Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det mener partierne om HK s fokuspunkter"

Transkript

1 Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver forpligtet til at ansætte elever/lærlinge i et omfang, der står i forhold til virksomhedens størrelse? NEJ: 7% ANDET: 7% Støtter listens kandidater et forslag om, at alle kommunens/regionens udliciterede driftsog anlægsopgaver skal udføres på danske overenskomstforhold? JA: 96% ANDET: 4% Støtter listens kandidater, at der i den kommende byråds-/regionsrådsperiode etableres jobrotationsordninger på kommunens/regionens private og offentlige arbejdspladser? ANDET: 14% Ved forhandlingerne om overenskomstfornyelsen i 2013 fulgte Kommunernes Landsforening/Danske Regioner i forhandlingerne en linje, der klart gik ud på at mindske de faglige organisationers og tillidsrepræsentanternes indflydelse, f.eks. blev der fremsat et forslag om forringelse af tillidsrepræsentantbeskyttelsen. Vil listens kandidater støtte, at byrådet frem til overenskomstfornyelsen i 2015 gør sin indflydelse i Kommunernes Landsforening/ Danske Regioner gældende, så disse forsøg på at stække fagbevægelsen og de tillidsvalgte ikke bliver gentaget? JA: 65% NEJ: 23% ANDET: 12%

2 HK Østjyllands fokuspunkter mødes med politisk velvilje Næsten alle de partier og lister, der svarede på HK Østjyllands spørgeskemaundersøgelse om de fire fokuspunkter har en positiv indstilling til danske overenskomstforhold ved udliciterede opgaver, til krav om ansættelse af flere elever og til jobrotation. Hvad angår forsvaret af de faglige organisationers indflydelse og tillidsmandsbeskyttelsen, er Venstre og Konservative dog tilbageholdende. Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har valgt slet ikke at medvirke i undersøgelsen. Spørgeskemaet blev udsendt medio september 2013 til 91 opstillede partier og lister i Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner samt Region Midt. Tak til den tredjedel af listerne, som midt i valgkampen fandt tid og ressourcer til at svare. Resultatet er opgjort og præsenteret for HK Østjylland af Pressebureauet Silkeborg. Der er godt nyt for HK Østjylland at hente i resultatet af den undersøgelse, fagforeningen sendte til partilister opstillet i HK Østjyllands geografiske område ved kommunal- og regionsrådsvalget den 19. november. De fleste kandidater støtter tilsyneladende HK Østjyllands holdninger langt hen ad vejen, så det lover under alle omstændigheder godt for den dialog om fokuspunkterne, som HK Østjylland tænker sig at byde op til med de nye kommunal- og regionsbestyrelser. Det er glædeligt, at vi har fået en ganske pæn svarprocent fra de lister, der er knyttet til Enhedslisten, SF, S, Radikale, V og K. Her finder man også de kandidater, der bejler til de ni borgmesterposter og posten som regionsrådsformand, så vi har med svarene fået et materiale, der kan klæde HK Østjylland ekstra godt på til den forestående dialog, siger HK Østjyllands formand, Viggo Thinggaard, til afdelingens medlemsblad. Nuancerne mellem partierne og listerne skal for mange af holdningerne findes i de kommentarer, som fulgte med mange af besvarelserne. Mens mange meldte tilbage med rene JA og NEJ -besvarelser, benyttede en del af politikerne sig af muligheden for at give svarene et par ord med på vejen, og disse kommentarer er gengivet på de følgende sider. Overordnet kan det udledes den af kommentarerne, at besvarelserne fra V og K s lokale lister har en del flere forbehold, men altså ikke Det spurgte HK Østjylland de østjyske partier og lister om Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver forpligtet til at ansætte elever/lærlinge i et omfang, der står i forhold til virksomhedens størrelse? NEJ: 7% ANDET: 7% Støtter listens kandidater et forslag om, at alle kommunens/regionens udliciterede drifts- og anlægsopgaver skal udføres på danske overenskomstforhold? JA: 96% ANDET: 4% Støtter listens kandidater, at der i den kommende byråds-/ regionsrådsperiode etableres jobrotationsordninger på kommunens/regionens private og offentlige arbejdspladser? ANDET: 14% i en sådan grad, at det ændrer den overvejende positive tilgang til, at de udliciterede driftsog anlægsopgaver også i fremtiden skal udføres på danske overenskomstforhold, at virksomheder, der udfører store arbejdsopgaver for kommunen skal forpligtes til at ansætte elever/ lærlinge, og at der skal gøres en indsats for at iværksætte flere jobrotationsordninger på kommunens private og offentlige arbejdspladser. Når det gælder viljen til at sikre de faglig e organisationers forhandlingsret og forsvare tillidsrepræsentantbeskyttelsen er der imidlertid en klar forskel mellem Enhedslisten, SF og S på den ene side og V-K på den anden. Kandidaterne fra de borgerlige lister angiver i den forbindelse typisk, at de bakker op om KL s linje. Ved forhandlingerne om overenskomstfornyelsen i 2013 fulgte Kommunernes Landsforening/Danske Regioner i forhandlingerne en linje, der klart gik ud på at mindske de faglige organisationers og tillidsrepræsentanternes indflydelse, f.eks. blev der fremsat et forslag om forringelse af tillidsrepræsentantbeskyttelsen. Vil listens kandidater støtte, at byrådet frem til overenskomstfornyelsen i 2015 gør sin indflydelse i Kommunernes Landsforening/ Danske Regioner gældende, så disse forsøg på at stække fagbevægelsen og de tillidsvalgte ikke bliver gentaget? JA: 65% NEJ: 23% ANDET: 12% - og sådan svarede de...

3 ? - Støtter listens kandidater et forslag om, at alle kommunens/ regionens udliciterede drifts- og anlægsopgaver skal udføres på danske overenskomstforhold? Arbejder man i Danmark, skal man følge overenskomsterne i Danmark. Før arbejdet i gangsættes, bør bygherre undersøge, om leverandøren lever op til de danske overenskomster. Fælleslisten Aarhus. Ja, Venstre i Odder støtter at drifts- og anlægsopgaver skal udføres efter danske overenskomstforhold. Ja - men egentlig ønsker vi slet ikke at udlicitere så meget. Bl.a. fordi det ofte giver dårligere arbejdsvilkår, og fordi det betyder at kommunen mister ekspertice. Enhedslisten, Favrskov. Ja, det er udgangspunktet for alle kommunens licitationer allerede i dag. Det støtter vi fortsat. Licitationerne skal naturligvis følge eksisterende lovgivning. C, Favrskov. Ja. Fagbevægelsen har samtidigt et stort hængeparti i at sikre at alle områder af arbejdsmarked er dækket af overenskomst. Ja. Social dumping det dur bare ikke i et land som vores, hvor vi ønsker en god velfærd. C, Norddjurs. Ja, som udgangspunkt bør arbejde udført i Danmark følge danske overenskomster. Radikale, Skanderborg. Ja, findes i forvejen. S, Silkeborg. SF ønsker som udgangspunkt opgaverne løst at regionen. På den måde kan vi dels udvikle i samarbejde med medarbejderne, og dels sikre at grundlaget for fremtidens service er et politisk valg. SF, Region Midt. Vi vil arbejde for at indskrive sociale og miljømæssige klausuler i alle offentlige udbud: Vil man vinde en licitation i vores kommune, har man overenskomst. Man forpligter sig til at ansætte et givet antal langtidsledige, lærlinge og/eller fleksjobbere. Vi vil ikke se stiltiende på, at disse jobs går til underbetalte østeuropæere. Disse klausuler skal også gælde de institutioner (museer, oplysningsforbund, sportsfaciliteter m.v.), der modtager støtte fra kommunen. Endelig skal alt samarbejde med G4S i kommunen ophøre, indtil firmaet overholder menneskerettighederne og international lov! Enhedslisten, Skanderborg. Ved en udlicitering er det vigtigste for Venstre i Århus at kommunen kan tilbyde den bedste service til den bedste pris og kvalitet. Det handler om at behandle alle lige, men der er muligheder i at lave udbudsformer og udformer disse således der kan stilles andre krav end den laveste pris det er vi åben overfor. Vi er tilhænger af at bruge flest mulige værktøjer der medfører at vi overholder de regelsæt Danmark har skrevet under på, samtidig sikrer at der skabes flere arbejdspladser i Danmark.Prisen for udførelsen er væsentligt, det er respekt for skatteborgernes penge. Ja. Med afsæt i ILO konventionen skal dette sikres, ligesom virksomheden også har ansvar, hvis den udliciterer opgaven. Den der har opgaven har også ansvaret for at overholdelse. SF, Silkeborg JA. Social dumping i alle afskygninger skal stoppes. Det skal indskrives i udbuddet er hovedentreprenøren påtager sig et kædeansvar. Enhedslisten, Regionen

4 ? - Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/regionen, bliver forpligtet til at ansætte elever/lærlinge i et omfang, der står i forhold til virksomhedens størrelse? Ja. Vil arbejdsgiverne være sikre på at få uddannet personale, skal de også selv være med til at uddanne dette personale. Derfor skal det være et krav til ALLE arbejdsgivere at tage elever/lælinge. Fælleslisten Aarhus. Som kommune kan vi ikke forpligtige en virksomhed til at ansætte elever eller andet personale. Ambitionen er god, men det kan kun være en ambition. Ikke et forpligtende krav. Ja, når det kan passes ind i opgaven og arbejdet i virksomheden. Konservative, Favrskov. Ja. Sociale klausuler ved anlægsopgaver eller kontrakter med det offentlige er et godt værktøj til at sikre såvel elev-, lærlinge- og praktikpladser som flex- og skånejob. Ja under betingelse af, at det står i forhold til virksomhedens og arbejdsopgavens størrelse. Konservative, Silkeborg. Ja, praktikpladser er et akut problem og krav til virksomheder, der udfører arbejde for det offentlige er en vej til at løse det. Radikale, Skanderborg. Ja, er en del af kontraktvilkårene i dag. S, Silkeborg. Ja, det har SF bl.a. været med til at få en politisk beslutning om i Region Midtjylland. SF, Regionen. Venstre i Århus arbejder for at skabe vilkår, der gør det nemmere for virksomhederne at drive virksomhed. Derfor er det Venstres holdning, at vækst skaber mere vækst og med vækst kommer også væksten for lærlinge og elever. Delvis. Vi har en partnerskabsaftale, der vedrører anlæg og har valgt denne form, da de fleste virksomheder er små og effekten er ens i forhold til mere formelle krav. På serviceområdet er det yderst begrænset hvilke opgaver der udføres eksternt. Men vi er ikke afvisende. S, Norddjurs. Det kommer an på opgaven. Men de steder hvor det er muligt og fornuftigt. Og som I skriver hvor virksomheden har en størrelse der står mål med opgaven. Venstre, Favrskov. Ja, vi vil gerne have flere lærlinge, men vi vil ikke presse en fast model ned over forskellige arbejdsgivere. Venstre, Norddjurs. For SF i Silkeborg handler det om at ALLE private leverandører er med til at skabe lærlinge- og praktikpladser. SF Silkeborg. Det skal simpelthen være en betingelse for at få en offentlig opgave. Enhedslisten, Regionen. Ja, det er selvfølgelig udgangspunktet! Radikale, Randers. Nej. Det vil altid være mængden af jobs/arbejdsopgaver i den enkelte virksomhed, der styrer antallet af elever/lærlinge som der kan ansættes. Hvis arbejdsopgavemængden stiger i de enkelte virksomheder, vil der blive ansat flere elever/lærlinge. C, Norddjurs. Ja, i høj grad, det har vi arbejdet for i det nuværende byråd. Virksomheder der ansætter elever/lærlinge påtager sig et socialt ansvar. Det skal tælle med på plussiden når kommunen udbyder arbejder. Radikale, Syddjurs.

5 ?TR skal have indflydelse på arbejdspladserne, og TR skal bevare sin beskyttelse ved TR-arbejdet. At have en TR på arbejdspladsen er til stor gavn for medarbejdere, men også for ledelsen, Heldigvis ser vi flere steder, hvor man har stor tillid til TR. Fælleslisten, Aarhus. Den her er vi i tvivl om, - specielt fordi vi ikke kender forhandlingsgrundlaget. Vi går principielt ind for, at fagforeninger skal have en stærk rolle at spille som en meget vigtig del af aftalegrundlaget, - herunder tillidsmænd. Men vi har også oplevet, at HK og andre har udbredt beskyttelsen ud til det ekstreme og derigennem blokeret for en reel forhandling om vilkår og mål. Det ved vi, at fagforeningerne ikke er enige i, men vi erfarer også, at der er dele af fagbevægelsen, som erkender, at det er en reel problemstilling. Derfor er det på det foreliggende grundlag svært at svare ja eller nej til spørgsmålet. Radikale, Odder. Vi støtter den danske model, og at arbejdsgiver og arbejdstager i et fællesskab finder de rigtige løsninger. Vi har interesse i et velfungerende arbejdsmarked, og vil gennem vores repræsentanter i KL være med til at sikre det. Det er helt centralt for Radikale Venstre at tillidsrepræsentanterne er sikret mod fyring pga. deres måde at varetage deres tillidsopgaver. Det skal sikres at der er en rimelig balance imellem antallet af tillidsrepræsentanter og menige medarbejdere ikke så få at tillidsrepræsentanten ikke har tid til de enkelte sager, ikke så mange at der reelt knapt er nogen at repræsentere, da det gør systemet unødigt tungt både for fagbevægelsen og for arbejdspladserne. Ved forhandlingerne om overenskomstfornyelsen i 2013 fulgte Kommunernes Landsforening/Danske Regioner i forhandlingerne en linje, der klart gik ud på at mindske de faglige organisationers og tillidsrepræsentanternes indflydelse, f.eks. blev der fremsat et forslag om forringelse af tillidsrepræsentantbeskyttelsen. - Vil listens kandidater støtte, at byrådet frem til overenskomstfornyelsen i 2015 gør sin indflydelse i Kommunernes Landsforening / Danske Regioner gældende, så disse forsøg på at stække fagbevægelsen og de tillidsvalgte ikke bliver gentaget? Både ja og nej, vi vil til hver en tid arbejde for ordnede forhold på arbejdsmarkedet men generelt går vi ind for frihed for såvel den enkelte virksomhed som medarbejder. Konservative, Silkeborg. Vi kan konstatere at Århus Borgmester der er repræsenteret i KL bestyrelse har støttet den linje KL har fulgt. Vi mener at TR er et aktivt og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø til glæde og gavn for de ansatte og dermed samlet set for virksomheden. Ansvar og indflydelse hænger tæt sammen. Vi er ikke enige i at det har været et punkt for KL at mindske TR indflydelse, beskyttelse og indflydelse er ikke afhængig af hinanden. Vi skal respektere at KL og Fagbevægelsen forhandler selvstændigt. Radikale, Syddjurs. EL vil forsvare den danske model, de faglige organisationer og TR-beskyttelsen med næb og klør. Naturligvis skal fagbevægelsen og de tillidsvalgte ikke stækkes af hverken lovgivning eller i overenskomsterne. Enhedslisten, Skanderborg Uden at gå direkte ind i den konkrete forhandlingssituation, så skal der også fremover sikres tillidsrepræsentanter beskyttelse. Vi ønsker generelt ikke at svække fagbevægelsen. S, Norddjurs. Nej. Vi går ind for organisationsfrihed og derfor er der ikke nogen faglige organisationer der skal have monopol. Generelt så kan langt hovedparten af lønmodtagerne i dagens Danmark godt tage vare på egne interesser. Venstre, Favrskov. Vi har valgt nogle til at forhandle, og dem har vi tillid til. Venstre, Norddjurs. For SF er det centralt at personaleorganisationerne har mulighed for at virke i deres faglige arbejde. Vi vil gøre vores indflydelse gældende, selvom der godt nok er langt fra byrådssalen i Silkeborg til det centrale forhandlingsudvalg. SF, Silkeborg. Ja, - og nej! Vi støtter princippet om en form for beskyttelse, men ordningen trænger til en modernisering. Borgerlisten, Norddjurs. Vi skal have den fulde beskyttelse af TR og AMR tilbage. Egentlig synes vi det burde være en del af lovgivningen, selvom det strider lidt mod den danske model når det gælder TR:-) Enhedslisten, Regionen. Radikale Venstre støtter det danske overenskomstsystems opbygning og virkemåde. Tillidsmænds/kvinders beskyttelse er en selvfølgelighed, hvis tillidsfolkene skal kunne varetage deres job ordentligt. Radikale, Randers. Nej. Det må og skal være et anliggende mellem KL og de faglige organisationer. Konservative, Norddjurs.

6 ? Støtter listens kandidater, at der i den kommende byråds-/ regionsrådsperiode etableres jobrotationsordninger på kommunens/regionens private og offentlige arbejdspladser? Hvis ordningen kan medføre et bedre arbejdsmiljø, og der samtidig er mulighed for at høste en større viden. Nogle steder vil det ikke være muligt, men hvor man kan blive enige om jobrotation (medarbejder/arbejdsgiver) vil det være en fordel for alle. Fælleslisten Aarhus. JA, idet der tages højde for, at økonomien i projektet er bæredygtig. Radikale, Odder. I det omfang, hvor det praktisk kan lade sig gøre, er jobrotation mellem private og offentlige arbejdspladser en god idé. JA - på betingelse af, at de faste medarbejdere, som skal ud i en jobrotation, skal på relevante, opkvalificerende kurser, mens andre passer deres arbejde. Kristendemokraterne, Aarhus. Ja, i det omfang det kan indpasses i arbejdet og virksomheden. Det skal medføre, at flere opgaver løses og ikke være på bekostning af de nuværende medarbejderes stillinger. Konservative, Favrskov. Jobrotationsordninger er godt værktøj i forbindelse med fx efteruddannelse. Ja men kun hvis det giver mening på den enkelte kommune/ regions private og offentlige arbejdsplads. Vi går ikke ind for, at man laver jobrotationsordninger for bare jobrotationsordningens skyld. Konservative, Silkeborg. Det afhænger af de lokale forhold Radikale, Skanderborg. BÅDE OG - vi går ind for at fordele det arbejde, der er, så flere kommer i job og færre er ledige. Gerne med jobrotation med uddannelse/kurser, hvor der sker en opkvalificering af dem, der deltager i rotationen. Resulterer jobrotationen derimod i, at de arbejdsløse ikke får rigtig løn for deres arbejde, og optjener de ikke dagpengeret, er vi meget skeptiske og går ikke ind for jobrotation. Enhedslisten, Skanderborg. JA og ikke alene som noget der gavner den enkelte medarbejder, men også som en værdi for den daglige drift. SF ønsker mulighed for, at flest mulige kommer i uddannelse. SF, Regionen. Venstre er store tilhængere af jobrotationsordninger, men vi vil ikke tvinge private virksomheder til at indgå i sådanne aftaler med kommunen. Det må de selv vurdere, hvad der er bedst lige netop for deres virksomhed. Såfremt Århus Kommune formår at skabe en bedre erhvervsvenlighed end en 62. Plads i Danmark, vil virksomhederne have bedre vilkår for at skabe vækst og gøre brug af de værktøjer der stilles til rådighed. Ja, og vi praktiserer det allerede. S, Norddjurs. Ja - i de funktioner hvor det er relevant, og det vil give alle de deltagende et uddannelsesmæssigt løft. Men nej til jobrotation for jobrotationens skyld. Venstre, Favrskov. SF har målrettet arbejdet for jobrotation på kommunens arbejdspladser og støttet opgaven i kommunens tilbud til erhvervslivet i kommunen. Kommunens jobcenter påtager sig det administrative bøvl for virksomhederne. SF Silkeborg. Jobrotation er med til at fastholde lediges tilknytning til arbejdsmarkedet samt opkvalificere kommunens ansatte. Enhedslisten, Regionen. Jobrotation er en god idé, men det skal organiseres med omtanke. Det skylder vi alle parter de ledige, medarbejderne der jobroteres i en tid, og arbejdsgiverne. Radikale, Randers.

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Arbejdsmiljøet - hvad har de borgerlige partier foreslået?

Arbejdsmiljøet - hvad har de borgerlige partier foreslået? Arbejdsmiljøet - hvad har de borgerlige partier foreslået? De borgerlige partier har ikke taget initiativ til forbedringer af arbejdsmiljøforholdene, mens de har siddet i opposition. De har derimod stemt

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Region Midtjylland. Landsbrancheklubben 3F kommunale.

Region Midtjylland. Landsbrancheklubben 3F kommunale. Region Midtjylland. Landsbrancheklubben 3F kommunale. Hermed indkaldelse til møde i Skjern 3F-afdeling, Trykkerivej 8, mandag den 7.september 2015. kl.10.00. Referat 1. Godkendelse af referat. Referatet

Læs mere

Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten. skanderborg.enhedslisten.dk

Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten. skanderborg.enhedslisten.dk Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten skanderborg.enhedslisten.dk Flere hænder til velfærd Skanderborg Kommune er på vej, men behøver endnu

Læs mere

Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark

Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark Beskæftigelsesregion Midtjylland og Syddanmark Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark Hvad er jobrotation? Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. 27-05-2013 Side 1 ØU - Anvendelse af sociale klausuler Sagsnr.: 13/7101 Resumé: Udvalget for Teknik & Miljø protokollerede den 16. januar 2013 en opfordring til ØU om, at der i alle større anlægsarbejder

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige om deres rolle og situation

Afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige om deres rolle og situation AMT, d. 3. december 21 Afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige om deres rolle og situation Arbejdsmiljøpolitisk team gennemførte i oktober en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige.

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Dansk Folkeparti -De svages parti?

Dansk Folkeparti -De svages parti? Dansk Folkeparti -De svages parti? LO - Storbyerne KØBENHAVN. ÅRHUS. ODENSE. AALBORG. ESBJERG. RANDERS Pia Kjærsgaards gode råd I foråret 2000 udgav LO Århus og LO Aalborg en pjece om Dansk Folkeparti,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering Udlicitering værktøj 99 Udbudspolitik Spilleregler ved udlicitering Udbudspolitik spilleregler ved udlicitering er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Værktøjspjecen giver forslag og ideer til

Læs mere

Faglig jobformidling

Faglig jobformidling Faglig jobformidling 1 Indhold 4 7 9 11 Hvilke metoder bruger afdelinger til jobformidlingen og hvordan organiseres samarbejdet internt i afdelingerne? Hvordan organiserer de faglige afdelinger arbejdet

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere