U-MEDD erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA ) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015"

Transkript

1 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret U-MEDD erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA ) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret U-MEDD arbejdsskade - vaccination - allergisk reaktion - ulykkestilfælde - interesse (DSA ) (Historisk) Bekendtgørelse Arkiveret Bek af om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (Historisk) Vejledning Arkiveret Vejl. 105 af om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance (Historisk) LF Lovforslag Gældende LF /2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) LF Lovforslag Gældende LF /2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Bekendtgørelse Gældende Bek. 977 af om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Bekendtgørelse På vej Bek. 975 af om ophævelse af bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om social service Cirkulære På vej Cirk af om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet Vejledning Gældende Vejl af om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens AFG arbejdsskade - vaccination - følge af arbejdet eller arbejdets forhold - årsagssammenhæng (AST ) AFG arbejdsskade - tab af erhvervsevne - seniorjob (AST ) AFG arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - midlertidig afgørelse (AST ) AFG arbejdsskade - ulykke - personskadebegrebet - forbigående smerter - lænderygsmerter -

2 fysioterapibehandling (AST ) AFG arbejdsskade - tingskade - briller - dækningspligt (AST ) AFG hjælpemiddel - stomi - personkreds - appendikostomi - hjælpemiddelbekendtgørelsen (AST ) AFG ledsagelse - lægeordineret - selvvalgte aktiviteter (AST ) AFG selvudpeget hjælper - godkendelse - værge - hjemmehjælp (AST ) AFG ledsagelse - lægeordineret - selvvalgte aktiviteter (AST ) Bekendtgørelse Gældende Vis alle hits i dokumentet Bek. 629 af om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. Oprettet Bekendtgørelse Gældende Bek. 677 af om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. Bekendtgørelse Gældende Vis alle hits i dokumentet Bek af om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Stk. 2 Bekendtgørelse På vej Vis alle hits i dokumentet Bek. 635 af om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner Bekendtgørelse På vej Bek. 636 af om indretningskrav til eksisterende elevatorer, der ikke er CE-mærket Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 967 af om ændring af bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 968 af om ændring af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

3 Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 969 af om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 970 af om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 972 af om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Bekendtgørelse Gældende Vis alle hits i dokumentet Bek. 629 af om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. Stk. 2 Bekendtgørelse Gældende Bek. 677 af om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. Oprettet Ændringsbekendtgørelse På vej Bek. 23 af om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. Ændringsbekendtgørelse På vej Bek. 629 af om ændring af bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. Bekendtgørelse På vej Bek. 634 af om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner Ændringsbekendtgørelse På vej Bek. 964 af om ændring af bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation Ændringsbekendtgørelse På vej Bek. 966 af om ændring af bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer, der ikke er CE-mærket Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 968 af om ændring af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

4 Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 970 af om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. Afgørelse Gældende Datatilsynets årsberetning 2014 (DTS ) Afgørelse Gældende NIRAS A/S mod Region Hovedstaden ( ) Afgørelse Gældende Grøn Sol A/S mod Aarhus Kommune ( ) LF Lovforslag Gældende LF /2015 Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 Bekendtgørelse På vej Bek. 957 af om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning På vej Vejl af til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser Vejledning Gældende Vejl af til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske Bekendtgørelse På vej Bek. 949 af om standardvedtægt for anerkendte a-kasser Vejledning Arkiveret Vejl. af Rettelsesblad til Vejledning om behandlingsudgifter (Historisk) Vejledning Gældende Vejl af om behandlingsudgifter Bekendtgørelse Gældende Bek af om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 940 af om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen Vejledning Gældende Vejl af til voksenlærlingeordningen Vejledning Gældende Vejl af om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen, skoleåret August 2015

5 Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 936 af om ændring af bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Bekendtgørelse Gældende Vis alle hits i dokumentet Bek. 185 af om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Afgørelse Gældende Uvedkommendes adgang til personoplysninger i systemer, som Rigspolitiet er dataansvarlig for (DTS ) Bekendtgørelse Gældende Bek. 185 af om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Stk. 4 Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 936 af om ændring af bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Afgørelse Gældende Uvedkommendes adgang til personoplysninger i systemer, som Rigspolitiet er dataansvarlig for (DTS ) Bek. 808 af om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner (Historisk) Bek. 928 af om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud Bek. 927 af om Forsvarets militære diplomuddannelse Bek. 928 af om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud Bek. 929 af om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Bek af om grunduddannelse for voksne (GVU) (Historisk) Bek. 717 af om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse (Historisk)

6 Bek. 651 af om uddannelsen til meritlærer (Historisk) Bek. 748 af om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) (Historisk) Bek. 906 af om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning (Historisk) Bek. 150 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice (Historisk) Bek. 202 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (Historisk) Bek. 329 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (Historisk) Bek. 330 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur (Historisk) Bek. 383 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler (Historisk) Bek. 393 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil (Historisk) Bek. 768 af om diplomuddannelser (Historisk) Bek. 816 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Historisk) Bek. 231 af om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (Historisk) Bek. 312 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker (Historisk) Bek. 345 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil (Historisk) Bek. 346 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg (Historisk)

7 Bek. 371 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Historisk) Bek. 372 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Historisk) Bek. 422 af om afløsning af visse prøver i den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen som skulle have været aflagt under overenskomstmæssig lockout (Historisk) Bek. 776 af om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) (Historisk) Bek. 838 af om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (Historisk) Bek. 856 af om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) (Historisk) Bek. 903 af om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække Bek af om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. -klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb Bek. 169 af om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 173 af om ændring af bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser (Specifik undervisningskompetence i visse gymnasiale fag i eux-forløb) Bek. 244 af om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Bek. 282 af om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" Bek. 290 af om erhvervsuddannelsen til kosmetiker Bek. 291 af om erhvervsuddannelsen til frisør Bek. 292 af om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

8 Bek. 293 af om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Bek. 294 af om erhvervsuddannelsen til serviceassistent Bek. 295 af om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør Bek. 296 af om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker Bek. 297 af om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt Bek. 298 af om den pædagogiske assistentuddannelse Bek. 315 af om professionsbacheloruddannelse i energimanagement Bek. 316 af om erhvervsuddannelsen til boligmontering Bek. 927 af om Forsvarets militære diplomuddannelse Bek. 929 af om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Bek. 236 af om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Stk. 3 Vis alle hits i dokumentet Bek. 974 af om mælkekvoter 26 Oprettet Vis alle hits i dokumentet Bek. 447 af om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser Bek. 326 af om erhvervsuddannelsen til støberitekniker Bek. 338 af om erhvervsuddannelsen til redder (Historisk)

9 Bek. 341 af om erhvervsuddannelsen til flymekaniker Bek. 344 af om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Bek. 346 af om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker Bek. 353 af om uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling Bek. 361 af om erhvervsuddannelsen til tagdækker Bek. 366 af om erhvervsuddannelsen til snedker Bek. 380 af om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker Bek. 383 af om lufthavnsuddannelsen Bek. 385 af om lager- og terminaluddannelsen Bek. 435 af om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker Bek. 437 af om erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker Bek. 442 af om erhvervsuddannelsen til detailslagter Bek. 454 af om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent Bek. 459 af om erhvervsuddannelsen til gartner Bek. 460 af om landbrugsuddannelsen Bek. 464 af om erhvervsuddannelsen til greenkeeper Bek. 498 af om erhvervsuddannelsen til industrioperatør Bek. 593 af om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

10 Bek. 601 af om en detailhandelsuddannelse med specialer Bek. 602 af om en kontoruddannelse med specialer Bek. 604 af om en handelsuddannelse med specialer Bek. 797 af om togklargøringsuddannelsen Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende Bek. 813 af om ikrafttræden af lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse) Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 830 af om ændring af SU-bekendtgørelsen Bek. 834 af om akademiuddannelser Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 918 af om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. (Miljøfokusområder) Vis alle hits i dokumentet Bek. 236 af om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Vis alle hits i dokumentet Bek. 974 af om mælkekvoter Stk. 4 Oprettet Vis alle hits i dokumentet Bek. 974 af om mælkekvoter (Historisk) 27 Slettet Vis alle hits i dokumentet Bek. 447 af om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser Oprettet Bek. 792 af om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

11 Bek af om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Bek. 317 af om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker Bek. 318 af om erhvervsuddannelsen til beslagsmed Bek. 329 af om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag Bek. 336 af om vejgodstransportuddannelsen Bek. 337 af om erhvervsuddannelsen til modelsnedker Bek. 343 af om karrosseriuddannelsen Bek. 347 af om erhvervsuddannelsen til autolakerer Bek. 348 af om erhvervsuddannelsen i vvs-energi Bek. 349 af om erhvervsuddannelsen til murer Bek. 350 af om erhvervsuddannelsen til bygningsmaler Bek. 360 af om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bek. 362 af om træfagenes byggeuddannelse Bek. 365 af om erhvervsuddannelsen til stukkatør Bek. 367 af om erhvervsuddannelsen til stenhugger Bek. 371 af om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

12 Bek. 377 af om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker Bek. 379 af om erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker Bek. 384 af om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik (Historisk) Bek. 390 af om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed Bek. 439 af om obligatorisk selvvalgt opgave i folkeskolens 10. klasse Bek. 395 af om social- og sundhedsuddannelsen (Historisk) Bek. 432 af om erhvervsuddannelsen til receptionist Bek. 434 af om erhvervsuddannelsen til tjener Bek. 438 af om erhvervsuddannelsen til finmekaniker Bek. 441 af om erhvervsuddannelsen til gastronom Bek. 443 af om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker Bek. 445 af om elektronik og svagstrømsuddannelsen Bek. 446 af om erhvervsuddannelsen til flymekaniker Bek. 452 af om erhvervsuddannelsen til bager og konditor Bek. 453 af om erhvervsuddannelsen til mejerist Bek. 455 af om erhvervsuddannelsen til tarmrenser Bek. 462 af om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

13 Bek. 463 af om erhvervsuddannelsen til smed Bek. 468 af om erhvervsuddannelsen til fotograf Bek. 469 af om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker Bek. 476 af om erhvervsuddannelsen til procesoperatør Bek. 478 af om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter Bek. 487 af om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør Bek. 488 af om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler Bek. 493 af om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker Bek. 494 af om erhvervsuddannelsen til plastmager Bek. 496 af om erhvervsuddannelsen til elektriker Bek. 497 af om erhvervsuddannelsen til beklædningshåndværker Bek. 500 af om social- og sundhedsuddannelsen Bek. 501 af om erhvervsuddannelsen til skibsmontør Bek. 505 af om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør Bek. 555 af om industriteknikuddannelsen Bek. 556 af om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør Bek. 585 af om erhvervsuddannelsen til redder

14 Bek. 603 af om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator Bek. 605 af om finansuddannelsen Bek. 619 af om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik Bek. 663 af om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Bek. 814 af om uddannelsen til professionsbachelor i digital konceptudvikling Bek. 815 af om uddannelsen til professionsbachelor i eksport og teknologi Bek. 829 af om erhvervsøkonomuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 838 af om ændring af bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Bek. 236 af om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Stk. 3 Oprettet Vis alle hits i dokumentet Bek. 974 af om mælkekvoter Oprettet Bek. 447 af om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser Stk. 3 Vis alle hits i dokumentet Bek. 792 af om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) (Historisk) 23 Slettet Bek. 327 af om erhvervsuddannelsen til urmager

15 Bek. 328 af om erhvervsuddannelsen til køletekniker Bek. 330 af om erhvervsuddannelsen til teknisk designer Bek. 339 af om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer Bek. 342 af om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør Bek. 345 af om erhvervsuddannelsen til glarmester Bek. 363 af om havne- og terminaluddannelsen Bek. 378 af om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Bek. 381 af om film- og tv-produktionsuddannelsen Bek. 391 af om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter Bek. 440 af om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne Bek. 433 af om erhvervsuddannelsen til ortopædist Bek. 436 af om erhvervsuddannelsen til produktør Bek. 444 af om værktøjsuddannelsen Bek. 456 af om erhvervsuddannelsen til industrislagter Bek. 457 af om erhvervsuddannelsen til dyrepasser Bek. 458 af om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker Bek. 461 af om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske

16 Bek. 465 af om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner Bek. 467 af om erhvervsuddannelsen til kranfører Bek. 470 af om digital media uddannelsen Bek. 474 af om erhvervsuddannelsen til metalsmed Bek. 475 af om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør Bek. 477 af om data- og kommunikationsuddannelsen Bek. 489 af om automatik og procesuddannelsen Bek. 495 af om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker Bek. 557 af om erhvervsuddannelsen til web-integrator Bek. 713 af om erhvervsøkonomuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsøkonom AK) (Historisk) Bek. 835 af om diplomuddannelser Ændringsbekendtgørelse Gældende Bek. 919 af om ændring af bekendtgørelse om mælkekvoter

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt Fremskrivning af behov for faglærte Thomas Klintefelt DI s fremskrivning af faglærte Udbud Beskæftigelse (efterspørgsel) Mangel 2 12 Hovedområder og 64 grupper af faglærte i fremskrivningen H3010 Omsorg,

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

Bek. 293 af om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Lov Gældende Vis alle hits i dokumentet

Bek. 293 af om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Lov Gældende Vis alle hits i dokumentet Nyheder Ændringslov På vej 24-03-2016 Lov 300 af 22-03-2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Loven 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser ANALYSE Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser Der er væsentlige forskelle på, hvor mange der bliver iværksættere, på tværs af forskellige ungdomsuddannelsesvalg. Det er langt

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du UDDANNELSESOVERSIGT I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en vejleder,

Læs mere

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN For at blive optaget på hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen skal du først have bestået: GRUNDFORLØBSPRØVEN MATEMATIK E ARBEJDSMILJØ VED SVEJSNING

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017 Erhve rvsudda

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bek. 1128 af 24-09-2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område Aftale Gældende 28-09-2015

Bek. 1128 af 24-09-2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område Aftale Gældende 28-09-2015 Nyheder Bekendtgørelse På vej 28-09-2015 Bek. 1126 af 24-09-2015 om forretningsorden for Ankestyrelsen Bekendtgørelse På vej 28-09-2015 Bek. 1127 af 24-09-2015 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio 10. klasse Optagelse på ungdomsuddannelse Brobygning og erhvervspraktik Uddannelsessystemet Job Grundskole

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio Brobygning og erhvervs-praktik 10. Klasse / FGU Studievalgsportfolio 1. Indtast ung.unoung.dk i din

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1503 af 13/12/2018 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/16441 Senere ændringer til

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune For elever tilknyttet EUC Nord Igangværende aftaler Igangværende aftaler Antal SKP elever Antal SKP elever bosat i Brønderslev Kommune............

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. Bygningssnedker maskinsnedker Elektriker

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav 8 Vognmaleruddannelsen ertifikater 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Idræt inansiering 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Organisation remmedsprog 5 Karrosseriuddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Voksenlærling - Til din virksomhed

Voksenlærling - Til din virksomhed Opdateret december 2017 Voksenlærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette katalog kan du få et overblik over og

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. juli 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelse Speciale Fagligt Udvalg E-mail Navn Anlægsgartner Anlægsgartnerassistent Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 85 af 26/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere