ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse"

Transkript

1 ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281)

2 Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II Overordnede resultater Del III Anbefalinger til det videre arbejde Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, alder, og eget fagligt niveau Appendiks - 36 Forord I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og de heraf opnåede resultater. Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne i uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Top 10 svarprocenter og landsgennemsnit Erhvervsskoler med de højeste svarprocenter I figuren ser du svarprocenterne for de 10 erhvervsskoler, der på landsplan har opnået de højeste svarprocenter. 100% % % 100% 98% 97% 96% 94% 93% 91% 91% 88% Svarprocent 87% Til venstre ses desuden den gennemsnitlige svarprocent for hele landet. 60% 40% 20% 0% Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Uddannel sescenter Ringkø- bing- Skjern Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole Kold college Asmildkloster Landbrugsskole Gråsten Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Business College Horsens Bygholm Landbrugsskole Jordbrugets Uddannelsescenter Århus [3]

4 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % Slagteriskolen i Roskilde % Bornholms Erhvervsskole % TEC Teknisk Erhvervsskole Center % Københavns Tekniske Skole % Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet % Erhvervsskolen Nordsjælland % Roskilde Tekniske Skole % Hotel- og Restaurantskolen - København % Niels Brock - Copenhagen Business College Ikke oplyst 1004 ( - ) Roskilde Handelsskole Ikke oplyst 353 ( - ) CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Ikke oplyst 10 ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % Selandia CEU % EUC Sjælland % CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser % EUC Nordvestsjælland Ikke oplyst 617 ( - ) Køge Handelsskole Ikke oplyst 1 ( - ) Zealand Business College Ikke oplyst 605 ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % Kold college % Gråsten Landbrugsskole % Dalum Landbrugsskole % EUC Syd % Syddansk Erhvervsskole % EUC Lillebælt % Business College Syd Ikke oplyst 209 ( - ) Esbjerg Handelsskole Ikke oplyst 334 ( - ) Grindsted Erhvervsskole Ikke oplyst ( - ) Grindsted Landbrugsskole Ikke oplyst ( - ) Haderslev Handelsskole Ikke oplyst 152 ( - ) IBC International Business College Ikke oplyst 1 ( - ) TietgenSkolen Ikke oplyst 905 ( - ) Tønder Handelsskole Ikke oplyst 118 ( - ) Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Ikke oplyst 113 ( - ) Vejen Handelsskole Ikke oplyst 87 ( - ) VejleHandelsskoleogVUC Ikke oplyst 353 ( - ) Nyborg-Kerteminde Handelsskole Ikke oplyst 87 ( - ) Ribe Handelsskole Ikke oplyst 104 ( - ) Svendborg Erhvervsskole Ikke oplyst 821 ( - ) [4]

5 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % Den jydske Haandværkerskole % Skive Tekniske Skole % Asmildkloster Landbrugsskole % Bygholm Landbrugsskole % Business College Horsens % Jordbrugets Uddannelsescenter Århus % Viden Djurs % Århus Købmandsskole % Mercantec % Herningsholm Erhvervsskole 8 8 % Tradium % TEKO 93 77% Uddannelsescenter Holstebro % Silkeborg Tekniske Skole % VIA Erhvervsuddannelser % SKT, Aarhus Universitet % Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern % Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Ikke oplyst 82 ( - ) AARHUS TECH Ikke oplyst 1002 ( - ) Lemvig Handelsskole Ikke oplyst 50 ( - ) Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Ikke oplyst 52 ( - ) Skanderborg-Odder Center for uddannelse Ikke oplyst 97 ( - ) Skive Handelsskole Ikke oplyst 158 ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % EUC Nord % EUC Nordvest 2 5 % Frederikshavn Handelsskole Ikke oplyst 1 ( - ) Nordjyllands Landbrugsskole Ikke oplyst 138 ( - ) Aalborg Handelsskole Ikke oplyst 597 ( - ) [5]

6 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Hvor høj er den overordnede elevtrivsel? I figuren ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelse 2010 for erhvervsskoler. Her kan du se landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 0 Elevtrivsel Hvordan kan der skabes større elevtrivsel på landsplan. Analysen af elevernes svar på landsplan viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for elevernes trivsel: Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for elevernes trivsel: Undervisere Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser elevernes vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [6]

7 Del II Overordnede resultater [7]

8 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" 1. Gråsten Landbrugsskole (93%) 2. Bygholm Landbrugsskole (91%) 3. Dalum Landbrugsskole (91%) 4. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 5. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 6. Den jydske Haandværkerskole (98%) 7. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) 8. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 9. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 10. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 11. Uddannelsescenter Holstebro (%) 12. Frederikshavn Handelsskole ( - ) 13. IBC International Business College ( - ) 14. Viden Djurs (85%) 15. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 16. Ribe Handelsskole ( - ) 17. Roskilde Handelsskole ( - ) 18. EUC Nordvest (%) 19. Skive Tekniske Skole (96%) 20. TEKO (77%) 21. Haderslev Handelsskole ( - ) 22. Silkeborg Tekniske Skole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) ( - ) 23. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 24. Vejen Handelsskole ( - ) 25. EUC Nord (87%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) ( - ) 26. EUC Sjælland (61%) 27. Roskilde Tekniske Skole (62%) 28. EUC Syd (85%) 29. Herningsholm Erhvervsskole (%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) 30. Tradium (77%) 31. Business College Horsens (88%) 32. Selandia CEU (%) 33. Slagteriskolen i Roskilde (84%) 34. Københavns Tekniske Skole (%) 35. Mercantec (81%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) ( - ) 36. Vejle Handelsskole og VUC ( - ) 37. Tønder Handelsskole ( - ) 38. Kold college (97%) 39. SKT, Aarhus Universitet (18%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) ( - ) 40. EUC Lillebælt (62%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) ( - ) 41. Svendborg Erhvervsskole ( - ) 42. Lemvig Handelsskole ( - ) 43. EUC Nordvestsjælland ( - ) 44. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) Elevtrivsel på institutionsniveau [8]

9 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Skanderborg-Odder Center for uddannelse ( - ) 46. Syddansk Erhvervsskole (%) 47. TEC Teknisk Erhvervsskole Center (%) 48. Skive Handelsskole ( - ) 49. Niels Brock - Copenhagen Business College ( - ) 50. AARHUS TECH ( - ) 51. Køge Handelsskole ( - ) Elevtrivsel på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 52. Esbjerg Handelsskole ( - ) 53. Bornholms Erhvervsskole (79%) 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret 58. Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret 61. Anonymiseret 61. Anonymiseret 59. Anonymiseret Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" [9]

10 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: Merkantil - EUD Elevtrivsel på Merkantil - EUD I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle erhvervsskoler med Merkantil - EUD, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" 1. Uddannelsescenter Holstebro 2. Viden Djurs 3. Frederikshavn Handelsskole 4. IBC International Business College 5. Ribe Handelsskole 6. Roskilde Handelsskole 7. Haderslev Handelsskole 8. EUC Nordvest 9. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium 10. Vejen Handelsskole 11. Business College Horsens Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 12. Vejle Handelsskole og VUC 13. Tradium Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 14. Tønder Handelsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 15. EUC Nord Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 16. Lemvig Handelsskole 17. Skanderborg-Odder Center for uddannelse 18. Skive Handelsskole 19. Niels Brock - Copenhagen Business College 20. Køge Handelsskole 21. Mercantec Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 22. Esbjerg Handelsskole 23. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser 24. Grindsted Erhvervsskole 25. Nyborg-Kerteminde Handelsskole 26. EUC Nordvestsjælland 27. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 28. TietgenSkolen 29. Aalborg Handelsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 30. Århus Købmandsskole 31. Zealand Business College 32. Business College Syd 33. Anonymiseret 34. Anonymiseret 35. Anonymiseret 36. Anonymiseret 37. Anonymiseret 38. Anonymiseret 39. Anonymiseret Elevtrivsel på Merkantil - EUD [10]

11 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: Teknisk - EUD Elevtrivsel på Teknisk - EUD I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle erhvervsskoler med Teknisk - EUD, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" 1. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern 2. Den jydske Haandværkerskole 3. Uddannelsescenter Holstebro 4. EUC Nordvest 5. Selandia CEU 6. VIA Erhvervsuddannelser Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 7. Zealand Business College 8. Skive Tekniske Skole 9. EUC Nord 10. TEKO 11. Herningsholm Erhvervsskole 12. Silkeborg Tekniske Skole 13. Viden Djurs Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 14. EUC Sjælland Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 15. Kold college 16. Tradium Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 17. Svendborg Erhvervsskole 18. Mercantec 19. EUC Nordvestsjælland 20. Roskilde Tekniske Skole 21. EUC Syd 22. Slagteriskolen i Roskilde 23. Københavns Tekniske Skole 24. Bornholms Erhvervsskole 25. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 26. Anonymiseret 27. Anonymiseret 28. Anonymiseret 29. Anonymiseret 30. Anonymiseret 31. Anonymiseret Elevtrivsel på Teknisk grundforløb - EUD [11]

12 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: Landbrug EUD Elevtrivsel på Landbrug - EUD I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle erhvervsskoler med Landbrug - EUD, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Elevtrivsel på Landbrug - EUD 1. Gråsten Landbrugsskole Bygholm Landbrugsskole 3. Dalum Landbrugsskole 4. Nordjyllands Landbrugsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 5. EUC Nordvest 6. Asmildkloster Landbrugsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 7. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8. Grindsted Landbrugsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 9. Selandia CEU Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 10. Roskilde Tekniske Skole 11. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser 12. Anonymiseret Anonymiseret Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" [12]

13 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav Elevtrivsel Høj Ja Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Elevtyper inden for erhvervsskoler Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 61% 20% 4% 16% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 58% 22% 3% 17% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Sjælland) 57% 22% 3% 17% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 61% 20% 3% 16% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Midtjylland) % 18% 4% 14% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) % 17% 5% 15% [13]

14 Del III Anbefalinger til det videre arbejde [14]

15 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes elevtrivsel? Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. af overordnede Fokusområder Figuren viser elevernes vurdering af de syv fokusområder, som påvirker Elevtrivsel. 100 Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel. 11% Organisering 15% Undervisere 34% Undervisning 13% Socialt miljø 12% Fysisk miljø 13% Egen motivation 2% Udstyr & materialer [15]

16 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes elevtrivsel? Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser elevernes vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på elevernes trivsel. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø Udstyr & materialer Undervisere Undervisning PRIORITER Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer 60 Organisering Fysisk miljø OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER Organisering Fysisk miljø Sådan tolker du Prioriteringskortet PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen, bør prioriteres i det omfang, det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for elevernes trivsel, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, men området er ikke af særlig høj betydning for elevernes overordnende trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering til eleverne, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelse af deres overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventining om, at området i fremtiden vil få større betydning for elevernes trivsel. Følg udviklingen på området. [16]

17 De syv overordnede områder [17]

18 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Gråsten Landbrugsskole (93%) 2. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 3. Dalum Landbrugsskole (91%) 4. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) 5. Den jydske Haandværkerskole (98%) 6. Bygholm Landbrugsskole (91%) 7. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 8. IBC International Business College ( - ) 9. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 10. Viden Djurs (85%) 11. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 12. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 13. Tønder Handelsskole ( - ) 14. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 15. Vejen Handelsskole ( - ) 16. EUC Nordvest (%) 17. Skanderborg-Odder Center for uddannelse ( - ) 18. TEKO (77%) 19. Haderslev Handelsskole ( - ) 20. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 21. Nyborg-Kerteminde Handelsskole ( - ) 22. Lemvig Handelsskole ( - ) 23. Kold college (97%) 24. EUC Nord (87%) 25. Uddannelsescenter Holstebro (%) 26. Skive Tekniske Skole (96%) 27. Niels Brock - Copenhagen Business College ( - ) 28. Slagteriskolen i Roskilde (84%) 29. EUC Lillebælt (62%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 30. Frederikshavn Handelsskole ( - ) 31. Silkeborg Tekniske Skole (%) 32. Svendborg Erhvervsskole ( - ) 33. EUC Sjælland (61%) 34. Ribe Handelsskole ( - ) 35. Grindsted Erhvervsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 36. TEC Teknisk Erhvervsskole Center (%) 37. Skive Handelsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) 38. Business College Syd ( - ) 39. Vejle Handelsskole og VUC ( - ) 40. Tradium (77%) 41. Bornholms Erhvervsskole (79%) 42. Zealand Business College ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 43. Roskilde Tekniske Skole (62%) 44. EUC Nordvestsjælland ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Organisering på institutionsniveau [18]

19 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. TietgenSkolen ( - ) 46. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) 47. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium ( - ) 48. Selandia CEU (%) 49. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 50. Hotel- og Restaurantskolen - København (38%) 51. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest ( - ) Organisering på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 52. Århus Købmandsskole (82%) Business College Horsens (88%) Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret 60. Anonymiseret 59. Anonymiseret 59. Anonymiseret Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [19]

20 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Viden Djurs (85%) 2. Gråsten Landbrugsskole (93%) 3. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 4. Bygholm Landbrugsskole (91%) 5. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 6. TEKO (77%) 7. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 8. Den jydske Haandværkerskole (98%) 9. Uddannelsescenter Holstebro (%) 10. Silkeborg Tekniske Skole (%) 11. SKT, Aarhus Universitet (18%) 12. EUC Sjælland (61%) 13. Dalum Landbrugsskole (91%) 14. EUC Nordvest (%) 15. Skive Tekniske Skole (96%) 16. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 17. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 18. Kold college (97%) 19. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 20. Frederikshavn Handelsskole ( - ) 21. Roskilde Tekniske Skole (62%) 22. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 23. Slagteriskolen i Roskilde (84%) 24. Københavns Tekniske Skole (%) 25. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) 26. EUC Lillebælt (62%) 27. Syddansk Erhvervsskole (%) 28. EUC Syd (85%) 29. Lemvig Handelsskole ( - ) 30. EUC Nord (87%) 31. Roskilde Handelsskole ( - ) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) 32. Svendborg Erhvervsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 33. Tradium (77%) 34. Køge Handelsskole ( - ) 35. AARHUS TECH ( - ) 36. Niels Brock - Copenhagen Business College ( - ) 37. Hotel- og Restaurantskolen - København (38%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 38. Mercantec (81%) 39. Herningsholm Erhvervsskole (%) 40. TEC Teknisk Erhvervsskole Center (%) 41. IBC International Business College ( - ) 42. Selandia CEU (%) 43. TietgenSkolen ( - ) 44. Tønder Handelsskole ( - ) Undervisere på institutionsniveau [20]

21 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Bornholms Erhvervsskole (79%) 46. Vejen Handelsskole ( - ) 47. Ribe Handelsskole ( - ) 48. Zealand Business College ( - ) 49. EUC Nordvestsjælland ( - ) 50. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest ( - ) Undervisere på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. 51. Aalborg Handelsskole ( - ) 52. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 53. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [21]

22 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Den jydske Haandværkerskole (98%) 2. Dalum Landbrugsskole (91%) 3. Bygholm Landbrugsskole (91%) 4. Gråsten Landbrugsskole (93%) 5. Viden Djurs (85%) 6. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 7. EUC Sjælland (61%) 8. Skive Tekniske Skole (96%) 9. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 10. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 11. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 12. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) 13. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 14. Uddannelsescenter Holstebro (%) 15. Silkeborg Tekniske Skole (%) 16. EUC Nordvest (%) 17. Roskilde Tekniske Skole (62%) 18. EUC Nord (87%) 19. EUC Lillebælt (62%) 20. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 21. TEKO (77%) 22. Herningsholm Erhvervsskole (%) 23. Tradium (77%) 24. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 25. Kold college (97%) 26. Slagteriskolen i Roskilde (84%) 27. TEC Teknisk Erhvervsskole Center (%) 28. Syddansk Erhvervsskole (%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) 29. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 30. IBC International Business College ( - ) 31. Roskilde Handelsskole ( - ) 32. Svendborg Erhvervsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 33. EUC Nordvestsjælland ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 34. SKT, Aarhus Universitet (18%) 35. Frederikshavn Handelsskole ( - ) 36. Bornholms Erhvervsskole (79%) 37. Mercantec (81%) 38. Vejle Handelsskole og VUC ( - ) 39. EUC Syd (85%) 40. Skive Handelsskole ( - ) 41. Københavns Tekniske Skole (%) 42. Skanderborg-Odder Center for uddannelse ( - ) 43. Haderslev Handelsskole ( - ) 44. Niels Brock - Copenhagen Business College ( - ) Undervisning på institutionsniveau [22]

23 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Køge Handelsskole ( - ) 46. Selandia CEU (%) 47. Nyborg-Kerteminde Handelsskole ( - ) 48. AARHUS TECH ( - ) 49. TietgenSkolen ( - ) 50. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest ( - ) 51. Vejen Handelsskole ( - ) Undervisning på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 52. Zealand Business College ( - ) 53. Esbjerg Handelsskole ( - ) 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret 58. Anonymiseret 59. Anonymiseret 60. Anonymiseret 61. Anonymiseret 62. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [23]

24 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Bygholm Landbrugsskole (91%) 2. Dalum Landbrugsskole (91%) 3. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 4. Den jydske Haandværkerskole (98%) 5. Gråsten Landbrugsskole (93%) 6. Viden Djurs (85%) 7. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 8. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 9. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 10. Skive Tekniske Skole (96%) 11. TEKO (77%) 12. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) 13. EUC Lillebælt (62%) 14. Silkeborg Tekniske Skole (%) 15. EUC Sjælland (61%) 16. EUC Nordvest (%) 17. EUC Nord (87%) 18. EUC Syd (85%) 19. Nyborg-Kerteminde Handelsskole ( - ) 20. Uddannelsescenter Holstebro (%) 21. Roskilde Tekniske Skole (62%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 22. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 23. Herningsholm Erhvervsskole (%) 24. Ribe Handelsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 25. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) 26. Bornholms Erhvervsskole (79%) 27. Køge Handelsskole ( - ) 28. Tradium (77%) 29. Grindsted Erhvervsskole ( - ) 30. Kold college (97%) 31. Københavns Tekniske Skole (%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) 32. IBC International Business College ( - ) 33. Svendborg Erhvervsskole ( - ) 34. Skanderborg-Odder Center for uddannelse ( - ) 35. AARHUS TECH ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 36. Haderslev Handelsskole ( - ) 37. TEC Teknisk Erhvervsskole Center (%) 38. Slagteriskolen i Roskilde (84%) 39. Syddansk Erhvervsskole (%) 40. Vejen Handelsskole ( - ) 41. Roskilde Handelsskole ( - ) 42. Mercantec (81%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 43. Hotel- og Restaurantskolen - København (38%) 44. Vejle Handelsskole og VUC ( - ) Socialt miljø på institutionsniveau [24]

25 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 45. EUC Nordvestsjælland ( - ) 46. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 47. Aalborg Handelsskole ( - ) 48. Selandia CEU (%) 49. Niels Brock - Copenhagen Business College ( - ) 50. Zealand Business College ( - ) 51. Tønder Handelsskole ( - ) 52. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret 58. Anonymiseret 59. Anonymiseret 60. Anonymiseret 61. Anonymiseret 62. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret Socialt miljø på institutionsniveau Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [25]

26 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Dalum Landbrugsskole (91%) 2. Gråsten Landbrugsskole (93%) 3. Bygholm Landbrugsskole (91%) 4. Frederikshavn Handelsskole ( - ) 5. Ribe Handelsskole ( - ) 6. TEKO (77%) 7. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 8. Vejen Handelsskole ( - ) 9. Den jydske Haandværkerskole (98%) 10. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 11. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 12. EUC Nordvest (%) 13. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 14. Skive Tekniske Skole (96%) 15. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 16. Uddannelsescenter Holstebro (%) 17. Business College Syd ( - ) 18. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) 19. Haderslev Handelsskole ( - ) 20. Lemvig Handelsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 21. EUC Sjælland (61%) 22. Viden Djurs (85%) 23. Skive Handelsskole ( - ) 24. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 25. IBC International Business College ( - ) 26. Vejle Handelsskole og VUC ( - ) 27. Roskilde Handelsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 28. Silkeborg Tekniske Skole (%) 29. EUC Nord (87%) 30. Århus Købmandsskole (82%) 31. EUC Lillebælt (62%) 32. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 33. Herningsholm Erhvervsskole (%) 34. Skanderborg-Odder Center for uddannelse ( - ) 35. Hotel- og Restaurantskolen - København (38%) 36. Mercantec (81%) 37. Grindsted Erhvervsskole ( - ) 38. Bornholms Erhvervsskole (79%) 39. Selandia CEU (%) 40. Københavns Tekniske Skole (%) 41. Kold college (97%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 42. Tradium (77%) 43. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 44. Aalborg Handelsskole ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 45. Syddansk Erhvervsskole (%) Fysisk miljø på institutionsniveau [26]

27 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 46. Køge Handelsskole ( - ) 47. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) 48. SKT, Aarhus Universitet (18%) 49. Business College Horsens (88%) 50. EUC Syd (85%) 51. Svendborg Erhvervsskole ( - ) 52. AARHUS TECH ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 53. EUC Nordvestsjælland ( - ) 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret 58. Anonymiseret 59. Anonymiseret 60. Anonymiseret 61. Anonymiseret 62. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret Fysisk miljø på institutionsniveau Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [27]

28 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 2. SKT, Aarhus Universitet (18%) 3. TEKO (77%) 4. Københavns Tekniske Skole (%) 5. Silkeborg Tekniske Skole (%) 6. EUC Sjælland (61%) 7. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 8. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 9. Den jydske Haandværkerskole (98%) 10. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 11. Roskilde Tekniske Skole (62%) 12. Syddansk Erhvervsskole (%) 13. EUC Syd (85%) 14. Hotel- og Restaurantskolen - København (38%) 15. AARHUS TECH ( - ) 16. CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest ( - ) 17. Dalum Landbrugsskole (91%) 18. Viden Djurs (85%) 19. Herningsholm Erhvervsskole (%) 20. TEC Teknisk Erhvervsskole Center (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 21. Gråsten Landbrugsskole (93%) 22. EUC Nord (87%) 23. Slagteriskolen i Roskilde (84%) 24. Uddannelsescenter Holstebro (%) 25. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) 26. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) 27. Kold college (97%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 28. Mercantec (81%) 29. Bygholm Landbrugsskole (91%) 30. Skive Tekniske Skole (96%) 31. Tradium (77%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 32. EUC Lillebælt (62%) 33. Bornholms Erhvervsskole (79%) 34. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 35. Svendborg Erhvervsskole ( - ) 36. EUC Nordvest (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 37. Selandia CEU (%) 38. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 39. EUC Nordvestsjælland ( - ) 40. Niels Brock - Copenhagen Business College ( - ) 41. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 42. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 43. Zealand Business College ( - ) 44. Tønder Handelsskole ( - ) Egen motivation på institutionsniveau [28]

29 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Århus Købmandsskole (82%) 46. TietgenSkolen ( - ) 47. Roskilde Handelsskole ( - ) 48. Køge Handelsskole ( - ) 49. Esbjerg Handelsskole ( - ) 50. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 51. Frederikshavn Handelsskole ( - ) 52. Aalborg Handelsskole ( - ) Egen motivation på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. 53. Vejen Handelsskole ( - ) 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret 58. Anonymiseret 59. Anonymiseret 60. Anonymiseret 61. Anonymiseret 62. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [29]

30 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Dalum Landbrugsskole (91%) 2. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 3. Asmildkloster Landbrugsskole (94%) 4. Ribe Handelsskole ( - ) 5. Lemvig Handelsskole ( - ) 6. Business College Syd ( - ) 7. Bygholm Landbrugsskole (91%) 8. Gråsten Landbrugsskole (93%) 9. Skive Tekniske Skole (96%) 10. VIA Erhvervsuddannelser (53%) 11. Nyborg-Kerteminde Handelsskole ( - ) 12. Frederikshavn Handelsskole ( - ) 13. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (%) 14. Haderslev Handelsskole ( - ) 15. Grindsted Erhvervsskole ( - ) 16. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 17. Den jydske Haandværkerskole (98%) 18. IBC International Business College ( - ) 19. TEKO (77%) 20. Roskilde Handelsskole ( - ) 21. Vejen Handelsskole ( - ) 22. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (100%) 23. EUC Nordvest (%) 24. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium ( - ) 25. EUC Nordvestsjælland ( - ) 26. Vejle Handelsskole og VUC ( - ) 27. Grindsted Landbrugsskole ( - ) 28. EUC Lillebælt (62%) 29. Viden Djurs (85%) 30. Herningsholm Erhvervsskole (%) 31. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (58%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 32. Uddannelsescenter Holstebro (%) 33. EUC Nord (87%) 34. Silkeborg Tekniske Skole (%) 35. EUC Sjælland (61%) 36. TietgenSkolen ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 37. Business College Horsens (88%) 38. Århus Købmandsskole (82%) 39. Aalborg Handelsskole ( - ) 40. Tønder Handelsskole ( - ) 41. Skanderborg-Odder Center for uddannelse ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 42. Skive Handelsskole ( - ) 43. Selandia CEU (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (%) 44. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (87%) 45. Bornholms Erhvervsskole (79%) Udstyr & materialer på institutionsniveau [30]

31 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for alle erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Udstyr & materialer på institutionsniveau 46. Tradium (77%) 47. Svendborg Erhvervsskole ( - ) 48. Kold college (97%) 49. Erhvervsskolen Nordsjælland (%) 50. Slagteriskolen i Roskilde (84%) 51. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium ( - ) 52. Roskilde Tekniske Skole (62%) 53. Niels Brock - Copenhagen Business College ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret 58. Anonymiseret 59. Anonymiseret 60. Anonymiseret 61. Anonymiseret 62. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret. Anonymiseret Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [31]

32 Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, alder, og eget fagligt niveau [32]

33 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 39% Kvinde 61% Mand fordelt på Køn 100 Kvinde Mand Elevtrivsel 100 Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [33]

34 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 48% 18 år eller yngre 21% år 18% år 13% 26 år eller ældre fordelt på Alder år eller yngre år år 26 år eller ældre Elevtrivsel år eller yngre år år 26 år eller ældre Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [34]

35 Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 23% Jeg er en af de bedste 58% Der er nogle få, der er bedre end mig 19% Der er mange, der er bedre end mig fordelt på Eget faglige niveau 100 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel 100 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [35]

36 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Oversigt over undersøgelsens spørgsmål [36]

37 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser eleverne/lærlingene på EUD s trivsel på nationalt plan og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen blandt eleverne/lærlingene generelt i Danmark. Rapporten giver input til: At kunne sammenligne elevernes/lærlingenes trivsel på tværs af institutioner/skoler. At identificere styrkerne i sektoren dvs. hvad er vi gode til At identificere udfordringer i sektoren dvs. hvor har vi et problem? At identificere de institutioner/skoler, hvor trivslen er særligt høj, og hvor man derfor med fordel kan søge inspiration til best practice NB: Mange skoler har bestilt en skolerapport hos Ennova. I denne sættes der fokus på den enkelte institutions/skoles resultater. Det er også i Skolerapporten, at resultaterne splittes op på uddannelser og klasser, så ledelsen og medarbejderne har det fulde overblik over sundhedstilstanden. I skolerapporten er alle spørgsmål fra undersøgelsen med og der er benchmark til relevante gennemsnit på både regions- og landsplan. Spørgsmål og emner, som ligger til grund for rapporten Eleverne/lærlingene er blevet stillet en række grundspørgsmål. Grundspørgsmålene, som eleverne/lærlingene har vurderet, dækker: Organisering, underviserne, undervisningen, socialt og fysisk miljø, udstyr og materialer samt egen motivation. Det er disse emner, der også giver input til Ressourceregnskabet. I undersøgelsen har institutionerne/skolerne haft mulighed for at inkludere følgende uddybende spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af æstetiske miljø, Arbejdsmiljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen og Kostafdeling. Bagerst i rapporten kan du se de spørgsmål, eleverne/lærlingene er blevet stillet inden for de enkelte emner. Kun offentlige resultater vises Vigtigt: Det er kun de resultater, der også indgår i Ressourceregnskabet, der vises i denne rapport. Det har således været vigtigt for Ennova, at der ikke offentligt bliver vist resultater, som ikke også på anden vis kan findes (når Ressourceregnskabet er fuldt ud opdateret med resultaterne fra ETU 2010 i 2011). Ønsker man mere åben benchmarking på fx uddybende spørgsmålspakker og vurderinger på spørgsmålsniveau kan man henvende sig til Ennova, som herefter kan assistere med at formidle resultatudvekslingen med skoler, som deler samme lyst til at udveksle data mere detaljeret. Der henvises i øvrigt også til ESB-netværket, som er Danmarks største kvalitetsnetværk for uddannelsesinstitutioner. [37]

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 284 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for VUC Svarprocent: 51% (21004/41007) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 14290 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 9361 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 15642 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 14507 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 39% (339/866) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Benchmarkingrapport for almene gymnasier og HF-centre Rapporten er baseret på 25113 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Strøm, styring og it Tradium Svarprocent: 82% (5 besvarelser ud af 61 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Benchmarkrapport Alle skoler Svarprocent: 46% (10/131) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (235 besvarelser ud af 286 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nykøbing F. Svarprocent: 73% (22/30) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Hotel- og Restaurantskolen Svarprocent: 39% (223/574) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nord Svarprocent: 70% (26/37) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 66% (33/50)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 66% (33/50) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nykøbing F. Svarprocent: 66% (33/50) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde ESB benchmarkrapport Svarprocent: 42% (7203/17203) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 53% (29/55)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 53% (29/55) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 53% (29/55) Indhold Introduktion Sammenfatning af undersøgelsens resultater I II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 49% (132/270)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 49% (132/270) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 49% (132/2) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (276 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 84% (32/38) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOPU Svarprocent: 67% (107/159) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport EUC Lillebælt Svarprocent: 55% (1/324) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne KTS 24 Københavns Tekniske Skole Svarprocent: Ikke oplyst (78 besvarelser) Lokationsrapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 43% (/1) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål: Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 84% (279 besvarelser ud af 334 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere