Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 danmark, Sønderborg Overordnet undervisningssted Adresse BESKRIVELSE AF OVERORDNET UNDERVISNINGSSTED Sammedagscenter, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sydvang 1, 6400 Sønderborg Telefon Mail: Hovedansvarlig Klinikleder Marianne Greve Dato Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygehus Sønderjylland er organiseret i 11 centre. Et af disse er sammedagscenter, som er under ledelse af centerleder sygeplejerske Joan Granerud. Centeret indeholder 3 klinikker: 1. Øjen-klinikken 2. Øre, næse, hals- klinikken 3. Dagkirurgisk klinik som hver ledes af 2 klinkledere. Fysisk er alle 3 klinikker beliggende på matriklen i Sønderborg. De enkelte kliniske undervisningssteders praktikstedsbeskrivelser følger herefter, hvoraf det fremgår hvem, der er leder og hvad det enkelte sted kan tilbyde/forventer.

2 danmark, Sønderborg BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Øjenklinikken Adresse Sygehus Sønderjylland, Sydvang 1, 6400 Sønderborg Telefon Mail: Klinisk vejleder Kristina Thybo Dato Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af sygeplejefaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige 1a) Undervisningsstedet betegnelse, organisation og struktur 1b) Værdigrundlag og målsætning for sygeplejen 1c) Det kliniske områdes patient/brugerkategorier 1d) Organisering af sygeplejen Øjenklinikken er en del af sammedagscenteret som er under ledelse af centerchef Joan Granerud Øjenklinikken er ledet af klinikcheferne Birgit Kjer og Kirsten Müller. Værdigrundlaget for sygeplejen i øjenklinikken er, at patienterne skal opleve tryghed og tillid til personalet, informationen, undersøgelsen, plejen og behandlingen.der arbejdes udfra det menneskesyn, at respekt for den enkelte er vigtigt. Plejen og behandlingen er fleksibel og der tages individuelle hensyn til den enkelte patients behov. Øjenklinikken består af et ambulatorieafsnit og et operationsafsnit. Klinikken modtager akutte og elektive patienter med de fleste former for øjenlidelser. Patientgruppen er børn og voksne, mænd og kvinder i alle aldre. Klinikken er åben mandag til torsdag fra og fredag til Èn læge og én sygeplejerske har derefter tilkaldevagt. Fredag overgår vagten til Odense Universitets Hospital. Øjenkinikken er garantiklinik for øjenlidelser i Region Syddanmark Operationer årligt: ca (grå stær) inj (AMD) 3000 externe 500 Ambulante besøg årligt: ca Præsentation af uddannelsesmæssige 1f) Kliniske vejleders formelle pædagogiske kompetence svarende til klinisk vejlederuddannelse og anden pædagogisk uddannelse, fx. 1/6 diplomuddannelse 1g) Uddannelseskoordinatorers og kliniske sygeplejelæreres faglige og pædagogiske uddannelse 1h) Den generelle sygeplejefaglige ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og efter-/ videreuddannelse 1i) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk undervisning, vejledning og bedømmelse 1j) Strategiplan for pædagogisk kvalificering af de kliniske vejledere/undervisere I øjenklinikken er der én uddannelsesansvarlig sygeplejerske/klinisk vejleder. Denne har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedformidling og klinisk undervisning. Klinisk vejleder er ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske periode samt undervisning, vejledning og bedømmelse af den studerende. Flere af de øvrige sygeplejersker i klinikken har vejlederuddannelser af forskellige længder og har desuden lang erfaring som daglige vejledere. Sygeplejerskerne har forskellig baggrund og generelt stor erfaring indenfor sygeplejen.derudover har hver enkelt sygeplejerske særlige kompetencer indenfor øjenspecialet. Som studerende vil du altid følges med en sygeplejerske.

3 danmark, Sønderborg 2. Sygeplejefaglige forhold Præsentation af de sygeplejefaglige, tværfaglig og tværsektorielle forhold, herunder: 2a) Typiske patientsituationer, patientfænomener og patientforløb 2b) Sygeplejefaglige opgaver, problemstillinger og metoder 2c) Personalesammensætning og samarbejdspartnere 2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter Øjenklinikken er præget af korttidskontakt og et stort patientflow dagen igennem. Patientgruppen har forbigående eller varige øjenlidelser, der kræver undersøgelse, pleje og behandling i form af bla. operation, kontrol og efterbehandling. Dette foregår ved endags/ambulant kirurgi og ambulatoriebesøg.ved behov indlægges patienten på sengeafsnit og tilses af ambulatoriets læger. Observation af patienten er en stor opgave, ligesom information er en vigtigt del af sygeplejen for, at patienten unde hele forløbet skal føle sig velinformeret og tryg. Af andre sygeplejemæssige opgaver kan nævnes: - planlægning og udførsel af præ- per- og postoperative patientforløb - opretholdelse af patientsikkerhed under anvendelse af hygiejniske og sterile teknikker - administration og koordination af mange samtidige patientforløb - anvendelse af medicotekninsk udstyr Korttidskontakten er i fokus i kliniken og det kræver faglig viden og handlekompetencer indenfor koordinering, omstillingsparathed og kvalitetsbevidsthed. Personalegruppen i klinikken består af 9 læger, 6 sekretærer og 20 sygeplejersker. Vi samarbejder med relevante samarbejdspartnere som f.eks. klinisk foto, klinisk/kemisk afd. røntgen, central operation, sammedagskirurgisk klinik, sterilcentral, sengafsnit O24. Desuden samarbejder vi med primær sektor, privatpraktiserende øjenlæger optikere og de andre øjenklinikker i landet. Der arbejdes kontinuerligt med sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter som f.eks -implementering af selvstyrende diagnoseteams - udvikling af specialkompetencer indenfor øjenspecialet. 3. Uddannelsesmæssige forhold Præsentation af den studerendes studievilkår og muligheder i relation til modulernes foreskrevne kompetencer (jf. den generelle studieplan for modulet): 3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning i relation til den studerendes individuelle studieplan 3b) Studieforhold og læringsmiljø, der pædagogisk understøtter den studerendes faglige og personlige læreprocesser 3c) Studiemetoder og undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse af IKT 3d) Kliniske vejleders funktion og planlagte tjenestetid i forhold til den studerende (6 timer pr. uge pr. studerende anbefales) Den studerende vil ca. 14 dage inden den kliniske periode starter modtage velkomstbrev- og materiale pr. mail. Heri vil være en mødetidsplan for de første 14 dage. Indenfor den første uge afholdes forventningssamtale, hvor gensidige forventninger udveksles og afstemmes. Her aftales det videre arbejde med læringskontrakterne også. Der vil i løbet af klinikken blive afholdt ca 3 klinikseancer, hvor de studerende i sammedagscenteret mødes modulvis. Her reflekteres over forskellige patientsituationer, sammen med 1 klinisk vejleder.formålet er at koble teori og praksis på tværs af klinikkerne i centeret. I øjenlinikken ser vi læring som en process, der har til formål, at udvikle den studerendes kompetence til at udøve sygepleje. Sygepleje er en praksisdisiplin, der kræver viden, indsigt, holdninger og færdigheder der er specifikke for faget. Kundskaber erhverves både i teori og i praksis. Den teoretiske viden og den praktiske kunnen ser vi som komplementære størrelser. Læring i den kliniske periode foregår bla. ved at

4 danmark, Sønderborg 3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske undervisning baseret på systematisk evaluering iagtage kompetente rollemodeller udføre sygepleje, ved at deltage aktivt i sygeplejen og ved refelktion over teori og praksis. Refleksion kan foregå før under og efter udførsle af sygepleje. Den studerende vil samarbejde med en sygeplejerske og vil under vejledning udføre sygepleje med en stigende grad af selvstændighed. Læring er en individul proces og afhænger af den enkeltes aktive medvirken. Ved at tage ansvar for egen læring uddannes den studerende til ansvarlighed og selvstændighed. Læring er afhængigt af, at der udvises gensidig respekt og i klinikken lægges der vægt på et åbent, tillidsvækkende og uhøjtidligt miljø. Uddannelse foregår i tæt samarbejde med klinikkens andre faggrupper Øjenklinikken har 1-2 studerende af gangen i modul 1, 11 eller 12 Den kliniske vejleder planlægger det kliniske studieforløb ud fra den enkelte studerendes forudsætninger, forventninger, afdelingens rammer samt målene fra modulplanen. Klinisk vejleder har 1 arbejdsdag pr. 14 dage til at varetage administrativt og klinisk arbejde i forhold til de studerende. Eventuelle link til det kliniske undervisningssteds hjemmeside: Den kliniske undervisning evalueres løbende i samarbejde mellem de studerende, klinisk vejleder og daglige vejledere. Ved afslutning af en klinisk periode bedes den studerende udfylde et evalueringsskema, hvis indhold personalet i øjenklinikken ser, men henblik på forbedringger.

5 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Øre-, Næse- og Halsklinikken, Adresse Sydvang 1, 6400 Sønderborg Telefon Mail: Klinisk vejleder Lene Rask Junker Dato Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af sygeplejefaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige 1a) Undervisningsstedet betegnelse, organisation og struktur 1b) Værdigrundlag og målsætning for sygeplejen 1c) Det kliniske områdes patient/brugerkategorier 1d) Organisering af sygeplejen Øre-, Næse- og Halsklinikken er organiseret under ledelse af Klinikleder Overlæge Jens Pilgaard Jensen og Klinikleder Sygeplejerske Marianne Greisen Greve. ØNH-klinikken består af et operations- og ambulatorieafsnit. Operationsafsnittet ligger i mellemetagen og omfatter to operationsstuer. Ambulatorieafsnittet ligger i stueetagen, hvor Høreklinikken også indgår. Sygeplejens værdigrundlag er at give patienterne en oplevelse af tryghed og tillid til personalet, informationen, undersøgelsen, plejen og behandlingen. Der arbejdes ud fra det menneskesyn, at respekt for den enkelte er vigtigt. Plejen og behandlingen er fleksibel, og der tages individuelle hensyn i forhold til patienternes behov. Patientgruppen er børn og voksne, mænd og kvinder i alle aldre. Sygeplejerskegruppen består af 14 basissygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter. Arbejdstiden er primært dagvagt fra kl Sygeplejerskerne indgår i et vagtberedskab med rådighedsvagt fra hjemmet på skift. I klinikken arbejdes der i speciale- og diagnoseteams. Der er fokus på områder som: søvn, trachealkanyler, ultralyd, hygiejne, kvalitet, allergi, sikkerhed, studerende, ambulante patienter og operationspatienter. Præsentation af uddannelsesmæssige 1f) Kliniske vejleders formelle pædagogiske kompetence svarende til klinisk vejlederuddannelse og anden pædagogisk uddannelse, fx. 1/6 diplomuddannelse 1g) Uddannelseskoordinatorers og kliniske sygeplejelæreres faglige og pædagogiske uddannelse 1h) Den generelle sygeplejefaglige ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og efter-/ videreuddannelse 1i) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk undervisning, vejledning og bedømmelse I ØNH-klinikken er der en uddannelsesansvarlig sygeplejerske/ klinisk vejleder, som har 6 ugers klinisk vejlederuddannelse. Klinisk vejleder er ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske periode samt undervisning, vejledning og bedømmelse af de studerende. Flere af de øvrige sygeplejersker har vejlederuddannelser af forskellige længder og erfaring med studerende. Mange af sygeplejerskerne i klinikken har stor erfaring i specialet og underviser gerne i afgrænsede emner.

6 1j) Strategiplan for pædagogisk kvalificering af de kliniske vejledere/undervisere 2. Sygeplejefaglige forhold Præsentation af de sygeplejefaglige, tværfaglig og tværsektorielle forhold, herunder: 2a) Typiske patientsituationer, patientfænomener og patientforløb 2b) Sygeplejefaglige opgaver, problemstillinger og metoder 2c) Personalesammensætning og samarbejdspartnere 2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter I ØNH-klinikken er der et stort patientflow dagen igennem. Der kan være op til 90 patienter dagligt i ambulatoriet og 6-10 patienter på de to operationsstuer. De patienter der bliver opereret har forskellige øre-, næse- og halssygdomme. Vi har ca. 22 forskellige operationstyper. Operationstiden varierer fra 15 minutter til 4-6 timer. Her nævnes tre typiske operationsforløb: Anlæggelse af dræn i ørerne (tubulation). Fjernelse af mandler og polypper (tonsillektomi og fjernelse af adenoide vegetation). Rettelse af næseskillevæg (septum). Arbejdsgangen er præget af tværfagligt samarbejde med læger, anæstesisygeplejersker, portører, sterilcentral og serviceassistenter. Præ- og postoperativt er patienterne indlagt på henholdsvis Dagkirurgisk klinik eller sengeafsnit 24. Ambulatoriet modtager akutte og elektive patienter med alle former for øre-, næse- og halssygdomme. De fleste ambulante patienter kommer fra eget hjem. Men det kan også forekomme at patienterne er indlagt på fx intensiv-, lungemedicinsk- eller børneafsnit og tilses af ambulatoriets personale. Vores samarbejdspartnere i ambulatoriet er blandt andet: læger, sekretærer, klinisk foto, klinisk kemisk, patologisk, røntgen, anæstesi og audiologiassistenter. Der er patienter som henvises til Odense Universitets Hospital for at få den videre behandling. De sygeplejemæssige opgaver består af, at kunne planlægge og assistere til det præ-, per- og postoperative patientforløb. Gennem alle patientforløb har sygeplejersken stor fokus på omsorg, information, patientsikkerhed og kommunikation. På operationsafsnittet er der særlige arbejdsopgaver som prioriteres højt, blandt andet: Lejring af patienter før operation. Opretholdelse af sterile- og usterileområder. Håndtering af instrumenter. Personalets uniformsetikette og færden på operationsafsnittet. Der arbejdes kontinuerligt med sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter, blandt andet i vores sygeplejerskeambulatorie, som omfatter kanyle-, søvn- og allergiambulatorie. Sygeplejerskegruppen deltager aktivt i forbindelse med implementering af nye tiltag i specialet, såvel i ambulatoriet som på operationsafsnittet. 3. Uddannelsesmæssige forhold

7 Præsentation af den studerendes studievilkår og muligheder i relation til modulernes foreskrevne kompetencer (jf. den generelle studieplan for modulet): 3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning i relation til den studerendes individuelle studieplan 3b) Studieforhold og læringsmiljø, der pædagogisk understøtter den studerendes faglige og personlige læreprocesser 3c) Studiemetoder og undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse af IKT 3d) Kliniske vejleders funktion og planlagte tjenestetid i forhold til den studerende (6 timer pr. uge pr. studerende anbefales) 3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske undervisning baseret på systematisk evaluering Fjorten dage før den kliniske undervisningsperiode begynder vil den studerende modtage et velkomstbrev og arbejdsplan. Inden for den første uge vil der blive afholdt forventningssamtale, hvor gensidige forventninger udveksles. Afhængig af hvilket klinisk undervisnings modul den studerende er i, udarbejdes der læringskontrakter de første 2-3 uger. I ØNH-klinikken betragtes læring som en proces der har til formål at udvikle den studerendes kompetence til at udøve ambulatorie-/operationssygepleje. Ambulatorie-/operationssygepleje er en praksisdiciplin, der kræver viden, indsigt og færdigheder som er specifikke for specialet. Kundskaber erhverves både i teori og praksis. Den teoretiske viden og den praktiske kunnen ser vi som komplementære størrelser. Læring i den kliniske periode foregår i tæt samarbejde med kompetente rollemodeller. Studerende har mulighed for at iagttage og efterfølgende udføre sygepleje på forskellige niveauer. Der arbejdes med kliniske patientsituationer og via refleksion forbindes teori med praksis. Der gøres brug af forskellige læringsrum, hvor der undervises i speciale relaterede emner, så som: Arbejdsmiljø, sikkerhed. Kvalitet, dokumentation og infonet. Hygiejne og færdsel på operationsstuerne. Anatomi, fysiologi og sygdomlære i øre, næse og hals. Organisation og ledelse. Forskellige patientforløb. (kanyle, allergi. søvn, MRSA m.m.) Læring er en individuel proces og afhænger af den studerendes aktive medvirken. Ved at tage ansvar for egen læring uddannes den studerende til ansvarlighed og selvstændighed. Læring er afhængig af at der udvises gensidig respekt. I klinikken lægges der vægt på et åbent og tillidsvækkende miljø. ØNH-klinikken har flere studerende af gangen. Den kliniske vejleder planlægger det kliniske studieforløb ud fra den studerendes forudsætninger, forventninger, klinikkens rammer samt mål for den kliniske periode. Vi har samarbejde med Dagkirurgisk klinik, hvor det er muligt at følge/observere en patient præ- og postoperativt. Klinik timer, hvor de studerende underviser på skift, er i samarbejde med hele Sammedagscenter og Anæstesiologiskcenter. Den kliniske undervisning evalueres løbende i samarbejde mellem den studerende og den kliniske vejleder. Ved afslutning af en klinisk periode bedes den studerende komme med en skriftlig evaluering af det kliniske undervisningssted, hvis indhold alle ansatte bekendtgøres med. Elementer i evalueringen kan tages op og drøftes med henblik på at udvikle og opretholde gode studievilkår.

8 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Dagkirurgisk klinik Adresse Sydvang 1, 6400 Sønderborg Telefon Mail: Pia: Helle: Tine: Klinisk vejleder Pia Korning (Gyn/uro team) Helle Frederiksen (ortopæd team) Tine Gaarde (kir og øre-næe-hals team) Dato Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af sygeplejefaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige 1a) Undervisningsstedet betegnelse, organisation og struktur 1b) Værdigrundlag og målsætning for sygeplejen 1c) Det kliniske områdes patient/brugerkategorier 1d) Organisering af sygeplejen Dagkirurgisk klinik er en del af sammedagscenteret. Klinikken består af ambulatorium, operationsområde, endoskopiområde og dagkirurgisk observationsområde. Klinikkens personale er sygeplejersker, social - og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Klinikkens daglige ledelse varetages af to klinikledere. Personalet er inddelt i tre teams og varetager opgaver i de enkelte patientforløb i henhold til klinikkens specialer. De tre teams er: - Ortopædkirurgisk team - Gynækolosgisk/urologisk team - Kirurgisk/ørenæsehals team Sygeplejestuderende arbejder i et af de tre teams og tilknyttes primært en af funktionerne i teamet. Pleje og behandling i dagkirurgisk klinik tager udgangspunkt i Sygehus Sønderjyllands strategi og værdigrundlag, kvalitet døgnet rundt og ordentlighed i det vi siger og gør. De fleste dagkirurgiske patienter er selvhjulpne og kommer fra eget hjem og udskrives samme dag. Præsentation af uddannelsesmæssige 1f) Kliniske vejleders formelle pædagogiske kompetence svarende til klinisk vejlederuddannelse og anden pædagogisk uddannelse, fx. 1/6 diplomuddannelse 1g) Uddannelseskoordinatorers og kliniske sygeplejelæreres faglige og pædagogiske uddannelse 1h) Den generelle sygeplejefaglige ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og efter-/ videreuddannelse 1i) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk undervisning, vejledning og bedømmelse 1j) Strategiplan for pædagogisk kvalificering af de kliniske vejledere/undervisere Der er tre kliniske vejledere, hvoraf en har en sundhedsfaglig diplomuddannelse med fokus på formidling og klinisk uddannelse og to har enkelte moduler i den sundhedsfaglige diplom uddannelse. De kliniske vejledere planlægger og koordinerer uddannelsesforløbene i klinikken i samarbejde med klinikkens øvrige sygeplejersker. Alle sygeplersker i afdelingen har mange års erfaring og besidder forskellige kompetencer. Der er kompetente og erfarne sygeplejersker indenfor alle områder. I klinikken er der flere sygeplejersker med diplomuddannelse og en del sygeplejersker har klinisk funktion og relevant uddannelse indenfor bl.a kvalitet, hygiejene og arbejdsmiljø.

9 2. Sygeplejefaglige forhold Præsentation af de sygeplejefaglige, tværfaglig og tværsektorielle forhold, herunder: 2a) Typiske patientsituationer, patientfænomener og patientforløb 2b) Sygeplejefaglige opgaver, problemstillinger og metoder 2c) Personalesammensætning og samarbejdspartnere 2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter Vi yder sygepleje og assistance til patienter med behov for kirurgiske indgreb, behandling eller undersøgelse i generel-, spinal- eller lokalanæstesi. Vi samarbejder med læger, anæstesipersoanle, portører, serviceassistenter, laboranter, pataloger, radiografer, teknikere og sekretærer. På operationsstuerne arbejdes der i teams, der består af 1 sygeplejerske, 1 sygehjælper/sosa/sygeplejerske, 2 anæstesisygeplejersker, 1-2 læger. Teamet samarbejder omkring patienten samt afvikler dagens program for den pågældende stue. Patientsituationer på operationsstuen: Modtagelse af akutte og elektive patienter, klargøring af patient til den aktuelle operation, anvendelse af medicoteknisk udstyr, anlæggelse af katheter, lejring under hensyntagen til immobilisationens farer, planlægning og fremstilling til aktuelle operation, operationsassistance med forebyggelse af infektion. Patientfænomener: Smerter, infektioner, hypotermi, blufærdighedskrænkelse, utryghed, forebyggelse af immobilisationens farer Sygeplejemæssige opgaver: Lejring af patient med brug af korrekt udstyr, anlæggelse af kateter, infektionsprofylakse, tryghedsskabende kommunikation, forebygge nedkøling, dokumentation /registrering af såvel pt som indgreb, klargøring til operation og assistance. Metoder og redskaber: lejringsudstyr, lægejournal, sygeplejejournal, standardplejeplaner, medosregistrering, medicoteknisk udstyr, standarder og instrukser fra Infonet. Håndambulatoriet: Her varetager vi såvel det første møde med patienten, som klargøring med information af ptt til operation, postoperative kontroller, gipsanlæggelse, suturfjernelse, genoptræning m.m. Dine samarbejdspartnere her er primært sygeplejersker, håndkirurgiske læger, ergoterapeuter, og sekretærer. Du får mulighed for at koordinere din klinik med dage på operationsgangen i det håndkirurgiske speciale samt tilhørende observationsafsnit. Observationsafsnittet: Plejen i observationsafsnittet bygger på principperne om primary nursing. I observationen møder patienterne på forskellige tider i løbet af dagen. Patienten modtages og bliver gjort klar til operation/undersøgelse. Efter opereration/undersøgelse kommer patineten direkte tilbage til observationen, hvor de befinder sig i det postoperative forløb indtil udskrivelse Den primære sygeplejemæssige opgave er observation og sygeplejen tilrettelægges udfra disse observationer. De mest almindelige problemstillinger kan være utryghed/angst, smerter, kvalme, blødning, besvimelse. Information og skriftlig dokumentation er også være godt forberedt og tryg ved at tage hjem og vide hvorledes de skal tage hånd om deres egen situation og videre forløb. Patientfænomer er smerter, kvalme og kredsløbsværdier.

10 Der er via studiebesøg mulighed for, at se patientforløb. Studiebesøgene kan hvis det er relevant og giver mening i uddannelsesforløbet tilrettelægges i observationsafsnittet, skopiafsnittet, operationsafsnittet og i et ambulatorie. 3. Uddannelsesmæssige forhold Præsentation af den studerendes studievilkår og muligheder i relation til modulernes foreskrevne kompetencer (jf. den generelle studieplan for modulet): 3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning i relation til den studerendes individuelle studieplan 3b) Studieforhold og læringsmiljø, der pædagogisk understøtter den studerendes faglige og personlige læreprocesser 3c) Studiemetoder og undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse af IKT 3d) Kliniske vejleders funktion og planlagte tjenestetid i forhold til den studerende (6 timer pr. uge pr. studerende anbefales) 3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske undervisning baseret på systematisk evaluering I klinikken tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 2, 4, 11 og 12. Modul 2 tilrettelægges i samarbejde med intensiv klinikken, så den studerende har en uge i intensivklinikken og en uge i dagkirurgisk klinik. Et par uger inden du starter i klinikken får du tilsent en mail med arbejdstider for den første uge samt navne på vejledere. Du er velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har spørgsmål. Vi møder studerende med interesse og engagement. Vi forventer til gengæld, at du er medansvarlig for egen læring og bidrager med forslag til indhold og metoder. Et ligeværdigt samarbejde mellem den studerende, kliniske vejleder og daglige vejledere er af stor betydning. Nøgleordene i processen er initiativ og engagement. Alle studerende tilbydes løbende feedback, refleksion og evaluering. Når du starter i dagkirurgisk klinik får du en generel introduktion af den kliniske vejleder. Du vil blive vist rundt i afdelingen og introduceret til arbejdet og opgaverne. I løbet af den første uges tid planlægges forventningssamtale. Den kliniske vejleder hjælper dig med at tilrettelægge dit studieforløb i relation til dine forventninger, forudsætninger, klinikkens rammer samt mål for det kliniske forløb. Når du starter i klinikken bedes du medbringe udkast til dine tre læringskontrakter. I hverdagen vil du være knyttet til en sygeplejerske, og I vil sammen planlægge og reflektere over dagens forløb. For modul 4, 11 og 12 studerende bliver der arrangeret 3 seancer med klinik undervisning, hvor der med udgangspunkt i en praksissituation, reflekteres sammen med studerende fra andre klinikker. Der vil altid være en klinisk vejleder tilstede. De kliniske vejledere har løbende afsat tid til administrativt og klinisk arbejde i forhold til studerende. Det er den kliniske vejleder, der fungerer som eksaminator til den kliniske prøve. Det planlægges oftest således, at både den praktiske og den teoretiske del af prøven udføres samme dag. Ved afslutning af et klinisk forløb bedes den studerende udfylde evalueringsskemaet fra skolen, som er værdigfuldt i forhold til udvikling og evt. ændringer i måden vi tilrettelægger uddannelsesforløbene. Endvidere bliver studerende bedt om anonymt at udfylde et evalueringsskema til Sygehus Sønderjylland, kode hertil får den studerende i slutningen af den kliniske undervisning. Eventuelle link til det kliniske undervisningssteds hjemmeside:

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gynækologisk ambulatorium, 638 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2715 Klinisk vejleder Ulla Havshøj Dato Juli 2013 1. Organisatoriske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk ambulatorium Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 31 41 Klinisk vejleder Kirsten Sandholt Hjortlund E-mail: kirsten.sandholt.hjortlund@rsyd.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Center for Ortopædi og Medicin, Ortopædisk Klinik, Sygehus Sønderjylland Aabenraa Adresse Kresten Philipsens Vej 15. 6200 Aabenraa Telefon

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 79 18 31 23 Endokrinologisk Ambulatorium 552 Haraldsgade 7A, Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg E-mail Uddannelseskonsulent

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling 251 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2341 Kliniske vejledere E-mail: { HYPERLINK "mailto:mette.rose.eskelund@rsyd.dk"

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling : 7918 2671 Telefon til uddannelseskonsulent: 7818 3537 Uddannelseskonsulent Klinisk vejleder Lunge

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling : 7918 2671 Telefon til uddannelseskonsulent: 7818 3575 Uddannelseskonsulent Lunge medicinsk Ambulatorium

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Center for korttidspladser Adresse Mågevænget 10, 6400 Sønderborg Telefon 27904567 Mail: losa@sonderborg.dk Klinisk vejleder Lone Semak

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18 24 86 Afdelingen 79 18 38 80 Uddannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gynækologisk klinik Adresse Kresten Philipsensvej 15, 6200 Åbenrå Telefon 79972187 Mail: Laila.Rotboll@rsyd.dk Klinisk vejleder Laila

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Veneklinikken SVS Brørup Veneklinikken Sydvestjysk Sygehus Brørup Skolegade 12 A 6650 Brørup. Klinisk vejleder:

Veneklinikken SVS Brørup Veneklinikken Sydvestjysk Sygehus Brørup Skolegade 12 A 6650 Brørup.  Klinisk vejleder: BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling: 79184982 Veneklinikken SVS Brørup Veneklinikken Sydvestjysk Sygehus Brørup Skolegade 12 A 6650 Brørup

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Special og Rehabliteringscenter Adresse Funkevej 9A Telefon 73766200 Mail: lwh@aabenraa.dk Klinisk vejleder Lone Wad Hoffmann Dato 07-11-2018

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18 24 86 Afdelingen 79 18 92 02 Uddannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa Telefon direkte til Terapien

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa Telefon direkte til Terapien BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Sygehus Sønderjylland Aabenraa Adresse Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa Telefon 79 97 00 00 direkte til Terapien 79 97 61 63 Yvonne.holm.lorenzen@rsyd.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon: 79 18 22 96 Uddannelseskonsulent Klinisk vejledere Dato Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade

Læs mere

KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE. 11. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT

KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE. 11. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE 11. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT Revideret juni 2012 af: Klinisk vejleder, sygeplejerske Janni H.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

Øjenafsnittet i Næstved

Øjenafsnittet i Næstved Øjenafsnittet i Næstved - Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Næstved sygehus Sygehus syd Ringstedgade 61 4700 Næstved Region Sjælland Indledning: Øjenafsnittet modtager studerende på 11 og 12 modul

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon: 79 18 22 96 Uddannelseskonsulent Klinisk vejledere Dato Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD Samarbejdsaftale Ergoterapeutuddannelsen Et praktiksted er et ledelsesmæssigt afgrænset område, der er godkendt af UC SYD som uddannelsessted for 1. Indledning studerende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted: Sydvestjysk Sygehus, afdeling 652 Adresse: Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 96 E-mail Klinisk vejleder: Rikke Andreasen &

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ 6. SEMESTER - MODUL 11 OG 12 - CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS ANÆSTESIOLOGISK AFDELING CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS KØGEVEJ

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Center Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa Telefon Mail: Medicinsk Klinik : 79971600 Mail

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende

Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende Gynækologisk/obstetrisk og kirurgisk ambulatorium Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter Falkevej 1-3 8600 Silkeborg 1 Indholdsfortegnelse Studieplan

Læs mere

KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE. 12. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT

KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE. 12. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE 12. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT Revideret juni 2012 af: Klinisk vejleder, sygeplejerske Janni H.

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE. 4. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT

KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE. 4. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT KLINISK UNDERVISNINGSPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE 4. modul PÅ ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AMBULATORIUM - OPERATIONS- OG DAGKIRURGISK AFSNIT Revideret juni 2012 af: klinisk vejleder, sygeplejerske Janni H. Ulrich,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Træningsafdelingen Tønder Kommune BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Træningsafdelingen Tønder kommune Carstensgade 6-10, 6270 Tønder Telefon 74 92 80 25 E-mail

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 /12-4, Holbæk Sygehus 1.0 Organisatoriske forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N Tlf. 99446700 Udarbejdet af:

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Afsnit for diabetes, hormon og nyresygdomme M14, Diabetes ambulatoriet tværgående forløb 6. semester Adresse Sydvang 1 6400 Sønderborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb. Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus

Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb. Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus 1.0 ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD PÅ DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED 1.1 Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Lokalpsykiatri Varde Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Lokalpsykiatri Varde Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Beskrivelse af klinisk undervisningssted Lokalpsykiatri Varde Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Ringkøbingvej 34, 3. sal, 6800 Varde Tlf. 9944 6850 Udarbejdet af: Personaleleder

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk sengeafsnit, SHS Adresse Kresten Philipsensvej 15, Aabenraa Telefon 79976141 Mail: Berit.ries.larsen@rsyd.dk Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED for modul 11 og 12 sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen UC- Syddanmark

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED for modul 11 og 12 sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen UC- Syddanmark BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED for modul 11 og 12 sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen UC- Syddanmark Klinisk undervisningssted Adresse Hæmodialysen, afdeling 550, SVS Esbjerg Sydvestjysk

Læs mere

Radiograf uddannelsen Modul 10 + 11 Vejle Sygehus

Radiograf uddannelsen Modul 10 + 11 Vejle Sygehus Radiograf uddannelsen Modul 10 + 11 Vejle Sygehus Uddannelsessted: Stråleterapien Sygehus Lillebælt Præsentation af Stråleterapien, Vejle Sygehus Stråleterapien og Medicinsk Fysik gennemfører årligt 23.000

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Hjertemedicinsk ambulatorium 250 Adresse Hjertemedicinsk ambulatorium(kag - gruppen) Finsensgade 35, 6700 Esbjerg 79 18 31 13 Hr - uddannelseskonsulent

Læs mere