på arbejdsmarkedet. LBR Sorø ser endvidere med stor interesse på den annoncerede flex-uddannelse. Ad. 4) LBR støtter at tiltag der vedrører unge har et tæt erhvervsmæssigt sigte og gerne baserer sig på virksomhedscenterprincipper og brug af mentorer, således at aktiviteterne har den maksimale effekt overfor unge med begrænset eller truet tilknytning til arbejdsmarkedet Ad. 5) Idet udfordringerne på ungeområdet er store, har de unge med særlige udfordringer i relation til job og uddannelse haft Jobcentrets og LBR s opmærksomhed i længere tid. Det er væsentligt, at de igangsatte og fremtidige indsatser har størst mulig effekt. Indsatserne bør derfor følges og løbende tilpasses de lokale rammer, udfordringer og målgrupper samt koordineres indbyrdes. 17

18 Supplerende materiale Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 3/7/29 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 89 af 18/9/29 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47: Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelses-råd: lokale_beskraad5.pdf Arbejdsmarkedsstyrelsens pjece Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksom-heder : Besæftigelsesministeriets Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15/6/21 om ansvaret for og sty-ringen af den aktive beskæftigelsespolitik: Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 212 kan findes på: Beskæftigelsesregionernes analyserapporter og kontrakter for 212 mv. vil kunne hentes: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 15. december 29 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse: 18

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Mål for 2014... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål... 3 2.2 Lokale mål... 4 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål

Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål Mål i? ikke tidsmæssige del tidsmæssige En udfordring i er at begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

UDKAST 7. juni 2010. Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Roskilde

UDKAST 7. juni 2010. Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Roskilde UDKAST 7. juni 2010. Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Roskilde Tilrettet med bemærkninger fra BIU, BRHS og LBR. Budget 2011 er tilrettet efter budgetseminar d. 24. september 2010. Indledning Lavkonjunkturen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Særlige lokale mål...4 Kapitel 2... 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere