Fordeling af 18-midler 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordeling af 18-midler 2021"

Transkript

1 Foreningens navn 3F Storebælt Seniorklub Aktivitetsgruppen afd. 14 Alzheimerforening loklaforening vestsjæland AstmaAllergi Foreningen Bedre Psykiatri Boeslunde Sogns Hyggeklub Målgruppen for aktiviteten (Maks. 200 tegn) Hvad ønsker foreningen at beløbet bruges til? Målgruppen er pensionister, efterlønnere og Studieture, museumsbesøg, foredrag flexjobbere fra 3F Storebælt og lignende aktiviteter Beboere i afd. 14 i Skælskør Boligselskab. Et arrangement ud af huset med Primært ældre og enlige som føler sig trygge transport og evt. underholdning, ved, og har mulighed for at deltage i således at de frivillige kan deltage på arrangementer i nærområdet og som via lige fod med øvrige deltagere. dette samvær opbygger et netværk. Oplysning om sygdommen og rådgivning til Spisning og underholdning for en lille hele familien. Foredrag, pårørendegrupper, gruppe da alle føler sig isoleret efter DK Demenscafeer,Tidlig opsporing. telefon nedlukning. Bustur med spisning i rådgivning. Oplevelser og festlige foråret 2021 til Sporvejs museet. arrangementer. Foredrag om sygdom og rådgivning til pårørende. 4 sårbare børn og unge fra Slagelse Kr pr. deltager til det sociale Kommune med astma, allergi eller eksem ml. frivillige arbejde x 4 deltagere + Kr år, der har brug for at lære om deres til PR i Slagelse sygdom, opleve et fristed og få nye Formue kr pr. 31/1219 er ligesindede venner. Frivilligbaseret. tilsidesat til camp 2021/tilbagebetaling, grundet aflysning i 2020 Pårørende/familier til psykisk syge og sårbare. Borgere der ønsker oplysning om psykiske sygdomme, behandlingsmuligheder og info om hvordan man får støtte og vejledning. Sociale arrangementer for ældre borgere i vores nærområde. Dog er arrangementerne åbne for alle, som ønsker at være medlem i vores klub 22 gange pårørende/netværksgruppe møder m terapeut. Annoncering hertil. Forplejning. Kurser, foredrag, annoncering hertil, informations/ oplysningsmaterialer. Transport til kurser, foredrag. Foredrag musikeftermiddage musik til vores afslutning udflugt, hvis muligt. Bevilliget beløb

2 Bridge 83 Klubbens målgruppe er bridgespillere. Langt hovedparten er ældre og mange enlige, ikke mindst kvinder. Vi har således to medlemmer over 90 år. Den ene er lige fyldt 95 år. En del med fysiske handicap. Køb af kort (stort slitage som følge håndsprit), skamler ved hvert bord til håndsprit, meldekasser, ny PC og TV til informationsformidling, special lys til svagtseende, så de fortsat kan spille. Brugerrådet Brugerrådet Midgård Bydelsmødre i Slagelse Kommune Børn med autisme i Slagelse Kommune 60+ borgere i Slagelse Kommune Førtidspensionister, folkepensionister, efterlønsmodtagere Målgruppe: Efterlønner og pensionister Bydelsmødre udfører arbejde frivillig i lokalområde. Bydelsmødre taler med og lytter tul kvinde. Bydelsmødre bygger bro mellem kvinder og de omkringliggende samfund. Forældre til børn med autisme bosat i Slagelse Kommune og deres børn 018 år. Formålet er at modvirke isolation for forældre med møde hver måned og ture med fokus på børns deltagelsesmuligheder. Fortæring til frivillige, arrangementer, underholdning, udflugter Kurser for Brugerråd/Personale Honorering af Frivillige kaffe og fest Inspirations ture for frivillige Foredrag Busudflugter Højskole uge Kultur/Natur Børn og ældre aktiviteter Totalteater 1. Aktiviteter til isolerende kvinder 2. Undervisningen 3. Transport 4. Honorar 5. Møder 6. Kompetance udvikling 7. Netværksudvikling sammen med de andre Bydelsmødre i danmark Bustransport til/fra Knuthenborg afh. af antal deltagere, honorar til 2 oplægsholdere, 1 teltophold pr. familie a 3600 kr. i Knuthenborg, afgift til rideskole. Forening har ikke et årsregnskab pt

3 Børns Vilkår Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge i Danmark, der har problemer i deres hverdag. Langt størsteparten af de børn og unge, som kontakter os, er i aldersgruppen 618. Beløbet skal bruges på uddannelse og opkvalificering af de frivillige rådgivere, som hver dag hjælper flere hundrede børn på BørneTelefonen. Herudover går beløbet til udviklingsprojekter. Center for retshjælp og integration af russiske medborgere Cp Danmark Nordvestsjælland Dandelions Dansk Handicap forening Slagelse Sorø Danske Seniorer Korsør DE FRIVILLIGE BLÆKSPRUTTER I SLAGELSE Målgruppen for aktiviteten er russisk talende medborgere, der har bopæl i Slagelse kommune og omegn Udgifter til forplejning 450,00 kr. Honorar til juristen: 9000,00 kr. Transportomkostninger til broafgift 1470,00 kr. kørsel: 4540,80 kr. I alt: 15460,80 kr. målgruppen er alle der både selv har eller er Vi vil bruge beløbet til at dække pårørende til en person med cerebral parese. underskudet ved arrangementet med Vores arrangementer er altid åbne for Lone Hertz samt til årets julefest. borgere med andre typer handicap eller pårørende/ansatte som gerne til Den primære målgruppe for indsatsen er unge udsatte drenge mellem 1025år og den sekundær målgruppe er udsatte unge piger i samme aldersinterval og forældregruppen for udsatte boligområder. Handicappede der ikke har mulighed for at kommer ud og være social på lige fod med det øvrige samfund. Pensionister, efterlønner og førtidspensionister. Beløbet skal bruges til vores udviklingscafe hver lørdag, her skal beløbet bruges til indkøb af forsyninger til at man kan lave fælles mad sammen med de unge og præmier til bordtennis/fifa turnering. Liftbus og musik/foredrag Give vores medlemmer gode sociale, kulturelle oplevelser, hyggeligt samvær, underholdning, foredrag, udafhusetoplevelser med bus Ældre og handicappede Annoncering, transport tilskud, telefon

4 De ældres klub Efterlønnere og pensionister Sommerudflugt for 120 pensionister. Beløbet bruges til spisning, køretur og leje af bus. Det Sociale Netværk/ headspace Slagelse De frivillige og unge i hs Slagelse. Vi lægger vægt på læring og udvikling af de frivillige, vi ønsker hyggelige og ungdommelige rammer i vores center samt at skabe større mangfoldighed i ungegruppen Forplejning + honorer ifm. uddannelse af frivillige: Elcykel: Materialer til kunstprojekt: Forplejning til fokusgruppeinterview + materialeudvikling (3 forløb): DJPensionistsektion DJ Pensionister i Korsør Musikalske underholdning, udflugter, foredrag, Bowling samt tilskud til 40 års jubilæumsfest Døveforeningen af 1866 Døve og hørehæmmede samt CI opererede Dække udgifter til det planlægning og tegnsprogsbrugere gennemførelse af indsatsen. Epilepsiforeningen Kreds Midtvestsjælland Medlemmer og deres nærmeste pårørende. 4 kredse er gået sammen og arrangerer en forlænget weekend på Bornholm sept. 21. Vi vil give deltagerne et frirum og oplevelser sammen med andre med epilepsi Mindske kredsens underskud. Underholdning og aktiviteter for børnene. Entre Natur Bornholm og minigolf. Transport frivillige FDF Korsør Børn i alderen 617 år. Vi har i øjeblikket 810 børn med specielt behov for stabile voksenkontakter. Støtten skal bruges til voksendeltagelse i lejre og til ekstraordinære aktiviteter til udfordring og inspiration for vore børn FKS IF Personer over 18 år, som kan have svært ved at komme ud i de eksisterende idrætsforeninger. Alle er velkomne, men i denne forening er der særlig fokus på at der er plads til alle uanset udfordringer. Ca.4 kickoffdage til promovering af foreningen. Afholdelse af frivillige sociale arrangementer. Uddannelse af instruktører. Materialer til opstart af aktiviteter og synliggørelse af foreningen

5 Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik arbejder med salg af tøj m.m. Overskuddet går til udvikling og nødhjælpsarbejde til hjælp for verdens fattigste Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik Målgruppen er de frivillige medarbejdere Korsør En velfortjent udflugt til Holmegård Værk i Næstved samt frokost og kaffe på turen. Tilskud til julehyggekomsammen Beløbet skal bruges til højskoleophold, 3,500 kr. sommerudflugt 3.000kr. julefrokost 3.500kr Foreningen BIS'koppen Foreningen Danske DøvBlinde FDDB for Erfagruppe Vestsjælland Foreningen Den Boligsociale Fonds lokalkomite i Sælagelse Ældre, der deltager i aktiviteter i BIS'koppen, det tidligere missionshus i Bisserup. Teleslyngeanlæg: kr Tilskud til rampe: kr Tilskud til køb af kaffe til cafeen: kr. Målgruppen er døvblinde borgere bosat i Busopsamling/Flextrafik/kørsel til/fra Vestsjælland. Erfagruppen består p.t. af 25 (4 møder kr. bosat i Slagelse) døvblinde, heraf 2 døvblinde Mødeudgifter kr. frivillige. Frivillig Gruppeleder er bosat i Honorarer oplæg kr. Slagelse Kommune Administration 400 kr. 1. Ældre over 60 år, mange med anden etnisk baggrund, som føler sig ensomme og har et svækket helbred. 2. Familier, mange med anden etnisk baggrund, 3. Unge med sociale og følelsesmæssige udfordri Aktiviteter for ensomme ældre kr Kursus for frivillige i Slagelse kr Aktiviteter for unge fra Slagelse på UngTilUng (mentorforløb, chat, frivillige) kr Foreningen Far til støtte for børn og forældre Fædre primært i alderen 2545 år i risiko for social udsathed eller som oplever livskriser og/eller psykisk vold. Lokaler og kaffe: Informering: Social retshjælp, samtalegrupper og coaching: I alt:

6 Foreningen for pårørende til personer med en demenssygdom i Slagelse kommune GAME Gigtforeningen Vestsjællands Kreds lokalgruppe for Slagelse kommune Hjernesagen Slagelse & sorø Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Pårørende til demente og beboere på 3 stk Hit med Sangen 9000 kr. plejehjem 11 havekoncerter 6600 kr. Sæbebobleshow 2000 kr. Lokale kunstgr 7500 kr. Dyrere Musholmbal 5000 kr. Diverse 4900 kr. Målgruppen for deltagelse i aktiviteterne er Uddanne op til 6 frivillige i Ringparken, børn og unge i alderen 815 år, der kommer samt afholde street GAME i fra et socialt udsat boligområde. boligområdet, som er et event alle bønene og de unge i Ringparken har en Målgruppen for de frivillige er unge i alderen tæt tilknytning til, da det er "deres" 1628 år event. Kørestolsbrugere, smertepatienter og 2 gange leje af bus i alt kr. gigtpatienter, pårørende samt mennesker 2 foredrag til i alt kr. inklusiv med interesse for området reklamering 2 gange kørsel til foredragsholder i alt 5000 kr. Forplejning 1500 kr. For personer med Hjerneskade som følge Blodpropper og Blødninger i Hjernen samt Trafik Skader og Ander hjerneskader. Målgruppen er borgere i Slagelse Kommune med en erhvervet hjerneskade og deres pårørende samt foreningens frivillige, ulønnede medarbejdere, medlemmerne, fagpersoner mfl med interesse for formålet. Forårstur til den Fynske Landsby. Efterårstur til Køge Minni by. Løvfaldstur. Planl.sem, efter coronakrise kr Foredragsaftner kr. Månedesakt. kr Miniferie m bus/hjælpere kr Egenbet kr Udarbejde programmer kr Porto mm kr

7 HK`s Seniorklub Slagelse Hyggeklubben i Kirke Stillinge Alle Slagelse Klubben,s HK efterlønnere og pensionister Alle pensionister/ældre/enlige med brug for/lyst til socialt samvær uanset økonomisk, social, helbredsmæssig og religiøs baggrund hjælp til 2 udflugter ,00 hjælp til teatertur 1.500,00 hjælp til afholdelse af klubbens 40 års jubilæum 2021,00 hjælp til underholdning 1.500,00 hjælp til foredrag 6.000,00 Bustransport af medlemmer fra eget hjem til Hyggeklub t/rt 35 eftermidd. Mange medl. bor i beskyttet bolig eller på plejehjem uden mulighed for at benytte off. transport pga. aldersbetinget handicaps. Klub Kontakt Efterlønsmodtagere og pensionister! Til aktiviteter som foredrag, bankospil, julekomsammen, underholdning og sidst men ikke mindst til en tur med bus ud i det blå med mad, kaffe og lagkage! KOMsammen Slagelse Korsør aktive kvinder Unge fra 1530 år, der kender til langvarig ensomhed. Ensomheden påvirker livskvaliteten, og mange lever usundt med manglende netværk, overskud og viden til at ændre deres situation. At drive ugentlige aktiviteter for ensomme unge. Herunder aktivitetsudgifter, dokumentation, informationsmateriale, frivilliguddannelse og rekruttering m.v. Foreningen er drevet af frivillige Kvinder som har lyst og brug for samvær Teater foredrag både kulturelle med andre kvinder. udflugter og ud i naturen, vores Kvinder især fra alderen 50 til 100. Alle andre medlemmer også med foreslag til vores er program. Vi har mange pensionister også velkomne. Der er mange som er Med tilskud kan vi holde gebyret i så ensomme og har brug for nogle at mødes alle kan deltage. med

8 Korsør Mini By Kreative kvinder Kræftens Bekæmpelse Slagel lokalforening. At give Slagelse kommunes indbyggere og medlemmer mulighed for at se vores udstilling samt se vores værksted. Vi er en forening for kvinder i Slagelse Kommune Målgruppen er nydiagnosticerede kræftpatienter/ kræftpatienter i behandling og deres pårørende. De er kræftramte, men oftest endnu ikke målgruppe for rehabilitering. I alt 50 personer i alle aldre. Medlemspleje: Bespisning på restaurant i Korsør, teaterbesøg Høstfest Borreby åbent hus. Åbent hus: Besøg i Minibyen, men lidt at spise som frikadeller/pølser med kartoffelsalat 1 øl/vand Betaling af bus til udflugter og foredrags holdere Annoncering. Transport, Leje af konferencelokaler, forplejning, honorar af fagfolk; psykolog og diætist. Pilotprojekt: Målet er vi fra 2022 helt eller delvist kan financierer temadagen via SFL midl Bus til 50 personer, forplejning og guidning m.m. Kulturhusets Venner Brugerråd, Kulturhusets Venner ( bestyrelse ) samt frivillige medarbejdere Lo`s Tværfaglig Efterløn og Pensionister/Efterlønner. Udflugt/ foredrag. Pensionistklub Slagelse Marievvang IF idræt om dagen. Foreningens 2: Åben for alle pensionister,efterlønnere og arbejdsledige. Matematikcenter Metal MidtVestsjælland Aktiviteterne er for alle der har brug for hjælp til matematik fra 7. kl. op til Aniveau. Den primære målgruppe er 1321årige, der har matematik i folkeskolen, på erhvervs og på ungdomsuddannelser. Hjælp til danske og etniske unge, der har det svært ved fagteknisk indlæring Sociale arrangementer: Sommerudflugt "ryste sammen tur", julefrokost, således at alle kan mødes og udveksle erfaringer og nye venskaber kan dyrkes Online lektiehjælp (Webhoteller, samtykkeløsninger, udvikling og vedligeholdelse). Frivilligkoordinering. Projektledelse. Kommunikation. Administration. Evaluering og kvalitetssikring. Eksamenshjælp. Vedlagt budget for 2021 under bilag!

9 Mission Afrika Genbrug Mission Afrika Genbrug Motion og Hygge Mødrehjælpen slagelse afd. Nyt Igen, Blå Kors Genbrug Slagelse Offerrådgivningen i Sydsjælland og Lolland Falster Alle er velkomne, uanset alder, forskellig baggrund, hvad angår etnisk eller religiøst, plads til alle også fra jobcenter. Social fællesskab i højsæde, mødes i små grupper 1 4 gange ugl. Kurser, generalforsamling, medarbejdermøder, sommerudflugt og personalepleje. Social samvær over en kop kaffe skaber hygge, styrker og opmuntrer fællesskab på tværs af alder og social baggrund Målgruppen for aktiviterne er de frivillige, års jubilæum for de frivillige. som arbejder i butikken. Vi danner et 2. 4 årlige møder for de frivillige. netværk for hinanden. 18 midlerne bidrager 3. Udflugt for de frivillige til et aktivt seniorliv. Butikkens overskud er til gavn i Afrika. Plejehjemmets beboere samt interesserede pårørende Økonomisk dårligt stillede gravide kvinder, der ikke har mulighed for at købe sig til fødsels og efterfødselskursus hos Aftenskolerne. Startende når de er i uge 20 og følges efter fødsel. Alle, der har lyst til at være med i et socialt arbejde, hvor man har det godt i gruppen og støtter hinanden i situationer med ensomhed, sorg, sygdom, angst og depression, eller dårlige sprogkundskab. Ofre, pårørende og vidner udsat for vold, røveri, og andre kriminelle handlinger, trafikulykker, andre ulykker, selvmord, brand. Samt professionelle samarbejdspartnere som politi og beredskab Syng med arrangement 2.500, Materialer/redskaber 2.500, Olympiade og til de frivillige til en hyggeaften med spisning. yogamåtter Forplejning Sunde drikkevarer og snacks. Ekstern foredragsholdere ex babymassage. Fotokopiering og porto. Forhåbentligt en sommerudflugt i 2021, for at styrke det sociale sammenhold og belønne de frivilliges store arbejde, nu også med håndtering af corona. I år bliver det til en juletur til Sorø Beløbet anvendes til rekruttering og uddannelse af lokale rådgivere, så de er kvalificerede til at rådgive ofre vidner og pårørende. Dertil søges der til opkvalificering af erfarne rådgivere

10 Omø Beboer & Grundejerforening Målgruppen er 65 + bosiddende på Omø, som ifølge seneste befolkningstal udgør knapt halvdelen af Omøs befolkning Midlerne skal bruges til foredragsholdere, musikere (klaverspil til fællessang), forplejning mv. Osteoporoseforeningen, Lokalafdeling Vestsjælland, v/lokalformand VibekeBeierholm Osteoporoseforeningen henvender sig til yngre og ældre, medlemmer og ikkemedlemmer for at oplyse om forebyggelse og behandling af knogleskørhed, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed. Foredrag: : Fysioterapeut Lene Lebech om nye motionsregler for knogleskøre. Efterår 2021: Endnu ikke truffet aftale med en foredragsholder. RECOVERY BULLS Slagelse Red Barnet Ungdom Ringen i Slagelse RECOVERY BULLS er et tilbud til socialt udsatte, og med dette menes der indenfor følgende områder af udsathed: Hjemløse, mennesker med misbrugsproblematikker, mennesker med sindslidelse, mennesker i Ugentlige fællesspisning Klubaftener Sociale aktiviteter (Brætspil, kanotur, gåture, udflugter o.l.) Sæsonfester Transportudgifter Red Barnet Ungdom kører fire frivilligt Forplejning & aktiviteter 8800kr drevne læringscafeer i Slagelse kommune. Materialer 2000kr Cafeerne henvender sig til fagligt og socialt Uddannelse 16000kr udfordrede skoleelever, som bliver henvist til Hvervematerialer 8000kr cafeerne af deres lærere. Mødeforplejning 4320kr Projektkonsulenter 89540kr Administration (7%) 9006kr Budget kan eftersendes Alle der har et alkoholmisbrug og som ønsker at stoppe. Frivillige der ønsker at hjælpe ædru udsatte borgere (også med psykiske problemstillinger) til et bedre liv og forebygge ensomhed gennem netværk kr. til fysioisk massage kr. til mini ferie

11 Røde Kors Skælskør Besøgsvenner Besøger omkring 22 besøgsmodtagere et par timer hver uge. Til driftsomkostninger såsom transport, telefon, Internet, værktøj med mere. Tryghedskæde opringning hver morgen året Til uddannelse af de frivillige. rundt til 21 aleneboende. Nørklerne som fremstiller tøj til udsatte borgere. Til fælles sociale aktiviteter 1 om sommeren og 1 i vinterhalvåret. Annoncering SAND De hjemløses landsorganisation SIND Slagelse Slagelse Idrætsklub Slagelse Menighedspleje, Stedet Nuværende og tidligere hjemløse. Mødeaktiviteter, boforms besøg, SAND er en interesseorganisation for transport, kursus og konferencer, nuværende og tidligere hjemløse. Vi arbejder kontorhold, informationsmaterialer til for at afskaffe hjemløshed og forbedre hjemløse og opmærksomheds forholdene for de hjemløse, der nu engang kampagner til den brede befolkning. er. mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom, deres pårørende, de sårbare og udsatte unge, de ensomme og isolerede, de frivillige borgere i Slagelse kommune Storbror projektet er en frivillig mentor ordning under Slagelse ik for sårbare unge. Mentor ordningen henvender sig til unge under 18år, der mangler en ressource stærk voksen i deres netværk. Målgruppen er voksne, der af den ene eller den anden grund har oplevet tab i deres liv, og som i Stedet møder andre i samme situation. Ensomhed er ofte en følge af tab, i Stedet brydes ensomheden. computer og telefon Aktiviteter og arrangementer (bl.a. "tryg torsdag", sommerudflugt, julearrangement) kurser (bl.a. gruppeleder) promovering af SIND i fx lokalavis frivilligple Den unge og mentoren mødes et par gange om måneden. Det kan være aktiviteter som; tur i biografen, gåture, fisketure, dyrke en fælles hobby, fripas til kontingent eller bare hænge ud. Primært fælles spisninger for mindre grupper. Udflugter for mindre grupper Andre arrangementer for mindre grupper ( besøg af sangere og musikere)

12 Smart Recovery Slagelse afd. Solbakkens Venner SorøSlagelse Landboforenings Seniorklub Smart Recovery Slagelse målgr. er personer med Afhængighed (Primært alkohol og stof) der ønsker støtte til at fastholdelse af et rusfrit liv. Vi følger en manuelbaseret kognitiv tilgang. Ny lokal adf Plejehjemmets, ældreboligers og bofællesskabets beboere Tidligere og nuværende landmandsfamilier samt øvrige ældre fra lokalområdet. Alle interesserede er velkommen i klubben kr. til kursus til facilitatorer samt materialer kr. til PR 2000 Kr. til Fælles gruppe aktiviteter. 750 kr. gebyr til bank for konto mv kr. i alt Teater, juletur, Cafe, julehygge, byture med madpakker, Sct. Hans fest, grilldag, bagedag, loppemarked, hygge i haven med musik, sommerfest, høstfest og den store bustur for hele plejehjemmet. Tilskud til 45 foredrag en bustur/heldagsudflugt, hvis muligt med virksomhedsbesøg kulturelt indslag og/eller underholdning ved hhv. generalforsamling og julearrangement Sørby Områdets Senior Klub Teglværksparkens Centerråd Seniorer i området der dækker det gamle Hashøj Kommune. Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Slagelse Kommune. Varetage brugernes interesser i muligt omfang. Hjælp til afholde af aktiviteter som Bankospil, foredrag,sang,sammenspisning 23 gange årlig,udflugter 23 heldagsture årlig +2 halvdagsture Til at dække udgifter ved musik og liftbus til udflugter

13 TUBA Slagelse Tårnborg Lokalråd Tårnborg Sogns Hyggeklub Ungdommens Røde Kors i Slagelse TUBA er en NGO, der tilbyder anonym rådgivning og terapi til unge mellem 1435 år, der er vokset op i familier med alkoholeller stofmisbrug. Vi ansøger om støtte til oplevelses og aktivitetsture, der især skal forebygge ensomhed blandt ældre i lokalområdet samt aktivere og give motion, minder og nye oplevelser til målgruppen. Ældre borgere som bor dels i Tårnborg sogn, men også ældre fra Korsør og fra nabosogne. I det hele taget personer, som har lyst til samvær og hygge med andre. Børepatienter på sygehuset, ensomme unge, LGBT+unge og udsatte unge i Slagelse Kommune, unge med handicap. udsatte børn, hhv år og 1835 år, samt 018 år. Månedlig supervision 10 gange á 550 kr = 5.500, kr Transport for 1 frivillig 272 x 10 gange = 2.720,kr. Startpakke 1 frivillige á 500 kr. 2 kursusdage for 1 frivillig á kr. I alt , Fx leje af bus samt beværtning med mad og drikkelse som i gamle dage, da man om søndagen pakkede udflugtskurven med kaffe, kage, mad og drikke og kørte ud i det blå". Bus transport til og fra arrangementerne med Egons busser. Egons kører en opsamlingsrunde gennem Korsør, Halskov over Frølunde og til Konfirmandstien, Marsk Stigsvej 19, Halseby eller Tårnborg Forsaml Materialer til brug i aktiviteter for børnene / de unge deltagere, indkøb til madlavning, aktiviteter ude af huset. Vores midler i formue er øremærket fra donorer til bestemte projekter Unge For Ligeværd Vestsjælland Unge boglige svage med særlige behov fra 16Udviklende udflugter, klubaktiviteter, 45 år historiske byture, foredrag Vemmelev seniorbadminton Målgruppen er pensionister, som gerne vil Mulighed for udlevering af gratis bolde. fortsætte med at spille badminton, men ikke Samt afholdelse af en festlig føler at de mere passer i eksisterende sammenkomst, som tak til alle foreninger. En del medlemmer er enlige og medlemmer for at yde en fortræffelig derfor er i risiko for ensomhed. social indsats

14 Venneforeningen for Hjemmet ved Noret Vestermose Hyggeklub WeCare Ældre Sagen Ældre Sagen i Skælskør Foreningen skal aktivt medvirke til at Busture ud af huset efter beboernes arrangere oplevelser til glæde for så mange ønske og en let anretning. som muligt på plejecentret ved at samle Søndagsmusik med kaffe og kage. beboere, familiemedlemmer, personale samt Pølsevogn til Skt.Hans. Juletur til venner udefra Næstved Storcent. Julearrang. med børnekor og musik og sang, gløgg mm Pensionister og ensomme i Slagelse kommune Vores målgruppe er alle de social udsatte børn og unge i Ringparken i Slagelse Nordby. Vi vil gerne hjælpe de unge videre i livet via forskellige aktviteter og forhåbenligt et væressted fra kommunen. medl. af ældre sagen og ældre borger i Korsør og omegn,samt 53 frivillige Målgruppen er ældre og enlige der har behov for at være sammen med andre ligesindede for der igennem at få venskaber der forebygger ensomhed hos den enkelte borger Foredrag, udflugter med bus, andespil og bankospil, julefrokost, musik, sang og underholdning og fælles middag Vi skal bruge pengene til at lave en masse forskelige aktiviteter som vi har planlagt at lave med de unge. vi kommer til at arbejde med minimum 3050 unge hvis ikke mere. værested er ikke regnet med. vi er så heldige at vi har fået flere frivillige til vores telefonstjerner, besøgsvenner og hjælp til motion og beløbet skal anvendes til undervisning af disse. Busture som tidligere beskrevet. Nye sangbøger. Underholdning som foredrag om livet dengang og nu musik og sang. Litteraturens betydning. Fællesspisning. udflugt for alle frivillige Ældre Sagen Slagelse lokalafdeling Ældre borgere i Slagelse Søndagscafe Tryghedsopkald Annoncer Frivilligarrangementer Underholdning SpiSammen Total

Det foreslås, at ansøgningen imødekommes med kr. Aktiviteten er netværksskabende og sundhedsfremmende.

Det foreslås, at ansøgningen imødekommes med kr. Aktiviteten er netværksskabende og sundhedsfremmende. GLADSAXE KOMMUNE De Frivilliges Hus Ansøgninger om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 2012, 18 NOTAT Dato: 21. november 2011 Af: Rikke Clausen Ansøgninger, der helt eller delvist imødekommes

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger - 18 1 Bedre Psykiatri Foreningens formål er at skabe bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende igennem rådgivning, information og støtteaktiviteter. 62.500 April: 12.000 2 Blixen Klub

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger 1 Astma og Allergi Foreningen Luftballon Sommercamp Bevilget beløb i i Astma-Allergi Foreningens formål er at forbedre livskvaliteten, såvel 4.800 kr. Delvis socialt som

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Brohusklubben Brohusklubben søger om kr. i støtte til aktiviteter for døve pensionister.

Brohusklubben Brohusklubben søger om kr. i støtte til aktiviteter for døve pensionister. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Handicapudvalget 02-11-2016 Bilag 2. 18 ansøgninger der helt eller delvist imødekommes NOTAT Dato: 12.10.2016 Af: Trine Sandberg Ladegaard Ansøgninger, der helt eller delvist

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

ADHD foreningen ADHD foreningen søger om kr. i støtte til netværksgrupper, kurser og foredrag rettet mod foreningens målgruppe og pårørende.

ADHD foreningen ADHD foreningen søger om kr. i støtte til netværksgrupper, kurser og foredrag rettet mod foreningens målgruppe og pårørende. GLADSAXE KOMMUNE De Frivilliges Hus Bilag 2: Ansøgninger til 18 der helt eller delvist imødekommes NOTAT Dato: 25. november 2013 Af: Trine Sandberg Ladegaard Ansøgninger, der helt eller delvist imødekommes

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Foreningens navn Hvad kaldes aktiviteten? Ansøgt beløb 18 bevilling begrundelse

Foreningens navn Hvad kaldes aktiviteten? Ansøgt beløb 18 bevilling begrundelse Foreningens navn Hvad kaldes aktiviteten? Ansøgt beløb 18 bevilling 2019 18 begrundelse Alerdomshjemmets venner Frivillig støtte til beboerne på Hobro Alderdomshjem. 8000 6000 Til dækning af aktiviteter

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen SSU 17.12.2008 - Bilag a 18 ansøgninger til frivilligt socialt arbejde i 2009 NOTAT Dato: 24. november 2008 Af: Trine Sandberg Ladegaard

Læs mere

Møde 20. juni 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 20. juni 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 20. juni 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 27 Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2018 1 28 Budget og Regnskab 1 29 Nyreforeningen Kreds Vestjylland

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Oversigt over ansøgninger om tilskud til Frivilligt socialt arbejde

Oversigt over ansøgninger om tilskud til Frivilligt socialt arbejde Oversigt over ansøgninger om tilskud til Frivilligt socialt arbejde 18 2018 Budget til tilskud til Frivilligt socialt arbejde 18 midler i 2018 Tilbagebetalte ikke anvendte midler tildelt i 2017 5000 hjerteforeningen

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Formål: ADHD Café Kolding for alle med diagnosen ADHD/ADD og deres pårørende, netværksmøder m.m.

Formål: ADHD Café Kolding for alle med diagnosen ADHD/ADD og deres pårørende, netværksmøder m.m. Afslag ansøgninger 2019 ADHD Sydjylland Alle med diagnosen ADHD/ADD og pårørende, ca. 15-20 personer. ADHD Café Kolding for alle med diagnosen ADHD/ADD og deres pårørende, netværksmøder m.m. Der søges

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Møde 20. juni 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 20. juni 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 20. juni 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 27 Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2018 1 28 Budget og Regnskab 1 29 Nyreforeningen Kreds Vestjylland

Læs mere

Det foreslås, at ansøgningen imødekommes med kr. Foreningen er nystartet og aktiv lokalt i Gladsaxe.

Det foreslås, at ansøgningen imødekommes med kr. Foreningen er nystartet og aktiv lokalt i Gladsaxe. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Stab og Sekretariat SSU 19.12.2007 - Bilag a - tilskud til socialt frivilligt arbejde 2008 NOTAT Dato: 29. november 2007 Af: Charlotte Stelsig Lindbaum

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Oversigt over bevilling af 18-midler

Oversigt over bevilling af 18-midler Oversigt over bevilling af 18-midler Ansøgers navn AktivVirken Alzheimerforeningens Lokalforening Østsjælland Arbejdsskadeforeningen Asperger gruppen i Stevns - AGiS Overordnet målgruppe, flygtninge og

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Sag nr. 19/ bilag 2: Oversigt over 18 bevillinger - tilskudsrunde Kontaktperson Anne-Mette Møller Seeberg

Sag nr. 19/ bilag 2: Oversigt over 18 bevillinger - tilskudsrunde Kontaktperson Anne-Mette Møller Seeberg Organisation/forening Søger Bemærkning Bevilling 2019 Bevilget 2018 Ældre Aktivcentret Glamsbjerg kr 30.000,00 Foredrag, underholdning/musik til forskellige arrangementer 10.000,00 kr 12.000,00 Aktive

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

2017: kr. samt 2018: kr. 2017: kr. samt 2018: kr.

2017: kr. samt 2018: kr. 2017: kr. samt 2018: kr. 1.2-2018 Børn, Unge og Familier Natteravnene Hvidovre Syd Natteravnene skaber tryghed ved deres tilstedeværelse samt åbner op for dialogen mellem unge og voksne. En af sideeffekterne ved deres tilstedeværelse

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Møde 23. november 2017 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. november 2017 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 23. november 2017 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 71 Godkendelse af referat fra møde den 21. september 2017 1 72 Budget og regnskab 1 73 Aktiv Mandag, Resen

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

18 - tilskudsrunde 2019, sag 18/17370

18 - tilskudsrunde 2019, sag 18/17370 Organisation/forening AnsøgningSøger Bemærkning Bevilling Bevilget 2018 Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 381 kr 30.000,00 Foredrag, underholdning/musik til forskellige arrangementer 10.000,00 kr 12.000,00

Læs mere

Møde 23. november 2017 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. november 2017 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 23. november 2017 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 71 Godkendelse af referat fra møde den 21. september 2017 1 72 Budget og regnskab 1 73 Aktiv

Læs mere

Bilag 1: Ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde efter ansøgningsrunde 2011

Bilag 1: Ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde efter ansøgningsrunde 2011 Bilag 1: Ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18. 4. ansøgningsrunde 211 Nr. Ansøger 1 Børns vilkår J. 17 2 Dansk Blindesamfund -Skive kreds J. 1 3 Dansk Congolesisk Forening DCF J.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Det foreslås, at ansøgningen imødekommes med kr. for at fremme netværk mellem forskellige kulturer og på tværs af alder.

Det foreslås, at ansøgningen imødekommes med kr. for at fremme netværk mellem forskellige kulturer og på tværs af alder. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Pensions- og handicapafdelingen BILAG 1 til dagsordentekst vedr. 115 - Ansøgningsrunde 2006 NOTAT Dato: 06.12.2005 Af: Lisbeth Rygaard Sørensen Ansøgninger,

Læs mere

Resume 18 for afslag Afslag ansøgninger 2018 Børns Vilkår. Målgruppe: Børn og unge, der har problemer i deres hverdag.

Resume 18 for afslag Afslag ansøgninger 2018 Børns Vilkår. Målgruppe: Børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Afslag ansøgninger 2018 Børns Vilkår Børn og unge, der har problemer i deres hverdag. At rådgive gennem BørneTelefonen på adskillige platforme. Af det samlede antal henvendelser fra børn, unge og forældre

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2014 Indstillingsskema 18 2014-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Resume 18 for små ansøgninger Små ansøgere 2017 Dansk Kvindesamfund - Rådgivningskontoret

Resume 18 for små ansøgninger Små ansøgere 2017 Dansk Kvindesamfund - Rådgivningskontoret Små ansøgere 2017 Dansk Kvindesamfund - Rådgivningskontoret Borgere med økonomiske og/eller sociale problemer. At stille gratis retshjælp til rådighed. Der søges 34.000 kr. og der er indstillet 25.000

Læs mere

Fordelingsudvalget gennemgik på mødet de følgende kriterier og generelle retningslinjer til at prioritere efter i 2018:

Fordelingsudvalget gennemgik på mødet de følgende kriterier og generelle retningslinjer til at prioritere efter i 2018: NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2019

Nyhedsbrev juni 2019 Nyhedsbrev juni 2019 Særlig Søndag Fælles gåtur på volden med guide Projekt Særlig Søndag var den 26. maj på en samlet gåtur på Fredericias historiske voldanlæg med en guide fra Fredericia Museum, samt

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Formål: At skabe et godt, varmt og udviklende sted, der gør en stor forskel for de mange udsatte mennesker Kolding.

Formål: At skabe et godt, varmt og udviklende sted, der gør en stor forskel for de mange udsatte mennesker Kolding. Ansøgninger 2019 Foreningen Frirum Tidligere indsatte og deres pårørende. Samarbejde med Kolding kommune om udslusning af indsatte fra fængslerne. At give dem og deres pårørende mulighed for at deltage

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Juletræsfest for 70 personer: forplejning, underholdning, gaver, lokale, juletræ og pynt.

Juletræsfest for 70 personer: forplejning, underholdning, gaver, lokale, juletræ og pynt. Små ansøgere 2016 Dansk Kvindesamfund - Rådgivningskontoret Borgere med økonomiske og/eller sociale problemer. At stille gratis retshjælp til rådighed. Der søges 34.000 kr. og der er indstillet 25.000

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere

Resume 18 for små ansøgninger Små ansøgninger 2018 Apostolsk Kirke i Danmark - Familienetværk Kolding

Resume 18 for små ansøgninger Små ansøgninger 2018 Apostolsk Kirke i Danmark - Familienetværk Kolding Små ansøgninger 2018 Apostolsk Kirke i Danmark - Familienetværk Kolding Socialt udsatte familier og deres børn. At give socialt udsatte familier et pusterum, hvor de kan få oplevelser sammen, råd/vejledning

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2011 - budgetramme: 866000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Aktiviteter for beboerne Optimistforeningen og

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2015

79 tilskudsfordeling 2015 Prioritering: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter der skaber viden, oplysning

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Søg midler til den frivillige sociale indsats

Søg midler til den frivillige sociale indsats Søg midler til den frivillige sociale indsats Guide til ansøgning Oplæg hos Frivillighuset Vindrosen 23. august 2018 Borger & Arbejdsmarked Program Mål: At I kan skrive en ansøgning om støtte til frivilligt

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER I SOCIALPSYKIATRIEN

AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER I SOCIALPSYKIATRIEN AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER I SOCIALPSYKIATRIEN Stokrosen - Vrå Huset - Sindal Huset i Overgade - Hjørring Bøjen - Hirtshals DU ER ALTID VELKOMMEN Hvem er vi? Aktivitets- og værestederne er kommunale dagtilbud

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Laicos Værested og Café

Laicos Værested og Café Laicos Værested og Café For personer i Ikast-Brande Kommune som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare. Værestedet Laicos ligger på Ørbæklund 1, 7330 Brande, Tlf.: 99 60 37 03 Der er åbent alle ugens dage

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Derudover noterede fordelingsudvalget, at der generelt er en stigende tendens til at pensionistforeninger søger en større andel af puljen.

Derudover noterede fordelingsudvalget, at der generelt er en stigende tendens til at pensionistforeninger søger en større andel af puljen. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Tilbud fra Region Nordjylland

Tilbud fra Region Nordjylland LOKALE TILBUD Tilbud fra Region Nordjylland Psykiatrisk Skadestue Aalborg AKUT HJÆLP finder du hos Psykiatrisk Skadestue Aalborg: Ring til vagtlægen, tlf. 70 15 03 00. Psykisk syge kan også henvende sig

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 Heinz K & Rold Dolls MUSIK KONCERT Foto: Klaus Rasmussen Gratis musik på Gammel Torv. Koncert for musikelskere med bandet Heinz K & Rold

Læs mere

For alle folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune og omegn. Klik ind på

For alle folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune og omegn. Klik ind på SENIORKLUBBERNE i Høje Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2G www.seniorklubbernehg.dk For alle folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune og omegn Klik ind på www.seniorklubbernehg.dk

Læs mere

Ebberup Idrætsforening

Ebberup Idrætsforening Velkommen til Fitness Fodbold Håndbold Løb Petanque Senior idræt I denne folder kan du læse om hvilke idrætter og aktiviteter, de enkelte afdelinger i (EIF), kan tilbyde dig og din familie - som en sportslig

Læs mere

AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER I SOCIALPSYKIATRIEN

AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER I SOCIALPSYKIATRIEN AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER I SOCIALPSYKIATRIEN Stokrosen - Vrå Huset - Sindal Huset i Overgade - Hjørring Bøjen - Hirtshals DU ER ALTID VELKOMMEN Hvem er vi? Aktivitets- og værestederne er kommunale dagtilbud

Læs mere

Uddelte midler Opslag 2016/3

Uddelte midler Opslag 2016/3 11 projekter har fået tilskud Uddelte midler Opslag 2016/3 Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 29. november 2016 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2016/3. Rådet havde modtaget i alt 20 ansøgninger,

Læs mere

Den store aktivitet har ført til, at De Frivilliges Hus pt. har følgende ansat:

Den store aktivitet har ført til, at De Frivilliges Hus pt. har følgende ansat: GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Pensions- og handicapafdelingen BILAG 1 til SOU møde 18.05.2005 - Statusbeskrivelse for De Frivilliges Hus maj 2005 NOTAT Dato: 27.0.2005 Af: Paya Hauch

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Årsrapport midler til frivilligt socialt arbejde

Årsrapport midler til frivilligt socialt arbejde Årsrapport 2017 18-midler til frivilligt socialt arbejde Der blev i 2017 bevilget 421.942,26 kr. til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Serviceloven. Beløbet blev fordelt mellem 25 foreninger/initiativer.

Læs mere

Møde 4. oktober 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 4. oktober 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 4. oktober 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 40 Godkendelse af referat fra møde den 20. juni 2018 1 41 Budget og Regnskab 1 42 Kvisten - terapi til ofre for

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere