Derfor opfordres kommunen til at yde det ekstraordinære tilskud på kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor opfordres kommunen til at yde det ekstraordinære tilskud på kr"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Kultur- og udviklingsudvalget Auning d. 26. oktober 2010 Tilskud til Auning Svømme- og Helsecenter Som konsulent for Norddjurs Kommune i forbindelse med genopretningsplanen for Auning Idrætscenter og Auning Svømme- og Helsecenter skal jeg hermed indstille, at den ekstraordinært ansøgte bevilling på kr til drift af svømmecentret imødekommes. Baggrund. Vand er dyrt siger Jakob Sander, Vejen Idrætscenter, en af de mest erfarne inden for drift af haller, svømmehaller og idrætscentre. Det er kendt, at det er dyrere at drive en svømmehal end en idrætshal. Derfor er der ekstraordinære omkostninger og timebetalingen for leje af en svømmehal er større end en idrætshal. Auning Svømmehal får pt. et kommunalt driftstilskud på kr Der er desuden en indtægt for skolesvømning på kr og ekstraindtægter på institutioner på kr I alt er der herved en kommunal relateret indtægt gennem brugerbetaling og driftstilskud på kr Til sammenligning er det ordinære tilskud på en de almindelige haller på ca. 1,2 1,3 millioner. Derfor må det konstateres, at tilskuddet til Auning Svømme- og Helsecenter ligger lavt. Konklusion Jævnfør ovennævnte er driftsudgiften af Auning Svømme og Helsecenter i dag lille ikke mindst pga. alle de frivillige kræfter, der indgår ikke bare i foreningsdelen, men hele driften af centret. Foreningslivet bag centeret og hele Auning IC er villige til at lægge endnu mere frivillighed i hele centret. Skal centret have en økonomisk overlevelsesmulighed her og nu, kræver det imidlertid, at det økonomiske tilskud fra kommune i de kommende år kommer på niveau med alm. idrætshaller. Derfor opfordres kommunen til at yde det ekstraordinære tilskud på kr Sammenligning Samlet driftstilskud på Auning Idrætscenter og Auning Svømme- og Helsecenter er i alt kr for 2 Haller, svømmehal og øvrige faciliteter

2 Sammenlignet er driftstilskuddet til Grenå Idrætscenter og Svømmehal der ligeledes har 2 haller og én svømmehal kr , altså det halve. Når det kan lade sig gøre at drive Auning så billigt, skyldes det ikke mindst det frivillige arbejde, der lægges i centret. Fremtidig drift I 2011 skal økonomien styrkes, og der er indgået en række aftaler. Det forventes at endnu flere opgaver overgivet fra ansatte til frivillige. Herudover skal der meget mere aktivitet i svømmehallen. - Svømmeklubben vil i fremtiden varetage en del af de livredderopgaver, der hidtil har været varetaget af ansatte. Her ligger en større besparelse. - Svømmeklubben har indvilliget i, at støtte driften ekstraordinært med tilskud til driften. - Svømmecentret vil sammen med svømmeklubben igangsætte endnu flere svømmeaktiviteter, som vil give et øget provenu til driften. - Erhvervslivet skal involveres i flere aktiviteter i partnerskab med svømmecentret. - Der indgås flere aftaler med eksterne brugere, f.eks. fysioterapeuter. - Der iværksættes en række kurser og tiltag for eksterne brugere, bl.a. i samarbejde med DGI. Sammen med Auning Idrætscenter skal der skabes en større sammenhængskraft, så der er langt mere fokus på drift. Det bør i øvrigt afklares, hvordan den fremtidige drift sikres. Der er stor opbakning til en endnu større frivillig indsats for driften, men den nuværende økonomi sikrer kun den mest skrabede drift. Der er på ingen måde økonomi til vedligehold ud over den, der kan indregnes som driftsvedligehold. Større tiltag og renoveringsopgaver er der pt. ikke økonomi til. Derfor er det vigtigt at få afklaret, hvor meget kommunen vil bidrage med fremover i forhold til vedligehold, og hvor meget centret selv skal sikre. Ole Brændgaard Kommune og foreningskonsulent DGI Østjylland Mobil Mail. Pt. proceskonskulent for Norddjurs Kommune Genopretningsplan for Auning Idrætscenter og Auning Svømme- og Helsecenter

3 OMSÆTNING Offentlig åben Svømning , ,00 32, ,00 29, ,00 31,5 Kuraftner , ,00 0, ,00 0,2 - - Varesalg ,00 2, ,00 1, ,00 1,1 Events ,00 0, ,00 0, ,00 0,2 Kontrakter , ,00 2, ,00 2, ,00 0,4 Livredderbeviser , ,00-0,0 - - Offentlig åben i alt , ,00 37, ,00 33, ,00 33,2 Udlejning Skole , ,00 13, ,00 14, ,00 18,7 Børnehaver , ,00 0, ,00 0, ,00 0,6 Andre (Institutioner) , ,00 4, ,00 5, ,00 5,2 Foreninger + GOK + Kommunen , ,00 28, ,00 29, ,00 28,2 Fysioterapi (Firmaer) , ,00 6, ,00 5, ,00 6,6 Livredder , ,00 6, ,00 7, ,00 6,6 Undervisning Udlejning i alt , ,00 60, ,00 62, ,00 65,8 Øvrige indtægter Varekøb -985 Solarie ,00 0, ,00 0, ,00 0,8 Solarie udgift , ,00-0, ,00-0, ,00-0,6 Reklame indtægter , ,00 1, ,00 0, ,00 0,7 Kontingenter ,00 0, ,00 0,2 Spinning , ,00 4, ,00 2,9 - - Øvrige indtægter i alt , ,00 5, ,00 3, ,00 1,2 Differencer Difference udgift Difference indtægt Differencer i alt ,00-0, ,00-0, ,00-0, OMSÆTNING I ALT , ,00 100, ,00 100, ,00 100,0

4 DIREKTE OMKOSTNINGER Varme , ,00 11, ,00 8, ,00 7,9 Vand , ,00 3, ,00 3, ,00 1,6 Klor , ,00 0, ,00 0, ,00 0,6 Saltsyre ,00 0, ,00 0,3 Små anskaffelser , ,00 2, ,00 1, ,00 1,1 El , ,00 8, ,00 6, ,00 7,5 Refunderede energiafgifter Bassinvands kontrol , ,00 0, ,00 0, ,00 0,5 Reagens ,00 0, ,00 0,1 Vedligehold drifts inventar , ,00 2, ,00 5, ,00 6,9 Vagtcentral , Forbrugsstoffer - Leje af driftsmidler ,00 0, ,00 0,1 - - Udgifter ved arrangementer ,00 0, ,00 0, ,00 0,2 Spinning , ,00 1, ,00 0,4 - - Varekøb til videresalg ,00 0, ,00 1, ,00 0,9 Refunderet elafgift , ,00-3, ,00-2, ,00-3,3 Refunderet vand afgift , ,00-0, ,00-0, ,00-0,8 Direkte omkostninger i alt , ,00 28, ,00 25, ,00 23,4 DÆKNINGSBIDRAG I , ,00 71, ,00 74, ,00 76,6 Lønomkostninger mv Lønafregning , ,00 41, ,00 33, ,00 36,8 Videresalg af rengøring , ,00 0,1 - - Befordrings godtgørelse 833 0,0 742,00 0, ,00 0, ,00 0,1 Feriepengeforpligtigelser primo , ,00-3, ,00-2, ,00-2,3 Feriepengeforpligtigelser ultimo , ,00 1, ,00 3, ,00 2,5 Lønomkostninger m.v. i alt , ,00 40, ,00 34, ,00 37,1 Pensioner og sociale bidrag Pensions afregning , ,00 2, ,00 3, ,00 2,6 ATP , ,00 0, ,00 0, ,00 0,2 AER, FIB, barsel.dk , ,00 0,1 - - Pensioner og sociale bidrag i alt , ,00 2, ,00 3, ,00 2,7 Øvrige personale udgifter Kaffe, brød øl og vand med mere , ,00 0, ,00 0, ,00 0,7 Kursus ,0 95,00 0,0 410,00 0,0 560,00 0,0 Div. Udlæg ,00 0,0 - - Arbejdstøj , ,00 0, ,00 0, ,00 1,2 Øvrige personale udgifter i alt , ,00 1, ,00 1, ,00 1,9 DÆKNINGSBIDRAG II , ,00 26, ,00 35, ,00 34,8

5

6 Salgsomkostninger Annoncer , ,00 1, ,00 1, ,00 0,9 Dekoration og skilte ,00 0, ,00 0,5 328,00 0,0 Reklame artikler og gaver ,00 0, ,00 0,2 Tryksager og lignende ,00 0,0 - - Gaver og blomster , ,00 0, ,00 0, ,00 0,1 Salgsomkostninger i alt , ,00 1, ,00 1, ,00 1,3 Salgsvogn / Trailer Brændstof plæneklipper ,00 0,0 - - Afgifter og forsikringer ,00 0,1 - - Vedligeholdelse ,00 0,0 - - Salgsvogn / trailer i alt ,00 0, Lokale omkostninger Husleje , ,00 15, ,00 13, ,00 12,2 Husleje indtægt , ,00-3, ,00-3, ,00-3,4 Vedligeholdelse , ,00 3, ,00 1, ,00 0,1 Renovation , ,00 0, ,00 0,2 Rengørings artikler , ,00 2, ,00 2, ,00 2,0 Lokale omkostninger i alt , ,00 18, ,00 13, ,00 11,0 Administrations omkostninger Kontor artikler , ,00 1, ,00 1, ,00 1,5 EDB omkostninger , ,00 2, ,00 0, ,00 0,9 EDB løn , Små anskaffelser ,00 0, ,00 0, ,00 0,1 Telefon , ,00 1, ,00 1, ,00 0,6 Porto , Regnskabs assistance , ,00 1, ,00 0, ,00 0,4 Forsikringer , ,00 0, ,00 0, ,00 0,7 Alarm ,00 0, ,00 0,0 - - Kontingenter , ,00 0, ,00 0, ,00 0,2 Aviser , ,00 0, ,00 0,1 Faglitteratur , ,00 0,1 159,00 0,0 Licens ,0 616,00 0,0 604,00 0,0 836,00 0,0 Internet , ,00 0, ,00 0,2 Diverse omkostninger , ,00 0, ,00 0,0 - - Ej fradrags berettiget moms , ,00 11, ,00 11, ,00 10,9 Administrations omkostninger i alt , ,00 20, ,00 16, ,00 15,8 Resultat inden afskrivninger og finansering , ,00-14, ,00 2, ,00 6,7

7 Afskrivninger Afskrivning af indretning af lejet lokale , ,00 0, ,00 0, ,00 0,5 Driftsmidler , ,00 1, ,00 2, ,00 1,8 Afskrivning i alt , ,00 1, ,00 2, ,00 2,4 Hensat til udvikling , ,00 Finansierings omkostninger Renteindtægt penge institut ,00 0, ,00 0, ,00 0,2 Renteudgifter Renter og gebyrer 4 0, ,00 0, ,00 0,1 - - Renter kreditor ,00 0,0 725,00 0,0 - - Finansierings omkostninger i alt 4 0, ,00 0, ,00 0,1 - - Ekstra ordinærer indtægter Norddjurs kommune , ,00 2, ,00 9, ,00 8,2 Ekstra ordinære indtægter i alt , ,00 2, ,00 9, ,00 8,2 Indtægtsføring af gammel hensættelse RESULTAT OPGØRELSE , ,00-13, ,00 6, ,00 6,5

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN

XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN Spar Butik XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN 1. Februar 2017-28. Februar 2017 og 1. Marts 2016-28. Februar 2017 Regnskabsservice Fyrrevej 5 7400 Herning Tlf. 70100203 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommentarer

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Budget Underskuddet trækkes fra hensættelserne ELM Sekretariat i alt

Budget Underskuddet trækkes fra hensættelserne ELM Sekretariat i alt Budget 2019 Note Regnskab Budget Rev. Budget Budget 2017 2018 2018 ELM Sekretariat 2019 2.732.023 3.055.000 2.860.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.955.000 7.200 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

C.S. BYGGESERVICE ApS

C.S. BYGGESERVICE ApS C.S. BYGGESERVICE ApS Perlevej 39 2650 Hvidovre Årsrapport 30. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Christian Skikkild

Læs mere

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift DRIFTSOVERSIGT OMSÆTNING: 109,0 Ekstraordinært tilskud Aalborg Kommune 110,0 Tilskud Aalborg Kommune 120,0 Leje, Idrætsforeninger 130,0 Leje, Aalborg Kommune 135,0 Leje, Nibe Fysioterapi & Træning 136,0

Læs mere

Budget forslag Budget Afvigelse %

Budget forslag Budget Afvigelse % Saldobalance for perioden 01.01.12-31.12.12 RESULTATOPGØRELSE Omsætning 1010 Fast afgift -367.178,35-293.040,45 74.137,90-25,30 1011 Forbrugsafgift m3-436.076,03-301.076,40 134.999,63-44,84 Uændret beløb

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

PERIODENS RESULTAT , , ,37

PERIODENS RESULTAT , , ,37 REGNSKAB 2018 OVERSIGT Budgetteret Perioden Difference Indtægter i alt -1.827.000,00-1.889.580,31-62.580,31 Indtægter Spisehuset / Baren i alt -180.000,00-170.256,60 9.743,40 Udgifter Spisehuset / Baren

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009)

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009) Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 17.1 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2010 AKTIVER Budget Forventet Resultat 2009 2009 Nyanlæg på

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Regnskab Svømmeklubben Syd

Regnskab Svømmeklubben Syd Regnskab 2015 - Svømmeklubben Syd INDTÆGTER Regnskab 2015 Budget 2015 Afvigelse Kontingent holdtilmelding 829.705 790.000 Kontingent venteliste Tilbagebetalt kontigent 25.826 6.000 Klippekort, familiesvømning

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2013. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

ELM Sekretariat i alt

ELM Sekretariat i alt Budget 2017 Note Regnskab Budget Rev. Budget Budget 2015 2016 2016 ELM Sekretariat 2017 2.853.678 3.330.000 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.370.000 14.900 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

ELM Sekretariat i alt

ELM Sekretariat i alt Budget 2018 Note Regnskab Budget Rev. Budget Budget 2016 2017 2017 ELM Sekretariat 2018 2.853.678 3.370.000 3.370.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.205.000 14.900 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

Budget for Sport- og Kulturcenter Brovst. Damengvej Brovst. CVR-nr

Budget for Sport- og Kulturcenter Brovst. Damengvej Brovst. CVR-nr Budget for 2015 Sport- og Kulturcenter Brovst Damengvej 2 9460 Brovst CVR-nr. 29 58 94 10 Resultatbudget for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 - kr. 1.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Læs mere

Selskaber, intern årsrapport (D5)

Selskaber, intern årsrapport (D5) Selskaber, intern årsrapport (D5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret og indeholder skattemæssige opgørelser,

Læs mere

Kontoplan. Standard MBS. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 1 R E S U L T A T

Kontoplan. Standard MBS. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 1 R E S U L T A T Side 1 1 R E S U L T A T 10 Varesalg 10000 Varesalg Udg25 10100 Varesalg uden moms 10400 Konsulentopgaver Udg25 10500 Timer Udg25 10600 Varesalg diverse Udg25 10800 Afgivne rabatter Udg25 10900 Forsendelse

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Tandlægevagten. Oslo Plads København Ø. Specifikationer til årsrapport. CVR-nr

Tandlægevagten. Oslo Plads København Ø. Specifikationer til årsrapport. CVR-nr Tandlægevagten Oslo Plads 14 2100 København Ø Specifikationer til årsrapport 2017 CVR-nr. 18 21 03 12 INDHOLD Side Revisionspåtegning 3 Ledelsespåtegning 4 Noter 5-7 Skattemæssige specifikationer 8 2 Den

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Ridecentret 2012 2013 Budget 2013 Budget 2014 Medlemskontingent 128.162 142.276 138.000 145.000 Ridehuskontingent 212.692 241.112 214.000 245.000 Skabsleje

Læs mere

Almen boligorganisation Aarhus Budgetoplæg 2019

Almen boligorganisation Aarhus Budgetoplæg 2019 Almen boligorganisation Aarhus Budgetoplæg Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Afvigelse 2017 2018 Udgifter Ordinære udgifter 501 * Bestyrelsesvederlag m.v. 360.200,00 368.000 372.000 4.000

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

NETTOOMSÆTNING Direkte omkostninger Andre driftsindtægter DÆKNINGSBIDRAG

NETTOOMSÆTNING Direkte omkostninger Andre driftsindtægter DÆKNINGSBIDRAG 9 RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI 2017/18 2016/17 NETTOOMSÆTNING... 1 10.923.208 0 Direkte omkostninger... 2-3.829.933 0 Andre driftsindtægter... 3 161.902 0 DÆKNINGSBIDRAG... 7.255.177 0 Personaleomkostninger...

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Budget /09/2018. Grundejerforening Hedelyhaven/Søagerparken

Budget /09/2018. Grundejerforening Hedelyhaven/Søagerparken Grundejerforening Hedelyhaven/Søagerparken Budget 219 4/9/218 Budget 218 219 218 219 bemærkn. Udgifter Indtægter stigning Gartner kr. 1.15 2222 Gartner, kontrakt 15. 2. 111 Kontingent 467.84 624.25 Kontingent

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00

Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00 Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00 Parkontingent: Kontingent u/25 år 4 2.350,00 Kontingent o/25 år 130 67.405,00

Læs mere

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 Ringe den 24.11.2016 BEVÆGELSE

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Årsregnskab 1/1 31/12 2011. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK KONTORTID: 8.00-16.00

Læs mere

I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300

I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300 I Parasollen, Struer IDRIFTSBUDGET Note INDTAGTER Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 I YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFEDRIFT 1.268.900 1.015.000 97.046 40.000 93.54 1 -, /3.., 1.000.000

Læs mere

FONDEN FOR TIRSTRUP HALLEN

FONDEN FOR TIRSTRUP HALLEN FONDEN FOR TIRSTRUP HALLEN ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2009-30. JUNI 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT Side Ledelsens påtegning 1 Uafhængig revisors erklæring 2 Regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Præstø Sejlklub - PSK

Præstø Sejlklub - PSK Præstø Sejlklub - PSK Årsregnskab 2018 Resultatopgørelse 1. januar til 31 december 2018 Balance pr. 31. december 2018 Budgetforslag Godkendt på generalforsamlingen den 28. marts dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE Budgetteret 2013/2014 2012/2013

RESULTATOPGØRELSE Budgetteret 2013/2014 2012/2013 Skiklubben Hareskov - Regnskab 2013/2014 RESULTATOPGØRELSE Budgetteret 2013/2014 2012/2013 Omsætning Kontingenter 1010 Kontingenter 620.000 593.855 556.375 1020 Partnerskaber 10.000 7.500 - Kontingenter

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

Rytmisk Musikforening. Budget 1995 FAJABEFA LOKALAFDELING LYDPOTTEN GULDBERGSGADE 54 8600 SILKEBORG TLF. 86 80 30 11

Rytmisk Musikforening. Budget 1995 FAJABEFA LOKALAFDELING LYDPOTTEN GULDBERGSGADE 54 8600 SILKEBORG TLF. 86 80 30 11 Rytmisk Musikforening ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR FAJABEFA LOKALAFDELING LYDPOTTEN GULDBERGSGADE 54 8600 SILKEBORG TLF. 86 80 30 11 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... side 3

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Regnskab og budget. t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2. get 2017 Regnskab 2

Regnskab og budget. t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2. get 2017 Regnskab 2 PMF AFDELING 1 Regnskab og budget t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2 get 2017 Regnskab 2 mebudget 2018 beg b 2014-2015 ramm 2018 Regnskab 2014 dget 2017 regnskab 2 015 budget 2017 ram

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2012. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET Realiseret Rev. budget Budget

Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET Realiseret Rev. budget Budget Rtvi (c f SUD frer FO R 2S13 ( AFtt (Æ(2fe~ 2f/r 2? 1 ftj Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET 2018 Kote INDTÆGTER 1 YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFÉDRIFT Realiseret Rev. budget Budget 2016 2017

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Fursund Turistforening Stenøre Fur. CVR-nr

Fursund Turistforening Stenøre Fur. CVR-nr Fursund Turistforening Stenøre 10 7884 Fur CVR-nr. 19839834 ÅRSREGNSKAB 1/1 2016-31/12 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Revisorerklæring 4 Årsregnskab

Læs mere

Arden Hallerne S/I Hvarrevej 6-8, 9510 Arden

Arden Hallerne S/I Hvarrevej 6-8, 9510 Arden Arden Hallerne S/I Hvarrevej 6-8, 9510 Arden CVR-nr. 50 42 98 14 Kommuneregnskab for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2014. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

NÆSTVED SPORTSRIDEKLUBS VENNER ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015

NÆSTVED SPORTSRIDEKLUBS VENNER ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015 NÆSTVED SPORTSRIDEKLUBS VENNER ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling Den 11. marts 2016 Dirigent Side 1 Indhold Side Bestyrelsens

Læs mere

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Generelle forudsætninger... 3 Forventninger i perioden... 4 Risici for Fredericia Teater...

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Driftsbudget. - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin

Driftsbudget. - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin Driftsbudget - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin Resultatopgørelse Lejeindtægter 378.050 757.000 1.816.000 Tilskud kommune 472.958 200.000 50.000 Øvrige tilskud og arrangementer 40.000 25.000

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Viby - Sjælland Fysioterapi

Viby - Sjælland Fysioterapi Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2008 3. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10 B 4700 Næstved Kontaktperson Halinspektør Leo Steen Larsen

Læs mere

FA09. Budget for Boligorganisationsnummer 8037 Kommunenummer 161

FA09. Budget for Boligorganisationsnummer 8037 Kommunenummer 161 FA09 Budget for 2018 Almen andelsorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnummer 8037 Kommunenummer 161 Fællesadministrationen af 2009 Glostrup Kommune Stationsparken 24, 2. th. Rådhusparken

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2017/2018. CVR.nr

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2017/2018. CVR.nr Haderslev Sejl-Club Årsrapport 2017/2018 CVR.nr. 78 00 42 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 17. november 2018... dirigent Haderslev Sejl-Club Årsrapport

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 17. december 2002 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2003 31. marts 2004 Sagsfremstilling: Vedlagt følger

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Nr. Navn Budget Balance

Nr. Navn Budget Balance BUDGET 2019 Budgettet er overordnet opdelt i 3 hovedgrupperinger: Sommerspillet - f.eks. Billetsalg, Pladsomkostninger, Personaleomkostninger Markeret med gul farve Fællesudgifter - f.eks. Administration,

Læs mere