Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal"

Transkript

1 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk medmindre andet er anført. Tallene i jobindsats.dk er levende dvs. tallene bliver opdateret bagud, hvis der sker ændringer i indberetningerne. Hvis der sker ændringer i nulpunkterne for 2011 bliver målene for justeret tilsvarende. ingernes opdateringsfrekvens er afhængig af jobindsats.dk og derfor vil målene afrapporteres med de senest opdaterede og tilgængelige tal. Det gælder særligt for mål 1, da der ikke er nye data tilgængelige siden afrapporteringen på 2. kvartal. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Forudsætninger ene i Beskæftigelsesplan blev fastlagt i foråret På det tidspunkt forventede BRHS og Økonomi- og Indenrigsministeriet, at ledigheden ville falde med 3,9 pct. fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal. Efterfølgende er forventningerne til ledighed i blevet justeret flere gange, senest i marts, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose viser et fald i ledigheden på 1 pct. ved udgangen af. Det har betydning for mål 3 om færre langtidsledige, som på regionalt plan fastsættes til et fald i langtidsledighed på 11 pct. fra dec til dec.. et om uddannelsesgrad er ligeledes blevet justeret i marts. En justering af data for 2011 gjorde at uddannelsesgraden dec faldt til 20 pct. Derudover har der for 2012 været registreret en faldende tendens, og forventningen om en stigning på 6 pct. er blevet reguleret til 4 pct. Det justerede regionale mål er, at uddannelsesgraden i dec. skal være på 24 pct. svarende til en stigning på 4 pct. fra dec Det kommer ikke til at betyde noget for målfastsættelsen for uddannelsesgraden i Hvidovre. ene i Beskæftigelsesplan skal indfries i en periode med forholdsvis høj ledighed. Det relative høje ledighedsniveau skyldes i høj grad udefrakommende faktorer som finansiel og økonomisk krise mv. Den lokale beskæftigelsesindsats skal i denne periode motivere ledige til at opkvalificere sig gennem uddannelse og virksomhedsrettet aktivering, hvor jobcentret har en vigtig rolle i at motivere til rummelighed hos lokale virksomheder. Jobcentret kan ligeledes sikre en hurtig og præcis job- og arbejdskraftformidling. Endvidere har jobcentret fokus på, at ledige kommer med i jobomsætningen. Figuroversigt Figur 1: Uddannelsesgrad (ministermål)... 3 Figur 2: Tilgang til førtidspension (ministermål)... 4 Figur 3: Antal langtidsledige (ministermål)... 5 Figur 4.1: Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats... 7 Figur 4.2: Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats... 7 Figur 5: Aktiveringsgrad fordelt på ydelser i Jobcenter Hvidovre... 9 Figur 6: Langvarige sygedagpengesager Figur 7: Andel virksomhedsnære redskaber fordelt efter ydelse

2 1: Unge i uddannelse 1 jan-apr 2011 jan-apr jan-dec Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i (år til dato) være på 21,3 pct., svarende til en stigning på 1,0 pct.-point fra 2011 til - Stigning på 0,2 pct. point Stigning på 1,0 pct. point 11 % 11,2 % 21,3 % Bemærk: For mål 1 har der ikke været opdaterede data tilgængelige på jobindsats.dk siden afrapporteringen på 2. kvartal. Data, figurer og forklaringer er derfor identiske med den forrige afrapportering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at det af tekniske årsager ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen. Der vil blive etableret en ny måling, der kan anvendes til løbende opfølgning på målet fra Der vil ikke komme opdateret data på dette mål for resten af. opfyldelse Jobcenter Hvidovre opfyldte i april 1 ikke målet om en stigning på 1,0 pct. point januar til. Sammenlignet med samme periode i 2011, har uddannelsesgraden i januar til april været på 11,2 pct. mod 11 pct. i 2011, hvilket er en stigning på 0,2 pct. point. Uddannelsesgraden angiver andel af perioden, som unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse har været i uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb. Andelen af unge ledige i uddannelse udgjorde fra januar til april 11,2 pct. i Jobcenter Hvidovre, hvilket er 2,0 pct. point højere end gennemsnittet for klyngen i samme periode. Figur 1 viser udviklingen i uddannelsesgrad siden 2011 sammenholdt med klyngen og målet for. 1 Jf. seneste tilgængelige tal fra jobindsats.dk 2 Virksomheder der både har dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i praktik eller løntilskud indgår kun én gang i statistikken 2

3 Figur 1: Uddannelsesgrad (ministermål) Jan-jun 11 13,2 12,2 Uddannelsesgrad (ministermål) Jan-dec 11 20,3 19,4 Jan-jun 12 17,6 14,5 Jan-dec 12 24,7 20,3 21 Jan-apr 13 11,2 9,2 jandec 13 Hvidovre Gnst. for hele klyngen 0 Figuren er opgjort efter år-til-dato hvilket betyder, at den naturligt har en stigende kurve frem til i hvert år, hvorefter den falder igen i januar. Fra januar til april år-til-dato, er uddannelsesgraden løbende steget med 3,2 pct. point, hvor den fra januar til april 2011 år-til-dato steg med 4,2 pct. point. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen for samme periode i var også en stigning på 3,2 pct. point. Det fremgår af figur 1, at Jobcenter Hvidovre nåede over målet for i 2012, hvor uddannelse år-til-dato var 24,7 pct. point, hvilket var 4,4 pct. højere end gennemsnittet for klyngen. 2: Færre på førtidspension 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i (rullende år) svarende til et fald på 74 pct. fra 2011 til dec 2011 dec. - Fald på 59 % Fald på 74 % 231 personer 94 personer (fald på 137 personer) 60 personer opfyldelse Jobcenter Hvidovre levede ikke op til målet om at begrænse tilgangen til førtidspension med 74 pct. I var tilgangen til førtidspension i det fortløbende år på 94 personer, hvilket svarer til et fald på 137 personer siden 2011 eller svarende til et fald på 59 pct. Figur 2 viser tilgangen til førtidspension det seneste år fra januar 2011 til sammenholdt med gennemsnittet for klyngen og målet. Generelt set har tilgangen været faldende gennem 2012 og, fra 231 i 2011 til 94 i. Fra 2012 til marts steg tilgangen kortvarigt med 23 personer, hvorefter tilgangen blev faldende igen. Stigningen kan have en sammenhæng med et øget antal ansøgninger om førtidspension pga. kendskab til den kommende reform på området ved årsskiftet. Tilgangen til førtidspension er lavere i Hvidovre end gennemsnittet af klyngen. 3

4 Figur 2: Tilgang til førtidspension (ministermål) mar Tilgangen til førtidspension det seneste år (ministermål) dec mar dec mar jul dec dec Hvidovre Gnst. for hele klyngen 0 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 3: Langtidsledighed begrænses 3 Antallet af langtidsledige, dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 368 personer (antal personer) i *, svarende til et fald på 11 pct. fra 2011 til dec Fald på 11 % 413 personer 369 personer (fald på 44 personer) dec. Fald på 11 % 368 personer opfyldelse Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jobcenter Hvidovre er faldet med 44 personer fra 2011 til, svarende til et fald på 11 pct. I 2011 var der 413 langtidsledige. Dette antal er faldet til 369 personer i. et om et fald på 11 pct. er opfyldt, selvom antallet af personer ikke er. Figur 3 viser udviklingen i antallet af langtidsledige sammenholdt med målet og gennemsnittet for klyngen. Antallet af langtidsledige har været faldende gennem hele fra 415 personer i 2012 til 369 personer i. Hvidovre har et bedre niveau end gennemsnittet af klyngen, der i havde 482 langtidsledige personer. 4

5 Figur 3: Antal langtidsledige (ministermål) Antal langtidsledige personer (ministermål) dec dec dec dec Hvidovre Gnst. for hele klyngen jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 5

6 4: Styrket samarbejde med virksomheder 4 Jobcenter Hvidovre vil: 4A. Sikre, at mindst 6 virksomhedscentre er i drift 4B. Understøtte, at antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 202, svt. en stigning på 17 pct. fra 2011 til 2 dec virksomheder dec Oktober : Fald på 21 pct. 154 virksomheder (fald på 42 virksomheder) dec 6 6 Stigning på 17% 202 virksomheder 4C. Gennemføre mindst 3 kampagner 4 kampagner 3 kampagner 4D. Sikre, at der oprettes mindst 5 38 projekter 5 projekter rotationsprojekter 4E. Betjene lokale virksomheder med aftaler 25 aftaler voksenlærlingeaftaler for beskæftigede og ledige 4F. Understøtte, at 50 borgere fastholdes 59 personer 50 personer eller opnår ansættelse med de handicapkompenserende ordninger. 4G. Afvikle et arrangement med deltagelse af Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervskontaktudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd Forventet marts arrangement opfyldelse 4 ud af 7 mål er opfyldt. Nedenfor vil målene blive gennemgået én for én. & vurdering 4A 4A er opfyldt. Jobcenter Hvidovre har i 6 virksomhedscentre i drift, hvilket er det samme som målsætningen. 4B Bemærk: For mål 4B er der endnu ikke data frem til. Data er kun opdateret indtil oktober. Yderligere er data for udgangspunktet i 2011 sidenhen blevet justeret fra 173 til 196 virksomheder. sætningen om en stigning på 17 pct. ved 202 virksomheder er således med udgangspunkt i et nulpunkt i 2011 på 173 virksomheder. 4B er endnu ikke opfyldt. I oktober var der i Hvidovre 154 virksomheder med dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud. I forhold til 2011 svarer dette til et fald på 21 pct. Figur 4.1 viser udviklingen i antallet af arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Hvidovre, gennemsnittet for klyngen og målet for. Udviklingen har været let faldende gennem 2011 og 2012, fra 162 arbejdssteder i januar 2011 til 154 i oktober. 2 Virksomheder der både har dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i praktik eller løntilskud indgår kun én gang i statistikken 6

7 Figur 4.1: Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats dec jan-13mar okt dec Hvidovre Gnst. for hele klyngen jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 Gennemsnittet i antal arbejdssteder er for klyngen højere end antallet i Jobcenter Hvidovre, hvilket dog er naturligt med varierende størrelser på kommunerne. Figur 4.2 viser, at 12,6 pct. af arbejdsstederne i Hvidovre har en virksomhedsrettet indsats, hvilket sammen med Rødovre er det tredje bedste i klyngen. Figur 4.2: Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats, okt. 12,6 15,8 12,3 9,2 13,3 12,6 Det forventes ikke, at Jobcenter Hvidovre når målet om 202 arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats i. Forventningen er dog behæftet med usikkerhed, da de seneste data er fra oktober. 4C 4C er opfyldt. Jobcentret har i gennemført 4 kampagner. Den ene var en netværkskampagne rettet mod akademikere, den anden omhandlede akutpakken, den tredje en længerevarende fleksjobkampagne, og den fjerde omhandlede unge lærlinge. Dermed opfylder jobcentret målet om 3 kampagner i. 4D: 4D er opfyldt. Jobcenter Hvidovre har 38 jobrotationsprojekter i. Dermed er målet om 5 projekter opfyldt. Projekterne har varierende størrelse fra en-til-en projekter til større jobrotationsprojekter med mellem deltagere. Jobcentret deltager i andre kommuners udbud og 7

8 fælles udbud via Hovedstadens Jobrotationsservice, hvor jobcentret har været katalysator for min. 10 andre jobrotationsprojekter. 4E: Jobcentret har i godkendt 17 voksenlærlingeaftaler. et var 25 aftaler, og er dermed ikke opfyldt. 4F: 4F er opfyldt. I er der indtil videre behandlet 59 sager under de handicapkompenserende ordninger. et for er dermed opfyldt. 4G: Jobcentret vil først til marts 2014 afvikle et arrangement med deltagelse af Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervskontaktudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd. Dermed er målet ikke opfyldt. 5: Høj aktiveringsgrad 5 Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad A. Kontanthjælp match 1: 35 % 46,4% 21,4 35% 5B. Kontanthjælp match 2: 30 % 38,9% 37,7 30% 5C. A-dagpenge: 20 % 30,1% 18,3 20% 5D. Sygedagpenge: 12 % (inkl. delvis genoptaget arbejde) 22,0% 22,1 12% opfyldelse Jobcenter Hvidovre opfylder i delmål 5B og 5D om en høj aktiveringsgrad. For delmål 5A kontanthjælpsmodtagere i match 1 er aktiveringsgraden 21,4 pct., hvilket ikke lever op til målet på 35 pct. Delmål 5B er opfyldt da aktiveringsgraden for match 2 er 37,3 pct., hvilket er bedre end målsætningen på 30 pct. Delmål 5C er ikke opfyldt da aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er 18,3 pct. og målsætningen er 20 pct. Delmål 5D er opfyldt, da aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere er 22,1 pct. inkl. delvist genoptaget arbejde, hvilket er mere end 10 procent point højere end målsætningen på 12 pct. Aktiveringsgraden er for kontanthjælp match 1, match 2 og a-dagpenge lavere i end 2011, med hhv. 25 pct. point, 1,2 pct. point og 11,8 pct. point. For sygedagpenge gælder, at aktiveringsgraden er steget med 0,1 pct. point fra 2011 til. Figur 5 viser, hvorledes aktiveringsgraden fordeler sig på de forskellige ydelser sammenholdt med mål og gennemsnit for klyngen. For kontanthjælp match 1 er aktiveringsgraden 2,2 pct. point højere end klyngen, og for kontanthjælp match 2 er den 7,4 pct. point højere i. For a-dagpenge er aktiveringsgraden 3,4 pct. point lavere end gennemsnittet af klyngen, og for sygedagpenge er den 3,6 pct. point lavere i. 8

9 Figur 5: Aktiveringsgrad fordelt på ydelser i Jobcenter Hvidovre Aktiveringsgrad fordelt på ydelser, udvikling i Hvidovre Kontanthjæl p match Kontanthjæl p match 2 A-dagpenge Sygedagpen ge jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 6: Begrænse langvarige sygedagpengesager 6 Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. (Egne beregninger) 6A. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 36 % af det samlede antal forløb 6B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 % af det samlede antal sager 2011 Uge 48 37,5% 33,3% 36% 14,8% 13,5% 14% opfyldelse Jobcenter Hvidovre opfylder alle delmålene for at begrænse langvarige sygedagpengesager. Andelen af forløb over 26 uger udgør 33,3 pct. af det samlede antal i uge 48, og når dermed målet om at begrænse andelen til max. 36 pct. Andelen af sager over 52 uger udgør 13,5 pct. i uge 48, og når dermed også målet om max. 14 pct. Figur 6 viser udviklingen i andelen af sygedagpengesager over 26 og 52 uger i sammenholdt med målet. 9

10 Figur 6: Langvarige sygedagpengesager Langvarige sygedagpengesager 50,0% 36,4% 38,5% 39,0% 40,2% 42,7% 44,9% 41,1% 42,6% 44,7% 45,0% 39,8% 40,0% 36,2% 33,3% 35,0% 36% 30,0% 25,0% 20,0% 14,5% 16,0% 15,1% 14,4% 15,5% 15,6% 14,6% 16,5% 16,8% 16,1% 15,3% 13,5% 15,0% 14% 10,0% 5,0% 0,0% Uge 1 Uge 5 Uge 9 Uge 13Uge 17Uge 22Uge 26Uge 30Uge 35Uge 39Uge 44Uge 48 Andel sager over 26 uger for sager over 26 uger Andel sager over 52 uger for sager over 52 uger Fra uge 1 til uge 22 har andelen af sager over 26 uger været stigende fra 36,4 pct. i uge 1 til 44,9 pct. i uge 22. Dernæst er den faldet en smule frem til uge 26 og siden steget til 44,7 pct. i uge 35. Herfra er den faldet støt, til at nå en andel på 33,3 pct. i uge 48. Andelen af sager over 52 uger er steget med 2,3 pct. point fra uge 1 til uge 35, hvor den nåede årets største andel på 16,8 pct. Herfra faldt andelen til at udgøre 13,5 pct. i uge 48. 7: Virksomhedsnære redskaber skal anvendes 7 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes i aktiveringsforløbene. dec dec. 7A. A-dagpenge 44,0% 65,0% 63% 7B. Kontanthjælp match 1 59,2% 53,3% 60% 7C. Kontanthjælp match 2 40,6% 24,7% 35% 7D. Ungeindsatsen - 26,0% 35% (Kilde: Opus Lis) 7E. Sygedagpenge (inkl. delvis genoptaget arbejde) 17,2% 15,7% 13% opfyldelse For anvendelse af virksomhedsnære redskaber i er delmål 7A og 7E opfyldt. Andelen af virksomhedsrettede tilbud for a-dagpengemodtagere i Jobcenter Hvidovre udgør i 65 pct. af de samlede tilbud, hvilket er 21 pct. point højere end nulpunktet i 2011, og delmål 7A om en aktiveringsgrad på 63 pct. er dermed opfyldt. For delmål 7B, kontanthjælp match 1, anvendes virksomhedsrettede tilbud i 53,3 pct. af de samlede tilbud, hvilket er 6,7 pct. point lavere end målet og mål 7B er dermed ikke opfyldt. 24,7 pct. af de samlede tilbud til kontanthjælpsmodtagere 10

11 match 2 er virksomhedsrettede, hvor målsætningen var 35 pct., og mål 7C er dermed ikke opfyldt. Andelen af virksomhedsrettede tilbud i Ungeindsatsen er 26 pct., hvilket ikke opfylder målet på 35 pct., og delmål 7D er således ikke opfyldt. For sygedagpenge er 15,7 pct. af tilbuddene med de virksomhedsnære redskaber, og da målsætningen var 13 pct. er mål 7E dermed opfyldt. Figur 7 viser udviklingen i andelen af de virksomhedsnære redskaber efter ydelse. Figur 7: Andel virksomhedsnære redskaber fordelt efter ydelse 80,0% Juli-12 74,1% dec-12 64,9% feb-13 62,6% dec-11 70,0% 59,2% 60,0% 69,6% 50,0% 40,6% 39,0% 52,3% 40,0% 35,5% 30,0% 17,2% 16,0% 15,7% 20,0% 10,0% 0,0% Andel i aktivering med virksomhedsnære redskaber juli-13 74,8% dec-13 65,0% 53,3% 24,7% 15,7% A-dagpenge Kontanthjælp match 1 Kontanthjælp match 2 Sygedagpenge Særligt har udviklingen i andelen med virksomhedsrettede tilbud med a-dagpenge været svingende siden I 2011 lå det på 40,6 pct., hvorefter det steg til 74,2 pct. i juli 2012, faldt til 52,3 pct. i februar, for derefter at stige til 74,8 pct. i juli og ende på 65 pct. i. Kontanthjælp match 1 følger i grove træk de samme bevægelser som kurven for A-dagpenge, men dog med mindre udsving. I 2011 lå den på 59,2 pct., den nåede sig toppunkt for perioden i juli 2012 på 69,6 pct. For blev resultatet 53,3 pct. Kontanthjælp match 2 er overordnet faldet støt for målte periode. I 2011 ligger andelen på 40,6 pct. og ender i på 24,7 pct. Andelen af sygedagpenge modtagere i aktivering med virksomhedsnære redskaber, ligger umiddelbart stabilt for perioden. Dog kan der spores et begrænset fald, andelen i 2011 ligger på 17,2 pct., mens den i ligger på 15,7 pct. For andelen af tilbud i Ungeindsatsen gælder, at der i 4. kvartal har været 278 unge i Ungeindsatsen, hvoraf 72 personer fik virksomhedsrettede tilbud. 11

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 2024 0827 E-mail: casp@balk.dk Kontakt: Casper Brun Pedersen Sagsid: 15.20.00-Ø00-1-17 Notat Status og udvikling på sygedagpengeområdet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-214 november I beskæftigelsesplanen for 214 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere