130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé Aalborg Tlf ~ Fax ~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk"

Transkript

1 Monier A/S - Kong Christians Allé Aalborg Tlf ~ Fax ~ _01DK

2 Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten

3

4 Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed og sikkerhed 5 Grundlæggende krav 5 Planlægning af varemodtagelse 6 Modtagekontrol 7 Vedligeholdelse 7 Advarselstekst 7 Forberedende montering 8 Klargøring af tagfladen 9 Montering af undertag 10 Montering af lægter 10 Montering af ventileret fuglegitter 17 Montering af sikkerhedsprodukter 17 Tætning 17 Oplægning af tagsten 18 Oplægning af tagsten 19 Skæring ved grater og skotrender 20 Fastgørelse af tagsten 21 Montering af rygning og grat 22 Montering af tagtilbehør 24 Aftrækshætter og aftrækskanaler 25 Inddækninger 25 Sikkerhedsprodukter 26 Ventilationsstudse 26 Tagvinduer (B&C Danflock) 26 B&C Danflock 28 Kvalitetssikring 31

5 4. Før du starter Disse oplægningsinstruktioner er en vejledning til oplægning af tagsten og tilbehør fra Monier. Der findes separate instruktioner for oplægning af undertaget. Sørg for at læse oplægningsinstruktionerne, før du begynder at oplægge tagsten og tilbehør.

6 Taget er en vigtig del af bygningens beskyttelse mod ødelæggende vejrforhold. Derfor er det vigtigt, at oplægningen af tagsten og tilbehør udføres håndværksmæssigt korrekt af personer med fagmæssig erfaring eller lignende kompetence. Disse oplægningsinstruktioner skal betragtes som en vejledning i gældende regler, bestemmelser og anbefalinger til byggebranchen baseret på de relevante bestemmelser i Bygningsreglementet Bagest i denne monteringsanvisning findes en tjekliste, som kan være en hjælp i forbindelse med oplægningen. Ved anvendelse af materialer, der ikke er leveret af Monier, gælder den pågældende leverandørs instruktioner. Monier accepterer ikke noget ansvar for skader, der måtte opstå i forbindelse med arbejdet. Monier forbeholder sig ret til øjeblikkelige opdateringer med hensyn til nye produkter eller andre forudsætninger. Gældende monteringsinstruktioner finder du på Sundhed og sikkerhed Sundheds- og sikkerhedsaspekterne skal altid tages i betragtning under arbejde på et tag. Derfor vil Monier henlede opmærksomheden på følgende fem områder: ansvar faldulykker skæring af tagsten ergonomi miljø Ansvar I projekter med to eller flere bygmestre og mere end ti ansatte er det bygherren, som er ansvarlig for en sundheds- og sikkerhedsplan. Planen skal kort beskrive risici og andre særlige sikkerheds- og sundhedsbetingelser i fælles interesseområder for det specifikke projekt. I de tilfælde, hvor sundheds- og sikkerhedsplanen ikke er bygherrens ansvar, skal der udarbejdes en skriftlig beskrivelse af de særlige sikkerhedsbetingelser, når arbejdet udføres mere end 5 meter over jorden. Denne beskrivelse kan være firmaets APV, tilpasset til det aktuelle projekt. Faldulykker Ved arbejde i højden over 2 meter skal der bruges godkendt sikkerhedsudstyr. Det anvendte sikkerhedsudstyr skal være CE-mærket og typegodkendt. tilfælde, hvor der benyttes en sikkerhedsline, er det vigtigt, at alle fastgørelsespunkterne er sikre. Skæring af tagsten Alle tagsten skal skæres på jorden eller på stilladset ved at bruge en stationær vandskæremaskine. Pas på, at stenstøvet ikke lægger sig på andre tagsten, da det vil være vanskeligt at fjerne. Alt affaldsmateriale skal opsamles på ét sted. Affald fra skårne tagsten udgør ikke en miljøfare, og det kan bruges som opfyldningsmateriale eller bortskaffes på passende måde på den nærmeste renovationsstation. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til Moniers Leverandørbrugsanvisning. Ergonomi Overbelastningsskader og rygproblemer forekommer hyppigt i byggesektoren. Tunge løft kan reduceres, og ergonomien kan forbedres, hvis arbejdet på taget planlægges i forvejen. Monier kan tilbyde en levering på taget, dvs. at vi løfter tagstenene op til taget, hvis det er nødvendigt. Se for løft-på-tag bestillingsskema. Miljø Tomme paller kan returneres til Monier, enten direkte eller via forhandler. Grundlæggende krav Tagets vigtigste funktion er at beskytte de underliggende dele af bygningen mod de skadelige virkninger af vejret, som f.eks. indtrængen af vind, regn og sne. Det bør bemærkes, at risikoen for indtrængen af fugt forøges i forbindelse med blæsende og vådt vejr, lave taghældninger og overgange i tagdækningen. min. KDN VH Turmalin Hollander Nortegl Dantegl NOVA Dantegl Gammel Dansk Dantegl Økonomi Dantegl Håndstrøgne Minster 17,5 85 B&C Danflock B&C Dobbelt S max. 5. For at mindske risikoen for faldulykker skal der sikres herfor. Sikringen kan være et stillads og/eller en skærm med en højde af mindst 1,0 meter over tagfoden. I de Tabel: Taghældning

7 Tagets hældning er afgørende for valget af de tagsten, der kan benyttes. Kontroller, at taghældningen er lig med eller større end minimumsværdien for, hvad der er muligt for de tagsten, som du har valgt. Se tabellen Taghældning. Udgangspunktet i vejledningen er et tag, der er klar til montering af lægter direkte på klemlister, eller på spær (B&C Danflock). Anbefalinger for aflæsning på jorden. Brug passende løftemateriel til at løfte tagstenene op på taget. Pallerne må ikke løftes ved hjælp af stropper, da det kan knække tagstenene; se illustrationen. 6. Tag kun med spærfag. Anbefalinger for løft-på-tag. Ved levering med løft-på-tag er det vigtig, at underlaget til kranen er stabilt og let tilgængeligt. Tagkonstruktionen skal være klar og forberedt med lægter, når leveringen sker. Chaufføren vil løfte pallerne og holde dem på plads, mens tagstenene/bundterne fordeles på taget. Tag med massivt træ på spærfag. Det anbefales at udskifte lægter og undertag, når der lægges nyt tag. Ved oplægning af B&C Danflock kan lægterne dog genanvendes, hvis de ikke afmonteres, er uden skader og har brugbar lægtegang. For at gøre oplægningen af tagstenene mere effektiv kan de placeres i flere partier hen over taget. Det vil gøre arbejdet på taget nemmere, hurtigere og sikrere; se illustrationen. Monier påtager sig intet ansvar, hvis de grundlæggende krav ikke er opfyldt. Planlægning af varemodtagelse Ved aflæsning på jorden er det vigtigt, at oplagringspladsen er jævn med masser af plads til alle pallerne. Paller med tagsten skal stå på en jævn overflade; se illustrationen. Monier kompenserer ikke for eventuelle skader, som måtte opstå på grund af paller, der står på en ujævn overflade. Eksempel på tagstensfordeling Færden på taget: Der anvendes let og skridsikkert fodtøj, og hvis tagsten betrædes, skal dette foregå umiddelbart neden for tagstensoverlæg og midt på tagstenen, for at modvirke trædeskader på tagstenene.

8 Modtagekontrol Udfør altid en modtagekontrol af varerne. Derved har du lejlighed til hurtigt at kontrollere, at der er leveret den rigtige mængde og farve af hvert produkt sammen med de rigtige specialtagsten og tilbehør, som f.eks. rygningstætning, fuglegitter, fastgørelsesprodukter og sikkerhedsprodukter. Notér eventuelle afvigelser og transportskader på følgesedlen. Emballerede varer skal pakkes ud og inspiceres senest 8 dage efter leveringen. Advarselstekst Ved skæring af tagsten skal støvudvikling begrænses - enten ved vådskæring eller procesudsug. Eventuelle klager skal adresseres til forhandleren. Dette skal gøres, før tagstenene oplægges på taget, eftersom Monier anser oplagte tagsten for at være godkendt og fri for synlige defekter. Betontagsten fremstilles med reference til EN 490, og tegltagsten til EN Der kan forekomme mindre mærker på grund af håndteringen af tagstenene, f.eks. cementstøv og mærker efter ler- eller betonrester. Glaserede tegltagsten kan også have mindre revner i glaseringen på grund af forskellen i temperaturudvidelseskoefficienten mellem tegl og glasur. Instruktioner for sundhed og sikkerhed Mange byggematerialer, som f.eks. tagsten, er fremstillet af natursten, og dette materiale indeholder en vis mængde silikakrystaller. Mekanisk bearbejdning, som f.eks. skæring og boring, kan frigøre små mængder af stenstøv. Eksponering for stenstøv i længere perioder kan forårsage lungesygdomme, som f.eks. silikose, og øge risikoen for lungekræft. Tag følgende sikkerhedsforanstaltninger: 7. Kalkudfældning, mærker efter ler- og betonrester og skrabemærker har ikke nogen indflydelse på tagstenens tekniske egenskaber og er derfor ikke reklamationsberettigede. Under fremstilling af blådæmpede Dantegl vingetagsten, kan der opstå sølvagtige nuancer. Fænomenet vil aftage og være forsvundet inden for ca. 2 år, hvorefter tagfladen vil fremstå harmonisk blådæmpet og med en smuk og levende overflade. Derfor er dette ikke reklamationsberettiget. Brug en godkendt ansigtsmaske, når du skærer eller borer i tagstenene. Tagsten skal generelt vådbores og vådskæres. Når der bruges maskiner til at skære og bore i tagsten, skal der altid benyttes høreværn, beskyttelsesbriller og ansigtsmaske. I øvrigt henvises til Moniers salgs- og leveringsbetingelser. Vedligeholdelse For at taget skal holde så længe som muligt, er det en god idé at kontrollere taget en til to gange årligt. Høreværn Tagrende og nedløb efterses og renses. Skotrende efterses og renses. Tagbelægning, inddækninger og tagtilbehør efterses for skader. Ventilationsspalter efterses og renses. Undertag efterses for skader, hvis muligt fra evt. tagrum. Beskyttelsesbriller Godkendt ansigtsmaske

9 Undertag s. 10 Topplanke s. 15 Skotrende s. 15 Lægter s. 10 Grat s. 15 Mansardtage s. 14 Tagfod s. 14 Gavl s Sikkerhedsprodukter s. 17 Forberedende montering Det er afgørende, at taget er forberedt så godt som muligt, før tagstenene oplægges. Dette afsnit gennemgår de forskellige forberedelser, som Monier anbefaler at udføre.

10 Klargøring af tagfladen Før oplægning af tagsten sikres det via kontrolmål, at tagfladerne er i vinkel. Vindskedesten Når der bruges vindskedesten, skal der være en spalte mellem vindskedesten og konstruktion på mm. Dette spaltekrav er der taget højde for i opstregningsmålet. K B 5 3 K K Ops V db db Ops H 4 K Kontrolmål for vinkelrethed For at sikre at tagstenenes breddemodul passer til tagfladens bredde, skal breddemodulet planlægges sammen med gavlafslutningen. Gavlafslutningen er typisk vindskedesten eller dobbeltvinget med f.eks. hakkebrætløsning. Gavl med vindskedesten Til hvert tagstensprofil findes et datablad. På databladet er oplyst tagstenens breddemodul. Desuden er der oplyst, hvor på lægterne den 1. streg fra hhv. højre og venstre skal afsættes. Dette mål kaldes for Ops H hhv. Ops V (Ops = opstregningsmål). Vindskedesten 9. Tagstenens breddemodul kaldes db (dækbredde). Nedenfor gives en beregningsformel til at kontrollere, om bredden på vindskedesten/dobbeltvingede samt bredden på tagstenene går op i tagets bredde; B. Dobbeltvingede tagsten Når der bruges dobbeltvingede tagsten på gavlenden, skal tagstenen rage ca. 30 mm ud over gavlende for tegl og 15 mm ud over gavlende for beton. Dette udhængskrav er der taget højde for i opstregningsmålet. n db + Ops V + Ops H = B Hvor n er antallet af kolonner med normalsten, db er dækbredden på en normalsten, Ops V er opstregningsmål af vindskedesten venstre, Ops H er opstregningsmål af vinskedesten højre. B Ops V db db Ops H Såfremt tagfladens beregnede bredde ikke passer til den faktiske tagbredde, er der mulighed for at: Se datablad for sidefleksibilitet (en prøveoplægning kan vise, at tagstenen faktisk har en større sidefleksibilitet end hvad databladet angiver). Se sortiment for tilpasningssten (f.eks. Hollander 2/3 sten, B&C ½ tagsten). Tilpasse udhængsbredden. Gavl med dobbeltvinget tagsten Dobbeltvingede vingetagsten

11 Gavl med B&C Danflock Mellem B&C Danflock tagstenene og gavlens overside sikres tagrummet mod fygesne og slagregn ved at ilægge f.eks. mineraluld. Montering af lægter Af hensyn til konstruktionens styrke og stivhed skal der anvendes styrkesorterede, T1-mærkede lægter. For konstruktioner med spærafstande op til 1000 mm c-c mål skal der anvendes min. 38 x 73 mm lægter. For øvrige spærafstande samt tolerancer generelt, se Træ 65 Taglægter. Genanvendelse af taglægter Ved reparation og renovering af tage kan taglægter, i henhold til Brancheaftale om taglægter, genbruges, hvis de ikke omlægges og samtidig vurderes at være i god stand. Bemærk dog, at Arbejdstilsynet vil stille krav om ekstra sikkerhed mod gennemtrædning og fald, fordi lægterne ikke overholder brancheaftalens krav til styrke. 10. B&C Danflock vindskedesten Afstandslister: Monteres oven på spær og undertag for at sikre ventilation af rummet mellem tagsten og undertag, samt fastholdelse af undertag. Afstandslister skal være min. 25 x 50 mm og trykimprægnerede eller tilsvarende. B&C Danflock dobbeltvingede tagsten Montering af undertag Undertag er en vigtig del af konstruktionen i et hus. Undertaget sikrer den underliggende konstruktion mod indtrængen af sne og regn. Installér undertaget i henhold til oplægningsvejledning for undertag. Eftersom undertaget fastgøres ved hjælp af afstandslister, er det en god ide at gennemlæse afsnittet om Montering af afstandslister, før du starter. 1 2 Visse procedurer i monteringen af tagfod og skotrende skal udføres, før undertaget monteres, se afsnittet Montering af skotrende og Montering af tagfod. B&C Danflock tagsten modvirker indtrængen af slagregn og fygesne, og derfor kræves der ikke undertag til B&C Danflock. Lægter: 1. Afstandsliste, 2. Lægte.

12 A C-mål HL LA LA LA LA LA 2 1 Beregning af optimal afstand, når lægteafstanden er fleksibel. Lægter: 1. Nederste lægte, 2. Øverste lægte. Beregning af lægteafstand Nedenfor gives fremgangsmåde for placering af lægter. Øverste lægte På tagstenens datablad gives den øverste lægtes placering i forhold til kippen. Målet er afhængig af tagets hældning. Hjørneafskæring Dantegl Ved Dantegl vingetagsten gælder, at nedenstående krav til hjørneafskæringsafstande, skal være opfyldt. Desuden gælder, at jo større lægteafstand, des mindre dækbredde - og omvendt - for derved at imødekomme tabellens krav. 11. Nederste lægte Nederste lægte bør placeres i forhold til tagrenden. Lægten placeres således, at tagstenen rager mm (ca. 1/3 af tagrendens bredde) ud i tagrenden. Som hjælp hertil kan hængelængden benyttes (se datablad). Hængelængden (HL) er målet fra overkant lægte til forkant tagsten. Lægtegangen på de øvrige lægter beregnes på følgende måde: x mm Først beregnes et antal rækker ved max. lægteafstand (se max. lægteafstand på databladet) n = A / LAmax hvor n er antallet af rækker (afrundes opad til nærmeste heltal), hvor A er afstanden fra overkant øverste lægte til overkant nederste lægte. Det kontrolleres, at den deraf givne lægteafstand ligger i lægteintervallet : LA Faktisk = A / n Afrundet Tagstenens variable lægteafstand betyder ikke altid, at antallet af tagsten går op i tagets længde. For at undgå at øverste række tagsten skal tildannes, kan udhænget evt. tilpasses. Dantegl tillader op til x mm hjørnemellemrum. Andel af tagsten i <5 % 10 % 70 % 10 % >5 tagfladen Åbning ved >15 skrå hjørne- mm* mm mm mm mm afskæringer (x) *) Nogen tildannelse af leverede tagsten, op til 5 %. Tabel: Hjørneafskæringsafstande

13 Tagsten hældning Afstand C-mål db Ops V / Ops H HL 12. KDN VH >35 30 Vindskedesten 190/230 Dobbeltvingede 190/225 Turmalin >45 35 Vindskedesten 1/1 174/256 Vindskedesten 1/2 54/136 Dobbeltvingede 250/208 Turmalin (Sort og Mørk Grå) >45 35 Vindskedesten 1/1 172/254 Vindskedesten 1/2 53/135 Dobbeltvingede 249/207 Hollander Vindskedesten 175/245 Dobbeltvingede 230/230 Hollander (Natur Rød) Vindskedesten 175/245 Dobbeltvingede 230/230 Nortegl Vindskedesten /175 Dobbeltvingede 261/250

14 Tagsten hældning Afstand C-mål db Ops V / Ops H HL Dantegl NOVA Vindskedesten 185/225 Dobbeltvingede 223/255 Dantegl Gl. Dansk Dobbeltvingede 196/206 Dantegl Gl. Dansk (Gul) Dobbeltvingede 196/206 Dantegl Økonomi Dobbeltvingede 196/206 Dantegl Håndstrøgne JP Dobbeltvingede 176/200 Minster 17, Vindskedesten 1/1 260/290 Vindskedesten 1/2 110/140 Dobbeltvingede 300/300 B&C Dobbelt S Vindskedesten 11 cm /290 Vindskedesten 9 cm /290 Dobbeltvingede 285/315 B&C Danflock Vindskedesten 11 cm /290 Dobbeltvingede 285/ Tabel: Oplægning af tagsten Tabel er vejledende, se gældende datablad på

15 Lægteinddeling ved brug af pultsten Øverste lægte placeres helt i kip. Afstanden mellem overkant første lægte og overkant øverste lægte udmåles og tillægges 15 mm, hvorefter lægteafstanden på tagfladen findes. Afstanden mellem øverste og næstøverste lægte reduceres med 15 mm, og den resterende del af tagfladen lægtes efter den beregnede lægteafstand Montering af afstandslister Afstandslister monteres over hvert spær. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til Moniers monteringsanvisning for undertag. Montering af tagfod Montér fodblikket under undertaget. Montér derefter først den nederste lægte. Placeringen afhænger af hænge-længden af den anvendte tagsten; se tabellen Oplægning af tagsten. Tagstenen skal række så langt ud, at regnvandet kan løbe direkte ned i tagrenden, normalt mm ud i tagrenden. For en detaljeret beskrivelse, herunder tagrumsventilation, henvises til Moniers monteringsanvisning for undertag. Montering af tagfod med B&C Danflock ved udhæng: 1. Fodblik, 2. Fugleklods, 3. Lægte. Ved B&C Danflock skal tagfoden tætnes med fugleklodser. Tagrumsventilation skabes via udhæng. Ved gesims skabes tagrumsventilation via fodplade med ventilationsspalte og snefangsrør. Montering af lægter Anvend lægteafstande fra tidligere beregning. Valg af sømdimensioner mv. se Træ 65. Monier anbefaler at tagfoden monteres på følgende måde: Montering af lægter på mansardtage Det er vigtigt, at den øverste tagsten hviler på den nederste tagsten i overgangen mellem tagfladerne. Den øverste lægte på manzarden monteres således, at hældningen på den nederste tagsten på den ovenforliggende tagflade er lig med hældningen på de øvrige tagsten på den ovenforliggende tagflade. Se illustrationen. Ved manzard med gesims se Montering af tagfod: 1. Fodblik, 2. Butylbånd, 3. Ventileret fuglegitter, 4. Lægte, 5. Afstandsliste, 6. Undertag Montering af lægter på mansardtage. 6 Montering af tagfod med B&C Danflock ved gesims: 1. Fodblik, 2. Fugleklods, 3. Underlag for fodplade, 4. Fodplade, 5. Lægte, 6. Snefangsrør.

16 Montering af topplanke Tykkelsen af topplanken skal være mindst 38 mm. Monier anbefaler, at topplanken monteres på følgende måde: Montering af skotrende Monier anbefaler, at skotrenden monteres i henhold til Moniers monteringsanvisning for Divoroll / Veltitech undertag. Skotrenden skal være planforsænket, når der anvendes undertag. Illustrationen er ikke fyldestgørende. 2 1 Montering af topplanken. Justér højden af topplanken, således at rygningsstenene hviler på både det højeste punkt på tagstenene og på topplanken Ved plane tagsten som f.eks. Minster & Turmalin, skal der være min. 10 mm luftspalte mellem tagsten og rygningsstenene, for at opnå ventilation af rummet mellem tagsten og undertag. Når der anvendes Nortegl topsten, kræver dette, at den øverste lægte er 25 mm højere end de øvrige lægter. 5 Montering af skotrende 1. Skotrendeinddækning i alu eller zink 2. Undertag 3. Undertag under skotrendeinddækning 4. Tagkrydsfiner 5. Kelspær Ved B&C Danflock skal rygningen udføres med Metalroll, ventileret rygningsbånd. Rygninger og grater lagt i mørtel Vingetagsten med murede rygninger og grater, se Tegl 36 for udførelse, mørtelvalg mv. Rygninger og grater lagt i mørtel

17 Skotrende B&C Danflock Fremgangsmåden med at nedfælde krydsfiner på forede lægtestykker, således at krydsfineroverside er i samme plan som spæroverside, er helt overflødig ved en Danflock skotrende. Her monteres blot 2 passende planker oven på spærene. Sammen med en kantlægte på hver side af plankerne udgør disse skotrendens bund, hvorpå skotrendeprofilet monteres. Imellem skotrendeprofilet og Danflock tagstenene er det vigtigt at montere en pølse B&C STRIPS (ca. 3 cm tilbage fra forkant på de skårne tagsten) for derved at lukke for slagregn og fygesne. Kinasvaj - B&C DANFLOCK Lægterne skal såvel ved nybyggeri som ved renovering udgøre et plant underlag for B&C Danflock tagstenene. Hvor der forekommer et svaj i tagfladen, ved opskalk eller lignende, er det nødvendigt at etablere et undertag eller foretage en understrygning vandret og lodret i fuldt omfang med B&C Fugemasse. 16. Skotrende ved B&C Danflock Konstruktion med B&C Danflock, 1. Kantlægte 2. Underlag for skotrende 3. B&C Strips 4. Skotrende

18 Montering af ventileret fuglegitter Ventileret fuglegitter fastgøres igennem undertaget og butylbåndet på fodpladen, før tagstenene oplægges. Monier anbefaler, at fuglegitteret monteres på følgende måde. Den vandrette placering af ventileret fuglegitter skal være således, at ventilationsarealet er min. 200 cm 2 pr. lbm. Ved anvendelse af B&C kan der anvendes alm. fuglegitter. Ved B&C Danflock skal der anvendes fugleklodser. Fuglegitteret fastgøres således, at stritterne vender udad; se illustrationen. Montering af sikkerhedsprodukter Tagtrin, stigeforankringer og andre sne- og tagsikkerhedsanordninger skal monteres, i takt med at tagstenene monteres. Bemærk, at det kan være nødvendigt at tildanne tagstenene. Følg de anvisninger, som følger med hvert produkt, og læs mere om tagsikkerhed i afsnittet Montering af tagtilbehør. Ved tildanning af B&C Danflock tagsten, hvor der monteres sikkerhedsprodukter, skal der tætnes med Tilefix. Tætning Et tag, som er tætnet mod vind, regn og fygesne, er en betingelse for god energistyring og beskytter samtidig den underliggende konstruktion mod fugtskader. Derfor er det vigtigt, at alle gennemføringer, kanter og overgange tætnes. Kontrollér følgende: 17. Er undertaget intakt dvs. fri for huller og andre synlige skader? Er undertagsopstrammere monteret korrekt? Korrekt fuglegitter/fugleklodser? B&C, alm. fuglegitter B&C Danflock, fugleklodser Øvrige tagsten, ventileret fuglegitter Ved plane tagsten kan stritterne bortskæres Er gennemføringer udført iht. anvisning? Er der anvendt 25 mm afstandslister - trykimprægnerede eller tilsvarende? Er skotrende monteret iht. anvisning? Installér hvert produkt i henhold til dets særskilte instruktioner. For yderligere oplysninger henvises til Moniers monteringsanvisning for undertag. Ved B&C Danflock skal alle gennemføringer, kanter og overgange være tætte. Montering af fuglegitter.

19 Specialsten s. 19 Tagsten s. 19, 21 Gratsten s. 22 Tætning s. 22 Rygningssten s. 22 Vindskedesten s. 19 Skæring af tagsten s Oplægning af tagsten Når alt forberedende arbejde er udført, kan tagstenene monteres. Dette afsnit behandler oplægning, fastgørelse og skæring af tagsten.

20 Oplægning af tagsten Når tagfladen er opstreget, start da med at lægge tagsten fra nederste højre hjørne. Den første sten, der lægges, kan være en tagsten eller en vindskedesten afhængig af den gavlløsning, der er valgt; se afsnittet Montering af gavl. Husk at kontrollere, at tagfladen er rektangulær. Når det er nødvendigt, skal sikkerhedsanordninger og tilbehørsprodukter til aftrækskanaler monteres på udvalgte steder, efterhånden som tagstenene lægges; se afsnittet Montering af tagtilbehør. Ved oplægning af Danflock tagsten skal der altid benyttes topsten i den øverste række, for at sikre vedhæftning af Metalroll rygningsbånd. Udlæg tagstenene som vist på illustrationen Eksempel på udlægning af tagsten. De resterende tagsten monteres gerne diagonalt. Når de 3 øverste rækker tagsten er monteret, kan rygningen færdigmonteres. Se afsnit Montering af rygninger og grater. Fortsæt på denne måde, indtil taget er dækket med tagsten. Fastgør tagstenene, efterhånden som de bliver lagt: se Fastgørelse af tagsten. Brug et retholt eller en kridtstreg for hver 3. tagsten for at opnå lige rækker Eksempel på udlægning af tagsten: 1. Læg den første række, 2. Læg den første kolonne, 3. Læg de tre øverste rækker, 4. Læg de resterende, gerne diagonalt

21 Skæring ved grater og skotrender Tagstenene skal tildannes/skæres ved grater og skotrender. Ved skotrender bør der tages hensyn til: Harmonisk forhold mellem bredde og dybde. At man skal kunne færdes i skotrenden for renholdelse. Ved B&C kan der med fordel ilægges halve tagsten for dermed at undgå små tagstensstumper. 3 1 Ved grater skal snittet placeres ca. 20 mm fra gratplanken. For at undgå unødvendigt små tagstensstykker kan der benyttes halve tagsten (B&C og B&C Danflock) i henhold til principperne vist i illustrationen nedenfor. 2 3 Små trekantstykker klæbes til nabostenen. For at lette arbejdet kan Monier, til Dantegl, levere sammenlimede tagsten til brug ved skæringer Læg så mange hele tagsten som muligt uden at lade dem overlappe skotrenden eller gratplanken. 1 De skårne tagsten monteres Forskyd skærelinjen 2 breddemoduler. 2 Glaserede tagsten kan være følsomme over for slag. Brug reparationsmaling til at reparere synlige skårne kanter og andre skader. Ved skæring af tagsten er det vigtigt at rengøre tagstenene for skærestøv umiddelbart efter skæringen. Mekanisk tildannelse af tagstenens bagside kan være nødvendig for at tagstenene falder tæt sammen. Se desuden Moniers Leverandørbrugsanvisning for håndtering af tagsten.

22 Fastgørelse af tagsten Tagsten skal fastgøres for at holde dem på plads. Taget vil bedre kunne modstå vejrliget. Til hvert tagstensprofil findes der et specifikt sortiment af fastgørelsesprodukter. Til Monier tagsten skal der anvendes Monier fastgørelsesprodukter. På monier.dk findes der altid opdaterede, tekniske datablade for det enkelte tagstensprofil, hvoraf det fremgår, hvilke fastgørelsesprodukter, der skal anvendes. Fastgørelse med bindere Når der bruges bindere, skal de fastgøres til tagstenen og derefter til lægten. Bindere kan bruges til at fastgøre flere tagsten på én gang. Der findes forskellige typer af bindere, se illustrationerne. Minimumskrav for fastgørelse er følgende: Normalsten fastgøres diagonalt som vist nedenfor. På særligt udsatte steder - etageejendomme, konstruktioner med åbent udhæng, bebyggelser i åbent landskab eller i kystnære områder o.l. - anbefales en yderligere sikring af alle tagsten. Alle tagsten i randzoner skal fastgøres, dvs. tagfod, gavle, skotrende, grater, rygninger og større gennembrydninger. Falstagsten, randzoner: I højre kolonne (gavl) og til venstre for større gennembrydninger skal der anvendes tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive foruden sidefalsbinder. I venstre kolonne (gavl) og til højre for større gennembrydninger skal der anvendes tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive. I øverste og næstnederste række tagsten skal der anvendes sidefalsbinder. Fastgørelse med stormclips. 21. Vingetagsten (Dantegl Gl. Dansk), randzoner: Alle randzoner bindes med JP-binder. Hvor dette ikke er muligt, f.eks. over en større gennembrydning, anvendes tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive. Alle tagsten på tage med en hældning > 60 grader skal bindes og desuden fastgøres med tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive. Fastgørelse af skårne tagsten: Hvor nakker er fjernet, skal fastgørelse ske med rustfri skrue med tætningsskive. Fastgørelse med en sidefalsbinder, som fastgøres til tagstenens sidefals. Fastgørelse af tagsten. Fastgørelse med en JP-binder, som fastgøres under tagstenen.

23 Fastgørelse med tagstenskroge En anden måde at fastgøre tagsten på er ved at bruge en tagstenskrog. Tagstenskroge må kun anvendes som supplement, i begrænset omfang. Der findes to hovedtyper af tagstenskroge - én, som sømmes på, og en anden, som clipses på. Tagstenskroge findes desuden i flere forskellige udgaver inden for hver hovedtype, og de ser forskellige ud afhængigt af den valgte tagsten, men de fastgøres stadig i henhold til de samme principper. Se illustrationerne. Montering af rygning og grat Inden montering af rygning og grat kontrolleres højden på topplanken, se afsnit Montering af topplanke. Derefter monteres grat- og rygningsbånd og derefter rygnings- eller gratstenene. Tætning af rygning og grat Rygning og grat skal tætnes for at holde rygningen tæt, men stadig sikre ventilation. Monier anbefaler følgende tætningsprodukter: Figaroll PLUS, Metalroll OG DRYROLL Figaroll Plus, Dryroll og Metalroll er universelle produkter til tætning af rygning og grat. De er nemme at forme og har fremragende ventilationsegenskaber, samtidig med at de holder tætte. Rygningsbåndet hæftes på topplanken. Produkterne monteres med brug af trykrulle på en ren og tør overflade. 22. Ved B&C Danflock skal der anvendes Metalroll på rygninger og grater. For at sikre vedhæftning af Metalroll skal der anvendes topsten ved rygning. Fastgørelse med en tagstenskrog, som sømmes på. Tætning af rygning med Figaroll Plus, Dryroll og Metalroll. Fastgørelse med en tagstensklemme, som fastgøres til midten af tagstenen. Ved B&C Danflock skal altid anvendes RFS sidefalsbindere og RFS nakkeklemmer.

24 Fastgørelse af rygning og grat Alle rygnings- og gratsten skal fastgøres. Den bedst egnede metode til fastgørelse afhænger af den valgte tagsten; se produktdatablad for den pågældende tagsten. Den viste fastgørelsesmetode er rygningsbeslag. Fugning B&C Fugemasse: Fugemassen er klar til brug, når massens temperatur er Den må ikke fortyndes og må ikke komme i forbindelse med nogen form for opløsningsmiddel. Fugemassen må kun anvendes på tørre sten. Evt. snavs på tagsten skal fjernes. Fugemassen må ikke anvendes, hvor den påvirkes af direkte sollys. Ved glas- og akrylsten anvendes B&C Rygningskit i nederste vandrette fuge. Understrygning bør kun foretages på taghældninger ned til 20. Ved hældninger derunder anvendes undertag. Fastgørelse af rygnings- og gratsten med rygningsbeslag. Oplægning af rygnings- og gratsten Læg den første rygningssten med den brede ende modsat den mest fremherskende vindretning. Brug rygningsbeslag, som passer til den type rygning, der benyttes. Fortsæt derpå med at lægge og fastgøre rygningsstenene. Skær rygningsstenene til en passende størrelse, hvis en hel sten ikke passer. Fugerne fyldes helt op under tryk til en bredde, der går ned på tagstenenes bagkant (se illustrationen). Foruden vandret skal hver lodrette samling fuges mindst 3-5 cm op (i fuldt omfang, hvor det foreskrives). Fugemassen påføres med hånd- eller trykluftsprøjte, påmonteret specialdyse (ca. 250 mm lang og ø mm). Det anbefales at anvende trykluftsprøjte. Værktøj kan efter arbejdets udførelse renses og rengøres med mineralsk olie. 23. Materialeforbrug: Ved understrygning af B&C betontagsten: Ca. 1 l/m 2 ved max. angivne lægteafstand. Formindskes lægteafstanden med 1 cm, øges forbruget med ca. 0,25 l/m 2. Rygningsoverlæg bør vende væk fra den fremherskende vindretning. Ved tildannelse af rygningssten skal de skæres i den smalle ende. Gratstenene skal lægges fra bunden og opad, idet den første sten er en gratstartsten. Fortsæt bagefter med at lægge gratstenene, idet der anvendes samme princip som for rygningssten. Anvendelse af B&C Understrygningsfugemasse. Afslut med en valmklokke /grenrygning dér hvor rygning og grat mødes. Minster & Turmalin Eftersom Minster og Turmalin rygningssten kun har en begrænset ventilationsevne, skal ventilationsspalten mellem rygningssten og tagsten være mellem 10 og 20 mm.

25 Aftrækshætter og aftrækskanaler s. 25 Inddækninger s. 25 Sikkerhedsprodukter s. 26 Snesikring s Montering af tagtilbehør De fleste tilbehørsprodukter monteres i takt med oplægning af tagstenene. Andre tilbehørsprodukter monteres efterfølgende. Dette afsnit omhandler de produkter, som Monier anbefaler monteres på taget.

26 Aftrækshætter og aftrækskanaler Gennem taget går der ventilationskanaler, og her opstår nogle af tagets svageste punkter. Gennemføringerne skal slutte tæt mod både undertaget og tagstenene. Ved naturlig ventilation, montér aftrækshætter så tæt på rygningen som muligt. Følg de særskilte monteringsanvisninger for hvert produkt. For at sikre flexaftræk mod belastninger fra snelast kan der oven for flexaftræk, hvis disse er monteret mere end 1,5 meter fra rygning, etableres snesikring. Inddækning af en skorsten med WAKAFLEX Monteret aftrækshætte. Ved B&C Danflock skal det sikres, at samlinger er tætte. Fugning ved taghætter foretages således: Øverste vandrette overlæg samt venstre sideoverlæg fuges i fuldt omfang med B&C Mastic eller Tilefix. Nederste vandrette overlæg og højre sideoverlæg tætnes med B&C Rygningskit. Inddækning ved mur med WAKAFLEX. 1. Inddækningsprofil 2. WAKAFLEX Inddækninger Det er vigtigt at have tætte overgange mellem tagstenene og f.eks. skorstene og kviste for at beskytte undertaget og den underliggende tagkonstruktion mod fugt. Til tætning af overgange anvendes WAKAFLEX. WAKAFLEX er et miljøvenligt og stærkt materiale, som nemt kan formes efter underlaget, og som er nemt at montere ved hjælp af en saks og en trykrulle. Skorstensinddækninger monteres ved brug af Moniers skorstensinddækningspakke, som består af WAKAFLEX, dæklister, tætningsmasse og værktøj. Se særskilt vejledning for skorstensinddækning.

27 Sikkerhedsprodukter For at modvirke sneskred fra taget og for at sikre eventuel færdsel på taget anbefaler Monier, at der monteres følgende sikkerhedsanordninger. Tagtrin For nem og sikker adgang til f.eks. skorstene monteres der tagtrin på taget. Trinene monteres samtidig med tagstenene og fastgøres rundt om den ovenforliggende lægte; se illustrationen. Følg de særskilte monteringsanvisninger for tagtrin. Tagsten skal tildannes, så der bliver en udsparring for bøjlen på stigetrinet. Ved B&C Danflock tætnes tillige med B&C Mastic/Tilefix. Ventilationsstudse Hvis der er monteret ventilationsstudse i undertaget, og der anvendes falstagsten (tegl), skal der monteres en tudtagsten i umiddelbar nærhed af hver ventilationsstuds. Er ventilationsstudsen monteret lige under den øverste række tagsten, bortfalder kravet, når der benyttes ventileret rygningsbånd (Figaroll Plus, Dryroll eller Metalroll). Tagvinduer (B&C Danflock) Når der indgår ovenlysvinduer i tagfladen, skal det sikres, at der opnås den fornødne tæthed omkring disse. Det kan derfor være nødvendigt at tildanne de medfølgende inddækninger, ved at klippe skumklodsen ud for tagstensoverlæg. Tagstenene skal tildannes for at falde tæt sammen i falsene. Skulle der alligevel opstå åbninger mellem enkelte tagsten, kan disse tætnes med B&C Mastic eller Tilefix. 26. Montering af tagtrin. Snesikring For at forhindre sne i at falde ned fra taget, kan der monteres snesikring. Bemærk venligst, at bygningsejeren er ansvarlig for personskader, der kan opstå på grund af nedfaldende sne og is fra taget. Snebøjler monteres sideløbende med oplægningen af tagsten og fastgøres til lægter. Følg særskilt monteringsanvisning for snesikring. Montering af snesikring.

28 27.

29 B&C Danflock B&C Danflock er en unik, dansk tagløsning, der lægges uden undertag. Systemfugen ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd. Systemfugen tillader taget at ånde samtidig med at nylonfibrene modvirker indtrængen af slagregn og fygesne. Da B&C Danflock lægges uden undertag skal den tætning, der opnås ved brug af undertag, istedet etableres i tagstenslaget. Nedenfor opremses eksempler på de områder, som skal vises særlig opmærksomhed med henblik på slagregns- og fygesnestætning. Detaljerne vil efterlade en tagkonstruktion, som er sikret mod indtrængen af slagregn- og fygesne i et teknisk skadeligt omfang. De detaljer, der er bestemmende for regn- og snetætheden af Danflock-systemet er: 28. Inddækninger. Ved flunke og mure monteres Wakaflex. Wakaflex afsluttes på den lodrette bygningsdel enten bag dennes betagfod Der skal anvendes fugleklodser. Ved gesims skal der anvendes snefangsrør under fodpladen. Se afsnittet Montering af tagfod. Ved knæk i tagfladen, f.eks. ved kinasvej, skal der understryges. Se afsnittet Kinasvaj. Udhæng Mellem tagsten og underliggende konstruktion tætnes med mineraluld eller tilsvarende. Gennemføringer Taghætter og faldstammer skal tætnes i fuldt omfang. Se afsnittet Aftrækshætter og aftrækskanaler. Rygning og grat Der skal anvendes Metalroll, og i den øverste række monteres topsten. Metalroll skal monteres så vandansamlinger undgås. Se afsnittet Montering af rygning og grat. Ved sammenlimning af tagsten, som anvendes ved skotrender og grater, skal tagstenene fuldlimes i hele tagstenens længde. Gavl Gesims/murværk Vindskede: Lægter føres frem til forkant af formur. Mellem murkrone og tagsten tætnes med mineraluld eller tilsvarende. Skotrenden Skotrenden udføres som opbygget (ikke planforsænket). Der skal imellem skotrendeopkant og tagsten tætnes med B&C Strips. Stripsene skal udlægges tilbagetrukket, så der dannes en vandnæse på min. 30 mm. Stripsene skal have en højde på mindst 6 cm. Herefter presses tagstenene ned i stripsene for at sikre klæbning og tæthed. Overskydende strips skal bortskæres, og overfladen glittes. Se afsnittet Skotrende Danflock. Tagtrin og snesikring Tildannede tagsten, hvor der f.eks. monteres stigetrin eller lignende, skal tætnes i overlægget. Se afsnittet Sikkerhedsprodukter. Det kan ikke anbefales at anvende dobbeltvingde Danflock tagsten i forbindelse med mørtlede gavlafslutninger.

30 29. klædning, eller bag inddækningsprofil. Se afsnittet Inddækninger. Når Wakaflex afsluttes, f.eks bag en skorsten, føres Wakaflex op under den ovenforliggende tagstens vandrette overlæg. De ovenforliggende tagstens lodrette overlæg skal fuges. Ovenlysvindue Skumkilerne, som er formonteret på inddækninger, skal klippes ud for tagstensoverlæggene. Se afsnittet Tagvinduer. Yderligere detailtegninger vedr. B&C Danflock findes på

Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten

Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed og sikkerhed 5 Grundlæggende krav 5 Planlægning af varemodtagelse 6 Modtagekontrol 7 Vedligeholdelse 7 Advarselstekst

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægningsvejledning betontagsten

Oplægningsvejledning betontagsten Oplægningsvejledning betontagsten INDHOLD: 1. Håndtering på byggeplads...... side 2 2. Lægtning.................... side 5 3. Breddemodul................. side 7 4. Oplægning................... side 8

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Monteringsanvisning Wakaflex

Monteringsanvisning Wakaflex a Monteringsanvisning Wakaflex 100-150 mm Forkant af Wakaflex 2. Indhold Produktinformation 2 Produktinfo 3 Tilbehør 3 Grundlæggende principper 4 Detaljeløsninger Skorsten 5 Dæklister 8 Murværk 9 Rund

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

PIANO. Flad falstagsten

PIANO. Flad falstagsten PIANO 1 Flad falstagsten 2 PIANO MEYER HOLSEN producerer PIANO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Oplægning med topsten. Indhold

Oplægning med topsten. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALVARIABEL Vingefalstagsten Oplægning med topsten Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende rygning

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten Ravensberger Light 1 Letvægtsfalstagsten 2 Ravensberger Light MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Indhold Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning uden rygningsindlæg Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende

Læs mere

Den nemmeste vej til nyt tag. Produktkatalog 2013

Den nemmeste vej til nyt tag. Produktkatalog 2013 Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog 2013 VÅRA TAK VITTINGE 2 INDHOLD 7 89 30 24 Monier Den nemmeste vej til nyt tag 4 Global styrke med en svaghed for det lokale 6 Smukke, holdbare og naturlige

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS PROJEKT-BESKRIVELSE Lokalhistorisk Arkiv Vinderup Tag og facaderenovering Side 1 af 13 GENEREL ORIENTERING... 3 TAGRENOVERING... 4 LEVERING/OPSTILLING AF FACADESTILLADS... 4 NEDBRYDNING... 5 TAGKONSTRUKTION...

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 ZWILLING Dobbelt vinge fals tag MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 3 HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 HF14 / VARIO Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen af tagsten

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 3 ZWILLING Dobbelt vinge fals tagsten MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog

Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog 2 INDHOLD 07 66 46 38 Monier Den nemmeste vej til nyt tag 4 Smukke, holdbare og naturlige materialer 5 Den geniale renoveringsløsning 6 Renovér dit tag 7 Monier

Læs mere

BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders www.benders.

BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders www.benders. BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv Mere om Benders www.benders.se Tilbehør og tagsikkerhed til Benders Carisma betontagsten. Rør

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

NIBRA H14 DATABLAD. Tekniske data. Længde ~39,0 cm. Min. taghældning 15 ca. 3,6 kg pr. stk. Binder 435/115 til 38x73 lægter.

NIBRA H14 DATABLAD. Tekniske data. Længde ~39,0 cm. Min. taghældning 15 ca. 3,6 kg pr. stk. Binder 435/115 til 38x73 lægter. NIBRA H14 DATABLAD Tekniske data Længde ca. 43,4 cm Bredde ca. 26,7 cm Lægteafstand ca. 33,3 cm + 10 mm Dækbredde ca. 21,5 cm Antal stk./m² ca. 13,9 stk Min. taghældning 15 Vægt ca. 3,6 kg pr. stk. Binder

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL UDFØRELSE UNDERTAG Undertag skal udføres i overensstemmelse med principperne anført i klassifikationsordningen DUKO, vejleninger fra TOR og TOP samt i følgende BYG-ERFA Erfaringsblade: Undertage. Opbygning,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer EasyTile tagsten og tilbehør 1. EasyTile tagsten Standard og Premium Tagsten 2. Vindskedesten venstre Dækmål 207 Gavludhæng venstre 3.

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning En stærk dansk tagløsning Oplægningsvejledning IBF Vinge IBF Vinge Økonomi Økonomi Plus Oplægning Oplægning af IBF tagsten Denne oplægningsvejledning omhandler tagdækning med, og IBF Vinge Økonomi Plus

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

IBF Tilbehør. Tagstensprodukter IBF tilbehør fuldender ethvert tagprojekt

IBF Tilbehør. Tagstensprodukter IBF tilbehør fuldender ethvert tagprojekt IBF Tilbehør Tagstensprodukter 2018 IBF tilbehør fuldender ethvert tagprojekt Indhold Forord / Garanti... 2 Alu-ruller... 3 Polyform Flex... 3 Taghætter... 4 Toplægteholder... 4 Fuglegitter... 5 Bindere...

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Højslev 04 Laumans 18 Læggevejledning 32

Højslev 04 Laumans 18 Læggevejledning 32 TAGSTENSTILBEHØR 02 HELE SKANDINAVIENS TEGLLEVERANDØR SIDEN 1911 Hos Randers Tegl brænder vi for godt håndværk. Vi driver en familieejet virksomhed, og vores sortiment er resultatet af mange generationers

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Oplægningsvejledning IBF tagsten

Oplægningsvejledning IBF tagsten Oplægningsvejledning IBF tagsten "Plus" Plus Oplægning Oplægning af IBF tagsten Denne oplægningsvejledning omhandler tagdækning med, "Plus", og Plus tagsten. Oplægningsvejledningen gælder ved anvendelse

Læs mere

TAGET - DEN 5. FACADE GENERAL OPLÆGNINGSVEJLEDNING

TAGET - DEN 5. FACADE GENERAL OPLÆGNINGSVEJLEDNING TAGET - DEN 5. FACADE GENERAL OPLÆGNINGSVEJLEDNING 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON AG udsteder G A R A N T I B E V I S Nr. / En garanti på 50 år (begyndende fra datoen for levering på

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Harmoni T400 Montagevejledning

Harmoni T400 Montagevejledning Harmoni T00 Montagevejledning 8_Harmoni_T00 K.indd /0/ 08. Komponent oversigt Komponenten Übersicht 0 8 9 0 8 9 etaillösungen auf nfrage. First, Firstband mit Ventilation Rinneneinlaufblech, Vogelgitter

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Tagtilbehør PROFILE Tagtilbehør PROFI toprulle 31/39 cm. 72 ruller pr. palle Sort, rød, brun

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

HarmoniPlus Montagevejledning

HarmoniPlus Montagevejledning HarmoniPlus Montagevejledning Komponent oversigt 7 8 7 Numre henviser til illustrationer vist nedenfor. etailløsninger kan rekvireres. ) Rygning, rygningsbånd m. ventilation ) Fodblik, fuglegitter ) Skotrende

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften ClimaLife -tagstenen der renser luften PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ClimaLife -tagstenen der renser luften Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit B6-S bølgeplade - Bølgeplader på lægter Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/7

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit B6-S bølgeplade - Bølgeplader på lægter Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Cembrit B6-S bølgeplade - Bølgeplader på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften -tagstenen der renser luften Profile - din sikre leverandør af byggematerialer -tagstenen der renser luften 30 års garanti Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for miljøet

Læs mere