Lever- galdevejs- sygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lever- galdevejs- sygdomme"

Transkript

1 Levergaldevejssygdomme Table of Contents Nonalkoholisk fedtleversygdom og transaminasæmi... 2 Kolestase... 4 Alkoholisk leversygdom... 6 Cirrose... 8 Variceblødning Ascites Hepatisk nefropati Hepatisk encephalopati Akut leversvigt Leverabscesser Toksisk leverpåvirkning Autoimmun leversygdomme (AIH, PBC, PSC) Autoimmun hepatitis (AIH) Primær biliær cirrose (PBC) Primær skleroserende cholangitis (PSC) Levertumorer Vaskulære leversygdomme Arvelige leversygdomme Hæmakromatose A1antitrypsinmangel Wilsons sygdom

2 Nonalkoholisk fedtleversygdom og transaminasæmi > 5% fedt i leveren ved leverbiopsi. Der er en tæt relation til DM2 og fedme. Ætiologi: Fedme og metabolisk syndrom (insulinresistens) Sekundært til farmaka o Tamoxifen o Amiodaron o Metoteraxat o Kortikosteroider Mb. Cushing Patogenese: NAFLD (nonalcoholic fatty liver disease). Fedtophobning i leveren: o Øget tilbud af frie fede syrer Via kosten Øget lipolyse i det viscerale og subkutant fedtvæv o Øget lipidsyntese o Nedsat fedtsyreoxidation o Nedsat VLDL sekretion Svær overvægt DM2 Insulinresistens NASH (nonalcoholic steatohepatitis). Inflammation i leveren: o Ændring i adipokiner Det er cytokiner udskilt fra adipocytterne o Øget lipidperoxidering o Aktivering af inflammation via TNFa og IL6 o Genetiske faktorer Patologisk anatomi: Histologiske billede kan gå fra ren steatose (makrovaskulære fedtophobning) til inflammation i vævet (NASH) à balloning af hepatocytterne, pericellulære fibrose, neutrofil inflammation og varierende grad af fibrose med regenerationsnoduli. Symptomer: Asymptomatisk! Nogle med: Træthed Ømhed (grundet hepatomegali) Diagnose: Udelukkelsesdiagnose. Andre årsager (alkohol, medicin, natumedicin) skal udelukkes. UL steatose + forhøjet ALAT à mistanken Alkoholindtag <20g/dag (2genstande dagligt). Prognose og forløb: 2

3 Ren steatose er godartet med risiko for senere udvikling af diabetes. Cirrose hos 2533% af NASH pt er. Faktorer forbundet med udvikling af fibrose: alder >50 overvægt hypertension DM2 Insulinresistens 1015% udvikler cirrose med/uden komplikationer NASH er den 3. hyppigste dødsårsag. Behandling: Kostomlægning Motion Vægttab Evitamin (800 IU dagligt) er dokumenteret Pioglitazon til DM2 pt er 3

4 Kolestase Nedsat eller manglende udskillelse af galden: Svær parenkymatøs leverskade Sygdom i galdekapillærerne Sygdom i galdegangene Patogenese Ekstrahepatisk o Blokade af de store galdegange Galdesten Tumorindvækst Intrahepatisk o Manifestation ved både akutte og kroniske leversygdomme o Parenkymatøs leverlidelser Virale hepatitis Toksisk/medikamentel årsager (alkhol, paracetamol) o Kardial inkompensation o Primær biliær cirrose o Primær skleroserende kolangitis o Kryptogen cirrose o Efterløbet af septisk chok (multiorgansvigt) o Langvarig parenteral ernæring o Kemoterapi Symptomer: Ikterus Hudkløe Affarvet fæces Porterfarvet urin Længerevarende: o Xanthelasmata o Osteopeni o Malabsorption Gullige forandringer i huden med fedtophobning omkring øjenlåg og ved siden af næsen Paraklinik: Forhøjet o Basisk fosfatase o Kolesterol o Galdesyrer o Evt. Bilirubin Nedsat o Faktor II, VI og X (grundet leverskade eller Kvitamin mangel) Prognose: Ubehandlet medfører det til sekundær biliær cirrose Diagnose: 4

5 Akut/svær indsættende kolesatse o Billedediagnostik: Behandling: Afhænger af ætiologien MRCP eller ERCP à dilaterede galdeveje tegn på obstruktion, hvis ikke så leverbiopsi 5

6 Alkoholisk leversygdom Alkoholiske leversyndrom: Alkoholisk steatose o Hyppigere end cirrose Alkoholisk Cirrose o /år Alkoholisk Fibrose Alkoholisk Hepatitis o 200 /år Leversygdom udløst af overforbrug af alkohol. Patogenesen: Alkohol à acetat à inducerer inflammation. Øget mængde iltradikaler à inflammationen (makrogafer og neutrofile granulocytter à aktivering af stellate celler og fibrosedannelse à udvikling til cirrose. Patologisk anatomi: Tidlige og lette tilfælde: kun steatose og let inflammation og fibrose à reversibel ved alkoholabstitens. Slutstadie er alkoholisk cirrose med regenerationsnoduli. Symptomer: Steatose à asymptomatisk Svær akut Alkoholisk hepatitis à Ikterus Spider naevi Madlede Påvirket almen tilstand Evt. Feber Evt. Kompliceret til ascites Paraklinik: Forhøjet bilirubin (>80µmol/l) Nedsat koagulationsfaktorer (II,VII, X) Påvirket nyrefunktion (ofte) Udtalt neutrocytose (grundet inflammationen) Diagnose: Alkoholisk steatose: o Forhøjet levertal o Alkoholforbrug over længere periode o UL viser steatose Akut alkoholisk heptatitis o Meget stor alkoholforbrug o Kliniske og parakliniske billede o (stoppet med alkoholindtag ca. 12 uger før indlæggelsen grundet den påvirkede almene tilstand 6

7 o ved tviv à leverbiopsi Prognose: Alkoholisk hepatitis har alvorlig prognose o Glascow alcoholic hepatitis score (GAHS) >/= 9 øget dødelighed (2/3 inden for 6 uger) o MELDscore > 21 Behandling: GAHS <9 o Alkoholabstinens o Ernæringsterapi GAHS >9 o Pentoxifyllinbehandling (400mg x 3 i 4 uger) à dokumenteret virkning (anvendes normalt ved claudicatio, da den reducerer tendensen til trombedannelse) o Binyrebarkhormon (40mgx1 dagligt i 4 uger) à ikke særlig godt dokumenteret, men kan forsøges. 7

8 Cirrose Skrumpelever Fibrose + regenerationsnoduli i en leverbiopsi. 1500/år. Årsager til cirrose: 5565% Alkohol 1015% HCV 1015% NASH 510% HBV 510% autoimmune leversygdomme o autoimmun hepatitis o primære biliære cirrose o primære skleroserende kolangitis 510% aflejringssygdomme o hæmokromatose o a1antitrypsin mangel o wilsons sygdom 5% Kryptogen cirrose Patogenesen: Inflammation à Apoptose + nekrose à aktivering af stellate cellerne à produktion af fibrose à regenerationsnoduli à ændret hepatisk arkitektur Tiltagende fibrosedannelse og regenerationsnoduli Symptomer + kliniske fund: Kliniske karakteristika: o Ascites o Hepatisk nefropai o Varicer (evt. Blødninger) o Hepatisk encephalopai Obj. Fund: o Spider naevi o Palmart erythem o Laklæber o Testesatrofi o Negleforandringer (hvide negle) o Ændret kropsbehåring o Ikterus Paraklinik: Påvirkede koagulationsfaktorer: o Nedsat II, VII og X o Forhøjet INR Let forhøjet ALAT Let forhøjet basisk fosfatase Forhøjet bilirubin Nedsat albumin Diagnose: 8

9 Leverbiopsi: o Regenerationsnoduli Kliniske manifestationer o Fx spider naevi Billeddiagnostik: o UL eller CT à puklet leveroverflade Fibroskanning à viser stivheden af leveren (ikke god til graden af fibrose i leveren). Prognose: Cirrose er en alvorlig tilstand. Dårligere morbiditet og mortalitet hos patienter med komplikationer end uden. Behandling: Levertransplantion Ernæringsterapi: o Proteinrig kost 1,21,5 g/kg/dag o Kulhydratrig kost Symptomatisk behandling af komplikationerne Profylakse: Stoppe alkoholindtag Hepatitis vaccination (HBV vaccine) 9

10 Variceblødning Udvidelse af submukøse vener i GI (mest i esophagus eller ventriklen) grundet portal hypertension. 50% af cirrose pt er har varicer ved diagnosetidspunktet for deres cirrose. Blødningsrisiko er 30% i de første år. Størst ved de store varicer og ved svær nedsat leverfunktion. Ætiologi: Oftest: Cirrose med udvikling af portal hypertension à udvidelse af submukøse vener. Portal hypertension: Præhepatisk: o Trombose i v. Porta Intrahepatisk: o Cirrose (post sinusoidal hypertension) o Schistosomiasis, sarkoidose, (præ sinusoidal hypertension) Posthepatisk: o BuddChiari syndrom Patogenesen: Når trykgradient over leveren stiger. Når gradienten stiger over tærskelværdigen (1012 mmhg) à øget risiko for blødninger Gradering af varicer: Grad I o Kan lige anes i slimhinden Grad II Grad III o Når ind i midtlinjen Symptomer + kliniske fund: Ingen symptomer i sig selv Ved ruptur: o Massiv akut øvre GI blødning med hæmatemese o Mindre blødning à melæna o Svær blødninger: Chok à lavt BT, højt puls Paraklinik: Afhængigt af blødningsmængde og varighed: Lavt hgb og erytrocytvolumenfraktion Ændret karbamid/kreatinin ratio à tegn på øvre GI blødning Diagnose: Gastroskopi: o Varicer med pågående blødning o Fibrinklot på varicen à stoppet blødning 10

11 Diagnose: 1015% mortalitet inden for de første 6 uger ved en blødning Behandling: Cirkulationen stabiliseres: o væske NaCl Human albumin (Hvis man giver glukosevæske à HUSK teramin B1vitamin før glukose, da alkoholiker mangler B1 og hvis de får glukose kan de få permanent hjerneskade) (Man skal ikke give ringervæske, da der er laktat i og det skal nedbrydes i leveren) o Transfussion FFP Trombocytter o Cirkulatorisk støtte noradrenalin Stoppe blødningen o Medicin Terlipressin/varikvel (2mg)(vasopressinanalog à nedsætter tryk over varicerne + vasokonstriktor i arterioler andre steder i kroppen) o gastroksopi Banding (Varicerne suges op, og der sættes elastikker omkring) evt. Sklerosering (men det har vist, at der er øget dødelighed) mekanisk o sengstaken sonde o dani stent (ballon) o TIPS (transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt) Genvej direkte fra portalvenen til v. Hepatika uden oprensning og kan som komplikation give hepatisk encephalopati Formålet er at nedsætte den portale tryk Forebygge blødninger o Primær profylakse: (Alle patienter med cirrose tilbydes) medicin nonselektive betablokker (propranolol mg/dagligt) gastroskopi banding o Sekundær profylakse (pt er har reblødningsrisiko på 6070%) Nonselektive betablokker (propranolol) Gastroskopisk banding TIPS (nedsætter trykgradienten 11

12 Pt er med blødende varicer skal altid have en ventrikelsonde med permanent sug som en vigtig del af den komaprofylaktiske behandling (i modsætning til ventrikelblødning) 12

13 Ascites Væske i bughulen Hyppigste komplikation til cirrose og portal hypertension. 60% udvikler ascites inden for 10 år. Ætiologi: Kroniks leversygdom + portal hypertension Evnen til at udskille natrium i urinen. (De tre store årsager è Malignt sygdom, kronisk hjertesvigt (højresidig) og leversygdom) Hjertesyge à store perifer ødemer + lille ascites Leversyge à små perifer ødemer + stor ascites Patogenese: Vand og saltretenion + levercirrose à ascites. Symptomer: Mindre mængde er asymptomatisk. Klinisk erkendbar ascites er 2 L Klinisk betydende ascites 510 L Pt er klager over: Tyngdefornemmelse Øget AC Perifere ødemer: o Anke 13

14 o Mænd à skrotale ødemer Paraklinik: Fortyndings hyponatriæmi Lavt albumin Lavt natriumudskillelse i urinen Diagnose: Dekliv dæmpning over abdomen (ændrer sig ved lejeskift) UL påvises ascites Ascites punktur à o KMA (Mange + neutrofile à celletal), patologi (diagnostik af malignitet), dyrkning + mikroskopi (I dyrkningsgals) o Spontan bakteriel peritonit à (en bakteriestamme) sende til celletal i mikrobiologisk afdeling o Perforation i hulorgan à (flere bakteriestammer) Forløb og prognose: Dårlig prognose 50% mortalitet inden for 2 år. Risiko for udvikling af SBP (spontan bakteriel peritonit) Behandling: Saltrestriktion (undgå mere ascites) o Salt o Ingen blandingskrydderier o Boulion o Peanut o Saltlaktrids Vanddrivende: (kombination af disse kan undgå hyperkaliæmi ved kun spironolakton) o Spironolakton (100 mg 300mg /dgl) 100x1 o Furix (40mg 160mg(dgl) 40x2 Ved spændt ascites: (hvis det ovenstående ikke virker) Paracentese (total udtømning vha. Grisehalekateter) inden for 24t o Human albumin (8g/L tappet ascites) ved tapning af mere end 5L Hvis det ovenstående ikke virker TIPS (transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt) à undersøger nyrer, hjerte (især højresidig) og hjernen (hepatisk encephalopati) 14

15 Hepatisk nefropati Hepatorenalt syndrom: HRStype1 o Hurtigt indsættende med hastigt stigende kreatinin >221 mmol/l HRStype2 o Langsommere progrederende og Skreatinin >133 mmol/l Eksklusionsdiagnose à andre årsager til nedsat nyrefunktion er udelukket hos en patient med cirrose Ætiologi: Kan ses ved alle former cirrose med udvikling af kronisk leversvigt. HRS2 à stabil cirkulation HRS1 à påvirket systemisk og renal blodcirkulation. Ofte en udløsende årsag som SBP (spontan bakteriel peritonit) Patogenese: Leversygdom + ascitesdannelse à øget intraabdominal tryk à nedsat perfusionstryk i nyrerne. Aktivering af RAAS grundet cirrose + portal hypertension à nedsat gennemblødning af nyrerne Patologisk anatomi Reversibel tilstand uden strukturelle påvirkninger af nyrerne. Ved LTX bedres nyrefunktionen. Symptomer: Præget af deres kroniske leversvigt: Ascites (storset altid) Perifer ødemer Paraklinik: Stigning i Skrea Nedsat GFR Kompliceres af o Hyperkaliæmi o Fortyndingshyponatriæmi Levertal o Svær leverpåvirkning Forhøjet bilirubin Påvirket koagulationsfaktorer Diagnose: Skal udelukker følgende: Urinvejsobstruktion Nefrotoksiske farmaka Hypovolæmi Shok Parenkymatøs nyresygdom US: 15

16 Urinstix à positiv à urinmikroskopi UL à obstruktion af urinveje Udredning af mulig infektionsfoci: o Bloddyrkning o Ascitespunktur o Rtg af thorax Prognose: HRS1 à alvolig diagnose, mortalitet ubehandlet 100% 24 uger HRS2 à markant øget dødelighed 6 mdr. Behandling: Kontrol af vitale parametre: o Leverenzymer o Salbumin o Skalium o Sbilirubin o Koagulationsstatus o Snatrium o Skalium o Skrea Al diuretisk behandlig seponeres o Ved HRS1 kan furosemid anvendes for at opretholde diurese og undgå overhydrering o Spironolakton er kontraindiceret ved HRS1 à høj risiko for hyperkaliæmi Bedre perfusionstrykket: o Ascitesdrænage o Terlipressin (vasopressinanalog) LTX skal stærkt overvejes hos disse pt er 16

17 Hepatisk encephalopati Leverkoma neuropsykiatrisk syndrom hos akut eller akut forværing af kronisk leversygdom. Oftest udløst af hyperammoniæmi pga. tab af leverfunktion og/eller tegn på systemisk inflammation. Det er svært at skelne fra septisk encephalopati. Akut leversvigt à udvikling af encephalopati hos en svær akut patient med parenkymatøs leverpåvirkning. 75% af cirrose pt er udvikler encephalopatier. Ætiologi: Hyppigste årsager: o Svær akut leverskade HAV HBV o Akut forværring af cirrose GI blødning Infektioner Dehydrering Hyperammoniæmi Elektrolytforstyrrelser Patogenese: 25% idiopatiske kombination af o hyponatriæmi o hyperammoniæmi o systemisk inflammation à medfører ændringer i o BBB o Glutaminglutamat cyklus à hjerneødemer o akut leversvigt er dette livstruende o cirrose pt er er det mindre udtalt Symptomer + kliniske fund: Klinisk baseret diagnose og altid associeret med svær akut eller kronisk leversygdom. Meget varieret: Diskrete psykiatriske forstyrrelser o Personlighedsforstyrrelser o Søvnændring Koma med hjerneødem Forhøjet intrakraniel tryk og inkarcertion af hjernen Paraklinik + diagnose: Akut leverskade: o Svært påvirkede koagulationsfaktorer o Hyperammoniæmi o Stærkt forhøjet ALAT 17

18 Cirrose: o Hyponatriæmi o Hypofosfatæmi o Hyperammoniæmi Forløb og prognose: Potentiel fuldt reversibelt, hvis sekunære komplikationer kan undgås. Varighed få dage til flere uger. Behandling: Finde og behandle den udløsende årsag. 18

19 Akut leversvigt Fulminant leversvigt. Akut leverskade (parenkymødelæggelse) med udvikling af hepatisk encephalopati. Kan underopdeles i: Hyperakut o Debut af encephalopati < 7 dage efter debut af ikterus Akut o Debut af encephalopati 721 dage efter debut af ikterus Subaktu o Debut af encephalopati 21 dage til 26 uger efter debut af ikterus Ætiologi: Hyppigste årsag i DK er paracetamol forgiftning. HAV og HBV Indtagelse af fluesvampe Autoimmune leversygdomme Toksiske leversygdomme Prognose: Afhænger af ætiologien, men høj mortalitet uden LTX og specialiseret behandling med plasmaferese. Patogenese + patologisk anatomi + parakliniske fund: Tab af leverfunktionen: Syntese Ekskretion Afgiftning Svært påvirkede koagulationsfaktorer (II, VII og X) Hjerneødem + forhøjet intrakraniel tryk Høj pammoniom Hyperlaktatæmi Hypoglykæmi Øget infektionstendens (de fleste dør af infektioner grundet påvirkning af immunsystemet) Multiorgansvigt Kliniske undersøgelser: Grundig anamnese: o Vurdering af CNS o Rejseanamnese o Medicin (håndkøb + naturmedicin) o Seksuel aktivitet Apunktur til vurdering af laktat Blodprøver à dyrkning for infektioner 19

20 Behandling: Specifik behandling: Symptomatisk AB Intensiv (dialyse, intubation, cirkulatorisk støtte, glukoseinfussion) Plasmafarese Levertransplantation o Ca 5 pr. år o I alt 4045 Prognose: (Overleve, død, transplantation). Overlever à normal leverfunktion 20

21 Leverabscesser Solitær eller multiple. 100/år, men er ofte asymptomatisk. Ætiologi: Oftest bakterielt E.coli Stafylokokker Klebsiella Patogenese: Pylephlebitis udgået fra øvre/nedre abdomen 50% i relation til kirurgiske indgreb eller galdevejsproblemer patologisk anatomi: gul/grønligt indhold. Solitær er større med fibrose omrking Multiple er ofte mindre Syptomer og kliniske fund: Dårlig almen tilstand Subfebrilia Smerter under højre kuvertur Evt. Ikterus Smerter ved palpation af højre side Paraklinik: Neutrocytose Forhøjet CRP og sænkningsreaktion Letforhøjede ALAT og ASAT Diagnose: UL vejledt aspirat til serologisk undersøgelse for bakterier Prognose: Langvarigt forløb Multiple abscesser à dårlig prognose 90% dødelighed Solitær à 10% dødelighed Behandling: ULvejledt drænage Bredspektret AB indtil svar foreligger (46 ugers behandling) o Cephalosporin o Ciprofloxacin o Metronidazol UL kontrol af abscesserne 21

22 Toksisk leverpåvirkning Toksisk hepatitis Direkte/indirekte leverpåvirkning med: forhøjede ALAT og ASAT og evt. Basisk fosfatase Hyperbilirubinæmi Påvirkede koagulationsfaktorer Hyppigste årsag er lægemidler Ætiologi: PCM o Hyppigste årsag i DK o 1015 g medfører akut heptocytnekrose Patogenese: Afhængigt af udløsende årsag: Parenkymatøs leverskade Steatose Kolestase Fibrose/cirrose Symptomer: Træthed Anoreksi Kvalme Almen utilpashed I svære tilfælde akut leversvigt Ikterus à alvorligt tegn med mortalitet på 50% Paraklinik: Stigning i ALAT/ASAT Hyperbilirubinæmi Påvirkede koagulationsfaktorer Diagnose: Eksklusionsdiagnose, derfor udelukkelse af andre årsager Behandling: Sanering af toksisk eksposition og seponering af alle lægemidler er vigtigt (hvis muligt). Nacetylcysteininfussion à opstartes (selv hvis der ikke er direkte mistanke om PCMforgiftning) Prednisolon kan forsøges 22

23 Autoimmun leversygdomme (AIH, PBC, PSC) Autoimmun hepatitis (AIH) Levergigt Akut eller kronisk hepatitis med eller uden cirrose + forekomst af IgG og autoantistoffer. Flest kvinder 10/ i DK pr. år. Ukendt ætiologi. Patogenese: Autoimmunstoffer mod hepatocytterne. Stærkt positiv for glat muskulaturantistoffer Patologisk anatomi: Inflammation i portarummet Varierende grad af fibrose 1/3 er på diagnosetidspunktet cirrotisk Symptomer: Starter snigende: Dårlig almen tilstand Træthed Symmetrisk ledsmerter Hudforandringer Feber Ikterus 1525% akut forløb: influenzalignende tilstand Ikterus Misfarvning af ekskret Asymptomatisk og opdages ved rutineblodprøver Paraklinik: (IgG+glatmuskelcelle antistof) ALAT/ASAT à 10x forhøjede Forskellige grader af hyperbilirubinæmi Forhøjet IgG ANA (organuspecifik antinuklære antistof) Positiv for galt muskel antistof (AIH type 1) Positiv for levernyremikrosomantistof (AIH type2) Postiv for soluble liver antigen (AIH type3) Diagnose: Høje aminotransferaser (> 400IU) Positiv autoantistoffer Høj IgG Leverbiopsi à karakteristiske fund Respons på prednisolon Der kan være overlapning mellem de forskellige autoimmune syndromer, som kan gøre diagnosen vanskeligt 23

24 Prognose: Ubehandlet à udvikling af levercirrose à 25% 5 års overlevelse Behandlet à >90% 5 års overlevelse Behandling: 4060 mg /dgl. (hvis ingen virkning af prednisolon à revurdering af diagnosen) efter få uger med respons nedtrappes til 25 mg og starter azatioprin (cytostatika). De næste måneder aftrappes til 57,5 mg. Efter 2 år med ukompliceret behandling forsøges yderligere nedtrapning. Hvis recidiv senere (75%) genoptages behandlingen. Primær biliær cirrose (PBC) Kronisk destruktiv cholangitis med eller uden cirrose + autoantistoffer mod mitokondrierne. 50 nye tilfælde om året og 90% er kvinder Patogenese: Ikke helt klarlagt endnu. Det antages at være udløst af en forbigående infektion, hvor cytotoksiske Tceller stimuleres til at påvirke og ødelægge galdegangene. Patologisk anatomi: Cellulære infiltrator i det periportale rum (lymfocytter, plasmaceller og granulomer). Histolgiske billede deles det i 4 stadier: Destruktiv cholangitis Pericholangiolitis med galdevejsproliferation Portal inflammation Udvikling af arvæv med fibrose og senere cirrose Symptomer: Ofte snigende: Træthed (dominerende og invaliderende symptom i hele forløbet) Smerte under højre kuvertur Senere udvikles: xanthelasmata (omkring øjenlåg) Ikterus Hudkløe (kradsmærker) Ledsagssygdomme: Sjögrens syndrom Thyroiditis Sklerodermi Cøliaki RA SLE Parakliniske fund: (IgM+mitokondriel antistoffer + middelaldrende kvinder) 24

25 Basisk fosfatase forhøjet Normale aminotransferaser Forhøjet IgM Bilirubin er i starten normal, men i terminalfasen forhøjet (> 100 µmol/l à overvej LTX) Forhøjet kolesterol Positiv mitokondrielle antistoffer Diagnose: Mistænkes hos: Middelaldrene kvinde Træthed Forhøjet basisk fosfatase Evt. Hudkløe Diagnosen stilles: Forhøjet basisk fosfatase Positiv mitokondriel antistoffer Forhøjet IgM Behandling: Ursodeoxycholsyre (250 mg X3 dgl) o Øger galdeudskillelsen Prednisolon, azatioprin har ingen effekt Svært at behandle hudkløe à invaliderende hudkløe skal LTX overvejes o Antihistaminer hjælper ikke o Opioidreceptorantagonist (naltrexon og rimactan) kan afhjælpe LTX o Ved stigende bilirubin eller tegn på cirrose 25

26 Primær skleroserende cholangitis (PSC) Progrederende inflammatorisk proces med fibroseudvikling i de intrahepatiske og ekstrahepatiske galdeveje (forsnævring eller dilatation). I starten asymptomatisk, opdages ved forhøjet basisk fosfatase pr år, flest mænd i alderen 2040 år. Ætiologi: Ukendt Associeret med inflammatoriske tarmsygdom (>80%) Immunologisk udløst Patogenese: Frigivelse af stoffer fra tarmen à pericholangitis og galdegangsfibrose Patologisk anatomi: Portalrum med netændelsesceller med en løgskælagtig fibrose. Antallet af galdevejene reduceres, og der påstår fibrose eller cirrose heri. Symptomer: Oftest asymptomatisk Hudkløe Ikterus Ekstremitetsmisfarvning Feber Smerter under højre kurvatur Træthed Komplikationer til corrise o Ofte hos patienter med inflammatorisk tarmsygdomme Paraklinik og diagnose: vedvarende høj basisk fosfatase ved kontrol af inflammatoriske tarmsygdomme panca forhøjet Behandling: Ingen kausal behandling Galdesyre (Urodeoxycholsyre) à normaliserer basisk fosfatase til en vis grad, men ingen dokumentation for om det øger overlevelsen Cholangitis er livstruende sygdom: o ABbehandling o Kirurgisk stentindlæggelse for at genåbne galdevejene LTX à overlevelsen er 90% og betydeligt forbedret prognose 26

27 Levertumorer Godartede levertumorer: o Hæmangiomer o Fokal nodulær hyperplasi o Levercelleadenom o Levercyster Primær leverkræft o HCC (hepatocellulære carcinomer) 250 /år hyppig på verdensplan grundet kronisk HCV og HBV 6. Hyppigste cancerform 3. Hyppigste cancerdød o CC (Cholangiocarcinomer) /år Sekundær leverkræft o Levermetastaser Hyppigst kolorektal metastaser Ætiologi: HCC: o Væsentligste risikofaktorer: Cirrose HCV HBV CC o Galdevejsinflammation o I DK à PSC (primær skleroserende cholangitis) Patogenese: HCC og CC à sammenhæng mellem vedvarende inflammation og udvikling af cancer Patologisk anatomi: HCC à leverbiopsi ikke nødvendigt o Hepatocytterne ses malignt omdannede ud CC à karcinomtlignende celler Symptomer + kliniske fund: HCC o Små tumorer ofte asymptomatiske o Større tumorer: Smerter Vægttab Almen utilpashed Tegn på nedsat leverfunktion Komplikation til cirrose (85% af HCC har cirrose) CC: o Ikterus (grundet aflukning af galdeveje) o Smerter 27

28 o Vægttab Paraklinik: Forværring af leverfunktion: o AFP (aføtoprotein kan dannes af nogle HCC er, men ikke specifikt, da det ikke er alle HCC er der danner AFP). AFP >200 er diagnostisk Progressiv stigning i AFP à høj risiko for udvikling af HCC CC: o Forhøjet bilirubin o Forhøjet basisk fosfatase o CA199 forhøjet (75% har denne cancermarkør) Diagnose: HCC: o Radiologisk diagnose CT + kontrast i tre faser (kan vise hypervaskulære processer i leveren) Tumor >2cm hos cirrose patienter, selv ved normal AFP = 90% sikkerhed HCC Hvis det ovenstående ikke er opfyldt kan man tage en biopsi. Men denne gøres ikke rutinemæssigt grundet seeding, spredning af canceren under biopsitagningen. CC: o CT for stadieinddelig o ERCP o Svært diagnose at stille à højspecialiserede levercancercenter med multidisciplinært team. Forløb og prognose: HCC o Afhænger af patientens HCC tumorstatus, almene tilstand og underliggende leversygdom. Lokal resektion er 4070% 5 års overlevelse Kemoembolisering à mediane overlevelse 20 mdr. HCC uden metastase, hvor man emboliserer kar der forsyner tumor med samtidig indsprøjtning af kemo ind i tumoren. Nexavarbehandling à mediane overlevelse på 910 mdr. Hvis der er metastase til andre steder fra leveren Sorafenib (antiangiogenetisk, hæmmer nydannelse af kar). Sætter forløbet lidt i ro Palliativ behandling Stor tumorbyrde, lavt leverfunktion og markant nedsat almen tilstand à < 3mdr overlevelse CC: o >90 % dør inden for det første år o En lille gruppe kan opereres og har en lidt bedre overlevelse 28

29 Behandling: HCC o Afhænger af (almen tilstand, underliggende leversygdom og HCC- status) o BCLC (Barcelona clinic liver cancer) bedst validerede behandlingsprogram af HCC: o Små tumorer: Resektion og RFAbehandling (radiofrekvensablation) muligt kurative behandlinger. Resektion à god restleverfunktion RFA à op til 3 cm o Lidt større tumorer + pt i ok almen tilstand Kemoembolisering Gennem a. Femoralis til a. Hepatika og emboliserer de kar der forsyner tumor samtidig med indsprøjning af kemo til denne. o LTX: Svær nedsat leverfunktion + tumor, dog begrænset tumorbyrde Skal opfylde Milanokriterierne Én tumor <5cm eller Højest 3 tumorer <3 cm CC: o En meget lille gruppe tilbydes kirurgi o Resten palliativ behandling til forbedring af overlevelsen 29

30 Vaskulære leversygdomme Portal venetrombose (PVT) o Hel eller delvis tillukning af portåren intrahepatisk eller ekstrahepatisk o Lidt hyppigere end BCS BuddCHiari syndrom (BCS) o Aflukning af de fraførende levervener o < 5 /år Ætiologi: Koagulationsdefekt o Faktor V Leydenmutation o Polycytæmia vera o Paroksystisk nokturn hæmaturi o Protein S mangel o Protein C mangel o Antitrombin III mangel Øget risiko ved samtidig anvendelse af Ppiller eller rygning. Patogenesen: BCS o Primær koagulationsdefekt PVT o Koagulationsdefekt + lokal faktor til trombedannelse Infektion Hyppigste er akut/kronis pankreatitis eller cholangitis Inflammation Tumor Trombose i det involverede kar og hermed en stase bagud i kargebetet. Symptomer + kliniske fund: BCS à aflukning af de fraførende vener à stase i lever: o Abdominalsmerter o Ascites o Hepatomegali o Symptomer kan få fra akut fulminant leversvigt til kronisk leverskade med cirrose PVT à mere akutforløbende: o Mavesmerter o Ascitesdannelse o Infektion med feber o Hvis kronisk tilstand à varicablødninger grundet kollateraldannelser Paraklinik: BCS: o Høj ALAT o Evt. Påvirkede koagulationsfaktorer 30

31 o Høj bilirubin o Forhøjet Ddimer grundet trombosen PVT o Forhøjet D_dimer ved akutte tilstand o Forhøjet CRP og leukocytter Diagnose: Diagnosen stilles ved billedediagnostik o UL eller CTangiografi Prognose: Ubehandlet BCS à livstruende, men med behandling er 90% 5års overlevelse Behandling: BCS: o AKbehandling o Vanddrivende o Henvisning til specialiseret levercenter TIPS (transhugulært intrahepatisk portosystemisk shunt) à markant bedre prognose Hvis TIPS ikke er nok à LTX PVT: o Ved akut PVT (<2 mdr symtomdebut) AKbehandling til opløsning af propper o Ved kronisk PVT Behandling af variceblødning 31

32 Arvelige leversygdomme Hæmakromatose Øget jernindhold i leveren betinget af autosomalt reccesivt arvelighed i kromosom 6. 10xhyppigere hos mænd. Ætiologi: Toksisk effekt af akkumuleret jern i leveren og andre organer. Patogenese og patologisk anatomi: Øget optagelse af jern à jernaflejring i leveren Portalfibrose med jernaflejring i hepatocytterne Kan udvikle cirrose Symptomer: Træthed Nedsat seksuel aktivitet Smerter i små led Hudpigmentering på lysudsatte områder Hepatomegali Cirrose o Komplikationer heraf Paraklinik: Ferritin forhøjet Positiv gentest (HFEgentest)(>85%) Letmoderat forhøjede ALAT/ASAT Screene pårørende + genetisk rådgivning Prognose: Tidlig diagnose og behandling er vigtigt. De udvikler cirrose à 20% af disse udvikler HCC Diagnose: HFEgentest + høj jernmætning af transferrin Behandling: venesectio à tapper venøs blod o 500 ml fuldblod 12 gange ugentligt igennem mange måneder o efterfølgende venesectio hver 2.3 måned for at undgå jernophobning LTX o Ved cirrose med komplikationer 32

33 A1antitrypsinmangel Øget fibrogenese i lunger og leveren à emfysem og cirroseudvikling. Autosomalt reccesiv eller kodominant. Patogenese: a1antitrypsin produceres i leveren à manglen giver emfysem i lungerne, men patogenesen i leveren er ikke klarlagt endnu. Symptomer: neonatal hepatitis med ikterus (i 1.2 levemåned) Sygdommen viser sig først i 40års alderen med cirrose og emfysem Paraklinik: Let forhøjede aminotransferaser Hos homoxygote à 10% nedsat a1antitrypsin Hepatosplenomegali Prognose: Øget risiko for portal hypertension à blødende varicer à dødelighed øget Øget risiko for HCC Diagnose: Forhøjede aminotransferaser Nedsat a1antitrypsin Kliniske cirrosetegn Skal mistænkes, hvis en leverpatient også har lungesygdomme Behandling: Tilførsel af a1antitrypsin hos lungepatienter men ikke leverpatienter Immunosuppresstion er usikkert mht effekt på leveren Levertransplantation er limiteret grundet nedsat lungefunktion Sjældent med enlever+lungetransplantation samtidigt 33

34 Wilsons sygdom Kobberophobning à beskadigelse af lever og hjerne Autosomalt recessivt arveligt Børn og unge i teenagealderen eller omkring 20. Ætiologi: Mutation i kromosom 13 (i genet, som er ansvarlig for kobbertransporterende ATPase. Patogenese: Kobberophobning i leveren: Mitokondriebeskadigelse Lipidperoxidering Hepatocythenfald Akut/kronisk hepatitis Fibrose Cirrose Hjernen: 50% ødelæggelse af basalganglierne Patologisk anatomi Tidlig stadie à steatose + hepatitis Senere stadie à cirrose Symptomer: Asymptomatisk Akutte former o Akut leversvigt + hæmolyse Neuropsykiatriske manifestationer (hos nogle) Inkompenseret levercirrose Paraklinik: Feroxidase à nedsat Urinkobberudskillelse à høj Aminotransferaser à høj Basisk fosfatase à kan være påfaldende lave Høj kobberindhold i leverbiopsi MRskanning af CNS à karakteristiske forandringer i basal ganglierne Prognose: Progrederende og fatal uden behandling. Neurologiske symptomer er reversible og forsvinder ved behandling. Diagnose: Vedvarende forhøjet aminotransferaser, Neurologiske forstyrrelser, Hæmolyse eller manifest cirrose à give mistanken Forhøjet kobber i leverbiopsi og forhøjet feroxidase og høj kobberudskillelse i urinen. 34

35 Behandling: Specialistopgave o Penicillamin à øger kobber udskillelsen via urinen o Zink à reducerer kobberoptagelsen i tarmene og afgifter fri kobber LTX: o Ved akut leversvigt eller inkompenseret levercirrose Screen pårørende for genmutationen. 35

Skrumpelever. En overset sygdom med dårlig prognose nye behandlingsmuligheder

Skrumpelever. En overset sygdom med dårlig prognose nye behandlingsmuligheder Skrumpelever En overset sygdom med dårlig prognose nye behandlingsmuligheder Troels Havelund Ove B Schaffalitzky de Muckadell Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S OUH Skrumpelever Lægedag syd 2011

Læs mere

Akutte tilstande. Lever og galdeveje

Akutte tilstande. Lever og galdeveje Akutte tilstande Lever og galdeveje Akutte tilstande i lever og galdeveje Paracetamolforgiftning / Fulminant leversvigt Cholangitis Cirrosekomplikationer Paracetamolforgiftning Diagnose 95% anamnese og

Læs mere

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt Leverbiopsi Fra et klinisk synspunkt Skønsmæssigt er??% af alle leverbiopsier: Ul-vejledt efter fokale forandringer Lever-Tx rejektionsdiagnostik Kronisk hepatitis B/C - fibrosegrad Alle de andre biopsier

Læs mere

STEATOSE, STEATOHEPATITIS OG CIRRHOSE

STEATOSE, STEATOHEPATITIS OG CIRRHOSE Rigshospitalet P a to logiafdel ingen STEATOSE, STEATOHEPATITIS OG CIRRHOSE Gro Linno Willemoe 19. Marts 2018 1 FASER 19-03-2018 2 FASER 19-03-2018 3 CIRRHOSE Biliær cirrhose 19-03-2018 4 CIRRHOSENS ÅRSAG

Læs mere

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt

Leverbiopsi. Fra et klinisk synspunkt Leverbiopsi Fra et klinisk synspunkt Skønsmæssigt er??% af alle leverbiopsier: Ul-vejledt efter fokale forandringer Lever-Tx rejektionsdiagnostik Kronisk hepatitis B/C - fibrosegrad Alle de andre biopsier

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Oplysninger om levercirrose (Skrumpelever)

Oplysninger om levercirrose (Skrumpelever) Oplysninger om levercirrose (Skrumpelever) Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling Oplysninger om levercirrose (Skrumpelever) Hvad er levercirrose? Levercirrose betyder egentlig gul lever. Det betegner en

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse

Læs mere

Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis

Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme med galdegangstab (vanishing bile duct-syndromer)

Læs mere

Beskrivelse af leverbiopsien

Beskrivelse af leverbiopsien Beskrivelse af leverbiopsien Egnethed: > 9 portalrum taget uden relation til kapslen. Arkitektur: bevaret, fibrose (peri-cellulær/sinoisidal, portal/periportal, septae, cirrhose). Portalrum: 1: galdeveje

Læs mere

Histologisk klassifikation: NRH Akut hepatit Akut hepatit i resolution (ligner NRH) Kronisk hepatit Steatohepatit

Histologisk klassifikation: NRH Akut hepatit Akut hepatit i resolution (ligner NRH) Kronisk hepatit Steatohepatit Opsamling af Inflammation i leveren. Histologisk klassifikation: NRH Akut hepatit Akut hepatit i resolution (ligner NRH) Kronisk hepatit Steatohepatit Diagnose? LM: Ingen ballooning, normale PR og ingen

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

NLRP12 Associeret periodisk feber

NLRP12 Associeret periodisk feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro NLRP12 Associeret periodisk feber Version af 2016 1. HVAD ER NLRP12 ASSOCIERET PERIODISK FEBER? 1.1 Hvad er det? NLRP12 associeret periodisk feber er en genetisk

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Fjernelse af galdeblære ved kikkertoperation (Laparoskopisk kolecystektomi)

Fjernelse af galdeblære ved kikkertoperation (Laparoskopisk kolecystektomi) Patientinformation Fjernelse af galdeblære ved kikkertoperation (Laparoskopisk kolecystektomi) Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk afdeling Fjernelse af galgeblæerne ved kikkertoperation Om pjecen Denne pjece

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Cases A-kursus 2014 Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Case 1 67-årig mand Sigmoideum-opereret for 1½ måned siden Oplæg til CT: Kvalme, opkastninger og stomistop gennem 2 døgn

Læs mere

Icterus = Gulsot. v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH

Icterus = Gulsot. v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH Icterus = Gulsot v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH Gulsot (historie) Gulsot har været observeret hos nyfødte gennem mange hundrede år Begyndelsen af 1800-tallet: Dr John Burns: To slags gulsot.

Læs mere

Khaldoun Taklas NOH

Khaldoun Taklas NOH Khaldoun Taklas 05-10-2018 2 Leverens normale funktion Lever biokemi og funktionstest ved toksisk leversygdomme Akut toksisk leversygdomme Kronisk toksisk leversygdomme Lever biokemi og funktionstest ved

Læs mere

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti)

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Patientinformation Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Husk at du er velkommen til at tage en

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

Tumor nekrose faktor receptor associeret periodisk syndrom (TRAPS) eller familiær irsk feber

Tumor nekrose faktor receptor associeret periodisk syndrom (TRAPS) eller familiær irsk feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Tumor nekrose faktor receptor associeret periodisk syndrom (TRAPS) eller familiær irsk feber Version af 2016 1. HVAD ER TRAPS 1.1 Hvad er det? TRAPS er en

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

Steatose, steatohepatitis og cirrhose

Steatose, steatohepatitis og cirrhose Steatose, steatohepatitis og cirrhose Sygdoms faser: Steatose Steatohepatitis normal Cirrhose Klinisk-patologisk fremgangsmåde efter ætiologi: A: Non-alkoholisk steatose (NAFL) Non-alkoholisk steatohepatitis

Læs mere

Behandling af Crohns sygdom

Behandling af Crohns sygdom Til patienter og pårørende Behandling af Crohns sygdom med lægemidlet Metotrexat Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Daghospital, Tønder Medicinsk Center 2 Crohns sygdom - Metotrexat Hvad er Metotrexat?

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Akut abdomen. Klinisk tilstand med akut opstået abdominal smerte timer til få dages varighed.

Akut abdomen. Klinisk tilstand med akut opstået abdominal smerte timer til få dages varighed. Akut abdomen Klinisk tilstand med akut opstået abdominal smerte timer til få dages varighed. Børn og unge: Appendicitis acuta Mesenteriel adenit Ældre: Divertikelsygdomme Ileus Galdevejssygdomme Cancerrelaterede

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Ove B Schaffalitzky de Muckadell Afd for Medicinske Mave-tarmsygdomme Odense Universitetshospital Staging ved hepatocellulært carcinom Staging af tumor

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Hjertekarsygdomme, dårlige øjne og nyreproblemer. Det er blot nogle af de sygdomme, som sender folk til lægen, hvorefter de kommer hjem med ikke blot én, men hele

Læs mere

TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien. Alastair Hansen

TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien. Alastair Hansen TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien Alastair Hansen Hvad har vi brug for til beskrivelse af leverbiopsien? Egnethed: > 9 portalrum taget uden relation til kapslen. Arkitektur: bevaret,

Læs mere

Årsmøde 16/11-2012. Aleksander Krag. Hvordan holder jeg min patient med levercirrose i live? Dias 1

Årsmøde 16/11-2012. Aleksander Krag. Hvordan holder jeg min patient med levercirrose i live? Dias 1 Aleksander Krag Hvordan holder jeg min patient med levercirrose i live? Dias 1 Oversigt Kan de betale sig at vide noget om leversygdomme Når leveren hersker Sygdomsmekanismer Leverprøver Encephalopati

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien. Alastair Hansen

TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien. Alastair Hansen TS kursus i patologi: Introduktion til leverbiopsien Alastair Hansen Hvad har vi brug for til beskrivelse af leverbiopsien? Egnethed: > 9 portalrum taget uden relation til kapslen. Arkitektur: bevaret,

Læs mere

Sp 25 Anticonception. Nævn 3 absolutte kontraindikationer mod P-piller

Sp 25 Anticonception. Nævn 3 absolutte kontraindikationer mod P-piller VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark Kun 1½ minut pr. lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL 1 ÆNDRINGER DER SKAL INKLUDERES I DE RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUMEET FOR LÆGEMIDLER INDEHOLDENE MOXIFLOXACIN Følgende skal angives, hvor det er

Læs mere

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK)

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Baggrund I forbindelse med beslutning om at Region Hovedstadens

Læs mere

Infected fracture. Søren Kold. Aarhus University Hospital

Infected fracture. Søren Kold. Aarhus University Hospital Infected fracture Søren Kold Aarhus University Hospital The race for the surface! Vævs-celler integreres først på implantatoverlade: Forhindrer bakterie-contamination Bakterier koloniseres først på implantatoverflade:

Læs mere

TEMAMØDE OM ALKOHOL TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2012 KL. 14-16. Kristina Galsgaard Læge FBE Kirurgi Syd, Aalborg Sygehus

TEMAMØDE OM ALKOHOL TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2012 KL. 14-16. Kristina Galsgaard Læge FBE Kirurgi Syd, Aalborg Sygehus TEMAMØDE OM ALKOHOL TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2012 KL. 14-16 Kristina Galsgaard Læge FBE Kirurgi Syd, Aalborg Sygehus Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål & svar om hjerne & hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål & svar om hjerne & hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål & svar om hjerne & hjerte Indhold: 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

- om akut smertebehandling

- om akut smertebehandling Patientinformation - om akut smertebehandling - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. okt. 2005 Information om akut smertebehandling Når du er kommet til skade og f.eks.

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-6) DBCG 2014 -b, -d : EC DOC 〇 〇 〇 〇 〇 DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6 9 12 15 18. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-6) DBCG 2014 -b, -d : EC DOC 〇 〇 〇 〇 〇 DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6 9 12 15 18. Dag, md. DBCG 2014 -b, -d : DOC FLOW SHEET (1. år, serie 1-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Et godt liv- med diabetes

Et godt liv- med diabetes Et godt livmed diabetes Sukkersyge hos hund Diabetes mellitus eller sukkersyge er en almindelig stofskiftelidelse hos hunde, som skyldes en relativ eller fuldstændig mangel på insulin. Kroppen har brug

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Pernille Hermann Spec. Ansvarlig Overlæge Afd. M OUH AKUT ENDOKRINOLOGI

Pernille Hermann Spec. Ansvarlig Overlæge Afd. M OUH AKUT ENDOKRINOLOGI Pernille Hermann Spec. Ansvarlig Overlæge Afd. M OUH AKUT ENDOKRINOLOGI Endokrinologiske emergencies Den bevidstløse eller bevidsthedspåvirkede pt Hypoglykæmi Diabetisk ketoacidose Hyperosmolær coma Lactatacidose

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Patientinformation. Akut dialysekateter. Dialyseadgangsvej

Patientinformation. Akut dialysekateter. Dialyseadgangsvej Patientinformation Akut dialysekateter Dialyseadgangsvej Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Anlagt kateter Indledning Dette lille hæfte indeholder en kort information om akut hæmodialysekateter (kaldet

Læs mere

MR-SCANNING AF BUGHULEN

MR-SCANNING AF BUGHULEN MR-SCANNING AF BUGHULEN Et godt og skarpt billede fra en MR-scanning er ofte en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og bestemme den rette behandling. Når du skal have foretaget en MR-scanning,

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm

Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm Tilbud om undersøgelse Hvad er min risiko? Hvert år rammes ca. 5.000 danskere af kræft i tyk- og endetarm, heraf er de fleste over 50 år. Du er mellem

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Sp 25 Anticonception. Nævn 3 absolutte kontraindikationer mod P-piller

Sp 25 Anticonception. Nævn 3 absolutte kontraindikationer mod P-piller VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark Kun 1½ minut pr. lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Tennisalbue. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Tennisalbue. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Tennisalbue Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 2 Operation for tennisalbue/golfalbue (epicondylitis lateralis/medialis humeri) De sener

Læs mere

Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014. Anne Møller Kræftens Bekæmpelse

Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014. Anne Møller Kræftens Bekæmpelse Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014 Anne Møller Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse Roskilde Jernbanegade 16, telefon 4630 4660 e-mail roskilde@cancer.dk Rådgiver Anne Møller Mine pointer

Læs mere

Målepunkter vedr. dermato-venerologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. dermato-venerologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. dermato-venerologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Revideret den 1. maj 2014 1. Patientbehandling 1.1. Journal: Det blev undersøgt, om patienter i systemisk

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Vejledende henvisningskriterier - cancer

Vejledende henvisningskriterier - cancer Vejledende henvisningskriterier - cancer Hvem kan henvises til udredning for arvelig disposition til cancer? Patienter kan henvises til genetisk rådgivning, hvis der er belæg for at mistænke arveligdisposition

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban)

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Indledning Sundhedsstyrelsen samarbejder med Forskningens Hus, Trombosecenter Aalborg, om monitoreringen af en gruppe af blodfortyndende midler,

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Definition på kvalme:

Definition på kvalme: Definition på kvalme: Kvalme beskrives som en ubehagelig fornemmelse af at skulle kaste op. - kvalme er hvad patienten siger det er - kvalme og opkastning er biologisk set et af kroppens forsvarsmekanismer,

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Patientinformation. Dialyseadgangsvej. Tunneleret hæmodialysekateter

Patientinformation. Dialyseadgangsvej. Tunneleret hæmodialysekateter Patientinformation Dialyseadgangsvej Tunneleret hæmodialysekateter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold Indledning Hvorfor skal du have et tunneleret dialysekateter? Billede af tunneleret dialysekateter

Læs mere

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse 2 Hvad er ECT-behandling? Behandling med ECT anvendes ved forskellige typer af psykisk sygdom, specielt når patienterne har

Læs mere

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Dette kapitel dækker anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme år 2014 og 2015. Botulisme Der blev i 2014 anmeldt 1 tilfælde af botulisme. I dette tilfælde kom bakterierne fra

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Information om risikominimerende undervisningsmateriale til voksne med major depressionsperioder i behandling med Agomelatin Glenmark

Information om risikominimerende undervisningsmateriale til voksne med major depressionsperioder i behandling med Agomelatin Glenmark Agomelatin Glenmark 25 mg Information om risikominimerende undervisningsmateriale til voksne med major depressionsperioder i behandling med Agomelatin Glenmark Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB Skeppsbron

Læs mere

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Ganglion Seneknude Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag til ganglion Et ganglion er en knude, som indeholder en geléagtig væske, og

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

UDREDNING FOR TROMBOFILI. LKO-dag 9. februar 2016 Charlotte Gils Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi

UDREDNING FOR TROMBOFILI. LKO-dag 9. februar 2016 Charlotte Gils Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi UDREDNING FOR TROMBOFILI LKO-dag 9. februar 2016 Charlotte Gils Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Dagsorden Trombofili, definition Hvem skal udredes? Hvornår skal man udrede? Udredningsprogram Trombofili

Læs mere

Patientinformation. Brystimplantater 2. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystimplantater 2. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystimplantater 2 Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystimplantater 2 Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Nyretransplantation i Danmark

Nyretransplantation i Danmark Nyretransplantation i Danmark Udredning og efterbehandling Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Formålet med nyretransplantation Bedre livskvalitet velvære og frihed

Læs mere