På trods af det har vi haft et rigtig fornuftigt klubliv, hvor medlemmerne har fundet veje til at agere i et delvis nedlukket samfund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På trods af det har vi haft et rigtig fornuftigt klubliv, hvor medlemmerne har fundet veje til at agere i et delvis nedlukket samfund."

Transkript

1 Formandens beretning År 2020 har været et år der i den grad har stået i coronaens tegn. På trods af det har vi haft et rigtig fornuftigt klubliv, hvor medlemmerne har fundet veje til at agere i et delvis nedlukket samfund. De enkelte klubber-i-klubben har fortsat deres ugentlige arrangement. Naturligvis ikke altid med de planlagte fællesspisninger eller med de konkurrencer de normalt ville have, men alligevel har man fundet veje til at mødes i sit fællesskab under kontrollerede former. De frivillige har fortsat deres store arbejde med oprydning og renholdning, de har tømt skraldespande på banen, de har hjulpet til med at fylde sand i bunkers, de har ordnet rhododendronbede og i det hele taget ydet en kæmpe indsats, som vi alle skylder dem tak for. En stor tak skal også lyde til de frivillige i alle udvalgene, der alle har gjort en positiv forskel på hver deres område i klubben. Der er kæmpet på Driving Range, og der er spillet rigtig mange runder nok delvis fordi vi ikke har været ude at rejse så meget som vi plejer. Banen Banen har stået fantastisk flot det meste af sæsonen. Og specielt efter der var spillet ECCO Tour, stod den helt fantastisk. Det var en fryd at man helt hen i december kunne spille på greens der rullede jævnt og hurtigt. Også i 2021 spilles der ECCO Tour i Aalborg denne gang i uge 34. For Aalborg Golf Klub giver samarbejdet med ECCO Touren en god mulighed for at profilere os over for sponsorer. Sporten På det sportslige plan har 2020 været et godt år. Vi har haft fire ud af fem hold i slutspillet om Danmarksmesterskabet og resultatet af anstrengelserne var to guld, en sølv- og en bronzemedalje - hvilket fantastisk resultat. På det individuelle plan vandt Hamish Brown DM i slagspil, sluttede som nr. 1 på amatørranglisten, var fast mand på landsholdet og opnåede flere topresultater i internationale amatørturneringer. Turneringer Den delvise nedlukning af det danske samfund betød at vi i år kun havde tre klubturneringer: Opstartsturnering Klubmesterskaber Afslutningsmatch Vi glæder os til et nyt turneringsår, og vi håber på mange flere klubturneringer i 2021.

2 Et stort højdepunkt for året var afviklingen af Pink Cup, som en stor gruppe af frivillige stod bag, hvad angår både planlægning og afvikling. Det hele kulminerede i en turnering lørdag den 6. september, hvor humøret var højt og udklædningerne var fantastiske! Det store frivillige arbejde betød, at Aalborg Golf Klub var den klub i Danmark, som støttede Pink Cup med det højeste beløb, hvilket resulterede i, at vi vandt et foredrag med Mette Blomsterberg. I skrivende stund ser det ud til, at arrangementet skal afvikles i september Stor tak til de frivillige, som fik dette arrangement til at lykkes. Restaurant I 2020 fik vi en forpagter til restauranten. Vi har været meget glade for samarbejdet med Mike, og han har skabt nogle rigtig gode rammer for klubbens gæster og medlemmer. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i Sponsorer 2020 har været et specielt år i forhold til vores sponsorer. Det har været tæt på umuligt at afvikle Company Days og andre sponsorbegivenheder som vanligt. På trods af dette har langt de fleste af vores sponsorer udtrykt tilfredshed med samarbejdet, og ytret ønske om at fortsætte i Jeg vil gerne takke alle sponsorer for samarbejdet i Ny hjemmeside 2020 blev året, hvor arbejdet på en ny hjemmeside blev påbegyndt. Det har været et større arbejde at flytte indhold mm. inden lancering i februar 2021, men vi håber, at den nye hjemmeside kan bidrage til mere overskuelighed fremadrettet. I forbindelse med at gøre klar hjemmesiden klar til lancering rettes der en stor tak til Lis Lundby, som har bidraget med mange frivilligtimer. Æresmedlem På den ordinære generalforsamling 11. august blev Bjørn Ejerskov optaget som æresmedlem. Jeg vil gerne endnu engang på klubbens vegne takke Bjørn for at være en fantastisk repræsentant for golfsporten og Aalborg Golf Klub. Bestyrelse og sekretariat Hele den nuværende bestyrelse blev valgt på ekstraordinær generalforsamling den 31. august, så vi skulle først til at etablere samarbejde og ansvarsområder der. I den nye bestyrelse var de første opgaver, vi kastede os over, at få klarhed over klubbens økonomi og finde den rigtige organisering af klubbens arbejde, så vi aldrig igen havner i en situation, hvor økonomien bliver dårligere og dårligere uden at man har det overblik, der tillader, at man kan igangsætte de nødvendige tiltag. Dette har resulteret i, at vi hen over efterår/vinter har været i proces med at finde den rette bemanding til sekretariat. Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde, hvor vi er kommet rundt om mange ting, på trods af de meget ændrede omstændigheder corona-nedlukningen har medført.

3 Personale Endelig vil jeg meget gerne takke Marcus, Jesper og Rasmus for at støtte op om en ny bestyrelse, etableringen af et nyt sekretariat og arbejdet med en bedre økonomi. Ligeledes vil jeg takke jeres medarbejdere i deres utrættelige arbejde med at få Aalborg Golf Klub til at fremstå som landsdelens golf-fyrtårn. På falderebet vil jeg også gerne takke den gamle bestyrelse for deres arbejde. Der er ingen tvivl om at arbejdet i en frivillig bestyrelse kræver en stor indsats, som skal lægges ved siden af ens andre gøremål. Beretning fra sponsorudvalg Covid-19 har naturligvis haft en vis indflydelse på indtægter fra sponsor, idet vi i 2020 kun har haft mulighed for at afholde få Company Days. Derudover har der været enkelte opsigelser af aftaler og desværre enkelte, som har haft udfordringer med betaling. Når det så er sagt, så skal der lyde en stor tak til alle de af klubbens sponsorer, som har fortsat deres samarbejde/aftale med klubben, på trods af udfordringerne i 2020! Ultimo 2020 blev arbejdet med vores nye sponsorkoncept færdigt, og vi kunne derfor lancere vores nye koncept/produkter til nuværende samt nye sponsorer. Klubbens nye sponsorkoncept har nu, i langt højere grad end tidligere, fokus på netværk og oplevelser med golf i centrum. Konceptet er blevet taget rigtig godt imod af sponsorerne og vi glæder os meget til, at kunne prøve de nye arrangementer og tiltag af i Der skal lyde en stor tak til Marcus og Rasmus, som har taget en meget stor tørn med at kontakte nuværende og nye sponsorer for indgåelse af nye sponsoraftaler. Beretning fra baneudvalg Som medlem i Aalborg Golf klub kan vi være glade for at have en af de allerbedste baner i Danmark. De senere års omhyggelige pleje med langsigtet strategi har givet pote, så banen vist aldrig har været bedre, end den var i Det kan vi takke vores entusiastiske greenkeeperstab for, da de har arbejdet målrettet på at opnå det gode resultat. Naturligvis kan vi altid finde punkter, der kan blive bedre men dem arbejdes der på at gøre noget ved på sigt. Især vores greens er værd at fremhæve, da de stod perfekt det meste af sæson Helt frem til midten af december, da vi blev nødt til at gå på vinterbanen, rullede boldene jævnt, lige og hurtigt. At vi ikke altid fik bolden i hul, var vist mere vores evner til at læse greens, der haltede. Når det positive er sagt om greens, må vi også nævne den anden ende af hullerne; tee-stederne. De trænger generelt til en større overhaling, så de bliver mere jævne. Det er desværre ikke så ligetil. Der skal graves ud i dybden, så dræn og vandingsanlæg kan blive renoveret, nyt vækstlag kan lægges på og nyt græs kan sås. Det hele skal planeres ved hjælp af laser, så det bliver plant og vandret. Det er en betydelig omkostning for klubben, og vi har valgt at udskyde det indtil videre, således økonomien kan følge med. Det samme gælder vanding af fairways. Det er et stort ønske, da det kan give os en markant bedre bane i tørkeperioder, som vi har haft de seneste år. Håbet er, at vi kan få tilladelse til at bruge

4 overfladevand fra vores søer i lighed med flere andre klubber i Danmark. På den måde kan afgiften på vandet blive meget lavere og økonomien i det hænge bedre sammen. Så langt er vi ikke nået endnu men tanker og løse planer har vi. Som I vil kunne se i sæsonen 2021, har vi fået 12 nye buggies til udlejning til både medlemmer og greenfeegæster. De hviler reelt i sig selv, da udgiften for klubben til at leje dem modsvares af sponsorater. Indtægten fra udlejning går derfor næsten 100% i klubbens kasse. Vi har i denne vinter haft en vinterbane med 18 huller, hvor de bedst egnede huller er valgt til at bære det store slid, som spillet medfører, når der ikke er vækst i græsset. Desværre har det knebet gevaldigt med at overholde reglerne for at bruge buggy og trolley. Begge typer vogne må kun benyttes i det afmærkede spor i semirough, og det er ikke gået så godt. Det har betydet en markant skade på græsset på de benyttede fairways, og vi må derfor regne med, at de fairways ikke bliver gode før i maj/juni afhængigt af vejrforholdene. Den lange periode med frost døgnet rundt har været hårdt for græsset, når der samtidig er blevet spillet golf. Bestyrelsen må overveje, om banen bør lukkes helt i frostperioder (eller begrænses meget), og i alle tilfælde vil der være tidspunkter som i år, hvor jorden er frosset, men overfladen er tøet, og på de tidspunkter vil banen altid blive lukket, da græsset ikke vil overleve det. Beretning fra bygningsudvalg I den korte tid som det nye bygningsudvalg har fungeret, har det bl.a. brugt tiden til at danne sig et overblik over vores bygningers vedligeholdelse og tilstand. Vores bygninger er generelt i fornuftig stand, men bygningerne lider under manglende vedligehold ude som inde. Golfklubben har en bygningsmasse på ca. 4000m2, fordelt på klubhus, starterhus, buggyhus, caddyrum, garage, 2 maskinhuse og en privatbolig. Der er ikke brugt mange ressourcer på udvendig vedligeholdelse i De fleste bygningers tekniske installationer er nedslidte, og kræver meget pasning. Vi har i 2020 bl.a. udskiftet vandinstallationen på vores udlejningsbolig. I 2020 er der blevet udarbejdet en bygningsrapport som beskriver bygningernes udvendige tilstand, og hvad der skal bruges af ressourcer på vedligeholdelse de næste 5 år. Udvalget skønner at der skal bruges ca kr. i denne periode. Der er indkøbt et nyt alarmanlæg med adgangskontrol, så vi ikke længere skal have fysisk vagttjeneste, hvilket giver en stor besparelse på driftsbudgettet mange år frem. Vi har ligeledes forhandlet bedre økonomiske aftaler med diverse underleverandører. Beretning fra turneringsudvalg 2020 var et år der i den grad kom til at stå i coronaens tegn. Det betød at vi kun kom til at gennemføre tre turneringer: Opstartsturnering i august Klubmesterskab i september Afslutningsturnering i oktober Ydermere var vi vært for Danmarksturneringen tre weekender, men i modsætning til normalen helt uden at have egne hold på banen.

5 Udvalget skiftede formand i løbet af året, da Carsten Hansen efter at være blevet valgt til Formand for klubben, overlod pladsen til Niels Henrik Jensen, som tog over med stor energi og som planlægger med såvel genoptagelse af Åbne Aalborg Dage og en revision af turneringskalenderen i 2021, så nogle turneringer erstattes af nye og forhåbentlig mere populære tiltag. Vi vil gerne takke udvalgets medlemmer for deres arbejdsindsats med planlægning og gennemførelse af turneringerne. Beretning fra sportsudvalg Det er Aalborg Golf Klubs vision til stadighed at have hold med i DGU s bedste rækker og hvert år kæmpe med om medaljer. For herrernes vedkommende har vi opfyldt målet i mange år og for damernes vedkommende de senere år var ingen undtagelse. Damernes 1. hold spillede sig helt frem til finalen om Danmarksmesterskabet, hvor holdet desværre tabte, men hjemtog flotte sølvmedaljer. Vores 1. hold hos herrerne var i 2020 ikke helt så dominerende som tidligere. Holdet var faktisk meget tæt på at rykke ned, men resultater fra andre kampe magede sig, så holdet alligevel kom i medaljespil. Her tabte man semifinalen, men vandt kampen om bronze. Af resultater, blandt vores øvrige turneringshold, skal nævnes, at vores 2. hold herrer rykkede op fra 4. til 3. division. Hvad der ikke helt lykkedes for vore unge elitespillere, gjorde det til gengæld for vores seniorhold, som vandt 2 Danmarksmesterskaber. Veteranerne (+60 år) og superveteranerne (+70 år) gjorde rent bord og vandt suverænt mesterskabet i deres rækker. Stort tillykke! Klubmesterskaberne blev i 2020 afviklet ultimo august og vi siger stort tillykke til vinderne i samtlige rækker. Mesterskabsrækken, damer: Lise Berendt Mesterskabsrækken, herrer: Kasper Johansen Senior, damer: Charlotte Kjærsgaard Senior, herrer: Jarl Arfelt Veteran, herrer: Jens Grønlund Superveteran, damer: Lisbeth Iversen Superveteran, herrer: Knud Saaby Junior, drenge: Marcus Bolander På det individuelle plan var der igen titler til Aalborg Golf Klub. Knud Saaby vandt flot DM for superveteraner, og Hamish Brown var dominerende i dansk golf. Hamish er opvokset i Aalborg Golf Klub og bidrager godt til klubbens vision om, at spillerne på vores hold primært skal komme fra egne rækker. Bl.a. af den grund er det vigtigt, at vi giver klubbens unge talenter muligheder for udvikling. Vi skal, i samarbejde med trænerne, skabe et træningsmiljø, der er attraktivt, ikke alene for vore egne, men også tiltrække de talenter fra andre klubber, der har ambition om at prøve sig af på et højere niveau.

6 Vi har i vores ungdomsafdeling ikke umiddelbart spillere, der de kommende år, ser ud til at gøre sig gældende på højeste niveau, hvorfor vi i år vil øge indsatsen i juniorafdelingen bl.a. med oprettelse af et juniorakademi. Her vil træningsaktiviteten få et nyk opad. Til trods for at klubbens forbrug i 2021 skal slankes, også elitebudgettet, så har vi fundet mulighederne ved at prioritere, så de nye tiltag er ikke forbundet med øgede udgifter. Vi ser frem til et nyt og spændende Beretning fra begynderudvalg 2020 var et år med ekstraordinære udfordringer på grund af de mange restriktioner og uddannelsen for årets kaniner (ca. 60) var derfor anderledes tilrettelagt. Således blev regelundervisningen og teorien vedrørende færdsel på banen, udfyldelse af scorekort og etikette stort set sløjfet. Takket være en ekstraordinær indsats af Majken, Marcus, de mange mentorer og ikke mindst de faste hjælpere i kaninklubben fik vi gennemført et acceptabelt forløb for de mange kaniner, hvilket betød, at ca. 70 % fortsatte i klubben. En stor tak for den store indsats til alle i tilknytning til kaninklubben. Beretning fra juniorudvalg 2020 var også for juniorafdelingen et særdeles anderledes år, og vi skulle helt frem til maj måned før vi kunne starte en coronarigtig træning op for alle vores juniorer, som der heldigvis stadigvæk er mange af, helt op mod 80 styk. Fra åbningen i maj kunne sæsonen byde på vores tirsdagsklub og selvfølgelig den sædvanlige Summer- Camp i starten af juli, dog uden overnattende juniorer. Vi kunne også slutte en alligevel vellykket juniorsæson af med vores hemmelige afslutningstur som i 2020 gik til Blokhus. På turneringssiden havde vi juniorer af sted til flere juniorturneringer, også med gode resultater. Dog satte corona igen i efteråret en brat stopper for sæsonen, sådan vi aldrig fik afsluttet alle juniorturneringerne. Beretning fra regel- og handicapudvalg Restriktioner angående pandemien har, ligesom alle andre steder, også været en udfordring i forhold til regelundervisning af nye golfspillere. Da vi ikke i foråret kunne være indendørs til den sædvanlige undervisning, måtte vi tænke anderledes, og i hold med max 10 personer, gennemgik vi de grundlæggende regler, dels ude på banen hvis der var plads, eller på en fiktiv bane på indspilsområdet. Det har fungeret nogenlunde tilfredsstillende. Vi har i evalueringen taget med os, at en kombination af teoretisk undervisning og en gennemgang på banen, kunne være en model i den fremtidige undervisning. Derudover har vi været optaget af, at få indsigt i de nye handicapregler. Hvordan effekten af det nye system bliver, vil vise sig når sæsonen går i gang og der igen kan handicapreguleres. Hermed en opfordring til at indberette alle spillede runder, for at opnå et retvisende handicap. Beretning fra ordens- og amatørudvalg

7 Heldigvis er der i almindelighed ikke mange sager til behandling i udvalget, og det har også været gældende i 2020 og den forløbne del af I 2020 behandlede udvalget en enkelt sag. En person, der tidligere havde været medlem af AaGK, men som i 2017 havde meldt sig ud, da udvalget skrev til ham om en klage, havde meldt sig ind igen i Der kom ret hurtigt flere klager, og udvalget meddelte ham på grundlag af disse klager, at udvalget ville pålægge ham en 3-måneders karantæne. Han meldte sig derefter på ny ud af klubben. Udvalget har ikke haft andre sager til behandling.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november 2017. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til bestyrelsen for Henne golfbane a/s Først det sportslige. Vi har

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

Prøvemedlem i Furesø Golfklub

Prøvemedlem i Furesø Golfklub Prøvemedlem i Furesø Golfklub Prøvemedlem i Furesø Golfklub (FG) Har du lyst til at blive prøvemedlem i Furesø Golfklub? Vi vil glæde os til at lære dig at kende og til at give dig nogle gode oplevelser

Læs mere

Dagsorden: 1. Sidste referat. 10. IT udvalg. 2. Eventuelt. 11. Sportsudvalg Kvalifikation til Nordic League Eliten Regionsgolf

Dagsorden: 1. Sidste referat. 10. IT udvalg. 2. Eventuelt. 11. Sportsudvalg Kvalifikation til Nordic League Eliten Regionsgolf Emne Bestyrelsesmøde Dato: 29. september 2014 kl. 17:30 20.30 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Johnny Hansen (JH) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Michael Østerbye (MØ) Henrik Østerbye

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2017

Bestyrelsesberetning 2017 Bestyrelsesberetning 2017 Generelt. Golfåret 2017 i Maribo Sø Golfklub har været et OK år for klubben. Vi har haft rigtigt mange greenfee Spillere. Der har vi nok været begunstiget af at Halsted Golfklub

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde den 12. august 2019, kl

Referat Bestyrelsesmøde den 12. august 2019, kl Referat Bestyrelsesmøde den 12. august 2019, kl. 17.00 20.00 Deltagere: Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Kaj Bækgaard (KB) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Henrik Stigel (HS) Carina

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægterne er vi endnu en gang samlet til den årlige generalforsamling i Ikast Golf Klub.

I overensstemmelse med vedtægterne er vi endnu en gang samlet til den årlige generalforsamling i Ikast Golf Klub. Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 21 Februar 2011. I overensstemmelse med vedtægterne er vi endnu en gang samlet til den årlige generalforsamling i Ikast Golf Klub. I den følgende beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for til generalforsamling i Ribe Golf Klub. den 26. februar 2018

Bestyrelsens beretning for til generalforsamling i Ribe Golf Klub. den 26. februar 2018 Bestyrelsens beretning for 2017 til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 26. februar 2018 Indledning 2017 var et godt år for Ribe Golf Klub. Vi har igen i år haft en god og stabil udvikling, hvor pilen

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Fraværende: Jesper Ulriksen (JU) Næste møde: Mandag den 11. marts 2019 kl Dagsorden:

Fraværende: Jesper Ulriksen (JU) Næste møde: Mandag den 11. marts 2019 kl Dagsorden: Emne Bestyrelsesmøde Dato: 11. februar 2019 kl. 16:30 20:00 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Ruth Langlouis (RL) Mads Bjørn Hansen (MBH) Flemming Lehnert (FL) Flemming Skovlund (FS) Malene Kjærsgaard

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde. Økonomien

Indledning. Bestyrelsens arbejde. Økonomien Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 27. februar 2014 Beretning 2014 Indledning Nedenstående beretning er bestyrelsens bud på at fortælle om et der er gået i Tollundgaard Golfklub. Desværre har vi nu

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og tiden er inde til et tilbageblik på 2014. Året har budt på store udfordringer og heldigvis har vi

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Fraværende: Næste møde: 6. maj 2019 kl Forklaring: Dagsorden: 15. Begynderudvalget 16. Klubberne i klubben

Fraværende: Næste møde: 6. maj 2019 kl Forklaring: Dagsorden: 15. Begynderudvalget 16. Klubberne i klubben Emne Bestyrelsesmøde Dato: 1. april 2019 kl. 16:30 20:00 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Ruth Langlouis (RL) Mads Bjørn Hansen (MBH) Flemming Lehnert (FL) John Jacobsen (JJ) Malene Kjærsgaard (MAK)

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Årsberetning for Søllerød Golfklub 2016

Årsberetning for Søllerød Golfklub 2016 Årsberetning for Søllerød Golfklub 2016 2016 har været et historisk år for Søllerød Golfklub med det første danmarksmesterskab for herrer i klubbens historie. Sejren kom i hus efter en nervepirrende finale

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dato: 30. september 2009 kl. 17:

Bestyrelsesmøde Dato: 30. september 2009 kl. 17: Emne Bestyrelsesmøde Dato: 30. september 2009 kl. 17:00 22.30 Sted: Klubhuset Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Thomas Gadegaard (TG) (delvis) Betina

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Golfklubbens strategi for Skjoldenæsholm golf

Golfklubbens strategi for Skjoldenæsholm golf Golfklubbens strategi for Skjoldenæsholm golf 2019 2020 Bestyrelsens mål er i samarbejde med medlemmer og golfcenteret at skabe en golfklub, der er et attraktivt sted at dyrke sin idræt og giver en kvalitetsoplevelse

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser, jeg havde nær sagt, som sædvanlig fornuftig ud. Vi kommer ud med et mindre overskud. Medlemstal Medlemstallet er

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club 10. oktober 2017 kl. 18.00 i klubhuset Deltagere: Claus Holm Christensen Lisbeth Moltzen Michael Traasdahl Møller Arne Nabe Poulsen Kim Bjerre Iben Jungersen Peter Agerboe I en del af bestyrelsesmødet:

Læs mere

Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Sidste referat Markedsføringsudvalg Eventuelt Regnskab og budgetter Bestyrelsen Sponsorudvalg

Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Sidste referat Markedsføringsudvalg Eventuelt Regnskab og budgetter Bestyrelsen Sponsorudvalg Emne Bestyrelsesmøde Dato: 23. marts 2015 kl. 17:30 21:00 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Henrik Østerbye (HØ) Jesper Wedersøe (JW) Mads Bjørn Hansen (MH)

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

I N F O N Y T NR 11. På fotoet ovenfor ses holdet der ved distriktsfinalen i Volsted vandt en flot sølvmedalje. Aabybro Golfklub Side 1 10-Nov-12

I N F O N Y T NR 11. På fotoet ovenfor ses holdet der ved distriktsfinalen i Volsted vandt en flot sølvmedalje. Aabybro Golfklub Side 1 10-Nov-12 Junior Afdelingen Juniorene i Aabybro Golfklub har haft en fantastisk sæson. Der har været mange hyggelige trænings samlinger med godt socialt samvær, men også med seriøs træning. Juniorene har ikke kun

Læs mere

Tønder Golfklub nyhedsbrev nr. 2 April 2019

Tønder Golfklub nyhedsbrev nr. 2 April 2019 Tønder Golfklub nyhedsbrev nr. 2 April 2019 1) Så er vi kommet godt i gang med sommersæsonen Den 31. marts startede vi sommersæsonen med afholdelse af vores åbningsturnering med deltagelse af ikke mindre

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for Kære medlemmer. Det har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor der siden sommerferien har været brugt meget tid på at sondere muligheder for fusion af golfklubben. Vi har fortsat det positive frivillige

Læs mere

HF Mors. Bestyrelsens beretning 2014:

HF Mors. Bestyrelsens beretning 2014: HF Mors Bestyrelsens beretning 2014: Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forening. 2014 var endnu

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Medlemsåret/Kontingent Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Medlemsåret/Kontingent Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens golfklub 2017 Hedens Hedens Golfklub Golfklub September xx. måned 2017 år Formanden har ordet Medlemsåret/Kontingent 2018 Den våde sommer er gået på hæld, og vi er kommet ind i et mere stabilt efterår,

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 Vi er godt på vej 2 år, ja det er faktisk kun, hvad der er gået siden vi gav Vejle Håndbold Klub en ny begyndelse. For mange af os, er denne tid gået

Læs mere

Generalforsamling OH 77 d kl

Generalforsamling OH 77 d kl Generalforsamling OH 77 d. 27.04.17 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Palle 2. Beretninger - Ungdomsafdelingen o Der har været hold fra U6 til U16. o De mindste, drenge og piger: Pia, Matilde, Cecilie.

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet firmagolf for ikke golfere, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i målgrupperne, Den frie 1ér og målgruppen Forældre,

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103

Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103 År 2012, den 13. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103 Generalforsamlingen startede kl. 19.00. Formanden Harry Pape Henriksen bød velkommen til Odense Eventyr

Læs mere

FIF Pétanque Formandens beretning 2016

FIF Pétanque Formandens beretning 2016 FIF Pétanque Formandens beretning 2016 Tak for et godt år Sæsonen 2016 har sportsligt været et tilfredsstillende år med mange gode resultater for klubben. Vores hold i både DPF og DGI regi har gjort det

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg Årsberetning 2017 Kære medlemmer. 2017 er snart fortid. Desværre måtte vi tage afsked med to af vores æresmedlemmer i foråret. Jens Pedersen døde i februar og Pagh Mørup døde i april. De har begge haft

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016.

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. ROSKILDE GOLF KLUB Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. - HOLDTURNERINGER I DGU REGI - INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU MESTERSKABER M.FL. I DK

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 6-9-2018 Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 7-2018 Angående: Bestyrelsesmøde Jesper Helmer Deltagere: Afbud: Gæst: Aksel Beckmann (AB) Inge Johannesson (IJ) Bjørn Foss

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Begynder i Aalborg Golf Klub

Begynder i Aalborg Golf Klub Begynder i Aalborg Golf Klub Indholdsfortegnelse Velkommen 2 Prøvemedlemskab 3 Leje af udstyr 3 Krav til et DGU-kort 3 Prøveforløbet 4 Lektioner 4 Regelprøve 4 Etikettegodkendelse 4 Banetilladelse 4 Dine

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 11. april 2016 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Nyt fra formanden, august 2013

Nyt fra formanden, august 2013 Kære medlem. Wow for en sommer! Det har været en nydelse at opleve de seneste 3-4 ugers dansk sommer, når den er bedst! Eller som de siger det er sjovere at spille golf i T-shirt og shorts. Og aktiviteterne

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Vi er ved at være ved vejs ende efter en fantastisk sæson i Simons Piger.

Vi er ved at være ved vejs ende efter en fantastisk sæson i Simons Piger. Formandens beretning 2018. Vi er ved at være ved vejs ende efter en fantastisk sæson i Simons Piger. I år har vi i Simons golf klub haft European Senior Tour event Shipco Masters, og stor fest hvor vi

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 18. marts 2012.

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 18. marts 2012. Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 18. marts 2012. Velkomst. Tiden går hurtigt når man er aktiv indenfor golfsporten. Jeg føler ikke at det er længe siden, at vi havde afslutningsturnering

Læs mere

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 21 04 2014 4 Baneudviklingsprojektet Grundig information. Godt beslutningsgrundlag. Oplæg vedtaget med stor tilslutning.

Læs mere

Begynder INFO. Velkommen til. Spangsbjerg Allé 50 DK-8800 Viborg Telefon

Begynder INFO. Velkommen til.   Spangsbjerg Allé 50 DK-8800 Viborg Telefon Begynder INFO Velkommen til Spangsbjerg Allé 50 DK-8800 Viborg Telefon +45 86673010 mail@viborggolfklub.dk www.viborggolfklub.dk 2 Overvejer du at spille golf, men er lidt usikker på om det nu er det rigtige

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 1-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen () Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

FGC beretning om klubbens virksomhed for Året 2017 var et meget vigtigt år for Fredensborg Golf Club.

FGC beretning om klubbens virksomhed for Året 2017 var et meget vigtigt år for Fredensborg Golf Club. FGC beretning om klubbens virksomhed for 2017 Indledning Året 2017 var et meget vigtigt år for Fredensborg Golf Club. Klubbens økonomi har jo været dårlig i flere år, og det har betydet, at vi i mange

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 11. 03. 2018. Velkomst. Kære medlemmer. Velkommen til Generalforsamling i Volstrup Golfklub. Jeg vil i min beretning som sædvanligt komme ind på, hvad der

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

ZÉÄy. Velkommen som ny golfspiller i Trelleborg Golfklub Slagelse. (Blandt venner kaldet TGS).

ZÉÄy. Velkommen som ny golfspiller i Trelleborg Golfklub Slagelse. (Blandt venner kaldet TGS). Velkommen som ny golfspiller i Trelleborg Golfklub Slagelse. (Blandt venner kaldet TGS). En væsentlig ting at holde sig for øje er at alle golfspillere på et eller andet tidspunkt har været begyndere Det

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET

TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET TSU er ansvarlig for alle turneringer der er omfattet af Turneringsprogrammet inkl. ungdoms- og eliteturneringer, divisions-, regions-, torsdags-, kanin- og begynderturneringer.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

FGC- Beretning om klubben virksomhed for 2016

FGC- Beretning om klubben virksomhed for 2016 FGC- Beretning om klubben virksomhed for 2016 Indledning Fredensborg Golf Club har den 12. september 2017 25 års jubilæum. I de 25 år, der er gået, har banen og klubben udviklet sig til en af de bedste

Læs mere

JUNIOR INFOFOLDER. Ikast Tullamore Golf Club

JUNIOR INFOFOLDER. Ikast Tullamore Golf Club JUNIOR INFOFOLDER Ikast Tullamore Golf Club Juniorudvalg 2019 Indholdsfortegnelse 2019 Indholdsfortegnelse Side 1 Information til nye juniorer Side 2 Træner og træningstider Side 3 Hvornår må jeg benytte

Læs mere

Generalforsamling 2009 i Nykøbing Sj. Tennisklub

Generalforsamling 2009 i Nykøbing Sj. Tennisklub Generalforsamling 2009 i Nykøbing Sj. Tennisklub Nykøbing Sj. Tennisklub holdt den årlige generalforsamling lørdag d. 31. Oktober 2009 kl. 15.00 i klubhuset på Kongeengen. Formanden Finn Jensen sagde bl.a

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Beretning. Æret være deres minde.

Beretning. Æret være deres minde. Beretning Atter en gang er Ikast Golf Klubs medlemmer samlet til generalforsamling, og endnu en gang må vi konstatere, at der i det forgangne år er nogle af vore medlemmer, der er afgået ved døden. Vi

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2016

Bestyrelsens årsberetning for 2016 Bestyrelsens årsberetning for 2016 Årets store begivenhed var værtsskabet for Challenge Touren i juni måned. Helt som forventet og håbet bakkede klubbens medlemmer op om turneringen i stort omfang og bl.a.

Læs mere