Sanpress XL LF. Brugsanvisning. Byggeår: fra 07/2000 da_dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanpress XL LF. Brugsanvisning. Byggeår: fra 07/2000 da_dk"

Transkript

1 Sanpress XL LF Brugsanvisning Byggeår: fra 07/2000 da_dk

2 Sanpress XL LF 2 fra 24

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning Målgrupper Mærkning af henvisninger Bemærkninger om denne sprogversion 5 2 Produktinformation Standarder og bestemmelser Korrekt anvendelse Anvendelsesområder Medier Produktbeskrivelse Oversigt Rør Presfittings Pakninger Mærkninger på komponenter Blandingsinstallationer Anvendelsesinformationer Korrosion 14 3 Håndtering Transport Opbevaring Oplysninger om montering Montageanvisninger Potentialudligning Tilladt udskiftning af pakninger Pladsbehov og afstande Nødvendigt værktøj Montage Udskiftning af pakning Afkortning af rør Afgratning af rør Presning af forbindelse Tæthedsprøvning Vedligeholdelse Bortskaffelse 24 Sanpress XL LF 3 fra 24

4 Om denne brugsanvisning 1 Om denne brugsanvisning Dette dokument er rettighedsbeskyttet, yderligere informationer fås på viega.com/legal. 1.1 Målgrupper Oplysningerne i denne brugsanvisning retter sig mod fagfolk inden for varme og sanitet. For personer, som ikke har ovennævnte uddannelse eller kvalifikationer, er montering, installation og evt. vedligeholdelse af dette produkt ikke tilladt. Denne indskrænkning gælder ikke for anvisninger vedrørende betjeningen. Monteringen af Viega-produkter skal foregå under overholdelse af de alment anerkendte tekniske regler og af Viegas brugsanvisninger. 1.2 Mærkning af henvisninger Advarsler og oplysninger adskiller sig fra den øvrige tekst og er mærket med relevante piktogrammer. FARE! Advarer om mulige livsfarlige kvæstelser. ADVARSEL! Advarer om mulige alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG! Advarer om mulige kvæstelser. BEMÆRK! Advarer om mulige materielle skader. Yderligere henvisninger og tips. Sanpress XL LF 4 fra 24

5 Om denne brugsanvisning 1.3 Bemærkninger om denne sprogversion Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om produkt- og systemvalg, montering og idrifttagning samt om tilsigtet anvendelse og, hvis det er nødvendigt, om vedligeholdelse. Disse oplysninger om produkterne, deres egenskaber og anvendelsesteknikker er baseret på de aktuelt gældende standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Nogle passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/ Tyskland. Disse forskrifter gælder som anbefalinger for andre lande, såfremt der ikke forefindes nogen tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, normer samt andre tekniske forskrifter har højeste prioritet fremfor de tyske/europæiske retningslinjer i denne brugsanvisning. Oplysninger, der gives her, er ikke bindende for andre lande og områder og bør, som allerede nævnt, betragtes som en hjælp. Sanpress XL LF 5 fra 24

6 Produktinformation 2 Produktinformation 2.1 Standarder og bestemmelser Standarderne og bestemmelserne nedenfor gælder for Tyskland resp. Europa og skal betragtes som en hjælp. Bestemmelser fra afsnit: Anvendelsesområder Gyldighedsområde / bemærkning Anvendelse i brandslukningsanlæg Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af drikkevandsinstallationer Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af drikkevandsinstallationer Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af drikkevandsinstallationer Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af drikkevandsinstallationer Bestemmelser gældende i Tyskland DIN DIN EN 1717 DIN 1988 VDI/DVGW 6023 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Bestemmelser fra afsnit: Medier Gyldighedsområde / bemærkning Egnethed til drikkevand Egnethed til centralvarmevand i cirkulationsanlæg Bestemmelser gældende i Tyskland Trinkwasserverordnung (TrinkwV) VDI-Richtlinie 2035, blad 1 og blad 2 Bestemmelser fra afsnit: Pakninger Gyldighedsområde / bemærkning EPDM-pakningens anvendelsesområde Bestemmelser gældende i Tyskland DIN EN Varme Sanpress XL LF 6 fra 24

7 Produktinformation Bestemmelser fra afsnit: Korrosion Gyldighedsområde / bemærkning Bestemmelser for udvendig korrosionsbeskyttelse Bestemmelser for udvendig korrosionsbeskyttelse Bestemmelser gældende i Tyskland DIN EN DIN Bestemmelser fra afsnit: Opbevaring Gyldighedsområde / bemærkning Bestemmelse gældende i Tyskland Krav til opbevaring af materialerne DIN EN 806-4, kapitel 4.2 Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning Gyldighedsområde / bemærkning Prøvning på det færdiggjorte, men dog endnu ikke tildækkede, anlæg Tæthedsprøvning for vandinstallationer Bestemmelser gældende i Tyskland DIN EN ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" Bestemmelser fra afsnit: Vedligeholdelse Gyldighedsområde / bemærkning Drift og vedligeholdelse af drikkevandsinstallationer Bestemmelser gældende i Tyskland DIN EN Korrekt anvendelse Aftal anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier med Viega Service Center Anvendelsesområder Anvendelse er bl.a. muligt inden for følgende områder: Sanpress XL LF 7 fra 24

8 Produktinformation Lakeringsanlæg Drikkevandsinstallationer Industri- og varmeanlæg Brandslukningsanlæg, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Anvendelsesområder på side 6 Våd Våd/tør Tør Solvarmeanlæg med fladekollektorer Trykluftanlæg Kølevandsledninger (lukket kredsløb) Drikkevandsinstallation I forbindelse med planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af drikkevandsinstallationer skal de gældende retningslinjer overholdes, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Anvendelsesområder på side Medier Systemet er bl.a. egnet til følgende medier: Gældende retningslinjer, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Medier på side 6. Drikkevand: Uden begrænsninger Maks. klorid-koncentration 250 mg/l Centralvarmevand til cirkulationsanlæg Trykluft i henhold til specifikationen for de anvendte pakninger EPDM ved oliekoncentration < 25 mg/m 3 Frostbeskyttelsesmidler, briner op til en koncentration på 50 % 2.3 Produktbeskrivelse Oversigt Rørsystemet består af PWIS-fri presfittings i forbindelse med silikonefri rustfri stålrør og de dertil passende presseværktøjer. Sanpress XL LF 8 fra 24

9 Produktinformation Fig. 1: Sanpress XL LF Systemkomponenterne fås i følgende dimensioner: d 76,1 / 88,9 / 108, Rør Fra det beskrevne system fås følgende rør: Rørtype Rustfrit stålrør Rustfrit stålrør d 76,1 / 88,9 / 108,0 76,1 / 88,9 / 108,0 PRE-værdi 24,1 24,1 Materialenr (X5CrNiMo ), med 2,3 % molybdæn for bedre bestandighed (X2CrMoTi 18-2) Rørmærkning grøn streg Beskyttelseskappe gul grøn Rørspecifikationer Sanpress XL-rør d x s [mm] Volumen pr. meter rør [l/m] Rørvægt [kg/m] 76,1 x 2,0 4,08 3,70 88,9 x 2,0 5,66 4,34 108,0 x 2,0 8,49 5,30 Rørføring og fastgørelse Til fastgørelse af rørene må der kun anvendes rørbærere med kloridfri lydisoleringsindlæg. Sanpress XL LF 9 fra 24

10 Produktinformation Overhold de generelle regler for fastgørelsesteknik: Fastgjorte rørledninger må ikke anvendes som holder for andre rørledninger og komponenter. Anvend ikke rørkroge. Overhold afstanden til fittings. Vær opmærksom på udvidelsesretningen: Planlæg fiks- og glidepunkter. Sørg for at fastgøre rørledningerne og afkoble dem fra bygningen således, at de ikke kan overføre bygningslyd som følge af termiske længdeændringer samt mulige trykslag på bygningen eller andre komponenter. Overhold følgende monteringsafstande: Afstand mellem rørbærerne d [mm] Fastgørelsesafstand mellem rørbærerne [m] 76,1 4,25 88,9 4,75 108,0 5,00 Længdeudvidelse Rørledninger udvider sig ved opvarmning. Varmeudvidelsen er materialeafhængig. Længdeændringer fører til spændinger inden for installationen. Disse spændinger skal udlignes med egnede foranstaltninger. Afprøvet er: Fiks- og glidepunkter Udvidelses-udlignings-strækninger (kompensationsstykke) Kompensatorer Varmeudvidelseskoefficienter for forskellige rørmaterialer Materiale Varmeudvidelseskoefficient [mm/mk] Eksempel: Længdeudvidelse ved rørlængde L = 20 m og ΔT = 50 K [mm] Rustfrit stål 0, ,5 Sanpress XL LF 10 fra 24

11 Produktinformation Fig. 2: Længdeudvidelse af Sanpress-rør 1 - Længdeudvidelse ΔI [mm] 2 - Rørlængde l 0 [m] 3 - Temperaturforskel Δϑ [K] Længdeudvidelsen Δl kan aflæses i diagrammet, eller den kan beregnes matematisk med følgende formel: Δl = [mm/mk] L [m] Δϑ [K] Presfittings Presfittings tilbydes i mange forskellige udførelser. En oversigt over de presfittings, der passer til systemet, findes i kataloget. Sanpress XL LF 11 fra 24

12 Produktinformation Fig. 3: Presfittings Ved Sanpress XL LF-presfittings er der en pakning og en skærering i to vulster, der er adskilt fra hinanden. Under presningen skærer skære ringen sig ind i røret og sørger på den måde for en fastsiddende forbin delse. SC-Contur Fig. 4: SC-Contur Viega-presfittings har SC-Contur. SC-Contur er en sikkerhedsteknik certificeret af DVGW og sørger for, at fittingen er garanteret utæt i ikke presset tilstand. På den måde lægges der ved fyldningen af anlægget mærke til forbindelser, der ved en fejl ikke er pressede. Viega garanterer, at fittings, der ved en fejl ikke er blevet presset, bliver klart synlige ved fyldning af anlægget: n Ved den våde tæthedsprøvning i trykområdet på 0,1 0,65 MPa (1,0 6,5 bar) n Ved den tørre tæthedsprøvning i trykområdet på 22 hpa 0,3 MPa (22 mbar 3,0 bar) Sanpress XL LF 12 fra 24

13 Produktinformation Pakninger Presfittings er fra fabrikken udstyret med PWIS-fri EPDM-pakninger. EPDM-pakningens anvendelsesområde Anvendelsesområde Drikkevand Varme solvarmeanlæg Trykluft Tekniske gasser Anvendelsesområde Alle rørledningsafsnit Cirkulationsanlæg Solvarmekredsløb Alle rørledningsafsnit Alle rørledningsafsnit Driftstemperatur [T maks. ] 110 C 110 C 1) 60 C Driftstryk [P maks. ] 1,6 MPa (16 bar) 1,6 MPa (16 bar) 0,6 MPa (6 bar) 1,6 MPa (16 bar) Bemærkninger T maks. : 105 C 2) 95 C ved radiatortilslutning til fladekollektorer tør, olieindhold < 25 mg/m 3 1) 1) Afstemning med Viega Service Center påkrævet. 2) Se Ä Bestemmelser fra afsnit: Pakninger på side Mærkninger på komponenter Rørmærkning Rørmærkningerne indholder vigtige angivelser om rørenes materialebeskaffenhed og fremstilling. Deres betydning er som følger: Producent Systemnavn Rørmateriale Godkendelser og certificeringer Dimension Leverandørmærkning Produktionsdato Batchnummer CE-mærkning DOP og DOP-nummer Produktionsstandard Blandingsinstallationer I drikkevandsinstallationer kan forskellige metaller og rørledningskomponenter påvirke hinanden negativt og f.eks. forårsage korrosion. Således må f.eks. gevindovergange af rustfrit stål ikke forbindes umiddelbart med rør eller gevindfittings af galvaniseret stål. Sanpress XL LF 13 fra 24

14 Produktinformation Komponenter af rustfrit stål og galvaniseret stål må ikke forbindes direkte, her anbefales gevind- og overgangspresfittings af rødgods/siliciumbronze. Tilladte blandingsinstallationer I systemet Sanpress XL LF må der principielt anvendes PWIS-fri komponenter fra andre Viega-systemer. Hvis du har spørgsmål om dette emne, bedes du kontakte Viega Service Center. 2.4 Anvendelsesinformationer Korrosion Sanpress XL LF-systemet skal beskyttes mod for høje kloridkoncentrationer både i mediet og fra ydre påvirkninger. For højde kloridkoncentrationer kan føre til korrosion ved systemer af rustfrit stål. Undg udvendig kontakt med kloridholdige materialer: Isoleringsmaterialer må ikke overskride en masseandel af vandopløselige klorid-ioner på 0,05 %. Rørbærernes lydisoleringsindlæg må ikke indeholde udvaskbare klorider. Rustfri stålrør må ikke komme i kontakt med kloridholdige byggematerialer eller mørtel. Hvis en udvendig korrosionsbeskyttelse er nødvendig, skal de gældende retningslinjer overholdes, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Korrosion på side 7. Sanpress XL LF-systemet er egnet til alt drikkevand. Kloridkoncentrationen i mediet må ikke overskride en maksimumværdi på 250 mg/l. Denne klorid er ikke et desinfektionsmiddel, men en bestanddel af hav- og kogsalt (natriumklorid). Sanpress XL LF 14 fra 24

15 Håndtering 3 Håndtering 3.1 Transport Sanpress-rør er silikonefri, når de leveres til engroshandlen. Opbevar og transporter rørene fagligt korrekt indtil anvendelsen. Overhold følgende ved transport af rør: Træk ikke rør hen over læssekanter. Overfladen kan beskadiges. Sørg for at sikre rørene ved transporten. Hvis de glider, kan rørene bøjes. Undgå at beskadige beskyttelseskapperne ved rørenderne, og fjern dem først umiddelbart før monteringen. Beskadigede rørender må ikke mere presses sammen. 3.2 Opbevaring Viega garanterer, at presfittingene i leveringstilstanden er PWIS-fri. Tag først fittings ud af den indtil da lukkede originale emballage umiddelbart før anvendelsen. Overhold kravene i de gældende retningslinjer i forbindelse med opbevaring, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Opbevaring på side 7: Opbevar kompontenterne rent og tørt. Opbevar ikke komponenter direkte på gulvet. Sørg for mindst tre støttepunkter til opbevaringen af rør. Opbevar så vidt muligt forskellige rørstørrelser adskilt. Hvis en adskilt opbevaring ikke er mulig, skal små størrelser opbevares på store størrelser. Rengør kun overfladen med rengøringsmiddel til rustfrit stål. Opbevar rør af forskellige materialer adskilt for at undgå galvanisk korrosion. 3.3 Oplysninger om montering Montageanvisninger Kontrol af systemkomponenter Systemkomponenter kan evt. være beskadigede på grund af transport og opbevaring. Sanpress XL LF 15 fra 24

16 Håndtering Kontroller alle dele. Udskift beskadigede komponenter. Beskadigede komponenter må ikke repareres. Snavsede komponenter må ikke installeres Potentialudligning FARE! Fare på grund af elektrisk strøm Elektrisk stød kan føre til forbrændinger og alvorlige kvæstelser eller endda til død. Da alle rørsystemer af metal er elektrisk ledende, kan en kontakt ved en fejltagelse med del, der leder netspænding, føre til, at hele rørsystemet og tilsluttede metalkomponenter (f.eks. radiatorer) står under spænding. Lad kun elektrikere udføre arbejder på det elektriske system. Integrer altid rørsystemer af metal i potentialudligningen. Montøren af det elektriske anlæg er ansvarlig for, at potentialudligningen kontrolleres og sikres Tilladt udskiftning af pakninger Vigtig bemærkning Pakninger i presfittings er med deres materialespecifikke egenskaber afstemt efter de enkelte rørsystemers medier og anvendelsesområder og i reglen kun certificeret dertil. Det er principielt tilladt at udskifte en pakning. Pakningen skal udskiftes med en PWIS-fri pakning af samme materiale Ä Kapitel Pakninger på side 13. Det er ikke tilladt at anvende andre pakninger. I følgende situationer er det tilladt at udskifte en pakning: Hvis pakningen i presfittingen er synligt beskadiget og skal udskiftes med en Viega-reservepakning af samme materiale Sanpress XL LF 16 fra 24

17 Håndtering Pladsbehov og afstande Presning mellem rørledninger d 76,1 88,9 108,0 a [mm] b [mm] Presning mellem rør og væg d 76,1 88,9 108,0 a [mm] b [mm] c [mm] Afstand til vægge Minimumafstand ved d 76,1 108,0 Presmaskine a min. [mm] Type 2 (PT2) 45 Type PT3-EH Type PT3-AH Afstand mellem presningerne BEMÆRK! Utætte presforbindelser på grund af for korte rør! Hvis to presfittings skal sættes på et rør uden afstand til hinanden, må røret ikke være for kort. Hvis røret ikke sidder i presfittingen indtil den planlagte indstiksdybde ved presningen, kan forbindelsen blive utæt. Sanpress XL LF 17 fra 24

18 Håndtering d 76,1 108,0 Minimumafstand a [mm] ikke nødvendig Z-mål Z-målene findes på den pågældende produktside i online-kataloget Nødvendigt værktøj Til fremstillingen af en presforbindelse kræves følgende værktøj: Rørskærer eller fintandet metalsav Afgrater og farveblyant til markering Presmaskine med konstant pressekraft på 32 kn Preskæde med trækbakke til Sanpress XL (model XL) med tilhørende trækbakke, passende til rørdiameteren og med egnet profil Anbefalede Viega-presmaskiner: Pressgun 5 Pressgun 4E / 4B Type PT3-AH Type PT3-H / EH Type 2 (PT2) Sanpress XL LF 18 fra 24

19 Håndtering 3.4 Montage Udskiftning af pakning FORSIGTIG! Fare for kvæstelse på grund af skarpe kanter Over pakningen er der en skarpkantet skærering (se pilen). Når pakningen udskiftes, er der fare for snitsår. Grib ikke ind i presfittingen med bare hænder. Fig. 5: Skærering Fjernelse af pakning Der må ikke anvendes spidse eller skarpkantede genstande, når pakningen fjernes. De kan beskadige pakningen eller vulsten. Fjern pakningen fra vulsten. Gå forsigtigt frem, så pakningsfladen ikke beskadiges. Isætning af pakning Sæt en ny, ubeskadiget pakning i vulsten. Sørg samtidig for, at pakningen ikke beskadiges af skæreringen. Kontroller, at pakningen befinder sig fuldstændigt i vulsten. Sanpress XL LF 19 fra 24

20 Håndtering Afkortning af rør BEMÆRK! Utætte presforbindelser på grund af beskadiget materiale! Presforbindelser kan blive utætte på grund af beskadigede rør eller pakninger. Overhold følgende anvisninger for at undgå beskadigelser på rør og pakninger: Anvend ikke skæreskiver (vinkelsliber) eller skærebrændere til afkortningen. Anvend ikke fedt og olie (som f.eks. skæreolie). For informationer vedrørende værktøj, se også Ä Kapitel Nødvendigt værktøj på side 18. Skær røret over med en rørskærer eller en fintandet metalsav. Undgå furer i røroverfladen Afgratning af rør Rørenderne skal afgrates omhyggeligt indvendigt og udvendigt efter afkortningen. Med afgratningen forhindres det, at pakningen beskadiges, eller at presfittingen kommer i klemme ved monteringen. Det anbefales at anvende en afgrater (model XL). BEMÆRK! Beskadigelse på grund af forkert værktøj! Anvend ikke slibeskiver eller lignende værktøj til afgratningen. Det kan beskadige rørene. Sanpress XL LF 20 fra 24

21 Håndtering Spænd røret i skruestikken. Hold mindst 100 mm afstand (a) til rørenden ved ispændingen. Rørenderne må ikke bøjes eller beskadiges. Fjern grater på røret indvendigt og udvendigt. Sanpress XL LF 21 fra 24

22 Håndtering Presning af forbindelse Forudsætninger: Rørenden er ikke bøjet eller beskadiget. Røret er afgratet. I presfittingen er den korrekte pakning. EPDM = sort skinnende Pakning og skærering er ubeskadigede. Pakningen og skæreringen befinder sig fuldstændigt i vulsten. Mål indstiksdybden. d [mm] Indstiksdybde [mm] 76, , ,0 65 Marker indstiksdybden. Skub presfittingen på røret indtil den markerede indstiksdybde. Presfittingen må ikke komme i klemme. Sæt trækbakken på presmaskinen, og skub låsebolten ind, indtil den går i hak. Sanpress XL LF 22 fra 24

23 Håndtering INFO! Overhold brugsanvisningen til presværktøjet. Sæt preskæden på fittingen. Preskæden skal flugte med presfittingens yderkant. Åbn trækbakken. Skub trækbakken ind i preskædens holdere. Gennemfør presningen. Fjern trækbakken og preskæden. Sanpress XL LF 23 fra 24

24 Håndtering Fjern kontrollasken. ð Forbindelsen er markeret som presset Tæthedsprøvning Inden idrifttagning skal installatøren gennemføre en tæthedsprøvning. Gennemfør denne prøvning på det færdiggjorte anlæg, der dog endnu ikke er tildækket. Overhold de gældende retningslinjer, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning på side 7. Også i ikke-drikkevandsinstallationer skal tæthedsprøvningen gennemføres i henhold til de gældende retningslinjer, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning på side 7. Dokumenter resultatet. 3.5 Vedligeholdelse I forbindelse med drift og vedligeholdelse af drikkevandsinstallationer skal de gældende direktiver overholdes, se Ä Bestemmelser fra afsnit: Vedligeholdelse på side Bortskaffelse Adskil produkt og emballage i de enkelte materialegrupper (f.eks. papir, metal, kunststof eller ikke-jernholdige metaller), og bortskaf dem iht. den nationalt gældende lovgivning. Sanpress XL LF 24 fra 24

Sanpress Inox. Brugsanvisning. Byggeår: fra 10/2002 da_dk

Sanpress Inox. Brugsanvisning. Byggeår: fra 10/2002 da_dk Sanpress Inox Brugsanvisning Byggeår: fra 10/2002 da_dk Sanpress Inox 2 fra 29 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 5 1.1 Målgrupper 5 1.2 Mærkning af henvisninger 5 1.3 Bemærkninger

Læs mere

Profipress. Brugsanvisning. Byggeår: fra 05/1994 da_dk

Profipress. Brugsanvisning. Byggeår: fra 05/1994 da_dk Profipress Brugsanvisning Byggeår: fra 05/1994 da_dk Profipress 2 fra 29 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 5 1.1 Målgrupper 5 1.2 Mærkning af henvisninger 5 1.3 Bemærkninger

Læs mere

Profipress S. Brugsanvisning. Byggeår: fra 01/2008 da_dk

Profipress S. Brugsanvisning. Byggeår: fra 01/2008 da_dk Profipress S Brugsanvisning Byggeår: fra 01/2008 da_dk Profipress S 2 fra 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger 4 1.3 Bemærkninger

Læs mere

Easytop-XL-skråsædeventil (fristrømsventil) med flangetilslutning. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation XL fra 04/2017.

Easytop-XL-skråsædeventil (fristrømsventil) med flangetilslutning. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation XL fra 04/2017. Easytop-XL-skråsædeventil (fristrømsventil) med flangetilslutning Brugsanvisning til drikkevandsinstallation Model Byggeår: 2237.5XL fra 04/2017 da_dk Easytop-XL-skråsædeventil (fristrømsventil) med flangetilslutning

Læs mere

Easytop-kuglehane. Brugsanvisning. til drikkevands- og varmeinstallationen fra 08/2007. da_dk

Easytop-kuglehane. Brugsanvisning. til drikkevands- og varmeinstallationen fra 08/2007. da_dk Easytop-kuglehane Brugsanvisning til drikkevands- og varmeinstallationen Model Byggeår: 2270.2 fra 08/2007 da_dk Easytop-kuglehane 2 fra 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning

Læs mere

Easytop-kuglehane med SC-Contur. Brugsanvisning. da_dk

Easytop-kuglehane med SC-Contur. Brugsanvisning. da_dk Easytop-kuglehane med SC-Contur Brugsanvisning Model 2275 da_dk Byggeår: fra 07/2017 Easytop-kuglehane med SC-Contur 2 fra 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper

Læs mere

Easytop Inox-kuglehane med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevands- og varmeinstallationen fra 12/2007. da_dk

Easytop Inox-kuglehane med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevands- og varmeinstallationen fra 12/2007. da_dk Easytop Inox-kuglehane med SC-Contur Brugsanvisning til drikkevands- og varmeinstallationen Model Byggeår: 2370 fra 12/2007 da_dk Easytop Inox-kuglehane med SC-Contur 2 fra 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Easytop vandmålerbøjle. Brugsanvisning. til vandmåler fra 04/2006. da_dk

Easytop vandmålerbøjle. Brugsanvisning. til vandmåler fra 04/2006. da_dk Easytop vandmålerbøjle Brugsanvisning til vandmåler Model Byggeår: 2230.70 fra 04/2006 da_dk Easytop vandmålerbøjle 2 fra 17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper

Læs mere

Easytop-kuglehane med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevands- og varmeinstallationen fra 07/2007. da_dk

Easytop-kuglehane med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevands- og varmeinstallationen fra 07/2007. da_dk Easytop-kuglehane med SC-Contur Brugsanvisning til drikkevands- og varmeinstallationen Model Byggeår: 2270.4 fra 07/2007 da_dk Easytop-kuglehane med SC-Contur 2 fra 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Raxofix. Brugsanvisning. Byggeår: fra 02/2010 da_dk

Raxofix. Brugsanvisning. Byggeår: fra 02/2010 da_dk Raxofix Brugsanvisning Byggeår: fra 02/2010 da_dk Raxofix 2 fra 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger 4 1.3 Bemærkninger om

Læs mere

Sanpress Inox G XL. Brugsanvisning. Byggeår: fra 05/2006 da_dk

Sanpress Inox G XL. Brugsanvisning. Byggeår: fra 05/2006 da_dk Sanpress Inox G XL Brugsanvisning Byggeår: fra 05/2006 da_dk Sanpress Inox G XL 2 fra 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger

Læs mere

Easytop-prøveudtagningsventil. Brugsanvisning. til prøvetagning af drikkevand (PWC/PWH/PWH-C) iht. drikkevandsforordningen fra 07/2013.

Easytop-prøveudtagningsventil. Brugsanvisning. til prøvetagning af drikkevand (PWC/PWH/PWH-C) iht. drikkevandsforordningen fra 07/2013. Easytop-prøveudtagningsventil Brugsanvisning til prøvetagning af drikkevand (PWC/PWH/PWH-C) iht. drikkevandsforordningen Model Byggeår: 2223.1 fra 07/2013 da_dk Easytop-prøveudtagningsventil 2 fra 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Easytop-XL-tilbageløbssikring med flangetilslutning. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation. 2239XL fra 07/2009. da_dk

Easytop-XL-tilbageløbssikring med flangetilslutning. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation. 2239XL fra 07/2009. da_dk Easytop-XL-tilbageløbssikring med flangetilslutning Brugsanvisning til drikkevandsinstallation Model Byggeår: 2239XL fra 07/2009 da_dk Easytop-XL-tilbageløbssikring med flangetilslutning 2 fra 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Easytop-skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation fra 04/2017. da_dk

Easytop-skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation fra 04/2017. da_dk Easytop-skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur Brugsanvisning til drikkevandsinstallation Model Byggeår: 2237.5 fra 04/2017 da_dk Easytop-skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur 2 fra 21

Læs mere

Easytop-skråsædeventil. Brugsanvisning. til Easytop-vandmålerbøjle model fra 04/2017. da_dk

Easytop-skråsædeventil. Brugsanvisning. til Easytop-vandmålerbøjle model fra 04/2017. da_dk Easytop-skråsædeventil Brugsanvisning til Easytop-vandmålerbøjle model 2230.70 Model Byggeår: 2230.53 fra 04/2017 da_dk Easytop-skråsædeventil 2 fra 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne

Læs mere

Megapress S XL. Brugsanvisning. Byggeår: fra 10/2017 da_dk

Megapress S XL. Brugsanvisning. Byggeår: fra 10/2017 da_dk Megapress S XL Brugsanvisning Byggeår: fra 10/2017 da_dk Megapress S XL 2 fra 30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger 4 1.3

Læs mere

Easytop-tilbageløbssikring med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation fra 08/2003. da_dk

Easytop-tilbageløbssikring med SC-Contur. Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation fra 08/2003. da_dk Easytop-tilbageløbssikring med SC-Contur Brugsanvisning til drikkevandsinstallation Model Byggeår: 2239 fra 08/2003 da_dk Easytop-tilbageløbssikring med SC-Contur 2 fra 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Megapress. Brugsanvisning. Byggeår: fra 10/2014 da_dk

Megapress. Brugsanvisning. Byggeår: fra 10/2014 da_dk Megapress Brugsanvisning Byggeår: fra 10/2014 da_dk Megapress 2 fra 33 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger 4 1.3 Bemærkninger

Læs mere

Easytop-Montageenhed med SC-Contur. Brugsanvisning. til vandmåler fra 02/2008. da_dk

Easytop-Montageenhed med SC-Contur. Brugsanvisning. til vandmåler fra 02/2008. da_dk Easytop-Montageenhed med SC-Contur Brugsanvisning til vandmåler Model Byggeår: 2230.12 fra 02/2008 da_dk Easytop-Montageenhed med SC-Contur 2 fra 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning

Læs mere

Profipress G XL. Brugsanvisning. Byggeår: fra 08/2005 da_dk

Profipress G XL. Brugsanvisning. Byggeår: fra 08/2005 da_dk Profipress G XL Brugsanvisning Byggeår: fra 08/2005 da_dk Profipress G XL 2 fra 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger 4 1.3

Læs mere

Brugsanvisning. Easytop-cirkulationsventil, statisk reguleringsventil. til hydraulisk afstemning af strengsystemet i drikkevandsinstallationer

Brugsanvisning. Easytop-cirkulationsventil, statisk reguleringsventil. til hydraulisk afstemning af strengsystemet i drikkevandsinstallationer Easytop-cirkulationsventil, statisk reguleringsventil med SC-Contur Brugsanvisning til hydraulisk afstemning af strengsystemet i drikkevandsinstallationer Model Byggeår: 2282 fra 11/2011 da_dk Easytop-cirkulationsventil,

Læs mere

Easytop-KRV skråsædeventil (fristrømsventil) Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation fra 04/2017. da_dk

Easytop-KRV skråsædeventil (fristrømsventil) Brugsanvisning. til drikkevandsinstallation fra 04/2017. da_dk Easytop-KRV skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur Brugsanvisning til drikkevandsinstallation Model Byggeår: 2238.5 fra 04/2017 da_dk Easytop-KRV skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

Læs mere

Profipress G. Brugsanvisning. Byggeår: fra 01/1998 da_dk

Profipress G. Brugsanvisning. Byggeår: fra 01/1998 da_dk Profipress G Brugsanvisning Byggeår: fra 01/1998 da_dk Profipress G 2 fra 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger 4 1.3 Bemærkninger

Læs mere

Smartloop-tilslutningssæt. Brugsanvisning fra 07/2008. da_dk

Smartloop-tilslutningssæt. Brugsanvisning fra 07/2008. da_dk Smartloop-tilslutningssæt Brugsanvisning Model Byggeår: 2276.1 fra 07/2008 da_dk Smartloop-tilslutningssæt 2 fra 27 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4

Læs mere

Easytop-cirkulationsventil S/E med SCContur. Brugsanvisning. til termisk / hydraulisk udligning i drikkevandsinstallationer. da_dk

Easytop-cirkulationsventil S/E med SCContur. Brugsanvisning. til termisk / hydraulisk udligning i drikkevandsinstallationer. da_dk Easytop-cirkulationsventil S/E med SCContur Brugsanvisning til termisk / hydraulisk udligning i drikkevandsinstallationer Model 2281.5 da_dk Byggeår: fra 06/2011 Easytop-cirkulationsventil S/E med SC-Contur

Læs mere

Prestabo. Brugsanvisning. Byggeår: fra 06/2006 da_dk

Prestabo. Brugsanvisning. Byggeår: fra 06/2006 da_dk Prestabo Brugsanvisning Byggeår: fra 06/2006 da_dk Prestabo 2 fra 30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper 4 1.2 Mærkning af henvisninger 4 1.3 Bemærkninger

Læs mere

Brugsanvisning. Easytop-cirkulationsventil S/E, termostatisk reguleringsventil med G-gevind

Brugsanvisning. Easytop-cirkulationsventil S/E, termostatisk reguleringsventil med G-gevind Easytop-cirkulationsventil S/E, termostatisk reguleringsventil med G-gevind Brugsanvisning til termisk / hydraulisk udligning i drikkevandsinstallationer Model 2281.15 da_dk Byggeår: fra 06/2011 Easytop-cirkulationsventil

Læs mere

Rørafbryder til indbygning. Brugsanvisning. da_dk

Rørafbryder til indbygning. Brugsanvisning. da_dk Rørafbryder til indbygning Brugsanvisning Model 6161.81 da_dk Byggeår: fra 02/1998 Rørafbryder til indbygning 2 fra 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning 4 1.1 Målgrupper

Læs mere

Aktuatorsæt. Brugsanvisning. til cirkulationsventilerne model og fra 07/2011. da_dk

Aktuatorsæt. Brugsanvisning. til cirkulationsventilerne model og fra 07/2011. da_dk Aktuatorsæt Brugsanvisning til cirkulationsventilerne model 2281.15 og 2281.5 Model Byggeår: 1013.9 fra 07/2011 da_dk Aktuatorsæt 2 fra 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne brugsanvisning

Læs mere

Megapress S med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt.

Megapress S med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Megapress S Systemteknik F3 DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Presfittingsystem med presfittings af ulegeret stål 1.0308 til sorte, forzinkede, industrielt lakerede og pulverlakerede stålrør

Læs mere

Profipress S med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt.

Profipress S med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Profipress S Systemteknik A3 DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Presfittingsystem med presfittings af, rødgods og siliciumbronze* godkendt efter DVGW-arbejdsseddel W 534 med DVGW-godkendelse,

Læs mere

Profipress med SC-Contur. Systemteknik. ZM_A1_da_ _132316_5.pdf :53:10

Profipress med SC-Contur. Systemteknik. ZM_A1_da_ _132316_5.pdf :53:10 A1 Profipress med SC-Contur Systemteknik ZM_A1_da_20171023_132316_5.pdf 1 23.10.2017 14:53:10 Presfittingsystem med presfittings af kobber og rødgods, godkendt efter DVGW-arbejdsseddel W 534 med DVGWgodkendelse

Læs mere

Systemteknik. F1 Prestabo med SC-Contur

Systemteknik. F1 Prestabo med SC-Contur Systemteknik F1 Prestabo F1 Systemrør og presfittings i ulegeret stål. Anvendelse Prestabo systemet er beregnet til anvendelse i industri- og varmeanlæg og er ikke egnet til anvendelse i drikkevandsinstallationer.

Læs mere

Systemteknik rustfrit stål

Systemteknik rustfrit stål Sanpress Inox G Systemteknik rustfrit stål G2 DK 4/16 Katalog 2016/2017 Ændringer forbeholdt. Presfittingsystem med presfittings og rør af rustfrit stål, rør af rustfrit stål materialenr. 1.4401 iht. DIN

Læs mere

Prestabo med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt.

Prestabo med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Prestabo Systemteknik F1 DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Presfittingsystem med presfittings og rør af ulegeret stål 1.0308 (E235), iht. DIN EN 10305 3, galvanisk forzinket udvendigt med

Læs mere

4 Anvendelser inden for industri og håndværk

4 Anvendelser inden for industri og håndværk Installationssystemer i metal 3. oplag 4 Anvendelser inden for industri og håndværk Systembeskrivelse Megapress Anvendelsesområde Megapress-systemet egner sig til installationer af varme-, køle- og industrianlæg

Læs mere

Systemteknik. F2 Megapress med SC-Contur

Systemteknik. F2 Megapress med SC-Contur Systemteknik F2 Megapress F2 Megapress presfittings af ulegeret stål. Anvendelse Megapress systemet er egnet til installationer af varme-, køleog industrianlæg Megapress systemet er ikke egnet til: Anvendelse

Læs mere

Systemteknik. G2 Sanpress Inox G med SC-Contur

Systemteknik. G2 Sanpress Inox G med SC-Contur Systemteknik G2 Sanpress Inox G G2 Rør og presfittings af rustfrit stål til gasinstalla tioner, efter DVGW-TRGI 2008, med DVGW-systemgodkendelse, Iht. DVGW-arbejdsseddel VP 614. For dimensioner d 15 54

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere

Advantix Top-badafløb grundelement. Brugsanvisning. til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte fra 01/2010.

Advantix Top-badafløb grundelement. Brugsanvisning. til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte fra 01/2010. Advantix Top-badafløb grundelement Brugsanvisning til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte Model Byggeår: 4914.2 fra 01/2010 da_dk Advantix Top-badafløb grundelement 2 fra 24 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systemteknik. G1 Sanpress Inox med SC-Contur

Systemteknik. G1 Sanpress Inox med SC-Contur Systemteknik G1 Sanpress Inox G1 Rør og presfittings af rustfrit stål (ædelstål) til drikkevandsinstallationer efter DIN 1988, iht. DVGW-arbejdsseddel W 534, med DVGW-systemgodkendelse. Formstabilt til

Læs mere

Systemteknik. P1 Systempresværktøj

Systemteknik. P1 Systempresværktøj Systemteknik Systempresværktøj Til alle Viega pres systemer fra d 12 108,0 Viega systempresværktøj kan anvendes til alle Viegas metalpressystemer Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo, Profipress,

Læs mere

Viega Megapress. Presser tykvæggede stålrør: nemt, sikkert og på få sekunder.

Viega Megapress. Presser tykvæggede stålrør: nemt, sikkert og på få sekunder. Viega Megapress Presser tykvæggede stålrør: nemt, sikkert og på få sekunder. 2 Viega Megapress Viega Megapress Sparer montagetid, lønudgifter og masser af svejsearbejde. Uanset om stålrørene er tyk- eller

Læs mere

Advantix-hjørneafløb. Brugsanvisning. til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte fra 01/2007. da_dk

Advantix-hjørneafløb. Brugsanvisning. til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte fra 01/2007. da_dk Advantix-hjørneafløb Brugsanvisning til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte Model Byggeår: 4972.80 fra 01/2007 da_dk Advantix-hjørneafløb 2 fra 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systemteknik. A3 Profipress S med SC-Contur A3

Systemteknik. A3 Profipress S med SC-Contur A3 Systemteknik A3 Profipress S A3 Kobberrørssystem med forbindelsesteknik og. Til speciel anvendelse ved højere temperaturer, som eksempelvis solar-, fjernvarme- og lavtryksdampanlæg, til Cu-rør godkendt

Læs mere

Monteringsinstruktioner PB

Monteringsinstruktioner PB Monteringsinstruktioner PB04620170921 Sundhed, sikkerhed og sikre arbejdsrutiner. >B

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

SLW1 VSH XPRESS PRESSYSTEM INSTALLATIONSVEJLEDNING VERSION 1.0 Z1 Z2 L1 L2

SLW1 VSH XPRESS PRESSYSTEM INSTALLATIONSVEJLEDNING VERSION 1.0 Z1 Z2 L1 L2 V H L0 U D d2 SLW1 VSH XPRESS PRESSYSTEM INSTALLATIONSVEJLEDNING VERSION 1.0 d1 Z1 Z2 L1 L2 1 Installationsvejledning VSH XPress pressystem i rustfrit og forzinket stål samt kobber 2 1. Skær røret i den

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Care forebyggende madras

Care forebyggende madras Care forebyggende madras Brugervejledning 2019-08-22 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle instruktioner før brug ADVARSEL! 1. Dette produkt må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Viega Guide. Montørhåndbogen

Viega Guide. Montørhåndbogen Viega Guide Montørhåndbogen Fordord 3 Forord Denne VVS håndbog præsenterer et udsnit af Viegas produktprogram. Bogen er tænkt som en hjælp til at vælge den rette løsning og er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

GAS. Teknisk håndbog

GAS. Teknisk håndbog GAS Teknisk håndbog Februar 2009 Teknisk håndbog Med udgivelsen af denne tekniske håndbog annulleres alle tidligere udgaver. Teknisk håndbog 3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 5 1.1 Raccorderie Metalliche

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

DuoControl CS. DA Monteringsanvisning Side 2

DuoControl CS. DA Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS DA Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 2 Monteringsanvisning Leveringsomfang... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Beskyttelse mod snavs / olie...

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 da Brugsanvisning Til hjemmebrug 1 VIGTIG INFORMATION Læs hele denne brugsanvisning.

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING ARMAFLEX ULTIMA MED FØLGENDE PRODUKTER: ArmaFlex Ultima cellegummi isolering Armafix Ultima isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex

Læs mere

Ballorex. Delta B. Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus)

Ballorex. Delta B. Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus) Tekniske data for Ballorex Materiale: Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus) Størrelser: DN65- DN150 Pakninger og membraner: EPDM* Overflade: Epoxy-coating Applikationer: Lukkede varme- og køleanlæg

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING AF/ARMAFLEX MED FØLGENDE PRODUKTER: AF/ArmaFlex cellegummi isolering ArmaFix AF isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex tilbehør - lim

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1)

Driftsvejledning. TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Driftsvejledning TruTool N 200 (2A1) TruTool PN 200 (2A1) TruTool PN 201 (2A1) Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for nibler 4

Læs mere

Viega Guide. Montørhåndbogen

Viega Guide. Montørhåndbogen Viega Guide Montørhåndbogen Fordord 3 Forord Denne VVS håndbog præsenterer et udsnit af Viegas produktprogram. Bogen er tænkt som en hjælp til at vælge den rette løsning og er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

FLAMCO T-PLUS. Flamco. Flamco T-plus. Det hurtigste og nemmeste T-stykke at montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING. Flamco.

FLAMCO T-PLUS. Flamco. Flamco T-plus. Det hurtigste og nemmeste T-stykke at montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING. Flamco. FLAMCO T-PLUS Flamco Flamco T-plus Det hurtigste og nemmeste T-stykke at montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING Flamco 2005 Udgave / DK Flamco Når der skal laves en hurtig og nem rørforgrening i en eksisterende

Læs mere

Viega Raxofix. Viega Lorem ipsum Dolor sit amet nosnubilih. Det nye pressystem fra Viega!

Viega Raxofix. Viega Lorem ipsum Dolor sit amet nosnubilih. Det nye pressystem fra Viega! Viega Raxofix. Viega Lorem ipsum Dolor sit amet nosnubilih. Det nye pressystem fra Viega! 2 Viega. CONNECTED IN QUALITY. Viega er overbevist om, at kvalitet betyder alt. Uden kvalitet, betyder alt ingenting.

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

NeoPres. Rustfri pressfittings og rør

NeoPres. Rustfri pressfittings og rør NeoPres Rustfri pressfittings og rør DATABAD DATABAD 2 NeoPres Rustfri presfittings og rør Vand for fremtiden NeoPres rustfri er et fremtidssikkert brugsvandsinstallationssystem bestående af rustfri presfittings

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

Driftsvejledning N dansk

Driftsvejledning N dansk Driftsvejledning N 700-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

GAS. Teknisk håndbog

GAS. Teknisk håndbog GAS Teknisk håndbog Må 2009 Teknisk håndbog Med udgivelsen af denne tekniske håndbog annulleres alle tidligere udgaver. Teknisk håndbog 3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...5 1.1 Raccorderie Metalliche

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool N 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool N 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger 3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger 3 2 Beskrivelse 5 2.1 Korrekt anvendelse 5 2.2

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag Anvendelsesteknik Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag Anvendelsesteknik Installationssystemer i metal Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Profipress, Profipress G, Prestabo, Megapress

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

AMROC VENTILERET FACADE

AMROC VENTILERET FACADE DK / OKTOBER 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VENTILERET FACADE 2 MOLAND AMROC VENTILERET FACADE MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Produkter...4 Montage på metal og træ...5 Montage af facadeplader...6

Læs mere

Betjeningsvejledning Gulvtank. HydroComfort EAS 300 C EAS 400 C EAS 500 C EAS W 290 EAS W 360 EAS W 440 EAS W 360 S

Betjeningsvejledning Gulvtank. HydroComfort EAS 300 C EAS 400 C EAS 500 C EAS W 290 EAS W 360 EAS W 440 EAS W 360 S Betjeningsvejledning Gulvtank HydroComfort EAS 300 C EAS 400 C EAS 500 C EAS W 290 EAS W 360 EAS W 440 EAS W 360 S Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning... 3 1.1 Denne vejlednings indhold... 3 1.2

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P DA Betjeningsvejledning Elektrisk vandvarmer ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave. Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave. Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave Anvendelsesteknik Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave DK 672 188-972.01-11/10 Viega A/S Blokken 36 3460 Birkerød Tel.: 45 94 29 50 Fax: 45 94 29 69

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Viega seminarer. Mere viden - større succes.

Viega seminarer. Mere viden - større succes. Viega seminarer Mere viden - større succes. Kære seminardeltager I mere end 115 år har Viega været en integreret del af VVS industrien. Gennem årene har vi været med til at forme og påvirke markedet, og

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-17 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere