Tilsynsrapport Kommunalt tilsyn 2020 Kirkedal Plejehjem Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Kommunalt tilsyn 2020 Kirkedal Plejehjem Hedensted Kommune"

Transkript

1 HJORTSHØJ & MØLLER CARE G.C. AMDRUPS VEJ 5 TLF Mail. Kommunalt tilsyn 2020 Hedensted Kommune Plejehjem: Kirkedal Adresse: Kirkedalsvej 49 Rårup 1, 7130 Juelsminde Centerleder: Karin Emig Tlf: Mail: Tilsynsdato:

2 1. Vurdering Hjortshøj & Møller Care har den gennemført uanmeldt tilsyn på I tilsynet deltog centerleder Karin Emig, sygeplejerske Marie Sarusie, social- og sundhedsassistent Rikke Skov og social- og sundhedsassistent Sandra Tønnesen Faglige fokusområder for tilsynet 2020 Hedensted: Et værdigt liv respektfuld kommunikation Pårørende inddragelse og samarbejde Aktivitet Personlig- og praktisk hjælp, omsorgsfuld pleje og rehabilitering Hygiejne Sundhedsfaglig dokumentation Der har efter tilsynet været høring i forhold til den udarbejdede rapport, og ændringer til det faktuelle i rapporten er efterfølgende justeret i tilsynsrapporten. Samlet vurdering efter tilsynsbesøg Hjortshøj & Møller Care har efter tilsynsbesøget den vurderet, at plejehjemmet indplaceres i kategorien: Ingen bemærkninger Se endvidere Bilag 1. Sammenfatning af fund Vurderingen af er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Tilsynet kan på baggrund af observationer, interviews, dialogmøde og journalgennemgang konkludere, at alle målepunkter ved tilsynet d var opfyldt. Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer: At de relativ selvhjulpne borgere ikke glemmes i en travl hverdag og, at 1 til 1 tid også prioriteres med disse f.eks ved brug af klippekort At det gode arbejde og den gode udvikling på fortsætter til gavn for beboere, pårørende og personalet Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) Områdeleder Karin Emig blev kontaktet d og havde enkelte tilføjelser til rapporten. Herefter er rapporten godkendt til udsendelse. 1

3 Kriterier for udvælgelse af tre borgere: En plejekrævende borger. En borger med en pårørende, der kan kontaktes. En borger, der kan give relevant feedback 2. Fund ved tilsynet Borgeroplevet kvalitet Kort beskrivelse af borgerne. Tilsynet besøgte 3 borgere. 1 mand og 2 kvinder. De tre borgere blev valgt ud fra ovenstående kriterier. Borgerne repræsenterede en aldersspredning mellem 82 og 89 år og havde boet på mellem 3 måneder og 9 år. Tilsynet talte derudover med en pårørende til en af de tre borgere. Målepunkter Borgeroplevet kvalitet Selvbestemmelse og kommunikation Oplever du at blive set, hørt og forstået af personalet? Oplever du, at personalet giver dig mulighed for at bestemme i din hverdag? Kan du selv bestemme din døgnrytme? Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt Fund og kommentarer De tre borgere tilkendegiver samstemmigt, at de er tilfredse med at bo på med de afsavn taget i betragtning, det nu medfører at flytte på plejehjem. Borgerudsagn: jeg oplever, at jeg bliver set og hørt - der er ingen der handler hen over hovedet på mig. En anden borger oplyser: vi bliver passet så godt på her. Det er mit hjem og jeg er så glad for at være her. Den tredje borger fortæller: jeg vil allerhelst være derhjemme - jeg har jo aldrig haft brug for at være sådan et sted her før, så det er svært. Men personalet gør det godt - de er virkelig kvikke. Ifølge de tre borgere oplever de at have indflydelse og selvbestemmelsesret i forhold til deres hverdag og strukturen af denne. Borgerudsagn: Jeg bestemmer i det store selv min døgnrytme. Men der er mange beboere her, der har brug for hjælp, så det bliver selvfølgelig under hensyntagen til de andre. En anden borger beretter: Man må indrette sig, men personalet er meget lydhøre overfor vores ønsker - så det meste kan lade sig gøre. Den tredje borger oplyser: jeg har intet at klage over - faktisk kan jeg gøre, som det passer mig. Det er tilsynets vurdering, at alle tre adspurgte borgere oplever 2

4 Er der en respektfuld og god omgangstone mellem dig og personalet? Aktiviteter Oplever du at have en meningsfuld hverdag? Hvilke aktiviteter deltager du i her på plejehjemmet? selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv. Borgerudsagn: det er jo et lille sted det her og vi er som en stor familie. Jeg snakker ligegodt med alle - personale som beboere. Der er en virkelig god omgangstone - alle er så søde og taler pænt og ordentligt. En anden borger tilkendegiver: jeg sætter stor pris på, at personalet kan lide humor. De tre borgere fortæller, at de alle oplever deres hverdag som meningsfuld og føler sig ikke ensomme. Det forgangne år med Coronarestriktioner og nedlukning angives dog at have været svært og udfordrende såvel i forhold til begrænsninger i besøg som begrænsninger i udbuddet af aktiviteter på plejehjemmet. Borgerudsagn: jeg har et godt liv her. Når der kommer nye beboere her på plejehjemmet, så besøger jeg dem - det betyder meget at man som ny føler sig velkommen. Jeg har et helt specielt godt forhold til min nabo. Vi går ture sammen og hun kommer også herind til mig og ser en god film. En anden borger fortæller at det, der giver mening for ham, er de daglige besøg af borgerens hustru. Borgerudsagn: så hører jeg nyt hjemmefra og somme tider kommer mine døtre også på besøg. Den tredje borger fortæller, at hun ingen børn har, er enke og hendes nærmeste relationer er et hold venner. Borgerudsagn: men jeg er ikke ensom. Jeg er vant til at være meget alene og er glad, når mine venner må besøge mig. To af de tre borgere fortæller at de bruger megen tid foran fjernsynet. En borger tilkendegiver, at hun meget gerne tager del i gudstjenester og højtlæsning. En anden borger oplyser, at han gerne vil spille banko og bowle, mens den tredje borger strikker meget og ynder desuden sang- og musikarrangementer. Alle tre borgere giver udtryk for, at de ser frem til, at tingene forhåbentligt normaliseres igen 3

5 Pårørende Oplever du/i at blive inddraget og lyttet til? Hvordan bliver du/i informeret? Oplever du/i, at der er en respektfuld og ordentlig omgangstone på plejecentret? og udbuddet af aktiviteter bliver som før. Tilsynet talte med en pårørende til en af de tre borgere. Pårørendeudsagn: Mine to døtre og jeg var til samtale ved indflytningen og vi føler os bestemt inddraget og set og hørt. Den pårørende tilkendegiver at hun har stor respekt for personalet på : da min mand kom her til fra sygehuset for tre måneder siden var han så dårlig, at vi troede vi skulle miste ham. Han udviklede delir, var udadreagerende og kunne ingenting. Men så fik sygeplejersken ændret hans medicin og i løbet af kort tid blev han meget bedre. Hvis han fortsætter den gode udvikling, overvejer vi faktisk om han kan komme hjem og bo igen. Den pårørende oplyser, at hun kommer på besøg næsten hver dag og personalet henvender sig til hende med de informationer, der nu må være brug for. Pårørendeudsagn: jeg oplever kun en god og ordentlig omgangstone her. Personalet er søde og imødekommende Deltager du/ i en pårørendegruppe, hvor du/i møder ligesindede? Den pårørende fortæller, at taget den relativ korte periode i betragtning, som hendes mand har været på Kirkedal Plejehjem, har hun ikke haft brug for at deltage i en pårørendegruppe. Dette har i øvrigt heller ikke været muligt grundet Corona. Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering Hvad har du brug for personalet hjælper dig med i hverdagen? - personlig pleje - praktisk bistand En af de tre borgere tilsynet talte med fortæller: jeg klarer stort set mig selv. Jeg har kun brug for hjælp til at få støttestrømper af og på. Så har jeg brug for lidt støtte til bad. Jeg får fysioterapi en gang om ugen. De to andre beboere er mere plejekrævende. Den ene har brug for hjælp til stort set alle funktioner. Hun kan ikke støtte på 4

6 Er der den fornødne tid i plejen/dagligdagen til, at du får lov at gøre det du kan selv? benene og forflyttes ved hjælp af lift og er permanent kørestolsbruger. Borgerudsagn: jeg kan vaske mig selv i ansigtet - det er næsten det eneste, jeg kan. Jeg får fysioterapi to gange om ugen til at træne mine ben. Jeg er ikke vild med det - jeg synes det gør ondt. Den anden borger fortæller, at han kom til plejehjemmet i en kørestol og var afhængig af lift. Borgerudsagn: Men nu gangtræner jeg med en fysioterapeut to gange om ugen. Jeg bruger ikke lift mere for jeg kan forflytte mig selv. Jeg har fået rigtig mange armkræfter. Jeg træner hårdt, for jeg skal hjem igen til februar. Alle tre borgere får hjælp til rengøring hver 14. dag samt til medicindosering. Tilsynet oplever at alle tre borgere er velsoignerede og får den hjælp, de har brug for. Lejlighederne fremstår rene og pæne. De tre borgere giver samstemmigt udtryk for, at der bliver givet plads og tid til de kan vedligeholde deres færdigheder og funktioner Oplever du, at du får den hjælp, du har brug for personlig pleje/praktisk bistand? Ernæring og kost Hvad synes du om kvaliteten af maden? Alle tre borgere tilkendegiver, at de få den hjælp de har brug for. En borger tilføjer dog: jeg får den hjælp, jeg har brug for. Men personalet har for travlt og jeg ville sådan ønske, at de havde tid til at sidde ned og få en kop kaffe sammen med mig. Tilsynet anbefaler: At de relativ selvhjulpne borgere ikke glemmes i en travl hverdag og, at 1 til 1 tid også prioriteres med disse f.eks ved brug af klippekortet De tre borgere er alle enige om, at maden, der bliver serveret på plejehjemmet, er virkelig god. Borgerudsagn: vi får supergod og alsidig mad. Jeg har brug for special kost. Der er mange ting, jeg ikke kan 5

7 Er der en hyggelig stemning til måltiderne? tåle, men det er aldrig et problem. Det er dejligt, maden laves her i huset Alle tre borgere oplyser, at de indtager måltiderne i spisestuen sammen med de øvrige beboere. Borgerudsagn: det er hyggeligt og der er en god stemning. En anden borger angiver: stemningen ved måltidet står og falder på personalet, og om de er gode til at sætte gang i snakken Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer: At de relativ selvhjulpne borgere ikke glemmes i en travl hverdag og, at 1 til 1 tid også prioriteres med disse f.eks ved brug af klippekort Dokumentation Målepunkter Praktisk hjælp Dokumentation Helbredsoplysninger (Generelle oplysninger) Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt Fund og kommentarer Funktionsevne tilstande 5 tilstande vurderes fra 1-4 Helbredstilstande vurdering 1: Funktionsniveau 2: Bevægelsesapparat 3: Ernæring 4: Hud og slimhinder 5: Kommunikation 6: Psykosociale forhold 7: Respiration og cirkulation 8. Seksualitet 9: Smerter og sanseindtryk 10: Søvn og hvile 11: Viden og udvikling 12: Udskillelse af affaldsstoffer Indsatser og handlingsanvisninger 6

8 Besøgsplan Livshistorie Informeret samtykke - værgemål? Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde Dialogmøde med: centerleder Karin Emig, sygeplejerske Marie Sarusie, social- og sundhedsassistent Rikke Skov og social- og sundhedsassistent Sandra Tønnesen. Interview Faglige fokuspunkter 2020 Et værdigt liv respektfuld kommunikation Hvilke værdier har I fokus på, i mødet med borgeren? (værdighed, respekt, medbestemmelse, individualitet) Hvordan arbejder I med at bevare og fremme borgerens selvbestemmelse og medinddragelse i det omfang, dette er muligt? Hvilke overvejelser gør I Jer, når I kommunikerer med borgere, pårørende og kolleger? Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt Fund og kommentarer Personalet tilkendegiver, at de har stor respekt for borgernes levede liv/livshistorie og for den enkelte borgers værdier og normer. Medarbejderudsagn: det er vigtigt, at borgeren føler sig set, hørt og forstået. Vi lytter til dem og forsøger altid at arbejde med borgeren og i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov Personalet oplyser, at de har en individuel tilgang til borgerne og forsøger at give dem det liv de gerne vil med mest mulig livskvalitet. Medarbejderudsagn: vi tager alle de individuelle hensyn, som er muligt og prioriterer f.eks en individuel døgnrytmeplan højt. Alle kan selvfølgelig ikke komme op på en gang, men vi strækker os rigtig langt for at tilgodese borgernes ønsker og deres ret til selvbestemmelse. Personalet tilkendegiver, at der er stor fokus på kommunikation og fremhæver vigtigheden af at have situationsfornemmelse og tilpasse jargonen efter den enkelte borger. 7

9 Hvordan anvendes Tryk og træk i hverdagen? Pårørende Hvordan inddrager I de pårørende? Hvilke udfordringer kan der være ved at inddrage de pårørende? Hvordan oplever I, at samarbejdet er med de pårørende? Medarbejderudsagn: nogen kan lide humor mens andre foretrækker en helt anden tilgang. Det vigtige for os er, at vi møder borgeren med respekt og ydmyghed. Ved at lytte til borgeren finder vi ind til dem og frem til, hvordan det fungerer bedst muligt for den enkelte borger. I forhold til Tryk og træk angiver personalet, at de har været på kurset og synes det er svært, men at de øver sig på det. De er især bevidste om at anvende den tilegnede viden i forhold til konflikthåndtering og i måden at stille spørgsmål på, så det ikke er den irriterende, men den interessante borger, de har med at gøre. På angives de pårørende at være en kæmpe ressource og der er stor fokus på at få etableret et godt samarbejde med de pårørende fra starten og få skabt gensidig forståelse og tillid. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor forventninger bliver afstemt. Inden Corona havde personalet typisk indflytningssamtale ude i borgerens eget hjem, men man har nu været tvunget til at ændre lokation til plejehjemmet. Udfordringerne med de pårørende oplyses ofte at opstå: når det, de pårørende gerne vil, ikke stemmer overens med det, borgeren gerne vil. Problemet bunder ofte i manglende forståelse for, at vi ikke kan tvinge borgeren til noget. Vi er nødt til at spørge pænt og, hvis borgeren siger nej, må vi respektere dette ønske. En anden medarbejder oplyser: som regel lykkes det os at finde frem til et fælles fodslag inden tingene går i hårdknude. Når vi stiller de pårørende spørgsmålet: er din mor, far eller ægtefælle umyndiggjort? og svaret er nej - så lander den som regel der. Overordnet set angives der at være et rigtig godt samarbejde med de pårørende. Medarbejderudsagn: vi har gode samarbejdsvillige pårørende, der altid er parate til at give en hånd med f.eks at hente medicin eller køre til lægen. 8

10 Aktiviteter Hvordan inddrager I den enkelte borger i at vælge aktiviteter? Hvordan arbejder I med formidling af aktiviteter til borgere og pårørende? Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering Hvordan arbejder I med rehabilitering hos borgeren? Selvfølgelig med borgerens tilladelse sørger vi for at holde de pårørende opdateret omkring, hvad der sker på plejehjemmet og i tilfælde af sygdom eller lægekontakt henvender vi os telefonisk til dem. På er der ansat en aktivitetsmedarbejder og der angives at være et godt samarbejde med denne. Personalet tilkendegiver, at Coronatiden har givet udfordringer i forhold til udbuddet af mulige aktiviteter. Det har været nødvendigt at tænke anderledes og være kreativ. Medarbejderudsagn: Ofte handler det jo bare om at være åben og lydhør overfor de ønsker, borgerne har og finde frem til de aktiviteter, der giver mening for den enkelte borger. Klippekortsordningen angives at blive brugt i mange sammenhænge lige fra 1 til 1 aktiviteter til sommerhusture og andre udflugter. Personalet oplyser, at der til plejehjemmet er knyttet en gruppe trofaste frivillige, som er kommet i huset igennem mange år og som har et tæt forhold til flere af beboerne. Udenfor Coronatider gør disse frivillige en stor indsats for plejehjemmets beboere med bl.a. højtlæsning, stolegymnastik, bagning, går ture og ledsager beboerne på udflugter. Det oplyses, at aktivitetsmedarbejderen er ansvarlig for, at der foreligger en ugeplan med kommende aktiviteter, således at borgerne kan se og vælge til og fra, hvilke aktiviteter, de ønsker at deltage i. Personalet oplyser, at de tænker rehabilitering ind i flest mulige sammenhænge og hverdagsaktiviteter. Medarbejderudsagn: vi lader beboerne gøre mest muligt selv. Det kan være alt lige fra at børste tænder til at gå til spisestuen og spise selv. En anden medarbejder tilkendegiver: ofte drejer det sig jo om at have øje for, om borgeren kan rykke sig og så lade dem gøre det selv. Ifølge personalet hænger motivation uløseligt sammen med 9

11 Kan respektfuld og omsorgsfuld pleje være en udfordring, når borgeren er dement og plejekrævende? Ernæring og kost Hvordan arbejder I med at etablere en hyggelig atmosfære ved måltider? rehabilitering og ofte er det personalets opgave, at se nogle muligheder som borgeren måske ikke selv ser Medarbejderudsagn: vi har haft borgere, der ikke har kunnet ret meget, når de kommer hertil og har egentlig ingen håb for og tanker om at de skal kunne mere og blive bedre. Så er det vores opgave at se mulighederne og motivere og forsigtigt skubbe på sådan, at de oplever, at de kan rykke sig og kan mere og mere. I forhold til et succesfuldt rehabiliteringsforløb fremhæves det forløb, som den ene af de tre borgere, som tilsynet interviewede, har haft. Denne borger kom til plejehjemmet for få måneder siden og var meget dårlig. Han blev forflyttet ved lift og sad i kørestol. Hans medicin blev ændret, hvilket gjorde en stor forskel for hans cerebrale tilstand. Han er nu i et genoptræningsforløb med gangtræning 2 ugentlig ved fysioterapeut og er top motiveret for at træne sig op og komme til at gå igen med det mål for øje: at han kan komme hjem og bo igen. Personalet oplyser, at der ved indflytningssamtalen bliver spurgt ind til om, borgeren har nogle mål han/hun gerne vil nå og i så fald kan der eventuelt arrangeres aftaler med fysioterapeuten, som kommer i huset to gange om ugen. En del borgere oplyses at modtage vederlagsfri fysioterapi. Personalet fortæller, at de for øjeblikket har en på alle måder kompleks borger som ikke har demens, men i stedet flere psykiatriske diagnoser. Dette giver store udfordringer i hverdagen for personalet. Der er udarbejdet en socialpædagogisk handleplan for denne borger, som personalet navigerer efter og som giver struktur og en fælles tilgang til borgeren. Personalet modtager supervision ved behov og har flere relevante tværfaglige sparringspartnere at trække på. Maden produceres lokalt i eget køkken og der arbejdes på plejehjemmet med det pædagogiske måltid og måltidsværter. Der sidder altid mindst en medarbejder med ved bordet for at skabe ro og en god og 10

12 Hvordan identificerer I et ernæringsproblem hos en borger? -Ernæringsscreening, vægt - Behov for dysfagiudredning? Hygiejne Kender du/i regler for uniformsetikette? Bruger alle uniformer? Retningslinjer for håndhygiejne? hyggelig stemning omkring måltidet. Før Coronatiden blev maden serveret på fade, så borgerne selv kunne tage det, de havde lyst til og f.eks selv smøre deres brød. Da denne serveringsform ikke længere er mulig, har man på plejehjemmets ene afdeling introduceret en ordning, hvor alt mad serveres til den enkelte borger i små portionsanrettede skåle, så borgerne fortsat selv kan vælge det, de har lyst til og selv smøre deres brød. Dette har været med så stor succes, at ordningen introduceres i hele huset fra januar Personalet ernæringsscreener selv borgerne og de bliver som udgangspunkt vejet hver 4. uge. Der angives at være et godt samarbejde med kommunens diætist, som kommer i huset og giver råd og vejledning i forhold til ernæringsmæssige problematikker og udarbejder/følger op på ernæringsplaner. Borgere med dysfagi vurderes og screenes af en special uddannet ergoterapeut og på baggrund af denne vurdering laver diætisten en kostplan til den pågældende borger. Også i forhold til maden er man på meget bevidste om at håndhæve borgernes selvbestemmelsesret. Medarbejderudsagn: så vidt muligt prøver vi at imødekomme borgernes ønsker til kosten. Ikke alt - men næsten alt kan lade sig gøre. Borgerne har en individuel kost- eller ernæringsplan og i køkkenet er der skemaer, hvor der løbende bliver skrevet ind og opdateret, hvad den enkelte borger f.eks kan lide at få til morgenmad eller til frokost, så det er synligt og tilgængeligt for alle. Personalet oplyser, at de alle kender reglerne for uniformsetikette. Alle medarbejdere bærer uniformer og klæder om på stedet. Medarbejderudsagn: Alle faste personaler har deres eget tøj. Og så har vi ekstra skabe med tøj til afløsere. Uniformer skiftes dagligt og vaskes på eksternt vaskeri. Personalet tilkendegiver, at de er meget påpasselige med at overholde retningslinjerne for håndhygiejne. De går 11

13 Retningslinjer for brug af handsker og værnemidler? alle med håndsprit i lommen og der forefindes sprit/sæbe i alle rum. Ingen bærer ure, ringe, neglelak eller har acrylnegle. Alle skal have kortklippede negle. Personalet oplyser, at handsker og værnemidler er blevet en integreret del af uniformsetiketten. Medarbejderudsagn: efterhånden vænner man sig til det og så føles det helt forkert uden. Tilsynet bemærker, at alle medarbejdere, der deltager i tilsynet, har uniform på. De bærer visir og har ingen ringe eller ure på. 3. Relevante oplysninger Oplysninger om behandlingsstedet Beskrivelse af plejehjemmet: blev færdigrenoveret i 2012 med 14 nybyggede og 14 nyrenoverede boliger. Kirkedal fremstår nu som et moderne plejecenter med 28 torumsboliger, der alle har gode bade- og toiletforhold samt et lille tekøkken. Der er to boenheder - stuen og 1.sal. Til hver boenhed er der en fælles spise- og dagligstue samt et køkken, hvor al maden til beboerne kan tilberedes. Omkring plejehjemmet er der et fint anlagt haveareal med gangstier, terrasser, sansehaver, højbede m.v. Tilsynet oplever, at Kirkedal er et lille hyggeligt plejehjem - et rart sted at være med en god og hjemlig atmosfære. Personalesammensætning: Der er ansat 1½ sygeplejerske Der er ansat 8 social- og sundhedsassistenter Der er ansat 10 social- og sundhedshjælpere Om tilsynet Tilsynet mødte op over middag Der blev ved tilsynet foretaget følgende: Ved tilsynet blev der udført 3 interview med borgere som boede på plejehjemmet samt 1 interview med en pårørende til en af de tre borgere Ved tilsynet blev der gennemført dialogmøde med leder og medarbejder Ved den afsluttende tilbagemelding deltog centerleder Karin Emig Tilsynet blev foretaget af sygeplejefaglig konsulent Mari Tang Sevelsted 12

14 13

15 Bilag 1 - Samlet vurdering efter tilsynsbesøg Efter tilsynsbesøget laves en samlet vurdering baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den faglige indsats med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der bliver i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter. Afhængig af kategoriseringen kan et tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til plejecentret om at udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan plejecentret vil følge op på uopfyldte målepunkter. Kategori Ingen bemærkninger Bemærkninger Uddybende beskrivelse Tilsynets fund giver ikke anledning til bemærkninger Tilsynets fund giver anledning til bemærkninger Der er fundet mangler som giver anledning til at der udarbejdes en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på pågældende mangler. Handleplanen sendes til visitations- og myndighedschef Marianne Merring og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted, og der skal ikke ske yderligere opfølgning. Betydende mangler Tilsynet har fundet betydende mangler Der er fundet betydende mangler som giver anledning til at der indenfor X dage udarbejdes en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på manglerne. Der skal tages kontakt til visitations- og myndighedschef Marianne Merring, som kan være behjælpelig med sparring i udarbejdelsen ag handleplanen. Handleplanen sendes til visitations- og myndighedschef Marianne Merring og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. Kritisable forhold Tilsynet har fundet kritisable forhold Der er fundet kritisable forhold, som giver anledning til at der straks påbegyndes udarbejdelse af en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på manglerne. Den tilsynsførende tager straks kontakt til visitations- og myndighedschef Marianne Merring, som vil være behjælpelig med at iværksætte de fornødne tiltag. Handleplanen sendes til visitations- og myndighedschef Marianne Merring og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. 14

16 Bilag 2 Beskrivelse af målepunkter Kommunalt tilsyn 2020 Borgeroplevet kvalitet Målepunkter Borgeroplevet kvalitet Et værdigt liv Sund hele vejen Kommunikation Selvbestemmelse og livskvalitet Bevægelse og aktiviteter Pårørende Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering Praktisk og personlig hjælp (Hjælp til rengøring, tøjvask, personlig pleje, toiletbesøg mv.) Vedligeholdelse af færdigheder i daglige gøremål Ernæring Mad og måltider Uddybning af målepunkt Borgeren oplever at blive mødt med respekt og kommunikationen med personalet er god. Borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv Borgeren får støtte til at være fysisk aktiv i det omfang borgeren magter det og borgeren har mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter på plejecentret. Pårørende har oplevelsen af at blive set, lyttet og inddraget i borgerens forløb. Borgeren oplever at få den fornødne praktiske og personlige hjælp. Borgeren oplever at blive inddraget i de daglige gøremål, så han/hun kan vedligeholde sine færdigheder. Borgeren oplever, at maden mætter og smager godt. Borgeren oplever, at måltiderne foregår i en hyggelig atmosfære og får den fornødne hjælp i spisesituationer. 15

17 Dokumentation Målepunkter Dokumentation Sundhedsfaglig dokumentation Sygdomme (generelle oplysninger) Funktionsevne tilstande Livshistorier Helbredstilstande / 12 tilstande Besøgsplan -Døgnrytmeplan Patientrettigheder Uddybning af målepunkt Der er en opdateret beskrivelse af borgernes sygdomme, samt af hvem der er ansvarlig for opfølgning og kontrol. Borgeren er udredt med relevante funktionsevnetilstande af visitationen. Der er udarbejdet en livshistorie og en beskrivelse af borgerens vaner og ønsker. Borgeren er udredt med relevante sundhedsfaglige tilstande og tilhørende indsatser og handlingsanvisninger. Der er udarbejdet en Besøgsplan med afsæt i de udredte funktionsevnetilstande. Besøgsplanen beskriver, hvordan der arbejdes med afsæt i borgerens ressourcer, og hvor der er et rehabiliterende sigte. Der er beskrevet, om borgeren er i stand til at give informeret samtykke, eller hvem der evt. har stedfortrædende samtykke. 16

18 Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde Målepunkter Faglige fokuspunkter Et værdigt liv Sund hele vejen Samspil med borgeren Samspil med pårørende Bevægelse og aktiviteter Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering Rehabilitering Værdig og omsorgsfuld pleje Ernæring og kost Stemning ved måltider Ernæringsproblematikker Hygiejne Uniformsetikette Håndhygiejne Værnemidler Uddybning af målepunkt Borgeren bliver mødt med respekt, ligeværdighed og der gives mulighed for selvbestemmelse og medindflydelse. Personalet har fokus på de pårørendes ressourcer og evner at inddrage og støtte dem i hverdagslivet. Personalet drager omsorg for de pårørende og støtter dem i at møde ligestillede i evt. pårørendegrupper. Borgeren støttes i at have et aktivt og sundt liv i det omfang borgeren magter det. Der forefindes meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger. Personalet har fokus på den rehabiliterende tilgang i plejen af borgeren. Personalet praktiserer en værdig og omsorgsfuld pleje overfor alle borgere. Personalet søger faglig sparring, hvor plejen kan være udforende. Ledere og medarbejderne har fokus på, at der er ro omkring måltiderne. Der arbejdes systematisk med det gode måltid, og måltidsværter sørger for gode sociale relationer og en god dialog ved måltidet. Borgeren bliver vejet i henhold til kommunens instruks og ernæringsscreenet ved vægttab. Personalet samarbejder med ergoterapeuten og diætisten ved dysfagi- og ernæringsproblematikker. Personalet kender regler for uniformsetikette Personalet kender og følger retningslinjer for håndhygiejne Personalet kender og følger retningslinjer for brug af handsker og værnemidler 17

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Ikast-Brande Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Ikast-Brande Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunalt tilsyn 2019 Ikast-Brande Kommune Plejecenter: Engparken Adresse: Vejlevej 1-5 Lokalleder: Ruth Juul Jensen Tlf. : 99603651

Læs mere

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Ikast-Brande Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Ikast-Brande Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunalt tilsyn 2019 Ikast-Brande Kommune Plejecenter: Solbakken Adresse: Smedevænget 14, 7361 Ejstrupholm Lokalleder: Lene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Tilsyn plejecentrene 2014

Tilsyn plejecentrene 2014 Vinter Tilsyn plejecentrene 1. Indledning I henhold til Servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen gennemført uanmeldte tilsyn på samtlige 13 plejecentre i Kolding Kommune. Tilsynene har belyst en række

Læs mere

Tilsyn plejecentrene 2015

Tilsyn plejecentrene 2015 Vinter Tilsyn plejecentrene Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet tilfredshed... 4 3. Boligforhold og praktisk hjælp... 5 4. Personlig hjælp og pleje... 7 5. Genoptræning/vedligeholdelsestræning...

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Kærbo Plejecenter Den 07.03.2018 Adresse: Østerled 4, 9681 Ranum Centerleder: Lene Brandhøj Christensen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 9. december 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Tullebølle

Læs mere

Morsø Afklaringscenter. December 2018

Morsø Afklaringscenter. December 2018 Morsø Afklaringscenter December 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Morsø Afklaringscenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Tilsyn på plejecentrene samlet redegørelse

Tilsyn på plejecentrene samlet redegørelse Tilsyn på plejecentrene 2013 - samlet redegørelse Seniorforvaltningen 1. Indledning I henhold til Servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen gennemført uanmeldte tilsyn på samtlige 14 plejecentre i Kolding

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn... 3 Tilsynets

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Plejecenter Kærbo. Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Plejecenter Kærbo. Vesthimmerlands Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunalt tilsyn 2019 Vesthimmerlands Kommune Adresse: Østerled 4, 9681 Ranum Leder: Birgitte Tollund Gert E-mail adr: bger@vesthimmerland.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJECENTER 2000 FREDERIKSBERG

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJECENTER 2000 FREDERIKSBERG 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJECENTER 2000 FREDERIKSBERG Rubrikkerne nedenfor viser fund og vurderinger ved tilsynet.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemmepleje- og sygepleje Farsø Den 13.03.2018 Adresse; Højgårdsvej 10 Farsø Leder: Tina Lundquist

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos Plejecentrene Øsby og Humletoften, Fakta om tilsynet

Uanmeldt tilsyn hos Plejecentrene Øsby og Humletoften, Fakta om tilsynet Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Plejecentrene Øsby og Humletoften, 2018 1. Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Plejecentrets navn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Røde Kors Hjemmet Den 26.02.2018 Adresse: Bøgevej 2, 9670 Løgstør Forstander Trine Klitgaard mail:

Læs mere

INTERVIEWGUIDE TIL BORGERE OG DATAGRUNDLAG ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune

INTERVIEWGUIDE TIL BORGERE OG DATAGRUNDLAG ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune 2019 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE TIL BORGERE OG DATAGRUNDLAG ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE FREDERIKSBERG Rubrikkerne neden for viser

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Vesthimmerlands Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn Vesthimmerlands Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunalt tilsyn 2019 Vesthimmerlands Kommune Adresse: Blindeboms gade 7 9670 Løgstør Centerleder: Lisbeth Simonsen E-mailadresse:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem udført den 16. november 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem udført den 16. november 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem udført den 16. november 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Tilsynsrapport Kommunalt tilsyn 2018 for Randers Kloster

Tilsynsrapport Kommunalt tilsyn 2018 for Randers Kloster HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunalt tilsyn 2018 for Randers Kloster Blegdammen 1-5 8900 Randers Afdelingsleder: Kirstine Grønbek Jensen Mail: Kirstine.gronbaek.Jensen@Randers.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Bakkeager Plejecenter

Bakkeager Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Bakkeager Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Socialpædagogisk konsulent Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i

Læs mere

KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017

KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017 KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017 KLØVERHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT UDARBEJDET AF VELFÆRDSSTABEN VED SUNDHEDSFAGLIG KONSULENT LIS LINOW RESULTATERNE ER FRA UANMELDT TILSYNSBESØG 22.8.2017 VELFÆRDSSTABEN

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 5. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018 Vejerslev Ældrecenter Oktober 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Vejerslev Ældrecenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, Fakta om tilsynet. 2. Samlet tilsynsresultat for Kildebakken plejecenter

Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, Fakta om tilsynet. 2. Samlet tilsynsresultat for Kildebakken plejecenter Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, 2018 1. Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Plejecentrets navn og adresse

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for Himmerlands Hjemmeservice Den 14.03.2018 Adresse: Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars Leder: Inger Laustsen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården Opsummering Plejehjemmet Grønnegården Vurdering: Godkendt Sted: Langrode 11, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 26.09.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Hvidbjerg Plejecenter. November 2018

Hvidbjerg Plejecenter. November 2018 Hvidbjerg Plejecenter November 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Hvidbjerg Plejecenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Demensenheden Billund Plejehjem Den 17.01.2018 Adresse: Skolevej 2 7190 Billund Centerleder:

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Tåsinge Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 14. maj 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 26. april 2016. Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn 2019 Plejecenter Røde Kors Hjemmet Vesthimmerland Kommune

Tilsynsrapport. Kommunalt tilsyn 2019 Plejecenter Røde Kors Hjemmet Vesthimmerland Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunalt tilsyn 2019 Plejecenter Røde Kors Hjemmet Vesthimmerland Kommune Plejecenter Røde kors Hjemmet Adresse: Bøgevej 2 9670

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Steensvang. Tilsynsbesøget er aflagt den 1. november 2017 Rapporten af udarbejdet af: Helle Jensen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe STS+

Steensvang. Tilsynsbesøget er aflagt den 1. november 2017 Rapporten af udarbejdet af: Helle Jensen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe STS+ STS+ Steensvang Tilsynsrapport Tilsynsbesøget er aflagt den 1. november 2017 Rapporten af udarbejdet af: Helle Jensen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport vedrørende uanmeldt tilsynsbesøg Praktiske

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Plejecenter Bøgely Den 26.02.2018 Adresse: Blindeboms gade 7, 9670 Løgstør Centerleder: Mette Rohde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKOVBRYNET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemme- og sygepleje i Aars Den 13.03.2018 Adresse; Gislumvej 1 9600 Aars Leder: Kirsten Agerbo kak@vesthimmerland.dk

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Aldersro Plejecenter Demensboliger. Uanmeldt tilsynsbesøg d. 25. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ELMELY PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Rise Parken

Uanmeldt tilsyn 2017 Rise Parken Uanmeldt tilsyn 2017 Rise Parken Opsummering Rise Parken Vurdering: Godkendt Sted: Rise Bygade 50, 6230 Rødekro Dato for tilsyn: 10.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Boliger: Rise Parken har

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ /

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ / Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecenter Solbjerghaven Tilsynsbesøg den 17/10 + 23/10 2012 Indholdsfortegnelse: Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. side 3 Status på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 27. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Elim Villagade 2 Kolding Kommune 6580 Vamdrup VR- eller P-nummer:

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest Vindeby Pilevej Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. juni 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

Rolstruplund Plejecenter. December 2018

Rolstruplund Plejecenter. December 2018 Rolstruplund Plejecenter December 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Rolstruplund Plejecenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 5. oktober 2017, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Bryghus Plejeboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 24. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Kornelhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Kornelhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Kornelhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet 7. november 2017 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Vurdering Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecentret, Nylars Rønnevej 106 3720 akirkeby VR- eller P-nummer: 1003308246 Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8.

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 13.00 og Fredag den 16. december kl. 8.00 på Ådalen Indledning Vi har på vegne af Silkeborg

Læs mere

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv Værdighedspolitik 2019-2022 Sammen om det gode liv Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse... 10 Kvalitet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Friplejehjemmet Bedsted Thy Den 06.09.2017 Adresse: Tværgade 7, 7755 Bedsted Leder: Anne Balsby;

Læs mere

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter.

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere