Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013."

Transkript

1 DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus Spørgsmål ikke relaterede til en bestemt øvelse: DPU.s vejledning vedrørende brug af KLIKKER er at den kan bruges på samme måde som en godbid eller en bold. Den må ikke bæres synligt under øvelse 1 til og 11. I de øvrige øvelser, hvor der ikke er kommandobegrænsninger, kan den bæres synligt, f.x. om håndledet og bruges som kort belønning, som man gør ved en genstand på felt/spor eller efter behandling af objekt i øvelse 9. DPU.s vejledning vedrørende brug af SELE i øvelse Programmet skal følges, sele er i k k e tilladt. Bredt halsbånd kan anlægges. Jeg var ude og dømme til en lokal unghundekonkurrence og der skulle jeg være dommer i øv 11. Så skete det, at en hundefører ved start af indtransport dasker sin hund, der var på vej hen til fig.en med slagstok. Hvad skal man gøre? Sådan, som du har beskrevet episoden, finder DPU, at dommerne her må skønne, hvordan handlingen skal vurderes. Kan handlingen sammenlignes med f.x. at tage fat i hundens halsbånd eller lignende, eller er det så stærkt, at der er tale om afstraffelse. Det vil altså være dommernes vurdering af "dasket", der er afgørende for deres afgørelse. Det fremgår af vort program, at dommerne skal påse "at hunden ikke under nogen form afstraffes under øvelsernes gennemførelse". Det er praksis, at afstraffelse af hunden under øvelserne medfører bortvisning fra konkurrencen. Siger dommerskønnet, at der er tale om noget, der kan sammenlignes med at tage fat i halsbåndet, hunden eller lignende, så afbrydes øvelsen og der gives point for det udførte. 1

2 Ad øvelse 1 Lineføring: *Det kræves ikke, at hunden kigger op på føreren. Det er tilladt at HUF ser ned på sin hund, men ikke konstant. Gangen skal være naturlig, ikke strittende arm. Dommernes anvisninger skal følges. Det vil være et dommerskøn, om kig ned på hunden sker for at skaffe sig fordel, så fradrag for animering. Ved opstandsninger og vendinger samt 3-skridtsøvelser skal det betragtes som animering, hvis HUF kigger på hund og opnår korrektion. * Fra vedligeholdelseskurserne Ad øvelse 2 apportering: Spørgsmål til DPU Hunden afleverer apporten foran. Hunden henter og kommer ind med apporten i munden, den sætter sig ikke ned men bliver stående med apporten i munden. Hvordan skal dommeren afslutte det, skal de sige værsgo så HUF kan sige slip og få afsluttet øvelsen, eller skal de sige ja tak og så er øvelsen ikke afsluttet. Det skal bedømmes akkurat som i en øvelse udført med hunden der afleverer "på plads". Efter en passende tid giver dommerne tegn/siger værsgo til HUF, som så kan tage apporten, og øvelsen kan afsluttes på normal vis. Det koster naturligvis fradrag, at hunden står ved afleveringen. Her kunnet et passende fradrag være 0,5 point, som er fast pris for en hund, som står, når den skulle sidde. Men, det beror altid på situation og dommerskøn, hvad fradraget skal være. Øvelsen skal så naturligvis afsluttes ved, at HUF får hunden på plads. Spørgsmå til DPU. Hvornår starter apporteringsøvelsen, altså bedømmelsen af den. Er det når HUF melder klar, eller er det når HUF får apporten i hånden? Bedømmelsen starter, når HF har fået apporten i hånden og melder klar. Altså har han lov til at rette hunden på plads efter at have modtaget apporten. Jeg modtager apporten med højre hånd fra dommeren og fører så genstanden over i venstre hånd. Denne bevægelse foregår med bøjede arme så genstanden IKKE kommer under albuehøjde. Derefter holdes apporten med bukket arm op mod mit hovedet indtil der gives tegn fra dommeren, at der må kastes, og derefter laver jeg et overhåndskast. Hunden kan på ingen måde komme til at se apporten mere end hvis jeg havde beholdt den i højre hånd. Tvært imod. Kan dommerne trække for det? 2

3 Det er DPU.s holdning, at hundeføreren skal modtage apporten fra dommeren i den hånd, som hun/han vil kaste med. Kastet skal udføres naturligt uden andre bevægelser (animeringer) end de, som er nødvendige for at gennemføre kastet, hvad enten det er over- eller underhåndskast. Det vil altid være et dommerskøn, om hundeføreren ved sin håndtering af apporten forsøger at tiltage sig fordele, som skal medføre fradrag i øvelsen. Jeg kunne godt tænke mig, at høre DPU.s vurdering af følgende: Det er i unghundeklassen. HUF melder klar og får klarmelding, hvorefter HUF kaster apportbukken, som af en eller anden grund (måske nerver) kun kommer ca. 5m ud. Efter ca. 5 sek. Får HUF af dommer tilladelse til udførelse og hund henter apportbukken. HUF bliver trukket 2 point fordi apportbukken kun blev kastet 5 m ud. Her mener jeg, at dommerne, inden hunden løber ud, skulle have stoppet øvelsen og lavet en ommer. Hvad mener DPU. Når der i vort program står, at apporten skal kastes mindst 10 m ud, så skal dette følges. Hvis programmet ikke følges, medfører det fradrag. Udvalget finder derfor, at et kast under 10 meter bør medføre fradrag i øvelsen, hvis det ikke kan begrundes i en tilfældighed. Er der tale om en tilfældighed (uheld, manglende fysisk formåen, manglende færdighed el. lign.) er det udvalgets vurdering, at man kan lade HUF lave kastet om uden beregning.er der tale om bevidst handling, er fradraget afhængigt af et dommerskøn. I et tilfælde som af dig beskrevet er 2 point ikke urimeligt. Ad øvelse 3 Halsgivning: Jeg har et spørgsmål til øv. 3. Hunden sidder på plads og gøer, HUF har ikke meldt klar, han beder hunden om at tie stille hvilket den gør. Lige idet han melder klar med et nik begynder hunden at gø igen inden kommando. HUF. gør intet andet end sige giv hals, det vil jeg trække 1 P. for fordi hunden selv starter inden kommando, det svarer da til den knald apporterer, men det vil min meddommer ikke, han mente ikke det var noget man kunne trække for, jeg stod fast på mit og vi enedes om 0,5 p., men var stadig meget uenige. Alle vore hunde kan give hals. Det, at det skal ske på kommando, er det essentielle i øvelse 3, halsgivning. Det er det, som skal efterprøves/vises. Det kan ikke bedømmes, om en hund kan give hals på kommando, hvis den inden tegn fra dommerne eller inden kommando fra HUF allerede, utidigt, giver hals. 3

4 Derfor kan øvelsen ikke udføres korrekt, hvis hunden ikke kan afvente kommandoen til at give hals, men giver utidig hals. Der skal altid gives HUF rimelig tid til at få hunden til at ophøre med den utidige hals. Dette bør der normalt ikke foretages fradrag for, og hundeføreren bør vejledes. Sker den utidige hals inden tegn fra dommerne eller inden HUF har meldt klar, kan HUF frit anvende kommandoer for at få hunden til at tie. Sker den utidige halsgivning efter, at HUF har meldt klar og HUF anvender kommando/animering for at få hunden til at tie, er der tale om ekstra kommando/animering. Ophører hunden ikke indenfor rimelig tid med utidig halsgivning eller kan HUF ikke indenfor rimelig tid få den til at ophøre med utidig halsgivning, betragtes det som en gennemført øvelse og bedømmes som sådan. Der fradrages ekstra 1½ point hvis halsgivningen er begyndt inden tegn fra dommerne og 1 point hvis den er begyndt inden kommando fra HUF. Det drejer sig om øvelse 5, halsgivning, i prøveprogrammet i PH kåringen. Ifølge reglerne skal hunden afgive min. 7-8 glam på kommando indenfor rimelig tid... Vores spørgsmål er så, hvad er "rimelig" tid? Taler vi 10 sek sek.? Hvis f.eks hunden afgiver et glam hvert 3-4 sek. er dette så acceptabelt eller afbrydes øvelsen så? Kigger man i reglerne er der ingen tidsfrist på øvelsen, og rimelig tid kan jo være forskellig fra person til person? Halsgivningen skal begynde straks efter kommando og de 8-10 glam skal være sammenhængende, d.v.s. afgivet med ca. det samme (korte) tidsinterval. Der sættes ikke tid på. Hvad der er rimelig tid er overladt til kåringsmandens skøn. Ad øvelse 4 Spring: Spørgsmål til DPU. En hundefører er klar til øvelsen spring. Ved kommando spring sætter HUF i gang samtidig med hunden, men hunden springer ikke og følger med HUF, hvilket HUF opdager da han er ca. ud for springbrættet og standser straks op og skynder sig tilbage og gir hunden en ny kommando til spring, hvorefter hunden springer og afslutningen er ok. Hunden havde ikke rørt springbrættet i første omgang og HUF var ikke længere fremme end på højde med brættet. Afblæses øvelsen eller trækkes der blot for de ekstra kommandoer mv. Hvis hunden ikke springer på første kommando, men heller ikke rører springbrættet, accepteres 1 - eventuelt flere - ekstra kommando/animering, naturligvis mod fradrag af 1 point for hver ekstra kommando/animering. Ekstra kommando/animering accepteres på et hvilket som helst af følgende 4

5 tidspunkter: Inden hundeføreren har forladt udgangsstillingen. Medens hundeføreren bevæger sig fra udgangsstilling til slutstilling. Når hundeføreren står i slutstillingen. Eller med andre ord, når hundeføreren opdager, at hunden ikke springer på første kommando. Hvis hunden følger med hundeføreren, må man sige, at situationen er alvorligere, og bør medføre større fradrag, end hvis den bliver siddende i sin udgangsstilling. Kan hundeføreren, inden hunden og han passerer forbi springbrættet, formå hunden til at springe ved ekstra kommando/er eller animering, så skal der ske fradrag i forhold hertil. Har fører og hund passeret springbrættet, så skal øvelsen helt klart blæses af. Der er kun et forsøg i øvelsen. Hvis hundeføreren løber tilbage og starter op fra ny udgangsstilling, så tiltager han sig et 2. forsøg og han skal derfor blæses af. Øvelse 9 Rundering: Hvad er holdningen, hvis en HUF kortvarigt belønner sin hund med bold EFTER, at HUF er nået helt ud til sin hund ved genstand/figurant. Tager derefter bolden fra hunden, søger gerningssted og herefter fortsætter runderingen? Det er DPU.s helt klare holdning, og sådan er der også undervist på dommer vedligeholdelseskurserne, at en kortvarig belønning af hunden med f.x. bold tillades under en rundering, hvis det sker EFTER, at et objekt er færdigbehandlet, altså figurant/genstand er afleveret, og der er søgt g-sted. Så, umiddelbart inden runderingen fortsættes, kan hunden kortvarigt belønnes med f.x. bold. Ved rundering i unghundekonkurrence bliver figurant fundet, visiteret og afleveret til dommer. Derefter søg af gerningssted. Derefter videre rundering. Hund har fundet genstand (cykel) længere fremme i stykket. Man kan godt ane at hunden står ved genstand (cykel). Der går lang tid, dog max ½-1 minut før hund giver hals. Hund bliver ved genstand. Fradrag 3 point grundet lang tid om halsgivning. Ved eftertænkning af oplevelsen: Hvis nu hunden er ude af syne og står ved genstand og er lang tid om halsgivning. Så ved man jo ikke om hunden stadig søger eller har fundet genstand så længe tiden ikke er gået (Dermed intet fradrag). Hvad er forskellen? Hvorfor trækkes der denne bedømmelse? Man kan kun dømme, hvad man ser. Det skal man så til gengæld gøre. Et halvt til et helt minut ved genstanden uden påbegyndt halsgivning er laaang tid. Du var 5

6 tæt på at miste alle halsgivningspoint. Fradraget sker på baggrund af et dommerskøn, som DPU ikke er uenig i. Hund har ved unghundeoprykningskonkurrence fundet genstand i afstand af 80 til 100 meter til fører. Hunden skubber og et enkelt bid i genstand. Jeg står stille og venter på halsgivning som først kommer 5-10 sekunder derefter. Jeg løber ned til hunden og får afsluttet øvelsen. Problemet er at jeg ikke får point for halsgivning ved genstand, grundet dommere mener jeg animerer ved at stoppe op og stå stille når hunden er ved genstand. Hvad skal jeg ellers gøre? Nu har jeg derefter snakket med en del dommere der ikke har den samme mening. Det kunne være rart at man bliver bedømt ens uanset hvilke dommere. For at få point i halsgivning ved et objekt i øvelse 9 skal første glam komme uden påvirkning fra føreren. Påvirkning kan ske på mange måder. Det er dommernes skøn af, om der er tale om påvirkning, der afgør om der kan gives point eller ej. "Dine" dommere har skønnet, at der var tale om påvirkning. Hvis du fremover kommer ud for en bedømmelse, som du ikke forstår, kan du bede dommerne om deres præmis for dommen. Er der uskrevne regler om maksimum træk i point? Jeg har aldrig været ude for problemer med mine træk af strafpoint, men der har været talt om at det meste af øvelsen kan trækkes, i virkeligt grove tilfælde? For eksempel: Første hovedobjekt minus 5 strafpoint og 5 bevogtningspoint? Andet hovedobjekt får samme tur, trækker vi så også her 5 strafpoint og 5 bevogtningspoint? Først, der er ingen uskrevne regler andet end at trækket i strafpoint ofte størrelsesmæssigt vil lægge sig op ad trækket i bevogtningspoint. Det er en retningslinie, ikke en regel. Man må skelne skarpt mellem strafpoint anvendt ved angreb på og bid i person og strafpoint anvendt ved flåen i genstande. Vi vurderer, at dit spørgsmål handler om flåen i genstande, og det er den situation vor besvarelse relaterer til. I virkelig grove tilfælde, hvor en hund måske har fjernet objektet fra findestedet og flået det, kan der forekomme et fradrag på 5 bevogtningspoint og 5 strafpoint. Hvis hunden foretager det samme ved næste objekt kan det forekomme igen. *Hvis en HUF bruger en kommando for at få en hund, der helt klart er ved at "gå" fra et objekt, til at blive, ligegyldigt hvilken, (føj, ronder, bliv o.l.) så kan der ikke gives point for halsgivning og bevogtning, idet det må ligestilles med en direkte 6

7 fremadsendelse som heller ikke kan give point. *Fra vedligeholdelseskurserne Øvelse 10 Anholdelsesopgave: Må man animere sin hund for at få den til at slippe hurtigere ved f. eks. at pive med et pive dyr. Man må ikke bruge pivedyr, bold eller andre redskaber for at få hunden til at slippe ærmet. Det skal medføre, at øvelsen afbrydes. Der opnås ikke point i øvelsen. Jeg starter øvelsen, som beskrevet i programmet, og når figuranten, hvor min hund sidder i ærmet. Jeg står 1 skridt foran figuranten og med hunden i ca. 1 skridts afstand på min venstre side. Hunden slipper ikke på min første kommando, hvorefter jeg roligt hæver højre hånd og siger: "se jeg har bolden", derefter "slip", og min hund slipper. Herefter indtransport til dommeren med hunden i line. Jeg får 0 point for øvelsen. Er dette en korrekt bedømmelse? - Jeg har haft det indtryk, at næsten alle former for kommandoer o.lign. er tilladt på denne øvelse, blot man ikke rører ved hunden. Da jeg jo ikke havde en bold i hånden, er det for mig at se, en "afblæsning" af øvelsen på baggrund af en enkelt håndbevægelse. Svaret er principielt og dækker udelukkende den situation, som du har beskrevet. Med dette præciseret, er det DPU.s afgørelse, at der ikke bør ske afbrydelse af øvelsen på den oplyste baggrund. Vurderingen er, at der her er tale om en animering, noget som øvelse 10 i et vist omfang tolereres. Angående øvelse 10. Jeg kom til at diskutere med en hundeførerkollega angående visitering af figurant. Når figuranten er fanget af hund og HUF har fået hunden til at slippe, skal figuranten så visiteres på stedet eller må HUF vente til lige før (ca. 5 m. før) figurant afleveres til dommer. Svaret er taget fra "den grønne", hvor der under "Øvelse 10: Anholdelsesopgave første side, 12. punktum står: "Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes (hvis denne bærer våben), herefter slip og visitation. Figuranten indtransporteres derefter"... o.s.v Altså stop, afvæbning, slip, visitation og så indtransport. Visitation skal ske straks 7

8 på anholdelsesstedet, hvilket i øvrigt også politifagligt er det korrekte. Jeg har lige et spørgsmål ang. øvelse 10. Når man går patruljegang må man holde hånden om karabinhagen på linen. Jeg spørger fordi jeg er blevet gjort opmærksom på, at det må man ikke. Begrundelse derfor er at man skal gå med hunden i line. Det er jeg enig i, men karabinhagen hører da til linen. Du må ikke holde hånden på karabinhagen. Programmet skal følges. Der står: "Det kræves ikke, at linen skal være slap", men "hunden skal være tilkoblet på normal måde som ved almindelig lineføring". Det skal tolkes således, at linen holdes som ved almindelig lineføring f. eks. som i kåringsklassen. Jeg har et spørgsmål til hvornår man er i visitationsfase i øvelse 10?? Visitationsfasen begynder når HUF tager det første initiativ til visitation. Det vil være individuelt og afhængigt at situationen, hvordan dette første initiativ til visitation foretages. Beskrivelse af hændelse i øvelse 10: Opstart af øvelse pågår som den skal. HUF kommer ud til hund og fig. Kommandere hund af. Hund slipper som den skal. HUF kommandere hund på plads. Hund efterkommer kommando. HUF Sætter line på hunden, hvorefter han visiterer fig. holdende hunden i line ved siden af sig, på venstre side, fig. stående til højre for HUF. Figuranten ind transporteres som han skal. Øvelsen afsluttes. Ifølge programmet foregår visitationen i øvelsen ved, at HUF, uden forsætlig berøring af figurant eller hund, får den til at slippe, foretager visitation og så indtransport i line. Visitationen skal altså ske inden hunden lægges i line. Her foretages visitationen med hunden i line. Derved kan det ikke bedømmes, om hunden kan foretage en bevogtning under visitationen. HUF tiltager sig altså den fordel, at det kan skjules, enten at hunde ikke kan bevogte eller at den bider. Der findes, andre varianter i udførelsen, som ligner den ovenfor beskrevne noget eller meget, nemlig den, hvor visitation undlades, og den, hvor visitation foretages før slip med hunden stadig siddende i ærmet. Den første af disse varianter, undladelse af visitation, ville isoleret bedømt (altså uden at tænke på eventuel sidegenstand) blot koste 1 point for undladelsen. Den bedømmelse har vi i DPU accepteret, og den kan forklares med, at HUF f.x. er i alvorlig tidsnød eller glemmer visitationen. Men bemærk at HUF opnår nøjagtigt de samme fordele, som han, der visiterer med hunden i line. Den anden variant, hvor HUF visiterer inden slip er ikke vurderet af DPU, men 8

9 praksis i bedømmelsen af denne variation i udførelsen har været, at der er trukket 1-2 point for program-/førerfejl. Men bemærk også her, at HUF opnår nøjagtig de samme fordele, som han der visiterer med hunden i line. DPU.s holdning er derfor, at vi, hvis visitation foretages med hunden i line, skal dømme analogt med eksemplerne, hvor visitation undlades, og hvor visitation sker inden slip. Det vil sige et fradrag på 1-2 point for program-/førerfejl. Øvelse 11 Frygtløshed for slag: Det drejer sig om øvelse 11. Hvornår kan man sige hunden har et slip, hvor der kan trækkes 1 point. Et slip som koster et point er, når hunden slipper ærmet og ikke mere har kontakt med ærmet med tænderne. Ved seminaret i Sandbjerg marts 2010 under DPU.s gennemgang af bedømmelsen af øvelserne 10 og 11 blev stillet et spørgsmål, som følger: Når der ikke må benyttes bold/andre redskaber under øvelserne, må der så benyttes belønning med f.x. godbid/godbidder. Man må ikke påvirke hunden med godbidder under udførelsen af øvelse 11. Sker det afbrydes øvelsen. Sker det i forbindelse med slippet i selve stoppet, gives ikke point, ellers gives point for det udførte. Dette gælder uanset om motivet er at få hunden til at slippe, gå korrekt under indtransport, at afstresse, bekræfte eller opmuntre den eller af noget andet hensyn. Det kan være i kan afgøre hvad der er rigtig. Det er når man har taget stokken. Der står det at man skal gå et skridt tilbage. Men nogen mener at man godt må gå flere skridt bare man bliver inden for et skridt fra fig. Så bliver man ikke trukket noget. Eks. en hundefører kommer op til en hund, er på siden af hunden og tager stokken, løber derefter i en lille bue ( ca 5 skridt) om bag fig. inden der siges slip. Det ville være rart at høre jeres mening. I programmet står: "Når føreren i stoppet har afvæbnet fig., træder han et skridt tilbage, hvorpå føreren ved kommando får hunden til at slippe". Programmet foreskriver altså, at hundeføreren skal/og må træde et, og kun et, skridt tilbage. Hvad der sker her ud over er ikke tilladt og må bedømmes efter programmet, f.x. som animering. 9

10 Når HF har taget stokken hos figurant, skal man så stå med et skridts afstand (i så fald, hvordan tolkes afstanden), eller må man KUN tage ét skridt (i modsat fald, hvilket fradrag gives der pr. skridt?) Når HF har taget stokken, og placeret sig korrekt (jf. ovenstående): HF, hvis hund slipper på kommando, giver kommandoen slip ; eller ved passiv har taget stokken, og placeret sig korrekt (jf. ovenstående), hvis H slipper i passiv; hvornår skal man senest afgive plads kommando uden at få fradrag? Kan man evt. undlade at give plads kommando? Hvis hund slipper på kommando, hvornår må der tidligst gives en plads kommando uden fradrag? Må plads kommando gives sammen med slip ( slipplads )? Hundeføreren skal, når fig. er stoppet af hunden, gå så tæt på fig., at han kan afvæbne ham. Når afvæbningen er sket, skal HUF træde 1 skridt tilbage og ved kommando få sin hund til at slippe. Det vil være dommernes skøn, hvilket fradrag der skal gives, hvis HUF træder mere end 1 skridt tilbage. Hund der slipper på kommando: Slipkommandoen skal falde umiddelbart efter, at HUF er trådt 1 skridt tilbage. Bruges pladskommando skal den bruges umidelbart efter at hunden har sluppet. Pladskommandoen kan undlades. Hunden slipper ved passiv: Pladskommandoen skal falde, umiddelbart efter, at HUF har afvæbnet og er trådt 1 skridt tilbage. Pladskommandoen kan undlades. Der må tidligst gives en pladskommando, når hunden har sluppet ærmet. Gives pladskommandoen inden hunden har sluppet ærmet, betragtes det som en ekstra slipkommando. Hvornår slutter øvelse 11? Skal der siges ja tak eller er den praksis nogle dommere nu benytter at sige "linen på" når hunden sidder på plads efter flugtforsøget, et "næsten" ja tak - eller er det ja tak? Spørgsmålet stilles for at afklare om den hurtige hund der springer ind og bider i ærmet efter kommandoen "linen på" skal straffes eller om øvelsen er/var slut? Bedømmelsen af øvelse 11 slutter når hunden efter flugtforsøget, på førerens kommando, er på plads, dommerne har kommanderet føreren til at lægge line på, føreren har lagt line på og dommerne straks derefter har sagt ja tak. Kan der trækkes points i indtransport i øvelse 11 hvis hunder går og gør? DPU.s holdning er, at der ikke skal foretages fradrag for halsgivning under indtransport i øvelse 11. Dommere kom hjem fra et dommermøde og berettede at "prisen" for at løbe frem 10

11 mod hund/fig. før signal var 0,2 point og ja, vi er nok flere der synes at dette er meget lavt sat - men sådan var budskabet. Stor var min overraskelse derfor da jeg til DM fik at vide at hvis jeg vælger at løbe før tid, skal jeg ikke regne med at KUN at blive trukket 0,2 point nok nærmere 1 til 2 point. Jeg har nu hørt andre rygter om at der kan trækkes op til 3-4 point for dette? En overtrædelse, der bedømmes som en førerfejl, koster 0,2 point i lighed med vurderingen af samme forseelse i andre øvelser, f.x. øvelse 9. Situationen i spørgsmålet er ikke en førerfejl, men en HUF der overvejer at vælge bevidst snyd. Undlader en hundefører at følge programmet, kaldes det mange steder i landet programfejl, og det er accepteret, at det koster 1 point. Når der samtidig er bevidst snyd involveret, så må et dommerskøn i det enkelte tilfælde afgøre, hvor stort fradraget skal være. En hundefører, der bevidst snyder, bør ikke kunne få noget ud af det. Fradraget vil bero på et dommerskøn om gevinsten ved snyderiet, men et passende fradrag kunne være ca. 2 point. 11

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 3 Side 1 Lydighedshold LYDIGHEDSPROGRAM Viborg afdeling 1. Lineføring......0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget Dansk Politihundeforening Dommeruddannelsen - kursusplan - ajourført 2009 Formål: - at gennemføre en uddannelse, der tilstræber ensartethed over hele landet - at gøre eleverne i stand til at vurdere den

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

1 Konkurrenceprogram 1

1 Konkurrenceprogram 1 1 Konkurrenceprogram 1 2 FÆLLESBESTEMMELSER ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED - ALLE KLASSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED. ALLE KLASSER. FÆLLESBESTEMMELSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 24. MAJ 2016 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (alle). Fra DPU deltog Axel

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 25. MAJ 2013 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 3, 4 og 6. Fra DPU deltog Keld Andersen. Der

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Tidsgruppe 0 10 minutter: Formel 1-kast med blød bold Der skal bruges to bløde bolde. Eleverne står i en tæt cirkel og bliver nummeret 1,2,1,2 etc

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 23. MAJ 2009 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 1 og 5 havde meldt afbud. Der var

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 3 August 2003 Bedømmelseskriterier for FH 3: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F)

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Hundeførerinstruktørkursus 1105 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009 y regler pr. juni 2009 7 DOMMER ES ARBEJDSOMRÅDER Stk. 2 Kamplederen a) Skal lede og kontrollere kampen. b) Kamplederen skal starte shi-jak og slutte keu-man, tildele advarsler keung-go, minuspoint gam-jeum,

Læs mere