Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015"

Transkript

1 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5-

2 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb fordelt på de enkelte målgrupper Forsikrede ledige Ydelser der erstatter a-dagpenge Ledige fordelt på A-kasser... 9 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt ressourceforløb Revalidering Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Fleksjobberettigede Selvforsørgere og ingen ydelse Rotationsvikar, voksenelev og seniorjob Øvrige ingen ydelse, selvforsørgende LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp Integrationsloven Udvikling i mål i beskæftigelsesplan Mål: Flere unge i uddannelse Mål 1: Færre på uddannelseshjælp Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgede skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Mål 2.1: Nedbringelse af fleksjobberes ledighedsprocent Mål 2.2. Kontanthjælpsmodtagere over 3 år skal begrænses mest muligt Mål 3: Begrænsning af antal langtidsledige personer Mål 4: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

3 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indledning Rødovre Jobcenter fremlægger hermed kvartalsstatistik for 1. kvartal. Kvartalsstatistikken indeholder de nyeste opgørelser fra Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Statistikbanken samt Jobcentrets egne data for ledighedsudviklingen og udviklingen på sygedagpengeområdet m.fl., i Rødovre Kommune. Jobindsats.dk har været under omlægning, hvilket har bevirket at en række data ikke er opdateret. Udviklingen i Rødovre er sammenlignet med udviklingen i kommuner på Vestegnen. Desuden sammenlignes med udviklingen i Region Hovedstaden og på landsplan. I resumeet vises hovedtrækket i udviklingen i de enkelte data. Opgørelsen af besparelsespotentialet i forhold til rammevilkårene i Rødovre kommune sammenlignet med klyngerne er desværre ikke tilgængeligt i Statens Jobindsats.dk i en opdateret version, idet seneste data er fra 3.kvartal. 2

4 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Resume. S. 6. Udviklingen på arbejdsmarkedet. Rødovre ligger med 5,5 % fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken i marts 1,1 % under gennemsnittet for de andre 7 vestegnskommuner.(svarende til knapt 2 borgere) Ledigheden er en anelse højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden i marts, og er som de øvrige vestegnskommuner(bortset fra en) lidt højere end landsgennemsnittet. Der er som i 3 af de øvrige vestegnskommuner sket en marginal stigning i Rødovre fra december -marts. Det samme er tilfældet for Region Hovedstaden og hele landet. Antallet af kontaktforløb er steget fra 1. april til 1. april med 2 % med en variation på op til 3 % i årets løb. Antallet er steget fra 1. januar til 1.april med 2 %. Borgere, der er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb er først registreret fra april. Disse er steget fra 1. april til 1. april med 153 svarende til 4 % af antal kontaktforløb. Ses bort fra disse er antallet kontaktforløb faldet med 2 % fra april til april. S. 8. Besparelsespotentialet. Udgår i dette kvartal, da der ikke foreligger opdaterede data længere end til 3. kvartal. S.9. Ledighed blandt de forsikrede ledige. Der har været en samlet stigning 68 personer eller 9 % det seneste år. Antallet i 1. kvartal har været stort set uændret. Desuden har der været et fald i de ydelser, der erstatter a-dagpenge. Rødovre lå i november næstlavest på Vestegnen i andel af arbejdstyrken, der har mistet dagpengeretten. Andelen i Rødovre lå,9 % under gennemsnittet for Vestegnen, svarende til godt 15 personer. S. 9. Ydelser, der erstatter a-dagpenge. Det samlede antal er faldet fra april til april fra 146 til 93 det seneste år, i alt 53. Heraf har faldet været 12 i 1.kvartal. S. 13. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 21 eller 7 % fra april -april, men har været næsten uændret i 1. kvartal af. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med knapt 1 eller 13 % det seneste år og det med 17 i 1.kvartal. Faldet skyldes delvis, at en del borgere fra LAB 2.3 er sat i et ressourceforløb (LAB 2.11). Samlet er det tidligere kontanthjælpsområde faldet med 123 fra april -april eller 9 %. Faldet har været på 3 i de sidste 3 måneder. S. 13. Ressourceforløb. Antallet i ressourceforløb er steget fra 13 til 97 fra primo april -primo april. Stigningen har været på 25 i 1. kvartal. S. 15. Revalidering. Antallet i revalideringer faldet med 25 eller 1/3 fra april til april. Antallet er faldet med 9 fra januar til april. S. 15. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Det samlede antal af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er faldet med 67 fra april til april eller 12 %, idet der dog har været en stigning på 9 fra januar til april. Jobafklaringsforløbene, der startede i andet halvår udgør nu 15-2 % af det samlede antal. 3

5 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Rødovre lå i februar over landsgennemsnittet og havde den største andel af arbejdsstyrken på Vestegnen på sygedagpenge. Andelen er faldet det seneste år, så Rødovre nu ligger lige under landsgennemsnittet og på gennemsnittet i Vestegnen. Faldet er gennem hele året og er fortsat fra november til februar. S. 17. Fleksjobberettigede. Antallet af fleksjobberettigede er steget fra april -april med 21 eller 5 %. Tallene har været næsten uændret i første kvartal. Samlet er der en stigning på 51 personer i fleksjob det seneste år, hvoraf 15 flere er kommet i fleksjob i 1. kvartal. S. 18. Selvforsørgere og ingen ydelse. Antallet af seniorjob har været stort set uændret hele året fra april -april. Store udsving i antal rotationsvikarer, er et udtryk for, at der i perioder er igangsæt og sluttet større projekter fx rotationsprojekter hos Rødovre Kommunes hjemmepleje og Rødovre Kommunale rengøring. Samlet er der sket en halvering i rotationsvikarer fra 1. april -1. april, idet der dog har været en stigning på 1 i 1.kvartal. Antallet af voksenelever er steget med 28 fra april til april, idet antallet dog i 1.kvartal har været stort set uændret. S. 19. Unge på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 8 fra 1. april til 1. april, svarende til 3 %. Faldet er især sket midt i, idet de unge uddannelsesparate, som er optaget på SU berettigede uddannelser, blev afsluttet i Jobcentret d.3. juni. I 1.kvartal er der sket en stigning på 15. Antal af aktivitetsparate har været næsten uændret i 1.kvartal, mens antallet af uddannelsesparate er steget. S. 2. Omfattet af integrationsloven. Der har været en stigning på 1 i borgere med fuldt integrationsprogram fra april til april, men antallet har været uændret i første kvartal. Det samlede antal borgere omfattet af integrationsloven er steget fra andet kvartal, idet borgere, som er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb nu er registrerede. Disse omfatter udenlandsk arbejdskraft. Her har stigningen fortsat også i 1.kvartal. Den samlede stigning har her været på 153 fra april til april og på 33 i 1.kvartal. S. 21. Opfyldelse af mål. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 312 ved udgangen af 213 til 26 ved nedgangen af, en nedgang på 16,7 %. Antallet fuldtidsledige med uddannelseshjælp er nedbragt fra januar til marts med 31 eller 1 %. Nedgangen fra december til marts har været på 6 eller 2 %. Faldet er især sket i 3. kvartal. Det skyldes at unge uddannelsesparate, der er optaget på SU-berettiget uddannelse, blev afsluttet i jobcentret 3. juni. Nedgangen svarer til godt 6 % af den målsatte nedgang. Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 ved udgangen af 213 til 22 % ved udgangen af. Andelen ledige er ved de senest ajourførte tal fra Jobindsat.dk fra november endnu ikke faldet. Fra egne opgørelser kan det dog oplyses, at andelen ledige fleksjobberettigede er faldet i 1. kvartal. 4

6 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Kontanthjælpsmodtagere over 3 år skal begrænses mest muligt: Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år er faldet fra januar til marts med 92, heraf 28 i 1.kvartal. Det skal dog understreges, at en del af faldet skyldes, at en del borgere er sat i ressourceforløb. Der er nået 77 % af det fastsatte mål. Begrænsning af antal langtidsledige personer. Antallet er faldet fra december 213 til december med 18, eller 4 % af det målsatte fald. Mål: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder: 75 % af virksomhedskontakterne målt ved antal p-numre er i virksomheder beliggende udenfor Rødovre kommune. 78 % af kontakterne er i private virksomheder. 6 % af kontakterne er målt på denne måde (i antal p numre) i private virksomheder beliggende udenfor Rødovre kommune. 5

7 april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Udviklingen på arbejdsmarkedet. Udvikling i ledighed i det seneste år opgøres som den officielle ledighedsprocent her i Rødovre sammenlignet med kommuner på Vestegnen, Region Hovedstaden og på landsplan. Tabel 1. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. Marts til marts. Område marts juni september december marts Rødovre 5,3 4,9 5,1 5,3 5,5 Albertslund 7,3 7,1 6,9 7,2 7 Brøndby 7 6,6 6,4 6,5 6,7 Glostrup 6,1 5,6 5,4 5,3 5,6 Herlev 6,1 5,7 5,4 5,4 5,3 Hvidovre 5,3 4,8 4,6 4,6 4,8 Høje-Taastrup 7,3 6,8 6,8 7 7,3 Ishøj 1,3 9,8 9,5 9,6 9,5 Region Hovedstaden 5,7 5,3 5,1 5,2 5,3 Hele landet 5,5 4,8 4,6 4,8 5,1 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. fuldtidsledige. Job-og uddannelsesparate (LAB 2.1, 2.2 og 2.12) Rødovre ligger med 5,5 % i marts 1,1 % under gennemsnittet for de andre 7 vestegnskommuner.(svarende til knapt 2 borgere) Ledigheden er en anelse højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden i marts, og er som de øvrige vestegnskommuner(bortset fra en) lidt højere end landsgennemsnittet. Der er som i 3 af de øvrige vestegnskommuner sket en marginal stigning i Rødovre fra december - marts. Det samme er tilfældet for Region Hovedstaden og hele landet. Udvikling i antal kontaktforløb i jobcentret. Jobcentret opgør det samlede antal kontaktforløb, vist som borgere med aktuel tilknytning til beskæftigelsesindsatsen, sygedagpengeloven, samt integrationsloven. Figur 1. Samlet antal kontaktforløb. Udvikling fra 1. april 1. april. 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 3665, 3657, 3735, Kilde: Opera, Opus-Lis. Alle tal fra den første i måneden. 6

8 april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Antallet er steget fra 1. april til 1. april med 2 % med en variation på op til 3 % i årets løb. Antallet er steget fra 1. januar til 1.april med 2 %. Borgere i integrationsforløb registreres nu. Dette har bevirket en stigning på 15, svarende til 4 %. Ud over nettoændringer har der også i det seneste år været stor tilgang og afgang, som det også var tilfældet i 212 og 213. Se figur 2. Figur 2. Tilgang og afgang af kontaktforløb, 1. april 1. april. Til-og afgang kontaktforløb Antal Tilgang Afgang Antal Kilde: Opus Lis. Standardstatistik. Besparelsespotentiale Udgår i dette kvartal, da der ikke foreligger opdaterede data længere end til 3.kvartal. Udvikling i antal kontaktforløb fordelt på de enkelte målgrupper. Forsikrede ledige. Figur 3. Udvikling fra primo april til primo april i antal af forsikrede ledige. Særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse undtaget. LAB 2.1 forsikrede ledige primo måneden Kilde: Opera. Opus Lis standardstatistik. 7

9 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Der har været en samlet stigning 68 personer eller 9 % det seneste år. Antallet i 1. kvartal har været stort set uændret. Desuden har der været et fald i de ydelser, der erstatter a-dagpenge. Se figur 4. Ydelser der erstatter a-dagpenge. Figur 4. Udvikling fra primo april primo april i de ydelser, der erstatter a-dagpenge; særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Erstatningsydelser for A-dagpenge primo måneden særlig uddannelsesydelse arbejdsmarkedsydelse I alt erstatningsydelser Kilde: Opera. Opus Lis, standardstatistik. Det samlede antal er faldet det seneste år fra 146 til 93, i alt 53. Heraf har faldet været 12 i 1.kvartal. Udover dette kan der som vist nedenfor anføres andel af arbejdsstyrken, der har mistet dagpengeretten fra starten af 213 frem til november. Figur 5. Procentvis andel af arbejdsstyrken mistet dagpengeret. Procentvis andel af arbejdstyrken mistet dagpengeret jan 213-nov 5% 4% 3% 2% 1% % 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% Kilde: Svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 269, modtaget i udvalget 24. marts. Rødovre ligger næstlavest på Vestegnen i andel af arbejdstyrken, der har mistet dagpengeretten, jævnfør ovenstående opgørelse, der er baseret på et svar til finansudvalget fra marts. Andelen i Rødovre ligger,9 % under gennemsnittet for Vestegnen, svarende til godt 15 personer. 8

10 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Ledige fordelt på A-kasser. Ledigheden blandt forsikrede ledige opgøres som antal og ledighedsprocent indenfor de eksisterende 25 A- kasser: Tabel 3. Ledigheden i a-kasser marts og marts. A-kasse marts december Procent mar-15 3 F ,3 HK ,5 Kristelig a-kasse ,3 FOA ,9 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) ,1 Det Faglige Hus A-kasse ,7 Akademikernes ,8 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF- A) ,7 Metalarbejdere ,8 Min akasse (jan. - inkl. Business) ,8 BUPL ,6 Byggefagenes a-kasse ,1 Magistre (MA) ,8 Ledere ,3 Økonomer (CA) ,8 Funktionærer og Servicefag ,8 Frie Funktionærer (FFA) ,8 Journalistik, Kommunikation og Sprog ,4 Selvstændige (DANA) ,1 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ,4 Lærere (DLF-A) ,5 Socialpædagoger (SLA) ,6 Teknikere ,5 El-faget ,1 Fødevareforbundet (NNF) I alt ,2 Kilde Danmarks Statistik. Bruttoledige. Der er et fald på i alt 6 fra marts til marts. Faldet er særligt sket i 3F og Det faglige hus og i ASE for de selvstændige og stigning i HK og Kristelig a-kasse, men ellers mindre ændringer i de fleste A-kasser. Fra december -marts er der sket en stigning på 5, især i 3F, Kristelig a-kasse og ASE. 9

11 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt ressourceforløb. Figur 6. Udvikling fra 1.april 1. april i kontanthjælp LAB 2.2 og 2.3 Kontanthjælp april -april LAB 2.2 Kontanthjælp, jobparat LAB 2.3 Kontanthjælp, aktivitetsparat Kilde: Opus Lis. Standartstatistik. Alle over 3 år bortset fra ca. 3 unge der har en kompetencegivende uddannelse og derfor ikke får uddannelseshjælp. Den første i måneden. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 21 eller 7 % i det seneste år men har været næsten uændret i 1. kvartal af. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med knapt 1 eller 13 % det seneste år og det med 17 i 1.kvartal. Faldet skyldes delvis, at en del borgere fra LAB 2.3 er sat i et ressourceforløb (LAB 2.11). Figur 7. Udvikling i kontanthjælp og uddannelseshjælp i alt 1. april - 1. april Kontant-og uddannelseshjælp april -april Kontanthjælp i alt Uddannelseshjælp i alt Kontant-og uddannelseshjælp Kil Opera. Opus Lis. Den første i måneden. de: Samlet er det tidligere kontanthjælpsområde faldet med 123 det seneste år svarende til 9 %. Faldet har været 4 de sidste 3 måneder. En del af faldet i antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, er be- 1

12 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL grundet i en stigning i antallet af ressourceforløb, ligesom overgangen fra uddannelseshjælp til ordinær uddannelse i midten af året har spillet en rolle. Figur 8 viser, at der primo april var knapt 1 personer i Ressourceforløb, en stigning på 25 i de sidste 3 måneder. Figur 8. Opgørelse over tildeling af ressourceforløb Ressourceforløb 4. april -3. april Kilde: Opus lis Det samlede antal førtidspensionister er faldet med 69 personer fra april til april, heraf med 21 fra januar til april. jf. figur 8. Det er i overensstemmelse med at førtidspensionsreformen har udmøntet sig i en nedgang i den årlige tilgang fra et niveau på godt 1 til knapt 3. Figur 9. Udvikling i antal førtidspensionister. Antal førtidspensionister april -april 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1237, 119, 1169,, Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kilde jobindsats.dk. (personer og fuldtidspersoner er identisk). 11

13 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Revalidering. Figur 1. Udvikling fra april april i revalidering apr-åå maj-åå jun-åå jul-åå aug-åå sep-åå okt-åå nov-åå dec-åå jan-åå feb-åå mar-åå apr-åå Kilde. Opus Lis. Den første i måneden Antallet i revalidering er faldet med 25 eller 1/3 fra april til april. Antallet er faldet med 9 fra januar til april. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. LAB 2.4 Revalidering april -april Figur 11. Udvikling fra april april i sygedagpenge og jobafklaringsforløb. 6, 5, 4, 3, 2, 1,, LAB 2.5 sygedagpenge og LAB 2.14 Jobafklaringsforløb april -april 553, 477, 486, 418, 411, Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Opus Lis Standardstatistik den 5. i måneden således at ikke forlængede, er ophørte Jan Feb LAB 2.5 Sygedagpenge LAB 2.14 Jobafklaring I alt Mar

14 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Der har været store udsving det seneste år. Det samlede antal af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er faldet med 67 fra april til april eller 12 %, idet der dog har været en stigning på 9 fra januar til april. Jobafklaringsforløbene, der startede i andet halvår udgør nu 15-2 % af det samlede antal. Figur 12. Udvikling fra august april i sygedagpenge på varighed. Sygedagpenge varighed over 22 uger aug-åå sep-åå okt-åå nov-åå dec-åå jan-åå feb-åå mar-åå apr-åå Kilde: opus lis. Der vises det ny varighedskriterium på over 22 uger. Det kan konstateres at antallet er faldet med ca. 1 efter at det ny kriterium blev indført juli. Faldet er på 27 fra januar til april. Ændringerne modsvares delvist af stigning i jobafklaringsforløb på 75 fra juli til april. jf. figur 1. Yderligere vises udviklingen i Rødovre sammenlignet med Vestegnen og hele landet. Tabel 4. Sygedagpenge i andel af arbejdsstyrken, Rødovre, Vestegnen og hele landet. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Rødovre 3,4 3,2 2,9 2,8 2,5 Albertslund 3,2 3,2 2,8 3,4 3,1 Brøndby 3,4 3,2 2,8 3,3 3, Glostrup 2,9 2,7 2,4 2,8 2,2 Herlev 2,7 2,4 2,1 2,5 2,2 Hvidovre 3,2 2,8 2,9 3, 2,9 Høje-Tåstrup 2,4 2,1 1,8 2,3 2,3 Ishøj 2,8 2,9 2,6 2,8 2,6 Hele landet 2,9 2,8 2,5 2,8 2,6 Kilde jobindsats. Senest tilgængelige data. Rødovre lå i februar over landsgennemsnittet og havde den største andel af arbejdsstyrken på Vestegnen på sygedagpenge. Andelen er faldet det seneste år, så Rødovre nu ligger lige under landsgennemsnittet og på gennemsnittet i Vestegnen. Faldet er gennem hele året og er fortsat fra november til februar. 13

15 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Fleksjobberettigede. Figur 13. Udvikling fra 1.april 1. april i fleksjobberettigede. LAB 2.7 Fleksjobberettigede april -april Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar I fleksjob Ledighedsydelse I alt Kilde: Opera. Opus Lis. Ledighedsydelse omfatter både borgere på ledighedsydelsesniveau og borgere på kontanthjælpsniveau. 1. i måneden. Antallet af fleksjobberettigede er steget fra april -april med 21 eller 5 %. Tallene har været næsten uændret i første kvartal. Sammenlignet med for et år siden er der færre på ledighedsydelse og flere i fleksjob. Samlet er der en stigning på 51 personer i fleksjob det seneste år, hvoraf 15 flere er kommet i fleksjob i 1. kvartal. Selvforsørgere og ingen ydelse Figur 14. Udvikling fra 1.april 1. april i LAB 2.1 selvforsørgere og ingen ydelse Maj Jun Ingen ydelse, Selvforsørgere april -april Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Opus Lis. Standardrapporter. Inkluderer voksenelev, seniorjob og rotationsvikar, der vises særskilt i figur 14. Antallet har haft en faldende tendens det seneste år, og er faldet med 65 fra 1. april til 1. april Fra 1. januar er antallet dog steget med 7. Opgørelsen inkluderer voksenelever, rotationsvikarer og seniorjob. Se fordeling nedenfor. 233 Jan Feb Mar 24 14

16 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Rotationsvikar, voksenelev og seniorjob. Figur 15. Udvikling fra april april. Ingen ydelse, rotationsvikar, seniorjob og voksenelev Maj Jun Kilde. Opus Lis. 1. i måneden. Antallet af seniorjob har været stort set uændret hele året fra april -april. De store udsving på rotationsvikarer, er et udtryk for, at der i perioder er igangsæt større projekter, som fx rotationsprojekter hos Rødovre Kommunes hjemmepleje og Rødovre Kommunale rengøring. Ved afslutning heraf er antallet faldet Samlet er der sket en halvering fra 1. april -1. april, idet der dog har været en stigning på 1 i 1.kvartal. Antallet af voksenelever er steget med 28 fra april til april, idet antallet dog i 1.kvartal har været stort set uændret. Øvrige ingen ydelse, selvforsørgende Rotationsvikar, seniorjob og voksenelev april -april Jul Aug Sep Okt Nov Dec Et antal borgere er ikke berettiget til ydelser men til beskæftigelsesindsats. Disse opgøres som selvforsørgende eller uden ydelse. Nedenfor er angivet de borgere, der ikke har en ydelse og ikke er enten rotationsvikar, voksenelever eller i seniorjob. Figur 16. Udvikling fra januar januar. Øvrige ingen ydelse og selvforsørgende. 69 Jan Seniorjob Rotationsvikar Voksenelev Feb Mar Øvrige ingen ydelse/selvforsørgere april - april Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kilde Opera. Opus Lis 15

17 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp. Figur 17. Udvikling fra april april LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp Kilde Opera. Opus Lis Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 8 fra 1. april til 1. april, svarende til 3 %. Faldet er især sket midt i, idet de unge uddannelsesparate, som er optaget på SU berettigede uddannelser, blev afsluttet i Jobcentret d.3. juni. I 1.kvartal er der sket en stigning på 15. Antal af aktivitetsparate har været næsten uændret i 1.kvartal, mens antallet af uddannelsesparate er steget lidt. Integrationsloven. Figur 18. Udvikling fra 1. april 1. april Integrationsloven Maj Jun Kilde: Opus Lis. Standardrapport Jul Uddannelseshjælp april -april Aug Sep Okt Nov Dec Antallet er steget fra andet kvartal, idet borgere, som er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb er registrerede. Disse omfatter udenlandsk arbejdskraft. Her har stigningen fortsat også i 1.kvartal. Der har været en stigning på 1 i borgere med fuldt integrationsprogram fra april til april, men antallet har været uændret i første kvartal. 273 Jan Feb Mar LAB 2.12 uddannelsesparat LAB 2.13 aktivitetsparat Uddannelseshjælp i alt Maj Jun Omfattet af integrationsloven april -april Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Fuldt integrationsprogram Integrationsforløb I alt Mar 16

18 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Udvikling i mål i beskæftigelsesplan. Mål: Flere unge i uddannelse. På baggrund af Beskæftigelsesministerens mål, at flere unge skal have en uddannelse, har kommunalbestyrelsen formuleret Mål 1: Færre på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 31 ved udgangen af 213 til 26 ved udgangen af, en nedgang på 16,7 %. Figur 19. Unge under 3 med uddannelseshjælp. Mål: Antal unge på uddannelseshjælp skal nedbringes 35, 31, 298, 313, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 274, 285, 279, 26, Kilde Jobindsats. Fuldtidspersoner månedligt. Uddannelsesparat omfatter LAB 2.12, aktivitetsparat omfatter LAB Antallet fuldtidsledige med uddannelseshjælp er nedbragt fra januar til marts med 31 eller 1 %. Nedgangen fra december til marts har været på 6 eller 2 %. Faldet er især sket i 3. kvartal. Det skyldes at unge uddannelsesparate, der er optaget på SU-berettiget uddannelse, blev afsluttet i jobcentret 3. juni. Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgede skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. På baggrund af Beskæftigelsesministerens mål, har kommunalbestyrelsen formuleret 2 mål: Mål 2.1: Nedbringelse af fleksjobberes ledighedsprocent. Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 ved udgangen af 213 til 22 % ved udgangen af. 17

19 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Figur 2. Ledighed blandt fleksjobberettigede. Andel ledige fleksjobberettigede 3% 27% 28% 29% 25% 25% 27% 22% 2% 15% 1% 5% % Kilde: Jobindsats. Fuldtidspersoner. Andelen ledige er ved de senest ajourførte tal fra Jobindsat.dk endnu ikke faldet. Fra egne opgørelser kan det dog oplyses, at andelen ledige fleksjobberettigede er faldet i 1. kvartal, jævnfør ovenfor. Mål 2.2. Kontanthjælpsmodtagere over 3 år skal begrænses mest muligt. Figur 21. Kontanthjælpsmodtagere over 3 begrænses. Mål Kontanthjælpsmodtagere over 3 begrænses Kilde Jobindsats. Fuldtidspersoner. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år er faldet fra januar til marts med 92, heraf 28 i 1.kvartal. Det skal dog understreges, at en del af faldet skyldes, at en del borgere er sat i ressourceforløb. Der er nået 77 % af det fastsatte mål. 18

20 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Mål 3: Begrænsning af antal langtidsledige personer. Figur 22. Begrænsning af antallet af langtidsledige personer. Mål: reduktion af langtidsledige , 39, 3 295, 288, 26, Kilde, jobindsats Anmærkning.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 8 pct. af tiden. Perioder med særlig uddannelsesydelse (fra januar 213) hhv. perioder med uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse (fra januar ) indgår i opgørelsen af antal og andel langtidsledige under kontanthjælp. I opgørelsen indgår alene ydelsesmodtagere, som i den valgte periode har været visiteret som "Jobparate" hhv. "Åbenlyst uddannelsesparate" (uddannelseshjælpsmodtagere) Antallet er faldet fra december 213 til december med 18, eller 4 % af det målsatte fald. Mål 4: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder. Figur 23. Antal virksomhedskontakter april -april. Virksomhedskontakter april -april offentlig privat I alt Rødovre udenfor Rødovre I alt Kilde Opus Lis. P numre 75 % af virksomhedskontakterne er udenfor Rødovre og 78 % er private. Der er således en stor andel af kontakterne der er i private virksomheder udenfor Rødovre.(6 %) 19

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 3. kvartal Rødovre Jobcenter 19-11- KVARTALSSTATISTIK 3. KVARTAL FOR RØDOVRE JOBCENTER Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen i kontaktforløb

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 12-05-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2016 - Rødovre Jobcenter 17-05-2016 Indholdsfortegnelse Kvartalsredegørelse for 1. kvartal 2016... 2 Økonomi & nøgletal 2015... 3 Det samlede antal kontaktforløb... 5

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2018 Rødovre Jobcenter SIDE 1 AF 25

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2018 Rødovre Jobcenter SIDE 1 AF 25 Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2018 Rødovre Jobcenter 25-05-2018 SIDE 1 AF 25 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Konklusion...3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2018...4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter 20-11-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 3. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal Rødovre jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal Rødovre jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2018 - Rødovre jobcenter 04-12-2018 Indhold Indledning...2 Konklusion...2 Nøgletal og kontaktforløb i 3. kvartal 2018...3 Udvikling blandt arbejdsparate ledige...5 Udvikling

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 215 - juli 217 2. 1.75 1.5 1.25 75 1.139 1.19 1.42 1.282 97 917 5 365 25 12 135 jan feb mar apr maj

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter 14-11-2016 Indhold Kvartalsredegørelse for 3. kvartal 2016... 2 Metode... 2 Konklusion... 2 Nøgletal og kontaktforløb 2016... 3 Udviklingen blandt

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 29-08-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 2. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter 02-09-2016 Indhold Kvartalsredegørelse for 2. kvartal 2016... 2 Metode... 2 Økonomi og nøgletal 2016... 3 Det samlede antal kontaktforløb... 4

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november Ledighed og beskæftigelse - november 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november 215 - november 217 2. 1.75 1.5 1.25 1.33 1.216 1.412 1.196 1.47 75 5 365 25 17 216 nov dec jan

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august Ledighed og beskæftigelse - august 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august 215 - august 217 2. 1.75 1.5 1.324 1.25 1.149 1.21 1. 75 1.43 91 968 5 356 25 16 12 aug sep okt nov

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar Ledighed og beskæftigelse - januar 218 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 216 - januar 218 2. 1.75 1.692 1.637 1.624 1.5 1.575 1.25 1. 1.279 1.288 75 5 358 336 25 117 jan

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017 Ledighed og beskæftigelse - december 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december 215 - december 217 2. 1.75 1.5 1.42 1.373 1.481 1.25 1.36 1. 1.59 1.135 75 5 314 346 25 114 dec

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Målopfølgning Beskæftigelsesplan kvartal

Målopfølgning Beskæftigelsesplan kvartal Målopfølgning Beskæftigelsesplan 2019 1. kvartal Indhold Introduktion 4 Highlights efter 3. kvartal 2018 5 1. Virksomhedsservice- og samarbejde 9 2. Jobparate og A-dagpengemodtagere 10 3. Integration 13

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M2 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 Mænd 12.52 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2013 MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i december 2013 2.014.100 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 13.124 12.435 11.377 1.964 1.85 11.413 11.339 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 12.183 Kvinder 12.775 12.175 11.193

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i januar 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i januar 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i januar 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 12.791 13.124 12.435 11.378 1.966 1.85 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 Kvinder 12.79 12.775 12.175 11.192

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i november 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i november 2017 Ledighedstal for i november 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 1.274 11.37 12.792 13.125 12.435 11.379 1.967 1.849 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 Kvinder 11.714 11.832 12.79 12.776 12.175 11.194

Læs mere