Referat for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 28. juni Kl. Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 28. juni Kl. Kl Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 28. juni Kl. Kl Mødested: Provstikontoret Tilstede: Ilse Kyndesgaard (IK), Annette Bennedsgaard (ABB), Jørgen Juul Knudsen (JK), Preben Egeholt (PE), Jette Christensen (JC), Peer Dam Kjøller ((PK), Birgitte Søhoel (BS) og Lene Sørig (LS) Afbud: Anne Assenholt (AA) PE deltog ikke under pkt. 9, 20 og PK deltog ikke under pkt. 15 JK deltog ikke under pkt Godkendelse af dagsorden (B) 2 Godkendelse af referat (B) 3 Nyt for (O) a) formand b) provst Besøg af Århus Stift på udflugt Kursus for Lundum-Hansted pastorat Besøg på Endelave med biskop og kontorchef Stiftsmøde i Brædstrup og udvendig restaurering Provstesyn 2 præsteboliger Stiftsudvalg om kommunikation Møde med Horsens Folkeblad Klokkeindvielse i Hansted Præstekollegiet Ordination af Troels Bering Indsættelse af Troels Orienteringsmøde i B-T-T-G-S Grus med Torsted-Hatting Vejledermøde med Troels og Jesper Hyldahl Konfirmandmøde med midtbypræster Reformationsgudstjeneste i Haderslev Stiftspræstestævne Indstillingsmøde B-T-T-G-S Præsteprovstikonvent 4 Intern drift - Forslag om kommunikationsmedarbejder (B) Projektets formål er, at kirken fremstår nutidig, Der træffes endelig beslutning på PU-mødet den 16. august Referat, Side: 1

2 relevant og attraktiv for enkeltmennesker og for relevante samfundsaktører. 04 Kommunikationsmedarbejder - Horsens Provsti 5 Valg til provstiudvalg og stiftsråd (B) Orienteringsmødet om valg til provstiudvalg og stiftsråd afholdes 16. august 2017 på Scandic Bygholm Park. Der blev foreslået medlemmer til valgbestyrelsen samt dirigent orienterende møde om valg, indkaldelse med dagsorden 05 Brev til valgbestyrelserne ved valg til PU og stiftsråd Økonomisk overblik (O) 06 MRs fremtidige anlægsønsker 2018_ PU-møde Foreløbig ligningsoversigt Anlægsplan for Horsens Provsti_2015_ PU-møde Foreløbig ligningsoversigt ny 06 Oversigt over modtagne budgetter_budget Oversigt over indstillinger til budget 2018 (B) 07 Oversigt over indstillinger til budget Oversigt over indstillinger til budget ny 8 Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup- Sdr. Vissing Pastorat - Anlægsønske Provstiudvalget er positive overfor skitseprojektet og anmoder om, at pastoratrådet genovervejer Referat, Side: 2

3 Udvidelse af sognehuset (B) præstegårdskonsulentens ændringsforslag vedr. den indvendige have. Brædstrup, Ansøgning udvidelse sognegård Skitse Brædstrup sognehus PU Østbirk Menighedsråd - Anlægsønske Restaurering og konservering af pulpiturstol i søndre kapel (B) Skiteprojektet videresendes til stiftet med anbefaling. Østbirk - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. budget Tamdrup Menighedsråd - Anlægsønske Renovering af nordenden i kapel og nyt tag på kapel (B) Provstiudvalget afventer indsendelse af skitseprojekt. Tamdrup - Ansøgning om renovering af nordenden i kapel 11 Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Pastorat - Anlægsønske Færdiggørelse af garage ved præstebolig i Nim (B) Skiteprojektet blev godkendt. Menighedsrådet anmodes om at indhente yderligere et tilbud på arbejdets udførelse. Tamdrup, Nim, Underup, Føvling Pastorat, Ansøgning garage 12 Hatting Menighedsråd - Anlægsønske P-plads til 40 biler på Toften (B) Skitseprojekt videresendes til stiftet med anbefaling. Hatting - Parkering Toften 13 Tyrsted-Uth Menighedsråd - Anlægsønske Istandsættelse af Tyrsted Kirke (B) Provstiudvalget afventer indsendelse af skitseprojekt. Referat, Side: 3

4 Tyrsted, Anlægsansøgning istandsættelse kirke 14 Vær-Nebel Menighedsråd - Anlægsønske Tilbygning af konfirmandbygning (B) Skitseprojekt videresendes til udtalelse hos præstegårdskonsulenten. Vær-Nebel, Ansøgning + Tillæg til byggesagen i Vær 15 Ørridslev Menighedsråd - Ansøgning om ubrugte anlægsmidler anvendes til andet formål (B) Der ansøges om, at ubrugte anlægsmidler anvendes til andet formål Afslag. Anlægsmidler er øremærket til det projekt, de er bevilget til. Ørridslev, Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af kirkedige 16 Vor Frelsers Menighedsråd ansøger om at ubrugte anlægsmidler kan anvendes til andet formål (B) Sag: Vor Frelsers Kirke, indvendig restaurering (740) - Vor Frelsers Sogn Der er afregnet for indvendig renovering af Vor Frelsers Kirke, og der ansøges om, at de overskydene anlægsmidler kan anvendes til andre formål. Afslag. Anlægsmidler er øremærket til det projekt, de er bevilget til. Ansøgning om anvendelse af overskud fra anlæg 17 Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Pastorat - Anlægsønske Renovering af garage og redskabsskur i Tamdrup pærstegård (B) Skitseprojektet blev godkendt. Menighedsrådet anmodes om at indhente yderligere et tilbud på arbejdes udførelse. Tamdrup - Renovering af garage ved præstebolig i Tamdrup Ansøgning - 28/ Garage Tamdrup PG Referat, Side: 4

5 18 Brædstrup Menighedsråd ansøger om godkendelse af revideret skitseprojekt for Brædstrup Kirke (B) Sag: Brædstrup Kirke, renovering (961) - Brædstrup Sogn Der ansøges om godkendelse af revideret skitseprojekt for indgangsparti ved Brædstrup Kirke. Skitseprojektet videresendes til stiftet med anbefaling. Brædstrup Kirke - Revideret projekt for etablering af nye adgangsforhold. 19 Tyrsted-Uth Menighedsråd ansøger om godkendelse af skitseforslag til præstebolig (B) Sag: Tyrsted-Uth - Etablering af embedsbolig (1136) - Tyrsted Sogn Der ansøges om godkendelse af revideret skitseforslag til ny præstebolig på Tyrstedlund 9. Revideret projekt til godkendelse 20 Østbirk Menighedsråd ansøger om 5 %- midler til præstekontor (B) Sag: 5% midler (1249) Der ansøges om 5 %-midler til medfinansiering af etablering af præstekontor. Udgifterne udgør i alt ,84 kr. Provstiudvalget er fortsat positive over for delvis medfinansiering vedr. etablering af præstekontor. Der træffes beslutning om medfinansieringens størrelsen, når omkostningopgørelse foreligger. Østbirk MR, Ansøgning ver. udgifter til præstekontor. 21 Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup- Sdr. Vissing Pastorat ansøger om godkendelse af formidlingsaftale (B) Sag: Brædstrup, Salg af præstegård R ing Bakke 6 (1181) - Brædstrup Sogn Der ansøges om godkendelse af formidlingsaftale vedr. salg af Ring Bakke 6, Brædstrup. Salgsmateriale. 22 Tyrsted-Uth Menighedsråd ansøger om godkendelse af revideret skitseprojekt for udvidelse af sognegården (B) Der ansøges om godkendelse af revideret skitseforslag vedr. udvidelse af sognegården. Principgodkendt under forudsætning af, at der indsendes udtalelse fra sognepræst. Skitse Tyrsted Uth Sognehus - PU Referat, Side: 5

6 19 Tidligere godkendt skitse Tyrsted Sognehus PU Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup- Sdr. Vissing Pastorat ansøger om godkendelse af køb af byggegrund til ny præstebolig (B) Sag: Brædstrup, etablering af ny præstebolig (1074) - Brædstrup Sogn Der ansøges om godkendelse af købsaftale vedr. køb af byggegrund beliggende Ring Søpark 33, Brædstrup Principgodkendt under forudsætning af, at pastoratrådet sikrer sig, at bundforholdene på stedet ikke kræver ekstra fundering. Ansøgning om køb af grund 24 Torsted Menighedsråd ansøger om godkendelse af ombygning af sognehuset (B) Sag: Torsted sognehus - ombygning (1260) - Torsted Sogn Der ansøges om godkendelse af ombygning af sognehuset i Torsted. Godkendt for egne midler. Budgetoverslag kr. Egenfinansiering Ombygning i Torsted Sognehus - nyt præstekontor m.m. 25 Skole-Kirke Samarbejdet i Horsens ansøger om budgetforhøjelse (B) Sag: Projektpuljen (951) Der ansøges om budgetforhøjelse til kr til kr. Ansøgningen behandles, når den endelige ligning for 2018 besluttes. Afgørelse vil blive udmedlt på afsluttende budgetsamråd 6. september Den ansøgte budgetforhøjelse for 2019 skal genindsendes i SKS Ansøgning, Budgetforhøjelse 26 Endelave Menighedsråd ansøger om godkendelse af byggeregnskab (B) Sag: Endelave Kirke, nyt varmeanlæg (948) - Endelave Sogn Der ansøges om godkendelse af byggeregnskab for etbalering af varmeanlæg i Endelave Kirke. Finansiering: Anlæg kr. Anlæg kr. 5 %-midler kr. I alt kr. Referat, Side: 6

7 Byggeregnskabet lyder på i alt kr.. Overskridelse i forhold til bevilgede beløb udgør kr. Overskridelsen forsøges klaret over ligningen i 2017 og ellers søges der om 5 %-midler. Endelave Kirke - byggeregnskab 27 Sønderbro Menighedsråd ansøger om godkendelse af anlægsregnskaber samt anvendelse af ubruge anlægsmidler til andet formål (B) A: Der ansøges om godkendelse af fire anlægsregnskaber. A: B: Afslag. Anlægsmidler er øremærket de projeter, de er bevilget til. B: Der ansøges om at de overskydende anlægsmidler kan bruges til andre formål. 25 Regnskab for 4 afsluttede regnskaber Regnskab for Lokaleproblemer (1) 25.2 Regnskab for Lydisolerende skydevægge pr Regnskab for Udvendig maling af kirken pr Regnskab for Borde og stole til sognelokaler pr Sønderbro regnskab 28 Tyrsted-Uth Menighedsråd ansøger om godkendelse af udviklingsplan for Uth kirkegård samt vedtægt for Tyrsted-Uth kirkegårde (B) Sag: Uth Kirkegård (768) - Uth Sogn A. Ansøgning om godkendelse af udviklingsplan for Uth kirkegård A. B. Principgodkendt under forudsætning af, at menighedsrådet reviderer og genindsender særlige bestemmelser. B. Ansøgning om godkendelse af vedtægt samt særlige bestemmelser for Tyrsted-Uth kirkegårde Anlæg af lund samt ændringere til vedtægt Referat, Side: 7

8 29 Tønning-Træden Menighedsråd ansøger om godkendelse af udviklingsplaner for kirkegårdene (B) Sag: Træden Kirkegård (763) - Træden Sogn A: Tønning kirkegård Der ansøges om godkendelse af udviklingsplan for kirkegården. B: Træden kirkegård Der ansøges om godkendelse af udviklingsplan for kirkegården samt menighedsrådets ønsker til ændringer. A: B:Principgodkendt under forudsætning af, at der udarbejdes en revideret skitse vedr. de ønskede ændringer på Træden kirkegård. Udarbejdelse af den reviderede skitse er egenfinansiering. Den reviderede skitse, skal godkendes af provstiudvalget. ansøgning om etablering af nye gravpladser, Tønning & Træden Tønning PU Træden PU møde Føvling Menighedsråd ansøger om godkendelse af udviklingsplan for kirkegården (B) Sag: Føvling Kirkegård (746) - Føvling Sogn Der ansøges om godkendelse af udviklingsplan for kirkegården samt menighedsrådets ønsker til ændringer af udviklingsplanen. Føvling kirkegård fremtidige udvikling Godkendelse af fremtidsplaner for Føvling kirkegård 31 Provstesyn 2017 (B) Godkendelse af provstesyn Opfølgning på provstesyn 2017-PU Ansøgning om støtte til bogudgivelse (B) Museerne i Fredericia ansøger Horsens Provsti om støtte til bogudgivelse vedr. det sociale liv inde i købstadskirkerne i Danmark i og 1700-tallet. Afslag. Referat, Side: 8

9 31 Ansøgning Referat, Side: 9

10 Orientering 33 Landsforeningen af Menighedsråd indbyder til konference for provstiudvalgsmedlemmer (O) Konferencen afholdes i Fredericia den 30. september kl Punktet tages med til orientering ved PU mødet den 16. august Indbydelse 34 Nyt navn til Ørridslev-Vedslet-Kattrup- Tolstrup-Gangsted-Søvind Pastorat (O) Sag: Voer Herreds Pastorat (1225) - Ørridslev Sogn Pastoratet skifter navn pr. 1. juli 2017 til Voer Herreds Pastorat. Ændring af pastoratsnavn - fra Ørridslev- Vedslet-Kattrup-Tolstrup-Gangsted-Søvind Pastorat til Voer Herreds Pastorat 35 Screening for miljøvurdering af forlslag til lokalplan nr bebyggelse ved Yding Kirke (O) Det er stiftsøvrighedens vurdering, at hverken kirkebyggelinjen eller kirkens fjernomgivelser i væsentlig omfang vil blive påvirket af ny bebyggelse på den grund, der er udpeget som byggefelt. 33 Screening 36 Referat fra møde vedr. indgangsparti og adgangsforhold ved Brædstrup Kirke (O) Sag: Brædstrup Kirke, renovering (961) - Brædstrup Sogn Mødet blev afholdt ved Brædstrup Kirke den 22. maj 2017 Referat fra møde den 22. maj 2017 ved Brædstrup Kirke 37 Arv til Ørridslev Kirke (O) Sag: Arv efter Arne Ulbæk Høgh til Ørridslev Kirke (1257) - Ørridslev Sogn Godkendt ansøgning om fritagelse for arveafgift. Arv til Ørridslev Kirke i boet efter Arne Ulbæk Høgh Referat, Side: 10

11 Orientering 38 Nedlæggelse af kapelfunktion ved Søvind Kirke (O) Sag: Søvind, nedlæggelse af Søvind kirkes kapel (1242) - Søvind Sogn Stiftsøvrigheden godkender at kapelfunktionen ved Søvind Kirke nedlægges. SV: Ansøgning om nedlæggelse af kapel ved Søvind kirkegård 39 Indvendig kalkning af Føvling Kirke (O) Sag: Føvling - indvendig kalkning af kirken (1147) - Føvling Sogn Stiftsøvrigheden principgodkender ansøgning om indvendig kalkning af Føvling Kirke. Føvling Kirke, Horsens Provsti, indvendig kalkning 40 Horsens Kirkegårde ansøger om deltagelse i forsøg (O) Sag: Horsens Kirkegårde, Bevillingssamarbejde - Forsøgsramme 2 (1256) Der er ansøgt om deltagelse under forsøgsramme 2 Bevillingsarbejde. Forsøgsskabelon til Forsøgsramme 2 Ansøgning om bevillingssamarbejde 41 Restaurering af altertavlemaleri i Tønning Kirke (O) Sag: Tønning Kirke (733) - Tønning Sogn Stiftsøvrigheden har godkendt restaurering af altertalvemaleri i Tønning Kirkke. Tønning Kirke, restaurering af altertavlemaleri 42 Nyt tag på Gangsted Kirke (O) Sag: Gangsted Kirke, tagrestaurering (1194) - Gangsted Sogn Stiftsøvrigheden har principgodkendt ansøgning om nyt tag på Gangsted Kirke. Gangsted Kirke, Horsens Provsti, nyt tag, principgodkendelse 43 Eventuelt. Referat, Side: 11

PU møde 15. juni Kl. Kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens

PU møde 15. juni Kl. Kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 15. juni 2016. Kl. Kl. 10.00-14.30 Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens Tilstede: Jette Christensen (JC) - Annette Bennedsgaard (ABB)

Læs mere

Referat for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 19. januar Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 19. januar Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 19. januar 2018. Kl. 11.00-14.30 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Ilse Kyndesgaard (IK), Annette Bennedsgaard (ABB), Annette Ravn (AR), Jørgen Juul Knudsen

Læs mere

Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 10.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 1

Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 10.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 1 Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 10.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 1 Til stede: Ilse Kyndesgaard, Jette Christensen, Preben Egeholt, Anne Assenholt, Jørgen Juul Knudsen,

Læs mere

PU møde 22. april 2015. Kl. 09:45-14:00 Mødested: Statsfængslet Østjylland, Frodesdalsvej 3, 8700 Horsens.

PU møde 22. april 2015. Kl. 09:45-14:00 Mødested: Statsfængslet Østjylland, Frodesdalsvej 3, 8700 Horsens. Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 22 april 2015 Kl 09:45-14:00 Mødested: Statsfængslet Østjylland, Frodesdalsvej 3, 8700 Horsens Til stede: Ilse Kyndesgaard (IK), Preben Egeholt (PE), Jette Christensen

Læs mere

Dagsorden: O: Orientering D: Drøftelse B: Beslutning

Dagsorden: O: Orientering D: Drøftelse B: Beslutning Til stede: Ilse Kyndesgaard, Preben Egeholt, Jørgen Juul Knudsen, Jette Christensen, Anne Assenholt, Peer Dam Kjøller, Annette B. Bennedsgaard. Samt personalekonsulent Birgitte Søhoel Ikke til stede: Erik

Læs mere

6 Provstiudvalgsarbejdet set fra oven (D) Dette punkt blev ikke behandlet, da vi skønnede at der ikke var tid til det.

6 Provstiudvalgsarbejdet set fra oven (D) Dette punkt blev ikke behandlet, da vi skønnede at der ikke var tid til det. Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 11:00-14:30 Mødested: Gudenå Hospice Tilstede: Erik Schönwald (ES), Ilse Kyndesgaard (IK), Jette Christensen (JC), Jørgen Knudsen (JK), Preben

Læs mere

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje.

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje. Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 11.00-14.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 2 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Godkendelse

Læs mere

PU møde 5. oktober Kl. kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens

PU møde 5. oktober Kl. kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 5. oktober 2016. Kl. kl. 9.00-12.30 Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens AA deltog fra pkt. 7 og fremefter. PE deltog ikke i behandlingen

Læs mere

PU møde 6. januar Kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2.sal, 8700 Horsens

PU møde 6. januar Kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2.sal, 8700 Horsens Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 6. januar 2016. Kl. 11.00-14.30 Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2.sal, 8700 Horsens Kommende PU-møder: 10/2-2/3-6/4-25/5-15/6-17/8-5/10-9/11-7/12.

Læs mere

PU møde 10. februar Kl. kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens

PU møde 10. februar Kl. kl Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens Referat for: Horsens Provstiudvalg PU møde 10. februar 2016. Kl. kl. 11.00-14.30. Mødested: Provstikontoret, Rådhustorvet 21, 2. sal, 8700 Horsens Kommende PU-møder: 2/3-6/4-25/5-15/6-17/8-5/10-9/11-7/12.

Læs mere

Referat af Provstiudvalgsmøde 7. oktober 2015

Referat af Provstiudvalgsmøde 7. oktober 2015 Tilstede: Anne Bro Assenholt (ABA), Ilse Kyndesgaard (IK), Jette Christensen (JC), Jørgen Knudsen (JK), Peer Kjøller (PK) og Preben Egeholt (PE) Annette Brounbjerg Bennedsgaard (ABB), Birgitte Søhoel (BS)

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

3 Provstiet rundt Lise Thorbøl Melchiorsen skifter embede til Hadsten storpastorat pr. 15/

3 Provstiet rundt Lise Thorbøl Melchiorsen skifter embede til Hadsten storpastorat pr. 15/ Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. marts 2017. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august Kl. Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august Kl. Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august 2016. Kl. Mødested: Provstikontoret Afbud: Gitte Pihl Jørgensen Bjarne Østergaard Rasmussen Mødet er i forlængelse af PU budgetmøde Mødepunkt 1

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Chr. Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Det fastholdes

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Diæter til præsterepræsentanten

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Underskrives 2 Tilføjelse til

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 29. november 2016. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Birgit Sommer Ejvind Hartmund Mødepunkt 1 Budget 2017 -

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. februar 2012. Kl. 9.30 Mødested: Lyngå Præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. februar 2012. Kl. 9.30 Mødested: Lyngå Præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. februar 2012. Kl. 9.30 Mødested: Lyngå Præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra seneste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsorden

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt.

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.11.25 (869) Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat 2 2014

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Se pkt Nyt fra personalekonsulenten Personalekonsulenten orienterer.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Se pkt Nyt fra personalekonsulenten Personalekonsulenten orienterer. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 30. august 2016. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Brønderslev Provstiudvalg. PU møde 6. februar Kl Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Brønderslev Provstiudvalg. PU møde 6. februar Kl Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Brønderslev Provstiudvalg PU møde 6. februar 2018. Kl. 15.30-17.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Ansøgning Sag: Kirkegården (819) -

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. september 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. september 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. september 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrevet 2 tilføjelser til dagsordenen pkt.

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 9. august Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 9. august Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 9. august 2017. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Til stede: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Else Wismar, Doris Mogensen, og som sekretær: Jan Drejer Christensen.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret John Bech Jensen deltog ikke i mødet. Mødepunkt 1 Kirkens Hus 2 Budget 2014 Sag: Budget 2014 (gl.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 25. februar Kl Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 25. februar Kl Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 25. februar 2016. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 18. juni 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 18. juni 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 18. juni 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om projektgodkendelse og 5% midler kr. 57.000,- til nye dør i Sdr. kapel Sag: Ansøgning

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 26. juni Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 26. juni Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 26. juni 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden / tilføjelse dagsorden. Dagsorden godkendes

Læs mere

4 Nyt fra personalekonsulenten PW har været på studietur med konsulenterne til Flensborg

4 Nyt fra personalekonsulenten PW har været på studietur med konsulenterne til Flensborg Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 12.00 Mødested: Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen Sat

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Tove Bjørn Jensen var fraværende med afbud. Bendt Spendrup Mathiasen forlod mødet efter punkt 12.

Læs mere

Referat Frederikshavn Provsti Møder

Referat Frederikshavn Provsti Møder Referat Frederikshavn Provsti Møder Provstiudvalgsmøde den 20. november 2018 - d. 20-11-2018 kl. 15:00 til 17:30 Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg Afbud: Carsten Aarup, Finn Maabrow Aaen Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Støtte til Familieprojekt Der bevilges kr. 20.000 fra provstiudvalgskassen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Ole Møller, personlig stedfortræder for Helle Mikkelsen, er indkaldt og deltager i mødet efter behandling

Læs mere

Dagsorden Brønderslev Provsti Møder

Dagsorden Brønderslev Provsti Møder Dagsorden Brønderslev Provsti Møder PU møde 9. oktober 2018 - d. 09-10-2018 kl. 15:30 til 17:30 Deltagere: Anders Brødbæk Hummelmose, Lise Lundgreen, Pia Marianne Christensen, Knud Larsen Pedersen, Jørgen

Læs mere

Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg Sagsnr.2853 PU møde 23. maj Kl Mødested: Stormarkskirkens Sognehus

Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg Sagsnr.2853 PU møde 23. maj Kl Mødested: Stormarkskirkens Sognehus Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg Sagsnr.2853 PU møde 23. maj 2017. Kl. 10.00 Mødested: Stormarkskirkens Sognehus Der var meddelt afbud fra May-Brit Horst (ferie). Præstepraktikant Jesper Vigant

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Ødis præstegård

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Ødis præstegård Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 18. maj 2016. Kl. 14.00 Mødested: Ødis præstegård Mødepunkt 1 Hanne-Birgitte B. Kristiansen, Hedensted Provsti. Oplæg om økonomi Hanne-Birgitte fortalte om Hedensteds

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Dagsorden for: Aarhus Søndre Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme Version: 1. Godkendt.

Dagsorden for: Aarhus Søndre Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme Version: 1. Godkendt. Dagsorden for: Aarhus Søndre Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 9-12 Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme Version: 1 Mødepunkt 1 PU referat 19. juni 2017 Sag: PU referat (970) PU referat fra 19. juni

Læs mere

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 18. august 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Dagsorden 1 980 /

Læs mere

Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder

Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 14. februar 2019 - d. 14-02-2019 kl. 15:00 til 17:30 Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Købsaftale for tjenesteboligen

Læs mere

Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder

Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder Dagsorden Frederikshavn Provsti Møder Provstiudvalgsmøde den 20. november 2018 - d. 20-11-2018 kl. 15:00 til 17:30 Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Synsrapport 2018 for sognehuset

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1

Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1 Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1 Mødepunkt 1 Ansøgning om styrkelse af kassebeholdning med et ikke ubetydeligt beløb Sag: Ansøgning

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Kim Eriksen var forsinket og kom kl. 16.20 til pkt. 8, 9, 10 og pkt. 4,

Læs mere

Indhold Emne Side Program Provstiet og Provstiudvalget Avisartikel Menighedsråd i Horsens Provsti Helhedsplan for Horsens Provsti Avisartikel

Indhold Emne Side Program Provstiet og Provstiudvalget Avisartikel Menighedsråd i Horsens Provsti Helhedsplan for Horsens Provsti Avisartikel Velkommen til Indhold Emne Side Program 3 Provstiet og Provstiudvalget 4 Avisartikel 7 Menighedsråd i Horsens Provsti 8 Helhedsplan for Horsens Provsti 9 Avisartikel 12 Fællesprojekter 14 - Projektpuljen

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 10. april Kl Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 10. april Kl Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 10. april 2018. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 2018.03.20 Ansøgning om kr. 150.000,- til dækning af indledende undersøgelser vedr. renovering/udvidelse

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Referat Brønderslev Provsti Møder

Referat Brønderslev Provsti Møder Referat Brønderslev Provsti Møder PU møde 19. juni 2018 d. 19-06-2018, 15:30, Deltagere: Brønderslev Provstiudvalg, Anders Brødbæk Hummelmose, Pia Marianne Christensen, Knud Larsen Pedersen, Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 23. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 23. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 23. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat fra sidste møde www.provstiudvalg.dk

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. marts 2008. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. marts 2008. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. marts 2008. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Dorte Nørgaard. Indsat nyt pkt. 11 under behandlingssager,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. 9,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. 9,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. 9,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt dagsorden 2 Kvartalsrapport 3 kvt. PUK-kassen Forelagt og

Læs mere

Brønderslev Provsti Knudsgade 125, 9700 Brønderslev. Tlf , mail

Brønderslev Provsti Knudsgade 125, 9700 Brønderslev. Tlf , mail Budgetsamråd torsdag den 31. august 2017 Hjallerup Kulturhus. REFERAT 1. Velkomst ved Anders Hummelmose. 2. Gennemgang af budget 2018. Der blev sagt tak for de indsendte budgetter. Udsigten for 2018 er

Læs mere

1 Budget 2016 Budget 2016 færdig behandlet og medtages til budgetsamråd.

1 Budget 2016 Budget 2016 færdig behandlet og medtages til budgetsamråd. Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Budget 2016 Budget 2016 færdig behandlet og medtages til budgetsamråd. 2 Ansøgning om aflønning

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 6. januar Kl Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 6. januar Kl Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 6. januar 2016. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Afbud fra Elli. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Afbud fra Birgit Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Genner

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Provstikontoret, Søndersø

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Provstikontoret, Søndersø Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 11. januar 2018. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret, Søndersø Deltager i møde: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Bente Kaysen og som sekretær:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 21. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 21. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 21. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Godkendelse af referatet fra sidste møde Referatet fra mødet d. 25.4.12 underskrives 2 Ansøgning provsti

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var Peder Frederiksen, Margit Bisgård, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh, Susan Aaen, Betty

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 8. juli Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Naima Simring.

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 8. juli Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Naima Simring. Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 8. juli 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Naima Simring. Mødet startede kl. 17.45 på grund af møde med repræsentanter

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen.

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 14. august 2014. Kl. 15.00 Mødested: Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Fraværende:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gerda Enevoldsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Under punkt

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2011 Godkendt og underskrevet. Godkendes af

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Alle medlemmer tilstede Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med ekstrapunkt (Se

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Herdis Moesby Møller Jensen Inga Salten Stenkjær Knud Søndergaard Svend Aage

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gunnar Lorentsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Kirkehøjskolen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2010. Godkendt og underskrevet på referatet.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat Tønder Provsti Møder

Referat Tønder Provsti Møder Referat Tønder Provsti Møder PU-møde 13. juni 2019 - d. 13-06-2019 kl. 13:00 til 15:30 Deltagere: Tønder Provstiudvalg Christina Rygaard Kristiansen ikke tilstede ved afgørelse under pkt. 13, 14, 15, 16

Læs mere

Referat Frederikshavn Provsti Møder

Referat Frederikshavn Provsti Møder Referat Frederikshavn Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 14. februar 2019 - d. 14-02-2019 kl. 15:00 til 17:30 Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg Afbud: Linda Lykke Steengaard Mødepunkt 1 - Købsaftale

Læs mere

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4.

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6, Fredericia Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget

Læs mere