Bestyrelsesmøde den 24. marts 2021 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Claus Heikel (CH), Tina Larsen (TL), Esben Juul Knøss (EJK), Oliver Vindum (OV)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde den 24. marts 2021 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Claus Heikel (CH), Tina Larsen (TL), Esben Juul Knøss (EJK), Oliver Vindum (OV)"

Transkript

1 Aalborg, den 22. marts Bestyrelsesmøde den 24. marts 2021 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Claus Heikel (CH), Tina Larsen (TL), Esben Juul Knøss (EJK), Oliver Vindum (OV) Afbud: Sarah Maria Pedersen (SMP), Dato: Onsdag den 24. marts kl Sted: VB klubhus, Bådehavnsvej Aalborg + TEAMS Dagsorden Referat Brief post/ekspeditionslisten 1. Generel Info v/formand (LN) 2. Drøftelse af mulige 2021/2022 projekter (Alle) Kort info vedr. samarbejder med myndighederne, ANF mfl. Gennemgang af alle emnerne fra vores idekatalog/investerings plan, noget ligger lige til højrebenet at få igangsat, og andet kræver tilladelser og større investeringer og prioriteringer, som dog tidligere har været drøftet. BS gav en budget bevilling til de to legepladser, som pt. er ulovlige og meget slidte. AVAS kommer med nyt godkendt faldsand, der undersøges fortsat flere forskellige legeredskaber som kan passe ind i miljøet Den endelige godkendelse sker via AKK. I forbindelse med denne opgave udvides terrassen så vi får de nuværende udendørs bænksæt med indenfor, så vi har en 100% ren legeplads. Selve terrassen er meget billig da vi kun rokere om på de nuværende vægge EJK er tovholder på dette projekt. TL henter tilbud på legeredskaber. BS gav en budget bevilling til at udvide det nuværende vaskeri, med yderligere et par maskiner, som bliver flittigt brugt at gæstesejlerne og klubmedlemmerne. Der vil på de nye maskiner blive mulighed for at køre korte programmer så en vask ikke skal tage mere end 2 timer som i dag. Udvidelsen tjenes ind allerede ved første år da vi aktuelt har en omsætning på årligt her. LN er tovholder på dette projekt. BS gav en budget bevilling til forskønnelse/hyggemøbler til det nuværende klubhus Tina er tovholder på dette projekt. BS gav en budget bevilling til løbende vedligehold af vores bygning, vi skal have mosfjernelse af tage på alle bygninger i både VBH og SKU, samt fliserne på klubterrassen - EJK er tovholder på dette projekt.. BS gav en budget bevilling og fremrykning af prioritet, til at få opført et nyt medlemsværksted, i forlængelse af vores masteskur processen er igangsat med ansøgning om fornødne godkendelse, som dog er 1

2 hæmmet af den manglende Vestbyen udviklingsplan så man operere kun med 1-3 årlige bygge godkendelser men vi er aktuelt i dialog med de kommunale myndigheder som godt kan se ideen med projektet. EJK er tovholder på projektet BS havde reelt planlagt en forårs renovering af B/T bygningen i VBH men den er kommunalt ejet, og der er ingen penge på AKK budget til yderlige byggetiltag. VB har en brugsaftale på kontrakt Efter flere online møder, så er beslutningen at det ikke kan nås før efter hovedsæsonen, vi kan og vil ikke lukke en så vigtig bygning ned, i højsæsonen. Det har dog så en anden bonus, idet vi har fået en mulighed for, at få et større energi tilskud fra en ny pulje hvis vi deler den over to budgetår 21/22 så LN har fået OK til at fortsætte processen med AKK, vi forventer at påbegynde en indvendig total renovering i Oktober, afsluttet i januar/februar Mere herom senere. (plantegning fra Stig N. Olsen, vedhæftet referat) Post/mails til drøftelse Behandling af medlems henvendelser Bestyrelsen, kender afsenderne af indkomne emner til drøftelse, men disse offentliggøres ikke. Henvendelse vedr. overvågningskameraer BS har forholdt os til dette før, vi henstiller til at overvågning på båden kun holdes indenfor på bådene, der må ikke uden godkendelse fra datatilsynet/politiet overvåges ude på broerne, som er offentligt areal ellers henstiller vi til at der tales sammen fra medlem til medlem, hvis man føler sig krænket Emnet vil vi evt. tage op på en kommende GF, som drøftelse for der kan både være fordele og ulemper. Henvendelse vedr. bord/bænksæt på broerne (kun aktuelt på hhv. bro 4 og 7) Vi har i alt 3 sæt borde/bænke der er medlemsopført 2 stk. på bro 4 og 1 stk. på bro 7 Selv om de kan medføre sejlerhygge, så har BS besluttet at efter flere henvendelsen om emnet, at vi IKKE ønsker disse privat opstillede møbler på broerne længere Der er masser af bænke og hyggearealer på kajen, vi henstiller til, at der skal være plads til alle ude på broerne og det faktum, at folk skal kunne sidde på deres båd, uden at være gæst til andres brofest. Dette emne kan evt. tages op på GF, men indtil da så fastholder BS at det IKKE er tilladt at opstille privat materiel på broerne. Det samme er gældende mht. cykler, gummibåde og andet privat grej, her gælder det fortsat at det ikke må henstilles på broerne, i øvrigt i henhold til ANF s Havnereglement. Vi har omtalt dette før, så venligt vil vi opfordre de enkelte medlemmer til lidt mere selvjustits, ellers vil de fremover blive fjernet af havnemesteren eller af ANF s personale. 2

3 Behandling af medlems henvendelser BS-Behandling af emner, som er brud på vedtægterne Bestyrelsen har forholdt sig til at flere medlemmer forbryder sig mod vedtægterne, ved at have mere end 1 båd i havnen, ligeledes har vi også oplevet at der bliver handlet både, hvor køberen får opfattelsen af at bådpladsen pr. automatik tildeles det nye medlem. De konkrete sager er behandlet og drøftet direkte med de involverede, alle har fået en mundtligt påtale, og i disse dage skulle alt være løst. Henvendelse vedr. manglende link til referater Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at der fra januar af har manglet flere elementer på den gamle ALH hjemmeside, herunder blandt andet de gamle referater, vi tror det skyldes den igangværende overflytning af data fra det gamle site og til det nye Vi har heldigvis en kopi på vores OneDrive konto, så dette løses hurtigst muligt, for de er en del af den nye hjemmeside, som pt. næsten er færdig Om muligt så genetableres de på det gamle site også CH og OV er tovholder på dette 3. Generel driftsinfo/pladstildeling (EJK) EJK fortalte at han havde fået hjælp af LN til dette års pladsfordeling, da vi med hans ansættelse, dem kommende GF, skal have valgt en ny til denne funktion (og vi er faktisk en stærk kandidat til dette) Indtil næste valg, så løses denne opgave fortsat af EJK. Pladser bliver fordelt efter medlems nummer og pladser der passer til båden. Alt pladsfordeling sker iflg. klubvedtægterne. Status på pladslisten (EJK/LN) Fortsat stort antal henvendelser fra nye medlemmer Ny BS mødekalender drøftet Opgaven er udført og færdiggjort ultimo februar alle pladser er igen fuldt udlejet, men der bliver dog fortsat solgt og indkommer ændringer på en del både/medlemmer, og den kommende broudvidelse kan også give nogle ændringer så vi forventer at vi ligger den nye pladsliste online ultimo april og ligger et print i mappen i klubhuset. (GPDR reglerne gør det fortsat umuligt at oplyse andet en for navn på et medlem) vi vil til GF stille et forslag om en ny mulig løsning på dette, som dog kræver samtykke. Aktuelt har EJK/LN 3-5 henvendelser om dagen, med ønske om plads i VB I stedet for at udbygge venteliste henviser vi gerne til SL, som hvis fortsat har ledig kapacitet. Forår: 24/3-15/4-4/5-9/6 Juli (ingen) Efterår: 9/8-7/9-11/10-8/11-15/12 Godkendt med et forbehold for en genåbningsplan, der gør at vi kan afvikle en ordinær GF (da alle BS medlemmer er på valg) Fremtidige møder ud over de fastlagte, indkaldes og fastsættes via Doodle og kan evt. holdes online. 3

4 4. Status ANF/havneprojekter og generel klubdrift Info og tidsplan på broprojekter (EJK) Vores ANF havnesyn tilbage i oktober, gav os jo mulighed for at få broudvidelse på hhv. bro 4 og 5 i Skudehavnen, noget som er yderst vigtigt for VB, da vi udover en meget lang venteliste, også akut skulle genplacere hele 20 medlemmer som i flere år har været en del af bro 6/Nørrebro. VB fik som tidligere omtalt tilbage i sept. en mail fra SL s formand med en skriftlige opsigelse af vores gamle aftale der. Det gav os selvfølge en hel del udfordringer da mange af bådene er ret store, og vi reelt ikke havde pladserne til at genplacere alle. Vi er dog heldigvis kommet i mål med at få dem alle genplaceret, så vi ikke skulle sige farvel til mangeårige medlemmer af VB, som de fleste på den bro er. Tidsplan på broudvidelsen Isætningsplan AVAS (EJK) Åbning for vand slanger på broer. ANF projektet med bro udvidelse forventes opstart primo 1/ og afsluttet senest ved udgangen af april - Så alle må have tålmodighed og evt. kan det blive nødvendigt med midlertidige pladser for dem som allerede er i vandet. Der sker løbende isætning med AVAS på dem som har både i almindelige stativer og opbevaring privat Der er også planlagt tre isætningsdage for dem som står på klubbens mobile stativer 9/4-16/4 og 23/4, Der kommer sikkert flere Afhængig af vejr, vi har fortsat en del nattefrost, men senest 15-16/4 l VB projekter Status på sejlerstue projekt, fremlagt af LN Et stærkt oplæg fra Aalborg Kommunes byplanlæggere, tidsplanen går dog ikke som vores ønsker, Det storstilede projekt kan tidligst påbegyndes i 2024, Derfor har VB afsøgt nogle alternativer med en midlertidig pavillon eller evt. en overbygning på vores nuværende B/T bygning Disse er dog alle afvist fra AKK s side da det eneste der kan gives tilladelse til er det fælles projekt med 6-7 andre aktører Visionerne for projekt Lanterner langs Limfjorden (Vedhæftes) og vil blive en del af den kommende GF Vi har dog ikke opgivet at finde et alternativ til og 2023 og bakker naturligvis op om det fælles projekt om end tidsfristen er svær acceptere, men der er simpelthen ikke AKK anlægskroner før, og der bliver ej heller udstedt bygge tilladelser før en ny Vestby byplan er færdigudarbejdet, en plan som omhandler hele havne arealet fra jernbane broen og ud til Mølholm å 4

5 Projekt budget Forhåndsgodkendt af bestyrelsen. Forhåndsgodkendt af bestyrelsen, fremlægges på og ønskes godkendt på GF. 5. Bordet rundt Ideer/status på ansvarsområder Aktivitetsudvalget (Tina) Ingen planlagte aktiviteter, er klar når der åbnes op vil dog arbejde på en større udendørs arrangement når vi kender mere en lempelse af forsamlings forbuddet Af samme grund afventer vi også vores officielle standerhejsning. Web/IT (Oliver) Er i fuld gang med den nye hjemmeside fra ekstern udbyder (Podi oplæg til næste møde) Økonomi/budget (Sarah) Sekretær (CH) LN fremlagde status på økonomien, i Sarahs fravær - I disse dage er den sidste rykker procedure i gang på pladslejen BS fik en status på den overordnede økonomi, og det meget positive resultat på 2020, er sat i spil til de mange projekter der kan igangsættes. BS gennemgik klubbens konti med et onlinekig på Nordjyske Bank. Vores eksterne revisor Lars H. Knudsen er udsendt og er hjemme ultimo april og efter lidt karantæne så aftales møde primo maj for gennemgang/intern revision af 2020 årsregnskabet. Forslag til nye og kortere referater Ønske om færre punkter på dagsorden, så det bliver skarpt og mere konkret på beslutningsprocesser VB-Administration/sekretariatet (LN) Til næstkommende møde skal der træffes beslutning om ekstern regnskabs hjælp vi er i dialog med 2-3 forskellige løsningsmodeller Vores Frihavns mærker er kommet, efter de var blevet smidt i restaurantens (som er Corona lukket) De ligger nu til udlevering på kontoret 1 stk. pr. båd vi har et mindre lager af VB standere/flag til bådene men primo maj har vi et nyt lager på 300 stk. klar. Til jer der fortsat har fremmed/gl. havn navn på jeres måde vi vil gerne bede jer om at få dette ændret til VB Aalborg Ring Esben, da vi i medlemskredsen har en som kan levere disse hurtigt og billigt Grib gerne fat i Esben så anviser han jer producenten. 5

6 Foreløbig BS forslag til en kommende GF (Alle) BS varsler lørdag 18/9 som en mulig dato for afholdelse af GF 2019/ Opsamling referat mv. Godkendelse af referat udkast Udvalgsinputs til nyhedsbreve Næste møde Referat inputs godkendt. LN fik inputs til et udvidet referat nyhedsbrev, som forventes udsendt senest 31/3 kommende fastlagte BS Møder Forår: 24/3-15/4-4/5-9/6 Juli (ingen) Efterår: 9/8-7/9-11/10-8/11-15/12 Eventuelt Intet da den fastsatte mødetid var overskredet grundet de mange emner men det var dejligt at vi nu igen kunne mødes fysisk ansigt til ansigt Mødeleder: Oliver Referent: Claus 6

Aalborg, den 23. januar 2019 Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2019

Aalborg, den 23. januar 2019 Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2019 Aalborg, den 23. januar 2019 Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2019 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul

Læs mere

Aalborg, den 26. september 2018 Bestyrelsesmøde den 26. september 2018

Aalborg, den 26. september 2018 Bestyrelsesmøde den 26. september 2018 Aalborg, den 26. september 2018 Bestyrelsesmøde den 26. september 2018 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 9. april 2018

Bestyrelsesmøde den 9. april 2018 Bestyrelsesmøde den 9. april 2018 Aalborg, den 9. april 2018 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN) Afbud: Esben Juul Knøss (EJK)

Læs mere

Aalborg, den 22. februar 2019 Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2019

Aalborg, den 22. februar 2019 Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2019 Aalborg, den 22. februar 2019 Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2019 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2019 Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2019 Aalborg, den 23. april 2019 Deltagere: Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK), Lars Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. august 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. august 2018 Referat fra bestyrelsesmøde den 14. august 2018 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK) Gæster: Peter Hinrup/Administrator

Læs mere

Aalborg, den 13. november 2018 Referat af bestyrelsesmøde den 12. november

Aalborg, den 13. november 2018 Referat af bestyrelsesmøde den 12. november Aalborg, den 13. november 2018 Referat af bestyrelsesmøde den 12. november Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SMP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 10. august, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag d. 23. marts 2017

Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag d. 23. marts 2017 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 23. marts 2017 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf

NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 60 17 nsshavn@gmail.com Deltager: Per Dan Steen Normann Ingolf Øjvin. 1/ EVT: Foretræde. Henrik var om en forespørgsels for en båd på

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 09. marts, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Peter Hinrup (PH), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Referat. Afsluttende Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug

Referat. Afsluttende Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Afsluttende Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 28. september 2017 Indledning: Den afsluttende ordinære generalforsamling startede

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget 4) Aktuel status

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf

NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 60 17 nsshavn@gmail.com Bestyrelsesmøde d: 13-08-18 Deltager: Dan Per Normann Steen Ingolf Øjvin: 1/ EVT: Foretræde Maria var inde omkring

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d:

Bestyrelsesmøde d: NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 60 17 nsshavn@gmail.com Bestyrelsesmøde d: 03-05-18 Deltager: Per Steen Øjvin Normann Ingolf Dan. Gæstedeltager Peter Simonsen fra ANF.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN. Referat af forårsgeneralforsamlingen

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN. Referat af forårsgeneralforsamlingen SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN Referat af forårsgeneralforsamlingen 16.3.2017 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab og budget. 4. Indkomne forslag. 5. Drøftelse af sommerprogram.

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 5. Marts 2018 kl. 17:30. 1) Velkomst og indledning ved formanden. 2) Godkende referat fra sidste møde

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 5. Marts 2018 kl. 17:30. 1) Velkomst og indledning ved formanden. 2) Godkende referat fra sidste møde Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 5. Marts 2018 kl. 17:30 1) Velkomst og indledning ved formanden 2) Godkende referat fra sidste møde 3) Fastlæggelse af næstemøde 4) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 10. 09. 2018 Nappedam Bådelaug Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Jytte Gyldenløve, Henning Madsen, Jan Uhrskov, Steen Jensen Henning Buddig og Peter Storm Fraværende: Referent: Anne Birthe

Læs mere

MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE. Referat. fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2015 afholdt i Hellerup Havn kl. 17:00

MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE. Referat. fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2015 afholdt i Hellerup Havn kl. 17:00 MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2015 afholdt i Hellerup Havn kl. 17:00 Mødedeltagere : Per Blinkenberg-Thrane (PT), Christian Behnke (CB), Mads Ehrhardt

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 11.09.2017 Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 11/9-2017 kl. 19.15-21.30 Sted: Klubhuset Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens-Erik

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 02. NovemberOktober, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug

Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 22. marts 2018 1 Indledning Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00 med formanden, Ole

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. januar 2018 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj og den 11. juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj og den 11. juni 2018 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj og den 11. juni 2018 Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK) Dato:

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 07. 02. 2018 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Peter Storm, Henning Buddig, og Anne Birthe Kajhøj Fraværende: Steen Jensen og Egon Sørensen Referent:

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 21.08.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Egon Sørensen, Peter Storm, John Trolle Fraværende: Referent: John

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Formandens tale til VB standerhejsning 28. april 2018

Formandens tale til VB standerhejsning 28. april 2018 Formandens tale til VB standerhejsning 28. april 2018 Velkommen til den 103. standerhejsning i Vestre Baadelaug Det er en fornøjelse at I er mødt så mange frem for at være med til at skyde den nye sæson

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Ulla, Svend, Tony og Niels (referent) Bent fra ejendomskontoret deltog under punkt 2. Afbud: Henning og Vagn. Der er vedhæftet en opdateret opgaveliste bilag 1. 1 Åbent

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Kai Lübcke KL

Emne: Møde nr Dato: Sted: Kai Lübcke KL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 9-2011 Dato: 12-12-2011 Sted: Kai Lübcke KL Deltagere: Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Louise Munchaus Adsbøl LA

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2019

Velkommen til generalforsamling 2019 Velkommen til generalforsamling 2019 Programmet og tidsrammen: 10.00 11.30 Generalforsamling 11.30 11.40 Kort pause 10 min. 11.40 12.05 Oplæg turistchef Kristian Hansen 12.05 12.30 Oplæg fmd. Jens Kaasgaard,

Læs mere

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl Dato: # Case # Referat Beslutning Ansvarlig Deadline Deltagere

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl Dato: # Case # Referat Beslutning Ansvarlig Deadline Deltagere 0 18000 1 Deltagere 18000 15 Michael Vindinge Sørensen (MVS) Johnny Bo Vikkelsøe (JBV) Johnny Rusbjerg () Esben Friis Rusbjerg (EFR) Camilla Hollensen (CH) Elisabeth Kaalund Keller (EKK) Mogens Andreasen

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Beslutning. indvirkning på budgettet (Bente/SRJ) Der arbejdes videre med dette og på næste møde ser vi på det i forhold til et revideret budget.

Beslutning. indvirkning på budgettet (Bente/SRJ) Der arbejdes videre med dette og på næste møde ser vi på det i forhold til et revideret budget. Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde Dato og tid 20. marts 2018 kl. 19.00 Indkaldte Søren S, Pernille, Bente, Gert, Malene, Birgitte, Rune, Kristian, Helle, DO, SRJ, Afbud fra Helle. Fraværende: Rune

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

AALBORG LYSTBAADEHAVN. Årsregnskab 2018

AALBORG LYSTBAADEHAVN. Årsregnskab 2018 Foreningen AALBORG LYSTBAADEHAVN CVR-nr. 37 19 24 73 Årsregnskab 2018 Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 28. februar 2019 Dirigent 0 Indhold: Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde mandag d. 4. marts 2019 i mødelokalet på ejendomskontoret kl. 16:30

Referat Organisationsbestyrelsesmøde mandag d. 4. marts 2019 i mødelokalet på ejendomskontoret kl. 16:30 Birkerød d. 7. marts 2019 Referat Organisationsbestyrelsesmøde mandag d. 4. marts 2019 i mødelokalet på ejendomskontoret kl. 16:30 Bestyrelsesmedlemmer Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Lørdag den 11. Marts, i Tersløse Sognegård, Holbergsvej 85, Tersløse. Dianalund Kl. 12:30-16:00 Dagsorden i følger lovene Mød op og...!

Lørdag den 11. Marts, i Tersløse Sognegård, Holbergsvej 85, Tersløse. Dianalund Kl. 12:30-16:00 Dagsorden i følger lovene Mød op og...! Lørdag den 11. Marts, i Tersløse Sognegård, Holbergsvej 85, Tersløse. Dianalund Kl. 12:30-16:00 Dagsorden i følger lovene Mød op og...! Oplæg v/ Elise Lund Larsen, TV2 Fiktion. Foreningen er vært ved et

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 28. april 2010 Deltagelse Følgende 9 husstande var repræsenteret; 10 Eriksen, 22 Pedersen, 31 Yde, 38 Larsen Bestyrelsen var repræsenteret ved;

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Palle Niels Steen Ingolf Lars. Fravær: Gabriele havde meldt afbud. Palle var fungerende formand til mødet. Bestyrelsesmøde mandag d: 07-03-2016 1/ Godkendelse af referat

Læs mere

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 7-2013 Dato: 07-10-2013 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 6. januar 2016

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 6. januar 2016 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 6 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 6. januar 2016 Tid og sted onsdag d. 6. januar 2016 kl. 18:00 Referent Deltagere Jens Behrens (JBe) Henry Pedersen (HP) Torben

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen:

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen: Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Nordjysk Region 1fholdt onsdag den 21. marts kl. 17.00 i Aalborg Kongres-

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

AB/EK møde 27. august 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 27. august 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 27. august 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Ole Søndergaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 11.09.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Peter Storm, Egon Sørensen, Henning Hansen, Henning Buddig Fraværende: John Trolle og Jan Uhrskov Referent: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 09.01.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Peter Storm, John Trolle Fraværende: ingen Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 22. okt. 2014

Bestyrelsesmøde 22. okt. 2014 Bestyrelsesmøde 22. okt. 204 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen, Claus Pedersen, Frans Sørensen Fraværende: Jan Uhrskov Referent:

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn GENERALFORSAMLING 2019 Afholdt 9. maj 2018 kl. 19:00 20:30 i Fløng Forsamlingshus Fremmødt var ca. 40 deltagere. Fra bestyrelsen var fremmødt: Afbud var meddelt af: Søren E. Sørensen, formand Jeppe Uldall

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget Horsens Lystbådehavn Referat

Samarbejdsudvalget Horsens Lystbådehavn Referat H O R S E N S K O M M U N E Referat Mødested : Den Grønne (HBH), Vært: Fiskerihavnsforeningen Mødetidspunkt : kl. 17.00 Fraværende : DAGSORDEN 1. Kommentarer til ref. fra sidste møde. 2. Havnefogeden informerer

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf

NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf NØRRESUNDBY SEJLKLUB Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 60 17 nsshavn@gmail.com Deltager: Dan Per Steen Normann Ingolf Øjvin. Bestyrelsesmøde d: 03-09-18 1/ Evt. Foretræde: Der kom et medlem

Læs mere

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden:

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden: Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Referat Indholdsfortegnelse 1. Referat fra Generalforsamlingen 2015... 3 2. Agendaen for Generalforsamlingen 2015... 3 2.1. Valg af dirigent... 3 2.2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17:30

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17:30 ! Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17:30 1) Velkomst 2) Godkende referat fra sidste møde 3) Siden sidst a) Lobbyisme Utilfredshed blandt medlemmer b) Pedelkontrakt SVANEN c) Vild

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Tilstede : Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen, Kaj Kingo, Leoni Petersen, Toni Andersen. Lykke Petersen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 22. marts 2011.

Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 22. marts 2011. Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 22. marts 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget fremlægges

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby

Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby 16/8 2017 18.00 22.15 BESTYRELSESKONTORET MØDE INDKALDT AF Jesper Therkildsen AFBUD: REFERENT: UDEN FOR BESTYRELSEN: DELTAGERE: SUPPLEANTER: REFERAT GODKENDT: Susanne

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Referat

Bestyrelsesmøde Referat Bestyrelsen Bestyrelsesmøde Referat Mødet d. 20. februar 2017 kl. 17.30-20.00 Sted: Godthåbsvej 253 2720 Vanløse Til stede: Signe, Maria, Jeanette, Mia Afbud: Peter, Søren, Lis Fraværende: Gæster: Lea,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Referat bestyrelsesmøde den 27. oktober 2014 Tid og sted: Gult mødelokale, Solsikken, Gislinge Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Fraværende uden

Læs mere

Vinterbadning i Veddelev. Stiftende Generalforsamling d. 4. maj 2018

Vinterbadning i Veddelev. Stiftende Generalforsamling d. 4. maj 2018 Vinterbadning i Veddelev Stiftende Generalforsamling d. 4. maj 2018 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Initiativgruppens præsentation af foreningens idegrundlag

Læs mere

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl. 17.30 22.00 Sted: Deltagere: Gæster: Afbud: VSK klubhuset Christian Mørch, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Ken Meinertsen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere