Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital"

Transkript

1 Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12 og 13 (21) 3,59 Patientoplevet fejl - spørgsmål 14 (32) 4,75 Servicestandard - spørgsmål 18, 19, 20 og 22 (34) 4,44 O Smertelindring - spørgsmål 21 (16) Info før og under - spørgsmål 23, 24, 25, 26 og 27 (34) 4,14 4,25 Udskrivelsesinfo - spørgsmål 28, 29, 30 og 31 (27) 3,52 Overordnet tilfredshed - spørgsmål 34, 35 og 36 (33) 4, Afdeling Landsresultat Figuren giver et første hurtigt overblik over jeres resultater. Nogle spørgsmål er opsummeret i dimensioner, mens andre indgår selvstændigt. Til venstre for hver søjle er angivet, hvilke spørgsmål der indgår i resultatet. For at kunne danne dimensionerne, er det i nogle tilfælde nødvendigt at skalere spørgsmål om, så de kommer på en skala fra 1-5. Det gælder for ja/nej-spørgsmål. Spørgsmålet om patientoplevet fejl er således skaleret om, så ja bliver til 1 og nej bliver til 5. Dimensionerne og de enkeltstående spørgsmål er skaleret sådan, at en højere score, er lig med et bedre resultat. Bemærk, at det ikke er alle spørgsmål i spørgeskemaet, der er med i figuren. er for alle spørgsmål kan findes kapitlet 4. TEMAVISE AFSNIT. I indholdsfortegnelsen på næste side, kan du se alle temaerne i dette kapitel. Her er det også angivet, for hvilke temaer samtlige spørgsmål indgår som en samlet dimension. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 63 planlagt indlagte patienter. Det er udsendt af tre omgange i perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober til 31. oktober % svarede på spørgeskemaet. Der var 95 patienter i inklusionsperioden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse - Se mere på

2 INDHOLD 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 landsresultatet KORT OM RAPPORTEN SAMMENLININ AF RESULTATER I forhold til overordnede niveauer I forhold til underopdeling Opdelt på patientkarakteristika Ikke relevant og ved ikke TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger ÅRETS TEMA Personale - dimension Ventetid ved ankomst Patientinvolvering - dimension Patientoplevet fejl Servicestandard - dimension Smertelindring Info før og under - dimension Udskrivelsesinfo - dimension Hjemmepleje Overordnet tilfredshed - dimension Sammenhæng i forløb BILA Materiale om LUP og inspiration til det videre arbejde Spørgeskemaet Oversigtsfigur pr. underopdeling Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 2

3 1. OVERBLIK Oversigtsfigur Figur for spørgsmål på fempunktsskala 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket (34) 20. Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket (31) 34. Patienterne er tilfredse med plejen (32) 5. Personalet er venligt og imødekommende (35) 24. Den mundtlige information under er forståelig (34) 25. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under (32) 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst (35) 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov (31) 35. Patienterne er tilfredse med behandlingen (30) 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (10) 36. Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse (34) 22. Afdelingens lokaler er rene (34) 21. Patienternes behov for smertelindring er dækket (16) 19. Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn (33) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler (33) 23. Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under (34) 39. Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt (27) 30. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse (29) 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse (25) 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (32) 26. Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under (20) 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg (24) 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse (9) 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning (25) 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (25) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov (20) 31. Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse (11) 27. Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling (21) 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (23) 28. Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse (18) O O O O U U 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 3

4 1. OVERBLIK - Oversigtsfigur (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (11) 14. Patienterne oplever fejl (32) 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen (2) 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (2) * * 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Bemærk om spørgsmål 17: Ja indeholder både dem, der fik skader/mén af fejlen, og dem, hvor fejlen kunne have medført skader/mén. I spørgeskemaet i bilaget kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes i 4. TEMAVISE AFSNIT - Patientoplevet fejl Figur for ventetidsspørgsmålet Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) (33) O 0% 25% 50% 75% 100% Meget lang ventetid (1) Lang ventetid (2) Nogen ventetid (3) Kort ventetid (4) Ingen ventetid (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 4

5 1. OVERBLIK landsresultatet Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket (34) 4,30 4,74 O 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov (31) 4,11 4,48 O 20. Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket (31) 4,25 4,58 O 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst (35) 4,28 4,49 O 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (10) 3,50 4,40 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (32) 19. Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn (33) 3,46 3,75 3,96 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under (32) 4,25 4, Afdelingens lokaler er rene (34) 4,08 4, Patienterne er tilfredse med plejen (32) 24. Den mundtlige information under er forståelig (34) 36. Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse (34) 4,35 4,53 4,33 4,50 4,25 4, Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg (24) 3,58 3, Patienterne er tilfredse med behandlingen (30) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler (33) 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse (9) 26. Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under (20) 3,61 3,67 3,69 3,70 4,35 4,43 4,13 4, Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (25) 3,65 3,64 5. Personalet er venligt og imødekommende (35) 30. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse (29) 39. Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt (27) 3,96 3,90 4,01 3,93 4,53 4, Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse (25) 3,97 3, Patienternes behov for smertelindring er dækket (16) 4,35 4, Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse (11) 23. Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under (34) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov (20) 3,48 3,36 3,75 3,60 4,24 4, Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (23) 3,54 3, Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning (25) 3,64 3, Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling (21) 3,33 3,87 U 28. Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse (18) 3,06 3,78 U Landsresultat Afdeling Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 5

6 1. OVERBLIK - landsresultatet (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 14. Patienterne oplever fejl (32) 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen (2) 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (2) 58,6 62,3 90,9 93,8 100,0 * * 100,0 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Afdeling Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (11) 45,5 51,5 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Afdeling Figur for ventetidsspørgsmålet 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) (33) 4,05 4,55 O Landsresultat Afdeling Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 6

7 2. KORT OM RAPPORTEN Dette kapitel er en inspiration til, hvad de enkelte elementer i denne rapport kan bruges til. BEMÆRK Langt de fleste spørgsmål er på en fempunktsskala fra "slet ikke (1)" til "i meget høj grad (5)". Enkelte spørgsmål er ja/nej-spørgsmål. Endvidere er der et spørgsmål om ventetid på en alterntiv fempunktsskala gående fra "meget lang ventetid (1)" til "ingen ventetid (5)". De fleste af figur- og tabeltyperne har en version for hver type af spørgsmål. KLIK Hvis du har åbnet denne rapport elektronisk, kan du klikke på illustrationen for at komme hen til det ønskede punkt i rapporten. Alternativt kan du følge sidehenvisningen lige neden for illustrationen. å til oversigtsfigurerne, der starter på side 3 >> å til de temavise tabeller, der starter på side 31 >> En egentlig læsevejledning med en detaljeret beskrivelse af figurerne og tabeller kan findes her: Hvis du har brug for at få afklaret den metodiske baggrund for undersøgelsen, findes den i faktarapporten her: Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 7

8 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) å til figurerne pr. underopdeling, der starter på side 85 >> å til tabellerne, der starter på side 18 >> å til tabellerne, der starter på side 11 >> Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 8

9 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) å til tabellerne, der starter på side 28 >> å til de temavise afsnit, der starter på side 30 >> å til tabellerne, der starter på side 13 >> Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 9

10 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) å til spørgeskemaet, der starter på side 81 >> å til figurerne, der starter på side 5 >> Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 10

11 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - I forhold til overordnede niveauer Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Afdeling Sygehus Region Land 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket 4,74 4,38 4,40 4, Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket 4,58 4,33 4,34 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,53 4,42 4,42 4,35 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,51 4,60 4,59 4, Den mundtlige information under er forståelig 4,50 4,40 4,40 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under 4,50 4,32 4,31 4,25 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,49 4,31 4,34 4,28 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 4,48 4,21 4,19 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,43 4,42 4,41 4, Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 4,40 3,65 3,61 3, Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse 4,35 4,31 4,32 4, Afdelingens lokaler er rene 4,26 4,17 4,24 4, Patienternes behov for smertelindring er dækket 4,25 4,39 4,38 4, Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn 4,21 4,03 4,05 3,96 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler 4,18 4,20 4,20 4, Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under 4,12 4,28 4,30 4, Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt 3,93 4,04 4,07 4, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 3,90 4,09 4,10 3, Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse 3,88 4,02 4,03 3,97 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,75 3,59 3,56 3, Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under 3,70 3,85 3,79 3, Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg 3,67 3,62 3,64 3, Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 3,67 3,55 3,64 3, Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning 3,64 3,94 3,96 3, Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,64 3,72 3,74 3,65 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 3,60 3,92 3,88 3, Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 3,36 3,68 3,64 3, Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 3,33 3,96 3,94 3, Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 3,30 3,64 3,66 3, Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 3,06 3,88 3,89 3,78 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 11

12 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - I forhold til overordnede niveauer (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Afdeling Sygehus Region Land 14. Patienterne oplever fejl 93,8% 91,2% 91,4% 90,9% 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen 100,0% 65,7% 61,4% 58,6% 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 100,0% 67,0% 61,1% 62,3% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Afdeling Sygehus Region Land 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 45,5% 52,1% 52,1% 51,5% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet Afdeling Sygehus Region Land 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) 4,55 4,03 4,12 4,05 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 12

13 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - I forhold til underopdeling Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Afdeling 4,74 4,58 4,53 4,51 4,50 4,50 4,49 4,48 4,43 4,40 4,35 4,26 4,25 4,21 4,18 4,12 3,93 3,90 3,88 3,75 (SKS kode) ,74 4,58 4,53 4,51 4,50 4,50 4,49 4,48 4,43 4,40 4,35 4,26 4,25 4,21 4,18 4,12 3,93 3,90 3,88 3,75 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Alle spørgsmål kan ikke være på denne side. Derfor fortsætter tabellen på næste side. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 13

14 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Afdeling 3,70 3,67 3,67 3,64 3,64 3,60 3,36 3,33 3,30 3,06 (SKS kode) ,70 3,67 3,67 3,64 3,64 3,60 3,36 3,33 3,30 3,06 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Tabellen er fortsat fra forrige side. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 14

15 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Spørgsmålsnummer Afdeling 93,8% 100,0% 100,0% (SKS kode) ,8% 100,0% 100,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 15

16 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Spørgsmålsnummer 3. Afdeling 45,5% (SKS kode) ,5% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 16

17 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for ventetidsspørgsmålet Spørgsmålsnummer 2. Afdeling 4,55 (SKS kode) ,55 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 17

18 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket 4,74 4,72 4,75 4,76 4, Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket 4,58 4,53 4,64 4,56 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,53 4,59 4,47 4,53 4,54 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,51 4,58 4,44 4,57 4, Den mundtlige information under er forståelig 4,50 4,44 4,56 4,43 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under 4,50 4,69 4,31 4,45 4,58 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,49 4,42 4,56 4,38 4,64 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 4,48 4,59 4,36 4,39 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,43 4,35 4,54 4,32 4, Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 4,40 5,00 4,00 4,00 4, Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse 4,35 4,39 4,31 4,29 4, Afdelingens lokaler er rene 4,26 4,44 4,06 4,29 4, Patienternes behov for smertelindring er dækket 4,25 4,11 4,43 4,10 4, Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn 4,21 4,47 3,94 4,45 3,85 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler 4,18 4,17 4,20 4,10 4, Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under 4,12 4,22 4,00 4,05 4, Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt 3,93 3,83 4,00 4,06 3, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse 3,90 3,56 4,31 4,17 3,45 3,88 3,85 3,92 4,00 3,70 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,75 3,72 3,79 3,63 3, Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,70 3,27 4,22 3,36 4,11 3,67 3,60 3,71 3,53 3,89 3,67 3,71 3,50 4,25 3,20 3,64 3,29 4,09 3,87 3,30 3,64 3,63 3,67 3,67 3,60 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 3,60 3,36 3,89 3,50 3, Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 3,36 3,88 2,00 4,00 2, Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 3,33 3,50 3,18 3,18 3, Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 3,30 3,08 3,60 3,38 3, Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 3,06 2,92 3,33 3,10 3,00 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 18

19 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 14. Patienterne oplever fejl 93,8% 93,8% 93,8% 95,0% 91,7% 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 45,5% 33,3% 60,0% 50,0% 0,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) 4,55 4,50 4,60 4,33 4,92 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 19

20 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Indlæggelsestid Udskrivelsesdag Afdeling Under 24 timer 24 timer eller over Fredag Anden dag end fredag 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket 4,74 4,75 4,73 4,82 4, Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket 4,58 4,64 4,55 4,60 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,53 4,55 4,52 4,47 4,59 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,51 4,67 4,43 4,47 4, Den mundtlige information under er forståelig 4,50 4,67 4,41 4,35 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under 4,50 4,58 4,45 4,56 4,44 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,49 4,33 4,57 4,41 4,56 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 4,48 4,55 4,45 4,36 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,43 4,67 4,33 4,19 4, Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 4,40 3,00 4,75 4,60 4, Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse 4,35 4,50 4,27 4,29 4, Afdelingens lokaler er rene 4,26 4,08 4,36 4,41 4, Patienternes behov for smertelindring er dækket 4,25 4,25 4,25 4,11 4, Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn 4,21 4,42 4,10 4,50 3,94 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler 4,18 4,08 4,24 4,12 4, Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under 4,12 4,33 4,00 4,00 4, Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt 3,93 4,09 3,81 3,71 4, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse 3,90 4,50 3,58 3,60 4,21 3,88 3,75 3,94 4,00 3,73 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,75 4,00 3,60 3,63 3, Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,70 3,67 3,71 3,62 3,86 3,67 3,13 3,94 3,73 3,62 3,67 4,00 3,40 4,40 2,75 3,64 3,89 3,50 3,42 3,85 3,64 3,44 3,75 3,85 3,42 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 3,60 3,60 3,60 3,18 4, Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 3,36 4,67 2,88 3,14 3, Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 3,33 3,40 3,31 3,33 3, Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 3,30 3,13 3,40 3,64 3, Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 3,06 4,20 2,62 2,62 4,20 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 20

21 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Indlæggelsestid Udskrivelsesdag Afdeling Under 24 timer 24 timer eller over Fredag Anden dag end fredag 14. Patienterne oplever fejl 93,8% 90,9% 95,2% 93,8% 93,8% 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Indlæggelsestid Udskrivelsesdag Afdeling Under 24 timer 24 timer eller over Fredag Anden dag end fredag 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 45,5% 60,0% 33,3% 50,0% 0,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet Indlæggelsestid Udskrivelsesdag Afdeling Under 24 timer 24 timer eller over Fredag Anden dag end fredag 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) 4,55 4,33 4,67 4,19 4,88 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 21

22 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 37. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket 4,74 4,75 4, Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket 4,58 4,60 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,53 4,54 4,25-5. Personalet er venligt og imødekommende 4,51 4,54 4, Den mundtlige information under er forståelig 4,50 4,54 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under 4,50 4,44 4,67-1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,49 4,46 4,50-7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 4,48 4,44 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,43 4,42 4, Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 4,40 4, Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse 4,35 4,32 4, Afdelingens lokaler er rene 4,26 4,14 4, Patienternes behov for smertelindring er dækket 4,25 4,54 3, Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn 4,21 4,19 4,50-6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler 4,18 4,15 4, Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under 4,12 4,00 4, Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt 3,93 3, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse 3,90 4,00 2,50-3,88 4,00 2,33-9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,75 3,68 3, Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,70 3,80 2,33-3,67 3, ,67 3,50 3,00-3,64 3,71 3,00-3,64 3,50 3,67-8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 3,60 3,56 2, Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 3,36 3, Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 3,33 3,24 2, Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 3,30 3,35 2, Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 3,06 3,08 2,00 - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 22

23 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 37. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 14. Patienterne oplever fejl 93,8% 92,3% 100,0% Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 100,0% 100,0% ,0% 100,0% - - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 37. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 45,5% 55,6% 0,0% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet 37. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) 4,55 4,54 4,50 - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 23

24 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 45. Årsag til Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket 4,74 4,80 4,68 4,71 4,70 5, Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket 4,58 4,25 4,48 4,60 4,40 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,53 4,50 4,62 4,67 4,10 5,00-5. Personalet er venligt og imødekommende 4,51 4,40 4,50 4,71 4,27 4, Den mundtlige information under er forståelig 4,50 4,00 4,50 4,43 4,30 3, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under 4,50 4,50 4,50 4,43 4,10 5,00-1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,49 4,40 4,41 4,00 4,45 4,50-7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 4,48 4,33 4,47 4,17 4,40 5, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,43 4,00 4,44 4,14 4,10 4, Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 4,40 3,00 3,75 5,00 4,67 5, Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse 4,35 4,20 4,32 4,29 4,00 4, Afdelingens lokaler er rene 4,26 4,80 4,32 4,57 4,20 3, Patienternes behov for smertelindring er dækket 4,25 3,00 4,00 4,50 4,56 1, Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn 4,21 4,00 4,32 4,33 3,90 3,00-6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler 4,18 3,60 4,20 4,14 3,82 4, Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under 4,12 3,40 3,91 4,00 4,10 4, Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt 3,93 4,67 3,89 3,40 3,29 5, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse 3,90 3,75 3,94 3,00 3,80 5,00-3,88 3,00 4,00 4,00 3,11 4,00-9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,75 2,60 3,74 3,43 3,70 4, Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,70 3,20 3,38 3,43 3,67 3,00-3,67 2,67 3,44 3,00 4,50 5,00-3,67 3,00 3,50 4,50 3, ,64 3,40 3,79 3,40 3,30 3,50-3,64 2,80 3,31 3,40 3,80 4,00-8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 3,60 3,33 3,63 3,40 3,36 5, Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 3,36 5,00 2,60 3,00 3, Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 3,33 4,00 3,18 3,40 3,11 5, Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 3,30 2,25 3,15 4,00 3,56 1, Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 3,06 2,75 3,00 2,71 3,33 1,00 - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 24

25 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 45. Årsag til Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 14. Patienterne oplever fejl 93,8% 100,0% 95,0% 100,0% 90,0% 100,0% Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 100,0% - 100,0% - 100,0% ,0% - 100,0% - 100,0% - - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 45. Årsag til Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 45,5% 0,0% 75,0% 0,0% 40,0% - - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet 45. Årsag til Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) 4,55 4,60 4,71 4,00 4,36 5,00 - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 25

26 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 46. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket 4,74 4,85 4,50 4,73 5, Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket 4,58 4,69 4,75 4,58 3, Patienterne er tilfredse med plejen 4,53 4,67 4,50 4,50 5,00 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,51 4,64 4,50 4,53 3, Den mundtlige information under er forståelig 4,50 4,69 4,25 4,60 2, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under 4,50 4,83 4,50 4,27-1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,49 4,50 4,25 4,60 4,00 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 4,48 4,54 4,25 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,43 4,80 4,00 4,43 3, Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 4,40 3,75 5,00 4, Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse 4,35 4,69 3,75 4,33 3, Afdelingens lokaler er rene 4,26 4,46 3,50 4,27 4, Patienternes behov for smertelindring er dækket 4,25 4,67 4,50 4,50 1, Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn 4,21 4,54 4,25 3,93 4,00 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler 4,18 4,54 4,25 4,00 3, Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under 4,12 4,00 4,25 4,20 3, Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt 3,93 4,09 4,00 3, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse 3,90 3,64 4,33 4,00-3,88 4,22 3,50 4,00 3,00 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,75 3,86 3,33 3,85 3, Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,70 4,00 3,00 4,09 1,00 3,67 3,25 3,50 4,00-3,67 3,67 4,00 3,75-3,64 3,78 4,33 3,45 2,00 3,64 3,60 3,50 3,82 3,00 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 3,60 3,60 2,00 3, Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 3,36 3,75 2,00 3, Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 3,33 3,60 2,00 3, Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 3,30 3,10 4,00 3,78 1, Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 3,06 3,20 2,50 3,22 1,00 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 26

27 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 46. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 14. Patienterne oplever fejl 93,8% 100,0% 100,0% 86,7% 100,0% 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 100,0% ,0% - 100,0% ,0% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 46. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 45,5% 75,0% 0,0% 40,0% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet 46. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) 4,55 4,57 4,50 4,54 5,00 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 27

28 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Ikke relevant og ved ikke Tabel for spørgsmål på fempunktsskala Svar Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst ,0% 0 0,0% 0 0,0% 5. Personalet er venligt og imødekommende ,0% 0 0,0% 0 0,0% 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler 33 97,1% 1 2,9% 0 0,0% 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 31 88,6% 4 11,4% 0 0,0% 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 20 57,1% 14 40,0% 1 2,9% 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 32 91,4% 3 8,6% 0 0,0% 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 23 67,6% 11 32,4% 0 0,0% 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 10 29,4% 21 61,8% 3 8,8% 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 25 73,5% 9 26,5% 0 0,0% 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse 25 73,5% 9 26,5% 0 0,0% 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket ,0% 0 0,0% 0 0,0% 19. Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn 33 97,1% 1 2,9% 0 0,0% 20. Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket 31 91,2% 3 8,8% 0 0,0% 21. Patienternes behov for smertelindring er dækket 16 48,5% 17 51,5% 0 0,0% 22. Afdelingens lokaler er rene ,0% 0 0,0% 0 0,0% 23. Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under ,0% 0 0,0% 0 0,0% 24. Den mundtlige information under er forståelig ,0% 0 0,0% 0 0,0% 25. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under 32 94,1% 1 2,9% 1 2,9% 26. Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under 20 58,8% 14 41,2% 0 0,0% 27. Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 21 61,8% 12 35,3% 1 2,9% 28. Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 18 54,5% 15 45,5% 0 0,0% 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning 25 73,5% 9 26,5% 0 0,0% 30. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 29 85,3% 4 11,8% 1 2,9% 31. Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 11 33,3% 22 66,7% 0 0,0% 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 9 27,3% 24 72,7% 0 0,0% 34. Patienterne er tilfredse med plejen 32 94,1% 2 5,9% 0 0,0% 35. Patienterne er tilfredse med behandlingen 30 90,9% 3 9,1% 0 0,0% 36. Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse ,0% 0 0,0% 0 0,0% 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg 24 92,3% 1 3,8% 1 3,8% 39. Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt ,0% 0 0,0% 0 0,0% Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 28

29 3. SAMMENLININ AF RESULTATER - Ikke relevant og ved ikke (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål Svar Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid ,0% 0 0,0% 0 0,0% 14. Patienterne oplever fejl ,0% Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen 2 100,0% - 0 0,0% 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 2 100,0% - 0 0,0% Tabel for ventetidsspørgsmålet Svar Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) ,0% 0 0,0% 0 0,0% Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 29

30 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne oplever, at behandlingen har forbedret deres helbredstilstand (23) 43. Patienterne er selv med til at træffe beslutninger om behandling/pleje (26) U 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Figur for ja/nej-spørgsmål 42. Patienterne forventede en forbedring af deres helbredstilstand efter behandling (24) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Oplevelse af om behandlingen har forbedret helbredet grupperet på om patienten forventede en forbedring Forventede en forbedring (11) Forventede ikke en forbedring (11) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore rupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden på et 5 % signifikansniveau. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 30

31 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger (fortsat) 41. Oplever du, at den behandling, du modtog under din, på nuværende tidspunkt har forbedret din helbredstilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3, Aarhus universitetshospital 3,70 - U Afdeling Neurologisk Afdeling F 2,57 - U Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 2, Kvinde 1, Alder 0-59 år 2, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 1, timer eller over 2, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 2, Del af forløb Ja 2, Nej 2, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 1, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 1, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 2, Ja, en 1, Ja, flere 2, Det husker jeg ikke 1, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 31

32 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger (fortsat) 42. Forventede du, at din helbredstilstand ville være forbedret efter din, som følge af den behandling du modtog? RESULTATER ANTAL SVAR Andel af ja-svar 2013 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 91,0% Region Midtjylland 90,4% Aarhus universitetshospital 87,3% Afdeling Neurologisk Afdeling F 50,0% Underopdeling (SKS kode) ,0% Køn Mand 47,1% Kvinde 57,1% Alder 0-59 år 41,7% år 58,3% Indlæggelsestid under 24 timer 50,0% timer eller over 50,0% Udskrivelsesdag Fredag 58,3% Anden dag end fredag 41,7% Del af forløb Ja 50,0% Nej 25,0% Årsag til Kontrol 75,0% Undersøgelse/udredning 33,3% Medicinsk behandling 66,7% Operation/kirurgisk indgreb 55,6% Andet 0,0% Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 50,0% Ja, en 50,0% Ja, flere 50,0% Det husker jeg ikke 0,0% Bemærk: et er ikke sammenlignet med landsresultatet, da det ikke er muligt entydigt at opdele svarmulighederne i positive og negative svar. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 32

33 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger (fortsat) 43. l hvilket omfang var du selv med til at træffe beslutninger om din behandling og/eller pleje? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,73 - O Aarhus universitetshospital 3, Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 2, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej 2, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 2, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 4, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke 2, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 33

34 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet er forberedt på patienternes ankomst (35) 5. Personalet er venligt og imødekommende (35) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler (33) 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov (31) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov (20) O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 34

35 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 1. Var personalet forberedt på din ankomst til afdelingen? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,34 - O Aarhus universitetshospital 4,31 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4,49 - O Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 4, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 35

36 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 5. Var personalet på afdelingen venligt og imødekommende? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,59 - O Aarhus universitetshospital 4,60 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 36

37 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 6. Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved samtaler om din sygdom/tilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,20 - O Aarhus universitetshospital 4,20 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 37

38 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 7. Havde du mulighed for at tale med personalet om din pleje, når du havde behov for det? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,19 - O Aarhus universitetshospital 4,21 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4,48 - O Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 38

39 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 8. Havde du mulighed for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,88 - O Aarhus universitetshospital 3,92 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 3, Nej 2, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 2, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 39

40 4. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (11) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Figur for ventetidsspørgsmålet Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) (33) O 0% 25% 50% 75% 100% Meget lang ventetid (1) Lang ventetid (2) Nogen ventetid (3) Kort ventetid (4) Ingen ventetid (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 40

41 4. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst (fortsat) 2. Var der ventetid, fra du skulle møde, til du blev henvist til en seng (kaldt ind)? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,12 - O Aarhus universitetshospital 4, Afdeling Neurologisk Afdeling F 4,55 - O Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 5, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 41

42 4. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst (fortsat) 3. Blev du informeret om årsagen til ventetiden? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) RESULTATER ANTAL SVAR Andel af ja-svar 2013 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 51,5% Region Midtjylland 52,1% Aarhus universitetshospital 52,1% Afdeling Neurologisk Afdeling F 45,5% Underopdeling (SKS kode) ,5% Køn Mand 33,3% Kvinde 60,0% Alder 0-59 år 50,0% år 0,0% Indlæggelsestid under 24 timer 60,0% timer eller over 33,3% Udskrivelsesdag Fredag 50,0% Anden dag end fredag 0,0% Del af forløb Ja 55,6% Nej 0,0% Årsag til Kontrol 0,0% Undersøgelse/udredning 75,0% Medicinsk behandling 0,0% Operation/kirurgisk indgreb 40,0% Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 75,0% Ja, en 0,0% Ja, flere 40,0% Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 42

43 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (32) 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (23) 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (10) 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (25) 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse (25) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 43

44 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 9. Spurgte personalet ind til dine egne erfaringer med din sygdom/tilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,56 - O Aarhus universitetshospital 3,59 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej 3, Årsag til Kontrol 2, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 3, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 44

45 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 10. av personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,66 - O Aarhus universitetshospital 3,64 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej 2, Årsag til Kontrol 2, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 1, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 4, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke 1, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 45

46 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 11. av personalet (efter dit samtykke) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,61 - O Aarhus universitetshospital 3,65 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 5, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 5, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 5, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 46

47 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 12. Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom/tilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,74 - O Aarhus universitetshospital 3,72 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej 3, Årsag til Kontrol 2, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 3, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 47

48 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 13. Tog personalet hensyn til dine behov ved planlægningen af din udskrivelse? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 4,03 - O Aarhus universitetshospital 4, Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 4, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 4, Nej 2, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 48

49 4. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl Figur for ja/nej-spørgsmål 14. Patienterne oplever fejl (32) 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger eller fører til gen (2) 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (2) * * 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Uddybning af spørgsmål om skader/mén af fejl 17. Patienternes vurdering af om fejlen har konsekvenser (spørgsmålet på fuld skala) (2) 100 0% 25% 50% 75% 100% Ja, jeg fik skader/mén af fejlen Ja, fejlen kunne have medført skader/mén Nej, jeg fik ikke skader/mén af fejlen Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 49

50 4. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl (fortsat) 14. Skete der fejl i forbindelse med din? RESULTATER ANTAL SVAR Andel af nej-svar 2013 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 90,9% Region Midtjylland 91,4% Aarhus universitetshospital 91,2% Afdeling Neurologisk Afdeling F 93,8% Underopdeling (SKS kode) ,8% Køn Mand 93,8% Kvinde 93,8% Alder 0-59 år 95,0% år 91,7% Indlæggelsestid under 24 timer 90,9% timer eller over 95,2% Udskrivelsesdag Fredag 93,8% Anden dag end fredag 93,8% Del af forløb Ja 92,3% Nej 100,0% Årsag til Kontrol 100,0% Undersøgelse/udredning 95,0% Medicinsk behandling 100,0% Operation/kirurgisk indgreb 90,0% Andet 100,0% Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 100,0% Ja, en 100,0% Ja, flere 86,7% Det husker jeg ikke 100,0% Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 50

51 4. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl (fortsat) 16. Vurderer du, at fejlen forlængede din eller medførte en gen? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl) RESULTATER ANTAL SVAR Andel af nej-svar 2013 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 58,6% Region Midtjylland 61,4% Aarhus universitetshospital 65,7% Afdeling Neurologisk Afdeling F 100,0% - * 2-0 Underopdeling (SKS kode) ,0% 2-0 Køn Mand 100,0% 1-0 Kvinde 100,0% 1-0 Alder 0-59 år 100,0% år 100,0% 1-0 Indlæggelsestid under 24 timer 100,0% timer eller over 100,0% 1-0 Udskrivelsesdag Fredag 100,0% 1-0 Anden dag end fredag 100,0% Del af forløb Ja 100,0% Årsag til Undersøgelse/udredning 100,0% 1-0 Operation/kirurgisk indgreb 100,0% Indlæggelse/ Ja, flere 100,0% 2-0 Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 51

52 4. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl (fortsat) 17. Fik du skader eller mén af fejlen, eller kunne fejlen have medført skader eller mén efter din vurdering? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl) RESULTATER ANTAL SVAR Andel af nej-svar 2013 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 62,3% Region Midtjylland 61,1% Aarhus universitetshospital 67,0% Afdeling Neurologisk Afdeling F 100,0% - * 2-0 Underopdeling (SKS kode) ,0% 2-0 Køn Mand 100,0% 1-0 Kvinde 100,0% 1-0 Alder 0-59 år 100,0% år 100,0% 1-0 Indlæggelsestid under 24 timer 100,0% timer eller over 100,0% 1-0 Udskrivelsesdag Fredag 100,0% 1-0 Anden dag end fredag 100,0% Del af forløb Ja 100,0% Årsag til Undersøgelse/udredning 100,0% 1-0 Operation/kirurgisk indgreb 100,0% Indlæggelse/ Ja, flere 100,0% 2-0 Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 52

53 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienternes behov for mad og drikke er dækket (34) 19. Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn (33) 20. Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket (31) 22. Afdelingens lokaler er rene (34) O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 53

54 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 18. Fik du dækket dit behov for mad og drikke? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,40 - O Aarhus universitetshospital 4,38 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4,74 - O Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 5, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 54

55 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 19. Var der tilstrækkelig med ro til hvile og søvn? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 4,05 - O Aarhus universitetshospital 4,03 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 3, Alder 0-59 år 4, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke 4, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 55

56 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 20. Fik du dækket dit behov for personlig hygiejne? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,34 - O Aarhus universitetshospital 4,33 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4,58 - O Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 56

57 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 22. Var der rent i afdelingens lokaler? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,24 - O Aarhus universitetshospital 4,17 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 4, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 57

58 4. TEMAVISE AFSNIT Smertelindring Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienternes behov for smertelindring er dækket (16) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 58

59 4. TEMAVISE AFSNIT Smertelindring (fortsat) 21. Fik du dækket dit behov for smertelindring? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,38 - O Aarhus universitetshospital 4,39 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 3, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 1, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 1, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 59

60 4. TEMAVISE AFSNIT Info før og under - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne informeres før om, hvad der skal ske under (34) 24. Den mundtlige information under er forståelig (34) 25. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under (32) 26. Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under (20) 27. Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling (21) U 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 60

61 4. TEMAVISE AFSNIT Info før og under - dimension (fortsat) 23. Var du inden din blevet informeret om, hvad der skulle ske under din? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,30 - O Aarhus universitetshospital 4, Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 61

62 4. TEMAVISE AFSNIT Info før og under - dimension (fortsat) 24. Var den mundtlige information du fik under n forståelig? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,40 - O Aarhus universitetshospital 4,40 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 2, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 62

63 4. TEMAVISE AFSNIT Info før og under - dimension (fortsat) 25. Fik du svar, på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,31 - O Aarhus universitetshospital 4,32 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 63

64 4. TEMAVISE AFSNIT Info før og under - dimension (fortsat) 26. Fik du information om virkninger og bivirkninger ved den medicin, du fik, mens du var indlagt? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,79 - O Aarhus universitetshospital 3,85 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 4, Alder 0-59 år 3, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej 2, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 1, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 64

65 4. TEMAVISE AFSNIT Info før og under - dimension (fortsat) 27. Blev du løbende informeret om resultaterne af din behandling/undersøgelse? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,94 - O Aarhus universitetshospital 3,96 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3,33 - U Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej 2, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 2, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 65

66 4. TEMAVISE AFSNIT Udskrivelsesinfo - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse (18) 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning (25) 30. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse (29) 31. Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse (11) U 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 66

67 4. TEMAVISE AFSNIT Udskrivelsesinfo - dimension (fortsat) 28. Blev du informeret om, hvilke symptomer du skulle være opmærksom på efter din udskrivelse? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,89 - O Aarhus universitetshospital 3,88 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3,06 - U Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 2, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 2, Udskrivelsesdag Fredag 2, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 3, Nej 2, Årsag til Kontrol 2, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 2, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 1, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 2, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke 1, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 67

68 4. TEMAVISE AFSNIT Udskrivelsesinfo - dimension (fortsat) 29. Blev du informeret om den videre plan for dit forløb eksempelvis opfølgning og genoptræning? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,96 - O Aarhus universitetshospital 3, Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 4, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej 3, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 4, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke 2, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 68

69 4. TEMAVISE AFSNIT Udskrivelsesinfo - dimension (fortsat) 30. Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom/tilstand og behandling efter din udskrivelse? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 4,10 - O Aarhus universitetshospital 4,09 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 2, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 69

70 4. TEMAVISE AFSNIT Udskrivelsesinfo - dimension (fortsat) 31. Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, du skulle tage efter din udskrivelse? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,64 - O Aarhus universitetshospital 3,68 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 2, Alder 0-59 år 4, år 2, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 2, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Nej Årsag til Kontrol 5, Undersøgelse/udredning 2, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 2, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 70

71 4. TEMAVISE AFSNIT Hjemmepleje Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse (9) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 71

72 4. TEMAVISE AFSNIT Hjemmepleje (fortsat) 33. Oplevede du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje/sundhedsplejerske samarbejdede om din udskrivelse? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3, Aarhus universitetshospital 3, Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 4, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 2, Del af forløb Ja 3, Nej 3, Årsag til Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 4, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 72

73 4. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne er tilfredse med plejen (32) 35. Patienterne er tilfredse med behandlingen (30) 36. Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra til udskrivelse (34) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 73

74 4. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 34. Er du tilfreds med den pleje, som du modtog? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,42 - O Aarhus universitetshospital 4,42 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 5, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 74

75 4. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 35. Er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din sygdom/tilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,41 - O Aarhus universitetshospital 4,42 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 75

76 4. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 36. Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,32 - O Aarhus universitetshospital 4,31 - O Afdeling Neurologisk Afdeling F 4, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 4, Udskrivelsesdag Fredag 4, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 76

77 4. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af r/besøg (24) 39. Samlet forløb af r/besøg er godt tilrettelagt (27) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 77

78 4. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb (fortsat) 38. Oplevede du, at én eller flere person(er) havde et særligt ansvar for det samlede forløb af r og/eller ambulante besøg? (Omfatter kun patienter, der er i et forløb) RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3, Aarhus universitetshospital 3, Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 3, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 3, Del af forløb Ja 3, Årsag til Kontrol 2, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 4, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 3, Ja, flere 4, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 78

79 4. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb (fortsat) 39. Var det samlede forløb af r og/eller ambulante besøg (indenfor det seneste år) godt tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, der er i et forløb) RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2013 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,07 - O Aarhus universitetshospital 4, Afdeling Neurologisk Afdeling F 3, Underopdeling (SKS kode) , Køn Mand 3, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 3, Indlæggelsestid under 24 timer 4, timer eller over 3, Udskrivelsesdag Fredag 3, Anden dag end fredag 4, Del af forløb Ja 3, Årsag til Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/kirurgisk indgreb 3, Andet 5, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 3, Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 79

80 5. BILA Materiale om LUP og inspiration til det videre arbejde Den nationale LUP rapport 2014 offentliggøres i uge 17 på: Find yderligere materiale om LUP på: Hvor du fra uge 8 kan finde: En læsevejledning til denne rapport De tre spørgeskemaer for LUP 2014 for patientgrupperne planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund for LUP 2014 Og fra uge 17 kan finde: Enhedsrapporter med resultater på afdelings-/afsnits-, sygehus-, regions- og landsniveau Inspiration til det videre arbejde med jeres LUP-resultater: - På Enhed for Evaluering og Brugerinddragelses hjemmeside finder du en trin for trin guide til at arbejde med LUP-resultaterne for at forbedre den patientoplevede kvalitet. - Forum for videnspredning i sundhedsvæsenet. Her kan alle der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet udveksle erfaringer og gode idéer. Målet er at skabe bedre kvalitet i behandlingerne og mere tilfredse patienter. ViS drives af Danske Regioner. - Videnscenter for Brugerinddragelse. Er Danmarks center for indsamling og udvikling af viden om inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet. Videnscentret er etableret af paraplyorganisationen Danske Patienter. - Projektdatabase for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet under Videnscenter for Brugerinddragelse under Danske Patienter. - Her kan du hente inspiration og litteratur om metoder til brugerinddragelse. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. - Her kan du finde viden, projekter og redskaber, som kan anvendes i dit arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 80

81 5. BILA Spørgeskemaet (side 1) Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 81

82 5. BILA Spørgeskemaet (side 2) Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 82

83 5. BILA Spørgeskemaet (side 3) Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 83

84 5. BILA Spørgeskemaet (side 4) Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital side 84

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Fælles akutafdeling Spørgeskemaet er udsendt til i alt 394 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 50%

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på S1 Sengeafsnit Afdeling for Hud- og Kønssygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13,

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.385 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Afsnit for Mor og Barn - AUH Gynækologi og Obstetrik Overafd. Y Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på M13-2 Medicinsk Sengeafsnit Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 342 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 161 patienter

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 71 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 462 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 57% svarede

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 795 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 398 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

Akutafdeling (Holstebro)

Akutafdeling (Holstebro) FIURRAPPORT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Akutafdeling (Holstebro) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 607 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 24. august til 13.

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Kirurgisk Sengeafsnit 2 Herning - HEV Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinrnes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 5.583 patienter fra akutklinrne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 49% svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på D1 Sengeafsnit Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyremedicinsk ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A FIGURRAPPRT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Skadestue (Viborg) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere