UDKAST ROSKILDE KOMMUNE INSPIRATIONSKATALOG CYKELPARKERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST ROSKILDE KOMMUNE INSPIRATIONSKATALOG CYKELPARKERING"

Transkript

1 UDKAST ROSKILDE KOMMUNE INSPIRATIONSKATALOG CYKELPARKERING

2 Rådgiver: Jens Falk Trafikrådgivning og Julie Buschardt August 2020 SIDE 2

3 Indhold Eksempelsamling... s. 4 Dimensioner på cykelparkering... s. 10 Evaluerimgsskema... s. 16 SIDE 3

4 Eksempelsamling Eksempelsamlingen viser en række eksempler på både gode, og mindre vellykkede cykelparkeringsløsninger. Ud over gangafstand fra p-plads og hvor lang tid der parkeres, vil de lokale forhold have betydning for om cykelparkeringen fungerer tilfredsstillende. Når der planlæges ny cykelparkering er det især vigtigt at tage hensyn til brugernes behov, ønsker og adfærd, ellers parkeres der ikke som ønsket. Udfør derfor cykelparkeringen, så det er nemt for brugerne at gøre det rigtige. SIDE 4

5 Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Detailhandel, udvalgs- og dagligvarebutikker. Cykelparkering (mellem fortorv og vejareal) nær indgangen, gør det nemt at udvise korrekt og hensynsfuld parkeringsadfærd. Skråparkering fylder mindre en vinkelret parkering, og er derfor valgt for at komprimere parkeringsarealet. Roskilde Bymidte Mangel der stativer, vil de handlende parkere deres cykel op ad muren eller, som her, på fortovsarealet. Dette kan være til gene for både butikken og andre gående, og kan potentielt skabe farlige situationer for svagtseende, hvis cyklerne parkeres på ledelinjer. Køge st. Cafeer & restaurationer Cykelparkering i umiddelbar nærhed til cafe. Som det ses her er det ikke nødvendigt at etablere parkeringspladserne direkte udenfor indgangen, så længe de er synlige og nemme at komme til. Stativerne er her placeret i et hjørne, hvor de ikke tager plads fra byrummets øvrige funktioner. Roskilde Bymidte Cykelstativer der er placeret for langt væk, er svære at finde eller opleves som utilgængelige vil ikke blive benyttet. Hvis restaurantions-besøget er af længere varighed vil det derfor være nærliggende for mange cyklister at finde et overdækket alternativ i umiddelbar nærhed til indgangen, som her. Roskilde Bymidte SIDE 5

6 Kollektive trafikknudepunkter. Overdækket cykelparkering ved station. Hvis det ikke er muligt at placere alle cykelparkeringspladser i nærhed til perroner, kan der ydes en bedre service ved de fjerntliggende parkeringspladser, som fx overdækning, stativer af høj kvalitet, aflåsning, el-ladestander og p-pladser til ladcykler. Roskilde Station Kultur- og fritidstilbud. Cykelparkeringen har begrænset plads og et lavt serviceniveau. Dette medførerer ofte uønsket parkeringsadfærd. Fx er den blå cykel her parkeret op ad lygtepælen - formentlig fordi ejeren har haft brugt for at kunne låse sin cykel fast. Viby st. Rigelig cykelparkering ved kulturinstitution sikrer at det er attraktivt at ankomme på cykel. Cykelstativerne er integeret i byrummet så de danner en visuel indramning af ankomstarealet, uden at skabe en barriereeffekt. Uden cykler kan det være svært for brugerne at vide at det er cykelparkering. Ved nye løsninger, som denne, kan det derfor være en god ide at skilte eller afmærke p-pladserne. Musicon SIDE 6 Mange vil ofte cykle til populære, rekreative naturområder. Derfor er det vigtig at cykelparkering bliver indtænkt ved ankomst til området. Ellers vil cyklisterne ofte vælge at tage deres cykler med hele vejen til målpunktet, hvilket kan ende med at blive til gene for andre besøgende. Kornerup Å, Lejre

7 Offentlig/kommunal service Robuste stativer, af høj kvalitet, tæt på indgangen gør det attraktivt at tage cyklen, signalerer at cyklisterne værdsættes og at god cykelparkering er en prioritet. Det er især vigtigt ved offentlige institutioner, når kommunen gerne vil opfattes som attraktiv at cykle i. Retten i Roskilde Cykelparkering placeret tæt på indgang, med gode ankomstforhold. Men med ankomst fra bagvejen og placeret på bagsiden. Ved hovedindgangen, som ligger ved hovedvejen, er der ingen cykelparkering. Det gør cykelparkeringen besværlig og umulig at finde, hvis ikke man er lokalkendt. Lejre Rådhus Uddannelsesinstitutioner Cykelparkering i betonelement,der fungerer både som byrumsinventar og barriere/afgrænsning ind til skolens område, når stativerne i løbet af skoledagen er fyldte. Guldberg Skole, København. Uinspirerende og deffekte cykelparkerings forhold, som viser at cykling ikke prioriteres. Pulsen, VVS-uddannelse Roskilde SIDE 7

8 Byrum og eventlokaliteter Komprimeret cykelparkering i byrum, med skråparkering. Afgrænsningen fungerer som byrumsinventar, der gør det muligt at opholde sig på pladsen. Cykeløerne er placeret i nærhed til bygningernes indgange, men uden at begrænse de gåendes flow hen over pladsen. Solbjerg Plads, Frederiksberg Boliger Ved mangel på tiltrækkelig cykelparkeing opstår anarki. Ofte vil cyklisterne forsøge at parkere som de tror er korrekt opførsel. Som her, hvor de første parkerede cykler skaber udgangspunktet for god opførsel. Det kan blive et stort problem hvor der er mange brugere, da cyklerne kan komme til at danne uhensigtsmæssige barrierer. Råstof Roskilde Cykelparkering ved bolig kræver overdækning, hvis den skal opfattes som et attraktivt tilbud, da de overnattende cykler er parkeret i mange timer - og i perioder i flere af gangen. Hvis parkeringen er attraktiv er det acceptablet at den er placeret lidt længee væk fra boligens indgang, så længe den er nem at komme til. Musicon, Roskilde SIDE 8 Cykelparkeing, ved boliger, af midlertidig karakter. Cykelparkeringen er placeret i umiddelbar nærhed til indgangen, men er ikke en attraktiv løsning her, da den ikke er overdækket. I tilllæg er pladserne placeret lige uden for stueetagens vinduer. Musicon, Roskilde.

9 Erhvervsvirksomheder Ved større kontordomiciler, der ofte ligger lidt afsides, er det attraktivt at der er god service omkring cykelparkeringen, som fx placering tæt på indgang, overdækning, aflåsning, god plads til manøvreareal og belysning. BEC, Musicon, Roskilde Ved placering af erhverv i bymiljø, kan man ikke altid regne med at den øvrige cykelparkering i nærområdet er tilstrækkeligt. De ansatte og besøgende er ikke villige til at lede efter parkeringspladser, eller at skulle gå langt, og vil derfor i stedet vælge at parkere så tæt på indgangen som muligt. Roskilde Bymidte. Park & bike Ved et Park & Bike anlæg vil cyklerne skulle overnatte på parkeringspladsen, langt fra hjemme. Derfor vil det være nødvendigt med mulighed for at låse cyklen inde. Gadstrup st. Hvis ikke cykelstativerne er velholdte, vil løsningen fremstå uattraktiv, selvom alle andre parametre er til stede. Hvalsø st. SIDE 9

10 Dimensioner på cykelparkering I tillæg til flere cykelparkeringspladser i pedalzonen, er det vigtigt at tilbyde cyklisterne varierede cykelparkeringsforhold, da forskellige cykeltyper har forskeklige behov i forhold til parkeringsfaciliteter. Nogle cykler har fx kurv foran, andre har ingen støttefod, nogle har et lavtsidden styr og andre har lygter siddene på forgaflen. Hertil kommer det stigende antal af forskellige typer lad- og elcykler. God variation og sikre parkeringstilbud gør det derfor mere attraktivt at benytte cyklen og understøtter, at flest mulige kan finde en egnet p-plads. SIDE 10 Figurerene er fra Hvidovre kommune

11 Vinkelret parkering Fordele: Bedre tilgængelighed på begge sider af cykel. Muligt at komme til at aflåse cyklen ved forhjul. Der kan godt være cykelparkering på begge sider af et fælles manøvreareal. Det er en effektiv måde at udnytte ofte begrænsede arealer på. Ulemper: Løsning der optager mest plads. Ved stor afstand (over 60 cm) mellem stativerne, kan der parkeres imellem stativerne, hvilket giver en rodet cykelparkering med rsiko for væltede cykler. Derfor anbefales 60 cm afstand. Skråparkering Fordele: Reducerer pladsbehov, både mellem cykler og til manøvrearealet. Ulemper: Parkeringsløsningen er mindre fleksibel og det kan være vanskeligt at få cyklen ud. Parkerings- og manøvreareal kan opleves trangt. Der anbefales en afstand på 50 cm mellem stativer. Er afstanden mindre risikerer man at kun hver anden plads bliver benyttet. SIDE 11

12 Parkering for el- og ladcykler: Lukket cykelboks Fordele: Den højeste tyverisikkerhed Ulemper: Dyr at anlægge. Kræver administration af brugeradgang. Stele/pullert (mulighed for fastlåsning med egen kædelås) Fordele: Kræver ikke administration. Er billig at anlægge. Betydeligt større sikkerhed, end med en almindelig cykelparkering. Ulemper: Cykelsikkerhed er ikke på niveau med cykelboksen. Etageparkering Fordele: Muligt at placere flere cykler på samme areal, fx ved indendørs cykelparkering. Også i byrum kan det være en pladseffektiv løsning. Ulemper: De kan opleves besværlige at bruge, særligt øverste etage, og kræver at man selv kan løfte sin cykel op på skinnen. Det kan opleves besværligt, da det kræver noget teknik. Kræver tilvænning, hvilket kan gøre at det tager længere tid før brugerne tager løsningen rigtigt i brug. SIDE 12

13 Parkering for ladcykler Fordele: Ved god mulighed for fastlåsning, giver det en høj sikkerhed. Gode parkeringsmuligheder gør det attraktivt for flere at bruge ladcykel. Ulemper: Når pladsen står tom overtages den nemt af almindelige cykler. Pladskrævende i forhold til almindelig cykkelparkering. Eksempel på dimensioner på overdækketparkering, for almindelige cykler SIDE 13

14 Ladcykler Forskellige ladcykler kræver forskellige parkeringsløsninger. Fx vil en lang to-hjulet Long John, ikke kunne parkeres i et almindeligt cykelstativ, og en trehjulet ladcykel kræver helt særlige parkeringsforhold. Transportvaneundersøgelsen har spurgt til cykeltyper siden I perioden har 600 ladcyklister svaret. Undersøgelsen vider nogle interessante tal for ladcykler: Kun 1 ud af 330 ender ved et kollektivtrafikpunkt (forklaringen her kan være frygt for tyveri). De fleste ture ender ved dagligavare, indkøb og daginstitutioner. Ved kollektive trafikknudepunkter, skal der derfor etableres sikker ladcykelparkering evt. med videoovervågning/indelåsning/boksopbevaring/etc. Vigtigt at vide om ladcykler og parkering Både længde og bredde er større end almindelige cykler. Ladcykler er vanskelige at manøvrere. To-hjulet ladcykler har som regel større pladsbehov end tre-hjulede ladcykler i forbindelse med svingmanøvre. Der er gennemført undersøgelser i forbindelse med ladcyklers svingbevægelser. (Vejregler; Kørekurver for Specialcykler, ) De nye stativer i Algade passer meget bedre til min elcykel (Brugerstatements: Fra evalueringen af ny cykelparkering i gågaden i Roskilde) SIDE 14

15 SIDE 15

16 Evalueringsskema Eksempel på vurderingskriterier ved evaluering af eksisterende cykelparkeringsløsning. SIDE 16

17 SIDE 17

18 By, Kultur og Miljø Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE CYKLISTERS MØDE MED DE NYE STATIVER TIL LADCYKELPARKERING

PILOTUNDERSØGELSE CYKLISTERS MØDE MED DE NYE STATIVER TIL LADCYKELPARKERING BILAG 2 Intended for Københavns Kommune Document type Rapport Date September, 2015 PILOTUNDERSØGELSE CYKLISTERS MØDE MED DE NYE STATIVER TIL LADCYKELPARKERING PILOTUNDERSØGELSE CYKLISTERS MØDE MED DE NYE

Læs mere

CYKELPARKERINGSSTRATEGI TEKNIK & MILJØ

CYKELPARKERINGSSTRATEGI TEKNIK & MILJØ CYKELPARKERINGSSTRATEGI TEKNIK & MILJØ I Vejle vil vi også cykle vi ønsker at den enkelte person kan bevæge sig rundt i byen på mange forskellige måder, alt efter ønske og ærinde. Cyklen er en vigtig brik

Læs mere

NOTAT. 1. Cykelparkering til Bella Center og Bella Sky

NOTAT. 1. Cykelparkering til Bella Center og Bella Sky NOTAT Projekt Bellakvarter Kunde Bellakvarter/BC Hospitality Group Dato Oktober 2018 Fra Rambøll Mobilitet og Trafikplanlægning 1. Cykelparkering til Bella Center og Bella Sky I forbindelse med udviklingen

Læs mere

Cykelparkering på Svanemøllen St.

Cykelparkering på Svanemøllen St. Cykelparkering på Svanemøllen St. Test af 3 to-etagers cykelstativer Per Bruun Madsen Søren Underlien Jensen September 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Kolding Banegård 2. Resumé Baggrunden for

Læs mere

Førstehjælp til. cykelparkering 3.0

Førstehjælp til. cykelparkering 3.0 Førstehjælp til cykelparkering 3.0 Indledning 3 1. Piratparkering 4 3. Skråparkering 4 4. Tyveri 4 5. Semivertikal cykelparkering 5 6. Etagecykelparkering 6 7. Forhjulsstøttet cykelparkering 8 Indledning

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Cykelparkering og byrum

Cykelparkering og byrum KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Cykelparkering og byrum INDHOLD 2 3 KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Om Stationen I dag Parkering Trafik Station og byrum 8 UNDERSØGELSER Cykel-parkeringshus 3000 cykel og et byrum Cykler

Læs mere

Bilag 1: Rådgivers afsluttende notat om fuldautomatisk cykelparkering i konstruktion

Bilag 1: Rådgivers afsluttende notat om fuldautomatisk cykelparkering i konstruktion Bilag 1: Rådgivers afsluttende notat om fuldautomatisk cykelparkering i konstruktion Indhold FLERE CYKLER KRÆVER MERE PLADS... 2 HVORDAN LØSES PROBLEMET MED CYKELPARKERING... 3 LØSNINGER TIL FULDAUTOMATISK

Læs mere

CYKELPARKERING I KONSTRUKTION

CYKELPARKERING I KONSTRUKTION 1 CYKELPARKERING I KONSTRUKTION LØSNINGSMODELLER U D K A S T 2017-01-13 FULDAUTOMATISK PARKERINGSANLÆG OVER- OG UNDERJORDISK ECOCYCLE - SILO Figur 1: EcoCycle overjordisksilo EcoCycle er en fuldautomatisk

Læs mere

KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Cykelparkering og byrum SPACELAB ARKITEKTER // SPACELAB.DK INDHOLD 3 KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Om Stationen I dag Parkering Trafik Station og byrum 8 UNDERSØGELSER Cykel-parkeringshus

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv

HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv Helhedsplan Stationsvej/Kulturtorv Måløvringen fra udviklingplanen af Tredie Natur fra 2016 HELHEDSPLAN - REGISTRERING & ANALYSE HELHEDEN & SKALAEN MÅLØV HOVEDGADE

Læs mere

CYKELPARKERINGSPLAN FOR KOLDING KOMMUNE

CYKELPARKERINGSPLAN FOR KOLDING KOMMUNE Forslag CYKELPARKERINGSPLAN FOR KOLDING KOMMUNE BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN SEPTEMBER 2012 Cykelparkeringsplan for Kolding Kommune Cykelparkeringsplanen er udarbejdet som en del af projektet Kolding

Læs mere

Cykelparkering Frederiksberg Bymidte

Cykelparkering Frederiksberg Bymidte København den 6. januar 2003 Cykelparkering Frederiksberg Bymidte 0. Konsulentens opgave Opgaven består i at afdække den fremtidige efterspørgsel efter cykelparkering i Frederiksberg nye bymidte, hvad

Læs mere

LEVEL FALCO ECO FALCOLEVEL ECO FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLevel Eco er designet til et marked, hvor

LEVEL FALCO ECO FALCOLEVEL ECO FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLevel Eco er designet til et marked, hvor ALCO LEVEL ECO alcolevel Eco er designet til et marked, hvor brugervenlig -etagers-cykelparkering til bedste pris er et krav. alcolevel Eco er et innovativt etagecykelparkeringssystem som giver plads til

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Førstehjælp til. Cykelparkering 2.0

Førstehjælp til. Cykelparkering 2.0 Førstehjælp til Cykel 2.0 FØRSTEHJÆLP til Cykel 2.0 INDLEDNING 3 1. PIRATPARKERING 4 2. FORSKELLEN PÅ CYKELPARKERING 4 FORHJULSSTØTTET CYKELPARKERING 4 NIVEAUFORSKUDT FORHJULSSTØTTET CYKELPARKERING 4 LÆNESTATIVER

Læs mere

Aabenraa Parkeringsstrategi Vejforum 8. december 2016

Aabenraa Parkeringsstrategi Vejforum 8. december 2016 Aabenraa Parkeringsstrategi Vejforum 8. december 2016 Strategien skal løfte spørgsmålet om parkering fra enkeltprojekter til byudviklingen som helhed med særlig fokus på at understøtte handel, erhverv

Læs mere

Cykelparkering i Aalborg

Cykelparkering i Aalborg Cykelparkering i Aalborg Cykelturen foregår fra dør til dør! En ny strategi og designmanual skaber et godt grundlag. Carsten Krogh, Aalborg Kommune Malene Kofod Nielsen, COWI Hvor er Aalborg Cykelby Ture

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering rev. dato : 2012.08.09 Bydesignmanual for cykelparkering i Kolding Kommune Denne designmanual indeholder to afsnit om generelle forhold og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Cykelparkering i nybyggeri Best practice og Københavnske erfaringer

Cykelparkering i nybyggeri Best practice og Københavnske erfaringer Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOM RUNDT I ODENSE. Guide til din hverdag

KOM RUNDT I ODENSE. Guide til din hverdag KOM RUNDT I ODENSE Guide til din hverdag Du kan komme rundt i Odense på mange måder. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel, til fods eller med offentlig transport. Vi har samlet en række

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

KOM RUNDT I ODENSE. Guide til din hverdag

KOM RUNDT I ODENSE. Guide til din hverdag KOM RUNDT I ODENSE Guide til din hverdag Du kan komme rundt i Odense på mange måder. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel, til fods eller med offentlig transport. Vi har samlet en række

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv

HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv HELHEDSLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv Helhedsplan Stationsvej/Kulturtorv Måløvringen fra udviklingplanen af Tredie Natur fra 2016 HELHEDSLAN - REGISTRERING & ANALYSE HELHEDEN & SKALAEN MÅLØV HOVEDGADE

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune Bilag 3 Fra Teknik og Miljø Dato 12-12-2017 Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 Anvendelsesområde 3 Zoneinddeling 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 5 Parkeringsarealers

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL Borgerpanelet i Odense Kommune "Vores Odense" giver alle borgere, som er fyldt 18 år og bor i Odense Kommune, en mulighed for at komme med deres input til kommunens arbejde.

Læs mere

Opsamling fra borgermøde Midtvejsdialog 30. januar 2019

Opsamling fra borgermøde Midtvejsdialog 30. januar 2019 Opsamling fra borgermøde Midtvejsdialog 30. januar 2019 - i forbindelse med udviklingsplanen for Rungsted Kyst stationsområde Hørsholm Kommune 1 Introduktion Der blev afholdt borgermøde i Trommen onsdag

Læs mere

Version 2013. Førstehjælp til. Cykelparkering. Giv cyklisterne optimale betingelser. DESIGN i by og rum

Version 2013. Førstehjælp til. Cykelparkering. Giv cyklisterne optimale betingelser. DESIGN i by og rum Version 2013 Førstehjælp til Cykelparkering Giv cyklisterne optimale betingelser DESIGN i by og rum Førstehjælp til Cykelparkering Indledning: Hvorfor er god cykelparkering vigtig? 3-4 1. Hvilke cykler

Læs mere

Jacobsen hus i carlsberg byen

Jacobsen hus i carlsberg byen Jacobsen hus i carlsberg byen I det nordvestlige hjørne af Carlsberg Byen ud mod de grønne arealer i Søndermarken findes det arkitektonisk smukke Jacobsen Hus, tegnet af Henning Larsen Architects. Lejemålet

Læs mere

caroline hus i carlsberg byen

caroline hus i carlsberg byen caroline hus i carlsberg byen Caroline Hus ligger centralt i Carlsberg Byen, med Bryggernes Plads på den østlige side og Ottilia Plads på den nordvestlige side. Placeringen sikrer et frit udsyn mod den

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST Udarbejdet af Kristian Mousten, bachelor i landskabsarkitektur for A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 3

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DECEMBER 2018 INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Parker og Rejs anlæg til cykler

Parker og Rejs anlæg til cykler Parker og Rejs anlæg til cykler Arkitekt Lise Kærn, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Afdelingsleder Eyvind Lindboe, Glostrup Kommune Indledning Hovedstadens Udviklingsråd lancerede i sommeren 2001 sin

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Analyse af bil- og cykelparkeringsnormerne i København. Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling 27. februar 2019

Analyse af bil- og cykelparkeringsnormerne i København. Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling 27. februar 2019 Analyse af bil- og cykelparkeringsnormerne i København Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling 27. februar 2019 Indhold 1. Sammenfatning 2. Nye parkeringsnormer for bilparkering 3. Justering af parkeringsnormer

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO 13 CE 0 N RE TS 2 R KU MAR N 4. KO 1 I R. EN K D 0 0 DE 0 Ø. 3 L SM I N T P IO O T A ND PIR I V NS I TIL M KO Lokaludvalg er lokale forsamlinger, der skal fungere som bindeled

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 40 til Rammeområder 11.C1 og 11.C13 Centerområde Vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx

Læs mere

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro Side 1 af 5 Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING 16. Cykelparkering - Vesterbro BTU 392/2005 J.nr. 21153.0005/05 INDSTILLING Bygge- og Teknikforvaltningen

Læs mere

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3 BILAG 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hvidbog 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge november 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om byggeri på Elværksgrunden

Spørgeskemaundersøgelse om byggeri på Elværksgrunden Spørgeskemaundersøgelse om byggeri på Elværksgrunden Om undersøgelsen 33 personer har svaret på spørgeskemaet, som har været tilgængeligt på Indre By Lokaludvalgs hjemmeside og ved et debatvognsarrangement

Læs mere

Undersøgelse om parkeringsforholdene for virksomheder i Vanløse

Undersøgelse om parkeringsforholdene for virksomheder i Vanløse Undersøgelse om parkeringsforholdene for virksomheder i Vanløse - Herunder parkeringsmuligheder for virksomhedens medarbejdere og kunder STANDARD RAPPORT Samlet status over distribuerede og besvarede spørgeskemaer:

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S I R O S K I L D E B Y M I D T E VIEWS FRA ANKOMST SITUATIONEN

N Y T P A R K E R I N G S H U S I R O S K I L D E B Y M I D T E VIEWS FRA ANKOMST SITUATIONEN N Y T P A R K E R I N G S H U S I R O S K I L D E B Y M I D T E VIEWS FRA ANKOMST SITUATIONEN 14. Maj. 2013 1 Plan 1:500 SNIT SCENARIE 1-1:250 50 P 50 P 52 P 50 P 50 P 50 P 49 P 47 P 52 P 50 P Hoveddisponering

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Borgerpanelundersøgelse Forholdene i Indre By Gennemført 24-27. februar 2017 Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Sammenfatning: Indre By som helhed Prioriteringer med hensyn

Læs mere

Perron 7430 En plan for den fysiske udvikling af stationområdet i Ikast

Perron 7430 En plan for den fysiske udvikling af stationområdet i Ikast Perron 7430 En plan for den fysiske udvikling af stationområdet i Ikast Tilgang Skal det være en tidløs og bæredygtig plan som kan holde i mange år skal kvaliterne i bydelen komme indefra. Et kriterie

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St.

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 6. april 2018 Bilag 5 - Parkeringsnotat Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. I det

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

JANUAR 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE. PARKERINGSOMRÅDET Bruger- og holdningsundersøgelse 2017

JANUAR 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE. PARKERINGSOMRÅDET Bruger- og holdningsundersøgelse 2017 JANUAR 2018 PARKERINGSOMRÅDET Bruger- og holdningsundersøgelse 2017 3 Indhold DEL 1 Indledning og baggrund Rapportens indhold og opbygning 7 9 DEL 2 Sammenfatning af resultater 13 Københavnernes holdninger

Læs mere

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Et cykelpuljeprojekt Poul Greibe Thomas Skallebæk Buch Baggrund Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden om sammenhæng mellem

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Kompakt cykel pakering med FalcoLevel

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Kompakt cykel pakering med FalcoLevel FALCO LEVEL PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ Kompakt cykel pakering med. Fordelen ved cykelparkering i etager er enkel; i systemet kan parkeres dobbelt så mange cykler som normalt. Den perfekte løsning hvor

Læs mere

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune. Version: Maj 2017

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune. Version: Maj 2017 Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune - Version: Maj 2017 1. Grenaa Station 02052017 Baggrund: Der skal gøres en indsats for at styrke passagertilvæksten på Grenaabanen frem mod åbningen

Læs mere

Bagsværd Bymidte - Helhedsplan

Bagsværd Bymidte - Helhedsplan - ViaTrafik Bagsværd Bymidte Helhedsplan Workshop d. 7. September 2017 1 Vision/ Et samlet centerområde Bagsværd Bymidte skal styrkes som centerområde og indkøbssted for borgerne i Bagsværd, så det i højere

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015.

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Bilag 5 Høringssvar, opsamling Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september

Læs mere

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Bjarne Holm Markussen, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Mobilitetsplan for Copenhagen Business School

Mobilitetsplan for Copenhagen Business School Mobilitetsplan for Copenhagen Business School Martin Kallesen, mkk@viatrafik.dk - December 2017 www.viatrafik.dk Disposition Indledning Problemstilling og analyser Perspektivering Mobilitetsplan og parkeringsbehov

Læs mere

1. Gladsaxe erhvervskvarter 2. Bagsværd Bypark 3. Normer for cykelparkering 4. Ændring i rammer for åben-lav boligområder

1. Gladsaxe erhvervskvarter 2. Bagsværd Bypark 3. Normer for cykelparkering 4. Ændring i rammer for åben-lav boligområder Økonomiudvalget 04.12.2012 Kommuneplan 2013 Punkt nr. 289, bilag 4 Forslag til indholdsmæssige ændringer i rammerne 1. Gladsaxe erhvervskvarter 2. Bagsværd Bypark 3. Normer for cykelparkering 4. Ændring

Læs mere

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit PLAN OG ÅBEN LAND Notat Dato: 31. januar 2017 Sagsb.: Rasmus Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72364361 E-mail: raras@holb.dk Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit Notatet beskriver,

Læs mere

Hald Ege Hal. Helhedsplan, revideret forslag til Hald Ege Hallen,

Hald Ege Hal. Helhedsplan, revideret forslag til Hald Ege Hallen, Hal Ege Hallen Helhedsplan, revideret forslag til Hald Ege Hallen, 15.03.05 I forbindelse med udarbejdelsen af den samlede helhedsplan for Hald Ege Hal og Hald Ege Skole tager dette delprojekt for udvidelsen

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43... Page 1 of 1 From: Jan E. Jørgensen Sent: 08-04-2015 11:33:01 To: Pia Dittmer Subject: Fwd: VS: Vedrørende bymiljø ved Rathsacksvej Attachments: ATT00001.htm; ATT00002.htm; Rathsacksvej.pdf; ATT00003.htm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang... 1 1. Baggrunden for ansøgningen... 1 1.1. Hvidovres Kommunes visioner og planer for området... 1 1.2.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere