ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse"

Transkript

1 ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg Kbh. Ø Tlf Adoptionsnævnet udgave Publikationen kan hentes på FAGLIG RÅDGIVNING 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Generelt om respondenterne 4 Respondenternes behov for faglig 5 Typer af faglig 7 Nævnets pædiaterordning 8 Fik respondenterne dækket deres behov for faglig 11 Sammenfatning 12 FAGLIG RÅDGIVNING 3

4 INDLEDNING Siden april 2000 har Adoptionsnævnet haft en række børnelæger ansat til at yde gratis til adoptionsansøgere, der har ved stillingtagen til et matchningsforslag, ønsker en uvildig vurdering af barnets helbredsforhold. Siden ordningen trådte i kraft har nævnet været af den opfattelse, at ansøgerne har anvendt tilbuddet i langt mindre omfang end forventet. Nævnet har således i 2009 valgt at evaluere ordningens eksisterende udforming. På baggrund af en statistisk oversigt over de sidste års, samt en rundspørge blandt de børnelæger, der på dette tidspunkt var tilknyttet ordningen, besluttede nævnet i april 2009 som et led i denne evaluering at iværksætte en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt alle de ansøgere, der inden for et afgrænset tidsrum fik stillet barn i forslag gennem enten AC Børnehjælp eller DanAdopt. Den overordnede hensigt med denne undersøgelse har været at belyse ansøgernes behov for faglig i matchningsfasen, herunder hvor mange, der har haft behov for, hvilke fagfolk ansøgerne eventuelt har kontaktet, samt om disse fagfolk imødekom ansøgernes behov. GENERELT OM RESPONDENTERNE 179 ansøgere eller ansøgerpar blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 102 valgte at deltage. Dette udgør en svarprocent på 58 %. 73 fik stillet barn i forslag gennem AC Børnehjælp, mens 29 fik stillet barn i forslag via DanAdopt 11 respondenter var godkendt som eneadoptanter og 91 var godkendt som par 39 respondenter havde tidligere adopteret barn fra udlandet, mens det var første gang at de øvrige 63 respondenter fik bragt et barn fra udlandet i forslag 89 havde inden matchningen en almen, mens 13 havde en udvidet Blandt de respondenter, som undersøgelsen bygger på, ses en forholdsmæssig overrepæsentation blandt AC Børnehjælps ansøgere 1. Fordelingen mellem enlige og ansøgerpar, første- og flergangsasdoptanter samt andelen af ansøgere med en almen og udvidet, svarer overens med strukturen i det samlede felt af godkendte adoptionsansøgere de sidste tre år. Som det fremgår af nedenstående tabel, blev 77 af børnene vurderet inden for en almen, mens 25 af børnene blev vurderet uden for. 1 I årene vedrørte ca. 89 % af rne ansøgerpar, 67 % af de godkendte adoptionsansøgere havde adopteret et eller flere børn og 87 % fik en almen. FAGLIG RÅDGIVNING 4

5 VURDERINGEN AF BARNET Ansøgere med almen Ansøgere med udvidet Alle ansøgere Inden for ansøgernes Uden for ansøgernes De 25 børn blev vurderet uden for en almen på baggrund af følgende forhold: BAGGRUNDEN FOR VURDERINGEN AF BARNET Antal børn Alder 10 Fysiske og/eller psykiske forhold 14 Søskende 4 Manglende oplysninger 1 25 Fire af de 102 respondenter valgte ikke at samtykke til matchningen. Tre af disse fire respondenter fik bragt et barn i forslag, der lå uden for deres. Heraf havde én respondent en udvidet RESPONDENTERNES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Samlet set har 25 % af respondenterne svaret, at de havde et meget stort eller stort behov for at drøfte oplysningerne om barnet med en fagperson, da de fik barnet stillet i forslag. 30 % gav i undersøgelsen udtryk for, at de intet behov havde for faglig. En opdeling af respondenter ud fra deres oprindelige, barnets forhold og om de tidligere havde adopteret barn fra udlandet viser, at nogle grupper har haft større behov for faglig. De to grupper, hvor forholdsvis flest gav udtryk for at have behov for faglig, var respondenter, der havde en udvidet og/eller fik stillet et barn FAGLIG RÅDGIVNING 5

6 i forslag uden for deres oprindelige. Her havde henholdsvis 46 % og 48 % et meget stort eller stort behov. Gruppen, hvor forholdsvis flest respondenter intet behov havde for, var gruppen af flergangsadoptanter, hvor 44 % havde givet dette svar. ANSØGERNES BEHOV FOR AT DRØFTE OPLYSNINGERNE OM BARNET MED EN FAGPERSON, DA DE FIK BARNET STILLET I FORSLAG (ANTAL) Meget stort Stort Middel Lille Intet behov Førstegangsadoptanter Flergangsadoptanter Ansøgere med almen Ansøgere med udvidet Barn i forslag inden for den oprindelige Barn i forslag uden for den oprindelige Alle respondenter ANSØGERNES BEHOV FOR AT DRØFTE OPLYSNINGERNE OM BARNET MED EN FAGPERSON, DA DE FIK BARNET STILLET I FORSLAG (PROCENT) Meget stort Stort Middel Lille Intet behov Førstegangsadoptanter 13% 8% 19% 38% 22% 100% Flergangsadoptanter 13% 21% 10% 13% 44% 100% Ansøgere med almen Ansøgere med udvidet Barn i forslag inden for den oprindelige Barn i forslag uden for den oprindelige 13% 9% 16% 29% 33% 100% 8% 38% 15% 23% 15% 100% 8% 12% 17% 29% 34% 100% 32% 16% 11% 26% 16% 100% Alle respondenter 13% 13% 16% 28% 30% 100% FAGLIG RÅDGIVNING 6

7 TYPER AF FAGLIG RÅDGIVNING Alene 11 af de 102 respondenter valgte at kontakte en af nævnets rådgivende børnelæger. Denne andel er svarer overens med den procentdel af ansøgerne, der siden 2000 har anvendt ordningen. I perioden har mellem 6 % og 9 % af adoptionsansøgerne henvendt sig til en af nævnets børnelæger, da de fik stillet et barn fra udlandet i forslag. SØGTE DU RÅDGIVNING HOS EN AF NÆVNETS BØRNELÆGER Ja Nej Meget stort behov for Stort behov for Middel behov for Lille behov for Intet behov respondenter valgte i stedet at søge hos egen læge, den formidlende organisation, organisationens børnelæger og/eller andre fagfolk som eksempelvis sundhedsplejerske, speciallæge, talepædagog, pædagog, lærer, bekendte med lægefaglig baggrund, talepædagog, Adoption & Samfund samt PAS rågivere. 51 af de 102 respondenter valgte ikke at søge nogen form for faglig, da de skulle tage stilling til matchningsforslaget. 46 af disse 51 respondenter havde et lille eller intet behov for at drøfte oplysningerne om barnet med en fagperson. Mange har uddybet deres svar med, at de opfattede de foreliggende oplysninger som fyldestgørende, og at disse ikke gav anledning til tvivl om barnets tilstand. Langt de fleste uddybende svar giver udtryk for tillid blandt respondenterne til den formidlende organisation og deres vurdering af børnene. En enkelt respondent ville gerne have haft oplysninger af nyere dato, men kontaktede ikke nævnets pædiater, da han/hun ikke mente at kunne få hjælp herfra med det. En anden respondent havde ikke kendskab til nævnets pædiaterordning, men havde ifølge det oplyste heller ikke behov for det. Fem respondenter har svaret, at de havde et stort eller middel behov for at drøfte oplysninger om barnet med en fagperson, men de søgte ingen faglig. Adspurgt hvorfor de valgte ikke henvendte sig til en af nævnets børnelæger, har én respondent svaret, at han/hun havde ikke kendskab til ordningen. Tre andre har FAGLIG RÅDGIVNING 7

8 svaret, at de ikke havde behov for fra nævnets børnelæge, trods deres generelle behov for at drøfte oplysningerne om barnet med en fagperson. Én respondent har svaret, at han/hun selv har lægefaglig ekspertise. RESPONDENTERNES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING SAMMENHOLDT MED DE ANVENDTE RÅDGIVNINGSTILBUD (RESPONDENTERNE HAR KUNNET AF- KRYDSE FLERE FELTER) Egen læge Den formidlenende organisation Organisationens børnehelæge Andre fagfolk Ikke søgt nogen faglig Meget stort behov for Stort behov for Middel behov for Lille behov for Intet behov NÆVNETS PÆDIATERORDNING Som tidligere nævnt har alene 11 af de 102 respondenter benyttet sig af nævnets pædiaterordning. 18 af de 92 respondenter, der ikke anvendte ordningen, kendte ikke til den. Ni af de 11, der henvendte sig til en af nævnets børnelæger, kendte til ordningen fra den formidlende organisation, omgangskredsen og internettet. De to respondenter, der ifølge besvarelsen ikke var blevet oplyst af den formidlende organisation om ordningen, havde fået kendskab til den via nettet. Syv af de 11 respondenter var førstegangsadoptanter. Ni havde en almen og ni fik et barn bragt i forslag inden for deres oprindelige. De to respondenter, der fik bragt en barn i forslag uden for deres, havde oprindeligt en almen. Alene én respondent samtykkede ikke til matchningen. FAGLIG RÅDGIVNING 8

9 Fem af de 11 respondenter kunne ved besvarelsen af skemaet ikke huske navnet på den pædiater, de kontaktede. Otte ud af 11 kan huske, at de valgte den specifikke pædiater, da han/hun ifølge hjemmesiden var tilknyttet deres region og/eller formidlende organisation. Andre har svaret, at de ved en tidligere matchning havde kontaktet den pågældende pædiater. Én respondent har svaret, at den pågældende pædiater blev kontaktet, da en anden af nævnets pædiatere efter respondentens opfattelse havde ydet en ikke tilfredsstillende rådgvning. I ni tilfælde modtog respondenterne telefonisk og i to tilfælde blev en afviklet ved personlig hos respondenten. De to respondenter, der modtog personlig i hjemmet fandt i høj grad, at både sformen samt længden og selve indholdet af en imødekom deres behov. Alle 11 respondenters oplevelse af en ses af tabellen neden for. Alle respondenter har i høj eller nogen grad oplevet, at en imødekom deres behov. I HVILKEN GRAD IMØDEKOM FØLGEDE FORHOLD VED RÅDGIVNINGEN RE- SPONDENTERNES BEHOV I høj grad I nogen grad Delvist I mindre grad Slet ikke Rådgivningsformen Længden af en Indholdet af en Som det fremgår af nedenstående tabel, har alene én respondent udelukkende modtaget faglig fra en af nævnets pædiatere. Ti respondenter har således søgt faglig rådgvning hos både nævnets pædiater og andre fagpersoner i forbindelse med matchningen. OMFANGET AF FAGLIG RÅDGIVNING UD OVER NÆVNETS PÆDIATER Antal respondenter Rådgivning inden nævnets pædiater Rådgivning efter nævnets pådiater Rådgivning både før og efter nævnets pædiater Kun fra nævnets pædiater FAGLIG RÅDGIVNING 9

10 Som det fremgår af nedenstående tabel, har syv af de 11 respondenter, der modtog fra nævnets pædiater, oplevet nævnets pædiater som et godt fagligt supplement, da de skulle tage stilling til matchningsforslaget. Nævnets pædiater gav dem desuden en bedre forståelse af, hvad de foreliggende oplysninger sagde om barnets tilstand. Det fremgår desuden af undersøgelsen, at nævnets pædiaterordning overvejende bliver brugt som en af flere muligheder for ansøgerne til at opnå tilstrækkelig viden om barnet. Fire af de syv, der søgte yderligere faglig efter at have konsulteret nævnets pædiater, har svaret, at de ikke søgte yderligere, fordi de fandt en fra nævnets pædiater utilstrækkelig. Otte ud af 10 har desuden svaret, at de søgte hos flere fagpersoner, da de skulle tage stilling til matchningsforslaget, og at de ønskede at høre så mange faglige vurderinger som muligt, inden de traf deres valg. Fire ud af 10 respondenter vuderer desuden en fra andre fagfolk som en bedre hjælp end den, de modtog fra nævnets pædiater. GRADEN AF RESPONDENTERNES ENIGHED I FØLGENDE UDSAGN: Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Nævnets børnelæge var et godt supplement til den jeg forinden havde fået fra andre fagfolk Nævnets børnelæge gav mig en bedre forståelse af hvad oplysningerne mere konkret fortalte om barnets tilstand Efter at have talt med nævnets børnelæge valgte jeg at søge faglig fra andre fagpersoner, fordi jeg ikke fandt fra nævnets børnelæge tilstrækkelig Da jeg skulle tage stilling til matchningsforslaget, søgte jeg hos flere fagpersoner, da jeg ønskede at høre så mange faglige vurderinger som muligt inden jeg traf mit valg Andre fagfolk kunne bedre end nævnets børnelæge hjælpe mig til at forstå barnets helbredsforhold FAGLIG RÅDGIVNING 10

11 FIK RESPONDENTERNE DÆKKET DERES BE- HOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Samlet set har kun ganske få følt, at de ikke fik tilstrækkelig (se tabel nedenfor). Blandt de der havde et meget stort behov for, er det forholdsvist flest, der har svaret, at en i mindre grad eller slet ikke var tilstrækkelig. Flere blandt respondenterne med et stort eller middel behov for har svaret, at en i høj eller nogen grad var tilstrækkelig. RÅDGIVNINGENS TILSTRÆKKELIGHED SAMMENHOLDT MED RESPON- DENTERNES BEHOV FOR RÅDGIVNING I høj grad tilstrækkelig I nogen grad tilstrækkelig I mindre grad tilstrækkelig Slet ikke tilstrækkelig Meget stort behov for Stort behov for Middel behov for Lille behov for Intet behov Blandt de respondenter, der modtog faglig fra andre fagfolk end nævnets børnelæger har syv ud af 40 svaret, at de i mindre grad eller slet ikke fik tilstrækkelig (se tabel nedenfor). Opdelt efter hvilke typer af, respondenterne har søgt, er der forholdsvist flest, der har følt, at de ikke fik tilstrækkelig, blandt de respondenter, der har søgt faglig fra andre end nævnets børnelæger. Kun én ud af de 10 respondenter, der søgte hos både nævnets børnelæge og andre fagfolk, har svaret, at han/hun ikke fik tilstrækkelig. Det er således i denne gruppe, at flest mener, at de fik tilstrækkelig, da de skulle tage stilling til matchningsforslaget. FAGLIG RÅDGIVNING 11

12 RÅDGIVNINGENS TILSTRÆKKELIGHED SAMMENHOLDT MED DE ANVENDTE RÅDGIVNINGSTILBUD I høj grad tilstrækkelig I nogen grad tilstrækkelig I mindre grad tilstrækkelig Slet ikke tilstrækkelig Modtog kun fra nævnets pædiater Modtog fra både nævnets pædiater og andre fagfolk Modtog udelukkende fra andre fagfolk end nævnets pæ- Ingen modtaget SAMMENFATNING Undersøgelsens resultater skal læses med det store forbehold, at den bygger på et begrænset antal besvarelser. Når der sondres i feltet af respondenter ud fra svartyper, mindskes datagrundlaget desuden yderligere. Det skal således understreges, at undersøgelsen alene viser en tendens blandt deltagerne. Undersøgelsen har vist, at en stor del af adoptionsansøgerne i forskellig udstrækning har behov for at drøfte oplysninger om barnet med en fagperson, når de skal tage stilling til matchningsforslaget. Undersøgelsen viser, at ansøgerne har tillid til de formidlende organisationer og deres børnelægers vurdering af barmet. I undersøgelsen har der været forholdsvis færrest, der har søgt, blandt de ansøgere, der tidligere har adopteret barn fra udlandet. Samtidig har der været forholdsvis flest, der har søgt, blandt de, der har fået et barn i forslag uden for en almen. Dette understøtter umiddelbart det hensigtsmæssige i nævnets kommende henstilling vedrørende ansøgninger om udvidelse af n i forbindelse med matchningen. Nævnet vil formentlig henstille til, at ansøgerne forud for samtalen i statsforvaltningen som udgangspunkt bør have haft en samtale med en anden børnelæge, eksempelvis en af nævnets børnelæger. Nævnet vil formodentligt også henstille til, at sagsbehandleren/samrådssekretariatet bør drøfte de foreliggende oplysninger om barnet med en af nævnets børnelæger, hvis dette vil give et bedre grundlag for samtalen med ansøgerne. Når alene omkring 10 % af adoptionsansøgerne gennem årene har anvendt nævnets pædiaterordning, kan det ikke nødvendigvis ses som udtryk for, at der ikke er flere, der har behov for faglig i matchningsfasen. En stor del af ansøger- FAGLIG RÅDGIVNING 12

13 ne kontakter i stedet andre fagfolk. Meget få respondenter har anført i deres besvarelse, at de ikke kendte til ordningen. De respondenter, der har anvendt en, har alle oplevet, at en imødekom deres behov, men næsten alle har også kontaktet andre fagfolk inden de tog endelig stilling til matchningen. Alene én respondent ud af de 102, der deltog i undersøgelsen har udelukkende modtaget fra en af nævnets børnelæger. Nævnets pædiaterordning anvendes derfor formentlig bredt som et supplement til andre fagfolks vurdering. Kun ganske få af de 102 deltager i undersøgelsen har svaret, at de ikke fik tilstrækkelig, da de skulle tage stilling til matchningsforslaget. Forholdsvist er der flest blandt de, der søgte hos både nævnets børnelæger og andre fagfolk, der mener de har fået tilstrækkelig. FAGLIG RÅDGIVNING 13

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET 2010 BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Felt og fremgangsmåde 3 2. Basisoplysninger om respondenterne 3 3. Kontakten til Adoptionsnævnets

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 En brugerundersøgelse af ansøgernes oplevelse af sagsbehandlingen i statsforvaltningerne i godkendelsessager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2012-2014 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER - punktvise nedslag 2004-2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionnævnet 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN - En befolkningsundersøgelse gennemført af Userneed for Børn, Unge & Sorg Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter Juni 2015 INDHOLD Baggrund... 3 Konklusioner...

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2018 2. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

STATISTIK 2014 Internationale adoptioner

STATISTIK 2014 Internationale adoptioner STATISTIK Internationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2018 2. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsevaluering Dato September 2009 EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER INDHOLD Indledning 3 1.1

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2014 - opsamling Introduktion Som et led i Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger:

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: STATISTIK 2014-2017 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2018 1. udgave Publikationen kan hentes via dette link: https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring 1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring Følgende appendiks er en oversigt over de tabeller, som pamfletten Forældresamarbejde om børns læring bygger på. Tabellerne er krydstabeller mellem

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere