Forslag til Budget Administrativ høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Budget Administrativ høring"

Transkript

1 Forslag til - Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6) Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Letbanesekretariatet Rejsekort (bilag 9) Tjenestemandspensioner Total - netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Sekretariatet Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt I alt Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune: Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter gas-indeks, som Silkeborg Bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra

2 til med -0,7 %, mens fremskrivningen fra til er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Dubleringsudgifter på rute 1, 7, 9 og 10 ophører ved K16 (springerbus). Udgifter til Cross border leasing ophører ved K16. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 31-36, rute 313 samt Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne. I budgettet er der desuden indregnet effekten af det 42. udbud for Silkeborg Bybusser. I forbindelse med det 42. udbud skal Silkeborg Kommune have installeret et gastankanlæg. Udgiften hertil på 3,9 mio. kr. betales kontant i, og vil ikke have indvirkning på budgettet for, men vil medføre en udgiftsstigning i. Bus-IT og øvrige udgifter Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område. Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre ITløsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem. Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-buspuljeprojekt. Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billetsalg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. Teletaxa tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Kan-kørsel Kommunal kørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i på grund af færre ture til genoptræning og læge. 2

3 Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Letbanesekretariatet tet for er en fremskrivning af budget. tet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Rejsekort budget bygger videre på budgetoverslagsår fra september- og februarudgaven af budget. I betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. tet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår, fra februar, er at relevante poster er fremskrevet til -prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S budget samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende. For Silkeborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af én CIM-installation til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Silkeborg Kommune, vil udstyret blive kontantfinansieret i, og dermed vil der kun være et mindre beløb til vedligehold i. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). 3

4 Bilag 1: for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune Regnskab Forventet regnskab Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 gas Sygehuset - Sensommervej - Resenbro beregning for beregning K Dub. 1 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej beregning for beregning K gas Lysbro - Hvinningdal Skole beregning for beregning K gas Remstruplund Virklund beregning for beregning K gas Lysbro - Funder beregning for beregning K gas Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal beregning for beregning K gas Sejs - Svejbæk beregning for beregning K Dub. 7 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej beregning for beregning K gas Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke beregning for beregning K Dub. 9 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø beregning for beregning K Dub. 10 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej beregning for beregning K Dub. 11 gas Dubleringskørsel på rute gas Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej beregning for beregning K Dub. 12 gas Dubleringskørsel på rute gas Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg beregning for beregning K gas Kragelund-Øster Bording-Silkeborg beregning for beregning K gas Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven beregning for Dub. 34 gas Dubleringskørsel på rute gas Frederiksdal-Kragelund-Funder beregning for beregning K gas Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K gas Andre ikke rutefordelte omkostninger gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Ophør af cross border fra K Ophør af cross border Etablering af gasstation i Silkeborg Sum Lokal kørsel Dub. 73 n Dubleringskørsel på rute N n Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup beregning for beregning K N n Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring beregning for beregning K n Silkeborg-Fårvang-(Thorsø) beregning for beregning K Dub. 313 n Dubleringskørsel på rute n Kjellerup-Vium-Hvam beregning for beregning K n Kjellerup-Gråmose-Vinderslev beregning for beregning K n Kjellerup-Mausing-Vinderslev beregning for beregning K n Kjellerup-Sjørslev-Demstrup beregning for beregning K n Kjellerup-Nørskovlund-Ans beregning for beregning K n Kjellerup - Levring- Ans beregning for beregning K n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli R n Truust-Fårvang Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Grauballe-Fårvang Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Voel-Gjern-Fårvang Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Gjern-Grauballe-Ellerup Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Gjern-Sorring-Toustrup Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Gjessø-Them-Salten- Frisholm Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Frisholm-Bryrup-Vinding Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Bryrup-Vrads-Hjøllund Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K Sum Total Silkeborg Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr. 0 kr. 4

5 Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune Regnskab Lane management og busprioritering Øvrig bus-it Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

6 Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa Total

7 Bilag 4: for handicapkørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

8 Bilag 5: for Flexture i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 6: for Teletaxa i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 9

10 Bilag 7: for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Silkeborg Regnskab regnskab budget Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Genoptræning egenbetaling Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 10

11 Bilag 8: for trafikselskabet i Silkeborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Regnskab Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Kundecenter Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

12 Bilag 9: for Rejsekort i Silkeborg Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering Kommune: Silkeborg (mio kr. - priser) Investering -0,260-0,301-0,327-0,334-0,343-0,360-0,502-0,530-0,509-0,124-0,124-0,124 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantande 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til oprindelig investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til oprindelig investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til oprindelig investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til Final account 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til Final account 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Ydelse i alt på lån til Final account 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Rente af lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131 Tilbagebetaling af ansvarlige lån -0,268-0,308-0,334-0,342-0,351-0,367-0,378-0,407-0,385 0,000 0,000 0,000 Drift 1,561 1,594 1,567 1,572 1,575 1,578 1,577 1,590 1,593 1,613 1,633 1,659 Abonnementsbetaling 1,094 1,093 1,100 1,105 1,108 1,111 1,110 1,123 1,126 1,146 1,166 1,192 Kvalitet, support og drift 0,240 0,270 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 Testudstyr 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 Vedligeholdelse 0,194 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) 0,006 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bus & Tog mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vedligehold af buslager 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 I alt 1,301 1,292 1,240 1,237 1,231 1,218 1,075 1,059 1,085 1,489 1,509 1,535 12

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Silkeborg Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.349.633 6.288.937 6.303.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 28.606.681 53% 54.110.000 54.344.000 763.000 213105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Favrskov Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 15.527.527 15.756.061 13.359.000-2.397.061 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort

Læs mere

Silkeborg Kommune - Regnskab 2017

Silkeborg Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 53.730.000 53.273.000 53.265.014-464.986 Bus-IT og øvrige udgifter 441.000 491.000 467.681 26.681 Busudgifter i alt 54.171.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 31.724.972 59% 54.344.000 54.609.000 1.028.000 213105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 13.694.981 14.120.562 12.776.000-1.344.562

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total

Læs mere

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune: Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Horsens Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 44.996.735 46.128.153 46.579.000 450.847 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Hedensted Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Favrskov Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Viborg Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 46.797.780 45.121.104 46.247.000 1.125.896

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Skive Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 28.585.565

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 46.452.747 47.036.691

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 55.052.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter 25.442.413 25.195.396 25.430.000 25.457.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total -

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab, juni, september Difference Kørselsudgifter 44.996.735 46.128.153

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Horsens Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 44.996.735

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Skanderborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Viborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret Busdrift (bilag 1 og 2) Viborg Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 49.346.751 47.257.000 45.065.000 46.204.000 1.139.000 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Horsens Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 45.039.682 46.093.000 46.447.000 46.447.000 0 Indtægter -20.392.903-19.787.000-20.310.000-20.310.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Randers Kommune Regnskab Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ikast-Brande Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.500.375 14.018.000 13.654.000 14.141.000 487.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 10.428.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.919.000 (bilag 2) Indtægter -8.771.627-8.637.000-8.601.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 9.543.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Norddjurs Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.996.000 15.774.000-222.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 45.039.682 46.093.000 46.447.000 Indtægter -20.392.903-19.787.000-20.310.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013, juni, sept Difference Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 6.409.000 4.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000-1.280.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Holstebro Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 31.556.000-2.344.000 Indtægter

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013 2015, juni 2015, sept Difference Favrskov Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.770.000 15.779.000 9.000 (bilag

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Randers Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 90.439.458 89.135.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Randers Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.795.000 89.679.000-1.116.000

Læs mere