DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6"

Transkript

1 NR ÅRGANG OKTOBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 MEFU møder 4 Highlights Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsesog Undervisningspris 8 Danbio 12 Den gyldne pelotte 14 14th EULAR Postgraduate Course 15 Stafetten OUH 17

2 DANSK REUMATOLOGI Udredningsgaranti godt eller skidt? Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: k.l.faarvang@dadlnet.dk Sekretær Vibeke Lind vl.yl@dadl.dk Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax lie@dadl.dk Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 18. november Deadline for indlæg til nummer 5, 2013 er den 21. oktober Folketinget har vedtaget en udredningsgaranti, der trådte i kraft 1. september. Når den praktiserende læge henviser til hospital, har patienten ret til udredning inden 30 dage, Subsidiært kan hospitalet udforme en udredningsplan. Garantien omfatter ikke speciallægepraksis. Hvis garantien ikke kan opfyldes, kan patienten henvises til andet hospital privat eller offentligt. Meningen med udredningsgarantien er at give patienterne rettigheder, og inden for vores område er Gigtforeningen som udgangspunkt positive overfor garantien, som tænkes måske at kunne bidrage til at få flere ressourcer til gigtpatienterne. Jeg finder, at der er nogle potentielle problemer med udredningsgarantien. Hidtil har hospitalsafdelingerne kunnet prioritere de henviste patienter efter faglige vurderinger af, hvem der havde størst og hurtigst behov. Nu er der fokus på, at udredningen af alle patienter skal opfylde en bureaukratisk fastsat tidsgrænse, og dette kan skubbe fokus væk fra det faglige. Sat på spidsen kan man forestille sig, at man venter med at se en svært aktiv nyopstået RA for at få plads til en patient med mistænkt spinalstenose, som har haft stabile smerter i årevis, for at de begge kan blive set indenfor tidsgrænsen. Man må håbe, at det ikke bliver sådan. Det bliver også sværere at udjævne svingninger i henvisningsmængden at man i spidsbelastningsperioder lader de mindre hastende vente lidt længere til spidsbelastningen er overstået. Dette kan selvfølgelig løses ved at øge aktiviteten på de reumatologiske hos - pitalsafdelinger, men det er umiddelbart svært for mig at se, at man kan gøre det inden for uændrede rammer, og der er ikke tegn på, at der bliver tilført ekstra ressourcer. 3

3 MEFU møder Problemets omfang afhænger af hospitalsafdelingernes mulighed for at vælge, hvilke patientgrupper de vil se, og her spiller fordelingen af patienter mellem speciallægepraksis og hospitaler ind. 8. november 2013 Århus Universitetshospital Emne: Gennemgang af den nye målbeskrivelse samt portefølje Undervisere: Mette Holland-Fischer, overlæge Aalborg Universitetshospital og Hans Christian Horn, overlæge, OUH Tid: Fredag den 8/11-14 kl Sted: AUH, Nørrebrogade Aarhus C. DNC auditoriet i bygning 10 (ved kantinen) 29. November 2013 Frederiksberg* RA behandling hos begge køn før, under og efter graviditet. Monica Østensen, Norge 4 Lars Juul Formand 28. februar 2014 Fredriksberg* Kl 16-17: Biologisk behandling og udvikling af neurologiske sygdomme - hvad ved man? Henning Locht, overlæge, Dr.med., Frederiksberg Hospital Kl 17-18: Biologisk behandling og udvikling af cancer hvad ved man? Lene Drejer, overlæge, Ph.D, Gentofte Hospital Maj 2014 Rigshospitalet Kursusdag arrangeret i fællesskab med Dansk Selskab for Neurofysiologi April 2014 Årsmødet Svendborg * Mødet foregår i Auditoriet, Frederiksberg Hospital Hovedvejen Indgang 14, Nordre Fasanvej 57

4 Highlights 2013 På vej hjem til København fra et fantastisk godt og veltilrettelagt»highlight møde«i Svendborg. Vi sidder tre kolleger i den lille blå Aygo og genopfrisker, de mange spændende og vidtfavnende indlæg fra Modic forandringer til seponering af biologisk behandling, Ehlers Danlos Syndrom, undersøgelse af foden, rygsygdomme, Thunder bolts til reumatologi i dyreverdenen samt mange mange flere spændende indlæg indenfor andre områder af reumatologien. Heldigvis blev der også tid til det sociale, morgenløbetur langs vandet og lidt shopperi i de efterhånden kendte små butikker i Svendborg. Og ikke mindst en skøn festaften og her var vi især glade for at være med til uddeling af den nystiftede pris»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsespris«. Bagefter var der salsa dans med»engelhart Band«. Vi glæder os allerede til næste Highlights møde, hvor vi helt sikkert vil være at finde på deltagerlisten. Anne Rødgaard, Inge Juul Sørensen og Gina Kollerup Fakta om Highlight deltagere i alt 28 yngre læger 27 praktiserende speciallæger 49 overlæger 4 professorer 7 sygeplejersker Sæt kryds i kalenderen til Highlights i reumatologien 2014: september

5

6 Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris Ny hæderspris for reumatologer, der har ydet en særlig indsats 8 På initiativ af professor Bent Deleuran har DRS indstiftet prisen»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris«, som Karen Lisbeth Faarvang selv var den første til at få. Prisen blev overrakt på Highlights-mødet i Svendborg. Læs her Bent Deleurans tale til Karen Lisbeth Faarvang ved overrækkelsen. Som Bent beskriver, overrækkes prisen for en ganske særlig indsats for uddannelse og undervisning af danske reumatologer. Lars Juul, formand for DRS Kære Karen Lisbeth Det er mig en stor glæde og også en stor ære at overrække dig Dansk Reumatologisk Selskabs nystiftede pris for en særlig indsats inden for undervisning og uddannelse. Det er en pris, der i fremtiden vil blive uddelt under navnet»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris«. Det er besluttet, at»karen Lisbeth Faar vangs Uddannelses- og Undervisningspris«ikke uddeles hvert år, men kun i tilfælde af at DRS finder en ganske særlig kandidat. Dette er således en pris, der kun uddeles, hvis man har gjort en helt særlig indsats således en ganske særlig hæderspris. Det er helt naturligt, at du er den første, der modtager den den er jo opkaldt efter dig! Men der er også en grund til at DRS har valgt netop dig! Karen Lisbeth Faarvang er en utrættelig fortaler og eksponent for undervisning og uddannelse af de danske reumatologer. Dette har hun altid gjort helt uegennyttig. Karen Lisbeth Faarvang har deltaget og er medlem af både nationale og internationale udvalg, der skal sikre uddannelsen af danske reumatologer. Hun har arrangeret et utal af møder og konferencer, EULAR, SCR osv. osv. Du har arbejdet meget med José da Silva om den tværgående lærebog (Rheumatology in Practice), hvor du især har spillet en stor rolle for initieringen af et on-line kursus. Endelig har du altid gjort alle opmærksom på, at vi er til for patienternes skyld. hvilket har givet sig udtryk i brug af patient-partners i din undervisning. Og endelig har Karen Lisbeth Faarvang rejst et kolossalt beløb til fordel for danske reumatologer via sit virke ved både EULAR og Scandinavian Congress of Rheumatology i København penge der kan bruges til uddannelse og undervisning af danske reumatologer. Alle disse ting har hun gjort til fordel for DRS medlemmer, igen uegennyttigt. Husk derfor på at evt. fremtidige modtagere af Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris skal måles med samme mål og derfor kan og vil det kun være i ganske særlige tilfælde denne pris uddeles.

7 Som den første modtager viser Karen Lisbeth Faarvang beviset for den nye ærespris frem. Det er derfor min store glæde at overrække dig et symbolsk beløb og en lille hinkesten i glas, jeg har fået fremstillet til anledningen med DRS monogram. Jeg har altid syntes, at hinkesten står for glæde, udvikling, balance, men måske også for noget, vi er vokset lidt fra det er overstået. Alt sammen noget jeg forbinder med uddannelse og udvikling og ikke mindst glæde og lyst og især med dig. Så på vegne af DRS bestyrelse og alle DRS medlemmerne, et stort tak for alt hvad du har gjort for os i tidens løb vi håber rigtig meget det fortsætter. Tillykke Skal vi alle rejse os og hylde Karen Lisbeth Faarvang! Bent Deleuran 9

8 DANBIO er blevet opdateret DANBIO har i den seneste tid gennemgået en større opdatering i forhold til opsætning og overskuelighed. Målet har været at forenkle brugen af databasen samt implementere nye funktioner, som har været efterspurgt hos brugerne. Blandt andet kan nævnes: Hurtig indtastning af data direkte på patienttavlen Det er nu muligt, for indeværende kalenderår, at indtaste røntgenstatus, data vedr. IgM-RF/AntiCCP samt bestille»årlig status«direkte på patienttavlen. RADS-rapport Ved et enkelt klik kan hver afdeling danne sig et hurtigt overblik over opstart af biologisk behandling fordelt på diagnose fra og med 1. januar Ligeledes kan man finde patienter i 2. og 3. behandlingsserie, samt hvilke præparater de er skiftet fra og til. Kopifunktion ved skrivning af journalnotat Lægesekretærer kan på hurtig vis kopiere notat fra DANBIO til andre systemer. Generel forbedring af opsætning og design Alt DANBIO-projektrelateret er samlet under punktet»projekter«, så det klart fremgår, hvilke projekter der er aktive på en given afdeling. Ordinationsmodulet har fået nyt visuelt design. Stamdatasiden er blevet mere overskuelig gennem alfabetisk sortering af tidligere medicin og behandlende læge. Diagnosenavne er organiseret således, at diagnosegruppe står øverst og den detaljerede diagnose efterfølgende. I pipeline er udvikling af et nyt artritis urica modul samt en online audit for alle landets afdelinger. Hvis du har brug for assistance, så kontakt DANBIO sekretariatet på databasen@ danbio-online.dk På vegne af DANBIO Merete Hetland og Dorte Vendelbo 12

9 Uddannelsesprisen Den Gyldne Pelotte 2013 til Reumatologisk Afdeling, Hjørring 14 Det var en stor glæde for hele afdelingen at modtage Den Gyldne Pelotte ved DRS forårsmødet 2013! Den følger godt efter Inspektorrapport fra oktober 2012, som også gav ros til vores lægeuddannelse. Det har været en krævende proces siden 2004 at omstille en lille reumatologisk afdeling med 5 selvstændigt arbejdende overlæger og tidligere næsten ingen læger under uddannelse. I de senere år er der kommet en KBU-læge, 2 introlæger, 2 3 hoveduddannelseslæger, læger på kortvarige fokuserede ophold foruden studerende fra Aalborg Universitet. De mange unge læger under uddannelse har krævet, at lægeuddannelse skal tænkes ind i alle aktiviteter på afdelingen. Den nye måde at arbejde på kræver at også sygeplejersker, sekretærer og fysioterapeuter er godt informeret for at understøtte processen. Der er udarbejdet skriftligt introduktionsmappe og et 2-ugers introduktionsprogram. Ved de indledende samtaler med vejlederen klarlægges den unge læges behov, ønsker og muligheder for at arbejde selvstændigt. Der arrangeres et 2-dages kommunikationskursus og deltagelse i et ledbedømmelseskursus 1 2 gange årligt. Uddannelse i ultralyd foregår dels ved intern undervisning og dels ved kurser. Der er 8 nyere UL-skannere dvs. en på hver stue. Der startes forsigtigt op med at booke ukomplicerede patienter til de nye læger og afsætte op til 1½ time til en førstegangsundersøgelse. Alle nye patienter bliver medundersøgt af en speciallæge. En overlæge på skift er booket primært til supervision. Efterhånden som kompetenceniveauet stiger, så bookes patienter med mere komplicerede problemstillinger. Ved visitation af henvisninger tages altså stilling hvilken læge som skal undersøge patienten og hvor lang tid undersøgelsen forventes at vare. Uddannelsesstillingerne er vagtfri i den reumatologiske del af ansættelsen og med meget stor andel af specialerelevante patienter. Den vagtfri stilling giver derfor også en stor kontinuitet i uddannelsen med mulighed for at følge egne patienter i en længere periode. Læger under uddannelse deltager i 3 månedlige eftermiddage med fællesambulatorium med henholdsvis fodkirurg, håndkirurg og dermatolog. Der er et sengeafsnit på 5 senge og yngre læger følger med på stuegang og skriver indlæggelsesjournaler. Mere erfarne yngre læger går selv stuegang og fremlægger patienterne til den ugentlige tværfaglige konference. De uddannelsessøgende læger bliver tilbudt forskellige opgaver udover

10 EULAR Postgraduate Course November 2013, Praque patient kontakt, bl.a. at skrive patientinformationspjecer, udarbejde program for fokuserede ophold, undervise patienter ved de regelmæssige informationsmøder, arrangere kurser, præsentere videnskabelige artikler og i det hele taget være aktive og kreative. Forskning er et højt prioriteret indsatsområde og to deltidsforskningslektorer er ansat på afdelingen. Læger under uddannelse har gode muligheder for at medvirke i forskning både i arbejdstiden og udenfor arbejdstiden. Indenfor det seneste år er der igangsat 3 PhD forløb på afdelingen. Afdelingen har en god forskningsøkonomi så der er lidt startkapital tidligt i et projektforløb. Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel har en udførlig hjemmeside om bl.a. forskning og lægeuddannelse. Claus Rasmussen, ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Scientific Content The course will give an update on risk factors and disease mechanisms in rheumatic diseases as well as on treatment and possibilities to prevent disease. We will also give and update on basic immunology in context of rheumatic diseases and development of new therapies. The diseases that will be discussed are both common inflammatory as well as non-inflammatory rheumatic diseases and rare diseases. Some examples of topics: Risk factors and treatment of RA, spondyloarthritis and osteoarthritis Disease mechanisms and how to treat patients with SLE Systemic sclerosis and inflammatory myopathies Autoinflammatory diseases/vasculitis/pain Learning objectives Up to date knowledge on risk factors and disease mechanisms for RA and its comorbidities and how to treat and prevent disease Basic immunology to understand the role of innate and adaptive immunity in RA and autoinflammatory diseases Up to date management of osteoarthritis, fibromyalgia and gout Up to date knowledge on pathogenesis and management of SLE, systemic sclerosis, myositis, vasculitis, spondyloarthitis and psoriatic arthritis Basic training in how to write a scientific paper, how to review an abstract and how to design a clinical trial and an epidemiological study. Se mere på 15

11 Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital (OUH) Dansk Reumatologi tilbyder spalteplads til præsentation af de reumatologiske afdelinger/afsnit og evt klinikker. Præsentationen kan indeholde en oversigt over størrelse (antal normerede speciallæger, yngre læger), produktion (antal indlæggelser/ambulante besøg), noget om forskning (antal artikler i per review tidsfrister/ph.d.-studerende), uddannelse, afdelings/afsnitsopbygning (selvstændig afdeling eller integreret i intern medicinsk afdeling evt med hvilke specialer, ledelse, navne på ansatte speciallæger, interesseområder/«spidsk ompetencer«og hvad der ellers kan være interessant for læserne at vide. I dette nummer har Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital (OUH) fået opgaven. Næste afdeling er udpeget af Odense, og sådan vil stafetten fortsætte. Vi håber I alle vil være med. Vi har fået stafetten fra Ålborg Sygehus og takker for lejligheden til at beskrive vores afdeling i Dansk Reumatologi. Vi oplever at vores dagligdag er spændende og kendetegnes ved en blanding af patienter med hyppige og sjældne reumatologiske sygdomme. Arbejdet er fordelt således at både yngre læger og seniore kolleger behandler alle patient kategorier i forbindelse med stuegang i sengeafdelingen. Desuden sikrer vi at alle i H-uddannelsesstillinger får arbejdsfunktioner i afdelingens specialklinikker Vi er Region Syddanmarks højtspecialiserede reumatologiske afdeling og modtager som sådan patienter fra hele Region Syddanmark - og i stigende omfang fra Region Sjælland. Afdelingen har desuden regionsfunktion på Fyn samt hovedfunktion sv.t. OUH s lokale optageområde. Afdelingen indgår i den generelle medicinske funktion på OUH, i samarbejde med Fælles Akut Modtagelse (FAM) og de øvrige medicinske afdelinger. Vi har et sengeafsnit med13 (i vintersæsonen 14) sengepladser, et ambulatorium og et dagafsnit. Hovedparten af de stationære patienter indlægges akut fra FAM eller overflyttes fra andre reumatologiske afdelinger eller fra ambulatoriet. Vi har mange spændende patienter. I sengeafdelingen er der mange diagnostisk og behandlingsmæssigt udfordrende patienter f.eks. uafklaret systemsygdom med organpåvirkning, patienter med en kendt reumatologisk sygdom men med opblussen i sygdommen eller komplikationer til behandlingen. Vi har også akutte rygpatienter med så svære symptomer at de ikke kan klares ambulant. Ved disse patienter har vi et tæt samarbejde med rygkirurgerne mhp. hurtig afklaring til operation. Der er tilknyttet 3 fysioterapueter til sengeafdelingen, hvor vi også har et træningslokale. 2 / 3 af de indlagte patienter har reumatologisk aktions- og/eller tillægsdiagnose, mens ca. 1 / 3 af patienterne her en intern medicinsk aktionsdiagnose uden reumatologisk grundsygdom. Den ambulante funktion er organiseret i klinikker ledet af en overlæge og med teamorganisering af det øvrige personale (se nedenfor). I daghospitalet ser vi hver dag 2 subakutte patienter henvist direkte fra FAM med en reumatologisk problemstilling. Det er patienter som af FAM s læ- 17

12 Nøgletal personale 2012 Normeringer ialt 13 (14 i vintersæsonen) Antal udskrevne ptt. 57,38 Læger 19,06 Plejepersonale 27,47 Sekretærer og øvrigt 10,85 personale Nøgletal aktivitet 2012 Antal senge 13 (14 i vintersæsonen) Antal udskrevne ptt. 853 Liggetid 5,6 dage Akutandel Ca. 90% Ambulante besøg (ambulatorium + daghospital) Antal ambulante ptt Antal ptt. i biobehandling ger vurderes at kunne tilbydes en hurtig ambulant udredning frem for indlæggelse. Endvidere overtager daghospitalet forløb på indlagte patienter med systemsygdomme mhp. fortsat ambulant diagnostik og/eller behandling. De seneste år har vi arbejdet målrettet med omlægning af en del af de ambulante kontroller til selvstændige sygepleje-ambulatorier. Diagnoserne i ambulatoriet omfatter alt overvejende patienter med inflammatoriske gigt- og bindevævssygdomme. Ca. 50% afdelingens aktivitet kan henføres til regionale og/eller højtspecialiserede funktioner og denne andel er stigende. Personale Den faste lægestab består p.t. af en ledende overlæge, en klinisk professor, fem overlæger og tre afdelingslæger. Der er ti læger under uddannelse, omfattende H blok-læger i intern medicin:- reumatologi, intro-læger i intern medicin, H-blok læger i dermatovenerologi og arbejds- og miljømedicin. Se nærmere nedenfor. Vagtforhold Afdelingen har egen specialevagt, varetaget af afdelingslæger og H-læger i intern medicin:reumatologi, suppleret med overlæger i beredskabsvagt, når en ikkespeciallæge er i vagt. Afdelingens lever derved op til kravet til højtspecialiserede afdelinger om at det altid er muligt at kontakte en speciallæge i reumatologi. Lægerne deltager iøvrigt i vagtfunktion i FAM på forskellige niveauer og med forskellig charge: reservelægerne indgår i forvagt og medicinsk skadestuevagt,. H-lægerne indgår i medicinsk bagvagtsfunktion og afdelingslægerne deltager også i vagt (flowmaster) på FAM. Lægelig videreuddannelse Afdelingen er en stor uddannelsesgivende afdeling med 7 hovedblok forløb til intern-medicin:reumatologi, 3 læger pr. år i hoveduddannelse til dermatologi, 2 læger pr år i hoveduddannelse til arbejds- og miljømedicin samt 1 introstilling i intern medicin. Der er et trygt læringsmiljø under devisen at alle er med til at uddanne hinanden, men hvor den enkelte læge har direkte adgang til supervisor, som er en speciallæge, der kan varetage supervision bed-side af alle kliniske problemstillinger og procedurer. Den skemalagte undervisning består på ugebasis af: en seance med ugens artikel (tirsdag), yngre læge til yngre læge undervisning (torsdag) og onsdags-undervisning med såvel interne som eksterne undervisere. Her fremlægges evidensbaserede opgaver udsprunget af hverdagens kliniske problemstillinger og»hvad blev der af dem?«en time hvor særligt komplicerede faglige indlæggelses forløb gennemgås med opfølgning fra det videre ambulante forløb. Denne undervisning suppleres med en månedlig klinisk-patologisk konference, hvor en lille sygehistorie følges op af fremvisning af mikroskopipræparater og klinisk-patologisk drøftelse. Der er uddannelseskonference med røntgentafdelingen én gang månedligt, hvor røntgen

13 og MR billeder vises og drøftes, efter oplæg fra klinikeren. Ofte drejer det sig om afklaring af røntgentbeskrivelser, som måske ikke lige passer med de kliniske fund. Endelig har vi fælles konference med lungemedicinerne og nyremedicinerne, hvor fælles patienter drøftes med henblik på udredning, diagnose og behandling. En gang om måneden har vi klinisk video-konference med de øvrige reumatologiske afdelinger hvor komplicerede cases drøftes. Ca. to gange om året har vi Klinisk Krydsfelt, hvor særligt interessante, sjældne og/eller komplicerede sygeforløb fremlægges i et fælles fagligt forum med deltagelse af dermatologer, nefrologer, kliniske patologer og de fleste reumatologer i regionen. Introduktion, første vejledersamtale og slutevaluering er skemalagt i arbejdsplanen. Der afholdes kvartalsvis trivselsmøder i afdelingen som tager sigte på til stadighed at forbedre uddannelsen og sikre et godt arbejdsmiljø. Afdelingen har modtaget Den gyldne pelotte yngre reumatologers uddannelsespris i 2007 og vi gør hvad vi kan for at få den igen. Klinikkerne Klinik for Lupus, Vaskulitis og Bindevævssygdomme varetager diagnostik, behandling og overvågning af patienter med disse sygdomme i alle faser. Vi har hver dag et eller flere ambulante spor og har tæt samarbejde med dedikerede og særligt uddannede sygeplejersker. F.eks i forbindelse med sygdomsdebut og diagnose af en bindevævssygdom sikrer vi tæt opfølgning med information og individuel»uddannelse«af patienten gerne med opfølgende samtale ved sygeplejersken. Patienter i forløb kan kontakte plejepersonalet ved fremmøde, pr telefon eller i løbet af dagen, og om eftermiddagen kontakter lægerne telefonisk patienter med behov derfor. I forbindelse med indlæggelse af klinikkens patienter sikrer vi, at klinikkens ansvarlige læger er gennemgående ankerpersoner i stuegangen, dog således at flere af afdelingens andre læger indimellem tilser patienterne. Sidstnævnte sikrer at flere eksperter kan bidrage til vurderingen, ligesom den lægelige uddannelsesfunktion styrkes. Ved udskrivelsen samarbejder sygeplejerskerne fra sengeafsnittet og ambulatoriet om at koordinere det videre praktiske forløb. Vi har løbende flere forskningsprojekter tilknyttet klinikken. Herved sikres rekruttering og interesserede patienter får mulighed for at deltage. Patienter tilknyttet Klinik for spondylartrit har som hoveddiagnose spondylartritis eller psoriasisartritis. Til klinikken er tilknyttet 2 speciallæger og 1 sygeplejerske som i samarbejde med fysioterapiafsnittet varetager diagnostik og behandling. I klinikken oplæres vores H-læger i udredning og monitorering af disse sygdomme. De vanskeligere og behandlingsrefraktære patienter drøftes i klinikken eller til vores ugentlige biokonference, Der samarbejdes med dermatologisk afdeling om den immunhæmmende behandling af patienter med psoriasisar- 19

14 20 trit. Der afholdes sygdoms-forståelseskursus 2-3 gange om året for yngre patienter med nydiagnosticeret spondylartritis. Klinik for hurtig udredning af patienter med reumatologisk sygdom (Daghospitalet) Klinikkens primære funktion er accelereret ambulant udredning af patienter med mulig systemisk reumatisk sygdom på højtspecialiseret niveau. Til Klinikken er tilknyttet et team af tre speciallæger, tre sygeplejersker og en sekretær. Sygeplejerskerne har en vigtig rolle som forløbskoordinatorer af de ofte komplicerede udrednings forløb, der medinddrager andre lægelige specialer samt diverse specialundersøgelser. Derudover håndterer vi i stigende grad patienter med behov for akut eller relativ intensiv behandling og/eller monitorering, og aflaster dermed presset på den begrænsede sengekapacitet. Muligheden for at patienterne kan overnatte på OUH s patienthotel gør at ovennævnte funktioner kan tilbydes alle patienter i Region Syddanmark og nu også fra Region Sjælland. Klinik for reumatoid arthritis I klinikken ser vi patienter indenfor 14 dage, som er henvist under diagnosen reumatoid artrit obs. Hvis patienten diagnosticeres med RA træder et behandlerteam til bestående af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, for at sikre at patienten bringes i remission indenfor tre måneder. Klinikken har et stort antal RA patienter i DMARD behandling og/ellerbiologisk behandling, som går til kontrol. Patienter i remission følges i en shared care model med et sygeplejerske og et lægebesøg pr år. RA patienter med behandlingsrefraktær sygdom eller som har betydelig co-morbiditet henvises fra de privat praktiserende reumatologer og fra andre reumatologiske afdelinger til vurdering og behandling. Klinikken har et specielt tilbud til børn og unge med juvenil artrit, som afsluttes fra børneafdelingen til videre opfølgning i voksen ambulatoriet. Vi holder biokonference 1 gang ugentlig, hvor alle patienter der påtænkes startet i biologisk behandling drøftes og behandling besluttes. Afdelingen råder over i alt 4 ultralydsmaskiner heraf 3 high-end. I klinikken er der dedikereret ultralydsprogrammer udover at ultralydsundersøgelser anvendes bed-side i den daglige klinik. Reumatologisk forskningsenhed ved OUH Reumatologisk Forskningsenhed ledes af afdelingens kliniske professor Torkell Ellingsen, som tiltrådte 1. september Afdelingens forskning indgår som en integreret del af den kliniske dagligdag og i den interne undervisning. Vi afholder et forskningssymposium 1 gang om året, hvor hele afdelingens personale deltager. De vigtigste forskningsområder er beskrevet nedenfor. Du kan finde mere om afdelingens forskning på reuma.

15 Reumatoid artrit Reumatoid arthritis: Ekstraartikulære manifestationer, kardiovaskulær co-morbiditet og immunologiske aspekter. Ledbruskomsætningen og kulhydratbindende signalstoffer hos patienter med ledsmerter, nydiagnosticeret og fremskreden leddegigt. Investigatorinitierede multicenterstudier: CIMESTRA, OPERA, DANACT, NORDSTAR, SARA, IMAGINE. Tvillingstudier baseret på Det Danske Tvillingregister. Sponsor-initierede interventionsstudier i regi af CTU Systemisk lupus erythematosus Systemisk lupus erythematosus: Kliniske, kardiovaskulære og immunologiske aspekter. Afdelingen bidrager endvidere til grundlæggende studier af arvelige defekter i immunsystemet (Surfaktant protein-d og toll-like receptors), Biolupus Konsortiet samt»scavenger«-funktionen. Seroepidemiologiske studier på 1.grads slægtninge til SLE-patienter. Spondylartropatier (morbus Bechterew og psoriasisartrit) Kandidatbiomarkører for det ikkeadaptive immunesystem, brusk- og knogleomsætning. Idiopatiske inflammatoriske myopatier Hjerteinvolvering ved inflammatoriske myopatier. Videnskabeligt personale pr Professor, overlæge, ph.d. Torkell Ellingsen (forskningsleder) Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Hanne M. Lindegaard Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Anne B. Voss Klinisk lektor, overlæge Hans Chr. Horn Klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. Louise Diederichsen Overlæge, ph.d. Helle Laustrup Gæsteforskere Overlæge, ph.d. Anders J. Svendsen (SDU) 1. reservelæge Søren A. Just (Svendborg) 1. reservelæge Niels Lomborg (Svendborg) Overlæge, ph.d. Tine Lottenburger (Vejle) Overlæge Leif Ejstrup (Esbjerg) Lektor, afdelingsleder, ph.d. Grith L. Sørensen (SDU) Stud. med. Henrik P. Langkilde (SDU) 1. reservelæge, ph.d. Anne Friesgaard Christensen (Vejle) Professor emeritus, dr.med. Peter Junker (SDU) Ph.d. studerende Læge Susan D. Kay: Cardiovascular comorbidity in SLE Læge Heidi L. Munk: Spondylartropatier. Aspekter af bruskmetabolismen og det innate immunsystem i relation til klinisk fænotype og sygdomsaktivitet Læge Saida F. Issa: Cartilage metabolism and carbohydrate binding molecules in early undifferentiated arthritis and long-standing rheumatoid arthritis. Læge Kasper Søltoft: Arthritis urica. Farmakoepidemiologiske aspekter. Cand. scient. Natasja S. Gudmann: Prediction of progression and response to therapy in rheumatoid arthritis. Development and first clinical application of a new biochemical marker of cartilage metabolism. 21

16 Trykte, peer reviewed publikationer epub Indsendte Ovenstående figur viser udviklingen i forskningsenhedens publikationer i perioden Clinical Trial Unit (CTU) CTU en blev etableret i 2011, bl.a. for at imødekomme stigende efterspørgsel på deltagelse i klinisk kontrollerede lægemiddelforsøg. Der er tilknyttet en projektsygeplejerske og afdelingen er nu i stand til at imødekomme forespørgsler, indlede forhandlinger samt vurdere relevansen af de enkelte projekter, så vi ikke har konkurrerende projekter og alligevel kan tilbyde en bred vifte af lægemiddelforsøg til flere af afdelingens patientkategorier. Lige nu kører 3 protokoller indenfor RA, 2 protokoller indenfor SLE, 1 protokol indenfor polymyalgi og der afventes Stafetten fra afdeling til afdeling inden for reumatologien Disse fire afdelinger har indtil nu haft Stafetten i hånden og præsenteret sig selv i Dansk Reumatologi: Regionshospitalet Silkeborg, Diagnostisk Center DR nr. 1, 2013 Køge/Roskilde Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 2, 2013 Aalborg Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 3, 2013 Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling DR 4, 2013 Se de tidligere numre på initiering af 1 protokol til Spondylartropati. Undervisning Afdelingen/forskningsenheden leverer undervisning på bachelor- og/eller kandidatdelen på følgende uddannelser: Medicin, Biomedicin, Klinisk Farmaci og Sundhedstjenesteforskning ved SDU. Hovedparten af undervisningen leveres af de kliniske lektorer samt afdelingens professor. Dertil kommer at de ph.d.-studerende er forpligtede til at deltage i undervisningen efter nærmere fastsatte retningslinjer. Afsluttende bemærkninger Vi synes vi har en rigtig god afdeling, der leverer den højeste faglige kvalitet til patienterne og god service overfor samarbejdspartnere. Vi har tilfredse patienter og et godt interkollegialt samarbejde på tværs af faggrupperne, f.eks. synger vi morgensang hver fredag, holder velbesøgte sommerfester og julefrokoster hvert år, deltager i DHL-stafetten og meget mere. Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital giver stafetten videre i vores temaserie om reumatologiske afdelinger. Læs i næste nummer hvem der får den. 22

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Highlights 2015 i Svendborg 7 Årsmøde og generalforsamling 10 Spørgeskemaundersøgelse fra Yngre Reumatologer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling C

Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling C Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling C Præsentation af hospitalet. Odense Universitetshospital varetager lokal sygehusfunktion for Odense og omliggende kommuner Landsdelsfunktion for Region

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Lene Witte 6 EULAR 7 Temadag fra USU 8 COPECARE 10 Møder 14 DANSK REUMATOLOGI 4 2015 Vi har en reumatologisk

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Arbejdstilrettelæggelse og Yngre Lægers Uddannelse på Dermatologisk Afdeling, AUH

Arbejdstilrettelæggelse og Yngre Lægers Uddannelse på Dermatologisk Afdeling, AUH Arbejdstilrettelæggelse og Yngre Lægers Uddannelse på Dermatologisk Afdeling, AUH Mette Deleuran Ledende overlæge I samarbejde med PKL Anne Braae Olesen, UAO Birgitte Stausbøl-Grøn og UKYL Mads Rasmussen

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi

Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi 1 Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi Effektive og sikre patientforløb, med mennesket i centrum er grundlaget for ideen om pædiatri i Thisted. Borgerne og ikke mindst børnene i området

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde 2015 6. Fotokonkurrence 10.

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde 2015 6. Fotokonkurrence 10. NR 5 14. ÅRGANG DECEMBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 4 Indkaldelse til årsmøde 2015 6 Fotokonkurrence 10 Stafetten 13 DANSK REUMATOLOGI 5 2014 Certificering

Læs mere

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev 16. februar 2018

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev 16. februar 2018 Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev 16. februar 2018 Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab Kære DRS-medlem Der indkaldes hermed til generalforsamling i DRS fredag den 20/4 2018 kl. 16.15-18.00

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002352 Afdelingsnavn Medicinske Sygdomme Hospitalsnavn Kolding Sygehus Besøgsdato 26-11-2018 Temaer Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Erfaringer fra DANBIO databasen

Erfaringer fra DANBIO databasen Hvilke erfaringer har patienter med inflammatorisk gigtsygdom med at besvare PRO-data i forbindelse med ambulant besøg Erfaringer fra DANBIO databasen Bente Appel Esbensen, forskningsleder, lektor Rigshospitalet,

Læs mere

Introduktion til Hjerne- og Nervesygdomme afdeling og Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af Hjerne- og Nervesygdomme afdeling, Kolding Sygehus

Introduktion til Hjerne- og Nervesygdomme afdeling og Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af Hjerne- og Nervesygdomme afdeling, Kolding Sygehus Introduktion til Hjerne- og Nervesygdomme afdeling og Sygehus Lillebælt I ansættelsens første uger, foregår der en generel introduktion til Sygehus Lillebælt sideløbende med introduktionen til afdeling

Læs mere

Forskningsstrategi for Reumatologisk Afdeling C, OUH

Forskningsstrategi for Reumatologisk Afdeling C, OUH Afdeling: Reumatologisk Afdeling C Udarbejdet af: Torkell Ellingsen /ap Sagsnr.: E-mail: torkell.ellingsen@rsyd.dk Dato: 5. oktober 2017 Telefon: 6541 1814 Forskningsstrategi for Reumatologisk Afdeling

Læs mere

Behov for for- 3 Tilstrækkelig 4. alle områder lagt i forhold læge

Behov for for- 3 Tilstrækkelig 4. alle områder lagt i forhold læge Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt j hver række Sygehus Odense Universitetssygehus Afdeling reumatologisk afdeling

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Videreuddannelsesregion Syd Reumatologisk afdeling C OUH Odense Universitetshospital November 2013 Uddannelsesprogram for den

Læs mere

Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719

Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719 Afdeling: Hudafdeling I og Allergicentret Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719 Uddannelsesprogram for praktikanttjeneste 1. INDLEDNING

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002214 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 16-05-2017 Temaer Introduktion

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Årsrapport 2013 Reumatologisk Afdeling C

Årsrapport 2013 Reumatologisk Afdeling C Årsrapport 2013 Reumatologisk Afdeling C Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1: Kvalitet og patientsikkerhed... 5 Kvalitetsudvalget og status på Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

KIA Post doc stilling, 3 år Differential expression of HLA class I A, B and C on stem cells and differentiated

KIA Post doc stilling, 3 år Differential expression of HLA class I A, B and C on stem cells and differentiated Oversigt over udmøntede midler fra OUH s Forskningspulje 2008, frie forskningsmidler Nr. Ansøger Afdeling Projekttitel Bevilling 2008 Bevilling 2009 Bevilling 2010 1 Niels Abildgaard, specialeansvarlige

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Belægningssituationen Region Midtjylland

Belægningssituationen Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Belægningssituationen Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 Regionshospitalet Randers... 3 Hospitalsenheden Vest... 3 Hospitalsenhed

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Patientansvarlig læge

Patientansvarlig læge Patientansvarlig læge Amager og Hvidovre Hospital Else Smith 21. September 2017 Patientansvarlig læge nationalt og regionalt Den 6. april 2017 offentliggjorde Danske Regioner Hvidbog for den patientansvarlige

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7 NR 1 16. ÅRGANG FEBRUAR 2016 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Årsmøde DRS 4 Dagsorden Generalforsamling 2016 6 Tilmelding til årsmødet 7 Posterkonkurrence for H-læger 8

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000424 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Hillerød

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Beskrivelse af Kong Christian X s Gigthospital februar 2017

Beskrivelse af Kong Christian X s Gigthospital februar 2017 Kong Christian X s Gigthospital i Gråsten Webside http://www.gigthospitalet.dk/ Generelt Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sygehus Sønderjylland (i Region Syddanmark);

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1 Kursus i venøs tromboemboli 10.-12. oktober 2018 Dag 1 10.00 10.15 Velkomst med præsentation af kursister, undervisere og læringsmål 10.15 11.30 Venøs tromboemboli (VTE) introduktion Epidemiologi o Incidens

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001467 Afdelingsnavn Klinisk Biokemsik Afdeling Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 8 HILLERØD, HOLBÆK(MED), HOLBÆK, RIGSHOSPITALET, HILLERØD UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Finansiering af GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Finansiering af GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Afdeling: Økonomi og Planlægning Udarbejdet af: Bente Møller Sagsnr.: 18/56912 E-mail: bente.elisabeth.moeller@rsyd.dk Dato: 26. april 2019 Telefon: 2324 1645 Notat Finansiering af GCP-enheden ved Odense

Læs mere