ABC Nyttige informationer til nye elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever"

Transkript

1 ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej Rønde T F

2 SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015: 1.g Alle 1.g.-elever møder i festsalen. Velkomst ved rektor Modtagelse i klassen ved teamlærere. Bogudlevering. Husk en STOR taske til bøgerne! 9.40: Morgensamling i festsalen. Ca Eleverne møder deres tutorer (elever fra 2. eller 3. g.), som vil informere om livet på skolen Diverse aktiviteter og information på skolen. 2.g og 3.g: 8.10 Undervisning iflg. skema (inkl. bogudlevering) 9.40 Morgensamling med velkomst i festsalen Undervisning iflg. skema OBS! 1.g erne skal medbringe originalt afgangsbevis fra Folkeskolens afgangsprøver. Torsdag den 13. august Kl : Idræts- og musikaktiviteter for 1.g. Hytteture på cykel til Toggerbo 1.w.: 1.z: 1.y: 1.x: Mandag den 17. august tirsdag den 18. august Tirsdag den 18. august onsdag den 19. august Onsdag den 19. august torsdag den 20. august Torsdag den 20. august fredag den 21. august Egenbetaling for hyttetur, grillmad og matematikprogram er 300 kr. Onsdag den 26. & torsdag den 27. august Klasse- og elevfotografering Fredag, den 28. august VELKOMSTFEST for gymnasiet Torsdag den 3. september kl g forældreaften. Lærerne orienterer, eleverne underholder. Uformelt samvær med hver klasses elever, forældre & lærere. I løbet af de første uger får du også en introduktion til skolens IT-system og til de mange frivillige aktiviteter - musik, idræt, OD, elevråd og elevfester.

3 A B C... LEDELSE & ADMINISTRATION Kontoret ligger i hovedbygningen og er åbent kl Telefon Telefax REKTOR: Sven Gaardbo er gymnasiets pædagogiske og administrative leder. VICEREKTOR: Claus Jungersen er rektors stedfortræder og arbejder bl.a. med skema og eksamensplanlægning. UDDANNELSESLEDER: Morten Ærø er bl.a. ansvarlig for intern og ekstern information, optagelse til kostskolen og skolens hjemmeside. SEKRETÆRER: Elsebeth Ring & Ulla Bach tager sig af de praktiske spørgsmål vedr. skolegangen. REGNSKABSCHEF: Ingrid Rønne har med regnskab og betalinger at gøre. KOSTSKOLELEDER: Niels Astrup Millard er kostskolens daglige leder og varetager pædagogiske, praktiske og administrative opgaver på kostskolen. KØKKENLEDER: Julie Winther står for kostskolens madlavning og kantinen. PEDEL: Orla Thomsen sørger for det praktiske både indendørs og udendørs. Jeppe Andrup Pedersen, Ken Vidkjær Andersen & Richard Vang Knudsen er pedelmedhjælpere.

4 AV/IT-UDSTYR It/av-medarbejder Haissam Mohamad fører tilsyn med AV-udstyret: kopimaskiner, videoudstyr, kameraer, båndoptagere, overheadprojektorer m.m. BEFORDRING Ungdomskortet er et periodekort til fri pendling mellem hjem og skole og til fri kørsel i den kollektive trafik inden for takstområdet, hvor den studerende bor. Ungdomskortet koster ca. 350 kr. om måneden se mere på BESTYRELSE Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af Søren K. Lauridsen (formand), Annie Wernblad (næstformand), Martin Hansen, Hasse Schneidermann, Carsten Skivild Anne Mette Platz, Veronika Radl, Valdemar Smith, Hanne Madsen og 2 elevrepræsentanter (Sigurd Koldste, 3.t og Caroline Ellemann Broe, 2.w). BØGER Sekretær Ulla Bach er bogadministrator. Bogdepotet ligger i rektorboligens kælder og har åbent tirsdag & torsdag I begyndelsen af skoleåret udleveres bøger til undervisningen. Bøgerne er skolens ejendom og skal behandles godt. Beskadigelse medfører krav om erstatning. Derfor: 1. Bind bøgerne ind. 2. Skriv dit navn i det dertil indrettede felt foran i bøgerne. 3. Lad være med at skrive i bøgerne. Du får adgang til Gyldendals Onlineordbøger, og lommeregner skal du selv anskaffe. Du får nærmere besked. DIAMANTEN Skolens ny bygning med undervisningslokaler blev indviet i august Her finder du topmoderne undervisningsfaciliteter og byens bedste udsigt! EKSAMINER OG ÅRSPRØVER I GYMNASIET En studentereksamen omfatter i alt 9-10 prøver herunder et studieretningsprojekt. Afhængig af, hvilke eksamensfag, der udtrækkes af Undervisningsministeriet, vil der være ca. 3 skriftlige og ca. 6 mundtlige eksaminer - herunder en synopsisprøve i almen studieforberedelse. Mindst 2 eksamener afholdes inden afslutningen af 2.g. Desuden afholdes skriftlige og mundtlige årsprøver i 1.g og 2.g. og terminsprøver i 3.g.. Den første mundtlige årsprøve gennemføres i det naturvidenskabelige grundforløb i november i 1.g., og i 1.g. afholdes også tests i Almen Sprogforståelse. Der er mødepligt til alle tests, årsprøver og terminsprøver. Ud over årsprøverne skal eleverne udarbejde en opgave i dansk og/eller historie i 1.g og en generalprøve på studieretningsprojektet i 2.g.

5 FACEBOOK Skolen har en Facebook-side, hvor stort og småt fra hverdagen slås op. Her kan du også se små film og billeder fra skolelivet. Siden redigeres af Morten Ærø og elevrepræsentanter. FIRST CLASS & LUDUS Vi bruger det elektroniske konferencesystem First Class, der indeholder mail og konferencer for klasser og personalegrupper. Skema, forsømmelsesregistrering, karakterer og meget andet registreres i LUDUS Web. Nye elever bliver introduceret til First Class og LUDUS i begyndelsen af skoleåret. FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/2016 Kostskolen åbner 10. august 2015 kl. 16 Første skoledag 11. august 2015 Efterårsferie oktober 2015 Juleferie 19. december januar 2016 Vinterferie februar 2016 Påskeferie marts 2016 St. Bededag 22. april 2016 Kr. Himmelfartsdag 5. maj pinsedag 16. maj 2016 Sidste skoledag 24. juni 2016 Derudover har gymnasiet en undervisningsfri dag på dagen for Operation Dagsværk - den 4. november Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og i Kr. Himmelfartsferien (5.-8. maj) FORSIKRING Som hovedregel er det hjemmets ansvar, at eleverne er forsikringsdækket i nødvendigt omfang. Skolen har en ansvarsforsikring, der dækker de skadeshændelser, hvor skolen direkte kan pålægges ansvar. Se i øvrigt afsnittet Kajakroning for forsikringsforhold i forbindelse med idrætsundervisningen. På rejser og ekskursioner i udlandet er eleverne dækket på normal vis i henhold til sygesikring, men heller ikke mere. Vær opmærksom på, at der skal tegnes en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Læs mere om det på Vær desuden opmærksom på særlige forsikringsforhold, der gør sig gældende for de elever, der deltager i studierejsen til USA. FORÆLDREKONSULTATIONER giver mulighed for at drøfte faglige og andre spørgsmål med klassens lærere, studievejleder og rektor. Konsultationerne afholdes normalt i november. For 1.g. inviteres forældrene med. I 2. og 3.g. foregår konsultationerne i skoletiden.

6 FORÅRSKONCERT Skolens musikhold arrangerer hvert år en koncert for alle elever og deres familier. Denne aften udstiller billedkunst og mediefag også deres værker. En festlig aften, hvor man kan høre og se resultatet af det kreative arbejde på skolen. FRAVÆR Skolen forventer naturligvis, at eleverne følger undervisningen og afleverer de skriftlige opgaver. Forekommer der fravær, skal du meddele årsagen i LUDUS Web. Lærerne registrerer forsømmelser i begyndelsen af hver time, og eleverne kan orientere sig om deres fravær i LUDUS Web. Se i øvrigt skolens Studie- og ordensregler her i ABC en FÆLLESTIMER Efter forslag fra elever og lærere arrangerer Fællesudvalget fællestimer for alle skolens elever eller for bestemte klasser. Formålet er at give eleverne på tværs af klasserne adgang til kunstneriske oplevelser og indføring i aktuelle problemer og særlige emnekredse. Har du en god ide, kan du give den til elevrådet, der så kan foreslå emnet/personen i fællesudvalget. GEOBOXEN Skolens nyeste bygning, som blev indviet i foråret Bygningen bruges især til undervisningen i naturgeografi og til foredrag m.m. på tværs af klasserne. GLASHUSET Er opholds- og studieområdet i tilknytning til hovedbygningen. Det bruges ofte til gruppearbejde, men er også et afholdt opholdssted i pauserne og efter skoletid. HJEMMESIDE Du kan finde mange informationer om Rønde Gymnasium på vores hjemmeside: Den redigeres af Morten Ærø. IDRÆT - FRIVILLIG IDRÆT Idrætslærerne arrangerer forskellige former for idræt ud over den obligatoriske idrætsundervisning. Det kan være basket, volley, indendørs fodbold, styrketræning eller sejlads. Undervisningen tilpasses så vidt muligt elevernes ønsker. Aktiviteterne annonceres på First Class og på infoskærmene i forhallen. INTRODUKTION De nye elever bliver sluset ind og gjort bekendt med skolen i skoleårets første uger ved hjælp af sociale og faglige aktiviteter. Læs mere om Gymnasiets skolestart på ABC ens første opslag. Kostelever henvises til det særlige tillæg Velkommen til kostskolen.

7 IT Der er trådløs internetforbindelse overalt på skolen. IT spiller en stor rolle i et moderne undervisningsmiljø, og skolen forventer, at eleverne anvender IT til faglige formål i undervisningstiden. KAJAKRONING I forbindelse med idrætsundervisningen bliver eleverne tilbudt undervisning i kajakroning. Undervisningen foregår under meget kontrollerede forhold i havkajakker. Alle bærer godkendte svømmeveste og evt. våddragter, og undervisningen foregår meget tæt på land. Eleven eller forældrene, hvis eleven er under 18 år skal skrive under på, at eleven har en ansvarsforsikring, og at eleven kan svømme. KANTINEN er åben i frikvartererne. Her kan du købe dagens ret, boller, sandwiches, salat, lune retter, frugt m.m. til rimelige priser. OBS! I kantinen er der selvafrydning. Det betyder, at du skal rydde op efter dig selv og sætte service på afrydningsvognen. KARAKTERER Eleverne får standpunktskarakterer i november-december og i marts samt årskarakterer ved skoleårets afslutning. Karaktererne kan ses i LUDUS Web. KOSTSKOLE Rønde Gymnasium har en kostskoleafdeling, hvor der bor omkring 75 unge ca. en femtedel af eleverne. Skolen er deres hjem, og det sætter sit præg på skolen. Som dagelev kan du også mærke, at der er et godt socialt miljø. Pga. kostskolen er skolen også åben for dagelever indtil kl. 22. LÆSEPÆDAGOG Ulla Fredsgaard er læsepædagog og rådgiver elever og lærere omkring enkelte elevers sproglige problemer, f.eks. vanskeligheder med skriftlig udtryksfærdighed. Hun kan også tilbyde støtte til elever med fremmed skolebaggrund. Læsepædagogen undersøger, om en elev har behov for dispensationer i forbindelse med eksamen. Hjælp til elever med særlige sproglige problemer som f.eks. ordblindhed tilbydes i begrænset omfang. MOBILTELEFONER Det er selvfølgelig ikke tilladt at have mobiltelefonen tændt i undervisningstiden med mindre den anvendes til undervisningsrelevante formål efter aftale med læreren. MORGENSAMLING Morgensamlingen foregår kl i festsalen mandage og onsdage. Lærere og elever følges ad til morgensamling som afslutningen af 1. blok. Efter fællessangen gives der information om stort, småt og vigtigt på skolen. Rektor, lærere og elever skiftes til at stå for morgensamlingerne, hvor der ofte er optræden ved nogle af skolens musikgrupper. Kom og vær med til at videreføre denne gode tradition.

8 MUSIK - FRIVILLIG MUSIK Musiklærerne arrangerer både kor og samspil. Repertoiret spænder vidt, fra klassisk musik og folkemusik til beat og rock. Kor og band optræder ved forskellige arrangementer i og uden for skolen. Mød op - lysten er den eneste forudsætning! Hvert andet år arbejder elever og lærere med opsætning af en musical eller en teaterforestilling, som er en af årets store begivenheder på skolen. NAVNE- OG ADRESSEÆNDRING Ændring af navn, adresse og telefonnummer skal straks meddeles på kontoret. OFFICE 365 Alle elever får gratis adgang til Microsoft Office 365. OPERATION DAGSVÆRK Operation Dagsværk er en organisation, der har til formål at hjælpe børn og unge i den tredje verden med at få en uddannelse. Gymnasieeleverne giver en dags arbejde til formålet og samler derved penge ind. Indsamlingen den 4. november 2015 skal støtte unges uddannelse i Somaliland. OVERSIGTSPLAN Du kan se en oversigtsplan over skolen på First Class. PERSONDATALOVEN Når du søger om optagelse på Rønde Gymnasium, registreres du i skolens it-system. De oplysninger, der registreres er almindelige personlige oplysninger som navn, adresse, tlf og cpr.nr. For nogle elever drejer det sig om tilsvarende oplysninger for forældre eller værge. Videre registrerer vi dit tidligere skoleforløb og hvilken retning og undervisningsform, du ønsker at følge på Rønde Gymnasium. Når du begynder at gå på skolen, registrerer vi også forskellige forhold omkring skoleforløbet, - f.eks. hvilke karakterer, hold og valgfag du har. Via LUDUS Web registrerer vi bl.a. fremmøde og skriftlige afleveringer. Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig nogle rettigheder i forbindelse med, at vi registrerer oplysningerne om dig. Du har: - ret til at blive orienteret om at vi indsamler oplysningerne (det bliver du med denne meddelelse) - ret til at bede om indsigt i de oplysninger vi behandler - ret til at gøre indsigelse mod at vi behandler oplysninger - ret til at kræve at oplysninger rettes, slettes eller blokeres, hvis de er forkerte, vildledende eller på lignende måde behandles i strid med loven. REJSEFOND Rønde Gymnasium har en rejsefond, der har til formål at støtte elever i forbindelse med studierejser og længere ekskursioner.

9 REJSER OG EKSKURSIONER I GYMNASIET Studierejser og ekskursioner er en helt naturlig del af undervisningen uden for skolens mure. Andre lande, byer, egne, erhvervsvirksomheder, institutioner, teatersale og museer opleves på tæt hold. Værdien af sådanne ture er stor. Arbejdsklimaet i klassen påvirkes positivt, og det er befriende engang imellem at komme væk fra den skemalagte dagligdag med bøger, tavle og lektier. Vi gennemfører kortere ekskursioner i enkelte fag eller på tværs af fagene på alle skoletrin. I 2.g gennemføres der i den enkelte studieretning en studierejse, hvis faglige indhold indgår i de involverede fags pensum. Klassen med Engelsk A som studieretningsfag indgår i en udveksling med en High School i North Carolina, USA, og i 2015 har vi for første gang en klasse i Kina. REKTORBOLIGEN Skolens tidligere rektorbolig blev, efter en større ombygning, indviet i januar 2013 som studieområde for eleverne. Der er direkte adgang fra den midterste etage i Diamanten RYGNING Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. RØNDE PRIVATSKOLE Gymnasiet har et bygningsfællesskab med Rønde Privatskole, og vi deler en række fællesområder og faglokaler. Desuden er vi fælles om nogle traditioner, hvor elever og ansatte mødes på tværs af skolerne. SEJLERSKOLE I perioden fra skolestart til efterårsferien inviteres interesserede elever til sejlerskole en gang om ugen på skolens nye sejlbåd Syvstjernen. Den første uge af sommerferien tager alle interesserede elever på langfart rundt i Danmark i en uge og får her mulighed for at afprøve, hvad de har lært. SKEMA OG SKEMAÆNDRINGER Skemaet er tilgængeligt i LUDUS web. Skemalægning og skemaændringer foretages af Claus Jungersen. Undervisningen er organiseret i dobbeltlektioner, dvs. 95 minutter. Du har et grundskema, men mange timer flytter fra uge til uge. Det er dit ansvar at følge med i skemaet i LUDUS, der normalt er opdateret 3 uger frem. Lektionsplan 1. blok Morgensamling (tirsdag & torsdag) 2. blok Middagspause 3. blok Eftermiddagspause 4. blok

10 SKOLEFESTER Fællesudvalget arrangerer 3-4 fester i løbet af skoleåret for alle elever. Endvidere er der et par caféaftener, hvor skolens musikinteresserede elever eller udefra kommende musikere giver prøver på deres kunnen. SKOLEFOTO Alle elever og klasser bliver fotograferet i perioden fra august. Billederne skal bl.a. bruges til studiekortet, men du kan også bestille en billedpakke hos fotografen. STATENS UDDANNELSESSTØTTE Du kan søge SU, når du fylder 18 år. SU afhænger af din egen og dine forældres indkomst og formue. Den gives dels som stipendium og dels som lån. Du kan naturligvis søge stipendium uden også at søge lån. Er du fyldt 20 år, er du uafhængig af dine forældres indkomst. Vær opmærksom på, at du skal være fuldt studieaktiv for at kunne få SU (se studieregler / fremmøderegler). Selve ansøgningen foregår elektronisk på hvor du også kan finde yderligere oplysninger om SU. Du er også velkommen til at kontakte kontoret. STUDENTERFEST Velkomstdrink, Lancier, taler af elever og lærere, en middag med stil og fest og dans til langt ud på aftenen - sådan fejrer vi afslutningen på eksamenstiden. Studenterfesten planlægges af elever og lærere i fællesskab og holdes, når alle har fået studenterhuen på. I den traditionsrige fest deltager studenterne og deres lærere, mens forældrene bliver inviteret til festens første del med velkomstdrink og Les Lanciers. STUDIEKORT Når du er blevet optaget på skolen, får du udstedt et studiekort. Ved hjælp af denne legitimation får du rabat i nogle forretninger og billigere entré på f.eks. museer i ind- og udland. Studiekortet bruges også som kopikort og skal desuden forevises ved skolefester. STUDIE- OG ORDENSREGLER Generelt Studie- og ordensreglerne bygger på Undervisningsministeriets regler (Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser bek. nr af ) og på værdierne i skolens målsætning. Rønde Gymnasium er en stor arbejdsplads for elever, lærere og teknisk-administrativt personale. For at fremme at skolen er et trygt sted for alle, er det skolens politik at sikre, at respekt og tolerance præger elevernes indbyrdes forhold såvel som forholdet til lærere og andre ansatte. Dette gælder såvel i de skemalagte undervisningsblokke som i aktiviteter på eller uden for skolen, f.eks. ekskursioner og studierejser. Skolens værdier er beskrevet i skolens målsætning.

11 Det forudsættes, at man som elev - tager ansvar for sin egen adfærd og tager hensyn til sine medmennesker i undervisningsmæssige og sociale sammenhænge - benytter alment acceptabel sprogbrug såvel skriftligt som mundtligt - viser ansvarlighed overfor skolens inventar og behandler dette samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Dette gælder også skolens tekniske udstyr herunder IT-udstyr, som der findes særlige regler for. Se disse senere. - følger skolens rygepolitik, dvs. at rygning kun er tilladt på bestemte arealer udendørs. Dog kan rektor ved fester og lignende give dispensation. - sørger for, at klasselokalerne er ryddelige, herunder at alt affald er anbragt i papirkurvene, og at stolene bliver sat op efter sidste undervisningsblok af hensyn til rengøringspersonalet - afleverer undervisningsmaterialer udlånt af skolen umiddelbart efter undervisningens afslutning/eksamen - generelt følger skolens anvisninger Mobiltelefoner skal være slukket under deltagelse i undervisningsaktiviteter af enhver art og må ikke medbringes til eksamen. Besiddelse eller indtagelse af enhver art af euforiserende stoffer er forbudt, og det er ikke tilladt at være påvirket af euforiserende stoffer, når man befinder sig på skolens område. Skolen kan forlange en urinprøve ved mistanke om stofmisbrug, og denne prøve må ikke vise spor af euforiserende stoffer. Eleverne må ikke medtage, indtage eller videregive/videresælge alkohol på skolen ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl, vin og sodavand med lav alkoholprocent er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Ved overtrædelse af disse regler kan rektor efter situationens alvor iværksætte: 1. pædagogisk tilrettevisning 2. skriftlig advarsel 3. udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 4. bortvisning fra skolen i op til en uge (registreres som fravær) 5. bortvisning (udskrivning) Normalt vil 3-5 kun finde anvendelse efter en forudgående skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

12 Ovennævnte sanktioner kan endvidere iværksættes, hvis elevens adfærd i sammenhænge, der ikke vedrører skolen, skønnes at skade skolens omdømme eller at udgøre en sikkerhedsrisiko for elever eller ansatte på skolen. Fremmøderegler for gymnasiet Fremmødereglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, ligesom eleverne er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Kravet om studieaktivitet skal opfyldes i hvert enkelt fag/disciplin. Hvis skolen opdager, at en elevs aflevering er afskrift eller i øvrigt vurderes som snyd, vil opgaven normalt ikke tælle som afleveret, og rektor træffer afgørelse om hvilken sanktion der så skal iværksættes. Alle forsømmelser registreres - herunder for sent fremmøde og opgaver der ikke er afleveret rettidigt. Der registreres fremmøde for hver lektion. Eleverne har mulighed for og pligt til mindst en gang om ugen at kontrollere, at indtastningerne er i overensstemmelse med deres egne optegnelser over fremmøde. Ved fravær skal eleven informere skolen ved at anføre fraværsårsagen i LUDUS Web. Alt fravær tælles med i fremmødeopgørelsen. Hvor der gør sig helt særlige forhold gældende (hospitalsindlæggelse, længerevarende veldokumenteret sygdom og lign.), kan rektor tage hensyn til disse forhold inden evt. sanktioner iværksættes. Ved længerevarende sygdom og ved hyppigt, korterevarende fravær begrundet i sygdom kan skolen stille krav om dokumentation i form af en lægeerklæring. Ved fravær fra eksaminer/prøver skal eleven melde afbud til skolen. Det samme er gældende ved manglende rettidig aflevering af større opgaver, og også her kan skolen stille krav om en lægeerklæring. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringer. Registrering af elevernes fremmøde/opgaveaflevering gælder for et skoleår ad gangen. I tilfælde, hvor en elev i et skoleår i alvorligt omfang har tilsidesat pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og fortsætter hermed i det følgende skoleår, kan rektor dog iværksætte foranstaltninger på baggrund af en samlet vurdering af elevens situation. Sanktioner Skolen griber hurtigt ind over for en for ringe studieaktivitet med følgende advarsler og sanktioner: 1. Pædagogisk tilrettevisning: I tilfælde af fremmødeproblemer eller problemer med rettidig aflevering af skriftlige opgaver indkalder studievejlederen normalt eleven til en samtale. Samtalen skal betragtes som en mundtlig advarsel om at eleven nu skal bringe forsømmelserne ned. Hvis dette ikke sker efterfølgende, får eleven en skriftlig advarsel. I særligt graverende tilfælde kan den pædagogiske tilrettevisning springes over.

13 2. Skriftlig advarsel: Advarslen er skolens påmindelse om at forbedre fremmødet/opgaveafleveringerne. Advarslen sendes til eleven eller gives i forbindelse med en samtale med rektor/inspektor og skal underskrives af eleven og afleveres på skolen. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om advarsel m.m. blive sendt til forældrene, som returnerer den i underskrevet stand til skolen. Det vil fremgå af advarslen, at eleven ved fortsat forsømmelighed risikerer yderligere sanktioner (jfr. nedenfor). Den skriftlige advarsel betyder også, at fremmødet nu skal forbedres kraftigt, hvis eleven skal kunne oppebære SU. For at kunne få SU skal man være fuldt studieaktiv, og det er man ikke, når man får en skriftlig advarsel. Hvis eleven i forlængelse af den skriftlige advarsel bliver frataget SU, er der først mulighed for igen at søge om at få SU, når skolen skønner, at eleven atter er fuldt studieaktiv. I tilfælde af fortsatte forsømmelser (timer/opgaver) efter en skriftlig advarsel kan følgende sanktioner iværksættes: 3. Henvisning til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. I det/ de pågældende fag gives ikke årskarakter, ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. 4. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det/de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor giver eleven lov til at deltage i undervisningen på ny. 5. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Eleven har mulighed for inden for de givne frister og betingelser at tilmelde sig eksamen som selvstuderende, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Snyd med skriftlige opgaver Som en del af introduktionsforløbet i 1.g bliver eleverne orienteret om problemer og konsekvenser med hensyn til snyderi med skriftlige opgavebesvarelser. Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig. Får en lærer mistanke om snyderi og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale med eleven, da gælder følgende: 1) Besvarelsen registreres som ikke afleveret (dvs. at den tæller som forsømmelse) 2) Administrationen og klassens lærerteam orienteres, og læreren giver herefter eleven en påtale. Gentager snyderiet sig, rapporteres dette til rektor, som indkalder til en samtale og giver eleven en skriftlig advarsel.

14 Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra eksamen, og eleven kan tidligst gå til eksamen i det pågældende fag det følgende år. Oprykning Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har mindst 2,0 i uvægtet gennemsnit af årskarakterer, karakterer for eksaminer og årsprøver. Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Eleven har selv pligt til at orientere sig om karaktererne i LUDUS Web. Klage Elever og hvis eleven er under 18 år forældrene kan klage til Undervisningsministeriet over rektors afgørelse mht. at iværksætte sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen skal indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene og medsendes klagen. STUDIECENTER I studiecentret er grupperum, computere, printer, scanner og kopimaskine, og studiecentret står til rådighed for eleverne indtil kl hver dag. Hver elev får indlæst et antal kopier/print på sit studiekort. Ekstra kopier/print kan købes. STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET Studievejledere: Rasmus Gjedsted og Sten Andersen. Deres opgave er at give kollektiv vejledning i klasserne (studieteknik, valg af studieretning og valgfag, eksamensvejledning) og gennemføre individuelle samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige problemer. Gymnasieforløbet starter og slutter med en indslusningssamtale for alle. Samtaler med studievejlederen foregår i fortrolighed. Studievejlederne har faste træffetider på kontoret i studieområdet. Orientering om de videregående uddannelser varetages af Studievalg Århus, som har en vejleder på skolen en dag om måneden.

15 TREKANTTURNERINGEN Trekantturneringen er den årligt tilbagevendende dyst mellem Røndes skoler. Elever fra Gymnasiet kæmper med og mod Rønde Privatskole, Rønde Højskole, Rønde Efterskole, den kommunale folkeskole og Kaløskolerne i discipliner som fodbold, håndbold, bordtennis og backgammon. Turneringen finder sted i november. Juni 2015/Mo

16 Bestyrelse Rektor PÆDAGOGISK RÅD Lærerne og rektor ELEVRÅD FÆLLESUDVALG SAMARBEJDS- UDVALG 2 elever fra hver klasse Repræsentanter fra Pædagogisk råd, elevråd og rektor Tillidsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter SÅDAN FUNGERER DIN SKOLE: BESTYRELSEN Bestyrelsens opgaver er den overordnede ledelse af skolen, f.eks. økonomi, ansættelse, byggerier m.m. REKTOR Er skolens pædagogiske og administrative leder og forestår den daglige drift sammen med den øvrige ledelse. PÆDAGOGISK RÅD er rådgivende for rektor og behandler emner af pædagogisk karakter, introduktion for nye elever, rejser og ekskursioner, budget m.m. ELEVRÅD har til formål at varetage elevernes interesse. Elevrådet er med i forskellige udvalg og har taleret til f.eks. pædagogiske rådsmøder og stemmeret til bestyrelsesmøder. Igennem disse organer kan elevrådet påvirke ledelsen og indgå i diskussioner om aktuelle problemstillinger. Elevrådet arrangerer også aktiviteter, der gør det mere spændende at være på Rønde Gymnasium. Her kan du møde folk fra andre klasser og diskutere skolens dagligdag med dem. FÆLLESUDVALG Fællesudvalget koordinerer samarbejdet mellem elever og lærere, f.eks. fællestimer og skolefester. Udvalget består af elevrådsformanden, 3 elevrådsmedlemmer, formanden for pædagogisk råd, 3 lærere og rektor, der er formand for fællesudvalget. SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsudvalget beskæftiger sig med arbejds- og personaleforhold på skolen. Derudover findes en række udvalg studieretningsudvalg, kulturudvalg m.m. hvor eleverne også er repræsenteret.

ABC Nyttige informationer til nye elever. Velkommen!

ABC Nyttige informationer til nye elever. Velkommen! ABC 2017 Nyttige informationer til nye elever Velkommen! RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 15.

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da, du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG VELKOMMEN! Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studieregler og evaluering

Studieregler og evaluering Studieregler og evaluering 2010 Greve Gymnasium Studieregler og evaluering For at sikre den bedst mulige undervisning og den bedst mulige dagligdag lægger Greve Gymnasium vægt på at skabe et trygt lærings-

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium Skolens værdigrundlag Ikast-Brande Gymnasium tilbyder to gymnasiale uddannelser, som giver eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og som samtidig er et frugtbart vækstmiljø for personlig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for årgang

Velkommen til informationsmøde for årgang Velkommen til informationsmøde for årgang 2017-2020 Program Velkomst v. rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation af skolen og uddannelsen v. rektor Jan Mandrup Jacobsen og uddannelsesleder Gitte Engelund

Læs mere