Brugermanual til Ventelistelukning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk"

Transkript

1 Brugermanual til Ventelistelukning

2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Forfatter: Erik Vind Frost Udgivet januar 2016 Download wwww.ventelistelukning.dk Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Ventelistelukning.dk Baggrund Lovgivning om ventelistelukning.dk Om databasen Kun kommuner, der lukker, skal indberette Før du indberetter Administrator og almindelige brugere Hvis brugernavn og adgangskode mistes Hvem kan indberette? Login Indberetning Ny indberetning Indberetning på basis af tidligere indberetning Lukning af ventelister Typer af lukning... 9 Lukning af hele kommunens dagtilbud... 9 Lukning af dagplejen i enkelte distrikter... 9 Lukning af enkelte daginstitutioner... 9 Lukning af hele dagplejen for aldersgruppen Lukning af alle daginstitutioner for aldersgruppen Om angivelse af lukningsperiode Bemærkningsfeltet Om Gem og Indberet En indtastning er gældende fra den dag, den indberettes Om nulstilling Institutioner, distrikter og områder Rettelse af oplysninger om institutioner Områder Dagpleje distrikter Efter indberetningen Log af Undersøg om indberetningen vises korrekt Stamdata om kommunen Hvem kan hjælpe?

4 1. Ventelistelukning.dk 1.1 Baggrund Forældre har ret til at få skrevet deres børn på venteliste til et dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommuner har dog mulighed for at lukke deres ventelister for børn fra andre kommuner. Denne ret kan kommunerne blandt andet benytte, hvis pasningsgarantien er truet. En beslutning om at lukke ventelister for andre kommuners børn kan maksimalt vare tre måneder. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning. 1.2 Lovgivning om ventelistelukning.dk Reglerne om frit valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser og lukning af ventelister står i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og er udmøntet i to bekendtgørelser for hhv. dagtilbud og fritidshjem. Se mere under punktet Lovgivning på Om databasen Når kommunen beslutter, at børn fra andre kommuner ikke kan optages på ventelisten til et eller flere dagtilbud, skal beslutningen indberettes til en database på Alle kan søge oplysninger i databasen, men den er især henvendt til forældre, der ønsker at vide, hvor deres børn ikke kan optages på venteliste. Oplysningerne i databasen giver derudover Socialstyrelsen viden om omfanget af lukninger. En kommunes beslutning om ventelistelukning har først virkning, når beslutningen er indberettet til databasen. Det er vigtigt, at kommunen er opmærksom på, at en sådan beslutning maksimalt kan gælde i tre måneder. Efter de tre måneder skal en ny lukning ind-berettes. Sker dette ikke, er ventelisten ikke længere lukket. 1.4 Kun kommuner, der lukker, skal indberette Det er kun kommuner, der rent faktisk lukker deres ventelister for børn fra andre kommuner, der skal indberette til databasen. Alle kommuner er som udgangspunkt registreret med åbne ventelister. 4

5 2. Før du indberetter 2.1 Administrator og almindelige brugere Din kommune har fået tilsendt et brugernavn og en adgangskode, som tilhører kommunens administrator. Administrator kan oprette andre brugere, som dermed har mulighed for at indberette. Hvis du er administrator, opretter/retter du andre brugere under menupunktet Brugere under fanen Indberetning. Hvis du er almindelig bruger, får du brugernavn og adgangskode af kommunens administrator. Administrator kan oprette andre brugere, oprette nye institutioner, områder og dagpleje distrikter. Almindelige brugere kan kun vedligeholde allerede oprettede institutioner m.v. og foretage lukning af ventelister. 2.2 Hvis brugernavn og adgangskode mistes Hvis en almindelig bruger mister brugernavn eller adgangskode, kan administrator i kommunen oplyse om disse. Opstår problemet for kommunens administrator, kan oplysningerne fås ved henvendelse til Socialstyrelsen: 2.3 Hvem kan indberette? Både administrator- og almindelige brugere kan indberette lukning af ventelister. 5

6 3. Login For at kunne foretage indberetning skal du logge ind i systemet. Klik på Log ind øverst til højre på hjemmesiden Her skal du indtaste det brugernavn og den adgangskode, som du er blevet tildelt. Tryk på Login knappen Herefter bliver du automatisk ført til indberetningens hovedside Angiver du ved en fejltagelse enten forkert brugernavn eller adgangskode, bliver du ikke accepteret som bruger af systemet, og følgende meddelelse vises på skærmen: Ugyldigt brugernavn eller adgangskode. Prøv at logge på igen husk at der er forskel på store og små bogstaver. Hvis det ikke lykkes dig at få adgang til systemet, skal du enten kontakte kommunens administrator eller Socialstyrelsens support. 6

7 4. Indberetning Du kan indberette kommunens beslutning om ventelistelukning på to måder. Du kan foretage en Ny indberetning, eller du kan modificere en tidligere indberetning. 4.1 Ny indberetning Når du for første gang foretager en Ny indberetning, skal det angives, hvilke tilbud/aldersgrupper din kommune visiterer til. Der skal være tale om egentlig visitation, ikke at enkelte børn fra aldersgruppen undertiden benytter tilbuddet. Databasens indberetningsskema tager højde for kommunens visitationsangivelser. Hvis det er angivet for kommunen, at den for eksempel ikke visiterer til dagpleje for aldersgruppen 3-5 år, så vil det ganske enkelt ikke være muligt at indberette ventelistelukning for 3-5 årige i dagplejen. Klik på knappen Visitation under Handlinger på indberetningens hovedside Udfyld ved afkrydsning hvilke aldersgrupper kommunen visiterer til for hhv. dagpleje og institutioner Klik på Gem Når visitationsoplysningerne er angivet, føres du til indberetningsdelens hovedside, hvor du kan tilføje ventelistelukninger for dagpleje og institutioner se mere herom i de efterfølgende kapitler. Efter den første Ny indberetning skal du ikke indtaste disse visitationsoplysninger hver gang. Systemet genbruger i stedet oplysningerne om visitation. Det er dog muligt at ændre visitationsangivelserne. For at gøre dette, skal du klikke på knappen Visiteringer på indberetningsdelens hovedside. Hovedsiden er den side, du kommer til, når du klikker på Indberetning i top-menuen efter du har logget dig ind. 7

8 4.2 Indberetning på basis af tidligere indberetning Det kan være en fordel at basere en indberetning på en tidligere indberetning. Hvis kommunen har foretaget en indberetning og efter kort tid beslutter, at fx ventelisten for en daginstitution alligevel ikke skal være lukket, så er det ved hjælp af historikken nemt at fjerne denne institution og derefter foretage en ny indberetning. Det gøres således: Klik på punktet Historik i menuen til venstre. Her ser du en oversigt over de indberetninger, som kommunen tidligere har foretaget Klik på kladde ud for den indberetning du vil genbruge Nu føres du til indberetningens hovedside. Hvis du ønsker at tilføje en ny ventelistelukning, vælger du typen her (ang. Typer af lukninger: se næste kapitel), mens du med et klik på Slet kan slette de indtastninger, som ikke længere skal være en del af indberetningen. Du kan også ændre i periodeangivelser osv. Ved at trykke på Rediger Når du vælger at foretage en indberetning på basis af en tidligere indberetning, svarer aldersgrupperne automatisk til den tidligere indberetning. Ønsker du at rette disse, skal du klikke på knappen Rediger ud for hver enkelt linje under Status. Fra- og til-datoer er automatisk tilpasset ved at oprette en kladde kopi af en historisk indberetning. Fra-dato er sat til dags dato og til-dato er sat til dags-dato plus 3 måneder. 8

9 5. Lukning af ventelister 5.1 Typer af lukning Der er 5 typer af ventelistelukninger: Lukning af hele kommunens dagtilbud Lukning af dagplejen i enkelte distrikter Lukning af enkelte daginstitutioner Lukning af hele dagplejen for aldersgruppen Lukning af alle daginstitutioner for aldersgruppen Du kan på samme tid indberette flere forskellige typer af ventelistelukninger. Dog kan du selvfølgelig ikke kombinere lukning af hele kommunens dagtilbud med andre typer af lukninger. De 5 typer er beskrevet nærmere herunder. Lukning af hele kommunens dagtilbud Her kan du angive den periode, hvor der er lukket for optagelse på venteliste for alle kommunens dagtilbud dvs. både for institutioner og dagplejen. Vælg en Fra- og Tildato og tryk Gem. Lukning af dagplejen i enkelte distrikter Hvis du har behov for at lukke for optagelse på venteliste til dagplejen i dele af kommunen, så benyttes denne valgmulighed. Se i næste kapitel om vedligeholdelse af distrikter for dagplejen. Vælg distrikt og aldersgruppe og ret om nødvendig til og fra dato-felterne og klik på Opret. Har du brug for at lukke flere distrikter tilføjer du blot flere indberetninger. Lukning af enkelte daginstitutioner Hvis du vil lukke ventelisten for enten enkelte institutioner eller for alle institutioner i et område, så benyttes denne valgmulighed. Her er fremgangsmåden: 1. Vælg en institution fra listen over institutioner eller vælg et område fra områdelisten se næste kapitel for information om vedligehold af institutioner og institutionsområder. 2. Hvis beslutningen om aldersgruppe og lukningsperiode er ens for alle institutioner i samme område, kan du vælge institutionerne på én gang i området via listen over områder. 3. Angiv aldersgruppe(r) ved afkrydsning, som ventelistelukningen gælder for. 4. Angiv Fra- og Til-dato. 5. Tryk Opret 9

10 Når du trykker på knappen Opret, bliver de indtastede oplysninger føjet til listen over indberetninger (Status nederst på indberetningens hovedside). Bemærk, at hvis du har lukket en daginstitution for flere aldersgrupper, bliver alders grupperne tilføjet som separate linier. Bemærk endvidere, at du kan rette i alders- og periodeoplys ningerne ved at trykke Rediger ud for den linje du vil rette. Du kan dog ikke rette institutionen. Hvis du har Gemt en forkert institution, er du nødt til at fjerne institutionen fra listen (tryk Slet ) og starte forfra ved punkt 1. Gentag om nødvendigt punkterne 1-5. Lukning af hele dagplejen for aldersgruppen Her indberetter du, hvis kommunen har besluttet at lukke for hele dagplejen (alle distrikter) for en eller flere aldersgrupper. Vælg de aldersgrupper der skal lukkes for ved afkrydsning og angiv fra- og til-dato du ønsker at lukke for optag på venteliste i. Husk at indberetningsbilledet kun viser de aldersgrupper, som kommunen visiterer til. Lukning af alle daginstitutioner for aldersgruppen Her indberetter du, hvis kommunen har besluttet at lukke for alle daginstitutioner for en eller flere aldersgrupper. Angiv ved afkrydsning, hvilke aldersgrupper der skal lukkes for og angiv fra- og til-dato for lukke-perioden. Husk at indberetningsbilledet kun viser de aldersgrupper, som kommunen visiterer til. 5.2 Om angivelse af lukningsperiode Når du angiver lukningsperioden, klikker du først i Fra-feltet. Her skal du vælge en dato, som tidligst er dags dato denne er valgt som standard. Til-feltet er som udgangspunkt udfyldt med en dato 3 måneder frem fra dags dato. Du kan godt vælge en dato, som ligger tidligere end denne, men du kan ikke vælge en dato, som ligger senere. Det kan du ikke, fordi kommuner ifølge lovgivningen ikke kan træffe en beslutning om lukning af ventelisteoptag, som er gældende i mere end tre måneder ad gangen. 5.3 Bemærkningsfeltet Oplysningerne i bemærkningsfeltet offentliggøres sammen med kommunens beslutning. Hvis kommunen fx visiterer til aldersgruppen 0-2,1 år i stedet for 0-2 år, kan du skrive det her. 5.4 Om Gem og Indberet Når du i de forskellige skærmbilleder har indtastet oplysninger, skal du trykke Gem eller Opret. Dette er dog ikke ensbetydende med, at oplysningerne er offentliggjorte. De er blot gemt i systemet. Så længe du blot har gemt dine indtastninger, kan du rette i dem. De går heller ikke tabt, hvis du logger af systemet. Når du derimod klikker Indberet under Handlinger på indberetningens hovedside, er indtastningerne offentliggjorte og gældende som kommunens indberetning for lukning af ventelisteoptag. Du kan kun trykke Indberet ét sted, nemlig på indberetningens hovedside, som du altid kan komme til ved at klikke på Indberetning i top-menuen. 10

11 På indberetningens hovedside ser du under Status en oversigt over alle gemte indtastninger. Hvis du mener, at indtastningerne er korrekte og fuldstændige, klikker du på knappen Indberet under Handlinger. Når du har klikket på Indberet -knappen bliver listen under Status tom, hvilket viser at du nu har indberettet. Du kan kontrollere dig selv ved at klikke på Nuværende status i venstre-menuen. 5.5 En indtastning er gældende fra den dag, den indberettes. Når en beslutning om lukning indberettes, er den gældende fra det øjeblik, du klikker Indberet. Indberetningen erstatter den hidtidige indberetning. Lad os tage et eksempel: Lemvig Kommune har besluttet at lukke for ventelisterne for daginstitutionerne for 0-2 årige. Beslutningen er indberettet og varer indtil 1. marts Allerede d. 15 februar 2007 vil Lemvig Kommune indberette, at ventelisterne for daginstitutionerne også er lukket fra 1. marts til 1. juni Men fordi indberetningen d. 15. februar 2007 overskriver den hidtidige indberetning, sker der rent faktisk det, at ventelisterne ikke er lukket fra d. 15. februar til d. 1. marts Lemvig Kommune kunne i dette tilfælde have gjort to ting. Enten have ventet med at indberette indtil d. 1. marts 2007, eller have indberettet en ny lukning fra 15. februar til 15. maj Om nulstilling En såkaldt nulstilling sletter alle dine gemte (modsat indberettede) indtastninger. En nulstilling sletter altså hverken nuværende eller tidligere indberetninger. Du kan have brug for nulstilling i forskellige situationer. For eksempel hvis du har gemt en række indtastninger, men så pludselig ønsker at basere indberetningen på en tidligere indberetning i stedet. Før du kan gøre dette, er du nødt til at nulstille indtastningerne, dvs. slette dem. En nulstilling er en nem måde at slette samtlige gemte indtastninger fra kladden på. Ønsker du at nulstille, skal du klikke på knappen Nulstil under Handlinger på indberetningens hovedside. Hoved siden er den side, du kommer til, når du klikker på Indberetning fanebladet i top-menuen efter du har logget dig ind. 11

12 6. Institutioner, distrikter og områder 6.1 Rettelse af oplysninger om institutioner Databasen indeholder på forhånd institutioner i din kommune. Oplysningerne stammer oprindeligt fra Danmarks Statistik og er siden vedligeholdt af de enkelte kommuner i større eller mindre grad. Når du vil indberette ventelistelukning for en eller flere daginstitutioner, behøver du derfor ikke at indtaste navne, adresser og institutionskoder, men for at du har de rigtige institutioner at vælge imellem skal disse vedligeholdes i databasen. Du kan oprette/rette/slette de enkelte institutioner i databasen. Sådan gør du: Vælg punktet Institutioner i menuen til venstre. Du ser nu en liste over de institutioner, som er registreret for din kommune. Ønsker du at oprette en ny institution, finder du knappen Opret institution nederst på siden. Vil du redigere en institution klikker du på institutionens navn. Du får så vist Stamdata for institutionen og kan trykke på knappen Rediger. Når du opretter eller redigerer en institution, kan du angive institutionens navn, adresse, område (se mere herom nedenfor), et institutionsnummer (frivillig felt) og hvilken type institution: o Vuggestue (kun 0-2 år) o Børnehave (kun 3-5 år) o Fritidshjem (kun 6-9 år) o Aldersintegreret (alle aldersgrupper) Vil du fjerne en institution fra listen skal du under redigering af institutionen fjerne fluebenet ved Aktiv. I listen over institutioner findes mulighed for sortering og søgning samt mulighed for at få vist inaktive institutioner, hvilket kan være smart, hvis en institution fx skal genåbnes eller er blevet gjort inaktiv ved en fejl. 6.2 Områder Du kan organisere institutionerne i databasen i områder og på den måde både gøre selve visningen af listen over lukkede institutioner mere overskuelig og på en let måde lukke et helt område af institutioner på en gang. Du styrer hvilke områder, der skal være for institutioner i din kommune ved at vælge Områder i venstre-menuen. Klik på Opret Område for at oprette et nyt område Klik på et områdes navn i listen for at få vist detaljer om området og klik på Rediger for at ændre disse Ved oprettelse/redigering af et område kan angives et navn samt med flueben markeres om området er aktivt. 12

13 De aktive områder vises som standard på listen over Områder og det er disse der kan vælges ved oprettelse/redigering af institutioner se herom i forrige afsnit. 6.3 Dagpleje distrikter Hvis du vil benytte muligheden for at lukke for dagplejen i enkelte distrikter skal du vedligeholde kommunens dagpleje distrikter i databasen. Du kommer til listen over dagplejedistrikter ved i venstre-menuen at vælge Dagpleje Distrikter. På samme vis som institutionsområder kan denne liste vedligeholdes. Bemærk dog at Dagpleje Distrikter og Områder er to forskellige ting. Områder anvendes kun til institutioner og Dagpleje Distrikter anvendes kun til dagplejen. Ved at have to forskellige inddelinger har du mulighed for at have to forskellige opdelinger af kommunen. Ønskes samme opdeling for hhv. dagpleje og institutioner skal den oprettes under begge menupunkter. Anvendes lukning i distrikter for dagplejen ikke i kommunen er det ikke nødvendigt at oprette distrikter. 7. Efter indberetningen 7.1 Log af Når du er færdig med at indberette, er det af sikkerhedsmæssige grunde bedst, at du logger dig af. Det gør du ved at klikke på Log ud i toppen af siden. Herefter bliver du dirigeret til forsiden på Undersøg om indberetningen vises korrekt Vil du være sikker på, at databasen har modtaget din indberetning korrekt, kan du søge efter din kommune i databasen og få præsenteret beslutningen om ventelistelukning. Er det indberettede og det præsenterede ikke identisk, skal du henvende dig til Socialstyrelsen. Skriv til 13

14 8. Stamdata om kommunen I databasen ligger en række stamoplysninger om kommunen. Disse bør du jævnligt kontrollere, så både borgere som benytter wwww.ventelistelukning.dk og Socialstyrelsen har de korrekte oplysninger om din kommune. Når du er logget ind og har valgt Indberetning i top-menuen kan du klikke på Stamoplysninger i venstre-menuen. Første gang du er inde på denne side, vil du se, at en række felter allerede er udfyldt. De forudfyldte felter indeholder de oplysninger, som databasen allerede har om din kommune. Du skal rette oplysningerne, hvis de er fejlagtige eller mangelfulde. Som udgangspunkt er hovedadressen på kommunen angivet. Det bør dog være adressen på den ansvarlige enhed, der er angivet, hvis en sådan findes. Det samme gælder telefon og andre kontakt informationer. Du redigerer stamdata for kommunen ved at klikke på Rediger nederst på skærmbilledet. I feltet Ansvarlig enhed skal du angive den organisatoriske enhed, der er ansvarlig for indberetningen til ventelistelukning.dk, og som Socialstyrelsen kan kontakte, hvis der bliver spørgsmål til indberetningen. Når du har opdateret oplysningerne klikker du på Gem. 9. Hvem kan hjælpe? Spørgsmål om fortolkning af bekendtgørelsens regler om, hvorvidt kommunen har ret til at lukke for optag, skal rettes til Dagtilbudskontoret i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Har du problemer med indberetningen eller tekniske spørgsmål i øvrigt, skal du henvende dig til Socialstyrelsen, som administrerer databasen. Skriv til Se også top-menu-punktet Hjælp på 14

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument. Når du skal oprette en ny bruger på din lønpartneraftale, starter du på forsiden af DataLøn, hvor du i topmenuen vælger Opsætning og klikker på Brugeradministration. Herefter skal du vælge Mine brugere

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer.

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Internetadressen til programmet er http://booking.toender.dk/netinterbook//index.html eller gå ind på www.toender.dk Klik

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk Manual til Indbetalingsportal HVORDAN LOGGER JEG IND FØRSTE GANG?... 3 HVORDAN TILFØJER JEG

Læs mere

Klinisk Institut. 27. juni 2007

Klinisk Institut. 27. juni 2007 Brugervejledning i bestilling af forsøgsdyr ved Klinisk Institut. 1. Du åbner hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige grunde, er der begrænsninger på hvorfra man kan tilgå denne side. Følgende muligheder er

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Indberetning af driftsforstyrrelser

Indberetning af driftsforstyrrelser Trafikservicesystem TSS Indberetning af driftsforstyrrelser 1 Introduktion I denne manual finder du en gennemgang af Midttrafiks Trafikservicesystem - TSS. TSS anvendes (fra sept. 2019) af busselskaberne

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Topmenu, hovedmenu og venstremenu 1 Manual til Vandværksløsninger 6. Topmenu, hovedmenu og venstremenu Topmenu, hovedmenu og venstremenu 2 Hjemmesidens tre menuer Hjemmesiden har tre menuer, en topmenu,

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk Autodesk produkter til studerende VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! Senere i denne vejledning skal du oprette dig som bruger hos Autodesk. Når du gør dette, SKAL DU IKKE (!) BENYTTE EN ELLER ANDEN PRIVAT E-MAIL

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Socialdemokraternes digitale netværk. S-dialog

Socialdemokraternes digitale netværk. S-dialog Socialdemokraternes digitale netværk S-dialog Manual for S-dialog 1. Intro om S-dialog Socialdemokraternes digitale netværk 3 - Sådan logger du på S-dialog 4 - Ny bruger? 5 2. Medlemsportalen 7 - Medlemsdebat

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning i redigering af virksomhedens oplysninger, arbejdsområder, tekst og billeder på MIT DANSKE ARK

Vejledning i redigering af virksomhedens oplysninger, arbejdsområder, tekst og billeder på MIT DANSKE ARK Vejledning i redigering af virksomhedens oplysninger, arbejdsområder, tekst og billeder på MIT DANSKE ARK Indholdsfortegnelse: Side 2: Beskrivelse af virksomhedens præsentationsside og mulighederne herpå.

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Brugermanual DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Side 2 Indholdsfortegnelse Introduktion og adgang side 4 Ret kluboplysninger Redigering af klubdata side 6 Redigering af formandsoplysninger side 7

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Et forløb er en beskrivelse af et undervisningsforløb, som en klasse har gennemført.

Et forløb er en beskrivelse af et undervisningsforløb, som en klasse har gennemført. Indholdsfortegnelse Undervisningsressourcer... 2 Adgang... 2 Forløb... 3 Opret... 3 Rediger... 4 Slet... 4 Fag... 4 Emner... 4 Galleri... 5 Rediger... 5 Slet... 6 Undervisningsressourcer Undervisningsressourcer

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

APB VEJLEDNING DIT ARBEJDSMILJØ - VORES LØSNING

APB VEJLEDNING DIT ARBEJDSMILJØ - VORES LØSNING APB VEJLEDNING DIT ARBEJDSMILJØ - VORES LØSNING APB vejledning Savner du et system, der kan gøre håndteringen af dine dokumenter lettere og mere overskuelig? Berners APB-system er et enestående værktøj,

Læs mere